Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arapsaçı Kaç kişiyle oynanır: Üç ve ya daha fazla kişiyle oynanır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arapsaçı Kaç kişiyle oynanır: Üç ve ya daha fazla kişiyle oynanır."— Sunum transkripti:

1

2 Arapsaçı Kaç kişiyle oynanır: Üç ve ya daha fazla kişiyle oynanır.
Malzemeler: Bir ip ya da yün yumak Nasıl oynanır: Oyuna başlamadan önce oyuncular bir daire oluşturacak şekilde yere oturur. Bir oyuncu, elindeki ip yumağını, ipin ucunu bırakmadan bir diğer oyuncuya atar. Yumağı yakalayan kişi de ipi tutar ve yumağı başka birine atar. Böylece giderek büyüyen bir ağ oluşur. Oyunun ikinci bölümünde oyuncular düğümü çözmeye çalışır.

3 Bom Kaç kişiyle oynanır: Kişi sınırlaması yoktur. En az üç kişiyle oynanır. Malzemeler: Oyuncuların çarpım tablosu bilgisi olmalıdır. Nasıl oynanır: Oyuncular daire şeklinde yere otururlar ve sayışarak oyuna başlayacak kişiyi seçerler. Birinci oyuncu bir diye bağırır, ikinci oyuncu iki diye saymaya devam eder ancak beş ve beşin katlarında bom diye bağırılır. Oyun çok hızlı oynanır ve duraksayanlar, yanlış yerde bom diyenler ve bom demeyi unutanlar elenir. Bir de bu oyunun baz-fiz şekli vardır ki daha da zordur. Oyuncular beşin katlarında baz, yedinin katlarında fiz diye bağırırlar, otuz beşte ise baz fiz diye bağırılır.

4 Birdir bir Kaç kişi oynanır: Bu oyunda belli bir kişi sınırlaması yoktur. Kişi sayısı arttıkça oyun daha zevkli bir hale gelir. Malzemeler: Oyunda kullanılması gereken bir şey yoktur. Nasıl oynanır: Birdirbir dünyanın her tarafında sevilerek oynanan bir oyundur. Oyunun başında bir ebe seçilir. Ebe öne eğilerek ellerini dizlerine dayar. Diğerleri bir kaç metre arayla sıra oluştururlar. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş duran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını açarak atlarlar. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizelerini söylerler.          “Birdirbir,          İkidir iki, olur tilki,          Üçtür üç, yapması güç,          Dörttür dört, kuş gibi öt,          Beştir beş, aldım bir eş,          Altıdır altı, yaptım kahvaltı,          Yedim yedi, elim sırtına değdi, sekizim seksek,          Dokuzum durak” Dengesini kaybeden ya da düşen oyuncu “yanmış” sayılır ve yeni ebe olur.

5 Beş Taş Kaç kişiyle oynanır: Birden fazla kişiyle oynanır.
Malzemeler: Beş tane yuvarlak taşla oynanır. Nasıl oynanır: Oyunun aşamaları şöyledir.

6 Beş Taş A. Birler: Taşlar serbest yere bırakılır. Ebe yerdeki taşlardan uygun olanını seçer. Seçtiği taşı havaya atar. Her attığında yerden bir taş alıp havaya attığı taşı yakalar. Yerdeki taş bitinceye kadar işlem devam eder. Eğer havaya attığı taşı kapamaz veya yerden almak istediği taştan başka taşa dokunursa oynama hakkını arkadaşı kazanır.

7 Beş Taş B. İkiler: Taşlar yere bırakılır. Taşların içinden uygun olanı ele alınır. Yerdeki taşlar ikişerli olarak alınmaya çalışılır. C. Üçler: Taşlar yere atılır taşın biri tekli olarak ele alınır. Diğer üçü tek seferde alınmaya çalışılır. D. Dörtler:  Taşlardan uygun olan bir tanesi havaya atılır. Yerde kalan dört taş bir seferde alınmaya çalışılır.

8 Beş Taş F. Dedeler: Taşlar yere atılır. Başparmak ve şahadet parmağının arası açılarak bir kale görüntüsü verilmeye çalışılır. Oyuncu yerden bir tane uygun taşı eline alır. Rakip oyuncu en son parmağın arasından geçecek taşı seçer. Bu taş diğer taşların parmaklar arasından geçirilmesine engel olacak taştır. Oyuncu eline aldığı taşı havaya atar. Havaya attığı esnada yerdeki taşı kaleden geçirmeye çalışır. Bunun için iki hakkı vardır. Birinci seferde taşı düzeltir. İkinci seferde taşı parmakları arasından geçirir. Eğer bu esnada taşı başka bir taşa çarptırır veya havaya attığı taşı kapamazsa hakkını rakip oyuncuya verir. Tüm bunlardan sonra oyunun final bölümüne geçilir. Taşların tamamı avucunun içinde hafifçe yukarı doğru atılır ve avucun tersiyle taşlar tutulmaya çalışılır. Avucunun tersinde en çok taş kalan oyuncu oyunu kazanır.

9 Kaç kişiyle oynanır: Üç veya daha fazla kişiyle oynanır.
Malzemeler: Top Nasıl oynanır: İstop ve saklambaç karışımı bir top oyunudur. Oyunda ebe seçimi oyunun önemli bir bölümünü oluşturur. Yere topun girebileceği büyüklükte, yan yana ve oyuncu sayısı kadar çukur kazılır. Çukurların 4–5 m uzağında yere bir atış çizgisi çizilir. Oyuncular sırayla topu atış çizgisinden bu çukura doğru yuvarlarlar. Oyunculardan biri topu çukura isabet ettirdiğinde diğer oyuncular hemen kaçmaya başlar. Topunu çukura sokan oyuncu ise topunu alıp “istop” diye bağırır. Bunun üzerine diğer oyuncular oldukları yerde kalırlar; ebe de içlerinden birini topla vurmaya çalışır.

10 Vurulan oyuncunun çukuruna bir taş bırakılır ve oyuncular atış çizgisinden topu yuvarlamaya devam ederler. Oyunculardan birinin çukurunda oyunun başında belirlenen sayıda, örneğin üç taş biriktiğinde bu oyuncu ebe olur.   Oyunun geri kalan kısmı saklambaca benzer. Ebenin gözleri bağlanır. Bu sırada top oyun alanının içinde bir yere, taşın arkasına ya da bir ağacın dallarının arasına saklanır. Gözleri çözülen ebe topu bulmaya çalışır. Diğer oyuncular ebenin dikkatini dağıtmak için hep bir ağızdan şu tekerlemeyi söylerler:          “Cicili tavuk Yavrusunu bulamamış, Cicili tavuk”. Ebe topunu bulduğu zaman oyuna yeniden başlanır.  

11 Köprüler Kaç kişiyle oynanır: Oyun en az 16 kişiyle oynanır.
Malzemeler: Malzeme gerekli değildir.  Nasıl oynanır: Bir kaçak bir de ebe seçilir. Diğerleri çift olur. Çiftler el ele tutuşarak kaçak ve ebe için engel oluştururlar. Kaçak kaçmaya başladıktan biraz sonra ebe yola çıkar.  Ebe kaçağın geçtiği yollardan geçmek zorunda değildir. Çiftler engelleri istedikleri zorlukta yapabilirler.

12 Orman Kaç kişiyle oynanır: 14 kişiyle oynanır.
Malzemeler: 1 – 1,5 metre uzunluğunda 20 sopa Nasıl oynanır: Sopalar, bir sıra şeklinde ve birbirine ikişer adım mesafeyle oyun alanının ortasında yere dikilir. Bu sopalar oyuncuların geçmesi gereken ormandır. Oyuncular iki takıma ayrıldıktan sonra takımlar alanın kenarlarından birer sıra oluşturacak şekilde dizilirler. Her takım kendine bir takım kaptanın seçer. Takım kaptanına “bozbey” denir. Resim koy

13 Orman Bozbeylerin birbirine seslenmesiyle oyun başlar:
         Birinci takımın bozbeyi şöyle der: “Ulu orman boranlı Ortası da dumanlı Bir yiğit sal ormana Varsın gelsin bu yana.” İkinci takımın bozbeyi yanıt verir: “Ulu orman meşedir İçi dolu köşedir Ormandadır emeklerim Bir yiğidin beklerim” Resim koy

14 Orman Bu konuşmanın ardından takımların ilk oyuncuları ormanın iki ucuna gelir ve oyunculardan birinin vereceği işaretle ormanı sopaların arasında zikzak şeklinde koşarak geçerler. Hangi takımın oyuncusu ormanı sopalara çarpmadan ve daha hızlı geçerse bu takım o turu kazanır. Oyuncu sopalardan birini çarparak devirirse ceza olarak sopanın yerine geçer; oyunun sonuna kadar devirdiği değneğin yerinde ağaç gibi dikilmek zorundadır. Bütün oyuncular sırayla ormandan geçtikten sonra en çok tur kazanan takım oyunu kazanır. Resim koy

15 Sıçratan Top Kaç kişiyle oynanır: Kişi sınırlaması yoktur.
Malzemeler: 4–5 metrelik bir ip ve bir top Nasıl oynanır: İpin ucuna top bağlanır. Oyuncular ortadaki ebenin etrafına yuvarlak halinde dizilirler. Ebe ipi etrafında çevirmeye başlar. Oyuncular top onlara yaklaştığında zıplayarak topa değmemeye çalışırlar. Topa dokunan oyun dışı kalır.

16 Taş kağıt makas Kaç kişiyle oynanır: İki kişilik gruplar halinde oynanır. Malzemeler: Malzeme yoktur. Nasıl oynanır: Başlamadan önce oyuncular karşılıklı geçerler ve işaretlerini yapmadan önce taş-kâğıt-makas diye bağırarak ellerini yumruk şeklinde sallarlar. Oyuncu kağıt işareti yapacaksa elini düz, makas yapacaksa işaret ve orta parmağını açık, taş yapacaksa yumruk şeklinde öne doğru uzatır. Taş makası kırar, makas kağıdı keser, kağıt taşı kaplar. Okulumuzda örnekleri tepsi taşımak için girilen iddialarda görülür.

17 Yüzünü Çarpıt Kaç kişiyle oynanır: Kalabalık oynandığında daha eğlenceli olur. Malzemeler: Malzeme yoktur. Nasıl oynanır: Don-ateşe benzeyen bu oyunda oyuncular ebelenmemek için saçma yüz ifadeleri takınmalıdır, en az on kişiyle oynandığında daha zevkli olur. Önce oyuncular arasından bir ebe seçilir. Ebe oyuncuları kovalamaya başlar.


"Arapsaçı Kaç kişiyle oynanır: Üç ve ya daha fazla kişiyle oynanır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları