Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKOLOJİ (TM3) (509 – 446).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKOLOJİ (TM3) (509 – 446)."— Sunum transkripti:

1 PSİKOLOJİ (TM3) (509 – 446)

2 PROGRAMIN AMACI Psikoloji bölümünde, insan ve hayvan davranışlarının gözlem ve nedenlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bilimsel bir eğitim verilerek; psikolojinin çeşitli dallarında uzmanlaşmış ve uygulamada başarılı olan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3 ÇALIŞMA OLANAKLARI Psikoloji bölümünden mezun olan kişiler “psikolog” unvanını alırlar. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı olan ruh ve sinir hastanelerinde, Kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog olara;, Rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak; Eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilir. Ayrıca reklamcılık ve halkla ilişkiler alanında da uzmanlıklarına göre çalışabilmektedirler. Üniversitelerde psikoloji alanında öğretim elemanına ihtiyaç artmaktadır.bunun yanında psikoloji mezunu birinin doyurucu bir iş bulması için psikolojinin bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gerekmektedir.

4 PSİKOLOJİ EĞİTİMİ VEREN BAZI ÜNİVERSİTELER
Boğaziçi üniversitesi ODTÜ Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi Ege Üniversitesi Uludağ Üniversitesi

5 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TM-3)

6 PROGRAMIN AMACI Kişilerin çevrelerine uyumunu ve gelişimlerini güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak,onlara daha iyi bir gelişim ortamı sağlayacak; Kişinin sahip olduğu yeteneklerin farkına varmasını sağlayarak bu yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak, Kendi yeteneklerine uygun eğitim programlarına yönelmelerini sağlayacak olan bireyleri yetiştirmek amacındadır.

7 ÇALIŞMA OLANAKLARI Özel dershanelerde, Resmi ve özel okullarda,
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çocuk mahkemelerinde, Sağlık ve sosyal yardım kuruluşlarında, Yuva ve kreşlerde çalışabilmekteler.

8 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EĞİTİMİ VEREN BAZI ÜNİVERSİTELER
Boğaziçi Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Marmara Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Ege Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

9 SOSYAL HİZMET (439 – 426 TM-3) / ( YGS-5)

10 PROGRAMIN AMACI Sıkıntı içindeki insanların toplumsal olarak kendilerine verilen haklardan ve kişisel olarak sahip oldukları haklardan daha iyi biçimde yararlanmalarına yardımcı olacak, ülkenin sosyal sorunları hakkında bilgi sahibi,sosyal politika ve planlamaya katılacak, çeşitli sosyal hizmetlerde araştırmacı ve uygulayıcı olarak yer alacak, donanımlı sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

11 ÇALIŞMA OLANAKLARI Mezunlar, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda Cezaevlerinde Nüfus Planlama ile ilgili kuruluşlarda DPT’de Sosyal Hizmet İl Müdürlüklerinde Rehabilitasyon Merkezlerinde Körler ve sağırlar okullarında Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında Kreş ve gündüz bakımevlerinde Islahevlerinde Huzurevlerinde çalışabilirler.

12 SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER
Selçuk Üniversitesi (Y.O) Hacettepe Üniversitesi (kız) Ankara Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi (erkek) Sakarya Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Başkent Üniversitesi

13 SOSYOLOJİ (TM-3)

14 PROGRAMIN AMACI Toplumu, insan ilişkilerini, toplusal kurumları ele alarak bunların kökenleri, işlevleri, birbiri ile ilişkileri konusunda çalışılmaktadır. Bölüm sosyolog yetiştirerek, bu alandaki akademik eleman kaynağını zenginleştirmek,kamu ve özel kuruluşlarla bağlantılı araştırma projeleri hazırlayarak teorik ve uygulamalı sosyolojik çalışmalar gerçekleştirmektir.

15 ÇALIŞMA OLANAKLARI Akademisyen olarak DPT’de
Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarında TRT ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında uzman, danışman,araştırmacı olarak, Öğretmenlik sertifikası alınması koşulu ile felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

16 SOSYOLOJİ EĞİTİMİ VEREN BAZI ÜNİVERSİTELER
Boğaziçi Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi ODTÜ Marmara Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ankara Üniversitesi Ege Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Sakarya Üniversitesi

17 FELSEFE (TM-3)

18 PROGRAMIN AMACI İnsanın dünyadaki yeri ve rolü,doğru ve güzelin ne olduğu ile ilgili problem alanlarında düşünce üretebilecek,zihinsel anlamda özgür,başkalarının özgürlüğünü kabul eden,sorunlarla başa çıkmayı bilen,toplumu kendi doğruları çerçevesinde geliştirmeye çalışan aydın insanı ortaya çıkarmaktır.

19 ÇALIŞMA OLANAKLARI Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı
Kamu ve özel kuruluşların eğitim,kültür,planlama,insan ilişkileri ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde, Akademisyen olarak TRT ve basında Liselerde felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

20 FELSEFE EĞİTİMİ VEREN BAZI ÜNİVERSİTELER
Boğaziçi Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi ODTÜ Gazi Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Sakarya Üniversitesi

21 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (TM1) 441

22 PROGRAMIN AMACI İnsan ihtiyaçlarına ve eldeki malzemelerin niteliğine bağlı olarak iç mekanların ve o mekanlara ait mobilyaların çağın şartlarına göre düzenlenmesini gerçekleştirecek bireyler yetiştirmektir.

23 ÇALIŞMA OLANAKLARI Bir iç mimarın çalışma alanı;
Tasarım aşamasında büro, Uygulama ve denetim aşamasında yapılar, Malzemelerin yapım aşamasında ise atölye ve fabrikalardır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, Belediyelerde, Kendi özel bürolarında çalışabilmektedirler.

24 İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER
Bilkent Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi

25 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (TM-2)

26 PROGRAMIN AMACI İlköğretimin ilk 5 sınıfını eğitecek olan eğitime gönül vermiş öğretmenler yetiştirmektir.

27 ÇALIŞMA OLANAKLARI Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışabilirler. Bu programa ÖSYS tercihlerinde ilk beş tercihi arasında yer veren ve bu tercihlerinden birine yerleştirilen adaylar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği koşullar çerçevesinde burs alabileceklerdir.

28 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ VEREN BAZI ÜNİVERSİTELER
İstanbul Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ege Üniversitesi Gazi Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Ankara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi

29 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ/ SAĞLIK İDARESİ (TM-1)

30 PROGRAMIN AMACI Tüm sağlık kurumlarının daha iyi ve verimli biçimde yönetimini sağlamak adına sağlık kurumlarında orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

31 ÇALIŞMA ALANLARI Kamu, vakıf,üniversite,özel hastanelerde,
Rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli sandığı, Bağkur,SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili bölümlerinde, Özel sigorta şirketlerinde, İlaç,tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, Sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

32 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ/ SAĞLIK İDARESİ EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİÜNİVERSİTELER
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Y.O), Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi (Y.O)

33 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (TM-1,YGS-6)
428 – 353 YGS 6 / – 228 TM1

34 PROGRAMIN AMACI Havacılık sektöründe,para, malzeme ve insan gücünü en verimli şekilde kullanacak, Uçakların kârlı bir şekilde çalıştırılması için yönetim planları hazırlayarak çalışmaları denetleyecek bireyler yetiştirmektir.

35 ÇALIŞMA ALANLARI THY’de ve özel havacılık şirketlerinde,
Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri,Jandarma Komutanlığı, HAVAŞ’da Pilot,uçak mühendisi,hostes,hava trafik kontrolü,bilgisayar ve haberleşme uzmanları ile birlikte çalışırlar.

36 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER
Anadolu Üniversitesi (Y.O) Kocaeli Üniversitesi (Y.O)

37 ÇOCUK GELİŞİMİ (TM-3)

38 PROGRAMIN AMACI Çocukların, zihinsel,duygusal,fiziksel ve toplumsal açıdan gelişmesine yardımcı olacak, anne-baba-çocuk arasındaki sorunların çözümünü sağlayacak bireyler yetiştirmektir.

39 ÇALIŞMA ALANLARI Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda,
Kamu ve özel sektördeki anaokulu,kreş,bakımevlerinde çalışabilirler.

40 ÇOÇUK GELİŞİMİ EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ ÜNİVERSİTELER
Hacettepe Üniversitesi

41 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ YGS-5)

42 PROGRAMIN AMACI Zorunlu eğitim yaşına kadar çocukların zihinsel,duygusal ve sosyal yönden gelişimlerinde yardımcı olacak, onlardaki yaratıcı yönlerini ortaya çıkaracak ve kendilerine güvenlerinin temellerini atacak eğitimciler yetiştirmektir.

43 ÇALIŞMA ALANLARI Kamu ve özel sektörde anaokullarında ve kreşlerde çalışabilirler.

44 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ VEREN BAZI ÜNİVERSİTELER
Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi

45 Gelecekteki Yeni Meslekler..
Network Uzmanı: Kurumların bilgisayar ağlarının kurulması ve sistem güvenliğinin korunması İnternet Direktörü: Firmaların internet sayfalarının hazırlanması ve web reytinglerinin yükseltilmesi Alışveriş Koçu: Alışveriş için zaman bulamayan, alışveriş yönetimini iyi yapamayanların yerine alışverişin yapılması

46 Gelecekteki Yeni Meslekler..
Nosyon Yaratıcısı: (Marka genetik uzmanı) Markanın sahip olduğu her şeyin yönetiminden sorumlu Mühendislik Yönetimi: İşletmedeki teknik işlerin bütünleştirilmesi için, plan ve projeler üreterek, hedefler belirlemek Deneyim Tasarımcısı: Perakende sektöründe, müşterinin satın alma oranını artırmak için düzenlemeler yapan Haber Analistleri: İnternet üzerinde yeni haber merkezlerinin yönetiminden sorumlu

47 Gelecekteki İlginç Meslekler..
ABD Ticaret Bakanlığı’ nın 2030 yılında beklediği meslekler; Karantina Uygulayıcısı Hava koşulları değiştirme polisi Nano-sağlıkçı Bebek tasarımcısı Nüfus durum yöneticisi Zihin okuma uzmanı Genetiği değiştirilmiş ekin ve canlı hayvan yetiştiricisi


"PSİKOLOJİ (TM3) (509 – 446)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları