Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BASEL II ve RİSK YÖNETİMİ Bülent Şenver Duydunuz Mu?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BASEL II ve RİSK YÖNETİMİ Bülent Şenver Duydunuz Mu?"— Sunum transkripti:

1 BASEL II ve RİSK YÖNETİMİ Bülent Şenver bsenver@superonline.com Duydunuz Mu?

2 BASEL II ve Bankacılıkta Yeni Süreçlerin Reel Sektöre ve Firmalara Etkisi

3

4

5 BASEL II Bankacılık Sistemine Etkileri BASEL II Nedir? BASEL II’nin Bankalara Getirdiği Yeni Yükler BASEL II ile Bankalarda Neler Değişecek?

6

7

8

9

10 ORGANİZASYON YAPISI Bankaların işlemleri nedeniyle maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolü için etkin bir “İç Kontrol Fonksiyonu” kurma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Grubu İç Denetim Merkezi Teftiş Kurulu İÇ KONTROL FONKSİYONU

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Piyasa RiskiKredi Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski için Sermaye Kredi Riski için Sermaye Operasyonel Risk için Sermaye +Beklenmeyen Durum Sermayesi = TOPLAM EKONOMİK SERMAYE EKONOMİK SERMAYE YÖNETİMİ Raporlama Senaryo Analizi Geriye Dönük Test Risk Limitleri Performans Değerlemesi (RAROC)

20

21 BASEL II Reel Sektöre Etkileri 1.Geleneksel Kredi Onay Sistemi 2.BASEL II Sonrası Kredi Onay Sistemi 3.BASEL II’nin Kredi Teminatlarına Etkisi 4.BASEL II’ ye Göre Şirket Sınıflandırması 5.Şirketlerin Risk Notu Belirlenmesi ve Derecelendirme Sistemi 6.Risk Bazlı Kredi Fiyatlaması 7.Şirketlerin Yaşayabileceği Zorluklar ve Öneriler

22

23

24 Basel II Standart Yaklaşıma Göre KOBİ’leri Derecelendirme

25 BASEL II’ YE GÖRE RİSK ÖLÇÜMÜ

26

27

28 Standard & Poor'sMoody'sFitch IBCA Standard & Poor'sMoody'sFitch IBCA 1 AAAAaaAAA 2 AA+Aa1AA+ 3 AAAa2AA 4 AA -Aa3AA - 5 A+A1A+ 6 AA2A 7 A -A3A - 8 BBB+Baa1BBB+ 9 BBBBaa2BBB 10 BBB -Baa3BBB - 11 BB+Ba1BB+ 12 BBBa2BB 13 BB -Ba3BB - 14 B+B1B+ 15 BB2B 16 B -B3B - 17 CCC+Caa1CCC+ 18 CCCCaa2CCC 19 CCC -Caa3CCC - 20 CCCaCC 21 CCC 22 DD Derecelendirme Ölçeklerinin Eşleştirilmesi

29

30

31

32

33

34

35

36 RİSK TEHLİKEBELİRSİZLİK FIRSAT Olaylardan kaynaklanan risk Değişimden kaynaklanan risk Riski lehe kullanabilme RİSK NEDİR?

37 RİSK Ekonomik değer ve/veya gelirdeki dalgalanma Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk Piyasa fiyatlarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Kredi kayıplarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Yetersiz veya yanlış içsel yöntem, kişi ve sistemlerden veya dışsal olaylardan kaynaklanan dalgalanmalar RİSK NEDİR? PROR KR

38 PİYASA RİSKİ YÖNETİMİ Piyasa enstrümanlarından kaynaklanan risk PİYASA RİSKİ Aktif / Pasif vade uyuşmazlığından kaynaklanan risk Hisse Senedi Riski Kur Riski Emtia Riski Faiz Oranı Riski

39 OPERASYONEL RİSK OPERASYONEL RİSK Düşük olasılıkla gerçekleşen ancak yüksek dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan riskler Doğal Afet Sahtekarlık Kontrol Mekanizmaları Yasal Düzenlemeler Sistem problemleri

40 Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Toplam Risk Zaman ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Getiri Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Maruz kalınan risklerin birarada değerlendirildiği, risk- getiri ilişkisine bağlı olarak sermaye dağılımının yapıldığı bir sistem ile sermayenin etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak ve hissedara katma değer maksimize edilecektir.

41 Kurum çapında risk yönetiminin yerleştirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. KURUM ÇAPINDA RİSK YÖNETİMİ Risklerin belirlenmesi (risk mapping) Risklerin entegre olarak yönetimi Risklerin analiz edilmesi Soru Anketleri Görüşmeler Workshop Büyüklük Sıklık Riskler arasındaki etkileşim Sigorta Hedging Bünyede taşımak Mevcut uygulamalarda, kurum çapında risk yönetimi ağırlıkla süreçlerin tanımlanmasından oluşmakta, riskin sayıllaştırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

42 VarlıklarYükümlülükler Riskli Varlıklar Risksiz Varlıklar Toplam Varlıklar Borçlar Sermaye Toplam Yükümlülükler Faaliyet Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski Kredi Riski Piyasa Riski Arz – talep Rekabet Üretim faktörlerinin verimliliği Teknoloji İnsan Kaynağı Hukuk Doğal Afetler Hisse Senedi Bonolar Döviz Vade yapısı Alacak hesaplar Müşteriler Garantiler Faiz Oranı Döviz Kuru Enflasyon Vade yapısı Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır. REEL SEKTÖR VE RİSK YÖNETİMİ

43 REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ Son yıllarda finans sektöründe olduğu gibi reel sektörde de risk yönetimi önem kazanmaya başlamıştır. Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır.

44

45 Şirketlerin Yapması Gereken BASEL II Hazırlık ve Uyum Çalışmaları 1.Kurumsal Yönetişim Çalışmaları (Corporate Governance) 2.İşletme Etiği ve Etik Kodları Uygulaması 3.Şirket Ortakları ve Genel Kurul Uygulamaları 4.Yönetim Kurulu ve Üyeleri Sorumlulukları 5.İcra Kurulları ve Genel Müdür Sorumlulukları 6.Denetim Fonksiyonu ve Şeffaflık Uygulamaları 7.Muhasebe ve Raporlama Sistemi Güvenilirliği 8.Şirket Risk Yönetimi Sisteminin Kurulması

46 Kurumsal Yönetim 11 Özellik 1. Etik Değerler, İş Ahlakı 2. Şeffaflık 3. Hesap Verilebilirlik 4. Hesap Sorulabilirlik 5.Sorumluluk 6.Etkinlik

47 Kurumsal Yönetim11 Özellik 7.Uzlaşma Arayışı 8.Eşitlik 9. Katılımcı Demokrasi 10.Hukukun Üstünlüğü 11. Stratejik Vizyon

48 Şirket Kontrolü Pay Sahipleri Şirket Yöneticileri Menfaat Sahipleri İç Denetim Dış Denetim Ortak Menffatler Çatışan Menfaatler

49 Kurumsal Yönetim İlkeleri Hissadarlarla yeterli ve tatminkar dialaog kurulmalıdır Hissedarların istekleri değerlendirilmelidir Genel Kurul Toplantıları verimli kullanılmalı ve değerlendirilmelir Hissedarların Genel Kurula katılması kolaylaştırlmalı, oy kullanmaları sağlanmalıdır

50 Kurumsal Yönetim İlkeleri Hissedarlara eşit imkanlar sağlanmalıdır Hissedarlara eşit muamele yapılmalıdır Hissadarların haklarını kullanması engellenmemeli

51 Şirket Kontrolü Hissedar Genel Kurullar Faliyet Raporları İç Denetim Dış Denetim

52 Hissedar Çeşitleri Kurumsal Hissedar Yerli Şirket Yabancı Şirket Kamu, Devlet, KİT Bireysel Hissedar Şirket Dışı Bireyler Şirket Çalışanları Çoğunluk (Büyük Ortak) Azınlık (Küçük Ortak)

53 Hissedar/Şirketin Sahibi Hissedar Tipi Bakış Açısı Beklenti Büyük Ortak Küçük Ortak

54 Hissedar/Şirketin Sahibi Hissedar Tipi Bakış Açısı Beklenti Büyük Ortak *Uzun Vadeli Yaklaşım *Sabırlı Tavır Küçük Ortak *Kısa Vadeli Beklentiler *Sabırsız Tavır

55 Hissedar/Şirketin Sahibi Hissedar Tipi Bakış Açısı Beklenti Büyük Ortak *Varlıkların Artması *Şirket Hayatını Uzatan Yatırımlar *Uzun Soluklu Projeler Küçük Ortak *Temettü Almak *Hisse Değeri Artışı *Çabuk Kar Eden Projeler

56 Hissedar/Şirketin Sahibi Hissedar Tipi Bakış Açısı Beklenti Büyük Ortak *Uzun Vadeli Yaklaşım *Sabırlı Tavır *Varlıkların Artması *Şirket Hayatını Uzatan Yatırımlar *Uzun Soluklu Projeler Küçük Ortak *Kısa Vadeli Beklentiler *Sabırsız Tavır *Temettü Almak *Hisse Değeri Artışı *Çabuk Kar Eden Projeler

57 Hissedarlar ve Şirket Kontrolü Hissedarlar’ın Şirketi Kontrol Edebilme İmkanları ve Araçları Çok Sınırlıdır!

58 Yönetim Kurulu ve Şirket Kontrolü Yönetim Kurulu Şirketi Uzaktan Kontrol Etmeye Çalışır

59 Genel Müdürlük ve Şirket Kontrolü Şirketi Yöneten Genel Müdürlüktür

60 Şirket Kontrolü Murahhas Azalar İcra Komiteleri

61 Şirket Kontrolü Murahhas Azalar İcra Komiteleri İç Denetim Dış Denetim Danışmanlık Hizmetleri

62 PAY SAHİPLERİ Pay Sahiplerinin Konumu ve Önemi Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Genel Kurula Katılım Hakkı Oy Hakkı Azınlık Hakları Kar Payı Hakkı Pay Sahipleri Eşit İşlem İlkesi

63 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları Şirketin Bilgilendirme Politikası ve Pay Sahiplerine Bilginin Sağlanması Şirket Etik Kurallarının Açıklanması Şirket ile Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri Arasındaki İlişkilerin Kamuya Açıklanması Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

64 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Bağımsız Denetimin İşlevi Hesap Verebilirlik Ücretlendirme İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Ticari Sır Kavramı Kamuya Açıklanması Gereken Önemli Olay Ve Gelişmeler

65 MENFAAT SAHİPLERİ Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Şirket Malvarlığının Korunması Çalışanlarla İlişkiler Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler Sosyal sorumluluk

66 YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulunun Fonksiyonları Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi Yönetim Kurulu Üyelerinin Faaliyetleri Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetimde Söz Sahibi Olan Diğer Personel

67 Hissedar Bakış Açısı Hissedar: Şirketini kendi yöneten Hissedar Şirketini Profesyönellere yönettiren Hissedar Bakış Açısı: Kurumsal Yönetime Sıcak Bakmıyor Kurumsal Yönetime Sıcak Bakıyor

68 BŞ Söz “Türkiye’de, Etik Anlayışı Bilinci oluşturulmadan, İş Etiği Vizyonu geliştirilmeden, Başarılı Kurumsal Yönetim uygulamaları yapılamaz” Bülent Şenver

69

70 BASEL II ve RİSK YÖNETİMİ Bülent Şenver bsenver@superonline.com Hazır mısınız?


"BASEL II ve RİSK YÖNETİMİ Bülent Şenver Duydunuz Mu?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları