Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK"— Sunum transkripti:

1 İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK
SEKİZİNCİ BÖLÜM: KELÂM SIFATI Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

2 Kim konuşturuyor? Kâinatın en büyük sırlarından biri:
Konuşma ve anlama.

3 Kim konuşturuyor? Sayısız şekillerde karşımıza çıkar.
Etrafımızdaki varlıklar konuşur. Biz konuşuruz. Dinler ve anlarız.

4 Kim konuşturuyor? Bildiğimiz şey: Konuşmak. Bilmediğimiz şey:
“Nasıl konuşuyoruz?”

5 Kim konuşturuyor? Önce düşünceler gelir. Sonra kelimeler seçilir.
Kelimeler ard arda dizilir.

6 Kim konuşturuyor? Daha önce hayatımızda hiç kullanmadığımız cümleler kurarız. Düşüncelerimizi sembollere tercüme ederiz.

7 Kim konuşturuyor? Sembolleri “egzos gazına” yükleriz.
Vücutta işini bitirmiş ve artık zararlı hale gelmiş bulunan hava, dışarı atılırken “düşüncelerimizi” beraberinde taşır.

8 Kim konuşturuyor? “Egzos gazı,” ses tellerinden geçerken, dünyada sadece bir kişiye has olan bir güzelliğe bürünür. Bundan sonrasını dil, dişler, ağız boşluğu ve dudaklar tamamlar.

9 Kim konuşturuyor? “Egzos gazına” duygu yüklenir.
Yüz kasları ve gözler de konuşmaya katılır.

10 Kim konuşturuyor? Ağızdan çıkan kelimeleri hava zerreleri kapışır.
Minik kulakların işittiğini minik ağızlar tekrarlar. Her bir zerre, işittiği kelimelerin milyarlarca kopyasını çıkarır.

11 Kim konuşturuyor? Kopyalanan sinyaller, her bir insan için özel bir stereofonik stüdyo olarak düzenlenmiş kulaklara ulaşır.

12 Kim konuşturuyor? Alınan sinyaller değerlendirme merkezine ulaştırılır. Merkezde, diğer istihbarat birimlerinden gelen bilgiler de dikkate alınır. Şifreler çözülür, mesaj anlaşılır.

13 Kim konuşturuyor? Şimdi bir daha Dünyanın başlangıcına dönün.
Hiç yoktan bir konuşma yaratmak ne demektir, tasavvur edin, edebilirseniz.

14 Kim konuşturuyor? Rahmân, Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı,
Ona beyanı öğretti. RAHMÂN SÛRESİ, 55:1-4

15 Kim konuşturuyor? Yeryüzünde milyonlarca tür canlı yaşar.
Bunun anlamı: Yeryüzünde milyonlarca dil konuşulur.

16 Kim konuşturuyor? Kimi bakışlarıyla konuşur.
Kimi yüz ifadesini konuşturur.

17 Kim konuşturuyor? Kimi antenleriyle konuşur.
Kimi kelimeler yerine kokuyu kullanır.

18 Kim konuşturuyor? Işık, ses, elektrik, hareket...
Bunlar gibi nice unsurlar, nice canlılar arasında bir haberleşme vasıtası olur.

19 Kim konuşturuyor? Kur’ân, hayvanların başka türlü konuşmalarından da söz eder.

20 Kim konuşturuyor? Davud’a vâris olduğunda, Süleyman “Ey insanlar,” dedi. “Bize kuş dili öğretildi ve herşeyden bir nasip verildi. Bu ise apaçık bir lütuftur.” Derken Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen ordusu toplandı. Hepsi de düzenli bir şekilde sevk ediliyordu. Karınca vadisine geldiklerinde, bir dişi karınca “Yuvalarınıza girin, karıncalar,” dedi. “Tâ ki Süleyman ve ordusu, farkında olmadan sizi çiğnemesin.” Bu söze gülümseyen Süleyman “Rabbim,” dedi. “Bana, anne ve babama lütfettiğin nimetlere şükretmeyi ve seni razı edecek güzel işler yapmayı bana ilham et. Ve beni, salih kullarınla birlikte rahmetine al.” NEML SÛRESİ, 27:16-19

21 Kim konuşturuyor? Çok geçmeden hüdhüd çıkageldi ve dedi ki: “Ben senin bilmediğin birşeyi öğrendim ve Sebe’ kavminden gerçek bir haber getirdim. “Orada, onları yöneten bir kadın hükümdar buldum ki, her türlü imkâna sahip; pek büyük bir de tahtı var. “Onu ve kavmini, Allah’ı bırakmış da güneşe secde ediyor halde buldum. Şeytan bu işi onlara böyle süsleyerek onları yoldan çıkarmış; bir daha da yollarını doğrultamıyorlar.

22 Kim konuşturuyor? “Göklerde ve yerdeki gizlilikleri meydana çıkaran ve sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilen Allah’a secde etmemeleri için şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. “O Allah ki, Ondan başka tanrı yoktur; O, Büyük Arş’ın Rabbidir.” Süleyman “Göreceğiz,” dedi. “Doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancının biri misin? “Şu mektubumu götür, onlara bırak; sonra bir kenara çekil ve ne yapacaklarına bak.” NEML SÛRESİ, 27:22-28

23 Kim konuşturuyor? Peygamberimizin mucizeleri arasında da
konuşan kurt ve deve, ona selâm veren ağaçlar ve taşlar, tesbih eden eşya, ağlayan hurma kütüğüne dair sahih haberler vardır.

24 Kim konuşturuyor? Kur’ân’ın haberlerinden:
Bugün konuşmaktan en uzak görünen şeyler birgün konuşacak ve neler, neler anlatacak...

25 Kim konuşturuyor? O gün onların ağızlarını mühürleriz de elleri Bize konuşur, ayakları şahitlik eder işledikleri günahlara. YÂSİN, 36:65

26 Kim konuşturuyor? Oraya vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, onların işledikleri hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. Derilerine “Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?” derler. Derileri der ki: “Bizi, herşeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defasında yaratan da O idi; yine Ona dönüyorsunuz.” Oysa siz daha önce ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin şahitliğinden çekinmiyor, Allah’ı ise yaptıklarınızdan birçoğunu bilmez sanıyordunuz. FUSSILET, 41:20-22

27 Allah’ın sözleri Kullarına konuşmayı öğreten Allah, onlarla da iki şekilde konuşur: İlham Vahiy

28 Allah’ın sözleri: ilhamlar
İlhamlar ekseriyetle vasıtasızdır. Yüce Allah’ın insanlarla, cinlerle, hayvanlarla, ilhamlar vasıtasıyla konuşmaları vardır.

29 Allah’ın sözleri: ilhamlar
Rabbin balarısına vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan, insanların kurduğu kovanlardan kendine evler edin. “Sonra her türlü üründen ye de, Rabbinin sana müyesser kıldığı yollara çık.” NAHL, 16:68-69

30 Allah’ın sözleri: ilhamlar
Bundan başka, duman halindeki göğe yöneldi ve hem ona, hem de yeryüzüne “İsteseniz de, istemeseniz de gelin” buyurdu. İkisi de “İsteyerek geldik” dedi. Onların hepsini yedi gök olarak iki günde yarattı ve herbir göğe görevlerini bildirdi. FUSSILET,

31 Allah’ın sözleri: ilhamlar
İşte o gün yeryüzü haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona bunu vahyetmiştir. ZİLZÂL, 99:4-5

32 Allah’ın sözleri: vahiy
Vahiy melek vasıtasıyla olur. Vahiy net, şüpheden uzak ve herkesi bağlayıcıdır.

33 Allah’ın sözleri: vahiy
Senden önce de Biz hiçbir resul veya nebî göndermedik ki, onlardan biri birşey dilediğinde, şeytan onun dileğine bir vesvese karıştırmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı vesveseyi giderir ve âyetlerini sapasağlam yerleştirir. Zira Allah herşeyi bilen, her işi hikmetle yapandır. HAC, 22:52

34 Allah’ın sözleri: vahiy
Gaybı bilen Odur; hiç kimseye gaybını açık bir şekilde bildirmez. Ancak bildirmek istediği peygamberler müstesna. Onun da önüne ve arkasına bekçiler koyar. Tâ ki, peygamberler, Rableri tarafından gönderilenleri meleklerin tastamam ulaştırdıklarını bilsin. Allah ise onların her halini kuşatmış ve herşeyi tek tek saymıştır. CİN, 72:26-28

35 Allah’ın sözleri: vahiy
Allah’ın bir beşerle konuşması ancak vahiyle veya perde gerisinden olur; yahut ona bir elçi gönderir de, Onun izniyle, Onun dilediği şeyi elçi ona vahyeder. Şüphesiz ki O pek yücedir ve sonsuz hikmet sahibidir. ŞÛRÂ, 42:51

36 Allah’ın sözleri Bundan önce sana kıssalarını anlattığımız peygamberlere ve kıssalarını sana anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Musa ile de Allah bizzat kelâmıyla konuştu. NİSÂ, 4:164 İşte bu peygamberlere Biz birbirinden farklı üstünlükler verdik. Onlardan kimiyle Allah bizzat konuştu; bazılarını da derece derece yükseltti. BAKARA, 2:253

37 Allah’ın sözleri Biz senden önce hangi peygamberi gönderdiysek, ona “Benden başka tanrı yoktur; sadece Bana kulluk edin” diye vahyetmişizdir. ENBİYÂ, 21:25

38 Allah’ın sözleri Kudreti herşeye üstün olan ve hikmeti herşeyi kuşatan Allah, sana ve senden öncekilere böyle vahyediyor. ŞÛRÂ, 42:3

39 Allah’ın sözleri Onları, emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı, zekâtı vermeyi vahyettik. Onlar yalnız Bize ibadet eden kullardı. ENBİYÂ, 21:73

40 İnsanlığın ruhu: Allah kelâmı
Ceset için ruh ne ise, insanlık âlemi için de vahiy böyledir. Kur’ân, bu yüzden, vahiy için “ruh” vahiy meleği için de “Ruh, Rûhu’l-Emîn, Rûhu’l-Kudüs” tabirlerini kullanır.

41 İnsanlığın ruhu: Allah kelâmı
O, insanları “Benden başka tanrı yoktur; Bana karşı gelmekten sakının” diye uyarmaları için, kullarından dilediğine, meleklerini kendi emrinden olan ruh ile indirir. NAHL, 16:2

42 İnsanlığın ruhu: Allah kelâmı
Böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Yoksa daha önce sen kitap nedir, iman nedir, bilmezdin. Biz Kur’ân’ı bir nur yaptık ki, onunla kullarımızdan dilediklerimize yol gösteriyoruz. Sen de, hiç şüphesiz, dosdoğru bir yola rehberlik ediyorsun. ŞÛRÂ, 42:52

43 İnsanlığın ruhu: Allah kelâmı
Hiç şüphesiz, o Âlemlerin Rabbi katından indirilmiştir. Onu Ruhu’l-Emin indirdi. ŞUARÂ, 26:

44 İnsanlığın ruhu: Allah kelâmı
And olsun ki, biz Musa’ya kitap verdik; ondan sonra da peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da apaçık deliller verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs ile güçlendirdik. BAKARA, 2:87

45 İnsanlığın ruhu: Allah kelâmı
De ki: Onu, iman edenlere sebat vermek, hakka teslim olanlara da hidayet ve müjde olmak üzere, Rabbinden hak ile Ruhu’l-Kudüs indiriyor. NAHL, 16:102

46 İnsanlığın ruhu: Allah kelâmı
Kitapta Meryem’i de an. Hani o ailesinden ayrılmış ve doğu tarafında bir yere çekilmişti. Ve onlarla arasına bir perde germişti. Derken Biz ona Ruhumuzu gönderdik; o da kendisine aynen bir beşer şeklinde göründü. Meryem “Senden Rahmân’a sığınırım,” dedi. “Allah’tan korkuyorsan bana dokunma.” Cebrail “Ben Rabbinin elçisiyim,” dedi. “Sana tertemiz bir oğul bağışlamak için geldim.” MERYEM, 19:16-19

47 Kâinatı konuşturan ruh
İnsanlık âlemine can veren bir ruh olarak gelen vahiy, aynı zamanda, kâinatı da canlandırır. Cansız ve şuursuz varlıklar canlanır, şuurlanır, Âlemlerin Rabbini sayısız dillerle tesbih etmeye başlar.

48 Kâinatı konuşturan ruh
Yedi gök ve yer ile bunlarda olan kim varsa Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin. Lâkin siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. O ise Halîmdir, Gafûrdur. İSRÂ, 17:44

49 Kâinatı konuşturan ruh
Gök gürültüsü hamd ile, melekler Allah korkusuyla Onu tesbih eder. RA’D, 13:44

50 Kâinatı konuşturan ruh
Göklerde ve yerde olanların ve kanat çırpan kuşların Onu tesbih ettiğini görmedin mi? Onların hepsi duasını da bilir, tesbihini de. Allah ise onların yaptıklarını bilir. NUR, 24:41

51 Kâinatı konuşturan ruh
Arş’ı taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih eder, Ona iman eder ve mü’minlerin bağışlanmaları için dua ederler. MÜ’MİN, 40:7

52 Kâinatı konuşturan ruh
Gece, gündüz, Güneş ve Ay da Onun âyetlerindendir. Siz ne Güneşe, ne de Aya secde etmeyin; bütün bunları yaratan Allah’a secde edin—eğer sadece Ona kulluk edecekseniz. Eğer onlar bunu kibirlerine yediremeyecek olurlarsa, şu bir gerçek ki, Rabbinin katında bulunanlar gece gündüz usanmaksızın Onu tesbih ederler. FUSSILET, 41:37-38

53 Kâinatı konuşturan ruh
Kur’ân’ın ışığında, bütün varlık âlemi, Yer ve Gökler Rabbini tesbih eden bir lisan olur.

54 Kâinatı konuşturan ruh
Gökler, o lisanın kelimelerinden birer kelime olur.

55 Kâinatı konuşturan ruh
Gökler de bir muhteşem lisan olur. Galaksiler o lisanın kelimelerinden birer kelime olur.

56 Kâinatı konuşturan ruh
O kelimelerden bir galaksi, bir lisan olur. Yıldızlar o lisanın kelimelerinden birer kelime olur.

57 Kâinatı konuşturan ruh
Güneş de o sayısız kelimelerden biri iken, kendi çapında bir lisan olur. Gezegenler o lisanın kelimeleri olur.

58 Kâinatı konuşturan ruh
Dünya, o kelimelerden biri iken, kendisi zengin bir lisan olur. Kıt’alar, okyanuslar, yer, atmosfer, denizin altı, yerin altı ve üstü o lisanın kelimeleri olur.

59 Kâinatı konuşturan ruh
O kelimelerden her biri yine birer lisan olur. Onun dağları, denizleri, ovaları, nehirleri, bağları, bahçeleri onun tesbih kelimeleri olur.

60 Kâinatı konuşturan ruh
O kelimelerden bir bahçe, bir lisan olur. Bahçenin ağaçları, çiçekleri, otları, kuşları, böcekleri o lisanın kelimeleri olur.

61 Kâinatı konuşturan ruh
Bir ağaç bir lisan olur. Dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri onun tesbih kelimeleri olur.

62 Kâinatı konuşturan ruh
Her yaprak bir lisan, hücreler onun kelimeleri olur. . .

63 Allah’ın sözleri Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından buna yedi deniz daha katılsa, yine de Allah’ın sözleri yazmakla tükenmezdi. Muhakkak ki Allah’ın kudreti herşeye üstündür, her işi de hikmet iledir. LOKMAN, 31:27

64 İnternet adresleri utesav.org.tr facebook.com/yazarumitsimsek


"İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları