Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UNHCR - The UN Refugee Agency MÜLTECİLERİ KORUYALIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UNHCR - The UN Refugee Agency MÜLTECİLERİ KORUYALIM."— Sunum transkripti:

1 UNHCR - The UN Refugee Agency MÜLTECİLERİ KORUYALIM

2 UNHCR - The UN Refugee Agency MÜLTECİ KADINLAR KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI

3 UNHCR - The UN Refugee Agency Mülteci kimdir? 1951 Cenevre Sözleşmesi’ ne göre mülteci;1951 yılından önce Avrupa’da meydana gelen olaylardan dolayı  Irkı  Dini  milliyeti  belli bir sosyal gruba mensubiyeti  siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan;

4 UNHCR - The UN Refugee Agency..ve  bu korkular yüzünden ülkesinden kaçmak zorunda kalan,  korkusu nedeniyle geri dönemeyen,  başka bir ülkeye sığınan kişidir. UNHCR - The UN Refugee Agency

5  Daha sonra yapılan uluslararası anlaşmalar sonunda savaş, iç savaş, yaygın şiddet gibi olaylar nedeniyle canlarını kurtarmak için ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişiler de mülteci tanımı kapsamına alınmıştır.

6 UNHCR - The UN Refugee Agency BMMYK nedir, ne yapar?  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 1 Ocak 1951 tarihinde kurulmuştur. Görevleri:  Uluslararası Koruma sağlamak  Mülteciler için kalıcı çözümler bulmak

7 UNHCR - The UN Refugee Agency Uluslararası Koruma Nedir? Uluslararası koruma, hayatı veya özgürlüğü tehdit altında olduğu için ülkesini terk etmek zorunda kalan kişilere,  Sığındıkları ülke tarafından topraklarına girişine izin verilmesi,  Bu kişilerin mülteci olup olmadıkları anlaşılıncaya kadar ve mülteci statüsü aldıktan sonra risk taşıdıkları ülkeye zorla geri gönderilmemeleri anlamına gelir. ve mülteci statüsü aldıktan sonra risk taşıdıkları ülkeye zorla geri gönderilmemeleri anlamına gelir.

8 UNHCR - The UN Refugee Agency  BMMYK uluslararası korunmanın sağlanmasında devletlere destek olur.

9 UNHCR - The UN Refugee Agency  BMMYK’ nin asli görevi, devletlerin mültecileri ve sığınma talebinde bulunanları koruma yükümlülüklerinin farkında olmalarını ve bu yükümlülükler uyarınca davranmalarını sağlamaktır.  BMMYK uluslarüstü bir örgüt değildir Bu yüzden devletin sağlaması gereken koruma görevini üstlenemez.

10 UNHCR - The UN Refugee Agency  Türkiye Sığınmacı ve Mülteciler açısından hem hedef ülke hem de geçiş ülkesi konumundadır.

11 UNHCR - The UN Refugee Agency Türkiye’ deki İstatistikler Şubat 2010 sonu itibariyle:  BMMYK Türkiye Ofisinin İlgi Alanındaki Kişi Sayısı: 16,152  Kabul Mülteci Sayısı: 9,664 kişi  Sığınmacı Sayısı: 6,488 kişi

12 UNHCR - The UN Refugee Agency  İranlı: %27 Iraklı: %39 Afgan:%19 Afrikalı:%11 Diğer:%4  Erkek: 9,483 %59, Kadın: 6,669 %41  Yaş Dağılımı: % 29 < 18 % 71 >=18

13 UNHCR - The UN Refugee Agency

14 KARŞILAŞILAN SORUNLAR  Geliş sürecinde,  Kalış sürecinde,

15 UNHCR - The UN Refugee Agency Geliş Sürecindeki Sorunlar: -Travmatik yolculuk süreçleri -Güvenli topraklara erişim - Kaçakçılardan gördükleri kötü muameleler, - Kimlik yokluğu, - Belirsizlik, korku, endişe, - Kalış yeri ile ilgili zorluklar, - Her an yakalanma korkusu,

16 UNHCR - The UN Refugee Agency Kalış Sürecindeki Sorunlar: - Sığınma sistemine erişim - Uzun bekleme süreleri - Çalışma hakkı - İkamet - Seyahat sınırlamaları * Barınma - Beslenme - Sağlık - ilaç temini - Giyim ihtiyaçları

17 UNHCR - The UN Refugee Agency MECBURİ İKAMET İLLERİ

18 UNHCR - The UN Refugee Agency Üçüncü Ülkeye Gitme Sürecindeki Sorunlar:  Yeni bir hayat ve yeni bir ülke, dil, gelenekler ve adaptasyon.  Mutlulukla birlikte gelen gelecek kaygısı ve korkular.

19 UNHCR - The UN Refugee Agency Ekonomik Sorunlar:  İşsizlik,  Geçim sıkıntısı,

20 UNHCR - The UN Refugee Agency  Hizmetlerden yararlanma, (çalışma, ikamet, sağlık vs,)  Türkiye’de kalış sürecinin belirsizliği,  Statü alıp alamayacağı gibi konularda yaşanan belirsizlikler,  Yaşamlarını yönlendirmeleri ile ilgili zorluklar, YASAL SORUNLAR

21 UNHCR - The UN Refugee Agency Sosyal ve Kültürel Sorunlar  Aile ve çevrelerinden uzak kalmaları,  Farklı bir kültürün içinde olmaları,  Dil ve okuma yazma bilmemeleri,  Irkçı tavırlarla karşılaşmaları,  Sosyal statülerini kaybetmeleri,  Bir topluluğa üyelik hislerini kaybetmeleri,  Sağlık sorunları,

22 UNHCR - The UN Refugee Agency Psikolojik Sorunlar 1 :  Ülkelerinde yaşadıkları travmalar,  Kaçış sürecinde yaşadıkları zorluklar, ve korkular,  Her an yakalanıp sınırdışı edilme korkusu,  Huzurlarını ve kendine güvenlerini kaybetmeleri,  Öfkelerini kontrol edememeleri  Yanlış yönlendirilmeleri, çaresiz kalmaları, belirsizlik ve bunun doğurduğu sonuçlarla başedememeleri,  Meşgul olacak birşeyler bulamamalari,  Gelecek kaygısi vs.

23 UNHCR - The UN Refugee Agency PSİKO-SOSYAL SORUNLAR 2:  Geldikleri ülkeden getirdikleri sorunlar  Dil öğrenme gibi ihtiyaçlar,  Gündelik yaşama/farklı kültüre alışma çabasi,  Aile içi ilişkiler,  Çevre ile ilişkiler,  Anksiyete, depresyon, PTSD v.s.

24 UNHCR - The UN Refugee Agency TOPLUMUN ROLÜ  Sığınma talep eden ve mülteci statüsü alanların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmeleri için toplumun desteği gerekmektedir,  Devletin sağladığı sosyal destekler yetersizdir,  Türkiye’de UNHCR’nin rolü diğer ülkelere göre daha farklıdır,  Açıkların kapatılması için özel sektörün desteğine ihtiyaç vardır,  Dünya’da Microsoft, IBM gibi dev şirketler UNHCR’nin önde gelen özel sektör destekçileridir.

25 UNHCR - The UN Refugee Agency Mülteci kadınların sorunları Ulusal ve uluslararası standartlar Türkiye’deki yasal hak ve yükümlülükleri Mülteci kadınlara özel kabul koşulları Mülakatlarda dikkat edilmesi gereken konular Gözaltı

26 UNHCR - The UN Refugee Agency

27 Mülteci Kadınların Karşılaşabileceği Koruma Sorunları Tüm mültecilerin yaşadığı koruma sorunları kadınlar tarafından da paylaşılır.Tüm mültecilerin yaşadığı koruma sorunları kadınlar tarafından da paylaşılır. Kaçış öncesi veya sırasında fiziksel ve cinsel saldırı ve istismarKaçış öncesi veya sırasında fiziksel ve cinsel saldırı ve istismar Kendi ülkesinde ve/veya Sığınma ülkesinde fiziksel ve cinsel saldırı ve istismarKendi ülkesinde ve/veya Sığınma ülkesinde fiziksel ve cinsel saldırı ve istismar Eşlerinin istismarıEşlerinin istismarı Silahlı çatışmaya zorlanma ve zorla askere alınmaSilahlı çatışmaya zorlanma ve zorla askere alınma Cinsel sömürü ve fuhuşa zorlanmaCinsel sömürü ve fuhuşa zorlanma Belge eksikliğiBelge eksikliği

28 UNHCR - The UN Refugee Agency

29 Ulusal ve Uluslararası Standartlar Uluslararası Hukuk:Uluslararası Hukuk: –1951 Sözleşmesi –Uluslararası Medeni Siyasi Haklar Sözleşmesi –Uluslararası Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi –Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme Ulusal Hukuk:Ulusal Hukuk: –Anayasa –Medeni Kanun –Türk Ceza Kanunu –1994 Yönetmeliği –İçişleri Bakanlığı 57 Sayılı Genelgesi –İçişleri Bakanlığı Mülteci, Sığınmacı ve Başvuru Sahiplerinin Eğitim Sorunları Konulu Genelgesi –Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Konulu Başbakanlık Genelgesi

30 UNHCR - The UN Refugee Agency

31 Kadınların Ülkeye Kabulünde Dikkat Edilecek Hususlar İltica sistemine erişimde eşit muameleİltica sistemine erişimde eşit muamele Bireysel kimlik ve tescil belgesiBireysel kimlik ve tescil belgesi Temel hizmetlere etkin ve adil erişim için tedbirlerin alınmasıTemel hizmetlere etkin ve adil erişim için tedbirlerin alınması Özel ihtiyaçlara hassas kabul koşullarıÖzel ihtiyaçlara hassas kabul koşulları Cinsel ve cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye, raporlamaya yönelik mekanizmaların varlığıCinsel ve cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye, raporlamaya yönelik mekanizmaların varlığı Aile bireylerinin izinin sürülmesiAile bireylerinin izinin sürülmesi Gizlilik ilkesiGizlilik ilkesi

32 UNHCR - The UN Refugee Agency

33 Adli Yardım Adli yardım: Her tip dava ve takip, medeni hukuka ilişkin davalar ve ceza davaları da dahilAdli yardım: Her tip dava ve takip, medeni hukuka ilişkin davalar ve ceza davaları da dahil

34 UNHCR - The UN Refugee Agency

35

36 Kadına Yönelik Şiddet Aile İçinde: DayakDayak Evdeki kız çocuklarının cinsel istismarıEvdeki kız çocuklarının cinsel istismarı Çeyizle ilgili şiddetÇeyizle ilgili şiddet Evlilikte tecavüzEvlilikte tecavüz Kadın sünnetiKadın sünneti Kadına zarar veren diğer geleneksel uygulamalarKadına zarar veren diğer geleneksel uygulamalar Eşten başkasının uyguladığı şiddetEşten başkasının uyguladığı şiddet İstismarİstismar Fiziksel, cinsel, psikolojik şiddetFiziksel, cinsel, psikolojik şiddet Genel Toplumda: İşte, eğitim kurumlarında başka yerlerde tecavüzİşte, eğitim kurumlarında başka yerlerde tecavüz Cinsel istismarCinsel istismar Cinsel taciz ve korkutmaCinsel taciz ve korkutma Kadın ticaretiKadın ticareti Fuhuşa zorlamaFuhuşa zorlama Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetFiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bildirge Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bildirge

37 UNHCR - The UN Refugee Agency Mülteci Kadınlar Bakımından Şiddet Türkiye’de ikamet eden herkes için suçun işlendiği yer ilkesi geçerlidir (TCK, M.8)Türkiye’de ikamet eden herkes için suçun işlendiği yer ilkesi geçerlidir (TCK, M.8) Tercüman (polis, cumhuriyet savcılıkları, jandarma)Tercüman (polis, cumhuriyet savcılıkları, jandarma) Şikayet eden avukat talep edebilirŞikayet eden avukat talep edebilir Şikayet sırasında bulunduğu yer barosundan parasız hukuki yardımŞikayet sırasında bulunduğu yer barosundan parasız hukuki yardım 4320 Sayılı Ailenin Korunması Kanunu4320 Sayılı Ailenin Korunması Kanunu TCKTCK Türk Medeni KanunuTürk Medeni Kanunu

38 UNHCR - The UN Refugee Agency Üreme Sağlığı Anayasa 41. Madde: “Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar”  AÇSAP’lardan mülteci ve sığınmacılar ücretsiz yararlanabilir  Sağlık mevzuatında yabancı vatandaş ayrımı yoktur  Gebeliğin 10. haftasına kadar yasal elektif kürtaj hakkı (masrafları kadın kendi karşılar)

39 UNHCR - The UN Refugee Agency

40 Kadınların Koruma Sorunlarına Karşı Alınabilecek Bazı Önlemler  İşkence, tecavüz, ve fiziksel ve cinsel istismarın diğer türlerinin mağdurları başta olmak üzere, mülteci kadınlar için danışmanlık ve akıl sağlığı hizmetleri kurmak,  Refakatsiz kadın ve kızlara ve yalnız başına aile re - isliği yapan kadınlar için güvenli ortam sağlamak,  Şiddete açık kişi ve grupları belirlemek – örneğin sakat aile üyeleri olan yalnız kadın aile reisleri- ve özel koruma ve yardım sorunlarına hitap edecek uygun stratejiler geliştirmek,  Ekonomik açıdan kendi kendine yeterli olmayı artıracak programlara eşit erişim sağlamak olabilir.

41 UNHCR - The UN Refugee Agency He would, if he could

42 UNHCR - The UN Refugee Agency Teşekkür ederiz.


"UNHCR - The UN Refugee Agency MÜLTECİLERİ KORUYALIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları