Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CDP 2. ÇALIŞTAYI – İSTANBUL –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CDP 2. ÇALIŞTAYI – İSTANBUL –"— Sunum transkripti:

1 CDP 2. ÇALIŞTAYI – İSTANBUL – 28.04.2010
OĞUZ AYDİNÇ

2 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 KÜRESEL ISINMA Enerji Sanayi Ulaştırma Tarım
Atık Tarım Arazi /Ormancılık CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6

3 TÜRKİYE’NİN DÜNYA EMİSYONLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Dünya : ton CO2 eq (2005) Türkiye : ton CO2 eq (2007)

4 Çimento Sektörünün Türkiye’de Oranı: % 9,5
Σ Türkiye : 372 mio ton CO2 eq Σ Çimento: 35 mio ton CO2 eq (2007) Enerji: 13 mio ton CO2 eq Proses: 21 mio ton CO2 eq ~35 mio ton CO2 eq Kaynak : Türkiye 2007 Bildirimi (UNCCC web site)

5 Çimento Sanayii – CO2 Emisyonları %50 Proses (Dekarbonizasyon)
Nakliye CaCO3 CaO + CO2 Elektrik Dekarbonizasyon Yakıt Elektrik Nakliye CO2 Emisyonları %50 Proses (Dekarbonizasyon) %40 Yakıt %10 Nakliye+Enerji IPCC 1 milyon ton klinker 510 kg/ton klinker proses 330 kg/klinker yakıt 850 kg/klinker toplam

6 Çimento Sanayinde Emisyon Azaltım Yöntemleri
Katkılı Çimento Üretimi Enerji Verimliliği Çalışmaları Atık Gaz Geri kazanım Sistemleri Ağaçlandırma Faaliyetleri Alternatif Hammadde Kullanımı Alternatif Yakıt Kullanımı

7 Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanımı

8 Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanımı
Avrupa Çimento Sanayinde Kullanılan Yakıt Miktarları Yakıt Türü Kullanım Yüzdesi Petrokok 45,8 Kömür 30,3 Fuel Oil 2,9 Linyit 3,8 Doğal Gaz 0,8 Alternatif Yakıt (Atıklar) 16,4 Arıtma Çamurları Boya Çamurları Tekstil İçerikli Atıklar Odun, talaş vb. Plastik İçerikli Atıklar ÖTL Atık Yağ Grit Ağartma Toprağı Diğer 2007 Cembureau Verileri

9 CO 2 EMİSYON HESAPLAMA METODLAR I
1 – EPA 2 – WBCSD “ Sürdürülebilir Çalışma İçin Dünya İş Konseyi “ 3 – SEEN “ Sustainable Energy and Economy Network” 4 – EIA “ Energy Information Administration” 5 – EU ETS Monitoring Guidance 6 – MoE Japanese GHG Reporting System

10 Çimento Üretiminde Elektrik Kullanımı

11 CO2 Yoğunluğu

12 NUH ÇİMENTO A.Ş. UYGULAMALARI

13 Enerji Verimliliği Çalışmaları
Kompanzasyon Sistemine Geçiş Tasarruflu Teknolojilere Geçiş Alternatif Hammadde Kullanımı Alternatif Yakıt kullanımı Ağaçlandırma Çalışmaları Çevre Teknolojilerine Yatırım - Çamur Kurutma Tesisi Çevre Teknolojileri Yatırım - RDF Tesisi (Proje Aşamasında)

14 Alternatif Yakıt - Hammadde Kullanımı
Kaynak kullanımından azaltım Nakliye kaynaklı emisyon azaltımı Deponi ve bertarafın engellenmesinden kaynaklanan emisyon azaltımı

15 ARITMA ÇAMURU KURUTMA TESİSİ
Tesisin Tipi : Belt Dryer – İndirect System Alınan Firma : Andritz Teslim Süresi: 1 Yıl Maliyet: 15 Milyon Euro

16 TEKNİK BİLGİLER 8.125 m3/saat evoparasyon
250 ton/gün ,%20 DS Arıtma Çamuru 55 ton / gün , %92 DS Granül Malzeme Sistem tamamı kapalı olarak ve ATEX normlarına uygun olarak inşa edilmiştir. Tamamı betonarme ve çelikten oluşan tesiste ekipmanlar korozyona karşı dayanıklı paslanmaz çelik malzemeden seçilmiştir. Çamur kurutma işlemi esnasında alınan hava kimyasal yıkayıcılardan geçirilerek arıtıma tabi tutulur ve tamamen su buharı haline geldikten sonra sistemi terk eder. ARITMA ÇAMURU KURUTMA TESİSİ

17 Isı Enerjisi Kazancı Kurutma İşlemi Alternatif Yakıt kullanımı

18 ISI ENIsı Enerjisi Kazancı ERJİSİ ELDESİ
3 Nolu Döner Fırın Soğutma bacasından çıkan yaklaşık 280ºC civarında ve m³ debide sıcak gaz kullanılarak özel ısı transfer yağı ısıtılır. Eşanjörler yardımıyla ısıttığımız yağ izolasyonu yapılmış olan hattan kurutma işleminin yapıldığı bölgeye pompalarla transfer edilir. Bu bölgede yine eşanjörler kullanılarak 190 derece sıcaklıktaki yağdan hava geçirilerek sıcak hava elde edilir. Kazanılan sıcak hava kurutma işlemini yapmak için tesisin ihtiyacı olan sıcak hava olarak kullanılır.

19 KURUTMA Kurutma İşlemi
Arıtma çamurları ilk olarak 500 ton kapasiteli bunkere dökme olarak kabul edilir. Otomatik olarak vinçle alınan çamur besleme bunkerine beslenir. Helezonlar yardımıyla kurutma sistemine taşınan çamur 6 metrelik genişliği ve 37 metrelik uzunluğu olan kurutma odasına beslenir Çamurun içerisinde ki su buharlaştırılarak gaz arıtma ünitesine gönderilirken kuruyan çamur granül yapıda nihai ürün olarak siloda depolanır.

20 ALTERAlternatif Yakıt kullanımı NATİF YAKIT KULLANIMI
Granül Malzeme depolandığı silodan silobus tipi kapalı ve tüm yangın önlemleri alınmış kamyon ile besleme silosuna taşınarak ürün besleme silosuna pnömatik olarak basılır. Besleme silosundan Alternatif yakıt brülörleri ile fırına pnömatik olarak beslenir ve yakılarak enerji elde edilir. Yaklaşık olarak kullanılan granül malzeme ile kullanıldığı anda üretim hattından %3 ana yakıt indirgemesine gidilir.

21 ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMELENDİRİLMESİ
Tesisin ihtiyacı olan mevcut ısı enerjisi için yakıt amaçlı kaynak kullanımına gitmek yerine mevcut sıcak gaz atığı kullanılmıştır. Böylelikle yenilenebilir enerji olarak atık ısı kullanılmıştır. Ayrıca birincil yakıt kullanımı ile atmosfere verilecek olan emisyonlar engellenmiştir.

22 ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMELENDİRİLMESİ
Çamur kurutma işlemi sonrasında çıkan nihai ürün depolamaya verilmek yerine kurulan yeni sistemle alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Kullanılan kuru çamurun ısıl değeri kadar ana yakıttan azaltmaya gidilmektedir ve kaynak kullanımından azatlıma gidilmiş olunmaktadır. Ayrıca alternatif yakıt kullanılarak CO2 emisyonlarda da azatlıma gidilmiş ve hava kalitesi açısından faydalı bir gelişim gerçekleştirilmiştir.

23 ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMELENDİRİLMESİ
En Önemli özelliği Metan gazı çıkışın bol olduğu depolama yerine metan gazı çıkışının olmadığı ve hacimce en uygun duruma getirilen kurutma işlemine tabi tutulması sonrasında da alternatif yakıt olarak kullanılmasıdır. Birinci yıkayıcıdan çıkan amonyak içerikli sıvı atık fırınlarda 900 derecelik bölgeye püskürtme sistemiyle beslenerek emisyon değerlerinde NOx indirgemesi amaçlı kullanılır.

24 Finansal Açıdan Değerlendirme
Ticari Bankalar Çevre Yatırımlarını diğer yatırımlar gibi değerlendirdiği için uzun vadeli kredilere sıcak bakmamaktadır. Bu nedenle Avrupa kaynaklı çevre bankaları ve finans kaynaklarına yönelmek gerekmektedir. Bu Kapsamda AFD gibi Çevresel yatırımları destekleyen kuruluşlarla görüşülmesi gerekmektedir.

25 Finansal Açıdan Değerlendirme
Çevresel Finans Kaynaklarının Değerlendirme Kriterleri; Çevresel ve Sosyal açıdan fabrikanın durumu Projenin Çevresel açıdan olumlu etkileri Fabrikanın Ticari gücü Geri ödeme maliyetlerinin kolay karşılanabileceği konusunda güven araştırması Çevre bankaları yukarıdaki konularda yeterli gördüğü kuruluşları incelemeye almakta ve denetlemelerle projeyi incelemektedir.

26 Tesisin Finansal Kaynağı
Kredi Fransız Çevre Bankası AFD (Agence Française de Développement) tarafından sağlanmıştır AFD 3 ayrı denetim gerçekleştirerek; Nuh Çimentonun çevresel etkilerini değerlendirmeye almıştır, Projenin bölgesel ve toplumsal yararları değerlendirilmiştir.

27 Tesisin Finansal Kaynağı
Sağlanan Kredi Miktarı: 11.5 Milyon Euro Kredi Oranı: EUROBOR - 0,60 Ödeme Planı: 3 Yıl Ödemesiz + 7 Yıl

28 SERA GAZI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
Tesis Kurulmamış olsaydı, Arıtma Çamurları depolama alanlarına giderek metan gazı çıkışına sebep olacaktı Kurutulan Çamurlar eğer depolamaya gitseydi çıkan Metan gazının değeri; Ton CO2

29 SERA GAZI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
3. Nolu üretim hattının soğutma bacasından sıcak gaz kullanılarak ısı enerjisi elde edilmektedir. Baca gazı kullanımı yerine en az seragazı salınımı veren doğal gaz kullanılarak enerji elde edilseydi; Ton CO2

30 SERA GAZI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
Tesisin çıkış ürünü granül kuru çamurdur. Bu kurutulmuş çamur alternatif yakıt olarak kullanılarak ana fosil yakıttan azaltıma gidilmektedir. Kuru çamur kullanılmadan sadece fosil yakıt kullanılsaydı ortaya çıkacak olan ekstra sera gazı miktarı; Ton CO2

31 SERA GAZI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
Ton CO2 + Ton CO2 TOPLAM : Ton CO2 / Yıl Çamur Kurutma Kapasitesi: Ton / Yıl Kurutulan Çamurun %93 ü oranında sera gazı emisyonu azaltımı sağlanmaktadır.

32 TEŞEKKÜRLER


"CDP 2. ÇALIŞTAYI – İSTANBUL –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları