Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü MERSİN' DE TARIM

2 İDARİ YAPI VE NÜFUS 15.853 km2 Yüzölçümü 13 Adet İlçe Sayısı 509 Adet
Köy Sayısı 509 Adet Toplam Nüfus Kişi Kent Nüfusu Kişi Köy Nüfusu Kişi

3 ARAZİ VARLIĞI KULLANIM DURUMU ALAN (ha) TARIM 406.000 59.282 ORMAN
ÇAYIR-MERA 59.282 ORMAN TARIM DIŞI TOPLAM MERSİN Tarım Sektöründe TR62 (Adana ve Mersin) bölgesi %7.1’lik katma değer ile 26 bölge içerisinde 1. sırada yer almaktadır (Kaynak: MTSO Ekonomik Raporu).

4 TARIM ARAZİLERİNİN ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

5 SULANABİLİR ARAZİ VARLIĞI
Su Kaynağı Sulanan Alan (hektar) DSİ Sulanan Alan (%66) İl Özel İdaresi (%23) Halk Sulaması (%10) Toplam (%55)

6 SULANABİLİR ARAZİ VARLIĞI
Su Kaynağı Sulanan Alan (hektar) DSİ İnşaat Halinde 5.211 DSİ Planlanması Tamamlanan 23.151 Toplam 28.362 Bu projeler de devreye girdiğinde toplam sulanabilir alan hektara (% 67) çıkacaktır. Planlaması yapılan hektarın hektarı Pamuklu Barajının sulayacağı alandır.

7 TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ
2002 2010 Mersin 848 milyon $ 2.6 milyar $ Türkiye 23.7 milyar $ 51 milyar $ Mersin/TR 3.6 5.1 Kaynak: TUİK ve TÜGEM Raporları MERSİN Tarımsal üretim değeri açısından Antalya’dan sonra (2.9 milyar $) 2. sırada yer almaktadır.

8 TARIMSAL ÜRETİM MİKTARI
Ürün Grubu 2002 2010 Değişim (%) Mersin Meyve 1.3 milyon ton 1.9 milyon ton 46 Sebze 1 milyon ton 1.8 milyon ton 80 Toplam 2.4 milyon ton 3.7 milyon ton 54 Türkiye 14 milyon ton 16 milyon ton 14 23 milyon ton 26 milyon ton 13 37 milyon ton 42 milyon ton Mersin/TR 6.4 8.8 Kaynak: TUİK verileri MERSİN Türkiye toplam sebze üretiminde Antalya’dan (2.1 milyon ton) sonra 2. sırada Türkiye toplam meyve üretiminde 1. sırada

9

10 TÜRKİYE TOPLAM SEBZE ÜRETİMİNİN % 5’İ
ÖNEMLİ SEBZE ÜRÜNLERİ ALAN VE ÜRETİMİ TÜRKİYE TOPLAM SEBZE ÜRETİMİNİN % 5’İ MERSİN’DEDİR. TÜRKİYE TOPLAM SEBZE ÜRETİMİNİN % 7’Sİ MERSİN’DEDİR. Mersin İli Toplam Sebze Üretimi ton

11

12 TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ALANININ % 24’Ü (129.219 da)
ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİ TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ALANININ % 24’Ü ( da) TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİNİN İSE % 26’SI ( TON) MERSİN’DEDİR. Antalya’dan sonra ( da - % 38) sera varlığı bakımından ilimiz 2. sırada bulunmaktadır. TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ALANININ % 24’Ü ( da) TÜRKİYE ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİNİN İSE % 26’SI ( TON) MERSİN’DEDİR.

13

14 MERSİN’DE MEYVE ÜRETİMİ YAŞ MEYVE ÜRETİMİNİN % 10’U
TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİMİNİN % 10’U MUZ ÜRETİMİNİN %72’Sİ ÇİLEK ÜRETİMİNİN % 54’Ü MERSİN’DEDİR.

15 TURUNÇGİL ÜRETİMİNİN % 30’U LİMON ÜRETİMİNİN %62’Sİ MERSİN’DEDİR.
TÜRKİYE TURUNÇGİL ÜRETİMİNİN % 30’U LİMON ÜRETİMİNİN %62’Sİ MERSİN’DEDİR. Turunçgil alan ve üretiminde ilimiz 1. sıradadır.

16 MERSİN’İN TÜRKİYE ÜRETİMİNDE
LİDER OLDUĞU ÜRÜNLER Ürün Adı Mersin Türkiye Ekiliş (ha) Üretim (ton) Ü.Payı (%) Muz 2.496 71 4.334 Limon 10.468 62 21.160 Çilek 3.766 49 12.150 Mandarin 4.200 19 30.770 Portakal 7.994 14 44.650 Şeftali-Nektarin 3.892 66.286 12 27.900 Kayısı 6.231 56.430 9 59.000 Domates 8.171 8 Turunçgiller 26.311 30 Kaynak: FAO, TUİK verileri * İlimiz sofralık ve erkenci kayısı, şeftali-nektarin üretiminde Türkiye’de 1. sıradadır.

17 TÜRKİYE YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI
2002 2010 Değişim (%) Mersin 323 milyon $ 937 milyon $ 290 Türkiye 4 milyar $ 12.7 milyar $ 318 Mersin/TR 8 İhracat Yapılan Ülke Sayısı 2002 2010 Değişim (%) Mersin 103 138 34 Türkiye 161 177 10 Kaynak: TİM ve AKİB Raporları MERSİN Toplam İhracat : 1.8 milyar $ (Tarım Ürünlerinin Payı % 52) İlimiz bölgesindeki illere ait tarımsal ürünlerin dış ticaret merkezi konumundadır.

18 TÜRKİYE YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI
Kaynak: Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB).

19 TÜRKİYE YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI
Kaynak: Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB).

20 İHRACATTA YAŞANAN SORUNLAR
İhracatta yaşanan sorunların başında tarımsal ilaç kalıntıları gelmektedir. Dış karantinaya tabi Akdeniz Meyve Sineği, Çiçek Thripsi ve Domates Güvesi gibi zararlılar nedeniyle ihracatımız olumsuz etkilenmektedir. Bu zararlıların toleransları sıfır’dır. Tonlarca partilik bir üründe tek bir tane bile görülse o partinin ihracatı engellenmektedir. İhracatta rakip olduğumuz ülkelerle kıyaslandığında üretim maliyetlerimiz yüksektir. Bu da pazarda rekabet şansımızı azaltmaktadır. İhracata gönderilen ürünlerimizde standardizasyon ve kalite eksiklikleri bulunmaktadır. Toplam ihracatımızın % 35’ini gerçekleştirdiğimiz Rusya Federasyonu (RF), ürün standartları bakımından zor bir pazardır. AB standartlarına göre çok daha düşük pestisit toleransları bulunmaktadır. RF standartlarına uyabilmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

21 MERSİN’DE HAYVAN VARLIĞI (2011)
İlimizdeki büyükbaş hayvan varlığının % 85’i kültür, % 10’u ise kültür melezi, % 5’î ise yerli ırktır.

22 MERSİN’DE HAYVAN VARLIĞI
2002 2010 Değişim (%) Mersin 73 bin adet 85 bin adet 1.1 Türkiye 9.9 milyon adet 10.8 milyon adet 9.1 Mersin/TR 0.7 0.8 Kaynak: TÜGEM ve TUİK verileri Eylül-2010 / Nisan-2011 tarihleri arasında ilimizden ithal edilen hayvan ve hayvansal ürünler: -Canlı Kasaplık Sığır : adet -Besi Sığırı : adet -Dondurulmuş Et : kg

23 MERSİN’DE HAYVANSAL ÜRETİM
İlimizdeki mevcut işletmeler aile işletmeleri olup, modernizasyonları yoktur. Dolayısıyla bu durum verim ve kaliteyi etkilemektedir. İlimizde yaklaşık büyükbaş işletmesi bulunmaktadır. Ortalama hayvan varlığı 2-3 baş/işletme’dir. İlimizde ton süt, ton et ve ton bal üretimi yapılmaktadır. Hayvan başına süt verimi yıllık litre, ortalama 200 günlük sağım dikkate alındığında günlük verim 12.5 litre/gün’dür. Bunun yanında ortalama 25 kg verim alan işletmeler de vardır. Süt Verimindeki Düşüklüğün Nedenleri: Mevcut işletmelerin alt yapı eksiklikleri bulunmaktadır. Yeni hazırlanan projelerin tip projeler olması ve mevcut koşullara göre yeterince revize edilmemesi Süt hayvanlarının beslenme koşullarının yetersiz olması (yem bitkisi ekim alanlarının yeterli olmaması, silaj üretim ve tüketiminin sınırlı olması) Çözüm: 1. Modern süt sığırcılık işletmelerine ihtiyaç vardır. 2. Bakanlık projeleri (genel bütçe – fon kaynaklı) projeleri özel projeler şeklinde toplulaştırılarak uygulanmalıdır. 3. Mevcut işletmelerin alt yapıları eksiklikleri giderilmelidir. 4. Kaba yem (arpa, fiğ, silajlık mısır, yonca v.b.) üretimi desteklenmelidir.

24 MERSİN’DE HAYVANSAL ÜRETİM
Süt kalitesinde yaşanan sorunlar: Mevcut süt üretiminde fiziksel ve kimyasal bulaşıklık sorunları yaşanmaktadır. Oranı çok az da olsa hala sütlerde antibiyotik kalıntısı bulunmaktadır Süt analizlerinde aflatoksin kalıntısına rastlanmaktadır. Yapılan mikrobiyolojik analizlerde canlı bakteri sayısı adet/ml olması gerekirken daha yüksek çıkmaktadır (salmonella, streptococcus, E. Coli, coliform, maya-küf). Sütlerin ön soğutma ve soğuk zincirde taşınması için gerekli alt yapı eksiklikleri bulunmaktadır. Çözüm: Üretilen sütler anında ön soğutma tankına alınmalı ve soğuk zincirde taşınmalıdır. Kalitesiz kaba ve kesif yemlerin tüketiminin önlenmesi, bu konularda eğitim çalışmalarının artırılarak devam etmesi Üretilen sütlerin analiz edilmek suretiyle, kontrol ve denetimlerinin sıklaştırılması (firmalar, kooperatifler, birlikler)

25 KANATLI HAYVAN VARLIĞI
İlimiz dahilinde 3 adet kanatlı damızlık işletmesi, 2 adet kuluçkahane işletmesi bulunmaktadır. Ayrıca 819 adet broiler, 25 adet yumurtacı kümes aktiftir. Bu işletmelerde yumurtacı, etçi (broiler) kanatlı hayvan bulunmaktadır. Beyaz et üretiminde yılda 4 dönemden yaklaşık 23 milyon adetlik üretim mevcuttur. ÖNERİ: Güncel bir konu olan beyaz et ihracatı da göz önünde bulundurularak modern broiler kümes yapımına en az %50 oranında hibe desteği verilmelidir. Düşük kapasiteli atıl halde bulunan kümeslerin yeniden üretime kazandırılması için kapasite artırımı ve modernizasyon için hibe desteği çıkarılmalıdır. Üretici birlikleri güçlendirilmelidir. Beyaz et toptan üretici fiyatı 3.5 TL/kg, perakende satış fiyatı ise 4-5 TL/kg’dır. Beyaz et üretiminde İlimiz genelinde yatırımlar artmaktadır. Firmaların tercih ettiği bölge özellikle Tarsus ilçemizin Toroslar eteğidir. broiler kapasiteli tam otomatik üretim sistemi yaklaşık TL’ye mal olmaktadır.

26 ZİRAİ İLAÇ REÇETE YAZMA YETKİSİ
S.No İlçe Adı Resmi Özel Toplam 1 Akdeniz 23 43 66 2 Anamur 12 13 25 3 Aydıncık 7 5 4 Bozyazı 6 10 16 Çamlıyayla Erdemli 29 22 51 Gülnar 11 8 Mezitli 9 Mut 15 Silifke 17 Tarsus 36 19 55 Toroslar 14 Yenişehir 45 33 78 223 181 404

27 ORGANİK TARIM ÇALIŞMALARI
İlçe Alan (da) Üretici Sayısı Merkez 994 17 Anamur 409 43 Bozyazı 609 70 Aydıncık 10 2 Gülnar 2.857 36 Mut 5.455 121 Silifke 1.176 46 Erdemli 1.198 11 Çamlıyayla 82 1 Tarsus 682 TOPLAM 13.475 357

28 ORGANİK TARIM ÇALIŞMALARI
SORUN: İlimizde organik tarım, çok uygun ekolojiler olmasına rağmen istenilen düzeyde yaygınlaşamamaktadır. Bunun nedeni Sertifikasyonda fazla bürokratik işleme gereksinim olması ve bireysel başvurularda ücretlendirmenin yüksek olması (1.000 TL – TL/yıl analizler ve kontrol ücretleri hariç) Organik ürünlere özel toplu satış yerlerinin (organik pazarlar gibi) olmaması Organik üretilen ürünlerin fiyat dengesinin istenilen aralıkta oluşmaması Grup sertifikasyonu için üreticilerin bir araya gelmemesi Üreticilerin konu ile ilgili bilgi eksikliklerinin olması ÇÖZÜM: Organik üretime verilen devlet desteklerinin artırılması ve ürün gruplarına göre farklı destekleme modellerinin oluşturulması Projeli çalışmalarla uygun alanlarda üreticilerin başlangıç sertifikasyon ücretlerinin karşılanması ve organik tarımın uygulanabilirliğinin ortaya konulması Organik tarım ürünlerini pazarlayan kuruluşlarla iletişime geçilmesi ve talep yaratılması Organik ürünlere özel pazarların ve satış yerlerinin oluşturulması, tüketicilerin taleplerinin artırılması Konu ile ilgili etkin yayım faaliyetlerinin yürütülmesi

29 İYİ TARIM UYGULAMALARI
Bitki Türü Alan (da) Süs Bitkileri 36 Domates 230 Limon 3.605 Mandarin 3.170 Portakal 680 Kabak 60 Çilek 565 Erik 142 Elma 63 Nektarin 200 Kayısı 100 Muz 65 Altıntop 892 Karpuz 160 Hıyar 10 Zeytin 145 Biber 58 TOPLAM 165 üretici, da Ülkemizde iyi tarım sertifikasyon yetkisine sahip 18 adet firma bulunmaktadır. İlimizdeki üreticiler 8 firma ile çalışmaktadır. Bunlardan 2 tanesi (Ekotar, Turkgap) ilimizde faaliyet göstermektedir. İyi tarım uygulamalarında sertifikasyon ücretleri yüksektir. İç piyasada tüketilen ürünlerimizde yetiştiriciler bu sisteme dahil olmamaktadır. Bu konudaki Bakanlık desteği (20 TL/da açık, 80 TL/da sera) teşvik edici değildir. Bu miktarların artırılması gerekmektedir. Ziraat Bankası aracılığıyla % 60 faiz indirimli kredi kullandırılmaktadır. Bu konuda etkin yayım faaliyetleri yürütülmektedir.

30 SERBEST DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Yetkili Danışmanlık Bürosu
İlçe Adı Yetkili Danışmanlık Bürosu Ünvanı Yenişehir 1 Ziraat Mühendisi Tarsus 6 5 Veteriner Hekim, 1 Ziraat Mühendisi Erdemli 7 5 Veteriner Hekim, 2 Ziraat Mühendisi Toroslar Akdeniz 2 Veteriner Hekim, 1 Gıda Mühendisi, 4 Ziraat Mühendisi Gülnar 2 2 Ziraat Mühendisi Silifke Mut TOPLAM 26 12 Veteriner Hekim, 13 Ziraat Mühendisi, 1 Gıda Mühendisi

31 KOOPERATİF VE BİRLİKLER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ SULAMA KOOPERATİFİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ÜST BİRLİK TOPLAM 188 49 10 2 249 BİRLİĞİN ADI ÜYE KOOPERATİF SAYISI MENKOBİRLİK 50 SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 9 TOPLAM 59 Not: Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliğinin çalışma ofisi bulunmamaktadır.

32 KOOPERATİF ÇALIŞMALARI
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ Tasfiye Halinde Olan : 41 Orman İşi Yapan : 45 Süt-Yem Hizmetleri : 35 Sera/Meyve Serası : 20 Zeytin Salamura : 1 Zeytin Yağı : 2 Faaliyeti Olmayan : 44 TOPLAM : 189 SULAMA KOOPERATİFİ Tasfiye halinde Olan : 9 Faal Durumda Olan : 26 Faaliyeti Olmayan : 14 TOPLAM : 49 SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ Faal Durumda Olan : 10 Faaliyeti Olmayan : - TOPLAM : 10

33 ÜRETİCİ BİRLİKLERİ SORUN:
BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI 24 3.725 SORUN: 5200 sayılı Üretici Birlikleri kanunundaki yasal eksiklikler nedeniyle gelişmemektedir. Yasal mevzuatlar gereğince bu birlikler ticari faaliyette bulunamadıklarından düzenli bir gelirleri yoktur. Üretici Birliklerinin, üretici aidatlarından başka herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Büro kirası, personel giderleri gibi sabit masraflarını dahi karşılayamayacak düzeydedirler. Birliklere üye olma yönünde üreticileri zorlayıcı veya teşvik edici bir mevzuat bulunmamaktadır. ÇÖZÜM: Üretici Birlikleri Kanunundaki yasal mevzuat eksikliklerin giderilmesi, ticari faaliyette bulunabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Birliklere üye olmanın özendirilmesi için Bakanlığımız destekleme programına dahil edilmeli veya desteklemeler birlikler üzerinden verilmelidir. İhracata giden ürünlerde üreticilerin birliklere üye olması desteklemelerle teşvik edilmelidir.

34 TARIMSAL DESTEKLEMELER-2010/2011
Destekleme Konusu İşletme Sayısı Birim Destek Tutarı (TL) Sertifikalı Fidan 144 4394 da Sertifikalı Tohumluk 2 ton 72.038 Yem Bitkileri 2.208 da Arıcılık 785 (koloni) Bombus 442 2.309 (koloni) Hayvancılık baş Süt Desteği lt Aşı Desteği adet 53.636 İyi Tarım Uygulamaları 164 da Organik Tarım 128 5.530 da Fark Ödemesi (PKS) 1.983 - MGD ve Top. An. 30.000 ÇATAK (Tahmin) 6.800 TOPLAM

35 TARIMSAL DESTEKLEMELER
2002 2011 Değişim (%) Mersin 21 milyon TL 52 milyon TL 138 Türkiye 1.8 milyar TL 5.9 milyar TL 227 Mersin/TR % 1.2 0.9 Kaynak: TÜGEM ve TUİK verileri

36 ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması) Projesi
YÜRÜTÜLEN PROJELER ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması) Projesi Yürütülen İlçe : Silifke Üretici Sayısı : 128 adet Proje Alanı : da Proje Bütçesi : TL Destekleyen Kuruluş : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Özel Çevre Koruma Müdürlüğü (Sertifikasyon Ücreti) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : Mart 2011 – Aralık 2011 Proje Kapsamı : İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde Bakanlığımız tarafından 180 TL/da destekleme sağlanmaktadır.

37 YÜRÜTÜLEN PROJELER Kıl Keçilerinin Sanen Tekeleriyle Melezlenerek Yüksek Verimli Keçi Sürülerinin Kurularak Keçi Yetiştiricilerinin Gelirinin Artırılması Projesi Yürütülen İlçe : Tüm İlçeler Üretici Sayısı : 13 işletme Dağıtılan Teke Sayısı : 80 adet Proje Bütçesi : TL Destekleyen Kuruluş : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 2009 – 2011

38 Mera Islah ve Amenajman Projeleri
YÜRÜTÜLEN PROJELER Mera Islah ve Amenajman Projeleri Yürütülen İlçe : Silifke (Ulugöz) Tarsus (Hasanağa, Çayboyu, Çatalca) Proje Bütçesi : TL Proje Alanı : da Yararlanan Kişi Sayısı : 170 adet Yararlanan Hayvan Sayısı : adet Destekleyen Kuruluş : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 2009 – 2015

39 Çukurova Kalkınma Ajansı Projeleri
Numarası Başvuru Sahibinin Tam Yasal Adı Projenin Adı Proje Tutarı TL. TR /257 Gülnar İlçe Tarım Müdürlüğü Bal Üretimi Ve Kalitesinin Arttrılması 67.637,53 TR /144 Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü Ekolojik Hayata Dönüş Projesi TR /155 Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü Üzümü Ye, Bağını Sor! 68.077,00 TR /258 Hem Bol, Hem Kaliteli Süt 65.683,62 TR /132 Toroslar Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü Tarımda Güvenli Pestisit Uygulamaları Temel Eğitimi 87.954,00

40 İl Özel İdare Destekli Proje
Özel İdare Projeleri İl Özel İdare Destekli Proje Çiftçi Eğitimi ve Yayım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 2012 (1 yıl) TL

41 KIRSAL KALKINMA PROJELERİ
EKONOMİK YATIRIMLAR Proje Dönemi Müracaat Sayısı Desteklenen Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli (TL) Hibe Tutarı (TL) Etap-2 ( ) 42 24 Etap-3 (2008) 263 18 Etap-4 (2009) 112 16 Etap-5 (2010) 56 15 Etap-6 (2011) 58 TOPLAM 531 91

42 KIRSAL KALKINMA PROJELERİ
MAKİNE EKİPMAN ( ) YILLAR Proje Adedi Tutarı (TL) 2009 319 ,10 2010 654 ,98 2011 1231 ,50 TOPLAM 2204 ,58

43 2012 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN PROJELER
1. Uzaktan Algılama Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Tarım Envanterinin Çıkarılması Tahmini Proje Bütçesi: TL 2. Yüksek Sera Meyveciliğinin Geliştirilmesi Projesi Tahmini Proje Bütçesi: TL 3. Topraksız Kültür Sera Sebzeciliğinin Yaygınlaştırılması 4. Bağda Filoksera Zararlısına Karşı Amerikan Asma Anacı Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi Tahmini Proje Bütçesi: TL 5. Kaliteli ve Hijyenik Süt Temini İçin Süt İşletmelerinin Eğitimi Projesi

44 ENTEGRE VE KONTROLLÜ MÜCADELE
İlimizde kültür bitkilerinde zarara neden olan 36 hastalık, 51 zararlı 4 yabancı ot Toplam 91 farklı hastalık ve zararlıya karşı program yürütülmektedir. Hedefmiz: Kimyasal mücadeleyi en aza indirecek alternatif mücadele tekniklerinin (biyolojik, biyoteknik, kültürel, entegre mücadele gibi) kullanımını sağlamaktır.

45 İLİMİZDE ZİRAİ İLAÇ TÜKETİMİ
İlaç Grubu (2010) Kullanılan Miktar (kg/lt) İnsektisit Fungusit Akarisit 31.979 Herbisit 23.292 Nematosit Yazlık ve Kışlık Yağlar Demirli Bileşikler (kg) 9.610 Diğerleri 64.473 Toplam İlaç Grubu (2011) Kullanılan Miktar (kg/lt) İnsektisit ,7 Fungusit ,7 Akarisit 23.864,6 Herbisit 17.690,1 Nematosit Yazlık ve Kışlık Yağlar Demirli Bileşikler (kg) 6.310 Diğerleri 22.017 Toplam ,1 Tablodan anlaşıldığı üzere 2010 yılına göre 2011’de toplam ilaç tüketimi azalmıştır. Azalma Nedenleri: Ürüne ruhsatlı ilaç kullanma zorunluluğu (reçeteli satış sistemi-2009) Kullanılan ilaçların kayıt altına alınma zorunluluğu (2008) İç piyasa ve ihracat aşamasında tedarikçilerin kalıntılı ürün istememesi (2005) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaşması (2009) Kalıntı analizlerinin yaygınlaşması

46 ZİRAİ İLAÇ KALINTISI VE NEDENLERİ
Pestisit (Zirai İlaç) kalıntısının nedenleri: Az da olsa ruhsatsız ilaç kullanımı devam etmektedir Önerilen dozun üzerinde doz uygulamaları yapılmaktadır İlaçlama ile hasat arasında beklenmesi gereken süreye dikkat edilmemesi Gereksiz ilaç uygulamaları Pestisit (Zirai İlaç) kalıntısının önlenmesi için yürütülen çalışmalar: Bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması ve izlenmesi ( tarih ve Sayılı Yönetmelik) Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışı ( tarih ve Sayılı Yönetmelik) Bitki koruma ürünlerini uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik ( tarih ve Sayılı Yönetmelik) Entegre ve kontrollü ürün yönetimi projesi Üretici eğitim ve yayım çalışmaları (arazi çalışmaları ve üretici toplantıları)

47 ÜRETİM ALANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI
27044 Sayılı Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yaş meyve ve sebzede 2009 Diğer bitkisel ürünlerde 2010 yılından itibaren kayıt olma zorunluluğu Amaç: Tarım ilaçlarının teknik talimatlara uygun ve kontrollü olarak kullanılmasını, tüketici sağlığı ve çevrenin korunması ile üründe izlenebilirliği sağlamaktır. İhracat aşamasındaki ürünlerde bu kayıt sistemine giriş yapılması zorunluluktur.

48 ÜRETİM ALANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI
Kayıt altına alınan üreticilere kullanılan kimyasalların yazıldığı bir defter verilmektedir. Hasat döneminde bu defterler kullanılan tarım ilaçlarının uygunluğu açısından kontrol edilmekte ve İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından onaylanmaktadır. Mersin kayıt sistemine dahil olan alan ve üretici sayısı bakımından birinci sıradadır. Kayıtlı Üretici : Alan : dekar Türkiye’de ilk ve tek internet veri tabanlı bilgisayar sistemini geliştiren ve kullanan il Mersin’dir. Bu sistemin kurulması için gerekli olan kaynak, İl Özel İdaresi’nden karşılanmıştır. Bilgisayar sistemine kayıt olan bir üreticinin tüm bilgileri istenildiği taktirde son aşamaya kadar bilgisayar üzerinden izlenebilir durumdadır.

49 EĞİTİM ÇALIŞMALARI EĞİTİMİN KONUSU Katılan Kişi
Bitki Pasaportu Uygulamaları 612 Turunçgil Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 325 Turunçgillerde Abiyotik Hastalıklar 120 Bağ Filokserası 78 Domates Güvesi 819 Bitkisel Ürünlerde Pestisit Kalıntısı 155 İlaç Alet ve Makineleri, Kalibrasyon 5.285 Sebze Hastalık ve Zararlıları 130 Reçeteli Satış Eğitimi Akdeniz Meyve Sineği 75 Süne Mücadelesi 500 Trabzon Hurması Hastalık ve Zararlıları 80 Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi 550 BKÜ Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Biyolojik Mücadele TOPLAM 9.734

50 E-mail: info@mersin-tarim.gov.tr
TEŞEKKÜR EDERİM MERSİN İL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : (0 324)


"İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları