Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM : EĞİTİM : 1-Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM : EĞİTİM : 1-Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli."— Sunum transkripti:

1

2 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

3 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM : EĞİTİM : 1-Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği. 1-Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği. 2- Önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi. 2- Önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

4 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM : EĞİTİM : 3- Belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme. 3- Belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme. 4- Her kuşağa, geçmişin bilgi ve deneylerini düzenli bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi. 4- Her kuşağa, geçmişin bilgi ve deneylerini düzenli bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

5 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM : EĞİTİM : 5- Eğitim ruhbilimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, öğretim programları, özel ve genel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, yönetim, denetim vb. eğitim ' ve öğretim alanlarını kapsamak üzere öğretmen, yönetici ve eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyla ilgililer için düzenlenen bütün kurslara ve bu kurslarla ilgili bilimsel çalışmalara verilen genel ad. 5- Eğitim ruhbilimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, öğretim programları, özel ve genel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, yönetim, denetim vb. eğitim ' ve öğretim alanlarını kapsamak üzere öğretmen, yönetici ve eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyla ilgililer için düzenlenen bütün kurslara ve bu kurslarla ilgili bilimsel çalışmalara verilen genel ad. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

6 TEMEL KAVRAMLAR SOSYOLOJİ : SOSYOLOJİ : İnsan topluluklarının kökenlerini, yapı ve görev bakımından gelişmelerini, özelliklerini ve sorunlarını inceleyen bilim. İnsan topluluklarının kökenlerini, yapı ve görev bakımından gelişmelerini, özelliklerini ve sorunlarını inceleyen bilim. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

7 TEMEL KAVRAMLAR SOSYOLOJİ / TOPLUMBİLİM Toplumsal oluşumun ve toplumsal yaşamın özü, biçimleri, ilkeleri ve yasalarını inceleyen bilim. SOSYOLOJİ / TOPLUMBİLİM Toplumsal oluşumun ve toplumsal yaşamın özü, biçimleri, ilkeleri ve yasalarını inceleyen bilim. Bağımsız bir bilim olarak 19. yüzyılda A. Comte kurmuştur. Türlü yöntemlerin uygulanmasıyla hızla gelişmiş ve modern düşünce dünyasında temel bir bilim olarak ortaya çıkmıştır. Bağımsız bir bilim olarak 19. yüzyılda A. Comte kurmuştur. Türlü yöntemlerin uygulanmasıyla hızla gelişmiş ve modern düşünce dünyasında temel bir bilim olarak ortaya çıkmıştır. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

8 TEMEL KAVRAMLAR SOSYOLOJİ : SOSYOLOJİ : Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı. Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

9 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM SOSYOLOJİSİ: EĞİTİM SOSYOLOJİSİ: Toplumbilimin ilkelerini, kurallarını, ulusal ve çevresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygulayan ve genellikle çevre-okul ilişkileri, öğretmenin toplumsal görevi, okulun toplumdaki yeri, okul etkinliklerine biçim veren toplumsal etkenler, küme çalışmasının önemi vb. konular üzerinde inceleme ve araştırmalar yapan toplumbilim dalı. Toplumbilimin ilkelerini, kurallarını, ulusal ve çevresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygulayan ve genellikle çevre-okul ilişkileri, öğretmenin toplumsal görevi, okulun toplumdaki yeri, okul etkinliklerine biçim veren toplumsal etkenler, küme çalışmasının önemi vb. konular üzerinde inceleme ve araştırmalar yapan toplumbilim dalı. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

10 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUSU 1. Eğitim kuram ve politikalarının oluşumuna kaynaklık eden toplumsal etmenleri inceleme EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

11 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUSU 2. Eğitim – Toplumsal yapı ilişkilerini inceleme Toplunun nüfusu Toplunun nüfusu Ekonomisi Ekonomisi Siyasal yapı ve düzeni Siyasal yapı ve düzeni Toplumsal tabaka ve sınıflar vb. Toplumsal tabaka ve sınıflar vb. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

12 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUSU 3. Eğitim kurumlarının yapı ve işleyişini inceleme Okulun yapısı Okulun yapısı İşleyişi İşleyişi Okul – çevre ilişkileri Okul – çevre ilişkileri Okulun rolü Okulun rolü Toplumun değerlerinin okulu etkileyişi Toplumun değerlerinin okulu etkileyişi Okulun toplumsal değerleri gençlere aktarması vb. Okulun toplumsal değerleri gençlere aktarması vb. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

13 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUSU 4. Toplumsal karakterlerin okulun işleyişine etkisini inceleme Öğretmen – yönetici – veli – öğrenci ilişkileri Öğretmen – yönetici – veli – öğrenci ilişkileri Okul disiplini Okul disiplini Öğrencilerin toplumsal etkinlikleri Öğrencilerin toplumsal etkinlikleri Öğrenci grupları vb. Öğrenci grupları vb. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

14 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUSU 5. Okulun Eğitim – Öğretim etkinlikleri üzerindeki çevre etkilerini inceleme Öğrencinin yaş grubu, Öğrencinin yaş grubu, Cinsiyeti Cinsiyeti Aile çevresi, Aile çevresi, Kültürel, etnik ve dinsel gruplar, Kültürel, etnik ve dinsel gruplar, Sosyal sınıflar, Sosyal sınıflar, Sosyo – kültürel etmenler vb. Sosyo – kültürel etmenler vb. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

15 MİKRO EĞİTİM SOSYOLOJİSİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ MAKRO EĞİTİM SOSYOLOJİSİ OKUL İÇİ TOPLUMSAL İLİŞKİLER EĞİTİM – TOPLUM İLİŞKİLERİ ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

16 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN YARARLARI EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

17 A. ÖĞRETMENE YARARLARI Farklı toplumsal çevreden gelen öğrencileri tanıma ve onların kültürel, sınıfsal, dinsel ve etnik kökenlerini ortak bir ulusal değer etrafında eğitim verme ve birleştirme yeteneği kazandırır. Farklı toplumsal çevreden gelen öğrencileri tanıma ve onların kültürel, sınıfsal, dinsel ve etnik kökenlerini ortak bir ulusal değer etrafında eğitim verme ve birleştirme yeteneği kazandırır. Okul ve okuldaki grup ve bireyleri tanıma fırsatı kazandırır. Okul ve okuldaki grup ve bireyleri tanıma fırsatı kazandırır. Olayları daha geniş görme ve değerlendirme yeterliği kazandırır. Olayları daha geniş görme ve değerlendirme yeterliği kazandırır. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

18 A. ÖĞRETMENE YARARLARI Araştırma yapma ve yorumlama yeterliği kazandırır. Araştırma yapma ve yorumlama yeterliği kazandırır. Kendi kültürünün dışındaki kültürel özellikleri tanıma fırsatı vererek bölgecilik yapmayı engeller. Kendi kültürünün dışındaki kültürel özellikleri tanıma fırsatı vererek bölgecilik yapmayı engeller. Eğitim politikası saptayan eğitimcilere toplumsal yapıyı tanıma imkanları sunarak farklı özellikleri dikkate elmada yardımcı olur. Eğitim politikası saptayan eğitimcilere toplumsal yapıyı tanıma imkanları sunarak farklı özellikleri dikkate elmada yardımcı olur. Rolünü belirleme ve tanımasına yardımcı olur. Rolünü belirleme ve tanımasına yardımcı olur. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

19 B. ÖĞRENCİYE YARARLARI Geniş düşünme alışkanlığı kazandırır. Geniş düşünme alışkanlığı kazandırır. Eğitiminin toplumsal yanlarının farkına varmasını sağlar. Eğitiminin toplumsal yanlarının farkına varmasını sağlar. Toplumsal gelişmeye katkı yapmasını sağlar. Toplumsal gelişmeye katkı yapmasını sağlar. Eğitim politikası ve program geliştirme çalışmalarında öğrenciye yardımcı olur. Eğitim politikası ve program geliştirme çalışmalarında öğrenciye yardımcı olur. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

20 C. EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKILARI Okul çevre etkileşimini belirleyerek eğitim amaçlarının saptanmasına katkıda bulunur. Okul çevre etkileşimini belirleyerek eğitim amaçlarının saptanmasına katkıda bulunur. Eğitim sorunlarının çözümünde benzer sorunların farklı toplumlarda nasıl çözüldüğü konusunda karşılaştırmalı araştırmalar yaparak çözüme katkı sağlar. Eğitim sorunlarının çözümünde benzer sorunların farklı toplumlarda nasıl çözüldüğü konusunda karşılaştırmalı araştırmalar yaparak çözüme katkı sağlar. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

21 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KULLANDIĞI YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

22 A. YÖNTEMLER  DİYALEKTİK YÖNTEM DİYALEKTİK YÖNTEM DİYALEKTİK YÖNTEM  İŞLEVSELCİ YÖNTEM İŞLEVSELCİ YÖNTEM İŞLEVSELCİ YÖNTEM  TARİHSEL SOSYOLOJİ YÖNTEMİ TARİHSEL SOSYOLOJİ YÖNTEMİ TARİHSEL SOSYOLOJİ YÖNTEMİ  KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEM KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEM KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEM  FORMAL TOPLUMBİLİM YÖNTEMİ FORMAL TOPLUMBİLİM YÖNTEMİ FORMAL TOPLUMBİLİM YÖNTEMİ  ALAN ARAŞTIRMASI ALAN ARAŞTIRMASI ALAN ARAŞTIRMASI  LİTERATÜR TARAMASI LİTERATÜR TARAMASI LİTERATÜR TARAMASI  MONOGRAFİ YÖNTEMİ MONOGRAFİ YÖNTEMİ MONOGRAFİ YÖNTEMİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

23 B. TEKNİKLER  İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ  KATILIMLI GÖZLEM KATILIMLI GÖZLEM KATILIMLI GÖZLEM  ÖRNEK OLAY ÖRNEK OLAY ÖRNEK OLAY  DENEYSEL ARAŞTIRMA DENEYSEL ARAŞTIRMA DENEYSEL ARAŞTIRMA  İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME  MODEL KURMA MODEL KURMA MODEL KURMA  SOSYOMETRİ SOSYOMETRİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

24 DİYALEKTİK YÖNTEM Bu yöntemde bir sosyal olgu ( Evlilik, Düğün, Bayramlaşma, Aile yapısı, Öğretim yöntemleri Vb. ) tek başına kendi içinde değil onunla bağlantılı olan olay ve olgularla birlikte incelenir ve bir sonuca varılmaya çalışılır. Bu yöntemde bir sosyal olgu ( Evlilik, Düğün, Bayramlaşma, Aile yapısı, Öğretim yöntemleri Vb. ) tek başına kendi içinde değil onunla bağlantılı olan olay ve olgularla birlikte incelenir ve bir sonuca varılmaya çalışılır. Nerede o eski bayramlar…… Nerede o eski bayramlar…… ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

25 İŞLEVSELCİ YÖNTEM Bu yöntem toplumsal olay ve olguları toplumdaki işlevleri açısından ele alır ve inceler. Bu yöntem toplumsal olay ve olguları toplumdaki işlevleri açısından ele alır ve inceler. Olay ve olguları anlamak için işlevlerinin bilinmesi ve belirlenmesi gerekir. Olay ve olguları anlamak için işlevlerinin bilinmesi ve belirlenmesi gerekir. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

26 TARİHSEL SOSYOLOJİ YÖNTEMİ Toplumları ve toplumsal kurumları tarihsel gelişim ve değişimleri içinde incelemeye çalışır. Toplumları ve toplumsal kurumları tarihsel gelişim ve değişimleri içinde incelemeye çalışır. Tarihsel süreçte toplumları bir bütün olarak inceleyebildiği gibi, tek – tek toplumsal kurumları tarihsel gelişimleri açısından inceleyebilir. Tarihsel süreçte toplumları bir bütün olarak inceleyebildiği gibi, tek – tek toplumsal kurumları tarihsel gelişimleri açısından inceleyebilir. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

27 KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEM Farklı toplumlardaki aynı toplumsal kurumlar birbirleriyle karşılaştırılarak benzer ve farklı yanları tespit edilmeye çalışılır. Farklı toplumlardaki aynı toplumsal kurumlar birbirleriyle karşılaştırılarak benzer ve farklı yanları tespit edilmeye çalışılır. Bu tür çalışmalarla toplumların gelişim çizgileri anlaşılmaya çalışılır. Bu tür çalışmalarla toplumların gelişim çizgileri anlaşılmaya çalışılır. Farklı toplumlarda, aynı kurumda ortaya çıkan sorunlar benzer yollarla çözülmeye çalışılır. Farklı toplumlarda, aynı kurumda ortaya çıkan sorunlar benzer yollarla çözülmeye çalışılır. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

28 FORMAL TOPLUMBİLİM YÖNTEMİ Küçük toplumsal gruplardaki insan etkileşimlerini araştırmaya çalışan bir yöntemdir. Küçük toplumsal gruplardaki insan etkileşimlerini araştırmaya çalışan bir yöntemdir. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

29 ALAN ARAŞTIRMASI Sosyal bilimlerde yada insan ve toplumla ilgili alanlarda belli bir kesimin yada temsil etiği bölümün görüşünü almak amacıyla anket yada görüşme yaparak veri toplamayı amaçlayan araştırmalardır. Sosyal bilimlerde yada insan ve toplumla ilgili alanlarda belli bir kesimin yada temsil etiği bölümün görüşünü almak amacıyla anket yada görüşme yaparak veri toplamayı amaçlayan araştırmalardır. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

30 LİTERATÜR TARAMASI BELGE / DOKÜMAN TARAMASI : BELGE / DOKÜMAN TARAMASI : Belli bir konuda belge ve dokümanların incelenmesiyle bilgi toplama yoludur. Belli bir konuda belge ve dokümanların incelenmesiyle bilgi toplama yoludur. Tarihsel araştırmaların temel araştırma modelidir. Tarihsel araştırmaların temel araştırma modelidir. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

31 MONOGRAFİ YÖNTEMİ Sınırlandırılmış bir bölgede, belirlenmiş olayların, ilişkileriyle birlikte araştırıla- rak tanımaya yada neden sonuç ilişki- leri kurmaya çalışılan bir yöntemdir. Sınırlandırılmış bir bölgede, belirlenmiş olayların, ilişkileriyle birlikte araştırıla- rak tanımaya yada neden sonuç ilişki- leri kurmaya çalışılan bir yöntemdir. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

32 İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ BELGE / DOKÜMAN TARAMASI : BELGE / DOKÜMAN TARAMASI : Belli bir konuda belge ve dokümanların incelenmesiyle bilgi toplama yoludur. Belli bir konuda belge ve dokümanların incelenmesiyle bilgi toplama yoludur. Tarihsel araştırmaların temel araştırma modelidir. Tarihsel araştırmaların temel araştırma modelidir. Örneğin : Öğretmen yetiştiren kurumlara ilişkin yasal belgelerin toplanması. Örneğin : Öğretmen yetiştiren kurumlara ilişkin yasal belgelerin toplanması. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ GERİ

33 KATILIMLI GÖZLEM KATILARAK GÖZLEM : Gözlemcinin gözlenenlerden biri gibi onlarla birlikte olduğu ve onlarla birlikte hareket ettiği ortamlarda yapılan gözlemdir. Özellikle sosyal bilimlerde kullanılan yöntemi, sosyoloji, antropoloji gibi bilimler sık kullanmaya çalışır. Özellikle sosyal bilimlerde kullanılan yöntemi, sosyoloji, antropoloji gibi bilimler sık kullanmaya çalışır. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

34 ÖRNEK OLAY Belli bir toplumsal kurum yada olgunun ( aile, okul – evlilik vb ) derinliğine ve genişliğine, kendisi ve çevresi ile ilişkilerini belirleyerek, o ünite hakkında bir yargıya varmayı hedefleyen tarama çalışmalarıdır. Belli bir toplumsal kurum yada olgunun ( aile, okul – evlilik vb ) derinliğine ve genişliğine, kendisi ve çevresi ile ilişkilerini belirleyerek, o ünite hakkında bir yargıya varmayı hedefleyen tarama çalışmalarıdır. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

35 DENEYSEL ARAŞTIRMA Neden sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacıyla doğrudan araştırmacının kontrolü altında gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma modelleridir. Neden sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacıyla doğrudan araştırmacının kontrolü altında gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma modelleridir. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

36 İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME Kurum ve kuruluşlar tarafından tutulan istatistiklerin araştırmalarda kullanılması, bu verilerden yararlanılmasıdır. Kurum ve kuruluşlar tarafından tutulan istatistiklerin araştırmalarda kullanılması, bu verilerden yararlanılmasıdır. Var olan durumun tespiti amacıyla kullanılabileceği gibi iyileştirmeler için kaynak görevi de görür. Var olan durumun tespiti amacıyla kullanılabileceği gibi iyileştirmeler için kaynak görevi de görür. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

37 MODEL KURMA Araştırmanın sonunda varılan sonuca dayanarak geleceğe ilişkin tahminlerde bulunarak ilgili konuda model önerileri geliştirme çabasıdır. Araştırmanın sonunda varılan sonuca dayanarak geleceğe ilişkin tahminlerde bulunarak ilgili konuda model önerileri geliştirme çabasıdır. Tüm araştırmalarda bulunan sonuç ve öneriler bölümü bu amaca hizmet etmektedir. Tüm araştırmalarda bulunan sonuç ve öneriler bölümü bu amaca hizmet etmektedir. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

38 SOSYOMETRİ Küçük gruplardaki dinamikleri ve bireylerin etkileşimini görmek amacıyla gruptakilerin davranışlarını sayısallaştırarak incelemektir. Küçük gruplardaki dinamikleri ve bireylerin etkileşimini görmek amacıyla gruptakilerin davranışlarını sayısallaştırarak incelemektir. Öğrencileri tanıma, sınıf etkileşimini görme açısında okullarda uygulanabilecek bir tekniktir. Basit düzeyde sınıfı tanımak isteyen öğretmenler uygulayabilir. Öğrencileri tanıma, sınıf etkileşimini görme açısında okullarda uygulanabilecek bir tekniktir. Basit düzeyde sınıfı tanımak isteyen öğretmenler uygulayabilir. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

39 ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ali veli ELİF veli MURAT ADEM EFE ÖMER NALAN AYLİN ORHAN HASAN OSMAN SOSYOGRAM ÖRNEĞİ GİZEM ELİF HALİL OZAN

40 EĞİTİM BİLİMİNİN KONUMU EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM PSİKOLOJİ HUKUK POLİTİKA FELSEFE EKONOMİ SOSYOLOJİ

41 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUMU EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 SOSYOLOJİ PSİKOLOJİ HUKUK POLİTİKA EĞİTİM EKONOMİ İSTATİSTİK

42 EĞİTİM SOSYOLOGLARIMIZ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

43 1. Ziya GÖKALP (1876 – 1924 ) Diyarbakırda doğdu Diyarbakırda doğdu Gazetecilik, yazarlık, eğitimcilik ve milletvekilliği yaptı Gazetecilik, yazarlık, eğitimcilik ve milletvekilliği yaptı Türkçülük ve milliyetçilik üzerine araştırmalar yaptı. Türkçülük ve milliyetçilik üzerine araştırmalar yaptı. Türk kültürü üzerine eserler ve makaleler yazdı. Türk kültürü üzerine eserler ve makaleler yazdı. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

44 ESERLERİ ( Bazıları ölümünden sonra yayımlandı) ESERLERİ ( Bazıları ölümünden sonra yayımlandı) ltın ışık (1923), ltın ışık (1923), Türkçülüğün Esasları (1923), Türkçülüğün Esasları (1923), Türk Töresi (1923) Türk Töresi (1923) Doğru Yol (1923) Doğru Yol (1923) Türk Medeniyet Tarihi Türk Medeniyet Tarihi Çınaraltı (1939), Çınaraltı (1939), Fırka Nedir? (1947), Fırka Nedir? (1947), Ziya Gökalp Diyor ki (1950). Ziya Gökalp Diyor ki (1950).

45 EĞİTİM ANLAYIŞI: EĞİTİM ANLAYIŞI: Eğitimimizin milli olmadığını düşünür. Eğitimimizin milli olmadığını düşünür. Örgün ve yaygın eğitimin birbirini tamamla- madığını aksine birbiriyle çeliştiğini savunur. Örgün ve yaygın eğitimin birbirini tamamla- madığını aksine birbiriyle çeliştiğini savunur. Din eğitimine önem verilmediğini düşünür, Okullarda din eğitiminin zorunlu olması gerektiğini savunur. Din eğitimine önem verilmediğini düşünür, Okullarda din eğitiminin zorunlu olması gerektiğini savunur. Aydınlarla ( okumuşlar) halk arasında bağ olmadığını savunur. Aydınların halkı eğitmesi gerektiğini savunur. Aydınlarla ( okumuşlar) halk arasında bağ olmadığını savunur. Aydınların halkı eğitmesi gerektiğini savunur.

46 2. Prens Sabahattin (1877 – 1948 ) Padişah Abdülmecit'in kızı Seniha Sultan ile Damat Mahmut Celalettin Paşa'nın oğlu Padişah Abdülmecit'in kızı Seniha Sultan ile Damat Mahmut Celalettin Paşa'nın oğlu Prens Sabahattin, Ziya Gökalp'in Durkheim'dan etkilenerek öne sürdüğü toplumcu görüşe karşı, Le Play'in bireyci anlayışını savundu. Prens Sabahattin, Ziya Gökalp'in Durkheim'dan etkilenerek öne sürdüğü toplumcu görüşe karşı, Le Play'in bireyci anlayışını savundu. Kitapları Kitapları Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? Teşebbüs-ü Şahsi ve Tevsi-i Mezuniyet Hakkında Bir İzah Teşebbüs-ü Şahsi ve Tevsi-i Mezuniyet Hakkında Bir İzah Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Hakkında İkinci Bir İzah Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Hakkında İkinci Bir İzah İttihat ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar, Mesleğimiz Hakkında Üçüncü ve Son Bir İzah İttihat ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar, Mesleğimiz Hakkında Üçüncü ve Son Bir İzah EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

47 Prens sabahattin’e göre eğitimimizin temel sorunu kişilik gelişimine katkıda bulunmamasıdır. Prens sabahattin’e göre eğitimimizin temel sorunu kişilik gelişimine katkıda bulunmamasıdır. Eğitimimiz girişimci ve üretici bireyler yetiştirmelidir. Eğitimimiz girişimci ve üretici bireyler yetiştirmelidir. Yönetim yaşamında merkezden yönetim yerine, yerinden yönetim ( eyaletlere bölünme ve yönetimin eyaletler tarafından gerçekleştirilmesi ) görüşünü savunmuştur. Yönetim yaşamında merkezden yönetim yerine, yerinden yönetim ( eyaletlere bölünme ve yönetimin eyaletler tarafından gerçekleştirilmesi ) görüşünü savunmuştur.

48 3. Ethem NEJAT ( 1882 – 1921 ) Öğretmen, eğitim yöneticisi ve siyasetçidir. Öğretmen, eğitim yöneticisi ve siyasetçidir. Eğitimin yalnız belli bir kesimin değil halkın da hakkı olduğunu düşünür. Eğitimin yalnız belli bir kesimin değil halkın da hakkı olduğunu düşünür. İşçi, köylü, esnaf ve diğer halk kesimlerinin eğitilmesini savunur. İşçi, köylü, esnaf ve diğer halk kesimlerinin eğitilmesini savunur. Felsefi ve politik olarak önceleri Türkçü, daha sonra Marksist ve Sosyalist görüşleri savunur. Felsefi ve politik olarak önceleri Türkçü, daha sonra Marksist ve Sosyalist görüşleri savunur. ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

49 Uygulamalı eğitim anlayışını savunur. (Yaparak – yaşayarak öğrenme ) Uygulamalı eğitim anlayışını savunur. (Yaparak – yaşayarak öğrenme ) Köylülerin eğitimi düşüncesi daha sonraları köy enstitülerinin kurulmasına fikir anlamında öncülük etmiştir. Köylülerin eğitimi düşüncesi daha sonraları köy enstitülerinin kurulmasına fikir anlamında öncülük etmiştir.

50 4. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ( 1889 – 1978 ) Eğitimci, felsefeci ve politikacıdır. Eğitimci, felsefeci ve politikacıdır. Eğitim sosyolojisinin ders olarak okutulmasına öncülük etmiştir. Eğitim sosyolojisinin ders olarak okutulmasına öncülük etmiştir. Eğitimin milli değerlere dayanması gerektiğini savunur. Eğitimin milli değerlere dayanması gerektiğini savunur. Milli değerleri koruyarak batılılaşmadan yanadır. Milli değerleri koruyarak batılılaşmadan yanadır. Üretici ve yaratıcı bir eğitim modelini savunur. Üretici ve yaratıcı bir eğitim modelini savunur. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

51 Eğitim anlayışının temelleri: Eğitim anlayışının temelleri:  Eğitim bireye bilgi vermenin yanında kişilik gelişimine katkı sağlamalı.  Kişilik gerçek yaşam koşullarında oluşacağından okullar gerçek yaşam alanları olmalıdır.  Okullarda buna uygun ortamlar oluşturulmalıdır. ( okul, bireyi hayata hazırlayan yerler değil hayatın kendisi olmalıdır. – John dewey )  Çalışma sonucu verim alınmalı ( üretici öğrenme )  Eğitimin görevi bireyi yaşama hazırlamak olmalıdır.

52 “İçtimai mektep” adlı bir eğitim modeli önermiştir. “İçtimai mektep” adlı bir eğitim modeli önermiştir. Bu okulun var olan okullarda farkı, üretici ve demokratik bir işleyişinin olması ve geleneksel eğitim anlayışını reddetmesidir. Bu okulun var olan okullarda farkı, üretici ve demokratik bir işleyişinin olması ve geleneksel eğitim anlayışını reddetmesidir.

53 TOPLUM ve EĞİTİM ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ÜNİTE II

54 1. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

55 HAREKETLİLİK : Birey yada grupların toplumsal yada fiziksel hareketleridir. HAREKETLİLİK : Birey yada grupların toplumsal yada fiziksel hareketleridir. FİZİKSEL HAREKETLİLİK ( COĞRAFİ HAREKETLİLİK ) : Birey yada grupların fiziksel olarak yer değiştirmeleridir. FİZİKSEL HAREKETLİLİK ( COĞRAFİ HAREKETLİLİK ) : Birey yada grupların fiziksel olarak yer değiştirmeleridir. Örn. Göçler. Örn. Göçler. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK : Birey yada grupların toplumsal statülerindeki değişimlerdir. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK : Birey yada grupların toplumsal statülerindeki değişimlerdir. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

56 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 ÜST TABAKA ORTA TABAKA ALT TABAKA ÜST ÜST TABAKA ÜST ORTA TABAKA ÜST ALT TABAKA ORTA ÜST TABAKA ORTA ORTA TABAKA ORTA ALT TABAKA ALT ÜST TABAKA ALT ORTA TABAKA ALT ALT TABAKA

57 A. YATAY HAREKETLİLİK EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

58 YATAY HAREKETLİLİK : Aynı toplumsal düzeyde kalmak koşuluyla benzer grup yada durumdan diğerine doğru ileri – geri hareketlerdir. YATAY HAREKETLİLİK : Aynı toplumsal düzeyde kalmak koşuluyla benzer grup yada durumdan diğerine doğru ileri – geri hareketlerdir. Örn. Bir meslekten, eşdeğer bir başka mesleğe geçiş ( İş değişiklikleri ). Satış müdürünün personel müdürü olması vb. Satış müdürünün personel müdürü olması vb. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

59 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 ÜST TABAKA ORTA TABAKA ALT TABAKA

60 B. DİKEY HAREKETLİLİK EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

61 DİKEY HAREKETLİLİK : Bir toplumsal sınıfa mensup birey yada grupların, bulundukları konumdan üst yada alt sosyal sınıflara geçişidir. DİKEY HAREKETLİLİK : Bir toplumsal sınıfa mensup birey yada grupların, bulundukları konumdan üst yada alt sosyal sınıflara geçişidir. Örn. Bir köylünün kente yerleşerek bir işyeri açması ve patron olması. Varlıklı bir ailenin iflas sonucu yoksullaşıp işçi olması. Varlıklı bir ailenin iflas sonucu yoksullaşıp işçi olması. Bir işçi yada köylü çocuğunun fabrika sahibi olması vb. Bir işçi yada köylü çocuğunun fabrika sahibi olması vb. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

62 KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK : Bir kuşaktan diğerine olan farklılaşmalardır. KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK : Bir kuşaktan diğerine olan farklılaşmalardır. Örn. Bir işçi çocuğunun okuyarak varlıklı bir işveren olması. MESLEKSEL HAREKETLİLİK : Aynı kuşakta iş değiştirerek statü ve sınıf farklılaşmasıdır. MESLEKSEL HAREKETLİLİK : Aynı kuşakta iş değiştirerek statü ve sınıf farklılaşmasıdır. Örn. Bir işçinin işi bırakarak işyeri açıp zengin olası yoluyla sınıf değiştirmesi gibi. Örn. Bir işçinin işi bırakarak işyeri açıp zengin olası yoluyla sınıf değiştirmesi gibi. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

63 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 ÜST TABAKA ORTA TABAKA ALT TABAKA

64 GÖÇLER : Bir ülkeye çalışmaya gelen yada aynı ülke içinde yer değiştirenler alt düzey işlerde çalışmaya başlayınca o yöre yada ülke insanlarının daha iyi işlere geçiş yapmalarına neden olur. GÖÇLER : Bir ülkeye çalışmaya gelen yada aynı ülke içinde yer değiştirenler alt düzey işlerde çalışmaya başlayınca o yöre yada ülke insanlarının daha iyi işlere geçiş yapmalarına neden olur. ÜST SINIFLARDAKİ DOĞURGANLIĞIN AZALMASI : Orta ve üst sosyal sınıflarda doğum oranının azalması işe ihtiyaç duyan alt sosyal sınıf mensuplarının iş ihtiyacını karşılayarak daha rahat bir yaşam standardına kavuşmasını sağlayabilir. ÜST SINIFLARDAKİ DOĞURGANLIĞIN AZALMASI : Orta ve üst sosyal sınıflarda doğum oranının azalması işe ihtiyaç duyan alt sosyal sınıf mensuplarının iş ihtiyacını karşılayarak daha rahat bir yaşam standardına kavuşmasını sağlayabilir. TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİN NEDENLERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

65 AYRIMCILIĞIN AZALMASI : Toplumlarda insancıl düşüncelerin gelişmesi farklı ırk ve etnik köken mensuplarının eşit yarışma fırsatlarını yaratır. AYRIMCILIĞIN AZALMASI : Toplumlarda insancıl düşüncelerin gelişmesi farklı ırk ve etnik köken mensuplarının eşit yarışma fırsatlarını yaratır. SANAYİLEŞME ( YENİ MESLEKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI ): Sanayileşme sonucu yeni ve nitelikli insan gücü gerektiren mesleklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum Eğitim yoluyla gelişimini sağlayan bireylerin sosyal statülerinde farklılaşmaya yol açar. SANAYİLEŞME ( YENİ MESLEKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI ): Sanayileşme sonucu yeni ve nitelikli insan gücü gerektiren mesleklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum Eğitim yoluyla gelişimini sağlayan bireylerin sosyal statülerinde farklılaşmaya yol açar. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

66 FIRSAT EŞİTLİĞİ ( DEMOKRATİK GELİŞMELER ) : Toplumlarda demokrasinin gelişimi bireylerin eşit koşullarda ( Göreceli olarak ) yarışmasına olanak sağlar ki bu durumda bireylerin eğitim vb yollarla sınıf atlamasına olanak tanır. FIRSAT EŞİTLİĞİ ( DEMOKRATİK GELİŞMELER ) : Toplumlarda demokrasinin gelişimi bireylerin eşit koşullarda ( Göreceli olarak ) yarışmasına olanak sağlar ki bu durumda bireylerin eğitim vb yollarla sınıf atlamasına olanak tanır. YARIŞMACI TUTUMLAR: Bireyselliğin artması insanların sınıf atlamasına yol açabilir. YARIŞMACI TUTUMLAR: Bireyselliğin artması insanların sınıf atlamasına yol açabilir. KONUMLARIN STATÜSÜNDEKİ DEĞİŞMELER : Bazı meslekler zaman içinde değerini yitirirken bazı meslekler gözde meslek haline gelebilir. KONUMLARIN STATÜSÜNDEKİ DEĞİŞMELER : Bazı meslekler zaman içinde değerini yitirirken bazı meslekler gözde meslek haline gelebilir. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

67 TOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE EĞİTİM EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

68 2. TOPLUMSAL DEĞİŞME VE EĞİTİM EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

69 TOPLUMSAL DEĞİŞME : Toplumsal yapı, toplumsal kurum ve toplumsal ilişkilerdeki değişmelerle, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlardaki değişmelerdir. TOPLUMSAL DEĞİŞME : Toplumsal yapı, toplumsal kurum ve toplumsal ilişkilerdeki değişmelerle, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlardaki değişmelerdir. Toplumsal değişme ilerleme olabileceği gibi bulunduğu konumdan göreceli geri gitme şeklinde de görülebilir. Toplumsal değişme ilerleme olabileceği gibi bulunduğu konumdan göreceli geri gitme şeklinde de görülebilir. TOPLUMSAL DEĞİŞME EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

70 1. BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER : 2. KENTLEŞME : Kentleşmede okulun görevleri : Kentleşmede okulun görevleri : Farklılıkları kaynaştırarak sosyalleştirme Farklılıkları kaynaştırarak sosyalleştirme Toplum kurallarına uyumu kolaylaştırma Toplum kurallarına uyumu kolaylaştırma Bireyi ( Çocuğu ) kent yaşamına hazırlama Bireyi ( Çocuğu ) kent yaşamına hazırlama 3. DEMOGRAFİK ( Nüfus hareketleri ) GELİŞMELER : 4. DİĞER ( Aile, Okul, İş Yaşamı, Çıkar ve baskı grupları) : a) Aile yaşamında değişmeler: I. Kadın ve konumu : II. Çocuk : b) Baskı grupları: TOPLUMSAL DEĞİŞME NEDENLERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

71 TOPLUMSAL DEĞİŞME EĞİTİM EĞİTİM – TOPLUMSAL DEĞİŞME İLİŞKİSİ

72 EĞİTİMİN TUTUCU İŞLEVİ : EĞİTİMİN TUTUCU İŞLEVİ : EĞİTİMİN YARATICI ( YENİLİKÇİ ) İŞLEVİ : EĞİTİMİN YARATICI ( YENİLİKÇİ ) İŞLEVİ : TOPLUMSAL DEĞİŞME – EĞİTİM İLİŞKİSİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

73 3. TOPLUMSALLAŞMA EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

74 TOPLUMSALLAŞMA : Bireyin toplumsal kurumları ve kuralları tanıyarak bunlara uyumlu yaşamasıdır. TOPLUMSALLAŞMA : Bireyin toplumsal kurumları ve kuralları tanıyarak bunlara uyumlu yaşamasıdır. TOPLUMSALLAŞMA YOLLARI : TOPLUMSALLAŞMA YOLLARI : Taklit Taklit Telkin Telkin rekabet rekabet EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

75 BİRİNCİL GRUPLAR İKİNCİL GRUPLAR DIŞ KÜLTÜREL ETMENLER ULUSAL TOPLULUK TV. FİLM BASIN - MEDYASANAT YEREL TOPLULUKLAR İŞ GRUPLARI OYUN GRUPLARI ANA - BABA ÇOCUK ARKADAŞLAR OKUL DİNSEL GRUPLAR KULÜP VE DERNEKLER

76 TOPLUMSALLAŞMA ARAÇLARI : TOPLUMSALLAŞMA ARAÇLARI : I. Aile II. Okul III. Akran grupları IV. Kitle iletişim araçları EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

77 I. YETİŞKİN TOPLUMSALLAŞMASI : a. Yetişkin toplumsallaşması b. Yeniden toplumsallaşma

78 4.EĞİTİMİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

79 EĞİTİMİN AÇIK İŞLEVLERİ : EĞİTİMİN AÇIK İŞLEVLERİ : Kültür biriktirme ve aktarma Kültür biriktirme ve aktarma Yenilikçi ve devrimci bireyler yetiştirme Yenilikçi ve devrimci bireyler yetiştirme Eğitimin Siyasal işlevi Eğitimin Siyasal işlevi Siyasal sistemi koruma ( Sisteme sadakati sağlama ) Siyasal sistemi koruma ( Sisteme sadakati sağlama ) Siyasetçi ve liderlerin seçimi ve eğitimi Siyasetçi ve liderlerin seçimi ve eğitimi Eğitimin Seçme işlevi Eğitimin Seçme işlevi EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

80 EĞİTİMİN GİZLİ İŞLEVLERİ : EĞİTİMİN GİZLİ İŞLEVLERİ : Eş seçme Eş seçme Tanıdık sağlama Tanıdık sağlama Statü kazandırma Statü kazandırma İşsizliği önleme İşsizliği önleme Çocuğun sömürülmesini önleme Çocuğun sömürülmesini önleme Çocuk bakıcılığı Çocuk bakıcılığı EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

81 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008


"EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM : EĞİTİM : 1-Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları