Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ VE ANABİLİM DALLARI ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ VE ANABİLİM DALLARI ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1

2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ VE ANABİLİM DALLARI ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Prof. Dr. Şükrü Palanduz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

3 Sunum Akışı Misyon Vizyon Mevcut Durum Tarihçe
Mezuniyet öncesi ve sonrası akademik faaliyetler (eğitim, araştırma, yayın) Geleceğe yönelik gelişim öngörüsü beklenti ve çözüm önerileri (yeni yapılanma, yönetim modeli cihaz parkı ve insan kaynakları konusunda) Maliyet ve etkinlik analizleri

4 MİSYON İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın misyonu; Çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında, teknolojik gelişmelere uygun sağlık hizmeti vermek, ülkemizin ve evrensel tıp biliminin ihtiyaçlarına uygun bilgi üreten üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmektir.

5 VİZYON İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın vizyonu eğitim ve hizmette çağdaş ve mükemmel bir seviyeye ulaşma, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, bilginin üretimi, kullanımı ve yaygınlaştırılmasıdır.

6 MEVCUT DURUM BİLİM DALLARI Genel Dahiliye Hematoloji Nefroloji
Gastroenterohepatoloji Romatoloji Endokrin. ve Metb. Hast. Geriatri Tıbbi Genetik Tıbbi Onkoloji Allerji BİRİMLER Acil Dahiliye Birimi Diyaliz Ünitesi Kemik iliği Transpl. Ü. Terapötik Aferez Ü. Endoskopi Ünitesi LABORATUVARLAR Romatoloji Tıbbi Genetik, Sitogenetik ve Moleküler Genetik

7 TARİHÇE 1925- Gureba Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği
1933- II. Dahiliye Kliniği (Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam) 1934- Ord.Prof.Dr.Erich Franck ve Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil 1942- Çapa Yukarı Gureba Hastanesi II.Dahiliye Kliniği Açılışı (Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam) Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli ve Doç.Dr.Cihat Abaoğlu

8 TARİHÇE 1963- II.ve III. Dahiliye Kliniğinin Kaldırılması
Çapa İç Hastalıkları Kürsüsünün Kurulması (Ord. Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil) I.İç Hastalıkları Kliniği Ord.Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli II.İç Hastalıkları Kliniği Ord.Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil I.İç Hastalıkları Kliniğinde Allerji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Genel Dahiliye, Hematoloji, Hepatoloji, Kardiyoloji, Nefroloji, Romatoloji Seksiyonlarının Kurulması 1972- Tıbbi Genetik Seksiyonunun Kuruluşu

9 TARİHÇE 1973-Yeni Üniversiteler Kanunu; İç Hastalıkları Kürsüsünün Kurulması (Prof. Dr. Cihat Abaoğlu) 1973-Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dallarının Birleştirilmesi (Prof. Dr. İlhan Ulugay) 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre İstanbul Tıp Fakültesinin Bölümler, Anabilim Dalları ve Bilim Dalları olarak organizasyonu

10 TARİHÇE 22.09.1982 tarihinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı
tarihinde İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı tarihinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ’de Kardiyoloji Anabilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalından ayrılarak ayrı Anabilim Dalları olarak kurulmuşlardır.

11 Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri
Kuruluş tarihi Allerji 1968 Hematoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Nefroloji Romatoloji Gastroenterohepatoloji Fizyopatoloji 1986 Tıbbi Genetik 1988 Genel Dahiliye 1995 Tıbbi Onkoloji 2000 Geriatri

12 Anabilim Dalı Başkanları
Görev süresi Prof. Dr. Cihad Abaoğlu Prof. Dr. İlhan Ulagay Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk Prof. Dr. Ali Görpe Prof. Dr. Ergin Sencer Prof. Dr. Atilla Ökten Prof. Dr. Murat Dilmener Prof. Dr. Kerim Güler Prof. Dr. Şükrü Palanduz 2011-

13 MEZUNİYET ÖNCESİ AKADEMİK FAALİYETLER (Eğitim, Araştırma,Yayın)
Fakültemizde halen geçerli olan öğretim modeli yatay entegre klasik modeldir. Eğitimin amaç ve hedefleri Ulusal çekirdek eğitim programımıza uygun olarak düzenlenmiştir. İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak; İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi Ulusal Tıp Eğitimi standartlarını karşılayan ve öz değerlendirme raporunda belirlenmiş olan standartları, amaç ve hedefleri, mesleki beceri,tutum-davranış ve mesleki becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim uygulanmaktadır.

14 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Programı
Birinci Dönem, Tıbbi Bilimlere Giriş: Multidisipliner modül dersleri Üçüncü Dönem, Patolojik yapı ve fonksiyon: İç Hastalıkları, Semiyoloji Dördüncü Dönem, Klinik uygulama 1 (Staj): Beşinci Dönem, Klinik uygulama 2 (Staj): Altıncı Dönem, İntörn hekimlik

15 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere beceri ve staj karneleri düzenlenmiştir. 4. sınıfa başlayan öğrencilere verilen karne ve 6. sınıf boyunca kullanılacaktır. Beceri karnesinde yer alan beceriler için ilgili Anabilim Dalının programında yer alan yeterlilik için en az uzman düzeyinde bir sorumlu tarafından yeterli bölümü imzalanacaktır.

16 MEZUNİYET SONRASI AKADEMİK FAALİYETLER (Eğitim, Araştırma,Yayın)
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi yılında kabul edilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi yönergesi kapsamında yapılmaktadır. Uzmanlık eğitimi 4 yıldır (yan dallar için farklı) Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu: Eğitimin planlanması ve eşgüdüm halinde yürütülmesinden sorumludur Prof. Dr. Melih Aktan Prof. Dr. Hasan Kudat Prof. Dr. Kıvanç Çefle

17 Her uzmanlık öğrencisine bir rehber eğitim sorumlusu belirlenir.
Uzmanlık Eğitimi karnesi genişletilmiş eğitim müfredatına uygun olarak hazırlanır. Uzmanlık Eğitimine başlayan hekimlere asistan uyum programı düzenlenir. Anabilim Dalında her ay en az 12 saat seminer, olgu sunumu, yayın irdeleme ve mortidite, morbidite toplantılarının yanısıra hasta hizmeti ile eş zamanlı yürütülen eğitimler yapılır.

18 Her ayın ilk Perşembe akşamı Mezuniyet sonrası vaka tartışma toplantısı yapılır.
Uzmanlık Eğitimi, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından düzenlendiği şekilde, iç ve dış rotasyonlar (Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Radyoloji, İnfeksiyon Hastalıkları..) ile yürütülmektedir.

19 YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ
AKREDİTASYON İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı: Ulusal Akreditasyon ve European Board Eğitim Sertifikası. YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları BD, Romatoloji BD, Geriatri BD, Nefroloji BD, Hematoloji BD, Gastroenterohepatoloji BD, Allerji ve İmmünoloji BD.

20 Multidisipliner Yan Dal Uzmanlık Eğitimi
Romatoloji BD- Fizik Tedavi Bilim Dalları arasında (Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Protokolü) İç Hastalıkları ABD- Anesteziyoloji ABD arasında (Genel Cerrahi, Nöroloji, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalları katılımı ile) ( Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Protokolü) İç Hastalıkları ABD- Toplum Hekimliği ABD (Göğüs Hastalıkları ABD’nın katılımı ile) Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Protokolü) İmmünoloji ve Allerji BD- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında (İmmünoloji ve Allerji Uzmanlık Eğitimi Protokolü)

21 AKADEMİK İŞBİRLİĞİ VE FAALİYETLER
Romatoloji BD: Ulusal:Sistemik Skleroz ulusal veritabanı çalışması Uluslar arası: Sistemik Lupus Eritematozus uluslar arası iş birliği grubu (SLI CC, Kanada , EUSTAR ..) Primer Sistemik Vaskülitler ilgili teşhis ve sınıflandırma işbirliği (DCVAS-ACR-EULAR) Misafir araştırmacı/uzman eğitimi: The Kellgren Centre for Rheumatology, Central Manchester Universits Hospitals Formulation Trust, Manchester Royal Infirmary Cairo University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine St Thomas Hospital, Medical Research Council ( ortak PhD Programı )

22 Projeler Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Computational Quantitative Biology Lab. National Institutes of Health (NIAMS ve NHGRI) Behçet Hastalığının genetik temelleri üzerine tüm genom ile ilişkili çalışmalar ve diğer araştırmalar

23 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD
İstanbul Tıp Fakültesi VII. Diyabet Günleri, 2009 İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, 2009 İstanbul Tıp Fakültesi 21. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Kurs, 2009 İstanbul Tıp Fakültesi 8.Diyabet Günleri, 2010 Marmara Diyabet Grubu DM Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar, 2010 Tiroid Hastalıkları Kursu, 2010 Marmara Diyabet Grubu XVI Mezuniyet Sonrası Diyabet Güncelleme Kursu, 2011 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2012

24 Gastroenterehepatoloji BD
Çapa Gastroenteroloji Günleri Diagnostik laporoskopi, ERCP, Endoskopik Ultrasonografi, Kapsül Endoskopi, Üst GİS motilite ve özofageal motilite çalışması, PH metre ve impedans Karaciğer transplantasyon programı

25 Nefroloji BD Çapa Nefroloji Günleri Diyaliz Sertifika Programı
Türk Nefroloji Derneğinin Böbrek Felaketleri Koordinasyonu Araştırma ve Hizmet Uygulama Merkezi

26 Hematoloji BD Kemik İliği Nakil Ünitesi
İlk Kemik iliği nakli; Allojenik Otolog Toplam Kemik iliği nakil sayısı; 618 Allojenik Otolog 2012 Nakil sayıları; Allojenik Otolog Akraba dışı 3

27 Tıbbi Onkoloji BD Mayıs 2012 tarihi itibariyle devam etmekte olan 12 adet Faz II ve Faz III çalışması

28 5 Yıllık Total yayın sayısı 1371’dir.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HAST. ABD ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YILLARI ARASINDA WEB OF KNOWLEDGE VERİTABANINDA SAPTANAN YAYINLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR 5 Yıllık Total yayın sayısı 1371’dir.

29 GELECEĞE YÖNELİK GELİŞİM ÖNGÖRÜSÜ BEKLENTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yeniden yapılanmada İç Hastalıkları Anabilim Dalı yatak kapasitesi düşürülmemelidir. Spesifik hastaların takip edilebilmesi için Bilim dallarına tahsis edilmiş servis yatakları olmalıdır.

30 Laboratuvarlarımızda güncel gereksinimleri karşılayan, uluslararası standartlarda teknolojik donanım ve alt yapının sağlanması Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğu dikkate alınarak hemşire, laborant, kayıt memuru vb sayısının yeterli düzeyde olması

31 İleri genetik, immünolojik vb tetkiklerin yapılabileceği laboratuvarların kurulması
Baş asistan ve yan dal uzmanlık öğrencisi sayısının yeterli bir duruma ulaşması Öğretim üyelerine ve diğer çalışanlara yeterli maddi kaynağın sağlanması Tübitak ve diğer araştırma fonlarının desteklediği projelere kolaylık sağlanması

32 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ
KARLILIK ANALİZLERİ

33 İÇ HASTALIKLARI A.D. 2012 YILI GELİR DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞÜSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

34 İÇ HASTALIKLARI A.D. 2012 AYLIK GİDER DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 91.674 87.861 88.129 90.892 81.955 71.154 68.360 67.681 67.718 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 2.027 1.326 3.082 3.932 9.825 4.180 2.432 14.365 3.215 2.565 53.445 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

35 2013 İLK ALTI AY MALİ DURUMU A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 3.444.827
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 93.383 75.713 90.069 93.639 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 4.185 20.503 593 20.384 31.433 72.331 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI

36 2013 İLK ALTI AY GELİR DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

37 2013 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL GELİR-GİDER DURUMU
TOPLAM GELİR TOPLAM GİDER FARK TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

38 2013 AYLIK FATURALANMIŞ - İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

39 GİDER ANALİZLERİ

40 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 93.383 75.713 90.069 93.639 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 4.185 20.503 593 20.384 31.433 72.331 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

41 GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AY (1.000TL)

42 2013 İLK ALTI AY (1.000TL)

43 2013 İLK ALTI AY (1.000TL)

44 İLK ALTI AY (1.000TL)

45 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

46 GELİR-GİDER FARKI (İLK ALTI AY)
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GELİR - GİDER FARKI

47 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AY

48 Gelir ve Gider 2013 İLK ALTI AY -(1.000 TL)

49 B- ETKİNLİK ANALİZLERİ

50 YATAK ETKİNLİĞİ

51 Toplam yatak sayısı Yatan hasta sayısı Çıkan hasta sayısı Yatılan gün sayısı Yatak işgal oranı Yatak devir hızı Ortalama yatış süresi OCAK 210 301 297 3922 62,3 1,4 13 ŞUBAT 343 313 4484 79,1 1,5 14 MART 339 334 4437 70,4 1,6 NİSAN 369 349 5265 86,5 1,7 15 MAYIS 374 368 5020 79,7 1,8 HAZİRAN 310 327 4697 77,1

52 YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

53 YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

54 YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

55 YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

56 ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013

57 HEKİM ETKİNLİĞİ

58 HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI
İÇ HASTALIKLARI UZMAN TABİB HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI OCAK 132 1,6 2,3 212,5 29,7 ŞUBAT 2,6 201,2 34,0 MART 214,7 33,6 NİSAN 2,8 213,5 39,9 MAYIS 215,9 38,0 HAZİRAN 186,0 35,6

59

60

61 PERSONEL ETKİNLİĞİ

62 Toplam Personel Sayısı Personel Başına Fiili Yatak Sayısı
İÇ HASTALIKLARI A.D Toplam Personel Sayısı Personel Başına Fiili Yatak Sayısı Personel Başına Yatan Hasta Sayısı Personel Başına Yatılan Gün Sayısı Personel Başına Ayaktan Hasta Sayısı Ocak 287 0,7 1,0 13,7 97,7 Şubat 1,2 15,6 92,5 Mart 15,5 98,8 Nisan 1,3 18,3 98,2 Mayıs 17,5 99,3 Haziran 1,1 16,4 85,5

63

64 HEKİM SAYILARI

65 PERSONEL SAYILARI

66 HEMŞİRE ETKİNLİĞİ

67 Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı
Toplam hemşire sayısı Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı Hemşire başına ayaktan hasta sayısı Ocak 130 1,6 2,3 215,7 Şubat 2,6 204,3 Mart 218,0 Nisan 2,8 216,8 Mayıs 2,9 219,3 Haziran 2,4 188,9

68

69 DİĞER ETKİNLİK

70 Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik)
Poliklinik Sayısı Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta Ölüm Sayısı Sonuçlanan konsültasyon sayısı Ocak 43 3486 23519 1039 2 759 Şubat 3428 22243 882 3 711 Mart 3494 23937 913 10 514 Nisan 3289 23911 982 452 Mayıs 3124 24360 1020 485 Haziran 2880 20749 922 560

71

72 İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)

73 İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ LİMİT AŞIMI (TL)


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ VE ANABİLİM DALLARI ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları