Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 9.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 9."— Sunum transkripti:

1 11 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 9

2

3 Rahatsız edici davranışlar ve Disiplin ( Disruptive Behaviors and Discipline ) Teachers are not trained in the use of effective discipline methods.

4 Ders yarım saat sonra başlayacak. Ne tip problemlerle karşılaşacağımı bilmiyorum. Sorun çıkarsa ne yapacağım?

5 Rahatsız edici davranışlar Öğrenme ortamlarında “akademik ve idari faaliyetlerin yürütülmesini sürekli ve önemli ölçüde aksatan davranışlar”. “Diğer öğrencilerin öğrenmesini ve öğretmenin öğretmesini aktif olarak engelleyen faaliyetler”  “Bir okulun düzenli olarak çalışmasını engelleyen, bir kişinin eğitimini yürütmesini durduran, okulun çeşitli sınıf ve laboratuvarlarında, gezilerinde, toplantılarında ve diğer faaliyetlerindeki normal düzeni bozan davranışlar.”

6 Rahatsız edici davranış örnekleri Okul personeline karşı sürekli ve kasıtlı itaatsizlik ve muhalefet. Öğrenciye ve memurlara sövüp sayma Öğrenciye ve memurlara saldırma, dövme veya başka türlü bir kötü muamele Başka bir kişinin sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek faaliyetler yapma Uygunsuz, ahlaksız, edepsiz veya müstehcen, açık saçık faaliyetler sergileme Okulun veya başka bir öğrencinin malını çalma veya tahrip etme Okulun veya sınıfın normal işleyişini engelleme İzinsiz okula girme ve araç gereçleri izinsiz kullanma Kopye, başkalarının ödev ve eserlerinden aşırma, bilerek yanlış bilgileri yayma gibi sahtekarlıklar Sahte imza, okul evrakında, kayıtlarda, kimlik kartlarında tahrifat, değiştirme ve kötüye kullanma Sınıfta veya okulun diğer yerlerinde sigara ve alkollü içkiler içme Disruptive College Student: A Practical Model, Gerald Amada, Ph.D.

7 Disiplin sorunu olmayan diğer istenmeyen davranışlar (misbehaviour) Derse geç kalma Derse dikkatini vermeme Söz almadan konuşma / çok konuşma Sözle veya sözsüz olarak gürültü yapmak Çalışmamak Sıralarda oturmamak Başkalarını engellemek

8 İstenmeyen davranışların nedenleri Can sıkıntısı Dersi anlayamama, çalışamama Çalışmaya isteksizlik Fazla gergin çaba veya dikkat, aşırı motivasyon Dikkat çekme istemek

9 Problem Davranışlar Baş kaldırma, emredilen şeye uymama, itaatsizlik etme – karşı koyma, sınıfa geç gelme, derse katılmama, okulu veya dersi asma, kavga etme, saldırganlık yapma, terbiyesiz kelimeler söyleme, sosyal faaliyetlere katılmama, çok aşırı bağırma, hırsızlık, serkeşlik, eşyaları tahrip etme, sigara içme, uyuşturucu kullanma, alkol içme, emirleri yapmama, talimatlara uymama, okul materyallerini uygun olmayan tarzda kullanma, silah-bıçak taşıma ve kullanma, yöneticileri ve arkadaşlarını usandırma, öğrenmeye hazır olmama, park yerlerini ihlal etme, sorumsuz davranma, girilmemesi gereken yerlere izinsiz girme, saygısızlık, öğretimi bozma, işbirliği halinde çalışmama, şiddet davranışları gösterme, küfretme, bedensel tecavüz, okulun giyinme biçimine aykırı hareket etme, vs vs vs.

10 Problem Davranışlar Her okulda ve sınıfta vardır Değişik yoğunluktadır Çok değişik faktörler tarafından ortaya çıkarılmakta ve etkilenmektedir Her toplumda kaygı vericidir

11 PROBLEM DAVRANIŞLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Problem Davranış Yaratan Durumlar Ailevi özellikler ve şartlar Okul içindeki faktörler Toplumdan kaynaklanan nedenler

12 Anne-babaların özellikleri Çocuklarının davranışlarıyla fazla ilgilenmeme Zorlayıcı davranış yönetimi işlemlerine müracaat etme Kural koymada tutarlı olmama Etkili olarak iletişim kurmama Beceriksiz sorun-çözme yöntemleri kullanma Aşağı düzeyde sevgi gösterme ve çocukla ilgilenmeme Sert, kaba ve cezalandırıcı bir idare yürütme; çelişkili kararlar verme Etkili anne-baba davranışı gösteremeyen anne-babalarla çocukların kişisel problemler yaşamaları.

13 Okul içindeki faktörler Kontrol için cezalandırıcı metodlara çok güvenmek ve negatif örnekler vermek Öğrencilerin uyacakları kuralların çok net olmaması Disiplini sağlayacak öğretmenlere idarenin ve arkadaşlarının zayıf ve tutarsız destek vermesi; disiplin politikasında uyuşma olmaması. İyi eğitim verilmemesi veya programın iyi olmamasından dolayı ortaya çıkan akademi başarısızlık Öğrencilerin tembelliği, birbirine saygısızlığı, dikkatsizlik göstermesi, farklılıklara saygı gösterilmemesi gibi nedenlerle öğrenciler arasındaki uyumun iyi olmaması. Okulun genel işleyişinin iyi olmaması, okulun başarısız olması Davranış yönlendirme işlemlerinde tutarsızlık ve kötüye kullanma; saldırganlığa gidecek davranışları baştan önlememe

14 Toplum içindeki faktörler Toplumda bir dizi antisosyal ağ vardır (aile, arkadaşlar, komşular, tanıdıklar) Okuldan sonra ve yaz tatillerinde çocuklar için yapacak çok az şey vardır Medyadaki saldırganlık ve dehşet içeren yayınlara karşı çocukları koruyacak bir tedbir yoktur Toplumda belli grupları suça teşvik edecek birçok neden ve bunu ortaya çıkaracak yaygın bir iklim vardır.

15 “Disiplin” ne demek? (sözlük anlamı) İnsanları kalıplamak, düzeltmek, mükemmeleştirmek; Düzgün, itaatli, kontrollü yönetmek; kendine hakim olmak; kendi kendini sınırlamak; Otorite, kontrol ve düzeni kabul etmek ve uymak; Eğitmek veya düzeltmek için ceza vermek, dayak atmak; Belli bir bilgi ve araştırma disiplini; Yönetim için kurallar sistemi ve seti

16 Disiplin Baştan konulmuş kurallara göre, herkese aynı şekilde davranmak Kendine yapılmasını istediğin şeyi başkalarına yapmak Okullarda cezaya dayalı düzen

17 Bir disiplin problemi, sınıfın geri kalanının öğrenmesini engelleyen ve öğretmenin sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen davranışlardır.

18 Aşağıdakiler bir disiplin sorunu değildir: ● rehberlik sorunları, bireysel olarak psikolojik danışma gerektirir; ● eğitim sorunları, öğretmenin ve sınıfın iradesi dışında nedenlerden kaynaklanır; ● öğretmeni rahatsız eden ama öğretimi rahatsız etmeyen kişisel rahatsızlıklar.

19 Öğretmen, disiplin sorunlarını tanıyabilmeli, konuyu saptırmamalı; disiplin sorunu ile doğru olarak uğraşabilmeli ve sorunu çözmelidir.

20 Sınıfta, öğrenmeyi mükemmeleştiren ve rahatsızlıkları en alt düzeye indiren bir disiplin planı uygulamalısınız. (Wong) Okullarda disiplin, adeta kontrol ile eşanlamlı hale getirilmiş durumdadır.(Glasser, Wlodkowski). Öğretmenin kontrol edemediği bir sınıfta hiçbir şey öğrenilmez. Ne öğretmen ne de öğrenci böyle bir sınıfı arzu etmez.

21 “ZOR” ÖĞRENCİ TİPLERİ 1. SINIFIN SOYTARISI: Mutlu olduklarını sanma. 2. SALDIRGAN ÖĞRENCİLER: Çeteler oluşturarak düşmanlık tohumları atar. 3. GEVEZE ÖĞRENCİLER: Her konuda herkesin fikrini yayarlar. 4. OYUNCU VE “Kumarcılar”: Yalan ve boş vaadlerle düzeni sürdürmeye çalışırlar.

22 Öğretmenin korkuları ve kaygıları Öğretmenler, iyi niyetli ve sabırlı bir bekleyiş, problemi kendiliğinden çözeceğini ümit ederler. Öğretmenler, bir öğrenciyi disipline verdiklerinde idarenin kendilerini desteklemeyeceğinden korkarlar. Öğretmenler, bir mesleki hata yapar yapmaz problem çıkacağından korkarlar. Disipline verme olaylarını öğrenciler için zararlı görürler. Öğrencinin rövanşı alma girişimi karşısında kendilerini savunmasız hissederler. Öğretmenler bir soruşturma veya disiplin olayı işine pek karışmak istemezler.

23 Her türlü problemi olan öğrencileriniz olacaktır. Dikensiz gül bahçesi istemeyiniz.

24 Gerçek şu ki: Yapacak hiçbir şey bulamayan öğrenci, büyük ihtimalle rahatsız edici bir davranış yapacaktır.

25 Meşgul insanların sorun çıkartacak vakitleri kalmaz. Asker eğitiminde herkese her zaman bir iş yaptırılır. Öğretmen olarak Öğretim stratejini çeşitlendir Bir şeyi 50 dakikadan fazla yapma Ders anlatma şeker gibidir, fazlası hasta yapar. Stratejik olarak neşeli şeyler de planla Dersini anlattıktan sonra grup çalışması planla Sık sık sınav yap Her şeye bir not ver En az bir hafta önceden planlarını yap Bir ders programı yap ve adım adım takip et Her şeyi dosyala Öğretim döneminin başında kuralları da içeren bir öğretim programı yayınla (duyur)

26 Gerçek şu ki: Öğretmenler, kendi disiplin problemlerinin %90’ını kendileri yaratırlar Bunun için asla öğrencilerle sınıf önünde tartışma. Arkadaşları huzurunda onu suçlama. Herkes saygı ile muamele görmek ister. Eğer herhangi bir olayda kontrolü tamamen kaybettiğinizi düşünüyorsanız, ya bir öğretmen arkadaşınız ya da İdare olaya müdahale etsin. Eğer uçurumun kenarındaysan, asla sendeleme!

27 “Okuldaki disiplini, anne-babaların yardımı ve desteği olmadan sağlayamayız." Gerçekte çok az öğrencinin davranışları arkadaşlarından, ailesinden, okul personelinden ve sınıf ikliminden etkilenir. Bu öğrencilerin oranı okuldaki öğrencilerin %5’ini geçmediği halde, bunların çıkardığı olaylar idarenin uğraştığı olayların %50’sini geçer; öğretmenlerin ve yöneticilerin zamanlarının çoğunu alır, okulda ve sınıfta büyük bir strese neden olur.

28 Son Sözler Öğrencilerin dostu olabilirsiniz, ama arkadaşı olamazsınız. Öğrenciler ve öğretmenler, her günün yeni bir gün olduğunu bilmelidirler. Öğrencileri yarıştırma ve öğrenmenin tüm sorumluluğunu öğrenciye yükleme. Öğrenme, öğretmen ve öğrencinin ortak sorumluluğundadır.

29 İlköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde istenmeyen (cezalandırılacak) öğrenci davranışları nelerdir. Disiplin Yönetmelikleri taranarak çıkartılsın.

30 Dayan aslanım! Haftasonu geliyor.


"11 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 9." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları