Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
RAPORLAMA EĞİTİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

2 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Düzenli raporlama; program ve proje düzeyinde uygulamaların izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için çok önemli bir araçtır. Bu nedenle hem Ajansın hem de yararlanıcının izleme ve değerlendirme sürecinde belirli raporlar hazırlamaları gerekmektedir. İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) ve yararlanıcıların kullanacağı raporlama sistemi düzenli, standartlaştırılmış çıktıları içerir. Yararlanıcı tarafından hazırlanan raporlar hem elektronik ortamda, hem de imzalı ve mühürlü şekilde basılı olarak İDB’ye gönderilir.

3 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Proje uygulama süreci boyunca yararlanıcının sunması gereken beş rapor türü vardır: Yararlanıcı Beyan Raporları (EK 4.3) Ara Dönem Teknik ve Mali Rapor (EK 4.1) Nihai Teknik ve Mali Rapor (EK 4.2) Denetim Raporu (Harcama Teyidi) Proje Sonrası Değerlendirme Raporu

4 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yararlanıcı Beyan Raporu Yararlanıcı Beyan Raporu standart form (PUR-Ek 4.3) kullanılarak hazırlanır. Projenizdeki ilerlemelere ve harcamalara ilişkin güncel bilgileri sunmak için kullanmalısınız. “Özel koşullarda” belirtilen tarihlerde internet aracılığıyla sunulması gerekir (e-posta aracılığıyla). Bu raporlar her iki ayda bir düzenli olarak sunulacaktır. Örneğin, Temmuz-Ağustos dönemi için yararlanıcılar Eylül ayının ilk haftası içinde raporlama yapmalıdırlar.

5 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yararlanıcı Beyan Raporu Raporlama döneminin sonundaki 7 gün içinde elektronik ortamda sunulmadır. 5 kısımdan oluşur: Temel sözleşme bilgileri Raporlama dönemindeki bütçe gerçekleştirmeleri Gerçekleşen faaliyetler Satın alma faaliyetleri Yararlanıcının ihtiyaçları

6 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ara ve Nihai Raporlar Ara ve nihai teknik rapor standart formları kullanılmalıdır (PUR-Ek 4.1 ve PUR-Ek 4.2) Raporlarınızı Ajansa göndermeden önce raporların hazırlanması konusunda Ajansa danışmanız önerilir. Ara raporların son halini, iki kopya halinde hazırlayarak Ajansa sunmalısınız. Yasal temsilci tarafından imzalanmış bir biçimde ekleriyle birlikte Ajansa standart formatta sunulmalıdır.

7 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ara ve Nihai Raporlar Ara ve Nihai rapor, Ödeme Talep Formu ile birlikte, sunulmalıdır. Ara ve Nihai rapor, Ajansa ulaştıktan sonra İzleme Uzmanı, Birim Başkanı ve Muhasebe Ödeme Birimi tarafından incelenecektir. İncelemelerde ortaya çıkan eksik evrak ve doküman ve bilgi eksikliği istenilecek ve varsa tamamlanması sağlanacaktır. Tüm aşamalardan sonra Ara ve Nihai Rapor, Genel Sekreter tarafından onaylanacak ve ödeme yapılabilecektir.

8 Ara & Nihai Raporlar Kapsam
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Ara & Nihai Raporlar Kapsam Bu raporlar; gerçekleştirilen faaliyetleri, çıktıları, projenin son durumunu gösterdikleri ve ödemeye esas teşkil ettikleri için izleme sürecinin en önemli araçları ve aşamalarıdır. Bu raporların sunulması ön ödemenin kapatılması ile ara ve nihai ödeme talepleri için ön koşuldur. Ara veya nihai ödemeler, ilgili raporun Ajans tarafından uygun bulunması halinde yapılır.

9 Ara Rapor RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eğer istenmişse
Ödeme Talebiyle birlikte, rapor dönemini takip eden 7 GÜN içinde sunulur Ajans 10 GÜN içinde inceler Eğer istenmişse 7 GÜN içerisinde eksikler tamamlanır

10 Nihai Rapor RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Nihai Rapor
Proje bitimini müteakip 30 GÜN içinde sunulur Ajans İçinde inceler Eğer istenmişse 7 GÜN içerisinde eksikler tamamlanır

11 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ara ve Nihai Rapor zamanında sunulmazsa !!! Ara/Nihai Rapor sunulması gereken son tarihte veya daha önce sunulmazsa, bu yükümlülüğün yerine getirilmeyişinin nedenini belirten kabul edilebilir bir gerekçe yazılı bir şekilde Ajansa iletilir. Aksi takdirde Ajans, sözleşmeyi feshedebilir ve halihazırda ödenmiş miktarları geri alabilir.

12 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ARA & NİHAİ RAPORLAR Mali ve teknik olmak üzere 2 bölümden oluşur. Mali Rapor ve ekleri, teknik rapor ve eklerinden ayrı dosyalanmalıdır. 1. DOSYA: Teknik Rapor ve Teknik Rapor Destekleyici Belgeleri 2. DOSYA: Mali Rapor ve Mali Rapor Destekleyici Belgeleri

13 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
TEKNİK RAPOR Proje Faaliyetleri Paydaşlarla İlişkiler Ortakların Katılımı Görünürlük Performans Göstergelerindeki İlerlemeler Projenin Genel Değerlendirmesi Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Bildirim

14 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ara/Nihai Rapor Teknik Bölüm 2.1 Faaliyetler ve Sonuçlar bölümü detaylı biçimde doldurulmuş olmalıdır. Belgelendirme içeren projelerde elde edilen belge ve sertifika örnekleri ve ilgili dokümanlar mutlaka rapora eklenmelidir. Özellikle eğitim, seminer ve toplantı içerikli projelerde yapılan her bir faaliyetin çıktısı destekleyici dokümanlar konulmalıdır. Bu çıktılara örnekler şunlar olabilir:

15 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Eğitim Dokümanları EK 3.1: Eğitim Katılımcı Listesi EK 3.2: Eğitim Değerlendirme Anketi EK 3.3: Eğitim Bitiş Anketi EK 3.4: Hedef Grup Veri Listesi Eğitimlerin içeriklerini, müfredatlarını içeren belgeler, Eğitimci Listesi ve Eğitimci Raporu Düzenlenen anketlere ait değerlendirme formları

16 Toplantı, Seminer, Konferans Dokümanları
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Toplantı, Seminer, Konferans Dokümanları Seminerler, konferanslar, çalışma toplantı programı Sunum listeleri/konferans raporları, El ilanları, broşürler Katılımcı listesi Toplantı içerik ve notları (uygun olduğu durumlarda) Basın kupürleri, tanıtım materyalleri, görseller Anketler

17 Görünürlük ve Tanıtım Doküman ve Materyalleri
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Görünürlük ve Tanıtım Doküman ve Materyalleri Bastırılan Broşür, Katalog vb. örneği Makine Ekipman etiket örneği, Proje ilerlemesini ve aşamalarını gösteren görseller (Resim, video vb. CD) Kırtasiye ve Promosyon Malzeme Örnekleri Görünürlüğün sağlandığını kanıtlayıcı görseller (Resim, Video vb. CD) Eğitim, Toplantı, Fuar vb. faaliyetlerde kullanılan görünürlük dokümanları Yazılı ve Görsel Basında çıkan tanıtım ve haberler

18 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Teknik Rapor Destekleyici Belgeler Bu formlar örnek olarak verilmiştir. Projelerin faaliyetleri özelinde değişebilir, geliştirilebilir, yeni belgeler, listeler, sunulabilir. İlk olarak destekleyici belgeler, faaliyetin içeriğine göre gruplandırarak sınıflandırılmalıdır. Teknik kısımda destekleyici belge olarak sadece faaliyetler ilgili teknik açıdan destekleyici belgeler yer almalıdır. Söz konusu faaliyetle ilgili destekleyici mali (fatura, dekont vb.) belgeler mali kısımda sunulmalıdır.

19 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MALİ RAPOR Proje Harcama Özeti Hesap (Muhasebe) Defteri Bütçe Bilgileri Harcama Bilgileri Ödeme Bilgileri Destekleyici Belgeler (fatura, dekont, makbuz vb.)

20 Mali Rapor Hazırlamaya Başlarken;
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Mali Rapor Hazırlamaya Başlarken; 1. Elinizdeki faturaların, fişlerin, bordroların, seyahatle ilgili biletlerin her birine hangi bütçe kalemine ait olduklarını not edilmelidir. (Örnek: Bütçe başlık numarası ile gibi) 2. Eğer bir faturada birden fazla bütçe kalemine hitap eden alımlar varsa, bu faturayı ilgili bütçe kalem sayısı kadar çoğaltıp, her birinde bütçeyle ilgili alımın üzeri işaretlenerek, kalemin numarasını faturanın üzerine not alınmalıdır.. (Birbirini takip eden bütçe kalemleri aynı fatura üzerinde ise bu çoğaltmaya gerek yoktur, kalem numaralarının yanına yazılması yeterlidir.)

21 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Mali Rapor Hazırlamaya Başlarken; 3. Her kalem kendi içinde sıralanarak, ayrı bir klasör oluşturulmalıdır. 4. 1. ana kalemden başlayarak, sıralanan belgelere 1’den başlayarak numara verilmelidir.. 5. Belgelerle ilgili ödeme dekontlarını, banka talimatlarını faturalara iliştirerek ve faturaya verilen sıra numarasını bu dekonta da yazılmalıdır. 6. Harcama bilgilerinde yer alan destekleyici belge sıra numarası hanesine, belgelere verdiğiniz numaraları verilmelidir.

22 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İnsan Kaynakları Ücret Bordrosu (EK 5.1) ve Proje Personeli Zaman Çizelgesi, 1. SGK İşe Giriş Bildirgesi 2. İş sözleşmesi 3.Projede Görevlendirme Yazıları 4. Ücret bordrosu ve icmali. 5. Net ücretin, proje personelinin hesabına yatırıldığına dair banka transfer dekontu 6. Sosyal güvenlik primi ve gelir / damga vergilerinin tahakkuk ve tahsilat belgeleri. (Muhtasar beyannamenin fotokopisi eklenmelidir.) 7. Personellerin çalıştığı aylara ait Sigortalı Hizmet Listeleri

23 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Seyahat 1- Seyahat biletleri (uçak seyahati tercih edilmesi durumunda uçuş kartları da dahil olmak üzere) 2- Araç kiralama: Acente faturası ve kat edilen mesafenin özet listesi 3- Araba: Benzin masrafları için, kat edilen mesafenin özet listesi, 4-Yakıt Gideri Bildirim Tablosu (PUR Ek 5.3) (PUR EK 5.3) 5- Ödeme Belgelerinin asılları (Dekont, tahsilat makbuzu vb.

24 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ekipman ve Malzeme - Mal, hizmet veya yapım işinin satın alımına ilişkin yapılacak uygulamalar ve düzenlenecek belgeler için niteliğine ve izlenen ihale usulüne göre değişmektedir. - Satın Alma Rehberi ekinde yer alan ihale dosyasında bulunması gereken belgeler - KİK’e göre alım yapan kurumlar için Kanun’da belirtilen belgeler. - Malın teslim alındığına, hizmetin yerine getirildiğine veya yapım işinin tamamlandığına ilişkin belge. (İrsaliye, muayene kabul komisyonu tutanağı vb. belgeler) - Fatura - Para transferinin yapıldığına ilişkin belgeler (dekont vb.) - Sözleşme ve sipariş formları

25 Yerel Ofis Maliyetleri
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yerel Ofis Maliyetleri Sadece Proje yürütülmek için kiralanan Ofise ait Sözleşme veya Kira Kontratı Fatura vb. Ödeme Belgeleri (Dekont ,Tahsilat Makbuzu vb.) Ofis Tüketim malzemeleri satın alma ve ödeme belgeleri Diğer Ofis giderleri (ısıtma, elektrik, tel vb.) fatura, makbuz ve ödeme belgeleri

26 Diğer Maliyetler, Hizmetler
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Diğer Maliyetler, Hizmetler Yayınlar, Katalog, Broşür vb. için faturalar, proformalar ve ödeme belgeleri Denetim Raporu, fatura, Oda fiyat tarife cetveli ve ödeme belgeleri Konferans, Seminer ve Toplantı hizmet alımı fatura, proformalar ve ödeme belgeleri İnşaat işleri ile ilgili ihale yada doğrudan temin belgeleri, sözleşmeler, faturalar, proformalar, hak ediş belgeleri, kabul belgeleri, ödeme belgeleri Tanıtım, tercüme ve tercüman giderleri için faturalar, proformalar ve ödeme belgeleri

27 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Mali Rapor İçeriği Mali rapor tablolarında aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekecektir: - Ödenen Ücretler - Sosyal Güvenlik / Vergi Kesintileri - Ödeme Belgesinin Türü: fatura, fiş, gider makbuzu, bilet vs. - Fatura, fiş, gider makbuzu, bilet vs. numarası ve tarihi - Dekont Numarası - Destekleyici Belgenin Sıra Numarası - Makine-ekipmanın seri numarası, bulunduğu yer

28 Mali Rapora Eklenmesi Gerekli Belgeler
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Mali Rapora Eklenmesi Gerekli Belgeler EK 5.1: Proje Personeli Zaman Çizelgesi ve Ücret Bordrosu Proje personelinin çalıştığı aylara ait kullanılması gereken formdur. EK 5.2: Alt Yüklenici Listesi Proje sahiplerinin, ekipman ve malzeme, danışmanlık hizmeti ile inşaat işleri alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listedir. EK 5.3: Yakıt Gideri Bildirim Tablosu Proje faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmak şartıyla yakıt giderleri uygun maliyettir. Burada önemli olan, zaman çizelgesi ve proje faaliyet planında bu harcamanın zorunlu olduğunun ispat edilmesidir. EK 3.5: Harcırah Bildirim Tablosu Bütçesinin bu kaleminde tutar olan yararlanıcıların kullanması gereken tablodur. Ek 4.4 Ödeme Talep Formu Yapılan harcamalar karşılığında o döneme ilişkin Ajans Katkısının talep edildiği belgedir.

29 Mali Rapor Dikkat Edilecek Hususlar
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Mali Rapor Dikkat Edilecek Hususlar 1. Harcama olsun veya olmasın harcama bilgileri tabloları ve diğer mali tablolar kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır. 2. Ara raporunuzla birlikte tüm ihale dosyalarınızı, Satın Alma Rehberi’nde yer alan sırada sunmanız gerekmektedir. 3. Mali raporda teknik rapor gibi, ayrıca CD ile de sunulmalıdır. (Dosyaların Word yada Excel formatında olması gerekmektedir.) 4. Tablolarda yer alan verilerin birbiri ile uyumlu olması esastır. 5. Raporda yer alan ödemelere ilişkin satın alımların veya faaliyetlerin gerçekleşmiş veya teslim alınmış olduğu belgeleriyle kanıtlanmalıdır.

30 Mali Rapor Dikkat Edilecek Hususlar
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Mali Rapor Dikkat Edilecek Hususlar 6. Rakamlar çok dikkatli kontrol edilmelidir. Maddi hataları ajans düzeltemez, yararlanıcıdan açıklama talep edilir. 7. Sunulan fatura ile dekontlar arasında tutarsızlıklar olmamalıdır. Bu tip tutarsızlıklar, değerlendirme süresini uzatacaktır. 8. Mali rapor ve ilgili destekleyici belgeler anlaşılır olmalı ve her kaleme ilişkin destekleyici belgenin kolayca bulunabilmesine imkan tanıyan bir sınıflandırma sistemi yapılmalıdır. 9. Destekleyici belgelerin asılları veya Ajans tarafından görülen “Aslı Gibidir” onayı verilen kopyaları sunulmalıdır.

31 Mali Rapor Dikkat Edilecek Hususlar
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Mali Rapor Dikkat Edilecek Hususlar 10. Rapor dönemi açıkça belirtilmelidir. Sadece rapor döneminde yapılan harcamalar ödemeye esas olacaktır. Dönem dışında yapılan bir harcamaya raporda yer verilmemelidir. 11. Proje Hesap hareketlerini ve repo gelirlerini gösteren Bankadan alınan hesap dökümleri mali rapora eklenmelidir. 12. Tüm harcamalar mutlaka proje hesabından yapılmalıdır. 13. Yararlanıcının Eş finansmanını harcadığını ve proje hesabına yatırdığını gösteren belgeler eklenmelidir. 14. SMMM veya kurum muhasebesi onaylı ayrıntılı mizanın nihai raporda sunulması gerekmektedir. (Yeminli mali müşavir onayı gereken projeler hariç)

32 Proje Sonrası Değerlendirme Raporu
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Proje Sonrası Değerlendirme Raporu Projenin sonuçlarının başarısı, etkilerinin sürdürülebilirliği, hedeflerin gerçekleştirilme düzeyinin proje tamamlandıktan sonra değerlendirilmesini, izlenimleri, sorunları ve önerileri içerir. PUR-Ek 4.5’e göre hazırlanır. Projenin tamamlanmasından üç ay sonra Ajansa sunulur.

33 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Denetim Raporu (Harcama Teyidi): Mali destek miktarı TL’nin üzerindeyse, Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Mali Müşavirler Odası veya SPK tarafından onaylanmış bağımsız denetim şirketi mensubu denetçiler tarafından hazırlanır ve nihai raporla beraber sunulur.

34 AHİLER KALKINMA AJANSI
T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi Tel: Kapucubaşı Mah. Atatürk Bulvarı No:57 NEVŞEHİR TEŞEKKÜRLER


"İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları