Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUTO METODU İLE DEPREM HESABI. İŞLEM SIRASI  Yapıya Etki Eden Deprem Kuvvetlerinin Hesabı  MUTO Metodu ile Çubuk Kuvvetlerinin Hesabı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUTO METODU İLE DEPREM HESABI. İŞLEM SIRASI  Yapıya Etki Eden Deprem Kuvvetlerinin Hesabı  MUTO Metodu ile Çubuk Kuvvetlerinin Hesabı."— Sunum transkripti:

1 MUTO METODU İLE DEPREM HESABI

2 İŞLEM SIRASI  Yapıya Etki Eden Deprem Kuvvetlerinin Hesabı  MUTO Metodu ile Çubuk Kuvvetlerinin Hesabı

3 Yapıya Etki Eden Deprem Kuvvetlerinin Hesabı Her bir katın ağırlığı, düşey hareketli yükler de göz önüne alınarak ayrı ayrı hesaplanır (w i ). Yapının toplam ağırlığı hesaplanır (W). Yapıya ve zemine ait özellikler yardımıyla, etki edecek Eşdeğer Deprem Yükü (V t ) hesaplanır

4 Katlara etkiyen eşdeğer deprem yükleri bağıntıları yardımıyla hesaplanır.

5 MUTO Metodu ile Çubuk Uç Kuvvetlerinin Hesabı  Bütün kolonların k c =I c /L c rijitlikleri hesaplanır.  Bütün kirişlerin, etkili tabla genişliği de göz önüne alınarak, atalet momentleri ve buna bağlı olarak k=I k /L k rijitlikleri hesaplanır.  Her bir kolon için, a, D j katsayıları x ve y doğrultuları için ayrı ayrı hesaplanır.

6 k1k1 k2k2 k3k3 k4k4 kckc k1k1 k2k2 kckc k1k1 k2k2 kckc

7  Bütün kolonların ağırlık merkezlerinin x’ ve y’ koordinatları belirlenir.  Her kata ait rijitlik merkezinin koordinatları belirlenir.  Kat rijitlik merkezleri ile kolon rijitlik merkezleri arasındaki mesafeler belirlenir.  Her bir kat için D i kat burulma rijitlikleri hesaplanır.

8  Kat ağırlık merkezleri hesaplanır. (Yaklaşık hesap ile de ağırlık merkezi hesaplanabilir.)  Her kat için burulma dışmerkezlikleri “e” hesaplanır.  ±0.05 ilave eksantriklik de göz önüne alınarak kat burulma momentleri (T) hesaplanır.  X doğrultusunda etki edecek deprem nedeniyle kolonlarda meydana gelecek x ve y doğrultusundaki kesme kuvvetleri (V j x, V j y ) hesaplanır.

9  Yatay kuvvetin y doğrultusunda etkimesi halinde bu formüller; olarak hesaplanır.  Kolonlarda moment sıfır noktalarının yerini belirlemek için kullanılan y katsayısı ilgili tablolar yardımıyla, x ve y doğrultuları için ayrı ayrı hesaplanır.

10  Bütün kolonlar için, kolonların x ve y doğrultusundaki uç momentleri aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanır. h h(1-y) hy VjVj V i h(1-y) V j hy M=0

11  Kiriş uç momentleri hesaplanır. Hesaplanmış olan kolon uç momentleri, birleştikleri kirişlere kolon-kiriş birleşim noktalarında, kirişlere rijitlikleriyle orantılı olarak dağıtılır. M b1 M b2 M c2 M c1 k1k1 k2k2  Hesaplanan kiriş uç momentleri yardımıyla kiriş kesme kuvvetleri bulunur.

12  Kolonlar için Eksenel Normal Kuvvetler hesaplanır. V sağ V sol N üst N  Yapının birinci doğal titreşim periyodu T 1 kat yanal ötelenme rijitliklerine bağlı olarak hesaplanır ve başlangıçta alınan değer ile kontrol edilir. Gerekirse kesit tesirlerinde düzeltmeler yapılır.  Bu işlemler sırasıyla +0.05 ve -0.05 eksantriklik için ayrı ayrı yapılır.  Son olarak; x doğrultusunda yapılan bu hesabın benzeri y doğrultusu için de tekrarlanır.

13 Proje için basitleştirici yaklaşımlar


"MUTO METODU İLE DEPREM HESABI. İŞLEM SIRASI  Yapıya Etki Eden Deprem Kuvvetlerinin Hesabı  MUTO Metodu ile Çubuk Kuvvetlerinin Hesabı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları