Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum İçeriği  Problem Tanımı  Ürün Yerleştirme  Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama  Önerilen Yaklaşım  P-Median Modeli  Sipariş Toplama ve Sevkiyat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum İçeriği  Problem Tanımı  Ürün Yerleştirme  Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama  Önerilen Yaklaşım  P-Median Modeli  Sipariş Toplama ve Sevkiyat."— Sunum transkripti:

1

2 Sunum İçeriği  Problem Tanımı  Ürün Yerleştirme  Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama  Önerilen Yaklaşım  P-Median Modeli  Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama Modeli  Uygulama  Talep Verileri ve Benzerlik Katsayıları  Sonuçlar ve Değerlendirme  Sonuç

3 Gelen Gönderilen Problem Tanımı  Sipariş Toplama Esasına Göre Ürün Yerleştirme ve Sevkiyat Planlama projesi için ilk olarak firmayla yapılan görüşmeler ve gözlemler ışığında şikayetler, sorunlar ve sebepleri tanımlanmış, genel bir durum analizi yapılmıştır  Projenin yürütülmekte olduğu Merkezi İstanbul Deposu’nda Türkiyedeki tüm mağazaların ve yurtdışındaki birkaç mağazanın taleplerinin sağlanması için fabrikalardan gelen ürünlerin ambarlanması ve dağıtımı yapılmaktadır.

4 Problem Tanımı  Sipariş toplama işlemi;  Müşteri siparişlerinin gruplanması ve çizelgelenmesi  Stokların siparişlere atanması  Malzemelerin stok alanlarından toplanması  ve toplanan malzemelerin hazırlanması gibi çeşitli alt işlemlerden oluşur.  Sipariş toplama maliyeti, toplam depo işletme maliyetinin yaklaşık %55 ini oluşturmaktadır. Aktivite% Sipariş toplama Gezme50% Arama20% Toplama15% Diğer işlemler15%

5

6 Önerilen Yaklaşım Gruplama İçin Ürün Yerleştirme Modeli Uygulama Sipariş Toplama ve Dağıtım Planlama İçin Matematiksel Model

7 Ürün Yerleştirme Modeli İndisler: i : ürün indisi( 1,2,..M) k : Bölge indisi(1,2,...,N) Değişkenler = k bölgesindeki açılan raf sayısı.

8 Modelin Parametreleri Parametreler: q i = Ürün i’nin toplam sipariş miktarı S ik = Ürün i ve k arasındaki benzerlik katsayısı h = Raf kapasitesi f = Raf açma hazırlık maliyet a = Her bir bölge için gereken raf sayısı b = Toplam bölge sayısı

9 Benzerlik Katsayısı S ik = Ürün i ve k arasındaki benzerlik katsayısı n it = i ürününün t haftasındaki talebi n kt = k ürününün t haftasındaki talebi

10 Modelin Formülasyonu Min Z = Modelde amaç yeni bir Bölge açıldığında oluşacak maliyetin ve benzerlik katsayısı düşük olan ürünlerin biraraya konmasından oluşan sapmaların minimizasyonudur

11 Modelin Formülasyonu Her bir ürün sadece bir bölgeye atanabilir Herhangi bir ürün k bölgesine ancak o bölge açıldığında atanabilir Herhangi bir bölgede depolanan toplam koli miktarı o bölgenin kapasitesini aşamaz Herbir bölgedeki açılan raf sayısı belirlienen sayıyı geçemez Toplam bölge sayısı karar vericinin belirlediği sayıyı aşamaz

12 Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama Modeli İndisler: Değişkenler:

13 Ürün Yerleştirme ve Sevkiyat Planlama Modeli Parametreler:

14 Model Formülasyonu  Sipariş toplama maliyeti  Kayıp satış maliyeti  Toplayıcıların işe alma ve işten çıkama maliyetleri En küçüklenmektedir.  Amaç Fonksiyonu:

15 Model Formülasyonu Kısıtlar: Herhangi bir parti için harcanacak sipariş toplama süresi vardiyadaki kullanılabilecek süreyi geçemez Vardiyadaki kullanılabilecek süre işten çıkan ya da işe alınan toplayıcı sayısına göre dengelenir

16 Model Formülasyonu Eğer herhangi bir lojistik firması bir müşteriye atanırsa en fazla o müşterinin toplam talebi kadar ürün sevkedebilir. Müşteri talepleri sevkiyat miktarları ve kayıp satışlarla dengelenir Herbir müşteri enfazla bir lojistik firmasına atanabilir

17 Her vardiyadaki sevk edilen toplam i ürünü miktarı o vardiyada toplanan sipariş miktarıyla dengelenir Herbir parti ancak bir vardiyada toplanabilir Model Formülasyonu

18 Depo Bilgileri  Türkiyenin en büyükleri arasında yer alan depo bahçeşehirde kuruldu.  Firmanın tek deposu olup tüm dağıtım işlemlerinin gerçekleştiği birim  İki bloktan oluşuyor;  A olarak adlandırılan 4 katlı 80000 metrekarelik bölüm  ve B olarak adlandırılan 3 katlı 75000 metrekarelik bölüm  LCWAIKIKI nin tüm dağıtım işlemleri İstanbuldaki merkez depoda sağlanmaktadır  İşlevleri; Kanal İşlevi Fiziksel Faaliyet AlanİşgücüBilgi ToplamaAlmaBoşaltma YeriYük İndirenSipariş TasniflemePaletStoklamaStoklayıcıYerleştirme AyırmaSeçme Stoklama / Seçme Yeri Seçici Depolama Yönetimi Çeşitlendirme Toplama / Yükleme Yükleme YeriYükleyiciMüşteri Siparişi

19 Depo Bilgileri

20

21 Ürün Yerleştirme ve Sevkiyat Planlama Modeli Parti Toplama Stratejisi Başlaangıç noktası Raflar Ürün Lokasyonları

22 Ürün Yerleştirme Modelinin Girdileri Ürünlerin haftalık talepleri(35 ürün için) Ürün/ 1234…1819202122…303132333435 Hafta 9 0000…00000…000000 10 0000…00000…000000 11 0000…00000…000000 12 0000…00000…000000 13 0000…00000…22100000 14 0001270…0362000…1900647000 15 000867…0506000…2210693000 16 582200457…417543000…1960658000 17 950210800325…644492000…2900647000 18 145277840172…79745002170…3280812000 19 19153357086…118144402610…3720132223200 20 16629203049…102536003350… 0134044100 21 897693017…142732203380…2850154097800 22 211131702…169020803530…26101809105700 23 222581401…157524704240…1083262158122100 24 28893732531…189226004610…1051266306813603100 25 2032777202…111817903870…4541325808352800 26 2195424000…94614705910…2729632197715390 27 1857502580…71819106760…232162655785818159 28 1538121912…5522240678644…271732218664655240 29 1164311905…4762260711776…301321900673333193 30 10039916411…589193295788642…441512186792215191 31 7207241018…452115389711585…1691452166578148119 32 5000667024…49094498630531…16813215414729293 33 94107584…511173650579546…36024110295829989 34 1622542855…44385598466276…3071363774515541

23 Ürün Yerleştirme Modelinin Girdileri Ürün Kodları 12.......171819.......3435 1-0,011848.............0,000127............0,000127 20,011848-.............0,000226............0,000225 30,0006720,019389.............0,0048750,0030330,002872............0,0042980,015042.................................. 250,0001270,000225.............0,6956060,4535620,246551............0,3818850,141592 260,0001270,000225.............0,4033910,2378690,575209............0,251880,16953 270,0001270,000225.............0,0834580,0891030,169052............0,0501730,078019 280,0001270,000225.............0,3013140,1740230,509905............0,1609260,912621 290,0001270,000225.............0,5677450,3381060,603351............0,3643070,190911.................. 340,0001270,000225.............0,4776050,1899920,235712............-0,320613 350,0001270,000225.............0,1883490,0646450,188846............0,320613- Ürünler arasındaki benzerlik katsayıları matrisi

24 Modelin Çıktıları ÜrünBölge 1Bölge 2Bölge 3Bölge 4Bölge 5 1 -1 - - - 21 - - - - 3 -1 - - - 6 - -1 - - 91 - - - - 121 - - - - 15 - -1 - - 17 - - -1 - 20 - - - 1 24 - - -1 - 27 - - -1 - 29 -1 - - - 30 -1 - - - 32 - - - -1 35 - - - -1 Bölge 12345 9180006250001496000628000678000 Ürünlerin Bölgelere atanması Bölgelerin kullanılan kapasiteleri

25 customer product 123456789101112131415 1 7910 2 23068 3 9202 4 9709 5 7369 6 9277 7 6723 8 9343 9 6271 10 9596 11 9023 126557 …….. 13 7224 42 9510 43 5997 44 5442 45 7565 46 9100 475115 48 6926 49 6000 50 5440 Sipariş Toplama ve Sevkiyat planlama Modelinin Girdileri Her bir ürünün müşteri talepleri

26 Sipariş Toplama ve Sevkiyat planlama Modelinin Çıktıları Ürünlerin Lojistik Firmalara Atanması Ürünler/ Müşteriler 2345678910…404142 L O J İ S T İ K F İ R M A 1 1 1522 1803 1944 2 3 1193 4 1237.............. 12 1116 1678 13 14 15 1894

27 Sipariş Toplama ve Sevkiyat planlama Modelinin Çıktıları Partilerin Vardiyalara atanması Parti #Vardiya1Vardiya2Parti #Vardiya1Vardiya2 110801 201910 3011010 4011110 5101201 6101301 7101410

28 MÜŞTERİ ÜRÜN123456789101112131415 1---------2879--2615-- 2------7351489-----1324- 3--------1309------ 43621-------------- ……. 44------3216-------- 45-------1534------- 46--------------- 47--------------1560 48---------1391----- 49--2861------------ 501640----------2849--- Sipariş Toplama ve Sevkiyat planlama Modelinin Çıktıları Herbir ürün için müşteri bazında kayıp satışlar

29 Sonuç Yapılan çalışmada,  Uygulama için seçilen LCWAIKIKI firmasının depo sistemi incelenmiştir.  Raflardan sipariş çekme politikasındaki aksaklıklar belirlenmeye çalışılmış, sık sık birlikte sipariş edilen ürünler benzerlik katsayıları hesaplanarak gruplandırılmış,

30 Sonuç Elde edilen iyileştirmeler şu şekilde özetlenebilir:  Bu yöntem ile firmada depolanan ürünlerin düzenlenmesi sistemli bir şekilde gerçekleşecek ve tasarruf sağlanacak,  Elde edilen bu tasarruflar depo sistemlerinin daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlayarak, işletmenin daha az depolama maliyetlerine katlanmasını sağlayacaktır.  Rekabetin çok sert yaşandığı günümüzde, depolama maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması firmanın rekabet gücünü arttıracaktır.

31


"Sunum İçeriği  Problem Tanımı  Ürün Yerleştirme  Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama  Önerilen Yaklaşım  P-Median Modeli  Sipariş Toplama ve Sevkiyat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları