Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Yaratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında kavram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak duruma düşmektedirler. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

2 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Bilgi toplumlarında eğitimin görevi toplumu yeniden üretmek değil “yeni toplum” üretmektir Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

3 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Toplumlarda asıl bölücüler sözde “bütünlük” taraftarı görüntüsündeki fanatiklerdir. “Çeşitlilik” yanlısı “yaratıcılar” toplumsal sentezin kurulmasının güvencesidirler. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

4 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Bireysel açıdan da “yaratıcılık” bir insanlık hakkıdır. Yaratıcılık bireyi yabancılaşmaya karşı korur. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

5 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Yaratıcı Kimdir? (Yaratıcılık nerededir?) Yaratıcılık kendisi tasarlanarak yoktan varedilmiş bir nitelik değildir. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

6 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Bilim, teknoloji, sanat, yönetim v.b. alanlarda doğal ve kültürel yaşamı etkileyen “yaratıcı insanlardan” varlığını kavradığımız bireysel bir boyuttur. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

7 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Benzetim ve Görselleştirme Yetisi: Yaratıcılar farklı alanlardaki bağımsız “ögelerle” (bilgi, nesne, düşünce, söylem vb.) yeni bileşimler yaparlar. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

8 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Karar Esnekliği: Olaylara ve nesnelere farklı açılardan bakmak ve her an farklı ölçütlerle yeniden değerlendirmek gereir. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

9 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Bağımsız Yargı : Yaratıcılar olayları ve durumları değerlendirirken kendi ölçütlerini kullanırlar. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

10 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Yeniliğe Yatkınlık: Yeni ve değişik durumları denetim altına alabilen öğrenciler yeni düşünceler üretmeye de yatkındırlar. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

11 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Mantıksallık: Yürürlükteki tutucu ve katı eğitim sistemleri genellikle sözde mantıksal gerekçelerle savunulagelmektedir. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

12 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Yaratıcılık ve zekâ arasındaki bağlantı henüz tam olarak belirlenememiştir. ...ama yaratıcılar zekidir! Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

13 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Yaratıcılık ve Bilgi: Yaratıcılığı ucuz ve kolay bilgiyi alıp “yeni” bir değer katarak satmak olarak gören “yatırımcı metaforu”nu geliştiren Sternberg’e göre yaratıcılık bilgiye göre eksi çarpanlı parabol olarak (baş aşağı “U” biçiminde) değişir Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

14 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Özgünlük: Yaratıcılık özgün, sıradışı davranış ve ürünlerle dışavuran bir nitelik olarak tanımlanır. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

15 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Verimlilik: Özgünlük her zaman verimlilikle bir arada olmayabilir. Ama verimlilik, üretken yaratıcılığın göstergelerinden biridir Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

16 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Özerklik ve bağımsızlık yaratıcı insanların en açık özelliklerinden biridir. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

17 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Yaratıcılar meraklı, sorgulayıcı ve öğrenmeye isteklidirler Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

18 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Duyumsal algıları güçlü olmakla birlikte uyarılarla yetinmezler algılananın, duyulanın ötesine geçerler. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

19 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Yaratıcı insanlar cesur yürekli ve gözü pek olurlar.. Yanılmayı ve yenilmeyi göze alırlar. Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

20 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

21 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

22 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Beyaz şapka: Olgular ve verilere dayalı olarak yansız ve nesnel düşünme; Kırmızı şapka: Duygusal ve sezgisel değerlendirmeyi bir bakış açısı verir. Siyah şapka: Eleştirel ve yargılayıcı düşünme; seçeneklerin sakıncalarını görme; Sarı şapka: İyimser, umutlu ve olumlu düşünme seçeneklerin yararlarını görme; Yeşil şapka: Yaratıcılık, yeni ve özgün düşünme; Mavi şapka: Tüm düşünme süreçlerinin üstten denetimi Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

23 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

24 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

25 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

26 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir? Öğrenci Davranışına Dönük Yaratıcılık Alıştırmaları: 1. Uyarlama 2. Değiştirmek, Düzeltmek 3. Ekleme ve Birleştirme 4. Sadeleştirme 5. Yerine Koyma (İkame) 6. Başkalaştırma Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

27 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

28 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
İrfan Sayar Porof. Zihni Sinir Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

29 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

30 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
İrfan Sayar ...Porof. Zihni Sinir Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

31 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
İrfan Sayar ...Porof. Zihni Sinir Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

32 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

33 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

34 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi
KAYNAKLAR Baykal, A. “Yaratıcılık Eğitimi” . Bloom, B.S. (1976). Human Characteristics and School Learning. New York: McGraw-Hill. Borland, J. H. (1988). Cognitive controls, cognitive styles and divergent production in gifted preadolescents. Journal for the education of the gifted, 11(4), Bruner, J. S., Jolly, A.,Sylva, K. (Eds.). (1978). Play. Middlesex: Penguin Books. Copeland, R. W. (1979) How Children Learn Mathematics. (Third Edition). London: Collier MacMillan. Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins. De Bono, E. (1985). Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (Çeviren: Ercan Tuzcular). İstanbul: Remzi Kitabevi. Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Books. Guilford, J. P. (1959). "Three Faces of Intellect", (Wiseman: 1971; ). Guilford, J. P. (1959). "Traits of creativity", (Vernon: 1971; ). Heim, A. (Ed.) (1970). Intelligence and Personality. Middlesex, England: Penguin Books (A Pelican Original). Hermann, N. (2003). Maslow, A. H. Toward a psychology of being (Second Ed.). Princeton New Jersey: Van Nostrand. Sternberg, R. J. (1986). Intelligence Applied. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Storka, A. J. (2001). Creativity in the Classroom. (Second Ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum. Vernon, P. E. (Ed.) (1978). Creativity. Middlesex, England: Penguin Books. Wiseman, S. (Ed.), (1971). Intelligence and ability. Middlesex, England: Penguin Books. (1996). Karikatürleri Derleyen: Duygun Göktürk Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi


"Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları