Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arş. Gör. Oğuzhan YALÇIN ULAK CSIRT. İçerik  Temel güvenlik problemi “kullanıcıdan gelen veriler…” Kullanıcıdan gelen veriler nasıl gelir ve bu verilere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arş. Gör. Oğuzhan YALÇIN ULAK CSIRT. İçerik  Temel güvenlik problemi “kullanıcıdan gelen veriler…” Kullanıcıdan gelen veriler nasıl gelir ve bu verilere."— Sunum transkripti:

1 Arş. Gör. Oğuzhan YALÇIN ULAK CSIRT

2 İçerik  Temel güvenlik problemi “kullanıcıdan gelen veriler…” Kullanıcıdan gelen veriler nasıl gelir ve bu verilere nasıl erişilir? ○ Erişim problemleri Verilerin kontrol edilmesi ○ Rakamsal değerlerin kontrolü ○ URL’lerin kontrolü ○ IP – Email kontrolü ○ HTML tipli verilerin kontrolü ○ Dosya yollarının kontrolü

3 İçerik Temel saldırılar ve engelleme yolları ○ Yanıt Parçalama ○ XSS ○ SQL enjeksiyonu ○ Komut Enjeksiyonu ○ Kod Enjeksiyonu Ek Bilgi ve Öneriler ○ Hata Raporlama ○ Veritabanı güvenliği Soru ve Sorunlar….

4 Verilere erişim  Kullanıcıdan gelen veriye erişebilmek için kullanılan evrensel değişkenler… $_POST $_GET $_COOKIE $_FILE $_SERVER $_ENV $_REQUEST

5 Erişim Problemleri (Register Globals)  Sunucu tarafına gelen herhangi tipteki (g/p/c…) parametre değişken olarak kayıt edilir. x.php?a=1 $a=1  Tanımlanmamış (un-initalized) değişkenler sorun oluşturabilir. Nasıl mı?

6 Erişim Problemleri (Register Globals) //Script.php if(authenticated_user()) $authorized=1; if($authorized) include(‘onemliveri.php’); Script.php?authorized=1 ????

7 Korunma yolları Kullanılması gerekmiyorsa:  Sunucuda bulunan php.ini dosyası içerisinden kapatmak Kullanılması gerekliyse:  Hata raporlamalarının kısıtlanması  Tip duyarlı karşılaştırma if ($authorized===TRUE) { … }

8 Değerlerin kontrolü  Kullanıcı tarafından gelen değeri taşıyan değişkenlerde bulunma olanağı vereceğimiz tipleri belirlemeliyiz.  Script ya da tag özellikleri ile verdiğimiz değerlere güvenerek hareket etmemeli bunları her durumda kontrol etmeliyiz.

9 Rakamsal Değerler  Bu tür verilerin kontrolü genelde basittir.  Tip dönüşümü $gelen=(int)$_GET[‘id’]; $gelen=(float)$_GET[‘id’];  filter_var ile kontrol $gelen=filter_var($_GET[‘id’],FILTER_VALIDATE_INT); $gelen=filter_var($_GET[‘id’],FILTER_VALIDATE_FLOAT);

10 Metinsel Değerler  Ctype ile metin kontrolü if (!ctype_alnum($_GET['login'])) echo “Sadece A-Za-z0-9 olabilir."; if (!ctype_alpha($_GET[‘login'])) echo “Sadece A-Za-z olabilir.";

11 Metinsel Değerler  Türkçe doğrulama (ereg* - preg*) if ( eregi("^[a-zç-şŞÖĞÇİÜı0-9/_ \.]*$“, $_GET['login'])) echo “Sadece belirli karakterler olabilir.";

12 Metinsel Değerler  Filter_var ile metin kontrolü filter_var($var,FILTER_VALIDATE_URL); filter_var($var,FILTER_VALIDATE_IP); filter_var($var,FILTER_VALIDATE_EMAIL); filter_var($var,FILTER_VALIDATE_REGEXP);

13 Dosya yolları  Kullanıcı tarafından gönderilen dosya bilgileri incelenmelidir. // http://example.com/script.php? path=../../etc/passwd fopen(“/anadizin/”.$_GET[‘path’], “r”);

14 Dosya yolları  Önceki slayttaki gibi bir saldırıdan korunmak için : $_GET[‘path’] = basename($_GET[‘path’]); fopen(“/anadizin/”.$_GET[‘path’], “r”);

15 Başlık Parçalama //yonlendir.php header(“Location: {$_SERVER[‘HTTP_REFERER’]}”); return; $_SERVER[‘HTTP_REFERER’] = “\r\n\r\nBye bye content!”;

16 Korunma yolu  PHP’yi en son sürümüne yükseltin. Yeni sürümlerde bir seferde birden fazla başlık bilgisi gönderilemez.  Eski sürümler içinse \r\n bulunup bulunmadığı kontrol edilebilir.

17 XSS  XSS açıkları uygulama kullanıcıdan veri alıp, bunları herhangi bir kodlama ya da doğrulama işlemine tabi tutmadan sayfaya göndermesi ile oluşur.  XSS saldırganın kurbanın tarayıcısında kullanıcı oturumları bilgilerin çalınmasına, web sitesinin tahrif edilmesine veya solucan yüklenmesine sebep olan betik çalıştırmasına izin verir.

18 Korunma Yolu htmlspecilachars();  ‘,”,,& işaretlerini çevirir htmlentities();  Html verisi olarak kabul edilen herşeyi çevirir. strip_tags();  Tag olarak kabul edilen herşeyi kaldırır.

19 Korunma Yolu  İstenirse strip_tags fonksiyonunun bazı html taglarını kaldırmaması sağlanabilir. $str=strip_tags($_GET[‘veri’],’ ’);

20 SQL Enjeksiyonu Enjeksiyon saldırılarına, özellikle SQLenjeksiyonu, web sitelerinde sıkça rastlanmaktadır. Enjeksiyon kullanıcı tarafından alınan verinin yorumlayıcıya komut ya da sorgunun bir parçası olarak gönderilmesi durumunda oluşur. Saldırganın düşmanca gönderdiği veriler yorumlayıcının istenmeyen komutları çalıştımasına veya veriyi değiştirmesine sebep olur.

21 SQL Enjeksiyonu nasıl yapılır  En sık kullanılan sql injection sorgu örneği; $strSql=“select * from kullanicilar where ad=‘$ad’ and sifre=‘$sifre’”; $ad=“‘ or 1=1--” ya da $ad=“’ or 1=1 /*” olursa $strSql=“select * from kullanicilar where ad=‘’ or 1=1 /* and sifre=‘$sifre’”

22 Korunma Yolları $ad=mysql_real_escape_string($_GET[‘ad’]); $ad=mysql_escape_string($_GET[‘ad’]); $ad=pg_escape_bytea($_GET[‘ad’]); $ad=pg_escape_string($_GET[‘ad’]);

23 Korunma Yolları  Burada ne yapacağız; //deneme.php $id=mysql_real_escape_string($_GET[‘id’]); mysql_query(“select * from kullanicilar where id=$id”);  deneme.php?id=20;delete%20from%20kullanicilar

24 Korunma Yolları  Peki ya burada? //deneme.php $id=0xBF. 0x27; // ¿’ $id=mysql_real_escape_string($id); // ‘

25 Korunma Yolları  Görünen en iyi çözüm “prepared statements” $DB=new PDO(); $stmt=$DB->prepare(‘insert into users (ad,sifre) values(‘:ad’,’:sifre’)’); $ad=“asd”; $sifre=“qwe”; $stmt->bindparam(“:ad”,$ad); $stmt->bindparam(“:sifre”,$sifre); $stmt->execute();

26 Komut Enjeksiyonu $cmd =“mogrify –size {$_POST[‘x’]} x”; $cmd.=“ {$_POST[‘y’]}”; $cmd.= $_FILES[‘image’][‘tmp_name’]; $cmd.= “public_html/“; $cmd.=$_FILES[‘image’][‘name’]; shell_exec($cmd);

27 Komut Enjeksiyonu $_POST[‘x’]=“rm –rf /*”; $_POST[‘y’]=‘`cat /etc/passwd  public_html/p.html; echo 65`’;

28 Korunma Yolları $_POST[‘x’]=“rm –rf /*”; $_POST[‘y’]=‘`cat /etc/passwd  public_html/p.html; echo 65`’;  escapeshellarg();  escapeshellcmd();

29 Kod Enjeksiyonu  Sebep oluşturabilecek noktalar: Include ve require kullanılan yerler. Eval kullanılan yerler. include(“templates/”.$tmpname; //$tmpname=../../../../etc/passwd eval(“$value=array(doQuery({$id}));”); //$id=));file_put_contents(“exec.php”,” ”)

30 Diğer Öneriler  Hata bildirimi  Veritabanı güvenliği

31 Hata Bildirimi  Hata bildirimini kapatmak için methodlar: php.ini içinden display_errors=0 yapmak, Kod içinde ini_set(“display_errors”,false) yapmak, Kod içinde error_reporting(0); yazmak  Hatalar geliştiriciler için önemlidir. Bu sebeple bir dosyada loglanması uygun olabilir.

32 Veritabanı güvenliği  Her vhost için verilen db şifrelerini vhost’ların sahibine teslim etmek ve kişinin bir dosya içerisinde tanımlayarak kullanmasını sağlamaktansa şifreyi sadece o site içinde kullanılabilecek ve erişimi kısıtlamayacak şekilde ayarlamalıyız.

33 Veritabanı güvenliği /vhmysql/deneme/mysql.cnf mysql.default_host=localhost; mysql.default_user=site; mysql.default_password=gizli; //httpd.conf Include /vhmysql/deneme/mysql.cnf

34 CSIRT yapılan çalışmalar Oğuzhan YALÇIN oguzhanyalcin@gazi.edu.tr http://viki.csirt.ulakbim.gov.tr Kaynaklar;  http://ilia.ws/files/phptek2007_security.pdf http://ilia.ws/files/phptek2007_security.pdf  http://ilia.ws/files/phptek2007_secpitfalls.pdf http://ilia.ws/files/phptek2007_secpitfalls.pdf  http://www.amazon.com/php-architects-Guide- PHP- Security/dp/0973862106/ref=sr_1_1?ie=UTF8& s=books&qid=1196330670&sr=8-1 http://www.amazon.com/php-architects-Guide- PHP- Security/dp/0973862106/ref=sr_1_1?ie=UTF8& s=books&qid=1196330670&sr=8-1


"Arş. Gör. Oğuzhan YALÇIN ULAK CSIRT. İçerik  Temel güvenlik problemi “kullanıcıdan gelen veriler…” Kullanıcıdan gelen veriler nasıl gelir ve bu verilere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları