Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Y aratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında k avram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Y aratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında k avram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak."— Sunum transkripti:

1 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Y aratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında k avram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak duruma düşmektedirler.

2 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Bilgi toplumlarında eğitimin görevi toplumu yeniden üretmek değil “yeni toplum” üretmektir

3 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Toplumlarda asıl bölücüler sözde “bütünlük” taraftarı görüntüsündeki fanatiklerdir. “Çeşitlilik” yanlısı “yaratıcılar” toplumsal sentezin kurulmasının güvencesidirler.

4 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Bireysel açıdan da “yaratıcılık” bir insanlık hakkıdır. Yaratıcılık bireyi yabancılaşmaya karşı korur.

5 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Yaratıcı Kimdir? (Yaratıcılık nerededir?) Yaratıcılık kendisi tasarlanarak yoktan varedilmiş bir nitelik değildir.

6 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Bilim, teknoloji, sanat, yönetim v.b. alanlarda doğal ve kültürel yaşamı etkileyen “yaratıcı insanlardan” varlığını kavradığımız bireysel bir boyuttur.

7 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Benzetim ve Görselleştirme Yetisi: Yaratıcılar farklı alanlardaki bağımsız “ögelerle” (bilgi, nesne, düşünce, söylem vb.) yeni bileşimler yaparlar.

8 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Karar Esnekliği: Olaylara ve nesnelere farklı açılardan bakmak ve her an farklı ölçütlerle yeniden değerlendirmek gereir.

9 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Bağımsız Yargı : Yaratıcılar olayları ve durumları değerlendirirken kendi ölçütlerini kullanırlar.

10 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Yeniliğe Yatkınlık: Yeni ve değişik durumları denetim altına alabilen öğrenciler yeni düşünceler üretmeye de yatkındırlar.

11 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Mantıksallık: Yürürlükteki tutucu ve katı eğitim sistemleri genellikle sözde mantıksal gerekçelerle savunulagelmektedir.

12 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Yaratıcılık ve zekâ arasındaki bağlantı henüz tam olarak belirlenememiştir....ama yaratıcılar zekidir!

13 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Yaratıcılık ve Bilgi: Yaratıcılığı ucuz ve kolay bilgiyi alıp “yeni” bir değer katarak satmak olarak gören “yatırımcı metaforu”nu geliştiren Sternberg’e göre yaratıcılık bilgiye göre eksi çarpanlı parabol olarak (baş aşağı “U” biçiminde) değişir

14 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Özgünlük: Yaratıcılık özgün, sıradışı davranış ve ürünlerle dışavuran bir nitelik olarak tanımlanır.

15 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Verimlilik: Özgünlük her zaman verimlilikle bir arada olmayabilir. Ama verimlilik, üretken yaratıcılığın göstergelerinden biridir

16 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Özerklik ve bağımsızlık yaratıcı insanların en açık özelliklerinden biridir.

17 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Yaratıcılar meraklı, sorgulayıcı ve öğrenmeye isteklidirler

18 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Duyumsal algıları güçlü olmakla birlikte uyarılarla yetinmezler algılananın, duyulanın ötesine geçerler.

19 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Yaratıcı insanlar cesur yürekli ve gözü pek olurlar.. Yanılmayı ve yenilmeyi göze alırlar.

20 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

21

22 Beyaz şapka: Olgular ve verilere dayalı olarak yansız ve nesnel düşünme; Kırmızı şapka: Duygusal ve sezgisel değerlendirmeyi bir bakış açısı verir. Siyah şapka: Eleştirel ve yargılayıcı düşünme; seçeneklerin sakıncalarını görme; Sarı şapka: İyimser, umutlu ve olumlu düşünme seçeneklerin yararlarını görme; Yeşil şapka: Yaratıcılık, yeni ve özgün düşünme; Mavi şapka: T üm düşünme süreçlerinin üstten denetimi

23 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

24

25

26 Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir? Öğrenci Davranışına Dönük Yaratıcılık Alıştırmaları: 1. Uyarlama 2. Değiştirmek, Düzeltmek 3. Ekleme ve Birleştirme 4. Sadeleştirme 5. Yerine Koyma (İkame) 6. Başkalaştırma

27 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

28 Porof. Zihni Sinir İrfan Sayar

29 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

30 ...Porof. Zihni Sinir İrfan Sayar

31 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi...Porof. Zihni Sinir İrfan Sayar

32 Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi

33

34 KAYNAKLAR Baykal, A. “Yaratıcılık Eğitimi”. Bloom, B.S. (1976). Human Characteristics and School Learning. New York: McGraw-Hill. Borland, J. H. (1988). Cognitive controls, cognitive styles and divergent production in gifted preadolescents. Journal for the education of the gifted, 11(4), 57-82. Bruner, J. S., Jolly, A.,Sylva, K. (Eds.). (1978). Play. Middlesex: Penguin Books. Copeland, R. W. (1979) How Children Learn Mathematics. (Third Edition). London: Collier MacMillan. Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins. De Bono, E. (1985). Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (Çeviren: Ercan Tuzcular). İstanbul: Remzi Kitabevi. Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Books. Guilford, J. P. (1959). "Three Faces of Intellect", (Wiseman: 1971; 218-237). Guilford, J. P. (1959). "Traits of creativity", (Vernon: 1971; 167-188). Heim, A. (Ed.) (1970). Intelligence and Personality. Middlesex, England: Penguin Books (A Pelican Original). Hermann, N. (2003). http://hbdi.com/creativebrain.html Maslow, A. H. Toward a psychology of being (Second Ed.). Princeton New Jersey: Van Nostrand. Sternberg, R. J. (1986). Intelligence Applied. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Storka, A. J. (2001). Creativity in the Classroom. (Second Ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum. Vernon, P. E. (Ed.) (1978). Creativity. Middlesex, England: Penguin Books. Wiseman, S. (Ed.), (1971). Intelligence and ability. Middlesex, England: Penguin Books. http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Brain/herrmann.htmhttp://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Brain/herrmann.htm (1996). http://sced.boun.edu.tr/baykal_yaraticilik.doc http://sced.boun.edu.tr/baykal_yaraticilik.ppt http://sced.boun.edu.tr/baykal_yaraticilik.ppt Karikatürleri Derleyen: Duygun Göktürk


"Ali Baykal Yaratıcılık Eğitimi Y aratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında k avram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları