Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ASANSÖR KONTROL VE DENETİM SÜREÇLERİ 09-10 EYLÜL 2011 ANKARA Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ASANSÖR KONTROL VE DENETİM SÜREÇLERİ 09-10 EYLÜL 2011 ANKARA Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ASANSÖR KONTROL VE DENETİM SÜREÇLERİ 09-10 EYLÜL 2011 ANKARA Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

2 2 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Asansörler, Avrupa Komisyonu tarafından riskli ürünler grubuna dahil edilerek Yeni Yaklaşım Direktiflerinden “Makine Emniyeti Direktifi (2006/42)” dışında ayrı bir düzenleme getirilmiş ürünlerdir. Asansör Direktifi 95/16/EC

3 3 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Asansör Direktifi (95/16/EC), ülkemiz tarafından uyumlaştırılarak; - 15/02/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. - 31/01/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete’ de revize edilerek yayımlanmıştır. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği; - 18 Kasım 2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 4 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü PİYASAYA ARZ 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Asansörün Kullanım Ömrü Boyunca Kullanıma Açılması, Bakımı ve Kontroller Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine Uygun Asansör Montajı ve Piyasaya Arzı

5 5 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Amaç: İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

6 6 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Kapsam: 15/08/2004 tarihi itibariyle monte edilmiş asansörleri kapsamaktadır.

7 7 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Amaç: Asansörlerin hizmete alındıktan sonra işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri ile ilgili kuralları belirlemek.

8 8 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Kapsam: 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 95/16/AT sayılı Asansör Yönetmeliği kapsamında monte edilmiş asansörleri, Aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar.

9 9 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü PAYDAŞ GRUBU (Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Çevre Şehircilik Bakanlığı (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) - İçişleri Bakanlığı (Valilikler, Belediyeler) - Yapı Ruhsatı Veren Kurum ve Kuruluşlar - İlgili Meslek Odaları - Sektör (Asansör monte eden veya yetkili servis) - Kullanıcılar (Bina sorumluları) - 01 Ocak 2012’den sonra A Tipi Muayene Kuruluşları Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

10 10 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ve ilgili diğer mevzuatların gerekliliklerinin karşılanması, bu doğrultuda yapılan inceleme ve denetimler asansörlerin güvenlik seviyelerinde artış sağlamaktadır. Denetim ve kontroller; - Piyasaya arz öncesi- güvenli ürün - Piyasaya arz sonrası- ürün güvenliğinin sürdürülebilirliği

11 11 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü İnceleme ve Kontroller; 1- Onaylanmış Kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemeler, 2- Asansörün Yapıya Uygunluğunun Kontrolü 3- Asansörün Tescili 3- Yıllık kontrol Denetim; Piyasa Gözetimi ve Denetimi

12 12 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü ONAYLANMIŞ KURULUŞ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İNCELEMELER

13 13 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ Risksiz ürün Testleri üretici yapar Riskli ürün Testleri OK yapar -95/16/AT kapsamındaki asansör ve asansör güvenlik aksamları

14 14 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Piyasaya arz öncesi; Asansör monte eden tarafından seçilen modül doğrultusunda 95/16/EC Asansör Direktifi kapsamında atanmış onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetim sonucu yeterliliğin belgelendirilmesi. Yeterlilik; - Tanımlanmış belirli bir tipe, - Tek bir asansöre, - Belirli bir periyot dahilinde tasarım ve montaj dahilinde

15 15 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM:2010/7)

16 16 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Amaç: İlgili Tebliğ kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilmesinde esas alınacak temel kriterleri belirlemek. Gerektiğinde tebliğ kapsamında atanmış onaylanmış kuruluşlara yönelik yaptırımlar uygulanmasını sağlamak.

17 17 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü 95/16/AT sayılı Asansör Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar başvuruda bulunan 12 (on iki) kuruluş arasında Bakanlığımızca yürütülen değerlendirmeler neticesinde 7 (yedi) adedi onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır.

18 18 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü YERLİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR ONAYLANMIŞ KURULUŞYETKİ KAPSAMI (95/16/AT) Türk Standartları Enstitüsü (1783)Ek XIII, Ek XII, Ek XIV, Ek VB, Ek X, Ek VI MEYER Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. (1984)Ek XIII, Ek VB, Ek X, Ek XII, Ek XIV, Ek VI TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi (2022) Ek XIII, Ek VB, Ek X, Ek VI ALBERK Q&A Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. (2138) Ek XIII, Ek VB, Ek X, Ek XII, Ek XIV, Ek VI KALİTEST Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (2179) Ek XIII, Ek X SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (2195) Ek XIII, Ek X UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (2292) Ek XIII, Ek VB, Ek X, Ek XII, Ek XIV, Ek VI

19 19 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Onaylanmış Kuruluşlar tarafından 3 aylık periyotlarda; -Belge verilen ürüne ve firmaya yönelik bilgi, Onaylanmış Kuruluşlar tarafından anında; -Belgesi iptal edilen ürüne ve firmaya yönelik bilgi aktarımı. Geçmişten günümüze; Onaylanmış kuruluşlar tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda G modülüne (Ek X) yönelen asansör montaj firmalarının sayısında artış olduğu tespit edilmiştir.

20 20 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü ASANSÖRÜN YAPIYA UYGUNLUĞUNUN KONTROLÜ

21 21 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Mevzuat: İlgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından; - Belediye, - Valilik, - Organize Sanayi Bölgesi, - Teknokent, - Teknopark 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.

22 22 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü TESCİL

23 23 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Mevzuat: Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin ‘Asansörlerin tescili’ başlıklı ikinci bölüm 5. maddesi

24 24 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Kayıt altına alınması amacıyla işletmeye alınacak asansörler; - Belediye veya - Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valiliğe veya - İlgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara tescil ettirilir.

25 25 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Asansör monte eden tarafından, yapı ruhsatı vermekle yetkili kuruluşlara, AT Uygunluk Beyanı verilmesi suretiyle asansörün tescil işlemi yaptırılacaktır.

26 26 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü AT Uygunluk Beyanının içeriği; - Asansör monte edenin adı ve adresi, - Asansörün tanımı, tip veya seri detayları, seri numarası ve asansörün montajının yapıldığı adres, - Asansörün montaj yılı, - Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler - Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf, - Uygun olduğu durumda, AT Tip İnceleme belgesine atıf, - Onaylanmış Kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası, - Asansör monte eden yetkilisinin imzası.

27 27 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü YILLIK KONTROL

28 28 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansörün, güvenliğinin sürdürülebilirliği amacıyla, hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak kontrollerdir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

29 29 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir. Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmeyecek, buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumlu olacaktır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

30 30 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

31 31 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Yetkili Mühendis Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliği belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini tanımlamaktadır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

32 32 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

33 33 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

34 34 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü 200420052006200720082009TOPLAM 6 Yıllık Ort. Oran (%) Kontrol Edilen Asansör 8.245 (%6,5) 19.283 (%14,2) 13.079 (% 8,1) 14.192 (% 8,8) 10.667 (%6,2) 9.763 (%5,5) 75.229 8,2 (Yüzdeler, Türkiye’deki toplam tahmini 180.000 adet asansör esas alınarak verilmiştir.) KAYNAK: TMMOB MMO 2010 RAPORU İSTATİSTİKLERE GÖRE YILLIK KONTROL FAALİYETLERİ

35 35 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

36 36 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde kontrol edilen asansör sayıları 2008 : 3830 adet, 2009 : 3916 adet, 2010 : 4137 adettir. Yenimahalle Belediyesi sınırları içerisinde kontrol çalışmaları Ağustos 2010 tarihinde başlamıştır. 2010 yılı 5 aylık sürecinde toplam 564 adet asansör kontrol edilmiştir. Ayrıca Çubuk, Akyurt, Elmadağ ve Polatlı Belediyeleri sınırları içerisinde de kontroller gerçekleştirilmektedir. Ancak bunların sayıları yeterli değildir. (KAYNAK: EMO)

37 37 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü 2004 – 2009 yılları arasında TMMOB MMO ile protokolü bulunan 19 ildeki 38 belediye sınırları dahilindeki denetim verilerini kapsamaktadır. Toplam belediye sayısının 2950 olduğu düşünülürse toplamda yıllık kontrol yaptıran belediye sayısının toplam belediye sayısına oranı; % 1.3 seviyesindedir.

38 38 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü 01/01/2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

39 39 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Yıllık Kontrolün Yaptırılması ve Raporun Tanzim Ettirilmesi Sorumluluğu Kimlerde Olacaktır? Bina Sorumlusu - Yönetici Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

40 40 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Yıllık Kontrolün Yaptırılıp Yaptırılmadığının Takibinin Sorumluluğu Kimlerde Olacaktır? Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni veren otorite - Belediye, - Valilik, - Organize Sanayi Bölgesi, - Teknokent, - Teknopark vb. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

41 41 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü A Tipi Muayene Kuruluşu Nasıl Belirlenecektir ve İzlenecektir? - TS EN ISO IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler - Asansörler ile Kaldırma İletme Makinaları Muayene Kuruluşu Akreditasyon Rehberi (R50.02) Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

42 42 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Hangi Kriterlere Göre Muayene Kuruluşuna Yetki Verilecektir? - A Tipi Muayene Kuruluşunun bağımsızlığı. - Muayene kuruluşu personel sayısı (tam zamanlı ve nitelikli), varsa konuya ilişkin alacağı taşeronluk hizmetlerinin detayları. - Yeterli sayıda uygun ekipmanla donatılmış olması. - Muayene kuruluşunun yapılacak protokol süreci içerisinde sahip olduğu akreditasyonun sürdürülebilirliği. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

43 43 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü - Yıllık kontrol faaliyetlerinde alt yüklenicinin kullanılması durumunda, alt yüklenicinin söz konusu hizmeti yerine getirebilmesi hususunda yeterli olmasının temin edilmesi, muayene kuruluşu ile alt yüklenici arasında sözleşme yapılmasının sağlanması ve alt yüklenici kullanılması durumunun detaylandırılarak belediyeye veya ruhsat makamına raporlanması Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

44 44 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü - Yıllık kontrolleri yürütecek personele ait muayene kuruluşu adına tanıtıcı kimlikleri bulunmasının sağlanması. - Yıllık kontrol esnasında oluşabilecek tahribata karşın muayene kuruluşunun konuya ilişkin faaliyetlerini içerecek şekilde mesleki sorumluluk sigortasına sahip olması. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

45 45 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü A Tipi Muayene Kuruluşunun Görevlendirilmesi Nasıl Yapılır? Yeterliliği incelenen ve değerlendirilen kriterler doğrultusunda tespit edilen en uygun A Tipi Muayene kuruluşuna imzalanacak sözleşme neticesinde Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yağı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli yetki verilecektir. Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü

46 46 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Yıllık kontrollerde muayene kuruluşlarının kullanacakları kontrol amaçlı dokümanlar nasıl hazırlanmalıdır?

47 47 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü 15/8/2004’TEN ÖNCE MONTE EDİLEN ASANSÖRLER İÇİN 15/8/2004’TEN SONRA MONTE EDİLEN ASANSÖRLER İÇİN Yıllık kontrol aşamasında, imal yılı itibarıyla zorunlu olan standard gereklerine veya TS EN 81-80’e uygun hazırlanacak muayene kontrol listesi Yıllık kontrol aşamasında, 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin temel gereklerini destekleyen harmonize standardlara uygun hazırlanacak muayene kontrol listesi

48 48 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETİ

49 49 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 16/05/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

50 50 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nin amacı, Bakanlığımız sorumluluğundaki ürünlerin, piyasa gözetimi ve denetimine yönelik esaslar, önlemler, denetimde görevli personelin eğitimi, görevlendirilmesi, yetki ve yükümlülükleri belirlemektir.

51 51 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Birimleri ve 81 İl Müdürlüğü personeli (~450) tarafından denetimler; - Re’sen, - Şikayet ve ihbar doğrultusunda, -Yıllık plan doğrultusunda denetimler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

52 52 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine Uygun Asansör Montajı ve Piyasaya Arzı Asansörün Kullanım Ömrü Boyunca Bakımı ve Kontroller 4703 Sayılı Kanun 4077 Sayılı Kanun

53 53 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü - Denetim sonuçlarının aynı kriterlere göre muhafaza edildiği, - Rapor (risk analizi vs.), doküman ve ilgili belgelerin (beyan, fotoğraf vs.) yayımlandığı, - Etkin değerlendirmelere temel teşkil edecek anlamlı verilere ulaşılmasının sağlandığı VERİ TABANI mevcuttur.

54 54 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanında yer alan iç piyasa denetimi bilgileri, gümrüklerde kaynak olarak kabul edilmekte ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile veri paylaşımı yapılmaktadır.

55 55 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü Daha önce Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyeti etkinliğin artırılması amacıyla, Bakanlığımız bünyesinde bulunan; Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Söz konusu Genel Müdürlüğün yegane faaliyet alanı Piyasa Gözetimi ve Denetimidir.

56 56 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü DENETİM VERİLERİ

57 57 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü 2009 YILI Denetlenen toplam asansör miktarı: 600 İdari para cezası miktarı: 230.000 TL. (4703 sayılı Kanun)

58 58 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü 2010 YILI Denetlenen toplam asansör miktarı: 820 İdari para cezası miktarı: 363.650 TL. (4703 sayılı Kanun)

59 59 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü - Onaylanmış kuruluşlar, - Belediye ve Valilik, - Yapı Ruhsatı Veren Kurum ve Kuruluşlar, - İlgili Meslek Odaları, Tarafından gerçekleştirilen İNCELEME VE KONTROLLER - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ Ortak Amaç: ÜRÜN GÜVENLİĞİ

60 60 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü TEŞEKKÜR EDERİM Sorularınız için Tel : 0 (312) 201 56 14 - 55 09 – 56 13 Tel : 0 (312) 201 56 14 - 55 09 – 56 13 Faks : 0 (312) 219 64 98 E-Mailler: gul.dolek@sanayi.gov.tr menderes.buyuklu@sanayi.gov.tr ozkan.ozkara@sanayi.gov.tr


"1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ASANSÖR KONTROL VE DENETİM SÜREÇLERİ 09-10 EYLÜL 2011 ANKARA Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları