Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Adalet Harcamaları ve Uluslararası Karşılaştırmalar Hazırlayan: Hande Özhabeş Katkıda Bulunanlar: Nurhan Yentürk Yakup Kadri Karabacak Zafer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Adalet Harcamaları ve Uluslararası Karşılaştırmalar Hazırlayan: Hande Özhabeş Katkıda Bulunanlar: Nurhan Yentürk Yakup Kadri Karabacak Zafer."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Adalet Harcamaları ve Uluslararası Karşılaştırmalar Hazırlayan: Hande Özhabeş Katkıda Bulunanlar: Nurhan Yentürk Yakup Kadri Karabacak Zafer Kıraç

2 TABLO 1: 2006-2014, ADALET HARCAMALARINI İZLEME TABLOSU, BİN TL 2006 GERÇEKLEŞEN 2007 GERÇEKLEŞEN 2008 GERÇEKLEŞEN 2009 GERÇEKLEŞEN 2010 GERÇEKLEŞEN 2011 GERÇEKLEŞEN 2012 KANUNLAŞAN 2013 BÜTÇE ÖNGÖRÜSÜ 2014 BÜTÇE ÖNGÖRÜSÜ A: MERKEZİ YÖNETİM ADALET HARCAMALARI ANAYASA MAHKEMESİ4.8245.6866.4419.85210.31614.08824.71826.57328.501 YARGITAY34.79141.71445.50552.22657.48885.803103.130111.629120.597 DANIŞTAY25.41833.19736.51140.48346.47658.05070.74276.20682.108 SAYIŞTAY48.41262.92276.20485.57394.474120.951142.162140.584147.414 ADALET BAKANLIĞI1.948.2652.687.6512.852.4353.460.0363.923.8715.079.2505.277.3125.698.5936.458.088 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 17.02735.51237.69040.171 MALİYE BAKANLIĞI (Adli Yardım)14.09415.04920.64424.65326.46930.29533.42135.00038.000 MALİYE BAKANLIĞI (CMK)121.4314.52510.32212.32613.23515.14816.71118.00020.000 AHİM TAZMİNAT ÖDEMELERİ13.84726.22210.39211.66333.09937.13740.000 GENEL BÜTÇELİ KURUMLARIN ADALET HARCAMALARI 2.211.0822.876.9663.058.4543.696.8124.205.4285.457.7495.743.7086.184.2756.974.879 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI (hemen tümü Adalet Bakanlığı'ndan transfer edilmektedir) 2.525 5.5648.016 7.95811.176 10.944 11.76712.56413.430 CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU (en az yarısı Adalet Bakanlığı'ndan transfer edilmektedir) 648.062800.465443.080816.955833.086 955.716 772.457844.669916.495 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLARIN ADALET HARCAMALARI 650.587806.029451.096824.913844.262966.660784.224857.233929.925 MERKEZİ YÖNETİM ADALET HARCAMALARI TOPLAMI (Türkiye Adalet Aakademisvenin tümü ve Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun % 50'si hariç) 2.535.1133.277.1993.279.9944.105.2904.621.9715.935.6076.129.9376.606.6107.433.127 GSYH758.391.000843.178.000950.534.000952.559.0001.098.799.0001.294.893.0001.426.000.0001.572.000.0001.733.000.000 TOPLAM ADALET HARCAMALARI /GSYH 0,330,390,350,430,420,460,430,420,43 italik tahmindir

3 ADALET HARCAMALARINI İZLEMEKTE KULLANILAN VERİ KAYNAKLARI ANAYASA MAHKEMESİ, YARGITAY, DANIŞTAY, SAYIŞTAY, ADALET BAKANLIĞI, HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU : 2006-2011 gerçekleşmiş harcamaları: İdarelerin gerçekleşmiş harcamalarına yıllık olarak http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp adresinden ulaşılabilmektedir. Verilerin orijinal kaynağı Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’dür. 2012-2014 arası kanunlaşan ve öngörülen harcamalar: İdarelerin kanunlaşan ve iki yıllık öngörülen harcamalarına www.bumko.gov.tr, bütçe gerekçeleri ve bütçe kanunu ve eklerinden ulaşılabilmektedir. ADLİ YARDIM VE CMUK : 2006-2012 için http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=5429&Tip=Menu 2013-2014 arası tahmindir. AHİM’E YAPILAN ÖDEMELER : 18/04/2012 tarihli Mllitvekili Gürkut Acar’ın yazılı soru önergesine Adalet Bakanıl Sadullah Ergin’in yazılı cevabı, TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ve CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU : 2006-2011 gerçekleşmiş harcamaları: İdarelerin gerçekleşmiş harcamalarına yıllık olarak http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp adresinden ulaşılabilmektedir. Verilerin orijinal kaynağı Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’dür. 2012-2014 arası kanunlaşan ve öngörülen harcamalar: İdarelerin kanunlaşan ve iki yıllık öngörülen harcamalarına www.bumko.gov.tr, bütçe gerekçeleri ve bütçe kanunu ve eklerinden ulaşılabilmektedir. İki kurumun ödenekleri ile Adalet Bakanlğının ödenekleri arasındaki transferler için bkz. Ödenek cetvelleri, Ödenek cetvelleri için bkz. www.bumko.gov.trhttp://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp

4 Türkiye’nin Adalet Harcamalarının GSYH’ya Oranı (Yıllar İçinde)

5

6 Kaynak: Adalet Bakanlığı Faaliyet Raporu, 2010

7 Tutuklu/Hükümlü Oranları Kaynak: Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Tutuklama Raporu 2011

8 2010 yılı itibariyle çeşitli tiplerdeki ceza infaz kurumlarını gösterir tablo (Kaynak: Adalet Bakanlığı 2010 Faaliyet Raporu Syf 74)

9 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından istatistikler: Tutuklu - Hükmen Tutuklu - Hükümlü Dağılımı ( Ekim 2011 İtibarıyla ) TutukluHükmen TutukluHükümlüGenel Toplam ÇYTÇYTÇYTÇYT Kadın461474152066486547233523425944574516 Erkek15773133332910185171131729820072118723181962120564122526 Toplam16233280734430191177611795220774453746602021125021127042 Ç=Çoçuk, Y=Yetişkin, T=Toplam Bu tablo, 19/04/2008 tarihli ve 26852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Resmi İstatistik Programı kapsamında olmayıp, hizmete özel olarak hazırlanmıştır

10 Toplam Hükümlü & Tutuklu Sayısı Toplam Cezaevi Yatak Sayısı Kapasite Eksikliği 127,042114,83112,211 Cezaevleri Kapasite Eksikliği

11 Adalet Bakanlığı 2010 Faaliyet Raporu s. 35 Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü 2010 harcaması 7,040,156 TL Ceza İnfaz Kurumları, Tutukevleri Ve Eğitim Merkezleri 2010 harcaması 1,501,501,803 TL Toplam Hükümlü&Tutuklu Sayısı127,042 Tutuklu ve hükümlü başına bütçe Yıllık 11,819 TL Aylık 985 TL

12 Kaynak: Adalet Bakanlığı Ödenek Cetveli, 2012, www.bumko.gov.tr

13 2011 201020092008 Hukuk Davaları İçin Ayrılan Adli Yardım Ödeneği 27.265.867,9423.822.443,1522.187.306,7918.579.272,35 Ceza Davaları İçin Ayrılan CMK Ödeneği 15.147.704,4013.234.690,6312.326.281,5610.321.817,95 TOPLAM 42.413.572,3437.057.133,7834.513.588,3528.901.090,30 Yıllar İçinde Maliye Bakanlığı’ndan Barolara Gönderilen Toplam Adli Yardım Ödeneği Kaynak: http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=5429&Tip=Menu

14 Uluslararası Karşılaştırmalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi – 2010 İhlal İstatistikleri http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/8ED60DCD-FA01-41C4-A660- 9D31F23DD08F/0/TABLEAU_VIOLATIONS_2010_EN.pdf – 2011 İhlal İstatistikleri http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/596C7B5C-3FFB-4874-85D8- F12E8F67C136/0/TABLEAU_VIOLATIONS_EN_2011.pdf CEPEJ- Avrupa Konseyi Etkin Yargı Komisyonu – Avrupa Yargı Sistemleri Raporu 2010 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)Evaluation&Language=lanE nglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC86 4&BackColorLogged=FDC864

15

16

17 2008 yılında mahkemelere, savcılıklara ve adli yardıma ayrılan bütçe (Euro) Kaynak: CEPEJ 2010 Raporı

18

19 2008 yılında ülke sakini başına bütün mahkemelere, savcılığa ve adli yardıma tahsis edilen yıllık bütçe, Avro cinsinden Kaynak: CEPEJ 2010 Raporı ORTALAMA 47,1 EURO

20 2008 yılında tüm mahkemelere, savcılık hizmetlerine ve adli yardıma kişi başına GSYH bağlamında tahsis edilen kamu bütçesi (%) Kaynak: CEPEJ 2010 Raporı

21 2008’de mahkemelere ayrılan bütçenin bileşenleri (Euro) Kaynak: CEPEJ 2010 Raporu

22 2008 verilerinden çıkarılabilecek bazı yorumlar… Mahkeme bütçelerinin ortalama en büyük gider kalemi (%70) hakimlerin ve mahkeme çalışanlarının maaşıdır. Türkiye’de bu oran yaklaşık % 74’tür. Avrupa ülkelerinde bütçenin bir diğer önemli yüzdesi adliyelerin işletme ve yeni adliye yapım masraflarına harcanmaktadır. (% 14) Türkiye’de ise bu oran, tüm ülkeler arasında en düşük seviyededir. (% 0,1) Mahkemelere ayrılan bütçenin ortalama yüzde 3’ü bilişim teknolojilerine harcanmaktadır. Türkiye’de bu oran yüzde 1 civarındadır.

23 Kişi başına düşen hakim sayısı (2006 verileri)

24 CEPEJ 2010 Raporu (2008 verileri) Kaynak: CEPEJ 2010 Raporı (sadece profesyonel hakimlik olan ülkeler arası kıyaslama) Toplam hakim sayısıher 100,000 kişi başına düşen hakim sayısı Arnavutluk39112,3 Andorra2327,2 Ermenistan2166,8 Avusturya1,65819,9 Azerbaycan4945,7 Kıbrıs10012,5 Hırvatistan1,88342,5 Gürcistan2826,4 Yunanistan3,73933,3 İrlanda1453,3 İzlanda4714,7 Malta368,7 Moldovya46012,9 Karadağ24639,7 Hollanda2,17613,3 Romanya4,14219,2 Rusya34,39024,2 Sırbistan2,50634,1 Türkiye7,19810,1 Ukrayna7,20515,5 Ortalama20

25 Hakim maaşları (2008 verileri) Kaynak: CEPEJ 2010 Raporı

26 ADLİ YARDIM Adli yardım bütçesi, bir ülkenin hukuk sistemini erişebilir hale getirme çabasını gösterir. (Avrupa Konseyi Etkin Yargı Komisyonu) “Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.” Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği Md 1

27 2008 yılında 100,000 ülke sakini başına adli yardım sağlanan davaların sayısı ve kamu bütçesinden dava başına ayrılan adli yardımın ortalama miktarı Kaynak: CEPEJ 2010 Raporı

28 ÜLKELER Personel sayısı Mevcut100 kişiye düşen personel sayısı Bulgaristan 4884940052 Çek C. 105052214747 Danimarka 50203645138 Fransa 297175965550 Almanya 373047359251 Macaristan 76021522750 İtalya 476885859781 Hollanda 123331641675 Polanya 269168531332 Romanya 127032671848 İspanya 245007677132 Türkiye 3053212240425 Cezaevlerinde 100 Kişiye Düşen Personel Sayısı Ülkeler Arası Kıyaslama (Kaynak: ADAL BAK. CTE Tetkik Hakim Hakan Umut)

29 Mahkum Başına Harcanan Yıllık Miktar- Ülkeler Arası Kıyaslama (Milli Gelirler için kaynak: Dünya Bankası 2007 verileri) ÜlkeMahkum Başına Yapılan Yıllık Harcama Kişi Başına Milli Gelir ABD20.000-25.000 $46.040 $ DanimarkaKapalı cezaevi için 141.292 $, Açık cezaevi için 83.175 $ 54.910$ İngiltere63.900 $42.740 $ Güney Afrika Cumhuriyeti 5993 $5760 $ Türkiye9230 $10.000 $

30 Sorunlu Alanlar/Göstergeler Adalete Erişimin Sağlanması: Adli yardım ödenekleri Yargıda kapasite yetersizliği: Toplam hakim sayısı/Kişi başına düşen hakim sayısı/ Adliye binalarının fiziki koşulları/ Hakim maaşları Davaların aşırı derecede uzunluğu: AİHM ihlal kararları/Cezaevlerindeki tutuklu&hükümlü oranları Cezaevlerinde kapasite yetersizliği: Mapus başına harcanan yıllık miktar/ mapus başına düşen personel sayısı/ Cezaevi yatak kapasitesi


"Türkiye’de Adalet Harcamaları ve Uluslararası Karşılaştırmalar Hazırlayan: Hande Özhabeş Katkıda Bulunanlar: Nurhan Yentürk Yakup Kadri Karabacak Zafer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları