Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum İçeriği  Problem Tanımı  Ürün Yerleştirme  Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama  Önerilen Yaklaşım  P-Median Modeli  Sipariş Toplama ve Sevkiyat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum İçeriği  Problem Tanımı  Ürün Yerleştirme  Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama  Önerilen Yaklaşım  P-Median Modeli  Sipariş Toplama ve Sevkiyat."— Sunum transkripti:

1

2 Sunum İçeriği  Problem Tanımı  Ürün Yerleştirme  Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama  Önerilen Yaklaşım  P-Median Modeli  Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama Modeli  Uygulama  Talep Verileri ve Benzerlik Katsayıları  Sonuçlar ve Değerlendirme  Sonuç

3 Gelen Gönderilen Problem Tanımı  Sipariş Toplama Esasına Göre Ürün Yerleştirme ve Sevkiyat Planlama projesi için ilk olarak firmayla yapılan görüşmeler ve gözlemler ışığında şikayetler, sorunlar ve sebepleri tanımlanmış, genel bir durum analizi yapılmıştır  Projenin yürütülmekte olduğu Merkezi İstanbul Deposu’nda Türkiyedeki tüm mağazaların ve yurtdışındaki birkaç mağazanın taleplerinin sağlanması için fabrikalardan gelen ürünlerin ambarlanması ve dağıtımı yapılmaktadır.

4 Problem Tanımı  Sipariş toplama işlemi;  Müşteri siparişlerinin gruplanması ve çizelgelenmesi  Stokların siparişlere atanması  Malzemelerin stok alanlarından toplanması  ve toplanan malzemelerin hazırlanması gibi çeşitli alt işlemlerden oluşur.  Sipariş toplama maliyeti, toplam depo işletme maliyetinin yaklaşık %55 ini oluşturmaktadır. Aktivite% Sipariş toplama Gezme50% Arama20% Toplama15% Diğer işlemler15%

5

6 Önerilen Yaklaşım Gruplama İçin Ürün Yerleştirme Modeli Uygulama Sipariş Toplama ve Dağıtım Planlama İçin Matematiksel Model

7 Ürün Yerleştirme Modeli İndisler: i : ürün indisi( 1,2,..M) k : Bölge indisi(1,2,...,N) Değişkenler = k bölgesindeki açılan raf sayısı.

8 Modelin Parametreleri Parametreler: q i = Ürün i’nin toplam sipariş miktarı S ik = Ürün i ve k arasındaki benzerlik katsayısı h = Raf kapasitesi f = Raf açma hazırlık maliyet a = Her bir bölge için gereken raf sayısı b = Toplam bölge sayısı

9 Benzerlik Katsayısı S ik = Ürün i ve k arasındaki benzerlik katsayısı n it = i ürününün t haftasındaki talebi n kt = k ürününün t haftasındaki talebi

10 Modelin Formülasyonu Min Z = Modelde amaç yeni bir Bölge açıldığında oluşacak maliyetin ve benzerlik katsayısı düşük olan ürünlerin biraraya konmasından oluşan sapmaların minimizasyonudur

11 Modelin Formülasyonu Her bir ürün sadece bir bölgeye atanabilir Herhangi bir ürün k bölgesine ancak o bölge açıldığında atanabilir Herhangi bir bölgede depolanan toplam koli miktarı o bölgenin kapasitesini aşamaz Herbir bölgedeki açılan raf sayısı belirlienen sayıyı geçemez Toplam bölge sayısı karar vericinin belirlediği sayıyı aşamaz

12 Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama Modeli İndisler: Değişkenler:

13 Ürün Yerleştirme ve Sevkiyat Planlama Modeli Parametreler:

14 Model Formülasyonu  Sipariş toplama maliyeti  Kayıp satış maliyeti  Toplayıcıların işe alma ve işten çıkama maliyetleri En küçüklenmektedir.  Amaç Fonksiyonu:

15 Model Formülasyonu Kısıtlar: Herhangi bir parti için harcanacak sipariş toplama süresi vardiyadaki kullanılabilecek süreyi geçemez Vardiyadaki kullanılabilecek süre işten çıkan ya da işe alınan toplayıcı sayısına göre dengelenir

16 Model Formülasyonu Eğer herhangi bir lojistik firması bir müşteriye atanırsa en fazla o müşterinin toplam talebi kadar ürün sevkedebilir. Müşteri talepleri sevkiyat miktarları ve kayıp satışlarla dengelenir Herbir müşteri enfazla bir lojistik firmasına atanabilir

17 Her vardiyadaki sevk edilen toplam i ürünü miktarı o vardiyada toplanan sipariş miktarıyla dengelenir Herbir parti ancak bir vardiyada toplanabilir Model Formülasyonu

18 Depo Bilgileri  Türkiyenin en büyükleri arasında yer alan depo bahçeşehirde kuruldu.  Firmanın tek deposu olup tüm dağıtım işlemlerinin gerçekleştiği birim  İki bloktan oluşuyor;  A olarak adlandırılan 4 katlı metrekarelik bölüm  ve B olarak adlandırılan 3 katlı metrekarelik bölüm  LCWAIKIKI nin tüm dağıtım işlemleri İstanbuldaki merkez depoda sağlanmaktadır  İşlevleri; Kanal İşlevi Fiziksel Faaliyet AlanİşgücüBilgi ToplamaAlmaBoşaltma YeriYük İndirenSipariş TasniflemePaletStoklamaStoklayıcıYerleştirme AyırmaSeçme Stoklama / Seçme Yeri Seçici Depolama Yönetimi Çeşitlendirme Toplama / Yükleme Yükleme YeriYükleyiciMüşteri Siparişi

19 Depo Bilgileri

20

21 Ürün Yerleştirme ve Sevkiyat Planlama Modeli Parti Toplama Stratejisi Başlaangıç noktası Raflar Ürün Lokasyonları

22 Ürün Yerleştirme Modelinin Girdileri Ürünlerin haftalık talepleri(35 ürün için) Ürün/ 1234… … Hafta …00000… …00000… …00000… …00000… …00000… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

23 Ürün Yerleştirme Modelinin Girdileri Ürün Kodları , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,251880, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ürünler arasındaki benzerlik katsayıları matrisi

24 Modelin Çıktıları ÜrünBölge 1Bölge 2Bölge 3Bölge 4Bölge Bölge Ürünlerin Bölgelere atanması Bölgelerin kullanılan kapasiteleri

25 customer product …… Sipariş Toplama ve Sevkiyat planlama Modelinin Girdileri Her bir ürünün müşteri talepleri

26 Sipariş Toplama ve Sevkiyat planlama Modelinin Çıktıları Ürünlerin Lojistik Firmalara Atanması Ürünler/ Müşteriler … L O J İ S T İ K F İ R M A

27 Sipariş Toplama ve Sevkiyat planlama Modelinin Çıktıları Partilerin Vardiyalara atanması Parti #Vardiya1Vardiya2Parti #Vardiya1Vardiya

28 MÜŞTERİ ÜRÜN …… Sipariş Toplama ve Sevkiyat planlama Modelinin Çıktıları Herbir ürün için müşteri bazında kayıp satışlar

29 Sonuç Yapılan çalışmada,  Uygulama için seçilen LCWAIKIKI firmasının depo sistemi incelenmiştir.  Raflardan sipariş çekme politikasındaki aksaklıklar belirlenmeye çalışılmış, sık sık birlikte sipariş edilen ürünler benzerlik katsayıları hesaplanarak gruplandırılmış,

30 Sonuç Elde edilen iyileştirmeler şu şekilde özetlenebilir:  Bu yöntem ile firmada depolanan ürünlerin düzenlenmesi sistemli bir şekilde gerçekleşecek ve tasarruf sağlanacak,  Elde edilen bu tasarruflar depo sistemlerinin daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlayarak, işletmenin daha az depolama maliyetlerine katlanmasını sağlayacaktır.  Rekabetin çok sert yaşandığı günümüzde, depolama maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması firmanın rekabet gücünü arttıracaktır.

31


"Sunum İçeriği  Problem Tanımı  Ürün Yerleştirme  Sipariş Toplama ve Sevkiyat Planlama  Önerilen Yaklaşım  P-Median Modeli  Sipariş Toplama ve Sevkiyat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları