Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2 İDARİ YAPI VE NÜFUS Yüzölçümü 15.853 km 2 İlçe Sayısı 13 Adet Köy Sayısı 509 Adet Toplam Nüfus 1.651.400 Kişi Kent Nüfusu 999.220 Kişi Köy Nüfusu 652.180 Kişi

3 ARAZİ VARLIĞI KULLANIM DURUMU ALAN (ha)TARIM406.000 ÇAYIR-MERA 59.282 ORMAN840.347 TARIM DIŞI279.671 TOPLAM1.585.300 MERSİN Tarım Sektöründe TR62 (Adana ve Mersin) bölgesi %7.1’lik katma değer ile 26 bölge içerisinde 1. sırada yer almaktadır Tarım Sektöründe TR62 (Adana ve Mersin) bölgesi %7.1’lik katma değer ile 26 bölge içerisinde 1. sırada yer almaktadır (Kaynak: MTSO Ekonomik Raporu).

4 TARIM ARAZİLERİNİN ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

5 SULANABİLİR ARAZİ VARLIĞI Su Kaynağı Sulanan Alan (hektar) DSİ Sulanan Alan91.670 (%66) İl Özel İdaresi32.321 (%23) Halk Sulaması14.366 (%10) Toplam 138.357 (%55)

6 Bu projeler de devreye girdiğinde toplam sulanabilir alan 166.719 hektara (% 67) çıkacaktır. Su Kaynağı Sulanan Alan (hektar) DSİ İnşaat Halinde5.211 DSİ Planlanması Tamamlanan23.151 Toplam28.362 Planlaması yapılan 23.151 hektarın 18.000 hektarı Pamuklu Barajının sulayacağı alandır. SULANABİLİR ARAZİ VARLIĞI

7 20022010 Mersin848 milyon $2.6 milyar $ Türkiye23.7 milyar $51 milyar $ Mersin/TR3.65.1 MERSİN Tarımsal üretim değeri açısından Antalya’dan sonra (2.9 milyar $) 2. sırada yer almaktadır. Kaynak: TUİK ve TÜGEM Raporları TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ

8 Ürün Grubu20022010Değişim (%) Mersin Meyve1.3 milyon ton1.9 milyon ton46 Sebze1 milyon ton1.8 milyon ton80 Toplam2.4 milyon ton3.7 milyon ton54 Türkiye Meyve14 milyon ton16 milyon ton14 Sebze23 milyon ton26 milyon ton13 Toplam37 milyon ton42 milyon ton14 Mersin/TR6.48.8 MERSİN -Türkiye toplam sebze üretiminde Antalya’dan (2.1 milyon ton) sonra 2. sırada -Türkiye toplam meyve üretiminde 1. sırada Kaynak: TUİK verileri TARIMSAL ÜRETİM MİKTARI

9

10 ÖNEMLİ SEBZE ÜRÜNLERİ ALAN VE ÜRETİMİ Mersin İli Toplam Sebze Üretimi 1.638.278 ton TÜRKİYE TOPLAM SEBZE ÜRETİMİNİN % 5’İ MERSİN’DEDİR. TÜRKİYE TOPLAM SEBZE ÜRETİMİNİN % 7’Sİ MERSİN’DEDİR.

11

12 ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİ TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ALANININ % 24’Ü (129.219 da) TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİNİN İSE % 26’SI (908.797 TON) MERSİN’DEDİR. TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ALANININ % 24’Ü (129.219 da) TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİNİN İSE % 26’SI (908.797 TON) MERSİN’DEDİR. Antalya’dan sonra (215.000 da - % 38) sera varlığı bakımından ilimiz 2. sırada bulunmaktadır.

13

14 TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİMİNİN % 10’U MUZ ÜRETİMİNİN %72’Sİ ÇİLEK ÜRETİMİNİN % 54’Ü MERSİN’DEDİR. MERSİN’DE MEYVE ÜRETİMİ

15 TÜRKİYE TURUNÇGİL ÜRETİMİNİN % 30’U LİMON ÜRETİMİNİN %62’Sİ MERSİN’DEDİR. Turunçgil alan ve üretiminde ilimiz 1. sıradadır.

16 Ürün Adı MersinTürkiye Ekiliş (ha)Üretim (ton)Ü.Payı (%)Ekiliş (ha)Üretim (ton) Muz2.496144.963714.334204.517 Limon10.468488.0136221.160783.587 Çilek3.766142.2684912.150291.996 Mandarin4.200158.3201930.770846.390 Portakal7.994281.3921444.6501.689.921 Şeftali-Nektarin3.89266.2861227.900547.219 Kayısı6.23156.430959.000660.000 Domates8.171779.5808300.00010.745.572 Turunçgiller26.3111.058.16330100.5403.513.772 Kaynak: FAO, TUİK verileri MERSİN’İN TÜRKİYE ÜRETİMİNDE LİDER OLDUĞU ÜRÜNLER * İlimiz sofralık ve erkenci kayısı, şeftali-nektarin üretiminde Türkiye’de 1. sıradadır.

17 TÜRKİYE YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI 20022010Değişim (%) Mersin323 milyon $937 milyon $290 Türkiye4 milyar $12.7 milyar $318 Mersin/TR88 Kaynak: TİM ve AKİB Raporları İhracat Yapılan Ülke Sayısı 20022010Değişim (%) Mersin10313834 Türkiye16117710 MERSİN Toplam İhracat: 1.8 milyar $ (Tarım Ürünlerinin Payı % 52) İlimiz bölgesindeki illere ait tarımsal ürünlerin dış ticaret merkezi konumundadır.

18 TÜRKİYE YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI Kaynak: Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB).

19 TÜRKİYE YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI Kaynak: Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB).

20 İHRACATTA YAŞANAN SORUNLAR  İhracatta yaşanan sorunların başında tarımsal ilaç kalıntıları gelmektedir.  Dış karantinaya tabi Akdeniz Meyve Sineği, Çiçek Thripsi ve Domates Güvesi gibi zararlılar nedeniyle ihracatımız olumsuz etkilenmektedir. Bu zararlıların toleransları sıfır’dır. Tonlarca partilik bir üründe tek bir tane bile görülse o partinin ihracatı engellenmektedir.  İhracatta rakip olduğumuz ülkelerle kıyaslandığında üretim maliyetlerimiz yüksektir. Bu da pazarda rekabet şansımızı azaltmaktadır.  İhracata gönderilen ürünlerimizde standardizasyon ve kalite eksiklikleri bulunmaktadır.  Toplam ihracatımızın % 35’ini gerçekleştirdiğimiz Rusya Federasyonu (RF), ürün standartları bakımından zor bir pazardır. AB standartlarına göre çok daha düşük pestisit toleransları bulunmaktadır. RF standartlarına uyabilmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

21 MERSİN’DE HAYVAN VARLIĞI (2011) İlimizdeki büyükbaş hayvan varlığının % 85’i kültür, % 10’u ise kültür melezi, % 5’î ise yerli ırktır.

22 MERSİN’DE HAYVAN VARLIĞI 20022010Değişim (%) Mersin73 bin adet85 bin adet1.1 Türkiye9.9 milyon adet10.8 milyon adet9.1 Mersin/TR0.70.8 Kaynak: TÜGEM ve TUİK verileri Eylül-2010 / Nisan-2011 tarihleri arasında ilimizden ithal edilen hayvan ve hayvansal ürünler: -Canlı Kasaplık Sığır: 56.000 adet -Besi Sığırı: 65.000 adet -Dondurulmuş Et: 163.925 kg

23 MERSİN’DE HAYVANSAL ÜRETİM 133.534 ton süt, 4.294 ton et ve 2.739 ton bal  İlimizde 133.534 ton süt, 4.294 ton et ve 2.739 ton bal üretimi yapılmaktadır.  Hayvan başına süt verimi yıllık 2.500 litre, ortalama 200 günlük sağım dikkate alındığında günlük verim 12.5 litre/gün’dür. Bunun yanında ortalama 25 kg verim alan işletmeler de vardır.  Süt Verimindeki Düşüklüğün Nedenleri:  Mevcut işletmelerin alt yapı eksiklikleri bulunmaktadır.  Yeni hazırlanan projelerin tip projeler olması ve mevcut koşullara göre yeterince revize edilmemesi  Süt hayvanlarının beslenme koşullarının yetersiz olması (yem bitkisi ekim alanlarının yeterli olmaması, silaj üretim ve tüketiminin sınırlı olması)  Çözüm:  1. Modern süt sığırcılık işletmelerine ihtiyaç vardır.  2. Bakanlık projeleri (genel bütçe – fon kaynaklı) projeleri özel projeler şeklinde toplulaştırılarak uygulanmalıdır.  3. Mevcut işletmelerin alt yapıları eksiklikleri giderilmelidir.  4. Kaba yem (arpa, fiğ, silajlık mısır, yonca v.b.) üretimi desteklenmelidir. İlimizdeki mevcut işletmeler aile işletmeleri olup, modernizasyonları yoktur. Dolayısıyla bu durum verim ve kaliteyi etkilemektedir. İlimizde yaklaşık 39.000 büyükbaş işletmesi bulunmaktadır. Ortalama hayvan varlığı 2-3 baş/işletme’dir.

24 MERSİN’DE HAYVANSAL ÜRETİM  Süt kalitesinde yaşanan sorunlar:  Mevcut süt üretiminde fiziksel ve kimyasal bulaşıklık sorunları yaşanmaktadır.  Oranı çok az da olsa hala sütlerde antibiyotik kalıntısı bulunmaktadır  Süt analizlerinde aflatoksin kalıntısına rastlanmaktadır.  Yapılan mikrobiyolojik analizlerde canlı bakteri sayısı 100.000 adet/ml olması gerekirken daha yüksek çıkmaktadır (salmonella, streptococcus, E. Coli, coliform, maya-küf).  Sütlerin ön soğutma ve soğuk zincirde taşınması için gerekli alt yapı eksiklikleri bulunmaktadır.  Çözüm:  Üretilen sütler anında ön soğutma tankına alınmalı ve soğuk zincirde taşınmalıdır.  Kalitesiz kaba ve kesif yemlerin tüketiminin önlenmesi, bu konularda eğitim çalışmalarının artırılarak devam etmesi  Üretilen sütlerin analiz edilmek suretiyle, kontrol ve denetimlerinin sıklaştırılması (firmalar, kooperatifler, birlikler)

25 KANATLI HAYVAN VARLIĞI  İlimiz dahilinde 3 adet kanatlı damızlık işletmesi, 2 adet kuluçkahane işletmesi bulunmaktadır. Ayrıca 819 adet broiler, 25 adet yumurtacı kümes aktiftir. Bu işletmelerde 105.000 yumurtacı, 5.734.430 etçi (broiler) kanatlı hayvan bulunmaktadır. Beyaz et üretiminde yılda 4 dönemden yaklaşık 23 milyon adetlik üretim mevcuttur.  ÖNERİ:  Güncel bir konu olan beyaz et ihracatı da göz önünde bulundurularak modern broiler kümes yapımına en az %50 oranında hibe desteği verilmelidir.  Düşük kapasiteli atıl halde bulunan kümeslerin yeniden üretime kazandırılması için kapasite artırımı ve modernizasyon için hibe desteği çıkarılmalıdır.  Üretici birlikleri güçlendirilmelidir.  Beyaz et toptan üretici fiyatı 3.5 TL/kg, perakende satış fiyatı ise 4-5 TL/kg’dır.  Beyaz et üretiminde İlimiz genelinde yatırımlar artmaktadır. Firmaların tercih ettiği bölge özellikle Tarsus ilçemizin Toroslar eteğidir.  35.000 broiler kapasiteli tam otomatik üretim sistemi yaklaşık 500.000 TL’ye mal olmaktadır.

26 ZİRAİ İLAÇ REÇETE YAZMA YETKİSİ S.Noİlçe AdıResmiÖzelToplam 1Akdeniz2343 66 2Anamur1213 25 3Aydıncık75 12 4Bozyazı610 16 5Çamlıyayla20 2 6Erdemli2922 51 7Gülnar101 11 8Mezitli1210 22 9Mut158 23 10Silifke1712 29 11Tarsus3619 55 12Toroslar95 14 13Yenişehir4533 78 Toplam 223181 404

27 ORGANİK TARIM ÇALIŞMALARI İlçeAlan (da)Üretici Sayısı Merkez99417 Anamur40943 Bozyazı60970 Aydıncık102 Gülnar2.85736 Mut5.455121 Silifke1.17646 Erdemli1.19811 Çamlıyayla821 Tarsus68210 TOPLAM13.475357

28 ORGANİK TARIM ÇALIŞMALARI SORUN: İlimizde organik tarım, çok uygun ekolojiler olmasına rağmen istenilen düzeyde yaygınlaşamamaktadır. Bunun nedeni Sertifikasyonda fazla bürokratik işleme gereksinim olması ve bireysel başvurularda ücretlendirmenin yüksek olması (1.000 TL – 2.000 TL/yıl analizler ve kontrol ücretleri hariç) Organik ürünlere özel toplu satış yerlerinin (organik pazarlar gibi) olmaması Organik üretilen ürünlerin fiyat dengesinin istenilen aralıkta oluşmaması Grup sertifikasyonu için üreticilerin bir araya gelmemesi Üreticilerin konu ile ilgili bilgi eksikliklerinin olması ÇÖZÜM: Organik üretime verilen devlet desteklerinin artırılması ve ürün gruplarına göre farklı destekleme modellerinin oluşturulması Projeli çalışmalarla uygun alanlarda üreticilerin başlangıç sertifikasyon ücretlerinin karşılanması ve organik tarımın uygulanabilirliğinin ortaya konulması Organik tarım ürünlerini pazarlayan kuruluşlarla iletişime geçilmesi ve talep yaratılması Organik ürünlere özel pazarların ve satış yerlerinin oluşturulması, tüketicilerin taleplerinin artırılması Konu ile ilgili etkin yayım faaliyetlerinin yürütülmesi

29 İYİ TARIM UYGULAMALARI Bitki TürüAlan (da) Süs Bitkileri36 Domates230 Limon3.605 Mandarin3.170 Portakal680 Kabak60 Çilek565 Erik142 Elma63 Nektarin200 Kayısı100 Muz65 Altıntop892 Karpuz160 Hıyar10 Zeytin145 Biber58 TOPLAM165 üretici, 12.231 da  Ülkemizde iyi tarım sertifikasyon yetkisine sahip 18 adet firma bulunmaktadır. İlimizdeki üreticiler 8 firma ile çalışmaktadır. Bunlardan 2 tanesi (Ekotar, Turkgap) ilimizde faaliyet göstermektedir.  İyi tarım uygulamalarında sertifikasyon ücretleri yüksektir.  İç piyasada tüketilen ürünlerimizde yetiştiriciler bu sisteme dahil olmamaktadır.  Bu konudaki Bakanlık desteği (20 TL/da açık, 80 TL/da sera) teşvik edici değildir. Bu miktarların artırılması gerekmektedir.  Ziraat Bankası aracılığıyla % 60 faiz indirimli kredi kullandırılmaktadır. Bu konuda etkin yayım faaliyetleri yürütülmektedir.

30 SERBEST DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İlçe Adı Yetkili Danışmanlık Bürosu Ünvanı Yenişehir1Ziraat Mühendisi Tarsus65 Veteriner Hekim, 1 Ziraat Mühendisi Erdemli75 Veteriner Hekim, 2 Ziraat Mühendisi Toroslar1Ziraat Mühendisi Akdeniz7 2 Veteriner Hekim, 1 Gıda Mühendisi, 4 Ziraat Mühendisi Gülnar22 Ziraat Mühendisi Silifke1Ziraat Mühendisi Mut1Ziraat Mühendisi TOPLAM26 12 Veteriner Hekim, 13 Ziraat Mühendisi, 1 Gıda Mühendisi

31 KOOPERATİF VE BİRLİKLER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ SULAMA KOOPERATİFİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ÜST BİRLİK TOPLAM 18849102249 BİRLİĞİN ADIÜYE KOOPERATİF SAYISI MENKOBİRLİK50 SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ9 TOPLAM59 Not: Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliğinin çalışma ofisi bulunmamaktadır.

32 KOOPERATİF ÇALIŞMALARI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ  Tasfiye Halinde Olan: 41  Orman İşi Yapan: 45  Süt-Yem Hizmetleri: 35  Sera/Meyve Serası: 20  Zeytin Salamura : 1  Zeytin Yağı: 2  Faaliyeti Olmayan: 44  TOPLAM: 189 SULAMA KOOPERATİFİ  Tasfiye halinde Olan: 9  Faal Durumda Olan: 26  Faaliyeti Olmayan: 14  TOPLAM: 49 SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ  Faal Durumda Olan: 10  Faaliyeti Olmayan: -  TOPLAM: 10

33 ÜRETİCİ BİRLİKLERİ SORUN:  5200 sayılı Üretici Birlikleri kanunundaki yasal eksiklikler nedeniyle gelişmemektedir.  Yasal mevzuatlar gereğince bu birlikler ticari faaliyette bulunamadıklarından düzenli bir gelirleri yoktur.  Üretici Birliklerinin, üretici aidatlarından başka herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Büro kirası, personel giderleri gibi sabit masraflarını dahi karşılayamayacak düzeydedirler.  Birliklere üye olma yönünde üreticileri zorlayıcı veya teşvik edici bir mevzuat bulunmamaktadır. ÇÖZÜM:  Üretici Birlikleri Kanunundaki yasal mevzuat eksikliklerin giderilmesi, ticari faaliyette bulunabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  Birliklere üye olmanın özendirilmesi için Bakanlığımız destekleme programına dahil edilmeli veya desteklemeler birlikler üzerinden verilmelidir.  İhracata giden ürünlerde üreticilerin birliklere üye olması desteklemelerle teşvik edilmelidir. ÜRETİCİ BİRLİKLERİ BİRLİK SAYISIÜYE SAYISI 243.725

34 TARIMSAL DESTEKLEMELER-2010/2011 Destekleme Konusu İşletme Sayısı Birim Destek Tutarı (TL) Sertifikalı Fidan1444394 da456.055 Sertifikalı Tohumluk2205.825 ton72.038 Yem Bitkileri2.208110.365 da3.384.428 Arıcılık785131.308 (koloni)867.798 Bombus4422.309 (koloni)115.450 Hayvancılık411.655 baş15.343.264 Süt Desteği70.099 lt2.805.209 Aşı Desteği13.409 adet53.636 İyi Tarım Uygulamaları16421.725 da461.947 Organik Tarım1285.530 da138.252 Fark Ödemesi (PKS)1.983-8.463.884 MGD ve Top. An.30.000-18.700.000 ÇATAK (Tahmin)1286.800920.000 TOPLAM--51.781.961

35 TARIMSAL DESTEKLEMELER 20022011Değişim (%) Mersin21 milyon TL52 milyon TL138 Türkiye1.8 milyar TL5.9 milyar TL227 Mersin/TR %1.20.9 Kaynak: TÜGEM ve TUİK verileri

36 YÜRÜTÜLEN PROJELER ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması) Projesi Yürütülen İlçe: Silifke Üretici Sayısı: 128 adet Proje Alanı: 6.800 da Proje Bütçesi: 920.000 TL Destekleyen Kuruluş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Özel Çevre Koruma Müdürlüğü (Sertifikasyon Ücreti) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Mart 2011 – Aralık 2011 Proje Kapsamı: İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde Bakanlığımız tarafından 180 TL/da destekleme sağlanmaktadır.

37 YÜRÜTÜLEN PROJELER Kıl Keçilerinin Sanen Tekeleriyle Melezlenerek Yüksek Verimli Keçi Sürülerinin Kurularak Keçi Yetiştiricilerinin Gelirinin Artırılması Projesi Yürütülen İlçe: Tüm İlçeler Üretici Sayısı: 13 işletme Dağıtılan Teke Sayısı: 80 adet Proje Bütçesi: 63.000 TL Destekleyen Kuruluş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2009 – 2011

38 YÜRÜTÜLEN PROJELER Mera Islah ve Amenajman Projeleri Yürütülen İlçe: Silifke (Ulugöz) Tarsus (Hasanağa, Çayboyu, Çatalca) Proje Bütçesi: 402.500 TL Proje Alanı: 1.710 da Yararlanan Kişi Sayısı: 170 adet Yararlanan Hayvan Sayısı: 8.500 adet Destekleyen Kuruluş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2009 – 2015

39 Çukurova Kalkınma Ajansı Projeleri Numarası Başvuru Sahibinin Tam Yasal AdıProjenin Adı Proje Tutarı TL. TR62-10-02/257Gülnar İlçe Tarım MüdürlüğüBal Üretimi Ve Kalitesinin Arttrılması 67.637,53 TR62-10-02/144Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü Ekolojik Hayata Dönüş Projesi 39.902.00 TR62-10-02/155Tarsus İlçe Tarım MüdürlüğüÜzümü Ye, Bağını Sor! 68.077,00 TR62-10-02/258Gülnar İlçe Tarım MüdürlüğüHem Bol, Hem Kaliteli Süt 65.683,62 TR62-10-02/132Toroslar Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü Tarımda Güvenli Pestisit Uygulamaları Temel Eğitimi 87.954,00

40 Özel İdare Projeleri İl Özel İdare Destekli Proje Çiftçi Eğitimi ve Yayım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 2012 (1 yıl)30.000 TL

41 KIRSAL KALKINMA PROJELERİ EKONOMİK YATIRIMLAR Proje Dönemi Müracaat Sayısı Desteklenen Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli (TL) Hibe Tutarı (TL) Etap-2 (2006-2007)42246.140.9843.163.458 Etap-3 (2008)263185.168.5912.583.796 Etap-4 (2009)112166.233.2083.534.152 Etap-5 (2010)561510.390.9683.664.250 Etap-6 (2011)581810.331.7705.165.885 TOPLAM5319138.265.52118.111.541

42 KIRSAL KALKINMA PROJELERİ MAKİNE EKİPMAN (2009-2011) YILLARProje AdediTutarı (TL) 20093192.141.054,10 20106542.369.512,98 201112316.269.242,50 TOPLAM220410.779.809,58

43 2012 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN PROJELER 1. Uzaktan Algılama Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Tarım Envanterinin Çıkarılması Tahmini Proje Bütçesi: 50.000 TL 2. Yüksek Sera Meyveciliğinin Geliştirilmesi Projesi Tahmini Proje Bütçesi: 250.000 TL 3. Topraksız Kültür Sera Sebzeciliğinin Yaygınlaştırılması Tahmini Proje Bütçesi: 250.000 TL 4. Bağda Filoksera Zararlısına Karşı Amerikan Asma Anacı Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi Tahmini Proje Bütçesi: 150.000 TL 5. Kaliteli ve Hijyenik Süt Temini İçin Süt İşletmelerinin Eğitimi Projesi Tahmini Proje Bütçesi: 50.000 TL

44 ENTEGRE VE KONTROLLÜ MÜCADELE  İlimizde kültür bitkilerinde zarara neden olan  36 hastalık,  51 zararlı  4 yabancı ot  Toplam 91 farklı hastalık ve zararlıya karşı program yürütülmektedir.  Hedefmiz:  Kimyasal mücadeleyi en aza indirecek alternatif mücadele tekniklerinin (biyolojik, biyoteknik, kültürel, entegre mücadele gibi) kullanımını sağlamaktır.

45 İLİMİZDE ZİRAİ İLAÇ TÜKETİMİ İlaç Grubu (2011)Kullanılan Miktar (kg/lt) İnsektisit 181.258,7 Fungusit 342.924,7 Akarisit 23.864,6 Herbisit 17.690,1 Nematosit 1.087.098 Yazlık ve Kışlık Yağlar 168.252 Demirli Bileşikler (kg) 6.310 Diğerleri 22.017 Toplam1.849.415,1  Tablodan anlaşıldığı üzere  2010 yılına göre 2011’de toplam ilaç tüketimi azalmıştır.  Azalma Nedenleri:  Ürüne ruhsatlı ilaç kullanma zorunluluğu (reçeteli satış sistemi-2009)  Kullanılan ilaçların kayıt altına alınma zorunluluğu (2008)  İç piyasa ve ihracat aşamasında tedarikçilerin kalıntılı ürün istememesi (2005)  Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaşması (2009)  Kalıntı analizlerinin yaygınlaşması İlaç Grubu (2010)Kullanılan Miktar (kg/lt) İnsektisit198.748 Fungusit675.393 Akarisit31.979 Herbisit23.292 Nematosit1.173.375 Yazlık ve Kışlık Yağlar771.436 Demirli Bileşikler (kg)9.610 Diğerleri64.473 Toplam2.948.306

46 ZİRAİ İLAÇ KALINTISI VE NEDENLERİ  Pestisit (Zirai İlaç) kalıntısının nedenleri: o Az da olsa ruhsatsız ilaç kullanımı devam etmektedir o Önerilen dozun üzerinde doz uygulamaları yapılmaktadır o İlaçlama ile hasat arasında beklenmesi gereken süreye dikkat edilmemesi o Gereksiz ilaç uygulamaları  Pestisit (Zirai İlaç) kalıntısının önlenmesi için yürütülen çalışmalar: o Bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması ve izlenmesi (04.11.2008 tarih ve 27044 Sayılı Yönetmelik) o Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışı (12.06.2009 tarih ve 27256 Sayılı Yönetmelik) o Bitki koruma ürünlerini uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik (21.11.2009 tarih ve 27413 Sayılı Yönetmelik) o Entegre ve kontrollü ürün yönetimi projesi o Üretici eğitim ve yayım çalışmaları (arazi çalışmaları ve üretici toplantıları)

47 ÜRETİM ALANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI  27044 Sayılı Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik 04.11.2008 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Yaş meyve ve sebzede 2009  Diğer bitkisel ürünlerde 2010 yılından itibaren kayıt olma zorunluluğu  Amaç:  Tarım ilaçlarının teknik talimatlara uygun ve kontrollü olarak kullanılmasını,  tüketici sağlığı ve çevrenin korunması ile üründe izlenebilirliği sağlamaktır.  İhracat aşamasındaki ürünlerde bu kayıt sistemine giriş yapılması zorunluluktur.

48 ÜRETİM ALANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI  Kayıt altına alınan üreticilere kullanılan kimyasalların yazıldığı bir defter verilmektedir.  Hasat döneminde bu defterler kullanılan tarım ilaçlarının uygunluğu açısından kontrol edilmekte ve İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından onaylanmaktadır.  Mersin kayıt sistemine dahil olan alan ve üretici sayısı bakımından birinci sıradadır.  Kayıtlı Üretici: 20.032  Alan: 239.366 dekar  Türkiye’de ilk ve tek internet veri tabanlı bilgisayar sistemini geliştiren ve kullanan il Mersin’dir.  Bu sistemin kurulması için gerekli olan kaynak, İl Özel İdaresi’nden karşılanmıştır.  Bilgisayar sistemine kayıt olan bir üreticinin tüm bilgileri istenildiği taktirde son aşamaya kadar bilgisayar üzerinden izlenebilir durumdadır.

49 EĞİTİM ÇALIŞMALARI EĞİTİMİN KONUSUKatılan Kişi Bitki Pasaportu Uygulamaları612 Turunçgil Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele325 Turunçgillerde Abiyotik Hastalıklar120 Bağ Filokserası78 Domates Güvesi819 Bitkisel Ürünlerde Pestisit Kalıntısı155 İlaç Alet ve Makineleri, Kalibrasyon5.285 Sebze Hastalık ve Zararlıları130 Reçeteli Satış Eğitimi130 Akdeniz Meyve Sineği75 Süne Mücadelesi500 Trabzon Hurması Hastalık ve Zararlıları80 Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi550 BKÜ Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi550 Biyolojik Mücadele325 TOPLAM9.734

50 TEŞEKKÜR EDERİM Tel : (0 324) 325 40 06 - 07 www.mersin-tarim.gov.tr E-mail: info@mersin-tarim.gov.tr


"T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları