Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ lişkiler ve İ letişim Araştırma Görevlisi T a m e r Ö Z S O Y K A T E M Kozlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 27 Aralık 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ lişkiler ve İ letişim Araştırma Görevlisi T a m e r Ö Z S O Y K A T E M Kozlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 27 Aralık 2013."— Sunum transkripti:

1 İ lişkiler ve İ letişim Araştırma Görevlisi T a m e r Ö Z S O Y K A T E M Kozlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 27 Aralık 2013

2 İ L İ ŞK İ LER VE İ LET İ Ş İ M Ö ğ rencilerin Birbirine Davranışı Hitap Ö ğ retmen – Ö ğ renci İ lişkileri Toplumda Nasıl Hareket Edilir Arkadaşlık İ lişkisi Kişiler Arası İ letişim Şiddet

3 Selam Yola çıkınca her sabah, Bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara İnsanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı Bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında Bu dünyada sen de varsın! Üleştir dostluğunu varlığınla, Bir kısmı seni de sarsın. Üstün Dökmen

4 Ö ğ rencilerin Birbirine Davranışı

5

6

7

8

9

10 Hitap

11 Hitap İ letişim a ğ ızdan çıkanlar kadar bir şeyi söylerkenki; yüz ifadesinin, jest ve mimiklerin (el, kol hareketleri ve yüzdeki ifade) bedenin duruşunun, ses tonunun ve o andaki duygunun ne oldu ğ udur. Yani başkalarıyla kurulan iletişim, sözlü mesajları oldu ğ u kadar sözsüz mesajları da içerir. Her türlü aile iletişiminde sözlü ve sözsüz mesajlar sürekli olarak kullanılmaktadır.

12 İ letişimin en sa ğ lıklı şekli, söylenmek isteneni imalarda bulunmadan, karşıdakinin kişili ğ ine saldırmadan, kendi açısından canını sıkanın ne oldu ğ unu anlatarak kurulan, do ğ rudan, net ve dürüst iletişimdir. Sa ğ lıklı aile yapılarında bu tür sa ğ lıklı ve do ğ rudan iletişimleri içeren sözlü ve sözsüz mesajlar kullanılmakta, konuşma becerilerine oldu ğ u kadar dinleme becerilerine de dikkat edilmektedir. Kişinin sözel mesajlar kadar sözel olmayanları da tanıması, sa ğ lıklı iletişim konusundaki başarısını arttırır, karşısındakini daha iyi anlamasını, kendisini daha iyi ifade edebilmesini kolaylaştırır, yanlış anlaşmaları azaltır. Hitap

13

14 iletişim Bizim başkalarını,başkalarının da bizi anlamasına yarayan bir SÜREÇTİR. iletişim Düşünme ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir. iletişim Sözcüklerin, resimlerin figürlerin grafiklerin, vb. sembollerin Kullanılarak bilgi, düşünce, duygu ve becerileri aktarılması sürecidir. Fringes iletişimi Organizmanın bir uyarana verdiği ayrımcı bir tepki olarak; Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci

15 Ö ğ retmen – Ö ğ renci İ lişkileri

16

17

18 Toplumda Nasıl Hareket Edilir?

19

20 Arkadaşlık İ lişkileri

21

22

23 İ letişim her türlü karşılıklı ilişkinin temel faktörüdür. Aile içi iletişim, aile üyelerinin her birinin birbirleriyle kurdukları ilişkileri içerir. Aile üyelerinin iletişiminin kalitesi, ailenin sa ğ lı ğ ını ve gücünü etkiler.

24 Güçlü ve sa ğ lıklı ailelerin en önemli özelliklerinden biri, sa ğ lıklı iletişim konusundaki yetenekleridir. Sa ğ lıklı aileler birbirleriyle daha açık, daha net, daha sık ve do ğ rudan iletişime geçerler. Birbirlerinin söylemeye çalıştıklarını dinlerler ve birbirlerini do ğ ru olarak anlarlar. İ malarda bulunmaz, birbirlerine kötü söz sarf etmezler. Birbirlerine saygılı davranırlar. Başarılı bir iletişime sahip olan bir ailede aile bireyleri birbirleriyle duygularını, düşüncelerini, hayallerini, korkularını, ümitlerini, acılarını, sevinçlerini, deneyimlerini ve ihtiyaçlarını paylaşır.

25 Aile bireylerinin tümünün birbirleriyle kurdu ğ u açık ve dürüst bir iletişim son derece de ğ erlidir. Çünkü birbirleriyle etkili ve sa ğ lıklı bir iletişim kurabilmiş bireyler hayattan daha fazla zevk alabilmekte ve kendilerini daha mutlu hissetmektedirler. İ letişim denince pek çok kişinin aklına karşılıklı konuşma ve diyaloglar gelmektedir. Oysa iletişim, ne söylendi ğ i, nasıl söylendi ğ i, niçin söylendi ğ i, ne zaman söylendi ğ i, hatta ne söylenmedi ğ idir.

26 Bir ailenin üyelerinin birbirleriyle kurdukları iletişimin kalitesi, aile içi ilişkilerin sa ğ lıklı devamını sa ğ lar. Aile içi iletişim becerileri konusunda bilgi sahibi olmak ve ö ğ renilenlerin uygulanması, ailenin iletişim kalitesini arttırır. Aile üyeleri kaç yaşında olurlarsa olsunlar, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak, birbirlerinin bilgi ve tecrübelerine başvurarak, birbirlerini anlamaya, birbirlerine destek olmaya, birbirlerinin aynı zamanda arkadaşı olmaya gayret ederek sa ğ lıklı bir iletişim ortamı yaratabilirler.

27 Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İ çin! Aile üyelerinize sık sık güzel sözler söylemeye, onları cesaretlendirmeye, onurlandırmaya gayret edin. Onlara olan sevginizi, takdir ve be ğ eninizi ifade etmekten çekinmeyin. Unutmayın ki aile bir birlikteliktir. Biri mutlu oldu ğ unda tümü mutlu olur.

28 Sa ğ lıklı iletişim yapısına sahip aileler: Hep birlikte zaman geçirmeye önem verirler. Birbirlerinin arkadaşlıklarından zevk alırlar. Birbirlerinin iyi ve kötü günlerini paylaşırlar. Birbirlerinin bireysel ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı duyarlar. Sürekli birbirlerinin hatalarını bulmaya çalışmazlar.

29 Sa ğ lıklı iletişim yapısına sahip aileler: Aralarındaki çatışmaları olumlu bir şekilde çözmeye gayret ederler. Birbirlerinin duygularına, hayallerine, fikir ve ideallerine saygı duyarlar. Birbirlerine imalarda bulunmaz, lafla can yakmaya kalkmazlar. Birbirlerinin söylediklerini duymak kadar, sözsüz mesajlarını ve beden dillerini de okumaya gayret ederler. Birbirlerini can kula ğ ıyla dinlerler. Aralarındaki küskünlükleri fazla uzatmazlar.

30

31 Birleşmiş Milletlerin belgelerinde şiddetin tanımı: “Fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda ve kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfî biçimde engellenmesidir.”

32 Siyah? Beyaz? Erkek? Kadın? Yaşlı? Çocuk? Zengin? Fakir? Aktif? Pasif? Agrasif? Kapitalist? Ateist? Humanist? Hayvan?…

33

34

35

36

37 Her iki çocuktan birine şiddet uygulanıyor!

38

39

40 Dünyada Her Dört Kadından Biri Aile İ çi Şiddete Maruz Kalıyor

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Bilinç altındaki psikolojik şiddet…

53

54 İ nsanlar Medya Önünde Sosyal Şiddete Maruz Kalır…

55 Sırt Çevirmeyin!

56 Şiddetin ilgi çekicili ğ i: Şiddetin ilgi çekicili ğ i: Bir cinayet haberini ön plana çıkarmayı tercih eder. Bir tecavüz vakasını kadının bedenini teşhir edercesine sunar. Bir mafya dizisini yıllara yayarak yayımlamayı sürdürür.

57

58 Şiddetin Yeri ve Zamanı

59 KONU MANKEN İ KONU MANKEN İ

60

61

62

63

64

65 Medyada şiddetin göründü ğ ü yerlerden biri de reklamlardır. Örne ğ in bir gofret reklamında savaş, şiddet, silah ve militarizmi ça ğ rıştıracak şekilde “parça tesirli pirinç patlakları”, “uzun menzilli karamel”, “kamufle edici sütlü çikolata” gibi ifadeler kullanılabilmektedir.

66

67

68

69

70 Var mı kafanıza takılan?

71 SABIRLA D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ M… Araştırma Görevlisi T a m e r Ö Z S O Y tamerozsoy67@gmail.com tamerozsoy@beun.edu.tr tamerozsoy@karaelmas.edu.tr KATEM Kozlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 27 Aralık 2013


"İ lişkiler ve İ letişim Araştırma Görevlisi T a m e r Ö Z S O Y K A T E M Kozlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 27 Aralık 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları