Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gülser ŞERBETÇİ- Uzman

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gülser ŞERBETÇİ- Uzman"— Sunum transkripti:

1 Gülser ŞERBETÇİ- Uzman
-SAĞLIK BAKANLIĞI -İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ -İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI Gülser ŞERBETÇİ- Uzman

2

3 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu İl Sağlık Müdürlüğüne aittir. Bakanlığın ildeki temsilcisi VALİ’dir. Vali adına hizmetler "İl Sağlık Müdürü" tarafından yürütülür. İlçe Sağlık Müdürlükleri İl Sağlık Müdürünün denetiminde İlçe Sağlık Müdürü tarafından yönetilir.

4 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İdari İşler Şube Müdürlüğü
Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü

5 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Yatırımlar Şube Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü
Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü

6 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLER Strateji Geliştirme Birimi Ar-Ge Birimi Sivil Savunma Uzmanlığı Bilgi Edinme Birimi Kriz Merkezi Birimi Basın Merkezi Birimi Müze Birimi

7 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları Koordinatörlüğü İnceleme ve Soruşturmalar Birimi Sağlık Personeli Meslek Eğitimi (Koşuyolu Projesi) Similasyon Merkezi (SİMMERK)

8 İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Şubesi Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesi Aile Hekimliği Uygulama Şubesi Aşı Programları Şubesi Atama Şubesi Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Şubesi

9 İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı Şubesi Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi Disiplin İşleri Şubesi İdari İşler Şubesi İstatistik ve Bilgi İşlem Şubesi Kanser Şubesi

10 İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Mali İşler Şubesi Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şubesi Özlük İşleri Şubesi Ruh Sağlığı Programları Şubesi Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi Tüberküloz Şubesi Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi

11 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TEŞKİLAT YAPISI

12 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ TEŞKİLATI

13 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında kurulmuştur. 2 Kasım 2012 tarihinde ise aktif olarak çalışmaya başlamıştır.

14 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KURUMUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak. Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak. Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak. Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak. Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak. Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.

15 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kurulacak birliklerin sayısı, Bölgeleri ve gruplandırılması, Birliklerde görevlendirilecek kadrolu personel ile sözleşmeli yönetici uzman ve büro personelinin nitelik ve sayıları, Kurum tarafından belirlenir. MADDE 4- Bir ilde Birlik kapsamı dışında sağlık tesisi bırakılamaz. Birden fazla Birlik kurulan illerdeki ve belli bölgelerdeki birliklerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir. (Md.5)

16 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kalkınma plan ve programlarında yer alan hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla, nüfus, coğrafi yapı, ulaşım, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, hizmetin büyüklüğü, göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir. (md.4)

17 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Bakan ve Kurum Başkanı bu yetkilerini kısmen veya tamamen alt kademelere devredebilir.”

18 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

19 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

20 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Uz. Dr. Güven BEKTEMÜR Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri (İstanbul İli Koordinatör Genel Sekreter)

21

22 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MİSYONUMUZ Sağlık Bakanlığının politikaları ve hedefleri doğrultusunda uluslararası kalite standartlarında vatandaşlarımız ve çalışanlarımız için güvenli, insan haklarına saygılı, iştirakçileriyle uyumlu, çevreyi koruyan, dinamik, etkin ve verimli sağlık hizmeti üretmek.

23 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
VİZYONUMUZ İnsan odaklı sağlık hizmetlerinde çağdaş normların uygulandığı, çalışanların gerçekten mutlu olduğu ve engellerin olmadığı, herkesin rahatlıkla ulaşabildiği, sağlıklı ve güvenli sağlık hizmetinin verildiği uluslararası sağlık pazarında etkili lider kurumlar arasında olmak.

24 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KALİTE POLİTİKAMIZ Deneyimli, Profesyonel kadrosu ve tüm çalışanların katılımı ile sunulan hizmete uluslararası nitelik kazandırmak. Bilimsel ve teknolojik olarak ,tüm sağlık tesislerimizde koruyucu ve yataklı sağlık hizmetlerini ileri düzey standartlara ulaştırmak. Sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak. Toplumun, ihtiyaçları doğrultusunda en etkin şekilde sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak. Sürekli eğitimi hedefleyerek çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek. Sürekli iyileştirme kapsamında süreçlerimizin verimliliğini uluslararası seviyeye yükseltmek. Bu doğrultuda değerlendirme yaparak performansımızı geliştirecek kalıcı ve nitelikli düzenlemeler yapmak. Tüm sağlık tesislerimizin iş sağlığı güvenliği, tesis güvenliği, çalışan güvenliği ve hasta güvenliği kapsamında gerekli önlemleri alarak oluşabilecek sorunlar karşısında ve belirlenen süreçlerde aktif, hızlı çözümler oluşturmak.

25 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
GENEL SEKRETERLİĞİN GÖREVLERİ Sağlık tesislerini işletmek, faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve denetlemek. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Kuruma teklifte bulunmak. Bünyesindeki sağlık tesislerinde performans değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak, rapor sonuçlarını belirli aralıklarla Kuruma bildirmek. Kurum onayı ile sağlık tesislerinin açılması ve birleştirilmesi işlemlerini yürütmek. Hedeflenen standartlarda hizmet sunumu ve sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması amacıyla, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.

26 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Birlik dâhilinde personel hareketlerini gerçekleştirmek. Satın alma, kiralama, inşa etme, bakım ve onarım işlerini yürütmek. Birliği, belirlenen hedef, politika, strateji ve ilgili düzenlemelere, sağlık hizmet bölgeleri planlaması ve hedeflerine uygun şekilde yönetilmesi, Birliğin faaliyet ve işlemlerini denetimi, işleyiş ve yönetim süreçlerinin etkinliğinin gözetimi, finansal sürdürülebilirlik ile verimliliğin geliştirilmesi,

27 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ Kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespiti ve istihdam planlaması ile personel hareketlerinin gerçekleştirilmesi, Mali kaynakların etkinliğinin sağlanması amaçlı tedbirlerin alınması, Bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlanarak Kuruma sunulması, Birlik ile ilgili genel istatistikî bilgilerin ve verimlilik değerlendirmesine esas verilerin takibi ve bu bilgilerin zamanında Kuruma bildirilmesi, birliğin malî durumu ve alınabilecek önlemler hakkında Kuruma önerilerde bulunulması, Sağlık tesisleri arasındaki koordinasyonun, hizmet sunumu için gerektiğinde kamu veya özel kurum kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması,

28 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Uz. Dr. Memet Taşkın EGİCİ Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı

29 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI Tıbbi hizmetlerin etkin ve verimli sunumu için gerekli olan kaynakların zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karşılanması amacıyla planlamaların yapılması, gerekli tedbirlerin alınması ve temini için genel sekreter koordinatörlüğünde, mali hizmetler ve idari hizmetler başkanlıkları ile çalışmaların yapılması, Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hususunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışmaların yürütülmesi, Özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin (Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri…) birlikler için belirlenmiş planlamalara uygun olarak kurulması ve hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alınması,

30 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Diğer bağlı kurumlarla müşterek çalışma gerektiren hizmetlerin (evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım ve rehabilitasyon…) etkin bir şekilde sunumu için gerekli düzenlemelerin yapılması; ilgili birim, sağlık tesisi ve hizmet basamakları ile koordinasyonun sağlanması, Yeni yatırım ve ek sağlık tesisi konusunda ihtiyaç tespitinin yapılması, özellikli tıbbi hizmet birimlerinin ve hastane yataklarının tescili, takibi ve denetimi, Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve diğer sağlık tesisleri ile koordinasyonunun sağlanması,

31 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Uzm. Dr. Mehmet ERBAKAN Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanı

32 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MALİ HİZMETLER BAŞKANI Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan her türlü mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihalelerin gerçekleştirilmesi, Birlik düzeyinde etkin bir stok yönetimi, ve taşınır mal mevzuatına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, Sağlık hizmetlerine ilişkin satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanması ile maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,

33 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mal ve hizmet alımlarında kalite, maliyet ve işletme giderleri ile ilgili çalışmaların yapılması, bunlarla ilgili verilerin zamanında bildirilmesinin sağlanması, İlgili birimlerden gelen bütçe taleplerini ve kabul edilen bütçeleri konsolide edilmesi, performans esaslı bütçenin hazırlanarak gerçekleşmelerin takip edilmesi, Kaynak geliştirilme çalışmalarının yürütülmesi,

34 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sözleşmeli Uzman Sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak, performans hedeflerine uygun olarak hastane yöneticiliği dışındaki genel sekreterlik birimlerinde Kurum tarafından belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını gerektiren hizmetlerin yürütülmesi, Büro görevlisi Genel sekreterliğin büro hizmetlerini yürütülmesi ile genel sekreterin, başkanların ve sözleşmeli uzmanların verdiği diğer görevlerin ifası,

35

36 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
HASTANE YÖNETİCİSİ Sağlık hizmetini etkin ve verimli kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak sunulması, bu konuda gerekli çalışmaları yürütülmesi, standartlara uygunluğun ölçümü, değerlendirilmesi konusunda uygulamalar, Mevzuatı yakından takip edilerek düzenlemelerin süratle uygulamaya konulması, Bakanlık ve Kurum tarafından uygulamaya konan tedbirlerin takibinin yapılması, Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri alınması, Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve kalibrasyonlarının takibi, atıl kapasite oluşmasının engellenmesi,

37 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve planlanması, teknik şartnamelerin hazırlanması ve benzeri işlemler için gerekli süreçlerin yürütülmesi, Olağan üstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının organizasyonu ve ilgili birimlerle koordinasyonu,

38 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BAŞHEKİM Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi; sağlık tesislerinde verilen tıbbi hizmetler, toplum temelli sağlık hizmetleri ile özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmetlerin sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması, Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerinin belirlenmesi, Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaların izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç tespiti, Ağız ve diş sağlığı tarama ve koruyucu hizmetlerin verilmesini sağlanması ve takibi

39 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ İdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği içerisinde hizmetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi , Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirlerin alınması, Satın alma işlemlerinin planlanması, uygulanması ve muhasebeleştirilmesi, Satın almaların muhasebeleştirilmesini zamanında yerine getirmek, sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok yönetiminin sağlanması, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibi, verilerin güncel tutulması,

40 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği içerisinde yürütülmesi ve çalışır halde bulundurulması, Sağlık tesisinde arşiv, ayniyat, ambar, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi ve morg gibi hizmetlerin yürütülmesi, Sağlık tesisinde performans esaslı bütçe hazırlamak, gelir ve gider bütçe gerçekleşme iş ve işlemlerini hastane yöneticisinin onayına sunmak. Görev alanındaki personelin eğitim, nöbet, çalışma, işbölümü ve görevlendirmeleri, Doğal afetlere karşı sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerin alınması

41 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi, Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulması, ilaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması, Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemleri,

42 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin eğitimi, iş bölümü görev yeri planlaması, Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari mali hizmetler müdürü ile birlikte planlanması,

43 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ Temizlik, yemek, güvenlik, çamaşırhane, hasta karşılama gibi alanlarda çalışan personelin niteliklerini belirlemek. Hizmet alımı ile çalışan personelin eğitim programlarını yapmak yönetmek ve kontrol etmek. Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amaçlı (temizlik, yemek, kantin, karşılama, vale, güvenlik vb… hizmetler) sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. Otelcilik hizmetleri kapsamında kullanılacak olan malzeme, ekipman ve cihazların özelliklerini belirlemek, yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır bulundurulması için ilgili birimleri bilgilendirmek ve kontrolünü sağlamak. Görev alanıyla ilgili olmak üzere; hizmet alımı ile yaptırılan işlerin teknik şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek. Hasta ve çalışan güvenliğini sağlayabilmek için ilgili birimlerle işbirliği yapmak. Bakanlık ve Kurum tarafından belirlenen kalite standartlarının uygulanmasını, sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak. Hizmet alımı ile çalışan personelin belirli periyotlarla yapması gereken iş talimatlarını hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak, çalışma şartlarını ve hak takibini yapmak. Sağlık tesisinin tüm dış mekanla ilgili (Otopark, Meydan, Park, Bahçe vb…) düzenlemelerin takibini yapmak.

44 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sağlık tesisinin tüm iç mekan düzenlemelerinin kalite standartlarına uygun, ergonomik olarak düzenlenmesini sağlamak. Ortamda bulunan ses düzeyi, ışık, sıcaklık, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol ederek uygun hale getirilmesi için ilgili birimleri uyarmak. Yemek sunum saatlerini, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını planlamak. Çamaşırhane hizmetlerinin uygun şekilde verilmesini sağlamak. Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi olan hastanelerde anne otelleri planlamak ve anne otellerinde belirlenen standartlar doğrultusunda hizmet sürekliliği sağlamak. Sağlık tesisinde kurulmuş yada kurulacak olan refakat otellerinin standartlara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak. Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek. Kendisi ile ilgili diğer birimlerle iş birliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak. Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. Hastane yöneticisinin verdiği diğer görevleri yapmak.

45 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürünün İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ile Ortak Yürüttüğü Görevler Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtlarının tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek. Sağlık tesisinde satın alma, taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak. Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak. Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

46 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürünün Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile Ortak Yürüttüğü Görevler Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını planlamak. Sağlık Bakım Hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.

47 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ORTAK HÜKÜMLER Kamu hastaneleri birliklerinde görevli idareciler belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür. Sağlık tesisine, yatak sayısı, başvuru sayısı, yatan hasta yoğunluğu, hizmet rolü ve kapalı alanı gibi parametreler dikkate alınarak ihtiyaç halinde ilave müdür görevlendirilebilir. Yöneticilik görevlerini aksatmamak kaydıyla; sözleşmeli yöneticilerden, hekim olanlar ildeki sağlık tesislerinde mesleklerini icra edebilir. Kadroları üniversitelerde olan öğretim üyelerine ücretsiz olarak mevzuattan kaynaklanan zorunlu ders görevlerini yerine getirme izni verilebilir. Birlik ve hastanelerdeki yönetim görevinin tek kişiye verildiği hallerde, ilgili personel sözleşme imzaladığı pozisyon ile birlikte kendisine tevdi olunan diğer görevlere ait yükümlülükleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

48 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Atama işlemleri: Birlik içerisinde yer alan sağlık kurumları arasında yapılacak naklen atama işlemleri ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi ile Bakan ve Müsteşarın yetkisinde bırakılmış olan atama işlemleri hariç olmak üzere; her derece ve unvandaki personelin atama ve nakil işlemleri doğrudan Kurum Başkanı tarafından yapılır. Kurum Başkanı gerektiğinde bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle merkez teşkilatında alt kademelere, birden fazla birlik kurulan illerde ise aynı il içerisindeki birlikler arasında yapılacak atama işlemleri bakımından koordinatör birlik genel sekreterine devredebilir.

49 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Birlik içerisinde yer alan sağlık kurumları arasında her derece ve unvandaki personelin ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılacak atama ve nakil işlemleri Genel sekreterlik tarafından yapılır. Genel sekreter gerektiğinde bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle idari hizmetler başkanına devredebilir.

50 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Görevlendirme İşlemleri Birden fazla birlik kurulan illerde bu birlikler arasında yapılacak geçici görevlendirme işlemleri ile aynı birlik içerisinde yer alan sağlık kurumları arasında yapılacak geçici görevlendirme işlemleri ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi ile Bakan ve Müsteşarın yetkisinde bırakılmış olan geçici görevlendirme işlemleri hariç olmak üzere, her derece ve unvandaki personelin geçici görevlendirme işlemleri Kurum Başkanı tarafından yapılır. Kurum Başkanı gerektiğinde bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle merkez teşkilatında alt kademelere devredebilir. Birlik Denetimi Birliklerdeki denetim hizmetleri, İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı ile Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat kapsamında yürütülür.

51 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Birlik Denetimi Birliklerdeki denetim hizmetleri, İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı ile Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat kapsamında yürütülür.

52 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
HUKUK VE MUHAKEMAT İŞLEMLERİ Hukuk Hizmetleri: Kurum hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemler Hukuk Müşavirliğince yürütülür. Muhakemat Hizmetleri: Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Kurum’u temsil ile dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek görev ve yetkisi Kurum Hukuk Müşavirliğine aittir. Taşra teşkilatı muhakemat hizmetleri, Kurum Hukuk Müşavirliğinin denetim, gözetim ve koordinasyonunda doğrudan Genel sekretere bağlı olarak kurulacak Avukatlık Hizmetleri Birimi tarafından yürütülür. 

53 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MALİ İŞLEMLER Harcama Yetkilisi Kurum taşra teşkilatı harcama yetkilisi Genel sekreterdir. Harcama yetkililiğine yüklenilen görev ve yetkiler, ilgili kanunî düzenlemelerin izin vermesi halinde, bu düzenlemelerin izin verdiği ölçüler dâhilinde başkanlara ve hastane yöneticisine devredilebilir. Yetki devri yoluyla harcama yetkililiği görevinin devredilmiş olması, aynı kişinin farklı işlemlere ilişkin olarak gerçekleştirme görevini yürütmesine engel teşkil etmez. Gerçekleştirme Görevlisi: Kurum taşra teşkilatı gerçekleştirme görevlisi mali hizmetler başkanıdır.

54 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Satınalma İşlemleri Kamu hastaneleri birlikleri bünyesinde bulunan sağlık kurumlarının her türlü mal ve hizmet alımı ihaleleri ile yapım işi ihaleleri ve bunlara ilişkin muayene kabul ve kontrol işlemleri Genel sekreterlik tarafından yürütülür.

55 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TEŞEKKÜRLER


"Gülser ŞERBETÇİ- Uzman" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları