Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2 İDARİ YAPI VE NÜFUS Yüzölçümü km 2 İlçe Sayısı 13 Adet Köy Sayısı 509 Adet Toplam Nüfus Kişi Kent Nüfusu Kişi Köy Nüfusu Kişi

3 ARAZİ VARLIĞI KULLANIM DURUMU ALAN (ha)TARIM ÇAYIR-MERA ORMAN TARIM DIŞI TOPLAM MERSİN Tarım Sektöründe TR62 (Adana ve Mersin) bölgesi %7.1’lik katma değer ile 26 bölge içerisinde 1. sırada yer almaktadır Tarım Sektöründe TR62 (Adana ve Mersin) bölgesi %7.1’lik katma değer ile 26 bölge içerisinde 1. sırada yer almaktadır (Kaynak: MTSO Ekonomik Raporu).

4 TARIM ARAZİLERİNİN ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

5 SULANABİLİR ARAZİ VARLIĞI Su Kaynağı Sulanan Alan (hektar) DSİ Sulanan Alan (%66) İl Özel İdaresi (%23) Halk Sulaması (%10) Toplam (%55)

6 Bu projeler de devreye girdiğinde toplam sulanabilir alan hektara (% 67) çıkacaktır. Su Kaynağı Sulanan Alan (hektar) DSİ İnşaat Halinde5.211 DSİ Planlanması Tamamlanan Toplam Planlaması yapılan hektarın hektarı Pamuklu Barajının sulayacağı alandır. SULANABİLİR ARAZİ VARLIĞI

7 Mersin848 milyon $2.6 milyar $ Türkiye23.7 milyar $51 milyar $ Mersin/TR MERSİN Tarımsal üretim değeri açısından Antalya’dan sonra (2.9 milyar $) 2. sırada yer almaktadır. Kaynak: TUİK ve TÜGEM Raporları TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ

8 Ürün Grubu Değişim (%) Mersin Meyve1.3 milyon ton1.9 milyon ton46 Sebze1 milyon ton1.8 milyon ton80 Toplam2.4 milyon ton3.7 milyon ton54 Türkiye Meyve14 milyon ton16 milyon ton14 Sebze23 milyon ton26 milyon ton13 Toplam37 milyon ton42 milyon ton14 Mersin/TR MERSİN -Türkiye toplam sebze üretiminde Antalya’dan (2.1 milyon ton) sonra 2. sırada -Türkiye toplam meyve üretiminde 1. sırada Kaynak: TUİK verileri TARIMSAL ÜRETİM MİKTARI

9

10 ÖNEMLİ SEBZE ÜRÜNLERİ ALAN VE ÜRETİMİ Mersin İli Toplam Sebze Üretimi ton TÜRKİYE TOPLAM SEBZE ÜRETİMİNİN % 5’İ MERSİN’DEDİR. TÜRKİYE TOPLAM SEBZE ÜRETİMİNİN % 7’Sİ MERSİN’DEDİR.

11

12 ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİ TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ALANININ % 24’Ü ( da) TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİNİN İSE % 26’SI ( TON) MERSİN’DEDİR. TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ALANININ % 24’Ü ( da) TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİNİN İSE % 26’SI ( TON) MERSİN’DEDİR. Antalya’dan sonra ( da - % 38) sera varlığı bakımından ilimiz 2. sırada bulunmaktadır.

13

14 TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİMİNİN % 10’U MUZ ÜRETİMİNİN %72’Sİ ÇİLEK ÜRETİMİNİN % 54’Ü MERSİN’DEDİR. MERSİN’DE MEYVE ÜRETİMİ

15 TÜRKİYE TURUNÇGİL ÜRETİMİNİN % 30’U LİMON ÜRETİMİNİN %62’Sİ MERSİN’DEDİR. Turunçgil alan ve üretiminde ilimiz 1. sıradadır.

16 Ürün Adı MersinTürkiye Ekiliş (ha)Üretim (ton)Ü.Payı (%)Ekiliş (ha)Üretim (ton) Muz Limon Çilek Mandarin Portakal Şeftali-Nektarin Kayısı Domates Turunçgiller Kaynak: FAO, TUİK verileri MERSİN’İN TÜRKİYE ÜRETİMİNDE LİDER OLDUĞU ÜRÜNLER * İlimiz sofralık ve erkenci kayısı, şeftali-nektarin üretiminde Türkiye’de 1. sıradadır.

17 TÜRKİYE YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI Değişim (%) Mersin323 milyon $937 milyon $290 Türkiye4 milyar $12.7 milyar $318 Mersin/TR88 Kaynak: TİM ve AKİB Raporları İhracat Yapılan Ülke Sayısı Değişim (%) Mersin Türkiye MERSİN Toplam İhracat: 1.8 milyar $ (Tarım Ürünlerinin Payı % 52) İlimiz bölgesindeki illere ait tarımsal ürünlerin dış ticaret merkezi konumundadır.

18 TÜRKİYE YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI Kaynak: Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB).

19 TÜRKİYE YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI Kaynak: Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB).

20 İHRACATTA YAŞANAN SORUNLAR  İhracatta yaşanan sorunların başında tarımsal ilaç kalıntıları gelmektedir.  Dış karantinaya tabi Akdeniz Meyve Sineği, Çiçek Thripsi ve Domates Güvesi gibi zararlılar nedeniyle ihracatımız olumsuz etkilenmektedir. Bu zararlıların toleransları sıfır’dır. Tonlarca partilik bir üründe tek bir tane bile görülse o partinin ihracatı engellenmektedir.  İhracatta rakip olduğumuz ülkelerle kıyaslandığında üretim maliyetlerimiz yüksektir. Bu da pazarda rekabet şansımızı azaltmaktadır.  İhracata gönderilen ürünlerimizde standardizasyon ve kalite eksiklikleri bulunmaktadır.  Toplam ihracatımızın % 35’ini gerçekleştirdiğimiz Rusya Federasyonu (RF), ürün standartları bakımından zor bir pazardır. AB standartlarına göre çok daha düşük pestisit toleransları bulunmaktadır. RF standartlarına uyabilmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

21 MERSİN’DE HAYVAN VARLIĞI (2011) İlimizdeki büyükbaş hayvan varlığının % 85’i kültür, % 10’u ise kültür melezi, % 5’î ise yerli ırktır.

22 MERSİN’DE HAYVAN VARLIĞI Değişim (%) Mersin73 bin adet85 bin adet1.1 Türkiye9.9 milyon adet10.8 milyon adet9.1 Mersin/TR Kaynak: TÜGEM ve TUİK verileri Eylül-2010 / Nisan-2011 tarihleri arasında ilimizden ithal edilen hayvan ve hayvansal ürünler: -Canlı Kasaplık Sığır: adet -Besi Sığırı: adet -Dondurulmuş Et: kg

23 MERSİN’DE HAYVANSAL ÜRETİM ton süt, ton et ve ton bal  İlimizde ton süt, ton et ve ton bal üretimi yapılmaktadır.  Hayvan başına süt verimi yıllık litre, ortalama 200 günlük sağım dikkate alındığında günlük verim 12.5 litre/gün’dür. Bunun yanında ortalama 25 kg verim alan işletmeler de vardır.  Süt Verimindeki Düşüklüğün Nedenleri:  Mevcut işletmelerin alt yapı eksiklikleri bulunmaktadır.  Yeni hazırlanan projelerin tip projeler olması ve mevcut koşullara göre yeterince revize edilmemesi  Süt hayvanlarının beslenme koşullarının yetersiz olması (yem bitkisi ekim alanlarının yeterli olmaması, silaj üretim ve tüketiminin sınırlı olması)  Çözüm:  1. Modern süt sığırcılık işletmelerine ihtiyaç vardır.  2. Bakanlık projeleri (genel bütçe – fon kaynaklı) projeleri özel projeler şeklinde toplulaştırılarak uygulanmalıdır.  3. Mevcut işletmelerin alt yapıları eksiklikleri giderilmelidir.  4. Kaba yem (arpa, fiğ, silajlık mısır, yonca v.b.) üretimi desteklenmelidir. İlimizdeki mevcut işletmeler aile işletmeleri olup, modernizasyonları yoktur. Dolayısıyla bu durum verim ve kaliteyi etkilemektedir. İlimizde yaklaşık büyükbaş işletmesi bulunmaktadır. Ortalama hayvan varlığı 2-3 baş/işletme’dir.

24 MERSİN’DE HAYVANSAL ÜRETİM  Süt kalitesinde yaşanan sorunlar:  Mevcut süt üretiminde fiziksel ve kimyasal bulaşıklık sorunları yaşanmaktadır.  Oranı çok az da olsa hala sütlerde antibiyotik kalıntısı bulunmaktadır  Süt analizlerinde aflatoksin kalıntısına rastlanmaktadır.  Yapılan mikrobiyolojik analizlerde canlı bakteri sayısı adet/ml olması gerekirken daha yüksek çıkmaktadır (salmonella, streptococcus, E. Coli, coliform, maya-küf).  Sütlerin ön soğutma ve soğuk zincirde taşınması için gerekli alt yapı eksiklikleri bulunmaktadır.  Çözüm:  Üretilen sütler anında ön soğutma tankına alınmalı ve soğuk zincirde taşınmalıdır.  Kalitesiz kaba ve kesif yemlerin tüketiminin önlenmesi, bu konularda eğitim çalışmalarının artırılarak devam etmesi  Üretilen sütlerin analiz edilmek suretiyle, kontrol ve denetimlerinin sıklaştırılması (firmalar, kooperatifler, birlikler)

25 KANATLI HAYVAN VARLIĞI  İlimiz dahilinde 3 adet kanatlı damızlık işletmesi, 2 adet kuluçkahane işletmesi bulunmaktadır. Ayrıca 819 adet broiler, 25 adet yumurtacı kümes aktiftir. Bu işletmelerde yumurtacı, etçi (broiler) kanatlı hayvan bulunmaktadır. Beyaz et üretiminde yılda 4 dönemden yaklaşık 23 milyon adetlik üretim mevcuttur.  ÖNERİ:  Güncel bir konu olan beyaz et ihracatı da göz önünde bulundurularak modern broiler kümes yapımına en az %50 oranında hibe desteği verilmelidir.  Düşük kapasiteli atıl halde bulunan kümeslerin yeniden üretime kazandırılması için kapasite artırımı ve modernizasyon için hibe desteği çıkarılmalıdır.  Üretici birlikleri güçlendirilmelidir.  Beyaz et toptan üretici fiyatı 3.5 TL/kg, perakende satış fiyatı ise 4-5 TL/kg’dır.  Beyaz et üretiminde İlimiz genelinde yatırımlar artmaktadır. Firmaların tercih ettiği bölge özellikle Tarsus ilçemizin Toroslar eteğidir.  broiler kapasiteli tam otomatik üretim sistemi yaklaşık TL’ye mal olmaktadır.

26 ZİRAİ İLAÇ REÇETE YAZMA YETKİSİ S.Noİlçe AdıResmiÖzelToplam 1Akdeniz Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla20 2 6Erdemli Gülnar Mezitli Mut Silifke Tarsus Toroslar Yenişehir Toplam

27 ORGANİK TARIM ÇALIŞMALARI İlçeAlan (da)Üretici Sayısı Merkez99417 Anamur40943 Bozyazı60970 Aydıncık102 Gülnar Mut Silifke Erdemli Çamlıyayla821 Tarsus68210 TOPLAM

28 ORGANİK TARIM ÇALIŞMALARI SORUN: İlimizde organik tarım, çok uygun ekolojiler olmasına rağmen istenilen düzeyde yaygınlaşamamaktadır. Bunun nedeni Sertifikasyonda fazla bürokratik işleme gereksinim olması ve bireysel başvurularda ücretlendirmenin yüksek olması (1.000 TL – TL/yıl analizler ve kontrol ücretleri hariç) Organik ürünlere özel toplu satış yerlerinin (organik pazarlar gibi) olmaması Organik üretilen ürünlerin fiyat dengesinin istenilen aralıkta oluşmaması Grup sertifikasyonu için üreticilerin bir araya gelmemesi Üreticilerin konu ile ilgili bilgi eksikliklerinin olması ÇÖZÜM: Organik üretime verilen devlet desteklerinin artırılması ve ürün gruplarına göre farklı destekleme modellerinin oluşturulması Projeli çalışmalarla uygun alanlarda üreticilerin başlangıç sertifikasyon ücretlerinin karşılanması ve organik tarımın uygulanabilirliğinin ortaya konulması Organik tarım ürünlerini pazarlayan kuruluşlarla iletişime geçilmesi ve talep yaratılması Organik ürünlere özel pazarların ve satış yerlerinin oluşturulması, tüketicilerin taleplerinin artırılması Konu ile ilgili etkin yayım faaliyetlerinin yürütülmesi

29 İYİ TARIM UYGULAMALARI Bitki TürüAlan (da) Süs Bitkileri36 Domates230 Limon3.605 Mandarin3.170 Portakal680 Kabak60 Çilek565 Erik142 Elma63 Nektarin200 Kayısı100 Muz65 Altıntop892 Karpuz160 Hıyar10 Zeytin145 Biber58 TOPLAM165 üretici, da  Ülkemizde iyi tarım sertifikasyon yetkisine sahip 18 adet firma bulunmaktadır. İlimizdeki üreticiler 8 firma ile çalışmaktadır. Bunlardan 2 tanesi (Ekotar, Turkgap) ilimizde faaliyet göstermektedir.  İyi tarım uygulamalarında sertifikasyon ücretleri yüksektir.  İç piyasada tüketilen ürünlerimizde yetiştiriciler bu sisteme dahil olmamaktadır.  Bu konudaki Bakanlık desteği (20 TL/da açık, 80 TL/da sera) teşvik edici değildir. Bu miktarların artırılması gerekmektedir.  Ziraat Bankası aracılığıyla % 60 faiz indirimli kredi kullandırılmaktadır. Bu konuda etkin yayım faaliyetleri yürütülmektedir.

30 SERBEST DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İlçe Adı Yetkili Danışmanlık Bürosu Ünvanı Yenişehir1Ziraat Mühendisi Tarsus65 Veteriner Hekim, 1 Ziraat Mühendisi Erdemli75 Veteriner Hekim, 2 Ziraat Mühendisi Toroslar1Ziraat Mühendisi Akdeniz7 2 Veteriner Hekim, 1 Gıda Mühendisi, 4 Ziraat Mühendisi Gülnar22 Ziraat Mühendisi Silifke1Ziraat Mühendisi Mut1Ziraat Mühendisi TOPLAM26 12 Veteriner Hekim, 13 Ziraat Mühendisi, 1 Gıda Mühendisi

31 KOOPERATİF VE BİRLİKLER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ SULAMA KOOPERATİFİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ÜST BİRLİK TOPLAM BİRLİĞİN ADIÜYE KOOPERATİF SAYISI MENKOBİRLİK50 SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ9 TOPLAM59 Not: Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliğinin çalışma ofisi bulunmamaktadır.

32 KOOPERATİF ÇALIŞMALARI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ  Tasfiye Halinde Olan: 41  Orman İşi Yapan: 45  Süt-Yem Hizmetleri: 35  Sera/Meyve Serası: 20  Zeytin Salamura : 1  Zeytin Yağı: 2  Faaliyeti Olmayan: 44  TOPLAM: 189 SULAMA KOOPERATİFİ  Tasfiye halinde Olan: 9  Faal Durumda Olan: 26  Faaliyeti Olmayan: 14  TOPLAM: 49 SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ  Faal Durumda Olan: 10  Faaliyeti Olmayan: -  TOPLAM: 10

33 ÜRETİCİ BİRLİKLERİ SORUN:  5200 sayılı Üretici Birlikleri kanunundaki yasal eksiklikler nedeniyle gelişmemektedir.  Yasal mevzuatlar gereğince bu birlikler ticari faaliyette bulunamadıklarından düzenli bir gelirleri yoktur.  Üretici Birliklerinin, üretici aidatlarından başka herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Büro kirası, personel giderleri gibi sabit masraflarını dahi karşılayamayacak düzeydedirler.  Birliklere üye olma yönünde üreticileri zorlayıcı veya teşvik edici bir mevzuat bulunmamaktadır. ÇÖZÜM:  Üretici Birlikleri Kanunundaki yasal mevzuat eksikliklerin giderilmesi, ticari faaliyette bulunabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  Birliklere üye olmanın özendirilmesi için Bakanlığımız destekleme programına dahil edilmeli veya desteklemeler birlikler üzerinden verilmelidir.  İhracata giden ürünlerde üreticilerin birliklere üye olması desteklemelerle teşvik edilmelidir. ÜRETİCİ BİRLİKLERİ BİRLİK SAYISIÜYE SAYISI

34 TARIMSAL DESTEKLEMELER-2010/2011 Destekleme Konusu İşletme Sayısı Birim Destek Tutarı (TL) Sertifikalı Fidan da Sertifikalı Tohumluk ton Yem Bitkileri da Arıcılık (koloni) Bombus (koloni) Hayvancılık baş Süt Desteği lt Aşı Desteği adet İyi Tarım Uygulamaları da Organik Tarım da Fark Ödemesi (PKS) MGD ve Top. An ÇATAK (Tahmin) TOPLAM

35 TARIMSAL DESTEKLEMELER Değişim (%) Mersin21 milyon TL52 milyon TL138 Türkiye1.8 milyar TL5.9 milyar TL227 Mersin/TR % Kaynak: TÜGEM ve TUİK verileri

36 YÜRÜTÜLEN PROJELER ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması) Projesi Yürütülen İlçe: Silifke Üretici Sayısı: 128 adet Proje Alanı: da Proje Bütçesi: TL Destekleyen Kuruluş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Özel Çevre Koruma Müdürlüğü (Sertifikasyon Ücreti) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Mart 2011 – Aralık 2011 Proje Kapsamı: İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde Bakanlığımız tarafından 180 TL/da destekleme sağlanmaktadır.

37 YÜRÜTÜLEN PROJELER Kıl Keçilerinin Sanen Tekeleriyle Melezlenerek Yüksek Verimli Keçi Sürülerinin Kurularak Keçi Yetiştiricilerinin Gelirinin Artırılması Projesi Yürütülen İlçe: Tüm İlçeler Üretici Sayısı: 13 işletme Dağıtılan Teke Sayısı: 80 adet Proje Bütçesi: TL Destekleyen Kuruluş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2009 – 2011

38 YÜRÜTÜLEN PROJELER Mera Islah ve Amenajman Projeleri Yürütülen İlçe: Silifke (Ulugöz) Tarsus (Hasanağa, Çayboyu, Çatalca) Proje Bütçesi: TL Proje Alanı: da Yararlanan Kişi Sayısı: 170 adet Yararlanan Hayvan Sayısı: adet Destekleyen Kuruluş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2009 – 2015

39 Çukurova Kalkınma Ajansı Projeleri Numarası Başvuru Sahibinin Tam Yasal AdıProjenin Adı Proje Tutarı TL. TR /257Gülnar İlçe Tarım MüdürlüğüBal Üretimi Ve Kalitesinin Arttrılması ,53 TR /144Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü Ekolojik Hayata Dönüş Projesi TR /155Tarsus İlçe Tarım MüdürlüğüÜzümü Ye, Bağını Sor! ,00 TR /258Gülnar İlçe Tarım MüdürlüğüHem Bol, Hem Kaliteli Süt ,62 TR /132Toroslar Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü Tarımda Güvenli Pestisit Uygulamaları Temel Eğitimi ,00

40 Özel İdare Projeleri İl Özel İdare Destekli Proje Çiftçi Eğitimi ve Yayım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 2012 (1 yıl) TL

41 KIRSAL KALKINMA PROJELERİ EKONOMİK YATIRIMLAR Proje Dönemi Müracaat Sayısı Desteklenen Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli (TL) Hibe Tutarı (TL) Etap-2 ( ) Etap-3 (2008) Etap-4 (2009) Etap-5 (2010) Etap-6 (2011) TOPLAM

42 KIRSAL KALKINMA PROJELERİ MAKİNE EKİPMAN ( ) YILLARProje AdediTutarı (TL) , , ,50 TOPLAM ,58

43 2012 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN PROJELER 1. Uzaktan Algılama Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Tarım Envanterinin Çıkarılması Tahmini Proje Bütçesi: TL 2. Yüksek Sera Meyveciliğinin Geliştirilmesi Projesi Tahmini Proje Bütçesi: TL 3. Topraksız Kültür Sera Sebzeciliğinin Yaygınlaştırılması Tahmini Proje Bütçesi: TL 4. Bağda Filoksera Zararlısına Karşı Amerikan Asma Anacı Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi Tahmini Proje Bütçesi: TL 5. Kaliteli ve Hijyenik Süt Temini İçin Süt İşletmelerinin Eğitimi Projesi Tahmini Proje Bütçesi: TL

44 ENTEGRE VE KONTROLLÜ MÜCADELE  İlimizde kültür bitkilerinde zarara neden olan  36 hastalık,  51 zararlı  4 yabancı ot  Toplam 91 farklı hastalık ve zararlıya karşı program yürütülmektedir.  Hedefmiz:  Kimyasal mücadeleyi en aza indirecek alternatif mücadele tekniklerinin (biyolojik, biyoteknik, kültürel, entegre mücadele gibi) kullanımını sağlamaktır.

45 İLİMİZDE ZİRAİ İLAÇ TÜKETİMİ İlaç Grubu (2011)Kullanılan Miktar (kg/lt) İnsektisit ,7 Fungusit ,7 Akarisit ,6 Herbisit ,1 Nematosit Yazlık ve Kışlık Yağlar Demirli Bileşikler (kg) Diğerleri Toplam ,1  Tablodan anlaşıldığı üzere  2010 yılına göre 2011’de toplam ilaç tüketimi azalmıştır.  Azalma Nedenleri:  Ürüne ruhsatlı ilaç kullanma zorunluluğu (reçeteli satış sistemi-2009)  Kullanılan ilaçların kayıt altına alınma zorunluluğu (2008)  İç piyasa ve ihracat aşamasında tedarikçilerin kalıntılı ürün istememesi (2005)  Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaşması (2009)  Kalıntı analizlerinin yaygınlaşması İlaç Grubu (2010)Kullanılan Miktar (kg/lt) İnsektisit Fungusit Akarisit Herbisit Nematosit Yazlık ve Kışlık Yağlar Demirli Bileşikler (kg)9.610 Diğerleri Toplam

46 ZİRAİ İLAÇ KALINTISI VE NEDENLERİ  Pestisit (Zirai İlaç) kalıntısının nedenleri: o Az da olsa ruhsatsız ilaç kullanımı devam etmektedir o Önerilen dozun üzerinde doz uygulamaları yapılmaktadır o İlaçlama ile hasat arasında beklenmesi gereken süreye dikkat edilmemesi o Gereksiz ilaç uygulamaları  Pestisit (Zirai İlaç) kalıntısının önlenmesi için yürütülen çalışmalar: o Bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması ve izlenmesi ( tarih ve Sayılı Yönetmelik) o Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışı ( tarih ve Sayılı Yönetmelik) o Bitki koruma ürünlerini uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik ( tarih ve Sayılı Yönetmelik) o Entegre ve kontrollü ürün yönetimi projesi o Üretici eğitim ve yayım çalışmaları (arazi çalışmaları ve üretici toplantıları)

47 ÜRETİM ALANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI  Sayılı Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Yaş meyve ve sebzede 2009  Diğer bitkisel ürünlerde 2010 yılından itibaren kayıt olma zorunluluğu  Amaç:  Tarım ilaçlarının teknik talimatlara uygun ve kontrollü olarak kullanılmasını,  tüketici sağlığı ve çevrenin korunması ile üründe izlenebilirliği sağlamaktır.  İhracat aşamasındaki ürünlerde bu kayıt sistemine giriş yapılması zorunluluktur.

48 ÜRETİM ALANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI  Kayıt altına alınan üreticilere kullanılan kimyasalların yazıldığı bir defter verilmektedir.  Hasat döneminde bu defterler kullanılan tarım ilaçlarının uygunluğu açısından kontrol edilmekte ve İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından onaylanmaktadır.  Mersin kayıt sistemine dahil olan alan ve üretici sayısı bakımından birinci sıradadır.  Kayıtlı Üretici:  Alan: dekar  Türkiye’de ilk ve tek internet veri tabanlı bilgisayar sistemini geliştiren ve kullanan il Mersin’dir.  Bu sistemin kurulması için gerekli olan kaynak, İl Özel İdaresi’nden karşılanmıştır.  Bilgisayar sistemine kayıt olan bir üreticinin tüm bilgileri istenildiği taktirde son aşamaya kadar bilgisayar üzerinden izlenebilir durumdadır.

49 EĞİTİM ÇALIŞMALARI EĞİTİMİN KONUSUKatılan Kişi Bitki Pasaportu Uygulamaları612 Turunçgil Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele325 Turunçgillerde Abiyotik Hastalıklar120 Bağ Filokserası78 Domates Güvesi819 Bitkisel Ürünlerde Pestisit Kalıntısı155 İlaç Alet ve Makineleri, Kalibrasyon5.285 Sebze Hastalık ve Zararlıları130 Reçeteli Satış Eğitimi130 Akdeniz Meyve Sineği75 Süne Mücadelesi500 Trabzon Hurması Hastalık ve Zararlıları80 Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi550 BKÜ Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi550 Biyolojik Mücadele325 TOPLAM9.734

50 TEŞEKKÜR EDERİM Tel : (0 324)


"T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları