Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ VE ANABİLİM DALLARI ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI Prof. Dr. Şükrü Palanduz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ VE ANABİLİM DALLARI ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI Prof. Dr. Şükrü Palanduz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1

2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ VE ANABİLİM DALLARI ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI Prof. Dr. Şükrü Palanduz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

3 Sunum Akışı  Misyon  Vizyon  Mevcut Durum  Tarihçe  Mezuniyet öncesi ve sonrası akademik faaliyetler (eğitim, araştırma, yayın)  Geleceğe yönelik gelişim öngörüsü beklenti ve çözüm önerileri (yeni yapılanma, yönetim modeli cihaz parkı ve insan kaynakları konusunda)  Maliyet ve etkinlik analizleri

4 MİSYON  İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın misyonu; Çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında, teknolojik gelişmelere uygun sağlık hizmeti vermek, ülkemizin ve evrensel tıp biliminin ihtiyaçlarına uygun bilgi üreten üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmektir.

5 VİZYON  İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın vizyonu eğitim ve hizmette çağdaş ve mükemmel bir seviyeye ulaşma, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, bilginin üretimi, kullanımı ve yaygınlaştırılmasıdır.

6 MEVCUT DURUM BİLİM DALLARI Genel Dahiliye Hematoloji Nefroloji Gastroenterohepatoloji Romatoloji Endokrin. ve Metb. Hast. Geriatri Tıbbi Genetik Tıbbi Onkoloji Allerji BİRİMLER Acil Dahiliye Birimi Diyaliz Ünitesi Kemik iliği Transpl. Ü. Terapötik Aferez Ü. Endoskopi Ünitesi LABORATUVARLAR Romatoloji Tıbbi Genetik, Sitogenetik ve Moleküler Genetik

7 TARİHÇE 1925- Gureba Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği 1933- II. Dahiliye Kliniği (Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam) 1934- Ord.Prof.Dr.Erich Franck ve Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil 1942- Çapa Yukarı Gureba Hastanesi II.Dahiliye Kliniği Açılışı (Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam) 1952-1960 Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli ve Doç.Dr.Cihat Abaoğlu

8 TARİHÇE 1963- II.ve III. Dahiliye Kliniğinin Kaldırılması Çapa İç Hastalıkları Kürsüsünün Kurulması (Ord. Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil) 1967- I.İç Hastalıkları Kliniği Ord.Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli 1967- II.İç Hastalıkları Kliniği Ord.Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil 1968- I.İç Hastalıkları Kliniğinde Allerji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Genel Dahiliye, Hematoloji, Hepatoloji, Kardiyoloji, Nefroloji, Romatoloji Seksiyonlarının Kurulması 1972- Tıbbi Genetik Seksiyonunun Kuruluşu

9 TARİHÇE 1973-Yeni Üniversiteler Kanunu; İç Hastalıkları Kürsüsünün Kurulması (Prof. Dr. Cihat Abaoğlu) 1973-Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dallarının Birleştirilmesi (Prof. Dr. İlhan Ulugay) 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre İstanbul Tıp Fakültesinin Bölümler, Anabilim Dalları ve Bilim Dalları olarak organizasyonu

10 TARİHÇE 22.09.1982 tarihinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı 28.01.1983 tarihinde İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 14.04.1983 tarihinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 15.11.1990’de Kardiyoloji Anabilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalından ayrılarak ayrı Anabilim Dalları olarak kurulmuşlardır.

11 Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri Bilim DalıKuruluş tarihi Allerji1968 Hematoloji1968 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 1968 Nefroloji1968 Romatoloji1968 Gastroenterohepatoloji1968 Fizyopatoloji1986 Tıbbi Genetik1988 Genel Dahiliye1995 Tıbbi Onkoloji2000 Geriatri2000

12 Anabilim Dalı Başkanları Anabilim Dalı BaşkanıGörev süresi Prof. Dr. Cihad Abaoğlu1973-1978 Prof. Dr. İlhan Ulagay1978-1982 Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim1982-1985 Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk1986-1988 Prof. Dr. Ali Görpe1988-1991 Prof. Dr. Ergin Sencer1992-1997 Prof. Dr. Atilla Ökten1997-1999 Prof. Dr. Murat Dilmener1999-2008 Prof. Dr. Kerim Güler2008-2011 Prof. Dr. Şükrü Palanduz2011-

13 MEZUNİYET ÖNCESİ AKADEMİK FAALİYETLER (Eğitim, Araştırma,Yayın)  Fakültemizde halen geçerli olan öğretim modeli yatay entegre klasik modeldir. Eğitimin amaç ve hedefleri Ulusal çekirdek eğitim programımıza uygun olarak düzenlenmiştir.  İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak; İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi Ulusal Tıp Eğitimi standartlarını karşılayan ve öz değerlendirme raporunda belirlenmiş olan standartları, amaç ve hedefleri, mesleki beceri,tutum-davranış ve mesleki becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim uygulanmaktadır.

14 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Programı  Birinci Dönem, Tıbbi Bilimlere Giriş: Multidisipliner modül dersleri  Üçüncü Dönem, Patolojik yapı ve fonksiyon: İç Hastalıkları, Semiyoloji  Dördüncü Dönem, Klinik uygulama 1 (Staj):  Beşinci Dönem, Klinik uygulama 2 (Staj):  Altıncı Dönem, İntörn hekimlik

15  2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere beceri ve staj karneleri düzenlenmiştir.  4. sınıfa başlayan öğrencilere verilen karne 4. 5. ve 6. sınıf boyunca kullanılacaktır.  Beceri karnesinde yer alan beceriler için ilgili Anabilim Dalının programında yer alan yeterlilik için en az uzman düzeyinde bir sorumlu tarafından yeterli bölümü imzalanacaktır.

16 MEZUNİYET SONRASI AKADEMİK FAALİYETLER (Eğitim, Araştırma,Yayın)  İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi 2010 yılında kabul edilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi yönergesi kapsamında yapılmaktadır. Uzmanlık eğitimi 4 yıldır (yan dallar için farklı)  Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu: Eğitimin planlanması ve eşgüdüm halinde yürütülmesinden sorumludur Prof. Dr. Melih Aktan Prof. Dr. Hasan Kudat Prof. Dr. Kıvanç Çefle

17  Her uzmanlık öğrencisine bir rehber eğitim sorumlusu belirlenir.  Uzmanlık Eğitimi karnesi genişletilmiş eğitim müfredatına uygun olarak hazırlanır.  Uzmanlık Eğitimine başlayan hekimlere asistan uyum programı düzenlenir.  Anabilim Dalında her ay en az 12 saat seminer, olgu sunumu, yayın irdeleme ve mortidite, morbidite toplantılarının yanısıra hasta hizmeti ile eş zamanlı yürütülen eğitimler yapılır.

18  Her ayın ilk Perşembe akşamı Mezuniyet sonrası vaka tartışma toplantısı yapılır.  Uzmanlık Eğitimi, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından düzenlendiği şekilde, iç ve dış rotasyonlar (Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Radyoloji, İnfeksiyon Hastalıkları..) ile yürütülmektedir.

19  AKREDİTASYON İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı: Ulusal Akreditasyon ve European Board Eğitim Sertifikası.  YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları BD, Romatoloji BD, Geriatri BD, Nefroloji BD, Hematoloji BD, Gastroenterohepatoloji BD, Allerji ve İmmünoloji BD.

20 Multidisipliner Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Romatoloji BD- Fizik Tedavi Bilim Dalları arasında (Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Protokolü) İç Hastalıkları ABD- Anesteziyoloji ABD arasında (Genel Cerrahi, Nöroloji, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalları katılımı ile) ( Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Protokolü) İç Hastalıkları ABD- Toplum Hekimliği ABD (Göğüs Hastalıkları ABD’nın katılımı ile) Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Protokolü) İmmünoloji ve Allerji BD- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında (İmmünoloji ve Allerji Uzmanlık Eğitimi Protokolü)

21 AKADEMİK İŞBİRLİĞİ VE FAALİYETLER Romatoloji BD:  Ulusal:Sistemik Skleroz ulusal veritabanı çalışması  Uluslar arası: Sistemik Lupus Eritematozus uluslar arası iş birliği grubu (SLI CC, Kanada, EUSTAR..) Primer Sistemik Vaskülitler ilgili teşhis ve sınıflandırma işbirliği (DCVAS-ACR-EULAR)  Misafir araştırmacı/uzman eğitimi: The Kellgren Centre for Rheumatology, Central Manchester Universits Hospitals Formulation Trust, Manchester Royal Infirmary Cairo University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine St Thomas Hospital, Medical Research Council ( ortak PhD Programı )

22  Projeler Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Computational Quantitative Biology Lab. National Institutes of Health (NIAMS ve NHGRI) Behçet Hastalığının genetik temelleri üzerine tüm genom ile ilişkili çalışmalar ve diğer araştırmalar

23 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD İstanbul Tıp Fakültesi VII. Diyabet Günleri, 2009 İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, 2009 İstanbul Tıp Fakültesi 21. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Kurs, 2009 İstanbul Tıp Fakültesi 8.Diyabet Günleri, 2010 Marmara Diyabet Grubu DM Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar, 2010 Tiroid Hastalıkları Kursu, 2010 Marmara Diyabet Grubu XVI Mezuniyet Sonrası Diyabet Güncelleme Kursu, 2011 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2012

24 Gastroenterehepatoloji BD Çapa Gastroenteroloji Günleri Diagnostik laporoskopi, ERCP, Endoskopik Ultrasonografi, Kapsül Endoskopi, Üst GİS motilite ve özofageal motilite çalışması, PH metre ve impedans Karaciğer transplantasyon programı

25 Nefroloji BD Çapa Nefroloji Günleri Diyaliz Sertifika Programı Türk Nefroloji Derneğinin Böbrek Felaketleri Koordinasyonu Araştırma ve Hizmet Uygulama Merkezi

26 Hematoloji BD Kemik İliği Nakil Ünitesi İlk Kemik iliği nakli; Allojenik 15.03.1993 Otolog 04.07.1994 Toplam Kemik iliği nakil sayısı; 618 Allojenik 311 Otolog 307 2012 Nakil sayıları; Allojenik 11 Otolog 36 Akraba dışı 3

27 Tıbbi Onkoloji BD Mayıs 2012 tarihi itibariyle devam etmekte olan 12 adet Faz II ve Faz III çalışması

28 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HAST. ABD ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 2009-2013 YILLARI ARASINDA WEB OF KNOWLEDGE VERİTABANINDA SAPTANAN YAYINLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR 5 Yıllık Total yayın sayısı 1371’dir.

29 GELECEĞE YÖNELİK GELİŞİM ÖNGÖRÜSÜ BEKLENTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  Yeniden yapılanmada İç Hastalıkları Anabilim Dalı yatak kapasitesi düşürülmemelidir.  Spesifik hastaların takip edilebilmesi için Bilim dallarına tahsis edilmiş servis yatakları olmalıdır.

30 Laboratuvarlarımızda güncel gereksinimleri karşılayan, uluslararası standartlarda teknolojik donanım ve alt yapının sağlanması Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğu dikkate alınarak hemşire, laborant, kayıt memuru vb sayısının yeterli düzeyde olması

31 İleri genetik, immünolojik vb tetkiklerin yapılabileceği laboratuvarların kurulması Baş asistan ve yan dal uzmanlık öğrencisi sayısının yeterli bir duruma ulaşması Öğretim üyelerine ve diğer çalışanlara yeterli maddi kaynağın sağlanması Tübitak ve diğer araştırma fonlarının desteklediği projelere kolaylık sağlanması

32 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ KARLILIK ANALİZLERİ

33 İÇ HASTALIKLARI A.D. 2012 YILI GELİR DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞÜSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 1.273.8121.126.2001.258.6391.150.0241.224.1131.154.7251.049.908928.1511.019.9281.150.1081.163.0581.153.41813.652.085 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER TUTARI 0000000000000 A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) 0000000000000 B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR2.841.7452.732.3772.777.5043.064.6963.281.0582.658.9862.409.5683.865.4952.959.3343.161.4272.671.2742.745.32835.168.793

34 İÇ HASTALIKLARI A.D. 2012 AYLIK GİDER DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 431.696474.520487.627487.867630.435464.712400.210446.047450.307525.374522.435517.164 5.838.394 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 824.233664.624868.957802.323758.309554.291559.998609.532561.362570.332560.323519.2747.853.559 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 728.655738.294966.823883.558992.467992.3871.926.696832.962905.2192.049.048993.455904.42712.913.992 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 91.674118.00287.86188.12990.89281.95571.154902.37568.36067.68167.718967.224 2.703.025 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 2.0271.3263.0823.932 9.8254.1802.43214.3653.2152.565 53.445 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) 2.078.2861.996.7662.414.3502.265.8092.476.0362.103.1702.962.2382.793.3491.999.6133.215.6502.146.4962.910.653 29.362.415

35 2013 İLK ALTI AY MALİ DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI3.444.8273.267.6063.432.8173.468.2973.595.6343.212.603 A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 2.799.4882.518.0963.545.5682.910.5772.548.9762.255.119 F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME454.944453.443527.414477.283464.788490.077 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ541.565533.979537.582536.816554.136539.374 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 981.155998.4801.042.559979.1021.093.6071.085.166 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER93.38375.71390.06993.639107.787116.368 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 4.18520.50359320.38431.43372.331 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)2.075.2312.082.1182.198.2172.107.2242.251.7502.303.316 GELİR - GİDER FARKI724.257435.9771.347.351803.354297.226-48.197

36 2013 İLK ALTI AY GELİR DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 3.444.8273.267.6063.432.8173.468.2973.595.6343.212.603 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 2.799.4882.518.0963.545.5682.910.5772.548.9762.255.119

37 2013 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL GELİR-GİDER DURUMU TOPLAM GELİR TOPLAM GİDER FARK TEMMUZ2.443.815.052.289.109.95154.705.11 AĞUSTOS2.198.295.662.089.831.17108.464.48 EYLÜL2.735.919.302.312.014.13423.905.17

38 2013 AYLIK FATURALANMIŞ - İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

39 GİDER ANALİZLERİ

40 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 454.944453.443527.414477.283464.788490.077 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 541.565533.979537.582536.816554.136539.374 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 981.155998.4801.042.559979.1021.093.6071.085.166 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 93.38375.71390.06993.639107.787116.368 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 4.18520.50359320.38431.43372.331 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) 2.075.2312.082.1182.198.2172.107.2242.251.7502.303.316

41 GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AY (1.000TL)

42 2013 İLK ALTI AY (1.000TL)

43

44 İLK ALTI AY (1.000TL)

45 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

46 GELİR-GİDER FARKI (İLK ALTI AY) OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN GELİR - GİDER FARKI 724.257435.9771.347.351803.354297.226-48.197

47 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AY

48 Gelir ve Gider 2013 İLK ALTI AY -(1.000 TL)

49

50

51 Toplam yatak sayısı Yatan hasta sayısı Çıkan hasta sayısı Yatılan gün sayısı Yatak işgal oranı Yatak devir hızı Ortalama yatış süresi OCAK210301297392262,31,413 ŞUBAT210343313448479,11,514 MART210339334443770,41,613 NİSAN210369349526586,51,715 MAYIS210374368502079,71,814 HAZİRAN210310327469777,11,614

52 YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

53 YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

54 YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

55 YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

56 ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013

57

58 İÇ HASTALIKLARIUZMAN TABİB HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI OCAK1321,62,3212,529,7 ŞUBAT1321,62,6201,234,0 MART1321,62,6214,733,6 NİSAN1321,62,8213,539,9 MAYIS1321,62,8215,938,0 HAZİRAN1321,62,3186,035,6

59

60

61

62 İÇ HASTALIKLARI A.D Toplam Personel Sayısı Personel Başına Fiili Yatak Sayısı Personel Başına Yatan Hasta Sayısı Personel Başına Yatılan Gün Sayısı Personel Başına Ayaktan Hasta Sayısı Ocak2870,71,013,797,7 Şubat2870,71,215,692,5 Mart2870,71,215,598,8 Nisan2870,71,318,398,2 Mayıs2870,71,317,599,3 Haziran2870,71,116,485,5

63

64 HEKİM SAYILARI

65 PERSONEL SAYILARI

66

67 Toplam hemşire sayısı Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı Hemşire başına ayaktan hasta sayısı Ocak1301,62,3215,7 Şubat1301,62,6204,3 Mart1301,62,6218,0 Nisan1301,62,8216,8 Mayıs1301,62,9219,3 Haziran1301,62,4188,9

68

69

70 Poliklinik Sayısı Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta Ölüm Sayısı Sonuçlanan konsültasyon sayısı Ocak4334862351910392759 Şubat433428222438823711 Mart4334942393791310514 Nisan433289239119822452 Mayıs4331242436010203485 Haziran432880207499222560

71

72 İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)

73 İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ LİMİT AŞIMI (TL)


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ VE ANABİLİM DALLARI ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI Prof. Dr. Şükrü Palanduz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları