Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAYRAKLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAYRAKLI."— Sunum transkripti:

1 BAYRAKLI

2 Adı Nereden Geliyor? 1856’da tren seferleri başlayıp İzmir kasaba yolu açılınca Bayraklı’da geçit yapılmış, burada kaza olmaması için bir bekçinin eline kırmızı bayrak verilerek trenin durması yönünden rahatlık sağlanmıştır. Bayraklı isminin bu geçitte sallanan bayraktan ileri geldiği söylense de aslında o zamanlarda da bu semtin adının Bayraklı olduğu çeşitli kaynaklarda yer almaktadır. Bayraklı ismi aslında çok daha eski zamanlara dayanır. Bornova yolundan Manisa, Akhisar gibi diğer yerleşim yerlerine mal götüren kervanları soyan bir eşkıya türemiş. Eşkıya saldıracağı zaman Tantalos’un mezarının bulunduğu yerde kayaların üzerine kırmızı bir bayrak diker, kervanların yolunu kesermiş. Kervan sahipleri gayri ihtiyari dağa bakar olmuş. “Bayraklı orada.” ya da “Bayraklı yok” diyerek yola çıkıp çıkmamaya karar verirlermiş. Daha sonraları Bayraklı imajı halkın belleğine yer ederek Bayraklı isminin doğmasına sebep olmuştur.

3 Hiç kimsenin canını yakmamış, sadece kendisine yetecek kadar yiyecek ve giyecek alan eşkıya bugün Bayraklı Dedesi olarak bilinmektedir. Genç kızlar, her sene hıdırellez zamanı kısmetleri açılsın diye Bayraklı Dede’nin mezarına kurdele bağlarlar. Geçmişin eşkıyası bugünün ermişi Bayraklı Dedesi’nin yanında kimi kurban keser, kimileri de sazlı sözlü alem yapar.

4 Coğrafi Konumu Smyrna, topografik açıdan yerleşim konusunda ideal bir yer olmuştur. O zamanların Yamanlar’ı, volkanik oluşumu, renkli (kırmızı, sarımtırak, kahverengi, kurşuni) taşları güney yamaçlarındaki trasit alanı, ardıç ve çam ağaçlarıyla kaplı bitki örtüsü ile güzel coğrafi özellikler taşımaktaydı. Eski İzmir’in Akropolisi Karşıyaka’nın doğusundaki tepedir. Yağmur yağınca aşağıya sular akar. Bugün buralarda mersin ve çiçekli zakkumlar görülmektedir. Spillos Yamanlar’ın doğusundaki Manisa Dağı’dır. Çevresindeki dağların suları ile beslenen Nif Çayı, Sipillosu güneyden sararak kuzeyden Gediz’e kavuşur. İzmir’e akan Hacı Musa, Bornova, Kavaklıdere, Arapderesi ve Melez Çayı Vardır.

5 Yüzyıllar boyunca Melez Irmağı ile Yamanlar Dağıı’ndan gelen sellerin getirdiği mil ile bugünkü Bornova Ovası oluştu. 100 dönümlük bir adacık üzerine kurulan Bayraklı bir tepe haline dönüştü. Bayraklı İzmir Körfezi’nin kuzeydoğu köşesinde yer alır. Karşıyaka ve Bornova ilçeleri arasında geniş bir alanı kaplamaktadır. Bornova ve çınarlıya doğru düz ova biçiminde uzanır. Bu düzlüklerde evler, bahçeler ve fabrikalar vardır.

6 Tarihçesi Smyrna-Samornia M.Ö 3000 yıllarında Lelegler tarafından, bugünkü Bayraklı yakı-nında bulunan Tepekule mevkiinde kurulmuştur. Smyrna sözcüğü daha ziyade bir Amazon Kraliçesine atfedilmektedir. M.Ö yılları arasında yaşamış olan Hitit Krallığı’nın etkisi altında kalan Smyrna, Hitit Devleti’nin M.Ö 1200 yılında Frig akınlarıyla yıkılması so-nucu M.Ö XI. Yüzyılda Yunanistan’dan Batı Anadolu kıyılarına göç eden Aiollar, daha sonra da İonlar tarafından işgal edilmiştir. M.Ö.I.yy.da Smyrna’nın küçük bir bölümünün Pagos dağına,büyük bir bölümünün de liman çevresi ile dağ arasındaki alana yayıldığı görülür.

7 VII.yy.da Smyrna, Lydia’lıların düşmanca davranışları ile karşılaşmıştır. Özellikle Gyges, saldırıları Smyrna üzerine yöneltmişse de kenti bir türlü ele geçirememiştir. Kral Alyattes’in kenti yakıp yıkmasından sonra yaklaşık 300 yıl basit bir yerleşim alanı olmaktan ileri gidememiştir. Lydia baskısından bunalan İonialılar Smyrna’yı bırakarak çevre köylere dağılmışlar, tehlikenin geçmesinden sonra da memleketlerine dönmüşlerdir. M.Ö.V- IV.y y.larda Smyrna ile ilgili bilgilerimiz oldukça karanlıktır. Büyük olasılıkla, diğer İon kentlerinde olduğu gibi Pers egemenliğine girmiş ve tiranlar tarafından yönetilmiştir.

8 Büyük İskender’in Çanakkale yöresinde Pers kralı Darius’u yenişinden sonra (M.Ö.333) Anadolu’nun büyük bölümü Makedonyalıların egemenliğine girmiştir. Böylece İonia’da olduğu gibi Smyrna da Hellenistik dönemde gelişmiş, nüfusu artmış ve zenginleşmiştir. Bu arada da kent Pegas dağı (Kadifekale) eteklerinden ovaya doğru yayılmaya başlamıştır. Büyük İskender bir bakıma Smyrna’nın da kurucusu sayılmıştır Mitolojik bir öyküye göre Pagos dağında avlanmaya giden Büyük İskender,bir ağacın altında uyuya kalmıştır. Orada gördüğü rüyada kendisine Smyrna’nın buraya taşınması öğütlenmiştir. Bunun üzerine Claros’daki Apollon kahinlerine danışmış ve şu cevabı almıştır: “Kutsal Meles ötesinde Pagos’a yerleşmeye gidecek olan bu insanlar üç veya dört kez mutlu olacaklardır”

9 Nitekim M.S yıllarında Philippus döneminde basılmış bir Roma sikkesinde Büyük İskender’in Pagos dağında ağaç altında uyurken iki tanrıçanın rüyasına girmesi görülmektedir. Pausanias’dan öğrenildiğine göre bu olaydan sonra Büyük İskender’in isteği üzerine kent Bayraklı’dan Kadifekale’ye taşınmış ve İmparatorun kumandanlarından Lysimakhos bununla görevlendirilmiştir. Bundan ötürü de Smyrna’nın çevresinde Lysmakhos ismi ile tanınan surlar yapılmıştır.

10 Smyrna en parlak dönemini İonlar zamanında yaşamıştır. M
Smyrna en parlak dönemini İonlar zamanında yaşamıştır. M.Ö 600 yılında Lidya Kralı Alyattase tarafından işgal edilen İzmir, M.Ö 546 yılında Persler’in, M.Ö 334 yılından sonra da Büyük İskender ve kumandanlarının idaresi altına girmiştir. M.Ö 133 yılında kesin olarak Romalılar’ın eline geçmiştir . Smyrna,M.S. V-VI.yy.larda daha da gelişmiştir. Ancak M.S. VII.inci yy.dan sonra baskınları artan Arap akınlarından ötürü siyasi ve ekonomik yönden gerilemiştir de Latinler liman bölgesine yerleşmiş, 1310’da da Aydınoğulları buraya eğemen olmuştur. Daha sonraları Osmanlı egemenliği altına girmiştir.

11 Cumhuriyetten Sonra Bayraklı
Yol, su, elektrik, kanalizasyon, ulaşım gibi hizmetlerin olmadığı 1920’li yıllarda 475 nüfuslu küçük bir mahalle idi Bayraklı.Bunun160’ Türk geri kalanı İtalyan, Rum ve Ermenilerden oluşmaktaydı. Bayaraklı o dönemlerde birçok insanın piknik yapmaya, gezmeye ve deniz kenarına gelen insanların bolluğu içindeydi. 1927 yılında Bayraklı’nın ileri gelenleri İzmir ve Karşıyaka’ya bağlı olmayan özerk bir idare şekline sahip bir Bayaraklı için Ankara’ya giderek Girişimlerde bulunuyorlar. Kısa zaman sonra Bayraklı bir bağımsız muhtariyet olmuştur. Bağımsız muhtariyetlikten sonra ilk olarak mezbaha yapılmıştır. Laka Çayı’nda biriken kumlar satılarak köy bütçesine katkı sağlanmıştır. Daha sonra hayvan kesimi ile ilgili şikayetlerle özerk idare şekli sona ererek köy Bornova’ya bağlanmıştır.

12 1928 yılında, bütün maddi zorluklara rağmen halkın sevgiyle sarıldığı birçok yardımın ve etkinliğin yapıldığı halk ocağı, İlhami Bey’in yağlı boya resim sergisi ile açıldı.Televizyon, bilgisayar gibi eğlencelerin olmadığı o dönemlerde tiyatro gösterileri gibi etkinliklerle halka hizmetler verilmiştir. 1928 yılının Ekim ayında Yamanlar’dan gelen sel suları bir anda bütün ovaya yayılmış üçü asker olmak üzere beş kişinin sulara kapılarak can verdiği sel yaşanmıştır.Halk yüksek olduğu için Tepekule’ye çıkarak canlarını kurtarmıştır.

13 19. yüzyıl sonlarında Turan’da kurulan ve 1
19. yüzyıl sonlarında Turan’da kurulan ve 1. Dünya Şavaşı sırasında ordumuzun yağ ihtiyacını karşılayan yağ imalathanesi 1929 yılında İngiliz Eastem and Overseas Şirketi tarafından satın alınıp yağ üretimine başlıyor. Şirket 1932 yılında Turyağ markasıyla ilk ürününü çıkartıyor. Daha sora sabun, deterjan, diş macunu vb. ürünler de üretiliyor.

14 1934 yılarında Kemal Zorlu’nun fikriyle dağdan akan su künklerle kilisenin yanına kadar taşınmış ve kilisenin yanına yapılan depodan evlere dağıtılmaya başlanmıştır.Üç yere halkın yararlanması için çeşmeler yapılmıştır. Türkiye’de 1969’da başlayan temel eğitim ilk Bayraklı’da başladı yılında 30 öğrenci ile eğitime başlayan Bayraklı İlkokulu Atatürk’ün harf devrimini uygulayan okulların başında gelir.

15 Halk evleri kaldırılınca 1965 yılında Zeki Yavaş’ın önderliğinde Kültür Ocağı kurulmuştur.Kültür Ocağında tiyatro, müzik, pandomim ve gezi etkinliklerinin yanı sıra kurslar verilmiş ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları sünnet ettirilmiştir. 1969 yılında bulundukları binanın yıkım emri verilmiş fakat çeşitli girişimler sonucunda binanın yıkılmasından vazgeçilmitir.

16 Bayraklıda bulunan 12 mahallenin uzun yıllardır, ilçe statüsüne geçme istekleri tarihinde gerçekleşti. 23 mahalleden oluşan Bayraklı İlçesi ’i Bornova İlçesi’nden ’i Karşıyaka İlçesi’nden olmak üzere yaklaşık nüfuslu bir ilçe olmuştur. Bu 23 mahallenin 3’ü (Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi) Bornova’dan diğer 20’si Karşıyaka’dan bölünerek Bayraklı İlçesi’ne bağlanmıştır.

17 Bayraklı İlçesi Mahalleleri
 75. Yıl Mahallesi Adalet Mahallesi Alparslan Mahallesi Bayraklı Mahallesi Cengizhan Mahallesi Çay Mahallesi Çiçek Mahallesi Doğançay Mahallesi Emek Mahallesi Fuat Edip Baksı Mahallesi Gümüşpala Mahallesi Manavkuyu Mahallesi Mansuroğlu Mahallesi Muhittin Erener Mahallesi Nafiz Gürman Mahallesi Onur Mahallesi Osmangazi Mahallesi Postacılar Mahallesi Refik Şevket İnce Mahallesi Soğukkuyu Mahallesi Tepekule Mahallesi Turan Mahallesi Yamanlar Mahallesi 

18 Bayraklı Sosyal ve Ekonomik Yapı
Bayraklı İlçesinin büyük bölümünde gecekondu evlerin bulunduğu düzensiz yerleşim yerleri bulunmaktadır. Özellikle Bayraklı İskelesinden Osmangazi Mahallesine kadar olan geniş bir bölgede bu özellik göze çarpmaktadır. Bu bölgelerde halkın çoğu, ekonomik yönden zayıf ve buraya sonradan göç etmiş ailelerden oluşur. Halkın çoğunluğunu işçiler oluşturur. Az da olsa memur, sanatkar ve tüccarlar da bulunur.

19 Bornova, Karşıyaka taraflarına doğru olan yerleşim bölgelerinde daha düzenli yapılaşmalar görülür. Özellikle Bornova tarafları yeni yapılan site tarzı apartmanlardan oluşur. Bu kesimlerde yaşayan halkın gelir ve eğitim düzeyi daha yüksektir. Genelde memur ve özel şirketlerde çalışan insanlar bulunmaktadır.

20 İlçe çok çeşitli bölgelerden gelen insanların oluşturduğu bir kütür mozaiğine sahiptir. İnsanların bir kısmı yaşadıkları ortama ayak uydurmuş olsa da bir kısmı hala yöresel yaşantılarını ve geleneklerini sürdürebilme çabasındadır. Bu durum özellikle düğün, ölüm gibi toplumsal olaylarda kendini gösterir. İlçede doğum oranı yüksektir. Genellikle orta kesimlerinde çok çocuklu aileler yaşamaktadır.

21 İlçede parklar, futbol sahaları, amatör spor kulüpleri bulunmaktadır.
İlçenin ulaşımı genelde belediye otobüsleri ve minibüslerle sağlanmaktadır. Ayrıca Konak ve Alsancak’a vapur seferleri yapılmaktadır. İstasyon bölgesinde metro çalışmaları devam etmektedir. Altyapı ve yol yapım çalışmaları birçok yerde sürdürülmektedir. İlçede bazı bölümlere doğalgaz ulaştırılmıştır, bazı bölümlerde ise çalışmalar devam etmektedir.

22 İlçede eğitime verilen önem giderek artmaktadır.
Bayraklı’nın bazı kesimlerinde okur-yazar olmayan insanların bulunmasından dolayı birçok okulda yetişkinlere yönelik okuma-yazma kursları düzenlenmektedir. Yeni yetişen nesil genellikle üst öğrenimi amaçlamaktadır. Yeni kurulan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarına Özkanlar İ.Ö.O. Bünyesinde bulunan bir binada sürdürmektedir. Bayraklı Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 7 lise, 39 ilköğretim okulu ve 1 ana okul bulunmaktadır.

23 Bayraklı İlçesi’nin yeni oluşuyor olmasından dolayı bir merkezden bahsetmek mümkün değildir. Birbirinden farklı yerlerde birden fazla merkez bulunmaktadır. Bu durumun ilçe yönetim binalarının yapılmasıyla değişmesi beklenmektedir. İlçede inşaat yapımı yüksek orandadır. Bazı bölgelerinde tarla olarak kullanılan, yapılaşma olmayan araziler bulunmaktadır.

24 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kısa vadede kurumsallaşmamızı tamamlamak; uzun vadede ise milli eğitimimizin temel amaç ve kazanımlarını öğrencilerimize kazandırmak en öncelikli hedefimizdir

25 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İlçe Milli Eğitim Müdürü : Şahan ÇÖKER Şube Müdürü : Şerif AĞAOĞLU (Bütçe, Yatırım, Maaş, Özel Eğitim ve öğretim) Şube Müdürü : Ergün DUR (Eğitim-öğretim, Kültür, Törenler, E-okul,Spor..) Şube Müdürü : Erdinç AKKAYA (Atama, Soruşturma, Personel, Özlük, Siciller)

26 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 06/03/2008  tarihinde kurulan ilçemiz, Sn. Kaymakamımızın göreve başlamasıyla tüm kurum ve kuruluşlarıyla hizmete başlamışlardır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak: tarihinde 1 müdür ve 1 şube müdürü ile göreve başlanılmıştır. Valilik makamının tarih ve sayılı oluru ile Ömer Özkan İlköğretim Okulu’nun eski binası hizmet binası olarak düzenlenmiş ve çalışmalarına devam etmektedir.

27 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
VİZYONUMUZ Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen , Geleceğimizi aydınlatacak bilgi merkezini oluşturan, 21. yüzyıl bilgi toplumu için fikir ve proje üreten, Bilim ve teknoloji ile barışık, Akıl, bilim ve tarihin aydınlığında değişim ve gelişmelere açık, İzmir’e ve Türkiye’ye model oluşturacak projeler üreten kurum olmak.

28 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYONUMUZ Türk Ulusunun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu iyi insan, iyi vatandaş özelliklerine sahip; milli ve manevi değerlerini benimseyen, kendisine , ailesine , milletine yararlı, bilgili, becerikli, kendine güvenen, düşünen, üreten bireylerin yetişmesi için eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak, İyi bir gelecek için standartları yükselterek kaliteli bir eğitimin lokomotifi olmak, Öğretmenleri ve personeli motive ederek, onlara rehberlik yaparak, mutlu olmalarını ve nitelikli iş yapmalarını sağlamak, Engelliler de dahil herkesi örgün ve yaygın eğitim şemsiyesi altına alarak sürekli eğitimi gerçekleştirmek.

29 İLKELERİMİZ Yüce bir değer olan insana karşı güler yüzlü ve anlayışlı davranmak. Sevgi ve saygıya dayalı iletişim kurmak. Takım çalışması ruhu ile sinerji yaratmak. Uygulamada adalet ilkesinden ayrılmamak. Şüpheye yer bırakmayacak derecede şeffaf olmak. İş yaparken dürüst ve tarafsız olmak. Demokrasi ve insan haklarını yaşam biçimine dönüştürmek. Çalışmalarımızda düzenli ve hatasız iş yapabilme anlayışına sahip olmak. Mükemmeliyete ulaşmada yenilik ve değişime açık olmak. Farklılıkları zenginlik kabul etmek. Başarıları yerinde ve zamanında takdir etmek.

30 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU
GÖREVİ SAYISI İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 Şube Müdürü 3 Şef Memur 11 Yardımcı Hizmetli

31 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL TÜRLERİ ÖĞRENCİ SAYILARI
SAYISI Öğrenci Sayısı Okul Öncesi (Anaokulu) 1 250 İlköğretim Okulu 39 34.557 Genel Lise 3 3.265 Anadolu Lisesi 631 Meslek Lisesi 2.144

32 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN DURUMU (OKUL ÖNCESİ)
Öğretmen Sayısı KADROLU KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ ÜCRETLİ BAYAN : 51 BAYAN: 25 BAYAN 13 Öğrenci Sayısı Kız : Erkek : Toplam : 1.868 Derslik Sayısı 89 Dersliğe Düşen Öğrenci Sayısı 21

33 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN DURUMU (İLKÖĞRETİM)
Öğretmen Sayısı KADROLU ÜCRETLİ BAYAN :990 ERKEK : 377 TOPLAM: 1367 BAYAN: 48 ERKEK: 34 TOPLAM : 82 Öğrenci Sayısı Kız : Erkek : Toplam : Derslik Sayısı 1.063 Dersliğe Düşen Öğrenci Sayısı 30.97

34 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN DURUMU (ORTAÖĞRETİM)
Öğretmen Sayısı KADROLU ÜCRETLİ BAYAN :185 ERKEK : 142 TOPLAM: 327 BAYAN: 5 ERKEK: 13 TOPLAM : 18 Öğrenci Sayısı Kız : Erkek : Toplam : 6.049 Derslik Sayısı 182 Dersliğe Düşen Öğrenci Sayısı 33.23

35 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN DURUMU (TOPLAM)
Öğretmen Sayısı KADROLU KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ ÜCRETLİ BAYAN : 1.226 ERKEK : 519 TOPLAM : 1.745 BAYAN: 25 BAYAN : 66 ERKEK : 47 TOPLAM : 113 Öğrenci Sayısı Kız : Erkek : Toplam : Derslik Sayısı 1.334 Dersliğe Düşen Öğrenci Sayısı 30.61

36 35 21 820 42 İlköğretim derslik ihtiyacı Ortaöğretim derslik ihtiyacı
DERSLİK İHTİYACI İkili öğretim baz alınarak 30’ar öğrenci olarak planlandığında İlköğretim derslik ihtiyacı 35 Ortaöğretim derslik ihtiyacı 21 Normal öğretime göre 30’ar öğrenci planlandığında İlköğretim derslik ihtiyacı 820 Ortaöğretim derslik ihtiyacı 42

37 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
KURUM ADI SAYISI DERSHANELER 4 MUHTELİF KURSLAR 2 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI 18 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 13 MTSK ETÜT MERKEZLERİ AKŞAM LİSESİ 1 ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI 5

38 GELİRLER GİDERLER Kantin Geliri : 14.000 YTL Toplam Gelir :79.000 YTL
Şube Müdürü : Şerif AĞAOĞLU (Bütçe, Yatırım, Maaş, Özel Eğitim ve öğretim) GELİRLER GİDERLER Resmi Ödenek : YTL YTL Makine Teçhizat Alımı YTL Demirbaş Alımı (D.M.O.) Kantin Geliri : YTL 3.000 YTL Muhtelif harcamalar Promosyon Geliri : YTL Tamamı mobilya, marangoz, perde ve okullara yardım amaçlı harcandı Toplam Gelir : YTL Toplam Gider: YTL Hesapta : YTL

39 Yapılan Faaliyetler Katılımcılar
Şube Müdürü : Ergün DUR (Eğitim-öğretim, Kültür, Törenler, E-okul,Spor..) Yapılan Faaliyetler Katılımcılar İlköğretim Haftası Etkinlikleri Düzenlendi Tüm Okullarımız 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri Öğrencilerimiz Ayrıca Öğretmenlerimiz arasında çeşitli yarışma ve turnuvalar düzenlendi (Bocce, Voleybol, Futbol…vb) Okullar Arası Futbol Müsabakaları Tüm Okullarımızın Katılımıyla 26 Aralık Atatürk Koşusu 46 Okuldan 200 Öğrencinin katılımıyla İzmir Okullar Arası Güreş Müsabakaları 2 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük derecesi alındı Çağ Nüfusunda olup okullaşamayan öğrenci sayısı tarihi itibarıyla 434 iken yapılan çalışmalar sonucunda bu rakam 34 ‘e indirilmiş ve e-okul sisteminde kayıt altına alınmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Ege TV- İl MEM. İşbirliği ile yapılan “İlköğretim Okulları Arası Bilgi Yarışması” kapsamında ilçemizde yarışma elemeleri yapılmıştır. 39 İlköğretim Okulumuzun katılımı sağlanmıştır. Yeni Asır TV- İl MEM. İşbirliği ile yapılan “Liseler Arası Bilgi Yarışması” kapsamında ilçemizde yarışma elemeleri yapılacaktır.

40 Şube Müdürü : Erdinç AKKAYA (Atama, Soruşturma, Personel, Özlük, Siciller)
Atama bölümü olarak “Eğitim Bölgeleri” toplantıları yapılarak ilçemiz okulları 3 eğitim bölgesine ayrılmıştır. Okullarımızın ihtiyaçları tespit edilmiş olup, öğretmen ihtiyacının karşılanması ve derslerin boş geçmemesi için gereken çalışmalar zamanında yapılarak toplam 11 branştan 120 öğretmen görevlendirmesi yapılmıştır.

41 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, çeşitli branşlarda 134 kurs açılmış, kişi kurslara devam etmektedir. GELİRLER GİDERLER Genel bütçe : YTL Temizlik, Bilgisayar-yazıcı, Resmi Posta Pulu Aile Birliği : YTL Muhtelif giderlere harcanmıştır.

42 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kaymakamlık Makamının 04/11/2008 tarih ve 29 sayılı onayı ile İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, oluşturulmuştur ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİNE AİT VERİLER 1 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI 871 2 ÖZEL EĞİTİM SINIFINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİ SAYISI 78 3 OKULLARIMIZDA GÖREVLİ REHBER ÖĞRETMEN SAYISI 53 4 ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREVLİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ SAYISI 12

43 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Valilik Makamının 04/11/2008 tarih ve yılı olurları ile İlçemizde Rehberlik Ve Araştırma Merkezinin açılış çalışmalarını yürütmek üzere Kurucu Müdür Görevlendirilmesi yapılmıştır. İlçemizde açılması planlanan Rehberlik ve Araştırma Merkezinin kuruluş ve açılış çalışmalarının yanı sıra ilçemiz ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının Özel Eğitim- Rehberlik ve Danışma Hizmetlerine destek sağlamak üzere yürütülecek faaliyetlerde kullanılmak üzere, eğitim-öğretim hizmetine henüz başlamamış olan Zehra-Semahat ERŞEN İ.Ö.O nun iki odasının kullanımı için Valilik Makamına onay başvurusu, 24/12/2008 tarihinde yapılmıştır.

44 BAYRAKLI I. KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ PROJESİ
PROJELERİMİZ BAYRAKLI I. KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ PROJESİ Milli kültürümüzün yaşatılması, yeni kuşaklara benimsetilmesi, güzel sanatlar alanında öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla aktiviteler düzenlenmesi, Bayraklı halkı ile daha iyi kaynaşma sağlanması amaçlanmaktadır.

45 "TÜRKİYE OKUYOR KAMPANYASI"
PROJELERİMİZ "TÜRKİYE OKUYOR KAMPANYASI" Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül’ün himayesinde başlatılmıştır. Bu kampanya çerçevesinde “BAYRAKLI OKUYOR KAMPANYASI” Başlatılmış tüm okullarımızda devam etmektedir.

46 PROJELERİMİZ BOCCE OYNUYORUZ Bocce sporu aracılığıyla eğitimin temel etkenleri olan okul-aile-çevre üçgeninde öğrenci-veli-öğretmen kaynaşmasını sağlamak, velinin okula ilgisini artırmak temel hedefimizdir. (Oyunun herhangi bir maddi yükü olmayıp Anadolu kökenli olması milli benliğin kazandırılmasında da etkili olacaktır.)


"BAYRAKLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları