Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TC BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2014 BRİFİNG DOSYASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TC BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2014 BRİFİNG DOSYASI."— Sunum transkripti:

1 TC BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2014 BRİFİNG DOSYASI

2 GÖREVLERİMİZ Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Görev ve Yetkileri 2011 yılında çıkarılan 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile düzenlenmiştir. İl Müdürlüğümüz Bakanlığımız alt birimleri olan -Yapı İşleri Genel Müdürlüğü -Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü -Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü - Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü -Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü -Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü -Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü -Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ nün taşradaki faaliyetlerini yürütmektedir. 2

3 GÖREVLERİMİZ - 3621 saylı Kıyı Kanunu gereği kıyı kenar çizgisi tespit edilmesi gereken göl, gölet ve nehirlerin kıyı kenar çizgilerini tespit etmek. Bu alanlarla ilgili görüş vermek. -3194 Sayılı İmar Kanununun Müdürlüğümüze verdiği yetkileri (Resen İmar Planı yapma, Ruhsat düzenleme vb.) kullanmak. -İmar Planlarının Çevre Düzeni Planıyla uyumlu hazırlanmasını takip etmek. Planları inceleyip arşivlemek. -5543 sayılı İskan Kanunu gereği yerleri kamulaştırılan vatandaşlarla ilgili iskan işlemlerini yürütmek. Haksahipliği, uygun yerleşim yeri seçimi, planlama ve yapımlarını gerçekleştirmek. -5543 sayılı İskan Kanunu gereği Kırsal Alanda Fiziksel Yerleşimin düzenlenmesi kapsamında köy nakli, köy toplulaştırılması işlemlerini yürütmek. -Bakanlığımız yatırım programında bulunan işlerin 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlara göre gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu işlerin ihale, denetim, kabul ve kesin hesaplarını yapmak. -1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereği Yapı Kooperatiflerinin Genel Kurullarına katılmak, şikayetleri incelemek. Kuruluş ve tasfiyelerini yapmak. 3

4 -4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Kanunu gereği Binalarda Kalıcı olarak kullanılan yapı malzemelerinin denetimini yapmak. -İlimizde üretimi yapılan malzemelerin Uyumlaştırılmış Standartlara göre (CE ve G) takibini yapmak. -4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu gereği Yapı Denetim firmalarının faaliyetlerini denetlemek, geçici ustalık belgesi düzenlemek ve yapı müteahhitlerini belgelendirerek kayıt altına almak. -Yapı Denetim firmalarının Hakedişlerini inceleyip tahakkuka bağlamak. -2872 sayılı Çevre Kanunu gereği ilimizde faaliyette bulunan işletmeleri denetlemek, hava, su ve toprak kirliliği ile mücadele etmek. -Yıllık İl Çevre Durum Raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmak. -ÇED Yönetmeliği Ek-2 de bulunan işletmelere izin ve lisans vermek, faaliyetlerini izlemek. -İlimizde yeterli teşkilatı bulunmayan Kamu Kurumlarının yapım işlerine teknik destek vermek. -6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine Dair Kanun gereği ilimizde riskli yapı, riskli alan ve rezerv yapı alanları ile ilgili çalışmalar yapmak. -Risk tespiti yaptıran ve riskli çıkan binaların yıkım ve kredi faiz desteği aşamalarını takip edip sonuçlandırmak. 4

5 28.02.2013 gün ve 4020 Sayılı Bakanlık Makamı oluru ile Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü D tipi şemaya göre aşağıda belirtildiği şekilde teşkilatlanmıştır. Müdür: 1 Müdür Yardımcısı : 1 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü: 1 Proje ve YapımŞube Müdürlüğü: 1 Yapı Denetimi ve Yapı malzemeleri Şube Müdürlüğü : 1 ÇED ve Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü: 1 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü: 1 Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü: 1 TEŞKİLAT YAPISI 5

6 6 İL MÜDÜRÜ HASAN SAKA MÜDÜR YARDIMCISI V. İLHAN YILMAZ İMAR ve PLANLAMA ŞUBE MÜDÜR V. DENİZ D. ÇORUHLU PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜR V. CENGİZ SEVİM YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜR V. YAVUZ KAYNAK ÇED VE ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜR V. NADİM YILDIZ ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜR V. CENGİZ SEVİM BİLGİ TEK. İNSAN KAY. VE DESTEK HİZ. ŞUBE MÜDÜR V. İDRİS ALTUNAY TEŞKİLAT ŞEMASI

7 PERSONEL DURUMU (A SIL K ADROYA G ÖRE ) S. NOÜNVANIADEDİ Müdür1 3Şube Müdürü1 4İnşaat Mühendisi8 5Mimar4 6Makine Mühendisi4 7Elektrik Mühendisi1 8Elektrik-Elektronik Mühendisi2 9Jeoloji Mühendisi3 10Kimya Mühendisi1 11Şehir ve Bölge Plancısı1 Çevre Mühendisi4 Harita Mühendisi3 12Tekniker2 13Teknisyen4 14Şef3 15Ayniyat Saymanı1 16VHKİ1 Memur4 Teknisyen Yardımcısı1 TOPLAM49 7

8 Müdürlüğümüz Bayburt Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası olarak inşa edilen binanın Misafirhane Bloğunda 18 adet büroda hizmet vermektedir. Ayrıca sosyal tesis bloğunda faal durumda Beton ve Çelik Çekme Laboratuarımız bulunmaktadır. Bakanlığımızca yaptırılan 3 blok lojmanın bir bloğu (12 daire) Müdürlüğümüzce kullanılmaktadır. BİNA, LOJMAN VE TESİS DU BİNA, LOJMAN VE TESİS DURUMU 8

9 9 HİZMET BİNAMIZ

10 ARAÇ PARKı 10

11 L OJMAN BLOĞUMUZ 11

12 ARAÇ –MAKİNA PARKI Sıra No Plaka NoMarkası, Modeli ve Cinsi 169 AD 404Tofaş Doğan SL -1990 (HEK) 269 AS 435Tofaş Doğan L – 1991 (HEK) 369 AD 210Fort Transit Minibüs - 1997 469 AN 344Renault Megane Sedan- 2008 506 DL 8398Isuzu Çift Kabin Pikap -2011 669 AF 095Fiat Linea – 2011 (Kiralık) 12

13 TECHİZAT DURUMU CİNSİ ADETİ 1-Faks2 2-Data Kasası-Sunucu ve Ağ Cihazı4 3-Swich-Anahtar2 4-Firewal Cihazı1 5-Klima1 6-Fotoğraf Makinesi1 7-Telefon Santralı1 8-Yazı Makinesi (Daktilo)1 9- Güç Kaynağı1 10-Modem1 11-Mesafe Ölçme Cihazı1 12-Yangın Söndürme Cihazı8 13-Fotokopi Makinesi2 14-Buzdolabı1 15-Çamaşır Makinesi1 16-Bilgisayar44 17-Dizüstü Bilgisayar2 18-Yazıcı8 19-Plotter Yazıcı1 20-Tarayıcı2 21- Projeksiyon Cihazı1 13

14 BAKANLIĞIMIZ YATIRIMLARI İŞİ ADIİHALE BEDELİ (Bin TL) BAŞLAMA TARİHİ 2013 YILI ÖDENEĞİ (Bin TL) 2013YILI HARCAMA (Bin TL) AÇIKLAMA 1 Bayburt 750 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı19.400,00 11.12.2012 5.335,00 İş Devam etmektedir. 2 Laleli Barajı Kamulaştırma Alanı (11 Yerleşim Birimi) İskan Çalışmaları Etüt-Proje (Bilgilendirme çalışmaları yapılmış, yatırımcı kuruluştan Kamulaştırma Haritası bekleniyor) 3 Yaylapınar ve Kıratlı Köylerinde Kırsal Alanda Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi Etüt-Proje Çalışmaları Devam etmektedir. (Haksahipliği tespiti yapılmış olup, yer seçimi aşamasındadır) 4Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Hizmet Merkezi Proje İhalesi Yapılacaktır 5KYK Yurt Lojmanı Deprem Güvenliği Ve Güçlendirme İşi Proje İhalesi Yapılacaktır. 14 PROJE VE YAPIM ŞUBESİ

15 BAYBURT 750 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU (28.000 M 2 K APALı A LAN ) 15 YERLEŞİM PLANI

16 750 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU 16 250 KİŞİLİK YURT BLOKLARI (3 ADET)

17 750 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU 17 İDARE VE SOSYAL TESİS BLOĞU

18 18 HİZMET BİNAMIZ ENGELLİ DÜZENLEMESİ VE GENEL ONARIM İŞİ İhale Bedeli:48.076-TL İşin Durumu:Tamamlandı

19 19 5543 sayılı İskan Kanununun 16.maddesi uyarınca (Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi) ilimiz Merkez İlçeye bağlı Yaylapınar ve Kıratlı Köylerinde 2013 Yılı Etüt Proje kapsamında iskan çalışmalarına devam edilmektedir. Her iki köyümüzde yapılan Hak Sahipliği çalışmaları sonucu Yaylapınar’da 43, Kıratlı’da 18 aile Hak Sahibi olmuştur. Uygun yerleşim yeri seçim çalışmaları devam etmektedir.

20 20 LALELİ BARAJI TAHMİNİ KAMULAŞTIRMA HARİTASI

21 İlimiz sınırları içerinde yapılacak olan Laleli Barajı ve HES yapımı işi dolaysıyla yerleşim yeri etkilenecek olan köylerle ilgili olarak 5543 sayılı İskan Kanununun 12.maddesi (Taşınmaz malları kamulaştırılan aileler) kapsamında ilimiz Merkez İlçeye bağlı Adabaşı, Ballıkaya, Karşıgeçit, Arslandede, Çakırbağ, Çamlıkoz, Çayırözü, Yedigöze, Bayraktar, Dikmetaş ve Konursu Köyleri 2013 Yılı Etüt Proje kapsamına alınmıştır. Kamulaştırma çalışmalarından yerleşim yerleri etkilenecek ailelerle ilgili olarak 16/05/2012 - 18/06/2012 tarihleri arasında, 7 köyde köy halkıyla beraber 5543 Sayılı İskan Kanunu ve Uygulamaları hakkında her köyde 2 defa olmak üzere toplam 14 tane İskan Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır. Yerleşim yerleri etkilenecek olan köylerle ilgili olarak gerekli bilgilendirme toplantıları sonrasında Laleli Barajını yapacak olan Laleli Elektrik Üretim A.Ş şirketiyle gerekli görüşmeler yapılmış ve Onaylı Kamulaştırma haritaları ilgili firmadan istenmiş olup, onaylı kamulaştırma haritaları ve kamulaştırma çalışmalarından etkilenecek olan Aile listeleri hazırlandıktan sonra gerekli İskan Duyurusuna çıkılarak Hak sahipliği çalışmasına başlanılacaktır. 21

22 İlimizde 2013 yılı içerisinde 21 adet kooperatif çalışmalarını sürdürmektedir. Bu Kooperatiflerin 19 tanesi Konut Yapı Kooperatifi, 1 tanesi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve 1 tanesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifidir. Bu Kooperatiflerden 15 tanesi faal, 1 tanesi kuruluş ve 5 tanesi tasfiye durumundadır. 2013 yılı içerisinde 21 adet kooperatifin yapmış oldukları genel kurullarına Yetkili Bakanlık temsilcisi görevlendirmeleri yapılmış ve genel kurullara katılımları sağlanmıştır. Tasfiye halinde bulunan 5 adet kooperatiften 4 tanesinin 2013 yılı içinde kapanışı gerçekleşmiştir. 22 Yapı Kooperatiflerinin Olağan genel kurullarını yılda en az bir defa ve her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde yapmaları (hesap dönemi 31 Aralık olan kooperatifler için en geç ertesi yılın haziran ayı sonuna kadar) zorunludur. Bu sürede genel kurullarını yapmayan kooperatifler için Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulacağı ve kooperatiflerin uyması gereken hususular hakkında, ilimizde bulunan yapı kooperatiflerine gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

23 Yaklaşık maliyet 79 ad. Ödenek Teminine Esas Tahmini Bdl. 44 ad. Denetim (Yeni İnşaatlar ) 5 ad. Denetim (Onarım İnşaatları )46 ad. Proje Hazırlanması (Onarım-Tadilat)106 ad. Proje Revizyonu9 ad. Müdürlüğümüzce denetimi yapılan tüm onarımlar ve 2 adet yeni inşaat tamamlanmıştır. 23 BAKANLIĞIMIZ YATIRIM PROGRAMI DIŞINDA YAPILAN, DİĞER KURUMLARA AİT İŞLER (2013)

24 BAKANLIĞIMIZ YATIRIM PROGRAMINDA YER ALMAYAN ANCAK 2013 YILINDA PROJE, MALİYET VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN BAZI İNŞAATLAR 1)Gökçedere Anaokulu İnşaatı 2)Gökçedere İÖO Onarım İnşaatı 3)Şehit Fatih Kostik İÖO Spor Salonu İnşaatı 4)İmamhatip Lisesi Pansiyon İnşaatı 5)Merkez Anaokulu İnşaatı 6)Demirözü Sağlık Lojmanları İnşaatı 7)Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı 8)Merkez Kapalı Spor Salonu İnşaatı 9)İmamhatip Ortaokulu İnşaatı 10)MEV Konursu Spor Salonu 11)Merkez Ortaokulu İnşaatı 12)Abdulvahap Gazi Türbesi Çevre Düzenlemesi 13)Demirözü Hükümet Konağı Onarımı 14)Emniyet Müdürlüğü Çevre Güvenliği ve Garaj İnşaatı 24

25 İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN DENETLENEN DİĞER KURUM YATIRIMLARINDAN ÖRNEKLER 25 MERKEZ ANAOKULU İNŞAATI Sözleşme Bedeli:540.000-TL İşin Durumu:Tamamlandı

26 İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN DENETLENEN DİĞER KURUM YATIRIMLARINDAN ÖRNEKLER 26

27 27 İMAMHATİP LİSESİ 300 KİŞİLİK PANSİYON İNŞAATI Sözleşme Bedeli:2.600.000-TL İşin Durumu:Devam Ediyor

28 28 ARPALI ŞEHİT FATİH KOSTİK SPROR SALONU İNŞAATI Sözleşme Bedeli:680.000-TL İşin Durumu:Tamamlandı

29 29 ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ İKMAL İNŞAATI (İdari Bina) İhale Bedeli:2.482.000-TL İşin Durumu:Devam Ediyor.

30 30 ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ İKMAL İNŞAATI (Yaşam Merkezleri)

31 31 HÜKÜMET KONAĞI EK BİNA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM-MANTOLAMA ENGELLİ DÜZENLEMESİ VE GENEL ONARIM İŞİ İhale Bedeli:134.000-TL İşin Durumu:Tamamlandı

32 32 DEMİRÖZÜ SAĞLIK LOJMANLARI İNŞAATI İhale Bedeli:574.000-TL İşin Durumu:Yüklenici Cezalı Çalışıyor

33 İlimiz 2. ve 3. derece deprem bölgeleri içinde yer almaktadır. 8.530 vatandaşımız 2. derece deprem bölgesinde, 68.194 vatandaşımız 3. derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. İl Merkezimizde; çarpık yapılaşma nedeniyle risk taşıyan Veysel, Karasakal, Zahit ve Velişaban mahallelerinde gerekli çalışma yapılarak riskli alan ilanı için Bakanlığımıza teklif edilmiştir. Yapılacak çalışmalar neticesi Bayburt Merkezin tamamının dönüştürülerek kentimizin yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. İlimizde 6306 sayılı Yasa kapsamında 2 adet özel bina Yetki Belgeli Firma tarafından Riskli olarak tespit edilmiş ve Bakanlığımıza (ARAAD-Net sistemi üzerinden) bildirilmiştir. 33 ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBESİ

34 34

35 35

36 36

37 YAPI MALZEMELERİ VE YAPI DENETİM ŞUBESİ 4703 S AYıLı “Ü RÜNLERE İ LIŞKIN T EKNIK M EVZUATıN H AZıRLANMASı V E U YGULANMASıNA D AIR K ANUN ” VE Y APı M ALZEMELERI Y ÖNETMELIĞI (89/106/EEC) KAPSAMıNDA P IYASA G ÖZETIM VE D ENETIM FAALIYETLERI SÜRDÜRÜLMEKTEDIR. ÜRETİCİ YETKİLİ KURULUŞ (BAKANLIK) DAĞITICI 37

38 -İlgili Kanun ve Yönetmelik uyarınca; inşaatlarda kalıcı olarak kullanılan yapı malzemelerine yönelik denetim faaliyetleri için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Müdürlüklerinde Yetkili Piyasa Gözetim ve Denetim elemanları görevlendirilmektedir. 38

39 -Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) emrinde görev yapan yetkili PGD elemanları tarafından, İlimiz sınırları içerisinde üretim faaliyetinde bulunan Doğal taş, PVC kapı-Pencere, Hazır beton, Tuğla, Kilitli Beton Parke, ve agrega üreticilerinin uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında üretim yapmaları için 65 adet denetim ve bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır. İlimizde imalat yapan 38 firmanın piyasaya güvenli ürün arzı için almaları gereken CE ve G belgesi işlemleri tamamlattırılmıştır. 39

40 -2013 yılında 3 adet Hazır Beton üreticisine yönelik 42 adet denetim yapılmış, TS EN 12350-1’ e uygun olarak alınan numuneler laboratuvarımızda TS EN 12390-2’ye göre küre tabi tutulmuş ve TS EN 12390-3’e uygun olup olmadığı yönünde test ve muayene edilmiştir. Elde edilen sonuçlar TS EN 206-1’e değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmiştir. Dönem içerisinde yapılan denetimlerde uygunsuz üretim tespit edilmemiştir. -2011 ve 2012 yılları içerisinde yapılan denetimler sonucu Bakanlığımıza gönderilen Raporlardan, TS EN 206-1’e göre uygunsuz üretim yaptığı tespit edilen firmalara 2013 yılında Toplam 75.235,00-TL İdari Para Cezası uygulanmış ve firmalar uyarılmıştır. 40

41 Kontrol ve Denetim faaliyetleri Müdürlüğümüzce yürütülen inşaatlarda kullanılan Hazır Beton ve Nervürlü Demirlerin test ve muayene işlemleri İl Müdürlüğümüz Yapı Malzemeleri Laboratuvarında, Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde 18 adet inşaat çeliği (her ebattan 2 adet), 67 adet taze beton (6’şar adet 7 ve 28 günlük) teste tabi tutulmuştur. 41

42 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile beraber 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaatlarda ustalık belgesi olmayan kişiler çalıştırılmamaktadır. Bu nedenle Müdürlüğümüz 2017 yılına kadar geçerli olan Geçici Ustalık Belgesi vermektedir. 31.12.2013 tarihine kadar toplam 734 adet Geçici Ustalık Belgesi verilmiştir. 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile beraber 01.01.2012 tarihinden itibaren yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb. evraklarda kullanılmak ve her birinin denetlenebilmesi için ayrı ayrı kayıt altına alabilmek için Müteahhit yetki numarası kullanma zorunluluğu gelmiştir. Bu kapsamda 2013 yıl sonu itibariyle 182 adet Müteahhit Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kaydedilerek kendilerine Müteahhitlik yetki belgesi numarası verilmiştir. 42

43 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca İlimizde 2 adet yapı denetim firması faaliyette bulunmaktadır. 2012 yılında Yapı Denetim Firmaları ve İlgili İdarelere Yapı Denetim Mevzuatı ve Yapı Denetim Sistemi hakkında bilgilendirme eğitimi yapılmıştır. Yapı Denetim Firmaları tarafından İlimiz sınırları içerisinde denetlenen yeni inşaat bilgi föyü (YİBF) sayısı 213’tür. İlgili firmalar ve denetledikleri inşaatlar, İl Müdürlüğümüz tarafından büro ve şantiye denetimleri yapılarak ve Yapı Denetim Sistemi üzerinden, uygulamadaki mevzuatlar açısından izlenmektedir. Kanun ve yönetmeliklere göre tespit edilen aykırılıklar Müdürlüğümüz bünyesinde kurulu İl Yapı Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilerek gerekli uyarı ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Firmaların denetledikleri inşaatlarla ilgili Hakedişleri Müdürlüğümüz elemanları tarafından kontrol edilerek tahakkuka bağlanmaktadır. 43

44 İMAR VE PLANLAMA ŞUBESİ 44 -Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat kurallarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşam çevreleri teşkil etmek için, kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere rezerv yapı alanlarını belirlemeleri amacıyla belediyelere bilgilendirme yazıları gönderilmiş, akabinde bu belediyelerde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, teknik yardım yapılarak İlimizde bulunan belediyelerle yapılan ortak çalışmalar sonucunda rezerv yapı alanları tespit edilerek Bakanlığımıza bildirilmiştir. -İlimizin 4 mahallesini kapsayan Riskli Alan teklifi için bu alanların sayısal kadastro verileri derlenerek Bakanlığımıza gönderilmiştir. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR 1/100.000 ÖLÇEKLİÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI Bakanlığımızca ihale edilen Erzurum-Erzincan- Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre düzeni Planının Araştırma Raporu 1. Etap çalışması tamamlanmış ve ilimiz dahilindeki başta yerel idareler olmak üzere, ilgili diğer kurumlara gönderilerek Raporda görülen eksikliklerin belirlenmesi amacıyla görüşlerine başvurulmuştur. Gelen görüş ve öneriler yüklenici firmaya iletilmiş olup nihai proje çalışmaları tamamlanarak onay aşamasına gelinmiştir.

45 45 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Araştırma Raporu Bakı Haritası

46 46 Araştırma Raporu Çevre Sorunları

47 47 Araştırma Raporu Özel Statülü Alanlar

48 48 15.11.2013 tarihinde; Bakanlığımız Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanlığı ile birlikte, İlimizde söz konusu planlama çalışmasında yereldeki katılımı sağlamak üzere yerel idarelerin, ilgili kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve meslek odaların görüş ve önerilerinin değerlendirildiği nihai bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir

49 49 - İmar planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporları onay işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. -İlimiz Sınırları içerisinde Merkez İlçe Şingah Mahallesi 24 pafta, 230 ada, 54 Parselin, Danişment Köyü 593 nolu Parselin, Gümüşsu Köyü 427 nolu parselin ve Yanıkçam Köyünde bulunan alana ait imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporları Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bünyesinde oluşturulan Rapor İnceleme Komisyonunca incelenerek onay işlemleri gerçekleştirilmiştir.

50 İLİMİZDE BULUNAN ÖZEL STATÜLÜ ALANLAR (644 S AYıLı KHK’ NIN 17. M ADDESI K APSAMıNDA ) 50 İLİ-İLÇESİSTATÜ ADIADRESİDERECESİ Bayburt-MerkezYılanlı KöyKırkpınar KöyüII. Derece Doğal Sit Bayburt-MerkezFosil (Ammonitika Rosso Faiyesi) Uluçayır KöyüI. Derece Doğal Sit Bayburt-MerkezÇımağıl MagarasıÇımağıl Köyü Akadağ Mevkii I. Derece Doğal Sit Bayburt-MerkezÖrenköyMutlu KöyüDoğal Sit -Bu alanlarda yapılan her türlü çalışmalar takip edilerek fotoğraflanmakta ve üçer aylık periyotlar halinde Bakanlığımıza bildirilmek üzere Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğüne düzenli olarak gönderilmektedir. - Bakanlığımızın 2013/17 ve mülga 2008/7 sayılı genelgelerine göre, İlgili İdareler tarafından yapılan İmar Planları ve Plan Değişiklikleri Müdürlüğümüzce incelenip raporlanarak arşivlenmektedir. 2013 yılında 3 adet Plan incelenerek arşivlenmiştir.

51 ÇED VE ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBESİ İlimiz çevre bakımından Ülkemizin en temiz illerindendir. Sanayi tesisi kaynaklı çevre kirliliği yok denecek seviyededir. Belediyemizin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi mevcuttur. İlimizin evsel katı atıkları bu tesiste depolanmaktadır. Atık madeni yağlar ve atık pillerin yetkili firmalar tarafından bertarafı temin edilmektedir. İlimizde Doğalgazın ısınmada kullanılmaya başlanması ile birlikte hava kirliliği büyük ölçüde önlenmiştir. Hava ölçüm istasyonumuz ile hava kalitesi sürekli denetlenmektedir. Belediyelerimizin Atıksu Arıtma Tesisleri yapımı için Termin planları hazırlanmıştır. Bu planlar çerçevesinde verilen süreler içinde Atıksu Arıtma Tesislerinin yapımı izlenecektir. Okullarımızda Çevre bilincinin artırılması için eğitim verilmektedir. Bakanlığımız tarafından Yerel Yönetimlere çevre kirliliğinin giderilmesi ve atıksu arıtma tesislerinin yapımı için nakdi yardımlar yapılmakta, İl Müdürlüğümüzce yardımların amacına yönelik olarak kullanılması denetlenmektedir. 51

52 2013 YILI ŞARTLI NAKDİ YARDIMLAR Yerel Yönetim2013 Yılı Yardımı (TL) 2013 Yılında Yapılan Harcama (TL) (2012 den Kalanlar Dahil) Bayburt Belediyesi60.000+50.000302.224 İl Özel İdaresi300.000+257.406498.904 Aydıntepe Belediyesi50.000+30.000147.000 Demirözü Belediyesi50.000+40.00090.000 Arpalı Belediyesi50.000275.050 Akşar Belediyesi50.000 Beşpınar Belediyesi40.00053.972 Çayıryolu Belediyesi40.00039.985 Gökçedere Belediyesi50.000+20.00076.589 Konursu Belediyesi40.000 TOPLAM1.127.4061.573.725 52

53 İlimizde CED Yönetmeliği ek-1 ve ek-2 kapsamında 107 tesis bulunmaktadır. Tesislerin dördü ek-1 (Laleli Barajı, Doğalgaz Boru Hattı, İspir- Bağıştaş ENH, TANAP) kapsamında olup Bakanlığımız tarafından ÇED Olumlu kararı verilmiştir. 103 tesis Ek-2 kapsamında olup Valiliğimizce ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir. Tesislerimiz proje tanıtım dosyaları, taahhütler ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sürekli olarak denetlenmektedir. Bu Tesislere yönelik olarak yapılan 91 adet denetim sonucu Taahhüt İhlali oluşturan 2 tesise toplam 30.881,00-TL İdari Para Cezası uygulanmıştır. 53

54 DENETİM VE İZİNLER -Çevre İzin ve Lisanları10 -Şikayet16 -ÇED Denetimi17 -Şartlı Nakdi Yardım İzleme17 -Birleşik Denetim6 -Katı Yakıt12 -Gürültü4 -Çevre Yönetimi Diğer Denetimler9 54

55 Müdürlüğümüz Hizmet Binası 1991 yılında Bakanlığımıza tahsis edilen arsa üzerine misafirhane ve sosyal tesis dahil olmak üzere 4 blok olarak inşa edilmiştir. 1996 yılında yapılan bir Protokol ile Sosyal Tesis bloğu ile Hizmet Binasının 3 katı 2002 yılına kadar Atatürk Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksek Okuluna tahsis edilmiştir. Protokol süresi bitmiş olmasına rağmen bina 2005 yılına kadar Yüksek Okul tarafından kullanılmış, 13.12.2005 tarihli ikinci bir Protokol ile tahsis yenilenmiş, binanın tamamı 2009 yılına kadar Yüksek Okula Tahsis edilmiştir. Müdürlüğümüz hizmet binasından çıkartılmış, 2 yıl eski Köy Hizmetleri binasının son katında hizmet verilmiştir. Köy Hizmetleri Binasının Polis Meslek Yüksek Okuluna tahsisini müteakip Hizmet binamızın Misafirhane bloğu tadil edilerek burada (18 odada) hizmet verilmeye başlanmıştır. Son olarak Bayburt Üniversitesi Kampus Alanı Yer Seçim Kurulunun 28.07.2010 tarihli kararı ile Hizmet Binamız belirsiz bir zamana kadar bu defa Bayburt Üniversitesine tahsis edilmiştir. Hizmet binamız ile birlikte yapılan 3 blok (35 daire) Lojman binalarımızın 1 bloğu (12 daire) Müdürlüğümüz personeli tarafından, 2 blok (23 daire) diğer kurumlar tarafından kullanılmaktadır. 55 İHTİYAÇ VE SORUNLAR

56 Müdürlüğümüz 49 personel ile sıkışık durumda ve zor şartlarda hizmet vermeye çalışmaktadır. Teknik elemanlar odalarda üçerli-dörderli oturmakta, bazı Şube Müdürleri personelle aynı mahalde görev yapmaktadır. Müdürlüğümüzün hizmetlerini istenilen seviye ve kalitede yürütebilmesi için Hizmet binamızın en kısa zamanda boşaltılması ve Müdürlüğümüze devredilmesi, personelimizin lojman ihtiyacını karşılayabilmek için bir lojman bloğunun daha Müdürlüğümüze tahsisi gerekmektedir. Müdürlüğümüz Hizmetleri 6 Şube tarafından yürütülmektedir. Şubelerin faaliyetlerini daha verimli yürütebilmesi için asil idari kadrolara ihtiyaç vardır. Bu anlamda sadece 1 asil şube müdürü bulunmakta olup Müdür Yardımcılığı ve diğer şubelere de asaleten atama yapılması gerekmektedir. 56 ÖNERİLER

57 57 ARZ EDERİM Hasan SAKA Çevre ve Şehircilik İl Müdürü


"TC BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2014 BRİFİNG DOSYASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları