Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ"— Sunum transkripti:

1 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ
PROF. DR. NAZMİYE YAHNİOĞLU

2 ÖZET: Eksenel kuvvet etkisindeki çubuklar
Matematiksel model elde edildi, Farklı mesnet tiplerine ait uygulamalar, Her nodda yerdeğiştirmenin bulunması, Her sonlu elemanda gerilmenin bulunması Mesnet yüzeylerindeki tepki kuvvetinin bulunması Sıcaklık değişiminin göz önüne alınmasına ait model ve uygulamalar öğrenildi.

3 EULER-BERNOULLİ KİRİŞLERİNİN EĞİLMESİ
Euler – Bernoulli kiriş teorisi, kiriş eksenine dik olan düzlemsel en kesitin deformasyondan sonra da düzlem kaldığı kabulüne dayanır. Kiriş üzerindeki her bir noktanın ancak düşey doğrultuda hareket edebileceği kabul edilerek, bu hareket miktarına o noktanın çökmesi (w) adı verilir ve bu teoride diferansiyel denklem (yönetici denklem) çökme (w(x)) cinsinden 4. mertebeden bir diferansiyel denklem olur . Eylemsizlik Momenti b(x)=E(x).I(x) Elastisite Modülü

4 Euler-Bernoulli Kirişleri (Devam)
verilen kirişe ait küçük bir parça üzerinde, bu parçaya ait bilinen ve bilinmeyen bütün büyüklükler: nod no 1 2 burada, (e) ninci alt bölgenin alt (üst) nodunun çökmesi (e) ninci alt bölgenin alt (üst) nodunun içinde bulunduğu kesitin dönmesi ler alt bölgenin uç noktalarındaki kesit tesirleri; T-Kesme Kuvveti/M-Eğilme Momenti

5 Varyasyonel Formülasyon
Ele alınan küçük kiriş parçasının üzerine etki eden dış kuvvetler ve kesit yüzeylerine etkiyen kesit tesirleri altında dengede olduğunu kabul edelim. Bu durumda Galerkin Yöntemini bu parçaya uygulayalım. Bu durumda V(x) test fonksiyonu ile Çarpımının bölge üzerindeki integrali sıfır olur. iki defa üst üste kısmi integrasyon uygulanırsa;

6 Varyasyonel Formülasyon (devam)
Aşağıdaki işaretlemeler kabul edilsin. Dolayısıyla tek indisli büyüklükler kesme kuvvetini; çift indisli büyüklükler eğilme Momentini gösterir.

7 Varyasyonel Formülasyon (devam)
Dolayısıyla, şeklinde ifade edilebilir. Bu ifadeye, ele alınan alt bölge için verilen diferansiyel denklem ve sınır koşullarına (bilinen değerlere) göre elde edilmiş varyasyonel ifade adı verilir.

8 İnterpolasyon Fonksiyonları
Ele alınan durumda interpolasyon fonksiyonları şimdiye kadar kullanılanlardan farklı olur. Bu fonksiyonlar 3. dereceden polinimlar olup Hermite tipi interpolasyon Fonksiyonları veya kübik Spline fonksiyonları adını alır. Burada alt nod koordinatı üst nod koordinatı

9 Sonlu Eleman Formülasyonu
Aranan w(x) Çökme fonksiyonu ile V(x) Test fonksiyonu baz fonksiyonları yardımıyla seri formda yazılarak, fonksiyonelde yerine yazılırsa, için,

10 Sonlu Eleman Formülasyonu
Gerekli hesaplamalar yapılırsa, eleman matrisleri olur. Eğer b=E.I=sb, f=sb olursa yukarıdaki matrislerin sayısal değerleri:

11 Eleman matrislerinin birleştirilmesi
Eleman matrislerinin birleştirilmesinde; 1. öncelikli değişkenlerin eleman içersinde sürekliliği, 2. elemanın ortak nodunda 2. öncelikli değişkenlerin dengesi dikkate alınır. Birinci öncelikli büyüklükler (bilinmeyen) İkinci öncelikli büyüklükler (bilinen)

12 Eleman matrislerinin birleştirilmesi
ve eleman sınırlarında kuvvetlerin dengesinden, = uygulanan noktasal (tekil) kuvvet = uygulanan tekil eğilme momenti NOT: Eksenin pozitif yönünde etkiyen kuvvetler pozitif işaret alır. Saat yönünde dönme etkisi yaratan momentler pozitif işaret alır.

13 Eleman matrislerinin birleştirilmesi
,

14 Eleman matrislerinin birleştirilmesi
sayısal veriler ile,

15 Sınır Koşullarının Sisteme Dahil Edilmesi

16 Örnek 1. verilen yapı elemanını en az sonlu eleman alarak Euler- Bernoulli kiriş teorisi yardımıyla modelleyerek; Her nodda çökme ve dönmeleri, Mesnet reaksiyonlarını bulunuz.

17 Örnek 1. (devam) Sonlu elemanlara ayrıklaştırma,

18 Örnek 1. (devam) Bilinmeyen büyüklüklerin ortak sembolle gösterilmesi,
Kopyalama matrislerinin sayısal değerleri integrallerinden bulunur.

19 Örnek 1.(devam) Genel sistem- K matrisi:

20 Örnek 1. (devam) Genel sistem- K matrisi:

21 Örnek 1. (devam) Genel sistem- F matrisi:

22 Örnek 1. (devam) Ku=F denklem sistemi oluşturulur. İndirgenmiş sistemi bulmak için, w(0) = 0  U1 = 0 ; w(28) = 0  U7 = 0 sınır koşulları yardımıyla bazı bilinmeyen büyüklükler biliniyor hale gelmiştir. Bu durumda Ku=F denklem sisteminde 1.,7. ve 8. denklemlerde bilinmeyenler bu denklemlerde eşitliğin her iki tarafında yer almaktadır. Buna karşın geriye kalan denklemler bu üç denklemden bağımsız olarak çözülebilmektedir. O halde çözüm iki aşamada yapılabilir. Birinci aşamada denklemler çözülür. İkinci aşamada buradan belirlenen büyüklükler diğer üç denklemde kullanılarak eşitliğin sağında bulunan ve bilinmeyen mesnet reaksiyonları belirlenir.

23 Örnek 1. (devam) Denklemin çözümünden,
İndirgenmiş sistem Denklemin çözümünden, U2 = , U3 = m , U4 = , U5 = m , U6 =

24 Örnek 1. (devam) Denklemin çözümünden,
İkinci aşama için 1., 7. ve 8. denklem kullanılarak mesnet reaksiyonları , , Denklemin çözümünden,

25 Çözüm: Çökme fonksiyonu
için, burada, R1 = , A0 = 2400x10-7, A1 = , A2 = , A3 = , h1 = 10m , h2 =12m


"SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları