Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Reklamı yazmaya başlamadan önce, bir ön araştırma yapılması gerekmektedir. Niçin, ne hakkında ve kime yönelik yazmakta olduğunuz belirlenmelidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Reklamı yazmaya başlamadan önce, bir ön araştırma yapılması gerekmektedir. Niçin, ne hakkında ve kime yönelik yazmakta olduğunuz belirlenmelidir."— Sunum transkripti:

1

2

3  Reklamı yazmaya başlamadan önce, bir ön araştırma yapılması gerekmektedir. Niçin, ne hakkında ve kime yönelik yazmakta olduğunuz belirlenmelidir.  Araştırmada şu noktalar önemlidir:  Olası alıcıların belirlenmesi  Ürünün analiz edilmesi  Hedeflerin ortaya konması

4  Öncelikle üretici firmanın mevcut pazarlama durumu ortaya konmalıdır. Örneğin;  Firmanın son 10 yıla ait iş hacmi ve pazardaki payı  Satışların yeni ve eski müşteriler üzerindeki dağılımı  Rakip işletmelerin durumları  Daha sonra ürünün durumu analiz edilmelidir:  Ürünün içinde yer aldığı genel kategori ve bu kategorinin özellikleri  Malın üretim süreci  Ürünün fiyat ve kullanım kolaylığı açısından rakip ürünlerle kıyaslanması  Markanın mevcut tüketicilerdeki imajı v.b.

5  Son olarak bazı tüketici araştırmaları yapılarak kampanya için tüketici profili çıkarılarak hedef Pazar belirlenir. Burada tüketiciyle ilgili olarak şu noktalar belirlenmelidir:  Demografik özellikler  Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, gelir  Sosyo kültürel faktörler  Kültür, sosyal sınıf, aile, danışma grupları  Psikolojik faktörler  Gereksinim ve güdülenme, öğrenme, kişilik, algılama, tutum ve inançlar

6  Hedef kitle ilgili tüm araştırmalar tamamlandıktan ve reklam kampanyasıyla ilgili stratejiler tespit edildikten sonra yaratıcı çalışmalara geçilebilir.  Yaratıcı çalışmalar kampanya boyunca hedef kitleye verilecek mesajı belirler: › Ne söylenecek › Nasıl söylenecek

7  Yaratıcı çalışmalarda üzerinde durulması gereken unsurlar şunlardır:  Mesaj  Başlık  Metin  Slogan

8  Bir reklam mesajında olması gereken temel özellikler şunlardır:  Fikir  Çarpıcılık  İlginçlik  Bilgi verme  Çekicilik (STOPPER)  Tüketici her gün yüzlerce reklam mesajıyla karşılaşmaktadır. Bir reklam mesajının tüm bu mesajlar arasından sıyrılabilmesi için hedef kitlenin dikkatini çekmelidir. Aksi takdirde reklam hedef kitlesine haber verme şansını kaybeder. (STOPPER)

9  Mesajda aranacak önemli özellikler şunlardır: › Mesaj, reklamı yapılan ürün ya da kurumla ve reklam ortamıyla uyumlu olmalıdır. › Kısa, öz, açık, sade ve anlaşılır olmalıdır. › Değişik ve ilginç olmalı. › İkna edici, inandırıcı ve kolay anımsanabilir olmalıdır. › Mesaj izleyiciye/okuyucuya bir vaatte bulunmalıdır. › Malın satın alma kararına yardımcı olmalıdır. › Görsel öğelerle desteklenmelidir. › Gelenek, görenekleri, başka kültürleri incitmemelidir.

10  Bir reklamın diğer reklamlardan sıyrılmasını sağlayan ana öğe başlıktır.  Başlıkların temel amacı insanların ilgisini çekebilmektir. Reklam başlıkları da aynı haber başlıkları gibidirler. Çoğu kişi başlıklarına göre haberi okumaya ya da okumamaya karar verirler. Aynı şekilde tüketici de reklamın geri kalan bölümünü okuyup okumamaya başlığa göre karar verir.

11  Başlığın işlevi şunlar olmalıdır:  Okuyucunun dikkatini çekmek  Önermede ilgi uyandırmak  Okuyucuları ana metni okumaya yöneltmek  Hedef alıcıları okuyucular arasından seçmek  Satış mesajını özetlemek  Ürün ya da hizmeti tanıtmak  Bir yarar sunmak

12  Başlıklar 6 ana tür içinde toplanabilirler:  Doğrudan vaat başlıkları  Meraklandırıcı/kışkırtıcı başlıklar  Haber/bilgi başlıkları  Emir başlıkları  Soru başlıkları  Kitlesini seçen başlıklar

13

14

15

16

17

18

19  Alt başlık, ana başlığı destekleyen, açıklayan ve metne geçişi kolaylaştırıcı bir öğedir. Şayet ana başlık ürünü ve ürünün vaadini tüketiciye yeterince önerebiliyorsa herhangi bir alt başlığa gerek olmayabilir. Ancak zaman zaman ana başlık sadece dikkat çekmeye ve çarpıcılığı sağlamaya yönelik olarak düzenlenebilir. Bu durumda alt başlık, ana başlığı açıklayıcı yani tamamlayıcı bir görev üstlenir.

20  Reklam metni, reklam mesajının sözel, işitsel ve görsel malzemeler kullanılarak hedef kitleye aktarılmasıdır.  Reklam metninden beklenen bazı amaçlar şunlardır:  Reklama konu olan nesnenin imajını geliştirmek  Ürünün rakip ürünler karşısındaki fiyat ve kalite üstünlüklerini anlatmak  Ürünün temek satış vaadini anlatmak  Ürünün nasıl kullanılacağını anlatmak  Ürünün temel satış vaadini destekleyen yan vaatleri anlatmak

21  Bir reklam metni, istek ve arzuyu kamçılamalıdır. Metin, markanın diğerlerine tercihini sağlamalıdır.  Bir reklam metinin bünyesinde bulunması gereken özellikler şunlardır:  Gerçekçilik ve inanabilirlik  Basitlik, yalınlık ve ilgilere hitap edebilmek  Klişelerden uzak temiz bir dile sahip olmak  Reklam fikrinin özgün, yaratıcı biçimde işlenmiş olması

22  Bir reklam metninin esas görevi, reklamın başarısı için söylenmesi gereken her şeyi okuyucunun canını sıkmadan önüne sermektir. Metin, okuyucuya ilginç ve samimi gelecek bir üslupla, önerilen vaatleri ve bilgiyi sunması gerekir. Kullanılan dilin, karşıdaki kişiyle konuşur gibi, gerçekçi, doğal olması metnin başarısını etkiler.  İyi bir metin AIDA özelliklerini taşımalıdır:  Attention-dikkat  Intrest/impact – ilgi çekme ve çarpıcılık  Desire-istek uyandırma  Action-hareket

23  Sloganlar, reklamların başarısında önemli rol üstlenen elemanlardır. Sloganlar reklamda açıklayıcılık, özetleyicilik, övücülük, harekete geçiricilik gibi roller yüklenirler. Hatırlanmak ve tekrarlanmak üzere biçimlendirilirler. Ritim ve kafiye gibi dil özelliklerinden yararlanırlar.

24  İyi bir slogan bir ürün ya da şirket için bir imaj ya da kişilik yaratarak uzun bir dönem boyunca kullanılabilir.  Slogan tipleri: › Süreli › Süresiz

25  Bir sloganın akılda kalma gücü, bir basın ilanı ya da televizyon reklam filminin olmadığı kadar büyüktür. Reklam veren firma sloganı kullandığı sürece defalarca görülecek, duyulacak ve okunacaktır.  Başarılı bir slogan şu özellikleri taşımalıdır:  Kolay hatırlanabilmelidir  Ürünün farkını göstermelidir  İlgi uyandırmalıdır  Bir mükafat vaat etmelidir. Üstünlük belirmelidir  Akıcı, ahenkli ve mümkünse kafiyeli olmalıdır

26  Kısa olun  Az şey söylemek çok şey söylemekten daha iyidir. Etkili olmayı yakalamak ve bellekte yer elde etmek için söyleyeceğinizi çabuk ve kesin söyleyin.  Aşağılayıcı olmayın  Pazardaki alıcıların yalnız bir kısmına uyacak sözler söylemekten kaçının. Cinsel imalar ya da argo sözcükler hedef kitlenizden bazılarını kaçırabilir.  Tüketici yararını vurgulayın  Kuru kuruya övgü bir işe yaramaz. Onun yerine bir özelliğin, hizmetin ya da yararın reklamını yapın.  U.S.P’yi kullanın  Eğer eşsiz bir satış önermeniz varsa, saklamayın. Eğer, ürün gerçekten eşsiz bir yarar sağlıyorsa bu büyük bir üstünlük sağlar. Onu en iyi biçimde dile getirmenin yollarını deneyin.

27  Senaryonun görsel haritasıdır.  Senaryoda bulunan her görüntü ve ona eşlik eden sözler, film kareleri içerisinde bir grafikerin yardımıyla çizgilerle gösterilir.  Story board sayesinde müşteri reklam filmini daha film çekilmeden evvel gözünde canlandırabilir.

28

29

30  Sağlam ve özgün bir durum bulunmalı


" Reklamı yazmaya başlamadan önce, bir ön araştırma yapılması gerekmektedir. Niçin, ne hakkında ve kime yönelik yazmakta olduğunuz belirlenmelidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları