Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILAR ARASI ENERJİ İLİŞKİLERİ Hazırlayan: Elif BİLEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILAR ARASI ENERJİ İLİŞKİLERİ Hazırlayan: Elif BİLEN."— Sunum transkripti:

1 CANLILAR ARASI ENERJİ İLİŞKİLERİ Hazırlayan: Elif BİLEN

2 Sizce aşağıdaki canlılar arasında nasıl bir ilişki vardır ? Hazırlayan: Elif BİLEN2

3 Besin zinciri ve enerji akışı Hazırlayan: Elif BİLEN3

4 Aşağıda orman ekosistemindeki bir besin ağı verilmiş, bu besin ağındaki canlılar bakalım kendilerini nasıl tanıtmış. Hazırlayan: Elif BİLEN4 Öyle cansız gibi göründüğüme bakmayın, aslında çok önemliyim.otçul hayvanların besin kaynağıyım. Besin zincirinin ilk halkasındaki kendi besinini kendi üreten üreticiyim. İkinci halkadır besin zincirindeki yerim.Üreticilerle beslenirim. Etçil canlıların besiniyim. Tüketicidir ismim benim. Üçüncü halkadır besin zincirindeki yerim. Etçil canlılarla beslenirim. Tüketicidir benim ismim Üçüncü halkadır besin zincirindeki yerim. Otçul canlılarla beslenirim. Tüketicidir benim ismim Bazı bakteri ve mantarlarız, canlı ve ölü organizmaları ayrıştırırız.üreticilere besin kaynağı için madde kaynağı sağlarız. Ayrıştırıcıdır adımız.

5 Hazırlayan: Elif BİLEN5

6 Besin Zincirinde Enerji Akışı Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı olarak beslenmek için, birbiriyle etkileşmesi sonucu besin zinciri oluştururlar. Bir besin zincirinin halkalarını farklı canlı türleri oluşturur. Hazırlayan: Elif BİLEN6

7 Canlılar ÜreticiAyrıştırıcıTüketici 1. Dereceden Tüketici OTÇULLAR 2. Dereceden Tüketici ETÇİLLER 3. Dereceden Tüketici HEPÇİLLER Hazırlayan: Elif BİLEN7

8 Üreticiler (OTOTROF) Ekosistemde bütün canlılar için enerji kaynağıdırlar. Fotosentez yoluyla güneşten aldıkları enerjiyle inorganik maddelerden organik madde üretirler. Bu özellikleri sayesinde kendi besinlerini kendileri üretebilirler. örnek: Bitkiler, algler, klorofilli bakteriler (siyanobakteri...) Hazırlayan: Elif BİLEN8

9 Tüketiciler (HETEROTROF) Hazırlayan: Elif BİLEN9 Sadece üreticilerle beslenirler Örnek: Tavşan, maymun, inek 1.Dereceden Tüketici Otobur Sadece otoburlarla beslenirler Örnek: Timsah, kertenkele, aslan 2.Dereceden Tüketici Etobur Hem otobur hem etobur canlılarla beslenir Örnek: İnsan, tavuk, ayı 3.Dereceden Tüketici Hepçiller Besin üretmeyen ve besinini dışarıdan hazır olarak alan canlılara tüketici (heterotrof) denir. Örnek: Koyun, köpek, kaplumbağa. Tüketici olan canlı grupları da besin aldıkları kaynağa ve besin alma şekline göre gruplara ayrılırlar.

10 Hazırlayan: Elif BİLEN10

11 AYRIŞTIRICILAR Toprağa düşen bitki ve hayvan artıklarını çürüterek, toprağa karışmasını sağlayan canlılardır. Üreticilere besin yapabilmeleri için kaynak sağlarlar Mantarlar ve bakterilerin büyük bir kısmını ayrıştırıcılara örnek olarak verebiliriz. Ayrıştırıcılar besin zincirinin her basamağında bulunabilir. Hazırlayan: Elif BİLEN11

12 Doğada birbiriyle ilişkili birçok besin zinciri vardır. Birbiri içine alan bu besin zincirlerinin hepsi besin ağı olarak adlandırılır. Hazırlayan: Elif BİLEN12

13 Besin Zincirinde Enerji Akışı Besin zinciri güneşten dünyaya gelen enerjinin üreticiden son tüketiciye doğru akışını gösteren bir piramittir. Besin zincirindeki her grupta bulunan, toplam canlı ve besin miktarı karşılaştırıldığında piramit şeklinde bir yapı olduğu görülür. Hazırlayan: Elif BİLEN13

14 Hazırlayan: Elif BİLEN14

15 Hazırlayan: Elif BİLEN15

16 Doğadaki tüm canlılar besin zincirinin bir halkasını oluşturur Besin zincirinin ana kaynağı güneştir Tüm canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak güneş enerjisi kullanır Hazırlayan: Elif BİLEN16

17 Her canlı ürettiği veya aldığı enerjinin bir kısmını kullanır ve sadece %10’luk kısmını bir sonraki canlıya aktarır Üreticiler ürettikleri besinlerin bir kısmını kendileri kullanırken, bir kısmını da otçullara verir Otçullar ve Etçiller aldıkları besinin bir kısmını kullanırken bir kısmını vücutlarında depo eder Hazırlayan: Elif BİLEN17

18 ENERJİ PİRAMİDİNDE AŞAĞIDAN YUKARI DOĞRU ÇIKILDIKÇA 1) Tür sayısı azalır2) Toplam birey sayısı azalır3)Canlıların vücut büyüklüğü artar4)Depolanan toplam besin miktarı azalır5) Aktarılan enerji miktarı azalır Hazırlayan: Elif BİLEN18

19 ENERJİ PİRAMİDİNDE AŞAĞIDAN YUKARI DOĞRU ÇIKILDIKÇA Hazırlayan: Elif BİLEN19 6) Toplam biyokütle azalır biyokütle tepeye doğru gittikçe her basamakta 10 kat azalır 7) Enerji kaybı azalır.Enerji tepeye doğru her basamakta 10 kat azalarak aktarılır 8) Vücutta biriken atık madde oranı artar

20 Bitkiler yaşamlarını sürdürmek için gerekli enerjiyi nereden sağlarlar? Hazırlayan: Elif BİLEN20

21 FOTOSENTEZ Klorofil taşıyan canlıların ışık enerjisini kullanarak; karbondioksit ve su yardımıyla kendi besinlerini üretmelerine fotosentez denir. Hazırlayan: Elif BİLEN21

22 Hazırlayan: Elif BİLEN22

23 Fotosentezin özellikleri Fotosentez olayında güneş veya ışık enerjisi kullanılır Fotosentez bitkinin yeşil yapraklarında gerçekleşir Klorofil yeşil renk pigmenti taşır ve ve fotosentezin gerçekleştiği yerdir. Klorofiller ışık enerjisini kimyasal enerjiye çevirir. Hazırlayan: Elif BİLEN23

24 Fotosentez besin zincirinin ilk kaynağını oluşturur Bitkiler sadece gündüz fotosentez yapar hem gece hem gündüz solunum yapar. Gündüzleri kloroplast ve mitokondri organelleri aktif olarak çalışır, geceleri ise sadece mitokondri. Hazırlayan: Elif BİLEN24 Fotosentezin özellikleri

25 Hazırlayan: Elif BİLEN25

26 FOTOSENTEZİN ÖNEMİ 1)Ekosistemde enerji akışını sağlar 2)Canlılar için besin kaynağı oluşturur 3)Atmosferde CO2 birikimini önler 4)Atmosferin oksijenini oluşturur 5)Pamuk, kağıt, mobilya gibi birçok endüstriyel ürün oluşturur Hazırlayan: Elif BİLEN26

27 KENDİMİZİ DENEYELİM Hazırlayan: Elif BİLEN27

28 SOLUNUM Canlılar ihtiyaç duyduğu enerjiyi besinlerden elde eder. Besinlerin hücre içinde yakılarak bağları arasındaki kimyasal enerjiden ATP enerjisi elde edilmesine SOLUNUM denir. Hücre solunumu ile Glikoz parçalanır ve açığa çıkan kimyasal enerjiyle ATP sentezlenir. Hazırlayan: Elif BİLEN28

29 SOLUNUM OKSİJENLİ SOLUNUM Yüksek yapılı canlıların ATP üretme şeklidir. Oksijen kullanılır Mitokondride ve sitoplazmada gerçekleşir CO2+Su+Isı açığa çıkar Net 38 ATP açığa çıkar OKSİJENSİZ SOLUNUM Basit yapılı canlıların enerji üretme şeklidir. Oksijen kullanılmaz Sitoplazmada gerçekleşir. Etil alkol / Laktik asit +CO2 oluşur Net 2 ATP açığa çıkar Hazırlayan: Elif BİLEN29

30 MADDE DÖNGÜLERİ

31 Canlılar yaşayabilmek için su, karbon,oksijen,azot gibi maddelere ihtiyaç duyar. Canlılar bu maddeleri kullandıktan sonra doğaya verir Hazırlayan: Elif BİLEN31

32 SU DÖNGÜSÜ Hazırlayan: Elif BİLEN32

33 KARBON DÖNGÜSÜ Hazırlayan: Elif BİLEN33

34 İKLİM KATİLİ KARBON Hazırlayan: Elif BİLEN34

35 AZOT DÖNGÜSÜ Hazırlayan: Elif BİLEN35

36 Hazırlayan: Elif BİLEN36

37 Kendimizi Deneyelim Hazırlayan: Elif BİLEN37

38 KAYNAKÇA http://www.eglencelifen.com/ www.eba.com www.fenokulu.com … Hazırlayan: Elif BİLEN38


"CANLILAR ARASI ENERJİ İLİŞKİLERİ Hazırlayan: Elif BİLEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları