Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASTAMONU İ L SA Ğ LIK MÜDÜRLÜ Ğ Ü. SİGARA VE VÜCUDUMUZA VERDİĞİ ZARARLAR YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASTAMONU İ L SA Ğ LIK MÜDÜRLÜ Ğ Ü. SİGARA VE VÜCUDUMUZA VERDİĞİ ZARARLAR YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ."— Sunum transkripti:

1 KASTAMONU İ L SA Ğ LIK MÜDÜRLÜ Ğ Ü

2 SİGARA VE VÜCUDUMUZA VERDİĞİ ZARARLAR YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

3 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dünyadaki bir çok geli ş mi ş ülke, vatanda ş larını Tütün dumanına maruz kalmaktan koruyan Yasaları uygulamaya koymu ş tur. Ülkemizde; 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 19 Mayıs 2008 tarihinde fiili olarak yürürlü ğ e girmi ş tir.

4 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bu tarihten itibaren; kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, koridorları dahil olmak üzere her türlü e ğ itim, sa ğ lık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, e ğ lence vb. amaçlı özel hukuk ki ş ilerine ait olan ve birden çok ki ş inin girebilece ğ i ( ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, deniz yolu ve havayolu toplu ta ş ıma araçlarında, okul öncesi e ğ itim kurumlarının dershaneler, özel e ğ itim ve ö ğ retim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta ö ğ retim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında

5 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ise; Tüm lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi e ğ lence hizmeti veren i ş letmelerde tütün Ürünlerinin tüketimi yasaklanmı ş tır..

6 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN ÜRÜNÜ NED İ R? Tüttürme, emme, çi ğ neme yada buruna çekerek kullanılmak üzere (sigara, pipo, puro, nargile vb.)üretilmi ş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yapra ğ ından imal edilmi ş maddedir.

7 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dünyada her yıl sigaraya ba ğ lı hastalıklardan yakla ş ık 5 milyon ki ş i, ülkemizde ise 100.000 ki ş i hayatını kaybetmektedir. Eğer önlem alınmaz ise bu sayı önümüzdeki 20 yılda 250 bine çıkacaktır

8 Sigara ve İstatistikler Türkiye’de 17 milyon sigara tiryakisi var yani yetişkin nüfusun %44ü Sigaradan her yıl 70-100 bin kişi ölüyor, yani günde 250 kişi

9 Sigara ve İstatistikler Önümüzdeki 30 yıl içinde sigara, AIDS, Tüberküloz, Trafik kazaları, Anne ölümleri, İntihar, Cinayetlerin toplamından daha fazla insan öldürecektir

10 Sigara ve Gençler Sigara ba ş lama ya ş ı 12’ye dü ş mü ş tür Sigara ba ş lama nedenleri: Akran etkisi Sigaranın kolay ula ş ılabilirli ğ i Rol modellerin sigara içici olu ş u Görsel basın, film, klip Gizli reklam ve promosyonlardır Sigarayı bir kez deneyen 4 kişinin 3 tanesi sigara bağımlısı olmaktadır Ülkemizde Sigara ucuz Tane ile satış !!! Aile ortamından edinebilme mümkün Arkadaş ortamından edinebilme olası

11 YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ SORUN: SİGARA SALGINI

12 Sigara neden benzeri olmayan bir sağlık sorunudur Her dozu zararlıdır Vücudun her kısmına zarar veren binlerce kimyasal içerir. Yüksek bağımlılık yapıcı etkiye sahiptir Dünyanın en güçlü endüstrisi tarafından saldırgan reklam ve promosyon taktikleri ile satılır. Sadece kullanana değil, maruz kalana da zarar verir. Üreticinin önerdiği gibi kullanıldığında kullanıcıyı öldürür.

13 Sigara ve İçeriği Sigara içenin içine çekti ğ i dumanın bile ş imi Tütünün türüne, Tütün kolonunun uzunlu ğ una, Paketleme yo ğ unlu ğ una, Kullanılan ka ğ ıt filtrenin özelliklerine, Yandı ğ ı sıcaklı ğ a ve İ çi ş tarzına ba ğ lıdır.

14 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sigara dumanında 4.000’den fazla kimyasal madde vardır NİKOTİN: Bağımlılık yapar KARBONMONOKSİT: Kanda oksijenin yerini alır KANSER YAPICI MADDELER (bazıları) Arsenik Kurşun Polonium 210 (kanserojen) Benzen Nitrozamin Formaldehit Krom Nikel Vinil klorür Asetaldehit Benzopiren DDT (böcek öldürücü) Toluen (tiner) İRRİTANLAR VE ZEHİRLER Siyanür Laktik asit Formik asit Azotoksit Amonyak Aseton Akrolein Bizmut Uçucu aminler Ve 3885 toksik madde

15 YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

16 Sigara ve Nikotin Nikotin, sigaranın alı ş kanlık yapmasına neden olan etken maddedir. Tütün yapra ğ ı içinde do ğ al olarak bulunur.

17 Sigara ve Nikotin Son derece zehirlidir. 1 mg Nikotin (toplui ğ ne ba ş ı kadar) insanı öldürmeye veya felç etmeye yeter Bu sebeple ziraatta tarım ilacı olarak kullanılır.

18 Sigara ve İçeriği Karbon Monoksit Nam – ı diğer “Egzoz Gazı” Sigara da bulunan bazı zehirli maddeler

19 Sigara ve İçeriği Karbon Monoksit (CO) Damarlarımızın iç yüzeyi teflon kadar kaygan bir maddeyle kaplıdır. Tütün dumanındaki karbonmonoksit bu kaygan yüzeyi tahrip eder. Sağlıklı Damar Kesiti

20 Sigara ve İçeriği Karbon Monoksit (CO) Tıkalı Damar Kesiti Damar yüzeyinin tahrip olmasının sonucu ; DAMAR TIKANIKLIĞI

21 Sigara içmeyen birinin Sigara içen birinin koroner damarı koroner damarı Karbon Monoksit (CO)=DAMAR TIKANIKLIĞI Sigara ve İçeriği

22 Sigara da bulunan bazı zehirli maddeler “KATRAN”

23 Sigara ve İçeriği “KATRAN” Sigara dumanındaki katranın asidik fraksiyonlarının tümör gelistirici aktivite gösterdigini saptadılar. Mesane kanserinde önemli rol oynadıkları tahmin edilmektedir.

24 Sigara ve İçeriği “KATRAN” Sigara içilmesi esnasında sigara tütününde yer alan kadmiyumun % 70'i sigara dumanına geçmektedir. Sigara dumanının içeri çekilmesi ile dumanda yer alan kadmiyumun % 10-20’si vücut tarafından absorbe edilmektedir.

25 Sigara ve İçeriği “KATRAN” Yıllar boyu günde 20 sigara içen bir kisinin akciger dokusunda biriken kadmiyum, vücudun savunma mekanizmasında üstünlük elde edebilmekte ve alveolar membranda kalıcı degisikliklere neden olmaktadır.

26 Sigara ve İçeriği Amonyak ; Temizlik malzemelerinde kullanılan bir kimyasaldır. Sigara da bulunan bazı zehirli maddeler Arsenik ; Fare zehri yapımında kullanılır. Siyanür ; Öldürücü zehirdir. ++

27 Sigara ve İçeriği Kurşun ; Zehirlidir, yüksek dozu ölümcüldür. Sigara da bulunan bazı zehirli maddeler Naftalin ; Güve ilacında bulunur Kadmiyum ; Pil yapımında kullanılır ++

28 Sigara ve İçeriği Metanol ; Roketlerde de kullanılan Kuvvetli bir yakıttır. Sigara da bulunan bazı zehirli maddeler DDT ; Yasaklanmış bir böcek Zehiridir. Fenol ; Dezenfektan olarak kullanılır ++

29 Sigara ve Hastalıklar Saç Dökülmesi Katarakt Cilt Kırışıklığı İşitme Kaybı Diş Çürümeleri Akciğer Rahatsızlıkları Kemik Erimesi Kalp Rahatsızlıkları Damar Tıkanıklığı

30 Sigara ve Kanser Akciğer Kanseri Sigara içmeyen birinin Sigara içen birinin akciğeri Kanserli Bölge

31 Sigara ve Kanser Dünya Sağlık Örgütünün çalışmalarına göre Akciğer kanserinin %85’i sigaradan kaynaklanıyor. Sigara AKCİĞER KANSERİ’nin En büyük sebebidir

32 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sigaranın solunum sistemindeki etkileri Üst solunum yolları * Kronik sinüzit * Kronik farenjit * Ses telleri nodülleri * Kadınlarda ses kalınlaşması * Larinks (gırtlak) kanseri

33 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sigaranın solunum sistemindeki etkileri Alt solunum yolları * Tekrarlayan bronşitler * Zatürre riskinde artış * Verem riskinde artış * Astım riskinde artış * Kronik bronşit ve amfizem * Akciğer kanseri

34 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sigara içenlerin % 50’sinde kronik bronşit vardır Bronşitli hastalarda önce sabah öksürüğü ve balgam başlar Daha sonraki yıllarda nefes darlığı, solunum yetmezliği ve kalp yetmezliği gelişir

35 Sigara ve Kanser SOLUK BORUSU KANSERİ

36 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sigara a ğ ız ve larynx kanseri için en önemli risk faktörüdür.

37 Sigara ve Kanser A Ğ IZ KANSER İ

38 Sigara ve Kanser YUTAK KANSERİ

39 Vücudun herhangi bir organında kanser meydana gelmesi için tek bir hücrenin hasar görmesi yeterlidir. IQS SİGARA BIRAKMA MERKEZİ

40 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİGARA ve DOLAŞIM SİSTEMİ Sigara içenlerde kalp krizi geçirme riski 3 kat artmaktadır Sigara, kan dola ş ımını ve damarları etkiler Beyin damarı hastalıkları ve felç olma riskini artırır Bacak kangrenlerine neden olur

41 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Nikotin ve metabolitleri anne sütünden geçer Esas olarak anne sütü ile beslenen ve anneleri sigara içen bebeklerde, idrar kotinin düzeyleri aktif sigara içiciler düzeyinde bulunmu ş. (Acta Paediatr Scand 1992;81:550-557)

42 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİGARANIN GÖRMEYE ETKİLERİ Sigara katarakt riskini artırır. >20/gün sigara içenlerde katarakt riski 2 kat Risk içilen miktarla orantılı artmakta.

43 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİGARA ve GİS Sigara peptik ülser riskini ve buna ba ğ lı ölümleri artırmaktadır. Safra ta ş ları için de risk faktörü oldu ğ una dair kanıtlar mevcut

44 Sigara ve Kanser YEMEK BORUSU KANSERİ

45 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Böbrek üzerindeki toksik etkileri Mesane ve böbrek kanserine neden olur. Mesane kanserinin bilinen en güçlü risk faktörüdür. Bıraktıktan birkaç yıl sonra risk yarıya dü ş er.

46 Sigara ve Kanser MESANE KANSERİ

47 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Yüzdeki kapillerlerde vazokonstriksiyon sonucu deri beslenmesi ve oksijenlenmesini azaltarak erken ve irreversible kırı ş ıklıklara neden olur. Deri ve Sigara

48 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİGARA VE KEMİKLER Sigara içenlerin kemikleri yo ğ unluk kaybeder; kırıklar daha kolay olur ve iyile ş me %80'e kadar daha yava ş olur

49 Sigara ve Kangren (Burger Hastalığı) Sigara içmenin sonuçlarından biri de Burger hastalığıdır. Hastalık bir tek sigara içen kişilerde ve çoğunlukla da 20-40 yaş arasında görülür. Sigara içildiğinde damarlar büzüştüğünden, el ve ayak parmaklarına yeterli miktarda kan ve oksijen gitmez, bunun sonucunda da bu uzuvlarda gangren meydana gelir. Bu durumda tek çare, gangren olan uzvun kesilmesidir.

50 Pasif sigara içmek; başkalarının içtiği sigaranın dumanını solumaktır

51 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Pasif sigara içiciler de sigara bağımlıları kadar zarar görürler Pasif sigara içimi; - Akciğer kanserine - Kalp hastalıklarına - Çocuklarda akciğer ve solunum yolu hastalıklarına neden olur

52 Sigara ve Pasif İçicilik PASİF İÇİCİLİK Hiç sigara içmedigi halde çevresinde sigara dumanı inhale edenlerde kalp hastalıgı riski artmaktadır. Ulusal arastırma konseyi pasif içicilerin günde pasif olarak 0.1-1 sigaraya esdeger maddeyi absorbe ettiklerini saptadı. sigara içenlerle birlikte yasayan, sigara içmeyen kisilerde, pasif içiciligin kalp hastalıgı riskini % 30 artırdıgı saptanmıstır.

53 KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİGARAYI BIRAKMAKTA NEDEN ZORLANIYORSUNUZ?

54 Sigaradaki nikotin ba ğ ımlılık yapıcı etkisi güçlü bir maddedir Kokain, eroin ve alkol gibi güçlü ba ğ ımlılık yapar Tesadüfen denemi ş ki ş ilerde bile sigaranın ba ğ ımlılık yapma olasılı ğ ı vardır

55 NEDEN SİGARAYI BIRAKMAKTA ZORLANIYORSUNUZ ? Nikotin, sigara içilen bir soluktan 7 saniye sonra beyine ula ş ır, beyin ve sinir sistemini uyarır. Kendinizi iyi hissetmenizi sa ğ lar ve daha çok nikotin istemenize neden olur.

56 NEDEN SİGARAYI BIRAKMAKTA ZORLANIYORSUNUZ ? Sigara içenlerde el ve a ğ ız alı ş kanlı ğ ı vardır Günde içilen sigara sayısı ne kadar fazlaysa, bu alı ş kanlık o kadar güçlüdür

57 Sigara Alışkanlığı Mutsuz Bağımlı Düşünceleri 1: Sigarayı azaltıyorum zaten… Sigara azaltılarak bırakılmaz, aniden bırakmak daha kolaydır. Sigara içen öldü de içmeyen ölmedi mi? Herkes bir gün ölecek ama sağlıklı yaşamak ile sağlığınızı riske arasındaki karar sizin. hiçbir zararını görmedim. Sigaranın zararları uzun vadede ortaya çıkar, yaşlılığınızda yatalak olma riskini neden arttırıyorsunuz Bizim köyde 90 yaşında sigara içen sapasağlam birisi var. Sigara içenlerin yarıdan fazlası sigaraya bağlı sebeplerden ölüyor

58 Sigara Alışkanlığı Mutsuz Bağımlı Düşünceleri 2: Alışmışız bir kere ne yapalım. Alışmak bir öğrenme işidir, içmeye alışabildiyseniz içmemeye de alışabilirsiniz. Ben onu bıraksam o beni bırakmıyor ki… İradenizle bırakamıyor iseniz, sigara bırakma konusunda bir çok yöntem ve program var, bunların desteği ile bırakma şansınızı çok yükseltebilirsiniz. Zaten sigarayı bırakanlar yeniden başlıyor. Sigarayı beyninizde öldürmeyip, sadece uyutursanız her zaman yeniden uyanıp sizi pençesine alabilir. Bu yüzden ölene kadar sigara ile savaşa devam…

59 SİGARAYI NASIL BIRAKACAKSINIZ?

60 Sigarayı bırakmada birkaç yöntem vardır: Kendi kendine bırakma Ba ğ ımlıların bir kısmı sigarayı birden, kendi kendine bırakabilir Kendi kendine bırakmakta zorlanan ki ş ilerde en etkili tedavi, hekim gözetiminde bilimsel yöntemlerin kullanılmasıdır Etkinli ğ ini kanıtlamı ş tıbbi tedavi

61 Sigarayı bırakma şekli Başarı oranı Aniden bırakma % 80 Azaltarak bırakma % 6 Sigarayı azaltarak değil, aniden bırakmalısınız

62 NİKOTİN YOKSUNLUK BELİRTİLERİ Huzursuzluk Uykusuzluk Gerginlik Dü ş ünceleri toplamada güçlük A ş ırı tepki verme Sinirlilik Yorgunluk Titreme Ba ş a ğ rısı Kabızlık A ğ ız kurulu ğ u İş tah artması Kilo alma

63 Yoksunluk belirtileri birkaç saatte ba ş lar, 2-3 günde en yüksek düzeye ula ş arak genellikle 3-4 haftada sona erer.

64 Sigarayı bıraktığınızda neler olur ? 20.Dakika: Kan basıncı ve kalp hızı normale döner 8. saat : Kanda oksijen düzeyi normale döner 24.saat : Karbonmonoksit vücuttan atılır Akciğerler temizlenmeye başlar 48.saat : Nikotin vücutta saptanamaz 72.saat : Nefes almak kolaylaşır 2-12 hafta : Dolaşım düzelir 3-9 ay : Nefes darlığı ve öksürük azalır 5. Yıl : Kalp krizi riski yarıya iner 10. Yıl : Kalp krizi riski sigara içmeyenlerle eşitleşir. Akciğer kanseri riski yarıya iner

65 Sigara sadece sizi yakmıyor! Aydın’da 1999’da 165 yangından 83 ’ü sigaraya bağlı: 33 Ev 1 Fabrika, 6 İşyeri, 1 Resmi daire, 13 Araç ile 29 Bahçe ve ormanlık alan yanmıştır.

66 Sigara Alışkanlığı Dünya Sağlık Örgütüne göre ; Sigara içmek bir hastalıktır ve tedavi edilmelidir.

67 SİGARASIZ BİR DÜNYA SİGARASIZ BİR TÜRKİYE SİGARASIZ BİR KARAMAN OLMASI DİLEĞİMİZLE, Bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz

68 YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

69 TE Ş EKKÜRLER KASTAMONU İ L SA Ğ LIK MÜDÜRLÜ Ğ Ü


"KASTAMONU İ L SA Ğ LIK MÜDÜRLÜ Ğ Ü. SİGARA VE VÜCUDUMUZA VERDİĞİ ZARARLAR YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları