Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ PLANI HAZIRLAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ PLANI HAZIRLAMA."— Sunum transkripti:

1 İŞ PLANI HAZIRLAMA

2 Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları
MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI İŞ PLANI İŞİ KURMAK İŞİ GELİŞTİRMEK

3 Motivasyona Sahip Olmak
Girişimcinin Motivasyon Kaynakları : Kendi kendinin patronu olma, başkalarından emir alarak çalışmama isteği, Mevcut iş seçeneklerinin verdiği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşma isteği, Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği, Kendi işini kurmak dışında hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olması, Emekli v.b gruplarda olduğu gibi iş kurarak daha çok manevi tatmin sağlama çabası, Bağımsız ya da esnek bir iş ortamına sahip olmak İş fırsatlarını değerlendirme isteği,

4 2. Başarılı Bir İş Fikri Belirlemek
İş fikirleri 3 temel kaynaktan ortaya çıkar: Geçmiş deneyim, Bilgi ve beceriler Piyasadaki fırsatlar

5 3. Çalışma Programı Yapmak
İş fikrinin belirlenmesinden, işin kurulması, ürün ve hizmetlerin ilk müşterilere ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçte yer alan araştırmalar, planlamalar ve uygulamalar eksiksiz ve gerektiği kapsamda yapılmalıdır. Girişimcinin bunu başarabilmesi için iş kurma sürecinin tamamını içeren bir çalışma programı yapması ve süreç boyunca bu programı geliştirmesi gereklidir.

6 4. İş Fikrinin Öndeğerlendirmesini Yapmak
İş fikrinin uygulanmasını imkansız kılan makro bir engel var mı? Zaman kaybını önler, Çok iş fikrini teke indirger.

7 5. İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak
Girişimci iş kurma sürecinin başında, öncelikle kurmak istediği işin, Sektör İş fikri Ölçek Zaman DOĞRU Ortaklar Yer Müşteriler Makineler v.b. faktörlerine sahip olduğundan emin olmalıdır.

8 5. İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak
Girişimci gerekli özelliklere sahip mi? Seçeneklerin belirlemesi İş Modeli

9 6. İş Kurma Sürecinin “İş Planını” Hazırlamak
Neler, ne zaman yapılacak? Aktiviteler arası ilişkiler ve zamanlama İş kurma sürecinde rehber

10 7. İşi Kurmak İş kurma süreci detaylı aktivite planı
İşin fiilen kurulması: İşyerini kiralama, Makine-ekipman ve malzeme satınalınması Yasal kuruluş işlemleri, Kredi işlemleri Personel temini, Deneme üretimi, vb.

11 8. İşletmeyi Geliştirmek
Kendi ayakları üzerinde durur hale gelir Gelişme başlar ve kullanılan kapasite yükselir İşletmeye yeni kapasiteler eklenir

12 YAPILABİLİRLİK (FİZİBİLİTE) ARAŞTIRMASI – İŞ PLANI İLİŞKİSİ

13 FİZİBİLİTE NEDİR? Kesin yatırım kararı alınmadan önce yapılması istenen yatırımla ilgili ekonomik, teknik, yasal, örgütsel ve finansal sorunlara ilişkin bilgi ve bulguların sistemli ve analize elverişli biçimde toplanmasıdır. FİZİBİLİTE 5 ÖNEMLİ AŞAMADAN OLUŞUR. EKONOMİK ETÜT, TEKNİK ETÜT, FİNANSAL ETÜT, İDARİ (ÖRGÜTSEL) ETÜT HUKUKİ (YASAL) ETÜT

14 İş Planı İşin kurulması öncesinde gerekli araştırma ve planlama çalışmaların yapılmasını sağlayan bir araçtır. İşletme için etkili bir tanıtım aracıdır Kuruluş sonrasında, işletmede yönetim aktivitelerini yönlendiren ve gerçekleşmelerin izlenmesini sağlayan bir araçtır. Kurulu bir işletmenin geleceğini planlamak, yeni hizmet/ürün üretmek, yeni pazarlara girmek, yatırım yapmak da iş planı gerektirir.

15 İş Planı nedir? Öncelikle iş kurma yolunda bir rehberdir. Girişimcinin hedeflediği noktaya ulaşmasına yardımcı olur. Girişimcinin, iş kurma noktasına gelmeden önce gerekli araştırma ve planlama çalışmalarını yapmasını sağlayan bir araçtır. Çeşitli kurumlarla yapılacak görüşmelerde etkili bir tanıtım materyalidir.

16 İş Planı nedir? Girişimcinin iş, işin içeriği, hedefleri, yönetimi, müşterileri, süreci ile ilgili bilgilerini tahminlerini hayallerini kağıt üzerine dökmesidir. İş planı hazırlarken önemli olan gerçek ile hayallerin uyumlaştırılmasıdır. İş planı girişimcinin iş kurma sürecini kolaylaştırmak, işletme ile ilgili planlamalarını yapabilmek, gelecekteki riskleri bugünden görebilmek ve tedbir alabilmek için kullanılan bir araçtır.

17 Yapılabilirlik Araştırması ile İş Planının İlişkisi
Yapılabilirlik araştırması iş fikrinin, piyasa ve talep yapısının, ürün ya da hizmetin üretim süreçlerinin, iş fikrinin gerektirdiği makine-ekipman, işletme girdileri, işgücü v.b. faktörlerin, iş fikrinin gerektirdiği başlangıç finansmanının, iş fikrinin sahip olduğu potansiyel kazanç düzeyinin belirlenmesi için yapılan bir araştırma çalışmasıdır.

18 Yapılabilirlik Araştırması ile İş Planının İlişkisi
Yapılabilirlik araştırması ile girişimci iş fikri ile ilgili tüm soruları sormaya, tüm alternatif yanıtları bulmaya, işletmesinin başarısını etkileyecek tüm faktörleri anlamaya ve incelemeye çalışır. Bu nedenle yapılabilirlik araştırması detaylı bir çalışmadır. Girişimci, yapılabilirlik araştırmasında her yönüyle incelediği faktörlerin en uygunlarını bir araya getirerek işletmesinin kendisi için en uygulanabilir modeline ulaşacaktır. İş Planı’nın görevi uygulanabilir iş modelini tarif etmektir.

19 Yapılabilirlik Araştırması ile İş Planının İlişkisi
Yapılabilirlik araştırmasında farklı makine türlerini, farklı girdi kaynaklarını, farklı ödeme planlarını, farklı yatırım büyüklüklerini, farklı müşteri gruplarını, farklı satış fiyatlarını, , ayrı ayrı inceleyen ve iş fikri üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan girişimci, iş planında, bu bilgilerin değerlendirilmesi, karşılaştırılması sonucunda seçtiği işletme modelini (belirli bir kapasite, belirli müşteriler, belirli girdi tedarikçileri, belirli satış fiyatları, ,) nasıl kuracağını ve yürüteceğini tarif etmeye çalışır.

20 İş planı kimin için hazırlanır?
Girişimci için Girişim ekibi (çalışanlar, uzmanlar vb.) Potansiyel müşteriler Potansiyel tedarikçiler Potansiyel ortaklar Bankalar

21 İş planı kimin için hazırlanır?
Melek yatırımcılar Risk sermayedarları Diğer potansiyel sermaye sağlayıcıları Devlet kurumları Sivil toplum örgütleri Yarışmalar

22 İş planı hazırlanmasında yaşanan sorunlar
İş planına gerekli önemi vermeme Mevcut durumu analiz edememek Bilgi/tecrübe eksikliği İşletme bilgisine sahip olmamak İş planındaki tutarsızlık İş planının kararlılık yansıtmaması odaklanmamak

23 İş planı hazırlanmasında yaşanan sorunlar
Hedeflerin yanlış konulması Tahminlerde başarısızlık Müşteri ve rakiplerin yeterince analiz edilmemesi Finansal verilerin eksikliği ya da hatası

24 İş Planının Çerçevesi:
1. İş Planı Özeti Girişimcinin Kısa Tanıtımı İş Fikrinin Kısa Tarifi Genel Olarak İş Kurma Süreci Planı 2. Girişimci Girişimcinin Kişisel Özellikleri Girişimcinin İş Fikrini Seçme Nedenleri Girişimcinin Hedefleri 3. Kurulacak İşin Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı İşin Sahip Olacağı Yasal Statü İşin Kuruluşunda Ortaklık Yapısı ve Özellikleri İşin Kurulması İçin Gerekli İzinler, Ruhsatlar ve Diğer Resmi Belgeler

25 İş Planının Çerçevesi:
4. İş Fikrinin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması Sonuçları İş Fikrinin İçinde Bulunduğu Sektör/Alt Sektörün Özellikleri İşletmenin Müşteri, Girdi ve İşgücü Piyasalarının Temel Özellikleri Müşteri Kitlesinin Talep Özellikleri Rakiplerin Özellikleri Ürün/Hizmetin Müşterilere Tanıtımında Temel Alınacak Faktörler 5. İşletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Hedefler İşletmenin Tahmini Satış Planı Ürün/Hizmetlerin Satış Bedelleri Ürün/Hizmetleri Hedef Kitleye Ulaştırma Metotları Ürün/Hizmetleri Hedef Kitleye Tanıtma Metotları Pazarlama Çalışmalarının Aktivite Planı

26 İş Planının Çerçevesi:
6. Ürün/Hizmet Üretiminde Kullanılacak Temel Süreçler ve Üretim Planı Ürün/Hizmet Üretimi İş Akışı ve Üretim Planı Makine, Ekipman Gereksinimi Hammadde ve Diğer Girdiler İşgücü Kuruluş Yeri ve İşyeri Özellikleri 7. Örgütlenme ve Yönetim Planı Üretim Dışındaki Temel Süreçler Destek Süreçler Üretim Dışı Aktivitelerin İşgücü Özellikleri Örgütlenme Şeması Yönetim Kadroları ve Görevler

27 İş Planının Çerçevesi:
8. İşletme Finansman Planı İşletmenin Kurulması İçin Gerekli Yatırım ve İşletme Sermayesi İhtiyacı Toplam Yatırım İhtiyacı ve Potansiyel Kaynaklar İşletmenin Kredi İhtiyacı İşletme Tahmini Nakit Akışı ve Karlılık Göstergeleri

28 Bir Girişimcinin Kendi İşini Kurabilmesi İçin Gerekli Bilgiler
Teknik ve işlevsel bilgiler Planlama bilgileri Yönetim bilgileri

29 Teknik ve İşlevsel Bilgiler
Ürün Tasarımı Makine Ekipman İhtiyacı Malzeme Yönetimi Proje Planlama ve Kontrol Pazarlama Satış Personel Yönetimi İdari İşler Finansman Yönetimi

30 Planlama Bilgileri İş hacminin tahmin edilmesi
Fırsatların ve olası sorunların belirlenmesi İşin gelişme eğiliminin tahmin edilmesi İşin genel stratejisinin belirlenmesi Hedeflerin belirlenmesi Gerçekleşen sonuçların izlenmesi Planlanan ile gerçekleşenlerin karşılaştırılması Planlanan gelir-gider ile gerçekleşen gelir-giderin karşılaştırılması

31 Yönetim Bilgileri Liderlik İletişim Müşavirlik
Görüşme-pazarlık-toplantı Eleman alma Personel yetiştirme Personel değerlendirme, yönlendirme, ödüllendirme Teşvik Katılım Sorun çözme Fırsatların yakalanması Krizlerle başa çıkma Zaman yönetimi Karar verme

32 İŞ PLANI HAZIRLAMA ÇALIŞMALARINA GEÇİŞ
Üçlü Yaklaşım

33 YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI
Üçlü Yaklaşım İŞ PLANI YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI

34 Girişimcinin Hedefleri
Kısa Dönemli Hedefler (1 Yıl) Orta Dönemli Hedefler (3 Yıl) Uzun Dönemli Hedefler (3 Yıl ve Sonrası)

35 Piyasa ve Talep Araştırması Genel İş Akışı
1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Piyasa ve Talep Araştırması Genel İş Akışı Sektör İlişkili Piyasalar Müşteri Kitlesi Talep Özellikleri Rakip Firmalar Rekabet Özellikleri Ürün ve Hizmet Sunumunda Vurgulanacak Temel Özellikler

36 1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması
Yapılabilirlik araştırmasının “piyasa ve talep araştırması” bölümü üzerine iş planı çalışmaları sırasında 2 ana bölüm eklenecektir: Ürün / hizmet sunumunda vurgulanacak temel özellikler Tahmini satış planının hazırlanması

37 Ürün / hizmet sunumunda vurgulanacak temel özellikler:
1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Ürün / hizmet sunumunda vurgulanacak temel özellikler: Ürün ve hizmetler temel özellikleri ile tanımlanır, piyasada mevcut olanlarla karşılaştırılır: Sunulacak ürün ya da hizmetler müşteriler tarafından hangi özellikleri ile değerlendirilmekte ve karşılaştırılmaktadır? Ürün ve hizmetlerin piyasadaki rakiplerinden farklılıkları nelerdir? Müşteriler bu ürün ve hizmetlerden hangi faydaları sağlayacaklardır? Ürün / hizmetin müşterilere sunumunda hangi temel özellikleri vurgulanacaktır.

38 Tahmini satış planının hazırlanması
1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Tahmini satış planının hazırlanması Yapılabilirlik araştırmasının piyasa ve talep yapısı bölümünde sunacağımız ürün/hizmete olan toplam talep belirlenmiş ve çeşitli alternatifler değerlendirilerek bu talebin ne kadarının işletmemiz tarafından karşılanabileceği işletme senaryoları dahilinde incelenmiştir. Yapılabilirlik araştırmasında tahmini satış planı, yıllık bazda iş fikrimizin yapılabilirliğini gösterebilmek yönünde genel olarak hazırlanmıştır. İş planının bu bölümünde ise satış planı, yapılabilirliği ispat edilmiş işletme senaryomuz üzerine kurulacak ve işletme dönemimizin temel hedeflerinden birisini oluşturacaktır.

39 Tahmini satış planı (birinci yıl için aylık)
1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Tahmini satış planı (birinci yıl için aylık) Ürün / Hizmet Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

40 Tahmini satış planı (ilk beş yıl için yıllık)
1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Tahmini satış planı (ilk beş yıl için yıllık) Ürün /Hizmet 2003 2004 2005 2006 2007

41 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Piyasa/Talep Araştırması Sonuçları Üretim Modeli Temel Satış / Pazarlama Hedefleri Rekabette Güçlü ve Zayıf Yönler Rekabete Yönelik Önlemler Satış ve Pazarlama İşgücü Gelişimi Tahmini Satış Planı Fiyatlandırma Ürün ve Hizmetleri Müşteriye Ulaştırma Reklam ve Tanıtım DETAYLI PAZARLAMA AKTİVİTE PLANI

42 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Girişimcinin; iş fikrinin piyasa ve talep yapısını araştırdıktan sonra hedef kitlesini belirlemesi, bu kitleye nasıl ulaşacağını, ürünlerini hangi fiyatlandırma ile satacağını, hangi reklam ve tanıtım araçlarını kullanacağını, hangi dönemde ne kadar satacağını tahmini olarak belirlemesi gerekir. Burada kısaca belirttiğimiz bu faktörler girişimcinin pazarlama planı kapsamında vereceği kararlardan bazılarıdır.

43 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Temel Hedefler Girişimci öncelikle işletmesinin ilk yıllarında ulaşmak istediği pazarı ve bölgeyi belirlemeli, bu sınırlar içinde girişimci müşteri kitlesini daha detaylı alt gruplara ayırmalıdır. Örneğin çalışan kadınlar, süper marketler, küçük işletmeler, metal eşya imalatçıları, ofisler, v.b. gibi detaylı müşteri hedef grupları tanımlanmalıdır. Müşteri grupları ile ilgili olarak piyasa ve talep araştırması bölümünde ulaşılan demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerden iş fikrinin başarısı ile ilgili olanları burada özetlenmelidir.

44 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Temel Hedefler Pazarda ilk yıl ve üçüncü yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğiniz pazar ve bölgeyi tarif ediniz. Ulaşmak istediğiniz müşteri grupları kimlerdir? Müşteri gruplarınızın büyüklüğü ve harcama özellikleri nelerdir?

45 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Rekabete Yönelik Önlemler Girişimci piyasada rakipleri karşısında güçlü ve zayıf olduğu yönleri analiz etmelidir. Öncelikle girişimci hangi özellikleri ile güçlü olduğunu bilmelidir. Diğer taraftan girişimci zayıf olduğu yönleri de objektif olarak incelemelidir. Girişimci güçlü ve zayıf yönlerini belirledikten sonra piyasada rekabet edebilmek için zayıf yönlerini ortadan kaldırmak ve bu noktalarda güçlenmek için önlemler geliştirmelidir.

46 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Rekabete Yönelik Önlemler Kurulacak işletmenin rakipleri karşısında güçlü yönleri nelerdir? Kurulacak işletmenin rakipleri karşısında zayıf yönleri nelerdir? Zayıf yönleriniz için önlemleriniz nelerdir?

47 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
İşletmenin Tahmini Satış Planı Piyasa ve talep yapısının incelenmesi sonucunda ulaşılması gereken önemli sonuçlardan bir tanesi güvenilir bir satış tahminidir. İşletmelerin satış düzeyleri belirlenirken piyasa ve talebin özellikleri yanında planlanan kapasite, sahip olunan işletme sermayesi, işgücü gibi faktörler önem kazanmaktadır.

48 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
İşletmenin Tahmini Satış Planı İlk yıl ulaşılması hedeflenen aylık satış tahminleri nelerdir? Yıl içi satış düzeylerini etkileyen faktörler nelerdir? Uzun dönemde satış düzeylerinde beklediğiniz gelişme şekilleri nelerdir?

49 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Ürün ya da Hizmetlerinizin Satış Bedelleri Bu bölümde girişimci öncelikle ürün ya da hizmetlerini hangi fiyatlardan satacağını ifade edecektir. Bunun için öncelikle ürün ya da hizmetinde yer alan maliyet gruplarına göre birim maliyetlerini bulacaktır. Burada girişimciler ‘Yapılabilirlik Araştırması ve İş Planı Hazırlama’ çalışmasının tüm aşamalarında elde ettikleri bilgileri bir arada kullanmak zorundadırlar. Ürün ya da hizmetlerin maliyetlerinin belirlenmesinden sonra girişimciler satış fiyatlarını belirleyeceklerdir. Bu noktada girişimciler iş fikirlerini, piyasaya giriş şekillerini, piyasanın rekabet özelliklerini, ürün/hizmetlerine olan talebin fiyat düzeyine gösterdiği hassasiyeti göz önünde bulundurmalıdırlar.

50 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Ürün ya da Hizmetlerin Satış Bedelleri Ürün/Hizmetlerin toplam birim maliyetlerini, hedeflenen kazanç oranlarını ve satış fiyatlarını tablo üzerinde gösteriniz. Ürün ya da hizmetleriniz için satış fiyatı belirlerken temel aldığınız faktörler nelerdir?

51 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Ulaştırma Metotları Girişimciler pazarlama çalışmalarını planlarken özellikle müşterilere ürün ve hizmetlerini hangi kanallar, hangi araçlar ve sistemler yardımıyla ulaştırmaları gerektiğini belirlemelidirler. Bu aşamada işletmenin ulaşması gereken aracı işletmeler, sahip olması gereken depo ya da tanıtım merkezleri, ulaştırma araçları, bu araç ve sistemlerin sahip olması gereken teknik özellikler ortaya çıkacaktır.

52 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Ulaştırma Metotları İşletmenin pazarlama çalışmaları ve müşteri kitleniz açısından yerleşim yeriniz hangi özelliklere sahip olmalıdır. İşletmenizin müşterilere ulaşmak için kullanacağı dağıtım/iletişim kanalları nelerdir? Dağıtım ya da kitleye ulaşım kanalında hangi aracılar bulunacak ve görevleri ne olacaktır. Ürünlerinizin dağıtımında gerekli olan araçlar ve sistemler nelerdir?

53 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Tanıtma Metotları Reklam ve tanıtım çalışmaları her iş fikri ve hedef kitleye göre değişmektedir. Girişimci piyasa ve talep yapısını araştırdıktan sonra özellikle ürün ve hizmetlerinin vurgulanması gereken özelliklerini hedeflediği müşteri kitlelerine uygun metotlarla tanıtmak zorundadır. Bu konuda girişimciler hem ekonomik hem de en etkili yöntemleri geliştirmelidirler.

54 Dip Not: Pazarlama Taktikleri
Ürün/hizmetlerimizi duyurmak ve istediğimiz mesajları müşterilere ulaştırmak için kullanabileceğimiz birçok pazarlama taktiği bulunmaktadır. Bu taktiklerin her biri kapsam, uygulama maliyeti ve ulaştığı kitle açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Pazarlama Taktikleri KİŞİSEL ve KİŞİSEL OLMAYAN taktikler olarak iki ana gruba ayrılır. Kişisel Taktikler, girişimcinin potansiyel müşterileri ile kişisel olarak temas kurduğu pazarlama çalışmalarını içerir. Kişisel Olmayan Taktikler ise pazarlama araçları, çeşitli sistem ve aracılar kanalıyla yapılan ve daha geniş açılı çalışmalardır.

55 Dip Not: Pazarlama Taktikleri
Kişisel Pazarlama Taktikleri 1. Telefonda tanıtımlar 2. Tanıtım Toplantıları ve Seminerler 3. Konuşma ve dersler 4. Ön değerlendirme ve teklifler 5.Tavsiyeler ve tavsiye edenler 6. Kişisel- doğrudan satış ve tanıtım 7. Toplumsal örgütler

56 Dip Not: Pazarlama Taktikleri
Kişisel Olmayan Taktikler 1. Yazılı ve görsel medya 2. İş rehberleri ve veri tabanları 3. Bilgi notları ve bültenler 4. Yayın kuruluşları (kitap/dergi) 5. Tanıtım broşürleri 6. Posta yoluyla tanıtım 7. Halkla ilişkiler/basın yayın haberleri yoluyla tanıtım/kampanyalar

57 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Tanıtma Metotları Reklam ve tanıtım çalışmalarınız ya da müşteriler ile bağlantı kurma yöntemleriniz neler olacaktır? İlk aşamada tanıtım çalışmalarınızı yönelteceğiniz müşteri kitleleri hangileridir. Reklam ve tanıtım çalışmalarına ayıracağınız bütçe nedir? Reklam ve tanıtım çalışmalarının ürün ya da hizmetlerinizin satış miktarına ne yönde katkısı olacaktır?

58 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
İşletmeniz İçin Yapacağınız Pazarlama Çalışmalarının Aktivite Planı Pazarlama planını oluşturan yukarıdaki hedefler ve çalışmalar girişimci tarafından somut aktivite adımları olarak tanımlanmalı ve "Pazarlama Çalışmaları Aktivite Planı" üzerinde tarihleri, sorumluları ve bedelleri ile birlikte gösterilmelidir.

59 2. Pazarlama Planının Hazırlanması
İşletme Pazarlama Aktivite Planı (Aylık) Pazarlama Aktiviteleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Bedel

60 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçları Satış Planı Üretim İş Akışı Başlangıç Üretim Sistemi Üretim Sistemi Geliştirme İhtiyacı Yatırım İhtiyacı Malzeme Tedarik Planı Ürün/Hizmet Üretim Planı Makine Ekipman Tedarik Planı Üretim işgücü Planı İşyeri Yerleşim Planı

61 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Yapılabilirlik araştırmasının üretim bölümünde gerekli makine-ekipmanların hammadde ve girdilerin ve işgücünün analizi yapılır ve seçilen işletme senaryosu ve iş fikrinin genel yapılabilirliği kapsamında bir başlangıç üretim sistemi yapısına ulaşılır. İş planında ise yapılabilirlik araştırması çalışmasında yapılan bu analizler kullanılarak üretim sistemi ile ilgili temel kararlara ulaşılır ve bunlar aşağıdaki bölümlerde çeşitli planlara dökülür: Üretim Sistemi Geliştirme Planı Makine-Ekipman Temin Planı Hammadde Tedarik Planı Detaylı Üretim Planı Üretim İşgücü Temin Planı

62 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Bu bölümdeki temel amaç, belirlenen başlangıç üretim modeli üzerine, işletmemizin genel gelişme hedeflerini, finansman planını, satış tahminlerini ve toplam talep içindeki artan payımız gibi geleceğe yönelik planları temel alarak üretim sistemimizdeki genel gelişimi tarif etmektir. Beş yıllık bir projeksiyon dahilinde yapılacak bu tarif artan kapasite kullanım oranlarını, kapasiteye eklenecek yeni makine ve ekipmanları, yeni ürünler üretmek için gereken yeni makine-ekipmanları veya tamamen değiştirilecek üretim sistemini içerebilir. Bu bölümde bu tip faktörler gözönüne alınarak üretim sisteminde yapılacak gelişimin genel kapsamı ve hedefleri tarif edilmelidir.

63 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Makine-Ekipman Temin Planı: Yapılabilirlik araştırmasında üretim için gereken makine ekipmanların detaylı analizi yapılarak, bizim için geçerli işletme senaryomuz kapsamında hangilerinin alınacağı belirlenmiştir. Bu bölümdeki temel amaç, belirlenen başlangıç üretim modeli ve üretim sistemi geliştirme planı dahil olmak üzere gereken makine ekipmanların işletme kuruluş ve gelişme dönemi içerisinde aylık bazda ne zaman temin edileceğini belirlemektir. Bu bölümde elde edilecek makine-ekipman temin planı, finansman planının yatırım sermayesi gereksinimi bölümünün ana girdilerinden birini oluşturacaktır.

64 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Makine-Ekipman Temin Planı (Kuruluş Dönemi İçin Aylık) Makine Ekipman Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

65 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Makine-Ekipman Temin Planı (Beş Yıllık) Makine / Ekipman 2003 2004 2005 2006 2007

66 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Hammadde Tedarik Planı: Yapılabilirlik araştırmasında hammadde ve yardımcı malzemelerin genel temin koşulları ve işletmemize uygun olanları belirlenmiştir. Hammadde ve yardımcı malzemeler konusunda yapılan analiz iş fikrinin genel yapılabilirliği içerisinde derinlemesine planlanmamıştır. Bu bölümde hammadde tedarik planı, üretim ve satış planları paralelinde detaylı olarak hem birim hem de para karşılığı olarak hesaplanacaktır. Bu bölümde elde edilecek hammadde tedarik planı finansman planının işletme sermayesi gereksinimi, gelir gider tablosu ve nakit akım tablosunun önemli bir girdisini oluşturacaktır.

67 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Hammadde Tedarik Planı: Hammadde ve yardımcı malzemeler tedarik planı hazırlanırken, üretim ve satış planlarımız, hammaddenin kendi maliyeti, indirim dönemleri, sipariş miktarları üzerinden yapılan indirimler, yıllık sözleşmeler, sipariş verme süresi-maliyeti ve siparişin elimize ulaşma süresi-maliyeti gibi faktörler gözönüne alınmalıdır.

68 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Hammadde Tedarik Planı (İlk yıl için aylık)- Birim Bazında Gösterim Hammadde / Yardımcı Malzeme Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

69 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Hammadde Tedarik Planı (İlk yıl için aylık)- TL veya $ Bazında Gösterim Hammadde / Yardımcı Malzeme Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

70 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Hammadde Tedarik Planı (Beş Yıllık)- Birim Bazında Gösterim Hammadde / Yardımcı Malzeme 2003 2004 2005 2006 2007

71 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Hammadde Tedarik Planı (Beş Yıllık)- TL veya $ Bazında Gösterim Hammadde / Yardımcı Malzeme 2003 2004 2005 2006 2007

72 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Detaylı Üretim Planı: Yapılabilirlik araştırması bölümünde genel kapasite, sunum bölgesindeki tahmini talep, finansman kaynakları, seçilen üretim teknolojisi gibi faktörlere göre oluşan işletme senaryosu kapsamında genel hatları belirlenen üretim rakamları bu bölümde detaylı üretim planına dönüştürülecektir. Bu plan işletmenin genel gelişme hedeflerini yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu anlamda pazar payındaki artış hedefleri, üretim sistemindeki planlanan gelişmeler, üretim işgücündeki artış gibi etkenler detaylı üretim planına yansıtılmalıdır. Hizmet sektöründeki işletmeler için satış planı ile üretim planı aynı olacaktır. Ancak yine de bu bölüm ayrı olarak düşünülmeli ve aylık-sezonluk-yıllık kapasite sınırları ve çalışma verimi oranları belirlenmelidir.

73 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Detaylı Üretim Planı (İlk yıl için aylık) Ürün / Hizmet Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

74 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Detaylı Üretim Planı (Beş Yıllık) Ürün / Hizmet 2003 2004 2005 2006 2007

75 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Üretim İşgücü Temin Planı: Yapılabilirlik araştırması bölümünde üretim işgücünün genel temin koşulları belirlenmiştir. Bu bölümde öncelikle kuruluş dönemi olmak üzere işletme gelişme dönemini de içine alacak şekilde bir işgücü temin planı yapılmalıdır. Özellikle kuruluş döneminde deneme üretimi, işgücünün eğitim ihtiyacı gibi faktörler düşünülmeli ve buna göre planlama yapılmalıdır.

76 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Üretim İşgücü Temin Planı (İlk yıl için aylık- kuruluş dönemi için gerekirse haftalık) İşgücü Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

77 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması
Üretim İşgücü Temin Planı (Beş Yıllık) İşgücü 2003 2004 2005 2006 2007

78 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
Temel Faaliyetler (Üretim Dışı) İş Süreçleri ve Akışlar Destek Faaliyetler İş Süreçleri ve Akışlar Üretim Dışı İşgücü Planı Örgütsel Modelin Geliştirilmesi İş Tanımları ve Yetki / Sorumlulukların Netleştirilmesi

79 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
Özellikle teknik becerilerini iş fikrine dönüştüren girişimciler yönetim aktivitelerine gereken önemi vermemektedirler. Oysa işletmelerin başarılı olması için girişimcilerin işletmelerinde yeterli düzeyde bir yönetim sistemi kurmaları, ayrıca kendilerinin de teknik becerileri ve girişimci özellikleri yanında yöneticilik becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bu amaçla girişimciler öncelikle temel hizmet ve ürün üretimi süreci dışında kalan yönetim aktivitelerinin neler olduğunu ve nasıl yerine getirileceğini belirlemelidirler.

80 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
Girişimci iş kurma sürecine girdiğinde öncelikle bilmelidir ki, kurduğu işin sahibi ve yöneticisi olarak sadece tasarım, üretim ya da satış ile uğraşmayacak, günlük çalışmaları içinde kar-zarar hesapları, vergi işlemleri, sigorta kayıtları, işe eleman alma, ücret belirleme, çalışanlara görev verme, iş gelişmelerini ve gerçekleşmeleri izleme, proje ekipleri oluşturma, planlama yapma, hizmet maliyetlerini hesaplama, kontrol, koordinasyon gibi yönetim aktiviteleri ile de doğrudan ilgilenecektir.

81 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
İŞLETME YÖNETİMİ TEMEL AKTİVİTELER DESTEK AKTİVİTELER İş yönetimi Kontrol İdari işler Satınalma Üretim Satış

82 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
Girişimci, yönetim aktivitelerinin kapsamını araştırırken öncelikle üretim grubu dışında kalan satın alma, satış ve pazarlama gibi diğer temel aktivitelerin ne şekilde yürütüleceğini gösteren iş akış şemalarını hazırlamalıdır. Temel aktiviteler yanında ayrıca işletme yönetimi, izleme ve kontrol aktiviteleri ile personel yönetimi, muhasebe ve resmi işlemler gruplarında neler yapılması gerektiğini belirleyen girişimci bu görevlerin kimler tarafından gerçekleştireceğini de belirleyerek işletmesinin örgüt şemasını hazırlamalıdır.

83 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
Örgütlenme Çalışmaları İşletmelerde örgütlenme işlevinin amacı “düzenli ve sürekli işleyen bir sistem kurmaktır”. İşletmelerin boyutları arttıkça örgütlenme çalışmasının kapsamı ve ihtiyaç duyulan örgüt yapısının karmaşıklığı artar. Ancak işletme boyutlarından bağımsız olarak örgütlenme çalışmaları üç aşamada gerçekleştirilir:

84 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
İşletmede yapılacak işlerin belirlenmesi Kişiler arasındaki ilişkilerin tanımlanması İşleri yapacak kişilerin belirlenmesi

85 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
Küçük işletme kuran girişimciler yukarıda sıraladığımız adımlar içinde işyerlerinde yer alan iş gruplarını belirlemeye, bunlara dayalı bir örgüt yapısı kurmaya çok fazla sıcak davranmamaktadırlar. Bunun nedeni olarak da kurdukları işlerde teknik olsun idari olsun tüm aktivitelerin gerçekleştirilmesinde bizzat kendilerinin ya da az sayıda kişinin görev alacak olmasını düşünmektedirler. Ancak bu durumda dahi girişimci işletmesini başarılı bir şekilde yürütmek için bu farklı başlıklar altında neler yapılması gerektiğini bilmeli ve az sayıda eleman ile bunların hepsini eksiksiz yerine getirmelidir.

86 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
İşletme ölçeğinin zaman içinde gelişmesi ile birlikte girişimci, işletmenin finansman, muhasebe, tanıtım, pazarlama gibi farklı uzmanlık gerektiren faaliyetlerini başkalarına devretme aşamasına gelir. Bu durumda organizasyon modeli yatay genişleme yaşayarak önce basit örgütlenme modeline ulaşır. Yataydaki bu tür gelişmeler yanında, iş yoğunluğu artan fonksiyon grupları kendi içlerinde daha fazla sayıda alt uzmanlık alanlarına bölünmeye başlar.

87 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
İşletme örgütünün temel üretim aktiviteleri dışında gerçekleştireceği süreçlerin iş akışları incelenir, tüm süreçleri kapsayan organizasyon şeması tanımlanır: İşletmede temel üretim çalışmaları dışında kalan süreçler nelerdir? Bu süreçlerin iş akış şemaları nasıldır? İşletmede hizmet ya da üretim maliyetleri nasıl izlenecektir? İşletmede insan kaynakları yönetimi ve bu kapsamda gerçekleştirilecek personel seçimi, iş alma, ücretlendirme, görevlendirme ve değerlendirme çalışmaları nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirilecektir? İşletmenin yürütmesi gereken resmi işlemler nelerdir? Kimler tarafından gerçekleştirilecektir? İşletmede iş planının güncelleştirilmesi çalışmaları nasıl yapılacaktır? İşletme içinde bilgi akışı ve koordinasyon hangi sistemlerle sağlanacaktır?

88 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
İşletme örgütünün temel üretim aktiviteleri dışında gerçekleştireceği süreçlerin iş akışları incelenir, tüm süreçleri kapsayan organizasyon şeması tanımlanır: İşletmenin temel ve destek aktivitelerini yerine getiren görev gruplarını gösteren organizasyon şeması nedir? İşletmede yer alacak kişiler kimlerdir? İşletmede yer alacak kişilerin kısa özgeçmişleri ve işletmenin başarısı açısından sahip oldukları özellikler nelerdir? Organizasyon şemasına göre işletme içindeki görev yetki ve sorumluluklar ne olacaktır? İşletmenin yasal modeli ne olacaktır? Modeli belirleyen faktörler nelerdir? İşletmenin muhasebe işlemleri ne şekilde gerçekleştirilecektir? İşletmenin finansman yönetimi ne şekilde gerçekleştirilecektir? Finansman yönetimi ve muhasebe hizmetleri konusunda piyasadan ne tür hizmetler alınabilir? Koşulları nelerdir?

89 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
Yöneticinin Destek Faaliyetler Kapsamındaki Hedefleri Nelerdir? İşletmesinin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek Piyasadaki fırsatları araştırmak Yeni müşteri ilişkileri oluşturmak, mevcut müşteri ilişkilerini geliştirmek Ürün/hizmet özelliklerini piyasa ihtiyaçlarına uygun hale getirmek Finansman ihtiyacını belirlemek ve en uygun finansman kaynaklarına ulaşmak Üretimi planlamak ve izlemek Stokları kontrol etmek

90 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
Yöneticinin Destek Faaliyetler Kapsamındaki Hedefleri Nelerdir? (devam) Personel ihtiyacını belirlemek, personel temin etmek Eğitim ihtiyacını belirlemek ve eğitim planı hazırlamak Teklif hazırlamak Nakit akışını izlemek Karlılığı izlemek Verimliliği izlemek, verimliliği geliştirecek projeler hazırlamak İşletme içi problemleri ve işletme dışı tehditleri değerlendirmek Geleceğe yönelik tahminler yapmak Strateji ve hedef belirlemek Dönemlik gerçekleşmeleri izlemek ve planlarla karşılaştırmak

91 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
Yöneticinin Destek Faaliyetler Kapsamındaki Hedefleri Nelerdir? (devam) İş gruplarına göre organizasyon yapısını kurmak İş grupları ve organizasyon birimleri arasındaki ilişkileri belirlemek Birimler arası koordinasyonu izlemek ve geliştirmek Görev tanımlarını ve bu görevler için gereken nitelikleri belirlemek Geliştirilen proje ve planların uygulanmasını sağlamak ve koordine etmek Personelin motivasyonunu geliştirmek ve katılımı sağlamak İşletmede gerekli verilerin toplanmasını sağlamak Bilgi akış sistemlerini kurmak İş planı hedef, karar ve planlarını gerçekleşmelere göre revize etmek Resmi işlemleri yürütmek ve koordine etmek.

92 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması
“Üretim Dışı Aktiviteler İşgücü Planını” hazırlayınız. İşletmenin üretim, üretim dışı temel aktiviteler ve destek aktiviteler ile ilgili tüm iş gruplarını kapsayan örgüt şemasını hazırlayınız. İşletmede örgüt şemasında yeralan yönetim kadrolarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Bu aşamada bu görevleri yürütecek kişilerden belirledikleriniz var mı? Var ise işle ilgili kısa özgeçmişlerini yazınız.

93 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Yatırım İhtiyacı Mevcut Finansal Yapının Özellikleri – İşletmesi Kurulu Olanlar İçin Satış Planı Başlangıç Sabit Yatırım İhtiyacı İşletme Giderleri Ek İşletme Sermayesi İhtiyacı TOPLAM YATIRIM İHTİYACI Finansman Kaynakları Kredi Geri Ödeme Planı Tahmini Finansman Hareketleri Gelir-Gider Analizi Nakit Akış Analizi Karlılık Analizi Yatırım Geri Dönüş Süresi NBD Analizi İç Karlılık Analizi

94 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Bu bölümde temel olarak yapılabilirlik araştırması aşamasında yapılan finansman hesaplamaları tekrar yapılır. Ancak ek olarak; Yapılabilirliği ispat edilen işletme senaryosundan iş planında tarif edilen işletme modeli dönüşümündeki farklar bu bölüme yansıtılır. (Üretim Planı, Hammadde Temin Planı, İşgücü Temin Planı, Üretim Sistemi Gelişim Planı, Satış Planı, Makine-Ekipman Temin Planı vb.) İşletme modelinin daha sağlıklı kurulabilmesi için gelir-gider analizi ve nakit akım hesaplamaları ilk yıl için aylık bazda yapılır. Başabaş noktası, net bugünkü değer, iç karlılık oranı, yatırımın geri dönüş süresi gibi ek analizler yapılır.

95 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Başlangıç Yatırım Harcamaları Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması sonucunda elde edilen bilgilerin yardımıyla iş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm yatırım kalemlerinin özellikleri belirlenir. Yurtiçi ve yurtdışından temin edilecek yatırım kalemlerinin parasal değerleri ile temin giderleri araştırılır ve toplam yatırım sermayesi gereksinimi bulunur.

96 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
İşletme Giderleri ve İşletme Sermayesinin Belirlenmesi Girişimcinin işletmenin kurulması sırasında toplam finansman gereksinimini ve işletme karlılığını analiz edebilmesi için öncelikle işletme giderlerini ve işletme sermayesini incelemesi gerekir.

97 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
İşletme giderleri, işletmenin planladığı ürün ya da hizmeti üretmesi ve müşteri kitlesine sunması sırasında yapılacak her türlü harcamayı göstermektedir. "Yıllık İşletme Giderleri Tablosu" işletme gider kalemlerini göstermektedir. İşletme sermayesi, işletme faaliyete geçtiğinde üretilen mal ya da hizmetin bedelinin tahsil edilmesine kadar yapılacak işletme giderlerini karşılayacak finansman kaynağıdır. İşletme döneminin ilerleyen aşamalarında işletmenin düzenli ve aksamadan işlemesi için gerekli olan fon gereksinimi belirler.

98 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Toplam Yatırım Gereksinimi Başlangıç yatırımı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının toplamı, iş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli toplam finansman ihtiyacını belirler. Finansman Kaynakları Araştırması Yapılabilirlik araştırmasının önemli adımlarından bir tanesi finansman kaynaklarının araştırılmasıdır. Yatırımın gerçekleştirilmesinde gerekli ilk yatırım ve işletme sermayesinin temini için, özkaynak, kredi, borç sağlanması ile ortaklık kurma türü tüm potansiyel finansal kaynaklar belirlenir. Bu kaynakların tümü incelenir ve kaynak limitleri, finansman maliyetleri, ödeme yapıları, teminat ve özkaynak gerekliliği faktörlerine göre karşılaştırılır ve değerlendirilir.

99 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Kredi Geri Ödemesi Hesaplaması Kredi kullanımı durumunda girişimciler nakit akış ve karlılık tablolarında kredi ana para ve faiz ödemelerini göstermek zorundadırlar. Bu hesaplamalar yapılırken kredi tutarı, kredinin geri ödeme süresi ve yıllık faiz verileri kullanılır.

100 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Finansal Hareketlerin ve İşletme Karlılığının Araştırılması Finansal değerlendirme bölümleri, girişimcilerin bu aşamaya kadar ulaştıkları sonuçları kullanarak, iş fikrinin finansal kazanç özelliklerini analiz etmelerini sağlar. Bu analiz sonucunda girişimci yatırımı ile ilgili kabullerini gerektiğinde yeniden gözden geçirerek en uygun ve karlı işletme modeline ve finansal çözümlere ulaşmaya çalışır.

101 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Gelir-Gider Hesabı Bu hesaplamalarda yıllara göre işletme giderleri ve işletme gelirleri karşılıklı olarak verilir ve yıllık işletme gelir-gider farkı bulunur. Gelir-Gider Hesabı Tablosunda, işletme gelirleri bölümünde, ürün ve hizmet sunumu için üretim ve satış programlarında yapılan tahminlere uygun olarak satış miktarları ve satış fiyatları çarpımından işletme gelirleri elde edilir. Tabloda her ürün grubu ayrı ayrı belirtilir. Gider kalemleri ise İşletme Giderleri Tablosundan alınır. Gelir-gider hesabı tablosu işletmenin sadece yıllık işletme brüt gelirini göstermeyi amaçlar. İşletme gelirlerinin net sonuçlarını ve yatırım harcamalarının karşılanışı gibi mali değerlendirmelerde gerekli diğer bilgileri içermez. Yapılabilirlik araştırmasından farklı olarak bu bölümde gelir-gider hesaplamaları ilk yıl için aylık bazda yapılmalıdır.

102 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Nakit Akışı Hesaplaması İşletmenin yatırım döneminden başlamak üzere tüm dönemlerinde her türlü nakit girişi ve çıkışını gösteren tablodur. Nakit akım hesaplamaları sonucunda işletmenin gelir-gider yapısının ötesinde yatırım, kredi ödemeleri, vergi ödemeleri gibi nakit hareketlerinin işletme finansal yapısı üzerindeki etkileri görülür.Bu tablo işletmenin karlılığı ile ilgili bilgi vermez. Nakit akım tablosunda yıl sonu eldeki nakit satırındaki değerlerin eksi olmaması gerekir. Bu durum işletmenin kuruluş ve işletme dönemi nakit ihtiyacının çözülemediğini gösterir. Yapılabilirlik araştırmasından farklı olarak bu bölümde nakit akışı hesaplamaları ilk yıl için aylık bazda yapılmalıdır.

103 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Başabaş Noktası Hesabı Başabaş noktası hesabı, işletme gelirleri ile işletme giderlerinin eşitlendiği noktadaki satış düzeyinin bulunmasını sağlar. Başabaş noktası hesabı işletme cirosu içindeki kar payının işletmenin sabit giderlerini de karşıladığı üretim sayısını gösterir. Bu noktaya kara geçiş noktası da denir.

104 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Karlılık Hesabı Karlılık hesabı işletmenin başlangıç sermayesi, işletme sermayesi ihtiyacı dahil tüm gelir ve gider kalemlerini gözönüne alarak, iş fikrinin dönemsel ve toplam kar/zarar durumunun incelenmesini sağlayan hesaplamadır. Karlılık hesabı tablosunda nakit akış tablosundan farklı olarak işletmenin ürettiği ve tükettiği finansmanın karşılaştırması yapılır. Karlılık hesabı sonucunda elde edilen yıllara göre net nakit akımlar satırı ile Net Bugünkü Değer ve Iç Karlılık Oranı Analizleri yapılır. Toplam net nakit akımlar satırı ise kendi başına bir göstergedir ve yatırımın geri dönüş süresini gösterir. Bu satırdaki rakamların -(eksi)'den +(artı)'ya dönüştüğü dönem ise işletmeye bağlanan toplam sermayenin kendisini geri döndürdüğü dönemi ifade eder.

105 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
Net Bugünkü Değer Analizi: Yatırım projelerinde yatırım ve işletme sermayesi harcamaları ile işletme döneminde işletme karından oluşan bir net nakit akım söz konusudur. Bu harcama ve karların yıllara yayılımını piyasa için geçerli bir indirgeme oranı ile bugüne çekerek proje net nakit akımlarının bugünkü değerini değerlendirme yöntemine Net Bugünkü Değer(NBD) Analizi denir. NBD analizi yapılırken kullanılan indirgeme oranı genellikle piyasada nakit paranın en basit değerlendirme yöntemi olan banka faizleridir. NBD değerinin pozitif olması gerekir. Aksi halde proje için yapılan harcamaların, piyasa için geçerli bir kazanç oranının üstünde bir kazanç getirmediği belirlenir.

106 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması
İç Karlılık Analizi: İç Karlılık Oranı, Net Bugünkü Değeri sıfırlayan indirim oranıdır. İç karlılık oranı yatırımcının beklediği yatırım kazancı oranı ile karşılaştırılır ve beklentisinden yüksek ise yatırıma geçilir. İç karlılık oranı hesaplamasında ortaya çıkan indirim oranı Türkiye gibi enflasyonist bir ekonomi yapısına sahip ülkelerde enflasyon oranı ve yatırımcının kar beklentisinin toplamını karşılıyor olması gerekir. Yatırımcının/girişimcinin birden fazla iş fikrine sahip olması durumunda bu aşamada hesaplanan indirim oranı iş fikirlerinin karşılaştırılmasında değerlendirmeye alınan etkenlerden önemli bir tanesidir.

107 İŞLETME YÖNETİMİNİN İŞ PLANINA GÖRE OLUŞTURULMASI VE İŞ PLANI REVİZYON UYGULAMALARI

108 PAZARLAMA PLANI REVİZYONU
PAZARLAMA PLANI REVİZYON SÜRECİ Gerçekleşen satış verilerinin değerlendirilmesi Gerçekleştirilen pazarlama aktivitelerinin değerlendirilmesi Satış tahminleri tablosunun güncellenmesi Pazarlama ve tanıtım araçlarının yeniden gözden geçirilmesi Pazarlama aktivitelerinin yeniden belirlenmesi Pazarlama aktivite planının güncelleştirilmesi Orta dönemli satış planının revizyonu

109 ÜRETİM PLANI REVİZYONU
ÜRETİM PLANI REVİZYON SÜRECİ Satış planı revizyonu Gerçekleştirilen üretimin değerlendirilmesi Üretim sisteminin değerlendirilmesi Üretim planının güncelleştirilmesi Girdi tedarik planının güncelleştirilmesi Makine-ekipman temin planının güncelleştirilmesi İşgücü temin planının güncelleştirilmesi İş yeri gereksinimi değerlendirilmesi

110 YÖNETİM PLANININ REVİZYONU
YÖNETİM PLANI REVİZYON SÜRECİ Pazarlama planının güncelleştirilmesi Üretim planının güncelleştirilmesi Üretim dışı süreçlerin değerlendirilmesi Yönetici ve çalışan gereksinimlerinin yeniden değerlendirilmesi Üretim dışı personel temin planının güncellenmesi Örgütlenme şemasının revizyonu Gys’ların güncelleştirilmesi

111 FİNANSMAN PLANININ REVİZYONU
FİNANSMAN PLANI REVİZYON SÜRECİ Satış planının güncelleştirilmesi Pazarlama planının güncelleştirilmesi Üretim planının güncelleştirilmesi Yönetim planının güncelleştirilmesi Gelir tablosunun güncelleştirilmesi Gider tablosunun güncelleştirilmesi Nakit akımının değerlendirilmesi Karlılığın değerlendirilmesi Yatırım planlarının güncelleştirilmesi


"İŞ PLANI HAZIRLAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları