Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Amasya Defterdarlığı Eylül 2014 itibariyle

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MALİYE BAKANLIĞI Amasya Defterdarlığı Eylül 2014 itibariyle"— Sunum transkripti:

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Amasya Defterdarlığı Eylül 2014 itibariyle
“FAALİYET RAPORU”

2 İLİMİZ GENEL TANIMI

3 İLİMİZ GENEL BİLGİLERİ
Tarihi/Amasya Adının Kökeni Eskiçağda bir çok Anadolu şehrinin kurucu (ktistes) tanrısı veya kahramanının olduğu bilinmektedir. Bu mitolojik kuruluş Amasya için de geçerlidir. Roma İmparatoru Septimius Severus (M.S ) dönemine ait bir Amasya sikkesi üzerinde yer alan ERMHC  KTICAC  THN  POLIN yazıtından hareketle Hermes’in Amasya kentinin kurucu tanrısı olduğu kabul edilmektedir. Bu kısa açıklamadan sonra Amasya adının tarihçesine gelecek olursak; Hitit belgelerine göre Amasya’nın bilinen ilk adının Hakmiş [Khakm(p)is] olduğu sanılmaktadır. Bu isimin Perslerin Amasya’yı fethine kadar devam ettiği değerlendirilmektedir. Amasya’nın Mitridates Krallığı Dönemi'ndeki adı “Amasseia” dır. Özellikle M. Ö. II. yüzyıldan itibaren darp edilen Amasya şehir sikkelerinde AMASSEİA ibaresi açıkça görülmektedir. Zaten coğrafyacı Strabon’da Amasya için Amaseia sözcüğünü kullanmaktadır.

4 Amaseia sözcüğü, “Ana” anlamına gelen ve özellikle “Ana Tanrıça” yı kasteden ‘Ama’ ve onun çeşitlemesi olan ‘Mâ’ ibaresi ile bağlantılıdır. Bundan hareketle denilebilir ki Amaseia “Ana Tanrıça Mâ’nın şehri” anlamına gelmektedir. Ana Tanrıça Mâ, Perslerin Anadolu’yu fethinden sonra tapımı yaygınlaşan doğu kökenli bir tanrıçadır. Aynı zamanda bu tanrıça Mitridates ve Kapadokya’nın yerel tanrıçasıdır. Amaseia sözcüğü de Persler zamanındaki asıl söyleniş şeklinin Hellen ağzına uydurulmuş biçimidir. Roma döneminde Amaseia adı fazla bir değişikliğe uğramadan AMACIAC (Amasia) olarak kullanılmıştır. Örneğin, İmparator Septımıus Severus, Caracalla ve Severus Alexander döneminde darp edilmiş Amasya şehir sikkelerinde AMACIAC adını görmekteyiz. Bizans Devri'nde de Amasia adının değişmeden devam ettiği bilinmektedir. Amasya’nın adı Danişmendliler zamanında ise bazen Amasiyye, bazen de Şehr-i Haraşna olarak anılmıştır. Selçuklu, İlhanlı, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Amasya adı herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.

5 Coğrafi Yapı/Coğrafi Konum
Amasya ili; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Tokat, güneyden Tokat ve Yozgat, batıdan Çorum, kuzeyden Samsun illeri ile çevrilidir. İlin yüzölçümü km2 dir. Toplam sınır uzunluğu 492 km olan ilin Samsun’la 169 km, Tokat’la 165 km, Yozgat’la 6 km, Çorum’la 152 km. sınır uzunluğu vardır. İl genelinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği (rakım) m, il merkezinin ise 411,69 m dir. 34° 57’ 06” - 36° 31’ 53” Doğu Boylamları ile 41° 04’ 54” - 40° 16’ 16” Kuzey Enlemleri arasındadır. Ankara’ya 336 km, İstanbul’a 671 km uzaklıkta olan Amasya’nın komşu illere uzaklıklara ise Çorum’a 92 km, Samsun’a 131 km, Tokat’a 114 km, Yozgat’a ise 196 km dir. İl merkezinin ilçelere uzaklıkları; Göynücek 46 km, Gümüşhacıköy 68 km, Hamamözü 90 km, Merzifon 46 km, Suluova 27 km ve Taşova 48 km dir.

6 Amasya Nüfusu 1927 yılında Türkiye’nin nüfusu iken, Amasya İlinin nüfusu olarak tespit edilmiştir. Bu tarihte Amasya, nüfus büyüklüğü açısından 63 İl arasında 51. sırada yer almıştır yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 81 İl arasında 54. sırada yer almıştır yılı ve 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanına (ADNKS)  göre ise 81 İl arasında 57. sırada bulunmaktadır. Amasya'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 21 kişi iken, 2000 yılında 64 kişiye yükselmiştir yılında kilometrekareye düşen kişi sayısı 59 kişi olmuştur. Bu değer 2011 yılında ise kilometrekareye 57 kişi olmuştur.

7

8 Tarım Amasya, arazi varlığı ve bitkisel ürün çeşitliliği bakımından tarımsal potansiyeli yüksek illerdendir. Amasya’da topoğrafya; iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vegatasyondaki (üretim sezonu) çeşitlilik nedeniyle değişik özelliklere sahip topraklar oluşmuştur. İlin toprakları taban ve yamaç arazi toprakları olmak üzere iki grupta toplanabilir. Taban arazi toprakları genellikle Yeşilırmak ve kolları ile yan derelerin sedimentleri olan allüviyal topraklardan oluşmuştur. Yamaç arazilerde ise toprak bünyeleri hafiften ağır bünyeye kadar değişmektedir.             İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırayı almakta olup G.S.M.H.’nın önemli bir miktarını oluşturmakta; yaklaşık çiftçi ailesinden kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır              İlin toplam yüzölçümü km2 olup bunun % 44,4’i yani hektarı tarım alanlarıdır. Tarım arazilerinin hektar kuru, hektar sulu tarım arazisidir.

9 Amasya ili ekolojisi değişken ve çeşitliliği olan bir yapıya sahiptir
Amasya ili ekolojisi değişken ve çeşitliliği olan bir yapıya sahiptir. Ekolojideki bu değişiklik ve çeşitlilik, tarım için çok sayıda alternatifler ortaya çıkarmaktadır. Bu özelliklerden dolayı gerek kültür bitkilerinde gerekse tabii florada (bitki çeşidi) çok değişik tür ve çeşitlerin yetişmesine imkan vermektedir. İl’de yetişen başlıca ürünler buğday, şekerpancarı, kuru soğan, ayçiçeği ve haşhaş gibi tarla bitkileri yanında elma, kiraz, şeftali gibi önemli meyve ürünleri ve ağırlıklı olarak iç pazarda tüketilen sebze ürünleri mevcuttur. Son yıllarda sebze yetiştiriciliği açık alanlardan örtüaltı alanlara kaymakta, plastik örtülü sera alanları yaygınlaşmaktadır.             Amasya da sulama suyu temin eden başlıca su kaynağı, Yeşilırmak nehri ile bunun kolları olan Çekerek, Deliçay ve Tersakan Irmağıdır. Bunlardan başka Yeşilırmak’ın diğer kolları ile çeşitli kaynaklardan beslenen gölet ve kuyulardan da sulama suyu temin edilmektedir. Sulama suyu kalitesi genelde iyidir. Ancak son yıllarda sulama suyu kirliliği problemleri ortaya çıkmaktadır.             İlimizde hayvancılık genelde aile işletmesi şeklindedir. Tarım İl Müdürlüğümüzün çalışmaları ve yapılan destekler sonucu Kültür hayvancılığında önemli ilerlemeler olmuştur. Bu ilerleme, ırk ıslahı ve birim hayvandan alınan verimde artış şeklinde ortaya çıkmıştır.

10 Hayvancılık Amasya'da büyükbaş hayvan varlığı Ülkemiz hayvan varlığının 2009 yılına göre yaklaşık % 1,3 ünü kapsar. İlimizde büyükbaş besi hayvancılığı özellikle Merkez ve Suluova ilçelerinde gelişmiş olup, önemli miktarda et üretimi yapılmakta, üretilen etin büyük bir kısmı il dışına (Ankara, İstanbul, Samsun v.b.) illere pazarlanmaktadır. Damızlık Süt Hayvancılığı ise son yıllarda tarımsal amaçlı kooperatiflerin düşük faizli kredi dağıtımları ile gelişmeye başlamıştır.

11 Sanayi  Amasya İlinde sanayinin başlaması ve gelişimi Devlet girişiminin öncülüğü ve katkıları ile olmuştur. Amasya’da sanayi; 1926 yılında kurulan Eski Çeltek Kömür İşletmesi ve 1955 yılında kurulan Yeni Çeltek Kömür İşletmesi ile, fabrika ölçeğinde ki sanayileşme hareketi ise 1954 yılında Suluova’da Şeker Fabrikası’nın kurulması ile başlamıştır. Pancar ekiminin artırılması ve Amasya Şeker Fabrikasının kurulması ile başta şeker sanayi olmak üzere gıda sanayinde büyük gelişmelerin başlangıcını oluşturmuştur yılında Suluova İlçesi’nde Şeker Fabrikasının kurulmasıyla ilçede canlılık başlamış, ziraat, hayvancılık ve ulaşım sektörlerinde de katma değer oluşturarak il ekonomisine önemli katkı sağlamıştır. Suluova İlçesi şeker fabrikası kurulmadan önce nüfuslu küçük bir yerleşim yeri iken, şeker fabrikasının kurulması ile gelişerek bugün merkez nüfusu ’ya ulaşmıştır. Suluova İlçesi’ndeki bu gelişme sanayileşme ile olmuştur.             1976 yılında Et Balık Kurumu’na ait et kombinasının kurulması ile ilçede hayvancılık büyüme göstermiştir. Amasya İli sanayisi uzun yıllar taşa toprağa dayalı işletmelerden oluşmuş, 5084 sayılı kanunun uygulanmaya başlaması ile imalat sanayi, tekstil, mobilya ve madencilik alt sektöründe Amasya Beji olarak ünlenen ve markalaşan mermer sanayinde ciddi gelişmeler olmuş gıda ürünleri ve içecek imalatı, madencilik ve taşocakçılığı,  taşa toprağa dayalı sanayi ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı sektörleri öne çıkmaktadır. 

12  Ticaret Ticaret Alt Sektörünün Yapısı ve Gelişimi             Amasya ili gelirinin önemli bölümünü, ilde yetiştirilen tarımsal ürünlerinin (tahıllar) yanı sıra sebze ve meyve satışlarından sağlanan gelirler oluşturmaktadır. Köyler bağlı olduğu ilçelerle yoğun ticari ilişki içerisindedir. İl merkezi ve ilçelerde haftanın belirli günlerinde semt pazarları kurulmakta, ilde yetiştirilen sebze ve meyveler satışa sunulmaktadır. Son yıllarda Merzifon OSB’de elektrikli makine ve ev aletleri (ankastre mutfak ürünleri, aspiratör, davlumbaz), tarım ve ormancılık makineleri, plastik sanayi, mobilya, metal, tekstil ve gıda sanayinde gelişme kaydedilmiş, ilin ticaretine olumlu yansımalar olmuştur. İlimizde tarıma dayalı sanayi un, kuru maya, ayçiçeği yağı, yumurta, et ve süt ürünleri, şeker üretimi önemli yer tutmaktadır.             İlimizden; tarımsal ürünler (elma, kiraz, bamya, soğan, haşhaş, mercimek, fasulye), tarıma dayalı sanayi ürünleri (şeker, süt mamulleri, yumurta, ayçiçek yağı, havyan yemi, un, kuru maya) ve sanayi ürünleri (kireç, tuğla, mermer, ankastre mutfak ürünleri, mobilya, linyit kömürü, metal sanayi ürünleri ve plastik sanayi ürünleri) yurt içine pazarlandığı gibi ihraç da edilmektedir. Dayanıklı tüketim maddeleri, demir, çimento ve giyim ile narenciye gibi tarımsal ürünler ise il dışından alınmaktadır. İlde ticaretle uğraşanların büyük çoğunluğu perakende ticaret ile uğraşmaktadır. Amasya ili şehirleşme oranı, yıllık nüfus artış hızı, kişi başı gayri safi yurtiçi hâsıla ve sanayi iş kolunda çalışanların toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır yılında kurulan Amasya Üniversitesi, halen öğrenciye eğitim vermekte olup, ilimizde üniversitenin kurulmuş olması, ticaretimizde olumlu yönde bir gelişme sağlamıştır.             Avrupa-İran Uluslar arası Karayolu üzerinde yer alan Amasya, Kuzeyde Samsun Limanı ve Karadeniz kıyılarına Karayolu ile bağlanmaktadır. • Samsun, Sivas Demiryolu Amasya il merkezinden geçmektedir, • Ankara’ya 336 km, • İstanbul’a 671 km uzaklıktadır. Amasya –Merzifon Hava alanı 2008 yılı Haziran ayı itibari ile uçuşlara açılmıştır. İlimizde son yıllarda kültür turizminde önemli gelişmeler olmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca marka kent projesi kapsamındaki 15 il arasına Amasya da alınmış olup, son yıllarda turizm eksenli düzenleme ve faaliyetlerle turizm gelişmektedir. Bunun da ilin ticaretine olumlu yansımaları olmaktadır.

13 Defterdarlığımız

14 İlimiz Defterdarlığı Yüzevler mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı No:43’de Mülkiyeti Bakanlığımıza ait 3 katlı binada hizmet vermektedir. Giriş katta, Danışma Bürosu, Engelliler Başvuru Bürosu, Nöbetçi Memurluk, Eğitim Salonu ve Personel Yemekhanesi, birinci katta; Vergi Dairesi Müdürlüğü, ikinci katta; Gelir Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü, üçüncü katta ise Defterdarlık Makamı, Personel Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, Defterdarlık Uzmanları (Milli Emlak ve Muhasebe) Teftiş ve Denetim büroları bulunmaktadır.Toplam 3600,96 m2 olup Gelir Birimlerimizin kullanmış olduğu alan m2 , Gider Birimlerimizin kullanmış olduğu alan ise 1.582,96 m2 dir. Ayrıca 450 m2 çatı katı Gelir Birimlerimizce arşiv olarak kullanılmaktadır., Ayrıca Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Amasya Üniversitesinin şehir merkezindeki ek binasında hizmet vermektedir. Ayrıca, Pirinçci caddesinde bulunan lojmanlarımızın üst katında iki Dairemiz Misafirhane olarak ayrılmış olup, 10 yataklıdır. Merzifon Vergi Dairesi ve Malmüdürlüğü ile Taşova Vergi Dairesi Müdürlüğü Mülkiyeti Bakanlığımıza ait binada, diğer Malmüdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ise İlçe Hükümet Konaklarında hizmet vermektedirler.

15

16 PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ Önce İnsan, Nitelikli Personel, Kaliteli Yönetim. İSTATİSTİK BİLGİLERİ

17 17 EYLÜL PERSONEL 17

18 EYLÜL PERSONEL 18 18

19 EYLÜL PERSONEL 19 19

20 20 EYLÜL PERSONEL

21 EYLÜL PERSONEL 21 21

22 22 EYLÜL PERSONEL 22

23 EYLÜL PERSONEL 23 23

24 EĞİTİM DURUMU 24 EYLÜL PERSONEL 24

25 EYLÜL PERSONEL 25 25

26 EYLÜL PERSONEL 26 26

27 EĞİTİM ÇALIŞMALARI; Hazırlanan Planlar çerçevesinde 2014 yılı Eğitimleri Nisan ayı içerisinde başlatılmış, eğitimler tamamlanmıştır. EYLÜL PERSONEL 27

28 SOSYAL TESİSLER ; Pirinçci caddesinde bulunan lojmanlarımızın üst katında iki Dairemiz Misafirhane olarak ayrılmış olup, 10 yataklıdır.

29 Gelir Birimleri Vergi; toplumda barış ve güvenliğin temelidir.
Verimlilik artışıyla desteklenen büyüme rakamları aşama aşama istihdama da yansıyacaktır. Belirli bir gecikmeyle dahi olsa, yeni iş olanakları yaratmayan büyüme ve yatırım artışı düşünülemez. Mevcut politikaları tutarlılıkla sürdürdüğümüz takdirde, önümüzdeki aylardan itibaren işsizlik oranlarında da iyileşmelerin başlayacağı kesindir.

30 EYLÜL GELİR

31 AĞUSTOS 2013 (Karşılaştırma) GELİR

32 EYLÜL GELİR

33 EYLÜL GELİR

34 2012-2013 BİRİMLER İTİBARİYLE GENEL TAHAKKUK – TAHSİLAT DAĞILIMI

35 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI İLE ARTIŞ ORANLARINI GÖSTERİR TABLO

36 2013- EYLÜL BİRİMLER İTİBARİYLE GENEL TAHAKKUK – TAHSİLAT DAĞILIMI
2013- EYLÜL KARILAŞTIRMA

37 VERGİ GELİRLERİ İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI İLE ARTIŞ ORANLARINI GÖSTERİR TABLO
EYLÜL GELİR

38 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI İLE ARTIŞ ORANLARINI GÖSTERİR TABLO EYLÜL GELİR

39 2014-EYLÜL- SONU -BİRİMLER İTİBARİYLE GENEL TAHAKKUK – TAHSİLAT DAĞILIMI

40 2014 Temmuz-Ağustos-Eylül (Üç Aylık Dönemler) GELİR
EKİM-KASIM-ARALIK ÜÇ AYLIK SONU İTİBARİYLE DÜZENLENECEKTİR Temmuz-Ağustos-Eylül (Üç Aylık Dönemler) GELİR

41 EYLÜL GELİR

42 AKARYAKIT İSTASYONU DENETİM TABLOSU
EYLÜL GELİR

43 EYLÜL GELİR

44 EYLÜL GELİR

45 - 2014 Temmuz-Ağustos-Eylül sonu itibariyle Üçer aylık GELİR

46 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 SONU İTİBARİYLE (ÜÇER AYLIK GELİR
EKİM-KASIM-ARALIK ÜÇ AYLIK SONU İTİBARİYLE DÜZENLENECEKTİR Temmuz-Ağustos-Eylül SONU İTİBARİYLE (ÜÇER AYLIK GELİR

47 2013-2014 YILI AYLAR İTİBARI İLE NİSPET KARŞILAŞTIRMALARI
EYLÜL GELİR

48 SON 5 YIL TAHAKKUK TAHSİLAT KARŞILAŞTIRMASI GELİR
EYLÜL GELİR

49 2010- 2011- 2012-2013-2014 YILI AYLAR İTİBARI ile TAHAKKUK TAHSİLAT GRAFİĞİ
EYLÜL GELİR

50 EYLÜL 2013 (Karşılaştırma) GELİR

51 EYLÜL GELİR

52 Gelirin Gideri Karşılama Oranı
% 38.81 EYLÜL GELİR

53 Vergi Rekortmenleri

54 MAYIS –2014’ de Açıklanmıştır. GELİR

55 Mayıs –2014’ de Açıklanmıştır. GELİR

56 HAZİRAN – 2014 te sonuçlanmıştır GELİR

57 MUHASEBE BİRİMLERİ -Şeffaflık - Mükemmelliyet - Adalet
Yukarıdaki hedeflere ulaşmak üzere Hükümetimiz tarafından ortaya konulan programın ana hatlarını bir kere daha tekrarlamakta yarar görüyorum. Siyasi, ekonomik ve sosyal istikrara dayalı geleceğe güven ortamı, Güçlü ve sıkı maliye politikası, Bağımsız Merkez Bankası, fiyat istikrarına yönelik para politikası, Dalgalı kur rejimi, Sosyal yönü ile güçlendirilmiş bir program, İyi yönetişim ilkelerinin devlette hayata geçirilmesi, Vergi, harcama, özelleştirme, sosyal güvenlik,bankacılık, yargı, devletin yeniden yapılandırılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi alanlarda yapısal reformlar, Uluslararası piyasalarla bütünleşme, Sürekli izleme ve gözden geçirme, politikaları güncelleme. -Şeffaflık - Mükemmelliyet Adalet

58 EYLÜL MUHASEBE 58

59 EYLÜL MUHASEBE

60 Bütçe Harcaması (1.000 TL) EYLÜL MUHASEBE

61 Kamu Harcamaları Dağılımı
1.000 TL EYLÜL MUHASEBE

62 Ödeme Yapılan Personel Sayıları
EYLÜL MUHASEBE

63 Yevmiye Sayıları (Adet)
MUHASEBE

64 MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ Güvenilir - Katılımcı -Kaliteli hizmet
Enflasyon; Aralık 2002 %30  2004 Ağustos %10,5 Ağustos’taki %10,8’lik çekirdek enflasyon da düşen enflasyon trendleriyle uyumludur. Aralık 2002’de %30,8, Aralık 2003’de %18,4 olan enflasyon, uyguladığımız program sonucunda artık %10 seviyelerine geriledi. Uzun süredir ekonomi alanında böylesine bir başarıyı ilk defa yakalıyoruz. Güvenilir - Katılımcı -Kaliteli hizmet

65

66

67

68

69

70

71

72 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ

73 MERKEZ İLÇE DAVA DURUMU
EYLÜL MUHAKEMAT

74 İL GENELİ DAVA DURUMU EYLÜL MUHAKEMAT

75 İCRA TAKİBİ EYLÜL MUHAKEMAT -S O N-


"T.C. MALİYE BAKANLIĞI Amasya Defterdarlığı Eylül 2014 itibariyle" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları