Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ YATIRIM Finansal Sonuçlar & Performans 2007/09.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ YATIRIM Finansal Sonuçlar & Performans 2007/09."— Sunum transkripti:

1 İŞ YATIRIM Finansal Sonuçlar & Performans 2007/09

2 2 İş Bankası tarafından 1996 yılında 500.000.-YTL sermaye ve 42 çalışanla kurulan İş Yatırım, 2007/9 itibariyle 272 çalışan sayısı ve 235.9 Milyon YTL özsermaye büyüklüğüne ulaşmıştır. İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı kuruluşu olan İş Yatırım, borsada işlem gören tek aracı kurum olarak aşağıda sayılan hizmetleri sunmaktadır;   Alım Satıma Aracılık (Yurtiçi ve uluslar arası piyasalarda hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve türev araçlar)   Yatırım Danışmanlığı   Portföy Yöneticiliği   Kurumsal Finansman (Halka arzlar, satın alma & devralmalar ve stratejik danışmanlık)   Araştırma İş Yatırım

3 3 Türk Sermaye Piyasalarına Bakış - 1 Hisse Senetleri Piyasası (Milyar YTL) 2006/92007/9 513.9 574.5 Hisse senetleri piyasası, geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi bir performans sergiledi Tahvil & Bono Piyasası (Milyar YTL) 579.3 575.5 Siyasi arenada görülen görece düşük belirsizlikler, 2007/9 döneminde tahvil & bono piyasası işlem hacminin 2006/9 dönemi seviyelerini yakalamasında etkili oldu 2006/92007/9

4 4 Türk Sermaye Piyasalarına Bakış - 2 Vadeli İşlem Piyasası (Milyar YTL) 2006/92007/9 21.4 144.1 913 2.048 3.677 25.010 20.271 29.268 Yatırım Fonları (Milyon $) Emeklilik Fonları 2005200626/10/2007 Emeklilik fonları portföy büyüklüğü 2006 yılına göre %78 artış göstererek, yatırım fonlarının lokomotifi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor Vadeli işlem piyasası, 2006/9 dönemine göre %571 büyüyerek yıl sonu işlem hacmi beklentimizin iki mislinden fazlasını gerçekleştirerek üstün bir performans gösterdi

5 5 Türk Sermaye Piyasalarına Bakış - 3 Borsada İşlem Gören Şirketlerin Sayısı 200520062007/9 306 322 326 Halka Açık Şirketlerin Piyasa Değeri - İMKB (Milyar $) Ortalama Halka Açıklık Oranı (%) 20052006 2007/9 30,9 31,6 31,4 200520062007/9 162.8 163.7 285.8

6 6 Türk Sermaye Piyasalarına Bakış - 4 (Yabancı Yatırımcılar) 20032004200520062007/9 Hisse Senetleri Piyasasındaki Toplam Pay (%) 51 59 67 72 İşlem Hacmi / Toplam İşlem Hacmi (%) – Hisse Senedi 20032004200520062007/9 9 12 18 19 30 Yabancı yatırımcılar hisse senetleri piyasasının %72’sine sahipken, işlem hacminin %30’unu gerçekleştirmektedirler

7 7 Hisse Senetleri Piyasası – Piyasa Payı Hisse Senetleri Piyasası - İş Yatırım (Milyar YTL) 2006/92007/9 32.8 36.3 6,38% 6,33% 2007/9 itibariyle 36.3 Milyar YTL ve %6.33 piyasa payı ile hisse senetleri piyasasındaki lider konumumuzu sürdürüyoruz Performansımız hedeflerimiz İçinde..

8 8 Tahvil & Bono Piyasası – Piyasa Payı Tahvil & Bono Piyasası – İş Yatırım (Milyar YTL) 2006/92007/9 16.9 11.3 13,65% 12,43% Tahvil & Bono piyasasında, %12,43 oranındaki piyasa payı ve 11.3 Milyar YTL işlem hacmi ile ilk sıralardaki yerimizi koruyoruz; özel sektör tahvil ihraçlarıyla birlikte 2008 yılında piyasada canlanma beklenmektedir

9 9 Vadeli İşlem Piyasası – Piyasa Payı Vadeli İşlem Piyasası – İş Yatırım (Milyar YTL) 2006/92007/9 6.1 25.2 17,53% 27,4%   VOB’daki 25.2 Milyar YTL işlem hacmimiz ile şimdiden yıl sonu için hedeflediğimiz seviyenin (14 Milyar YTL) iki misline yaklaşmış bulunuyoruz.   Piyasa oyuncularında görülen artışa rağmen 2007/9 itibariyle %17.53 piyasa payı ile tartışılmaz liderliğimizi sürdürüyoruz.   Daha önce de belirtildiği gibi, türev ürünlerdeki yatırımcı tabanımız her çeyrek daha da genişliyor (yurtiçi & uluslararası). Yılsonu hedefimizin neredeyse iki misline yaklaştık

10 10 Uluslararası Sermaye Piyasaları – İşlem Hacmi Uluslararası Sermaye Piyasaları – İş Yatırım (Milyar $) 2006/92007/9 1.2 12.5 İşlem hacmimiz 2006 yılının aynı dönemine göre 10 kat artarak 1.2 Milyar $’dan 12.5 Milyar $’a ulaştı ve uluslararası sermaye piyasalarında görülmesi beklenen yeni ürünlerle birlikte işlem hacmimizin daha da artacağı düşünülmektedir

11 11 Portföy Yönetimi AuM & Emeklilik Fonları Portföy Büyüklüğü – İş Portföy Yönetimi (Milyon YTL) Yatırım fonlarının büyüme eğilimi 2007/9 döneminde de yeni hesap açılmaları ve mevcut portföylerdeki artış ile devam etti ve 2006 yılında görülen büyük daralmadan sonra 6.6 Milyar YTL büyüklüğüne ulaştı 20052006/92006 2007/6 2007/9 Emeklilik fonları büyüklüğü piyasadaki gelişmeye paralel olarak büyümekte 173 7.043 6.003 410 516 5.247 682 6.484 777 6.620

12 12 Kurumsal Finansman (Halka Arzlar - Birleşme & Devralmalar) 2006/92007/9 Halka Arz Büyüklüğü (Milyon $) - İş Yatırım 1.911 708 Birleşme & Devralma Büyüklüğü (Milyon $) - İş Yatırım 2006/92007/9 341 34.9 Sermaye piyasalarımızdaki en büyük özelleştirme arzını bu sene Halkbankası ile gerçekleştirildik 2006/9’da 34.9 Milyon $ olan Birleşme&Devralma büyüklüğümüz, 2007/9’da gerçekleştirilen 6 işlem ile 341 Milyon $’a yükseldi; yeni özel sektör tahvil ihracı ile halka arz projeleri üzerinde çalışılıyor Tekfen Holding; Özel sektör halka arzları içinde en yüksek yurtiçi talep en yüksek yurtiçi talep

13 13 Gelir Tablosu İş Yatırım YTL (000) Faaliyet Gelirleri Faiz ve işlem Geliri Komisyon Geliri Kurumsal Finansman Geliri Diğer Gelirler Toplam Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Karı Diğer Giderler Finansal Giderler Ana Ortaklık Dışı Kar Vergi Öncesi kar Vergi Net Kar 2006/92007/9 YoY ▲% 56.676 37.093 5.125 4.864 103.758 -41.884 61.874 -4.324 -4.100 -26.760 26.690 -5.260 21.430 17.150 29.513 6.653 7.340 60.656 -30.204 30.452 -7.944 -7.802 -406 14.300 -1.847 12.453 230 25 -22 -33 71 38 103 45 47 n.m. 86 184 72

14 14 Faaliyet Gelirleri ( (YTL 000) Faiz ve İşlemKomisyonlarKurumsal FinansmanDiğer 17.150 56.676 29.513 37.093 6.653 5.125 7.340 4.864 2006/9 2007/9   İş Yatırım’ın toplam gelirleri 2007/9 döneminde yıllık bazda %71 artış göstererek 103.7 Milyon YTL’ye ulaştı.   Faiz ve işlem gelirleri 17.1 Milyon YTL’den 56.6 Milyon YTL’ye yükselerek önemli bir artış gösterdi. Düşük kredili işlemler ve finansal dalgalanmanın olumsuz etkileri, 2006/9 dönemi sonuçlarının nedenleri olarak gösterilebilir.   2006/9 döneminde 29.5 Milyon YTL olan komisyon gelirleri, 2007/9 döneminde 2007/6’ya göre %63 oranında artış göstererek 37.1 Milyon YTL’ye ulaştı.   Diğer gelirler temel olarak İş Girişim Sermayesi’nin piyasa değerinde meydana gelen düşüş nedeniyle 7.3 Milyon YTL’den 4.8 Milyon YTL’ye geriledi.

15 15 Aracılık & İşlem Komisyonları (YoY) (YTL 000) 2006/9 2007/9 AracılıkPortföy Yönetimi Diğer 20.544 28.647 4.462 7.468 4.507 978   Aracılık komisyonları 2006/9 performansına göre %39 oranında artış göstererek 28.6 Milyon YTL’ye ulaştı.   2006/9 döneminde 1.1 Milyon YTL olan vadeli işlem komisyonları, yıllık bazda 5 kat artarak 5.7 Milyon YTL olarak gerçekleşti.   2007/9 itibariyle İş Portföy Yönetimi’nin %70 konsolidasyonuna başlanmasıyla, portföy yönetimi komisyonları 7.4 Milyon YTL’ye ulaştı.

16 16 Kredili İşlemler Toplam Kredili İşlem Hacmi (Milyon YTL) Müşterilere Kullandırılan Kredi Faizleri (Milyon YTL) 2006/92007/9 06/306/606/907/9 31.5 21 35.2 67.1 10.4 4.1 Kredili işlem faiz gelirleri yıllık bazda %153 artarak 10.4 Milyon YTL’ye ulaşırken, toplam kredili işlem büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %91 oranında artış göstererek 2007/9 itibariyle 67.1 Milyon YTL olarak gerçekleşti

17 17 Faaliyet Giderleri YTL (000) 2006/9 2007/9 YoY ▲ Personel Giderleri15.233 19.648 28% Kıdem Tazminatı 188 170 -9% Amortisman 898 905 0.7% Şerefiye -253 -598 136% Danışmanlık 1.853 1.650 -11% Faaliyet Giderleri 5.922 9.694 63% Vergi, Resim, Harç 3.841 5.232 36% İlan ve Reklam 1.198 903 35% Pazarlama ve Dağıtım 1.324 4.280 223% Toplam 30.204 41.884 38% Faaliyet giderleri yıllık bazda %38 oranında bir artış kaydederken, yabancı menkul kıymet işlem payları ve diğer pazarlama, satış ve dağıtım giderleri de 2007/9 dönemi için önemli gider kalemleri arasında yer aldı

18 18 TradeMaster International (TMI) – Yeni Ürün Dünya borsalarında menkul kıymet ve türev araç işlemleri gerçekleştirilecek Etkin pazarlama sonucunda ülkedeki elektronik alım satım alanında ilk ve tek uygulama olan TradeMaster International’a çok fazla talep ilk ve tek uygulama olan TradeMaster International’a çok fazla talepgeldi

19 19 TradeMaster International Özellikleri   Yatırımcıların global piyasalardaki gelişmeleri detaylı, derinlikli ve anlık olarak takip edebilmelerini sağlar. Takip edilen bu bilgiler ışığında yatırımcıların, dünyadaki bir çok farklı borsada hisse senedi ve türev işlemleri aracısız, kolay ve hızlı olarak yapabilmelerini sağlar.   Sunduğu derinlikli ve anlık global bilgilerle, dünyadaki bir çok borsada aynı anda işlem yapma olanağı verir.   Yatırımcılar bu uygulama sayesinde, uluslar arası piyasalardaki yatırımlarını kişisel bilgisayarlarından anında takip edebilir, internet erişimi olan her yerden işlem yapabilirler.   TMI, yatırımcıyı basit menülerle global piyasalara doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaştırır.   TMI her çalıştırıldığında, eğer yeni bir sürüm varsa, bunu otomatik olarak yükler. Böylece yatırımcıya sürekli bir güncelleme sağlanmış olup, her zaman en yeni sürüm ile çalışma ve en son eklenen özellikllerini kullanabilme olanağı sunar.   Çeşitli etkin güvenlik kanalları sayesinde yatırımcılarına ekstra güvenlik sağlar. Avantajları   İş Yatırım tarafından tanınan limitler aynen programa yüklenebilmekte ve yatırımcılar bu limitler dahilinde uluslar arası piyasalarda istedikleri işlemleri yapabilmektedirler.   Yatırımcıların global piyasalardaki işlemlerinde hız ve kolaylık sağlar.   Başka bir aracıya gerek kalmadan farklı ülkelerin borsalarında doğrudan işlem yapma imkanı verir.   Derinlikli ve anlık global piyasa bilgilerine rahatça ulaşım ve sağlıklı yatırım kararları için bu veriler üstünde analiz yapma olanağı sağlar. Yatırımcı Profili   Global piyasalara ve bu piyasalardaki farklı ürünlere ilgi duyan.   İş ve özel seyahatleri sırasında yatırımları ile yakından ilgilenmeyi isteyen.   Yatırım kararlarını verirken görsel ve istatistiki analizleri kullanan ve bu analizleri kendisi yapmak isteyen.   İşlemlerini yaparken hızlılığa önem veren.

20 20 Sonuç   2007/9 dönemi karımız, yıl sonu kar hedefimizi aşacağımız konusunda kuvvetli işaretler veriyor.   Kamuya açıklamış olduğumuz kar dağıtım politikamızı sürdürüyoruz (Dağıtılabilir karın minimum %20’si)   Sermayesinin tamamı İş Yatırım’a ait olan Maxis Securities, müşteri hesaplarını açmaya ve işlem yapmaya başladı; uluslar arası piyasalardaki etkinliğimizi Maxis ile artırmayı planlıyoruz.   Yılın son çeyreğinde sonuçlanması beklenen 2 özel sektör tahvil ihracı ile 2008 yılında tamamlanması beklenen 2 halka arz projesi üzerinde çalışmalara devam ediliyor.   İş Portföy Yönetimi’nin 2007/9 dönemi itibariyle %70 oranında konsolide edilmesi, daha önce de belirtildiği gibi karlılığımızı olumlu yönde etkiledi.   Akaretler Şubesi, İş Yatırım’ın 5’inci şubesi olarak İstanbul’da hizmet vermeye başladı ve 2008 yılında da 6’ncı şubenin açılması düşünülüyor.   TradeMaster International (TMI) ve TradeMaster (TMI’ın yurtiçi versiyonu) şimdiden bir çok yatırımcı tarafından talep ediliyor.   Bazı yabancı kurumsal yatırımcılar yeni fonlar kurulması ve İş Yatırım tarafından yönetilmesi için Şirketimize başvuruyorlar.   Garantili fon başvurularının SPK tarafından yılın son çeyreğinde onaylanması bekleniyor.   İş Bankası yatırım bankacılığı birimi ile işbirliği içinde yeni ve aktif bir pazarlama politikası oluşturuldu.   Yabancı yatırımcıların İş Yatırım üzerinde İMKB hisse senetleri piyasasında doğrudan alım satım yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla GL Trade ile işlem yapılmaya başlandı.

21 21 The information in this report is prepared by “IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.” (İş Investment) and it is not to be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument or the provision of an offer to provide investment services. Information, opinions and comments contained in this material are not under the scope of investment advisory services. Investment advisory services are given according to the investment advisory contract, signed between the intermediary institutions, portfolio management companies, investment banks and the clients. Opinions and comments contained in this report reflect the personal views of the analysts who supplied them. The investments discussed or recommended in this report may involve significant risk, may be illiquid and may not be suitable for all investors. Therefore, making decisions with respect to the information in this report cause inappropriate results. All prices, data and other information are not warranted as to completeness or accuracy and are subject to change without notice. Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this report is strictly prohibited. The information presented in this report has been obtained from sources believed to be reliable. Is Investment cannot be held responsible for any errors or omissions or for results obtained from the use of such information.

22 22 IS INVESTMENT SECURITIES isyatirim.com.tr isinvestment.com HEAD OFFICE Is Kuleleri Kule-2 Kat 12 4. Levent 34330 Istanbul Ph: (0212) 350 20 00 Fax: (0212) 325 12 26 – 325 12 48 IZMIR BRANCH Talatpasa Bulvari No:27 Alsancak 35220 Izmir Ph: (0232) 488 90 00 Fax: (0232) 464 69 43 – 464 68 98 KALAMIS BRANCH Fenerbahce, Fener Kalamis Cad. Tibas-Belvu Sitesi A2 Blok Daire 3 Kadikoy 81030 Istanbul Ph: (0216) 542 72 00 Fax: (0216) 542 72 01 ALMA ATA LIAISON OFFICE 181 Zheltoksan St. The Regent Almaty Oda 108 Almaata 480013 Kazakhstan Ph: (+73272) 505000 Fax: (+73272) 582805 ANKARA BRANCH Tahran Cad. No:3/8 06700 Kavaklidere - Ankara Ph: (0312) 455 26 50 Fax: (0312) 466 26 62 YENIKOY BRANCH Koybasi Caddesi Iskele Cikmazi No 277 34464 Yenikoy ISTANBUL Ph: (0212) 363 01 00 Fax: (0212) 363 01 01 AKARETLER BRANCH Akdeniz Cad. No:14 Birsel İş Merkezi Daire: 601 35210 Alsancak / İZMİR Ph: (0232) 488 90 00 Fax: (0232) 488 90 01 LEVENT LIAISON OFFICE Yapi Kredi Plaza C Blok Kat 9 Bolum 25/B 34330 Besiktas, Istanbul Ph: (0212) 282 00 18 Fax: (0212) 282 00 19 SUBSIDIARYMAXIS SECURITIES LTD 8 Princes Street London EC2R 8HL UK Ph: (+44207) 397 1431 Fax: (+44207) 726 2566


"İŞ YATIRIM Finansal Sonuçlar & Performans 2007/09." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları