Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geleceğe daha parlak bakan bir NİZİP için

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geleceğe daha parlak bakan bir NİZİP için"— Sunum transkripti:

1 Geleceğe daha parlak bakan bir NİZİP için
2.Dönem Nizip Çalıştayı Geleceğe daha parlak bakan bir NİZİP için

2 Nizip te Çevre Sorunları ve Hava Kirliliği

3 NİZİP TE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Çevre deyince; küresel ısınmadan, iklim değişikliğine, atık suların arıtılmasından katı atıkların bertarafına, hava kirliliğinden görüntü kirliliğine, geri kazanımdan tasarrufa, enerjinin verimli kullanılmasından suyun verimli kullanılmasına, tarım koruma ilaçlarından toprak erozyonuna varıncaya kadar geniş bir saha akla gelmektedir.

4 NİZİP TE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Çevre sorunları ise; bırakın mahalledeki komşunun komşuya zarar vermesini, dünyanın bir ucundaki devletin yaptığı tahribatın bedelini, diğer ucundaki devlete ve hatta gelecek kuşaklara ödetecek kadar etkin bir alandır.

5 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Dolayısıyla çevre konusundaki bilinçlenme o kadar arttırılmalı ki; olaylara ve sorunlara kayıtsız kalmakla eş anlamlı hale gelen “herkes kendi işiyle meşgul olsun” kavramı yerine “iyiler gidişatı kendi istikballeri açısından yönlendirsin” kavramı sosyal hayatta işlerlik kazanmalı; kişiler arasında, halk ile devlet arasında ve devletlerarası sosyal baskı ve otokontrol sistem yaygınlaşmalıdır.

6 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Çünkü toplumda haklı ama güçsüz kitleler ne derece çaresiz ise, kontrol edilebilir.caydırıcı bir güce sahip olmayan ülkeler de haksızlıklar karşısında o derece aciz durumda olacaklardır.

7 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Çevreye zarar veren de koruyacak olan da insandır. Sosyal refah, çevre ve iktisat döngüsü içerisinde, en iyi çevre kalitesinin yakalanması, çevre ekonomisi ile israf arasındaki dengesinin oluşturulması, sosyal gruplar arasındaki hayat standardı farklılıklarının çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması, eğitimli ve bilinçli insanlar eliyle olacaktır.

8 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Çevre sorunlarının doğada kendi kendine işleyen arıtma, yenileme ve tamir dengesinin bozulmasıyla artış gösterdiği bir gerçektir. Bu denge çoğunlukla insan tarafından bozulduğuna göre, tamire doğadan önce insandan başlamak gerekecektir. Yoksa istem dışı meydana gelen doğal afetlere karşı, hazırlıklı olup uyum sağlamaktan öte yapacak bir şey yoktur.

9 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
O halde yaşam kalitemizi bozmadan, alacağımız önlemlerle çevremizi nasıl koruyabilir, insanları yaşadıkları mekanlarda nasıl daha mutlu edebilir,  çocuklarımıza nasıl daha iyi bir dünya bırakabiliriz?

10 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Yukarıdaki girişten sonra bu soruya iki temel yaklaşım sergilemek gerekecektir. Bunlardan öncelikli olanı doğa ile insanı barıştıracak olan eğitimin yaygınlaştırılmasıdır. Bu aynı zamanda koruyucu hekimlik görevi yapacak, hastalıktan önce tedavi imkanı sunacak olan en ekonomik modeldir.

11 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
İkincisi ise mevcut hastalıkların tedavisinde uygulanacak olan teknik yöntemlerdir. Gerek teknik konular, gerekse eğitim konuları biraz da ihtisas işi olduğundan çok detaylara girilmeden, sosyal bir bakış açısıyla yüzeysel çözüm önerileri sunulmalı, detay konular işin uzmanlarına havale edilmelidir.

12 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
İlçemizin tarıma dayalı bir sanayisi bulunmaktadır. Nüfus dışarıdan gelen göçle hızla artmaktadır. Sanayi gelişimi ve hızlı nüfus artışı da bir takım çevre sorunlarını ve olumsuz hava kirliliğini de beraberinde getirmektedir.

13 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Zamanında mahalli ve yerel yöneticiler gerekli tedbirleri almazsa ilçemiz ileriki yıllarda yaşanmaz hale gelecektir. İlçemizde tespit ettiğimiz bazı çevresel sorunlar şunlardır.

14 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
1- SANAYİ GAZLARI: İlçemiz merkezinde bulunan özellikle katı yağ eritme, prina ve sanayideki madeni yağ destilasyon fabrikalarından çıkmakta olan sanayi gazları, garbi rüzgârları adıyla tabir edilen

15 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
batıdan doğuya doğru esen rüzgâr doğrultusunda şehir üzerinde toplanmakta olup, yaz aylarında sıcaklıklarında artması sonucu çeşitli rahatsızlıklara yol açmaktadır. Özellikle kronik astım v.b. gibi rahatsızlıkları olan kişileri olumsuz etkilemektedir. Uzun vade de ise bu gazlar ve içeriğinde bulunan kimyasal maddeler sonucu kanserlere davet çıkarmaktadır.

16 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Bu konuyu daha da açmak gerekirse oluşan bu gazlar Sera etkisi de yaratmakta olup, mevcut bitki örtüsü (fıstıklık, zeytinlik) içinde tehlike arz eder.

17 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Çözüm önerisi olarak bu tip v.b. fabrikaların organize sanayi bölgelerine taşınmalıdır. Baca gazları ile ilgili filtre sistemlerinin geliştirilmesi, emisyon ölçümlerinin rutin olarak yaptırılması uygun ve gereklidir.

18 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
2- NİZİP ÇAYININ KİRLİLİĞİ: İlçemiz merkezinden geçen Nizip Çayının kirlenmesine, Gaziantep Organize Sanayisinde çalışan fabrikaların atıklarının kontrolsüz bir şekilde Sam Özü Deresine bırakılması sonucu meydana geldiği tespit edilmişti. Aynı zaman da çay kirliliğinin yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmesine sebep olmakta uzun vade de kanserlere yol açabilmektedir.

19

20

21

22

23

24 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ

25 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ

26 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Söz konusu çayın sanayi atıklarından korunması, çevre ve toplum sağlığının geliştirilmesi için organize sanayi sitesinde bulunan fabrikalarının atıklarını dere yatağına bırakılmasının önüne geçilmesi, sanayi sitesinde bulunan atık su arıtım tesislerinin tam kapasite ile devreye alınması ve mevcut kapasite yetersiz ise kapasitelerinin artırılmasının sağlanması, arıtım ünitesinin 24 saat çalışır durumda bulundurulması gerekmektedir.

27 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
3- HAYVAN AHIRLARI VE GÜBRELERİ: İlçemiz merkezinde ikamet eden insanların şehir merkezinde beslemiş oldukları hayvanların ahırları ve gübrelikleri birçok vektör, haşere ve kemiricilere besin kaynağı, barınma ve üreme olanağı sağlamaktadır. Böylece çevrede istenmeyen bu canlıların sayısında artış olmakta, toplum ve çevre sağlığı da kötü bir şekilde etkilenmektedir.

28 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Son yıllarda bölgemizde görülmeyen şark çıbanı hastalığının etkeni olan tatarcık sineği de gübreliklerde ve durgun sularda ürediği için tekrar görülmeye başlanmıştır. Tüm bunların önlerine geçilmesi için şehir merkezinde bulunan hayvan ahırlarının ilaçlanması,

29 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
ahır içerisinde bulunan gübrelerin taşınması mümkün ise yer tespiti yapılarak ilçemiz merkezindeki tüm hayvan ahırlarının şehir dışına taşınması halk sağlığı açısından uygun ve gerekli görülmüştür.

30 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
ATIK SU TERFİ İSTASYONU: İlçemizin Fatih Sultan Mah. ve mimar Sinan mah. Kanalizasyon atık sularının toplandığı atık su terfi istasyonun motopomp ile çalıştırılarak terfisi esnasında bölgede bulunan kanalizasyon mazgallarından etrafa pis bir koku yayıldığı (Metan gazı) yapılan inceleme ve mahalle sakinlerinin yoğun şikâyetlerinden anlaşılmaktadır.

31 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Meydana gelen koku genellikle Stadyum çevresi, Hükümet Konağı, Nizip Emniyet Müdürlüğü Çevresi ve Terfi İstasyonu çevresinde ağır bir şekilde hissedilmektedir. Durumun Islahı için eskimiş olan kanalizasyon hattının yenilenmesi, kanalizasyon mazgallarının onarılması ve terfi istasyonu hattının meskun mahal dışından geçirilerek biyolojik arıtım tesisine götürülmesi uygun görülmüştür.

32 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Terfi istasyonunda atık su taşkınları oluşmaması için istasyonda bulunan havuz hacimlerinin artırılması bu bölgede meydana gelecek taşkınların önlenmesi Halk sağlığı açısından gereklidir.

33 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
İlçemizde evsel ve kanalizasyon atıkları ile sanayi atıkları su kanalizasyon hatlarının ayrı inşa edilerek hat sonlarına kimyasal ve biyolojik arıtım tesisleri yapılması elzemdir.

34 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
İLÇEMİZDEKİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİ EDEN DİĞER ÖNEMLİ FAKTÖRLER İSE; Hayvansal çiğ atık işleyen yağ ve yağ üreticilerinin neden oldukları kötü kokular, Akaryakıt arıtma tesislerinin ürettikleri ağır gaz kokuları,

35 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Mezbahane atıklarının yeterince arıtılmadan Nizip çayına dökülmesi, Karşıyaka ve Nizip Çayı’nın etrafındaki büyük ve küçükbaş hayvan ahırlarının neden olduğu kötü kokular, Çay Sokağı’ndaki Nizip Çayı’na dökülen kanalizasyonun ürettiği koku,

36 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Fıstık üretme tesislerinin atık kabuklarını topluca, açık alanlara yada Nizip Çayı’na dökmeleri, Nizip Çayına dökülen Gaziantep Organize Sanayi’nin kimyasal atıklarının neden olduğu kirlilik, Nizip Çayı’nın ıslahı ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere doğal dengenin korunması ilçemizdeki çevre kirliliğine olumlu etki edecektir.

37 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
İlçemizde Plansızlığın getirdiği sorunlar ön plana çıkmaktadır. Ormansızlaştırma, araç sayısının artması ve gereksiz araç kullanımı, plansız sanayileşme, endüstriyel faaliyetler, yanlış arazi kullanımı ve bunlardan kaynaklanan diğer çevre sorunlarının temelinde, plansızlık ve yaşadığı mekanda mutlu edemediğimiz mutsuz insanların köyden şehre göçü yatmaktadır.

38 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Bu kontrolsüz insan hareketleri, geldikleri bölgeye ciddi uyum sorunları çıkarmakta; meydana gelen konut, alışveriş, eğitim, hastane, eğlence ihtiyacı ve bu ihtiyaçların zamanında, doğru ve yeterli oranda karşılanamaması; göçün meydana getirdiği kültürel boşluğun medya tarafından doldurulması, o bölgede çeşitli ruhsal, fiziksel, görsel, sosyal ve ekonomik alt ölçekli diğer sorunlara yol açmaktadır.

39 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
Emanet aldığımız dünyamızı, gelecek kuşaklara en iyi şekilde bırakmak hepimizin görevidir.

40 NİZİP DE ÇEVRE SORUNLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ
TEŞEKKÜR EDERİZ… …Ramazan Biricik


"Geleceğe daha parlak bakan bir NİZİP için" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları