Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ YATIRIM Finansal Sonuçlar & Performans 2007/09.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ YATIRIM Finansal Sonuçlar & Performans 2007/09."— Sunum transkripti:

1 İŞ YATIRIM Finansal Sonuçlar & Performans 2007/09

2 İş Yatırım İş Bankası tarafından 1996 yılında YTL sermaye ve 42 çalışanla kurulan İş Yatırım, 2007/9 itibariyle 272 çalışan sayısı ve Milyon YTL özsermaye büyüklüğüne ulaşmıştır. İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı kuruluşu olan İş Yatırım, borsada işlem gören tek aracı kurum olarak aşağıda sayılan hizmetleri sunmaktadır; Alım Satıma Aracılık (Yurtiçi ve uluslar arası piyasalarda hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve türev araçlar) Yatırım Danışmanlığı Portföy Yöneticiliği Kurumsal Finansman (Halka arzlar, satın alma & devralmalar ve stratejik danışmanlık) Araştırma

3 Türk Sermaye Piyasalarına Bakış - 1
Hisse Senetleri Piyasası (Milyar YTL) Tahvil & Bono Piyasası (Milyar YTL) 574.5 579.3 575.5 513.9 2006/9 2007/9 2006/9 2007/9 Siyasi arenada görülen görece düşük belirsizlikler, 2007/9 döneminde tahvil & bono piyasası işlem hacminin 2006/9 dönemi seviyelerini yakalamasında etkili oldu Hisse senetleri piyasası, geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi bir performans sergiledi

4 Türk Sermaye Piyasalarına Bakış - 2
Vadeli İşlem Piyasası (Milyar YTL) Yatırım Fonları (Milyon $) Emeklilik Fonları 144.1 29.268 25.010 20.271 21.4 3.677 2.048 913 2006/9 2007/9 2005 2006 26/10/2007 Vadeli işlem piyasası, 2006/9 dönemine göre %571 büyüyerek yıl sonu işlem hacmi beklentimizin iki mislinden fazlasını gerçekleştirerek üstün bir performans gösterdi Emeklilik fonları portföy büyüklüğü 2006 yılına göre %78 artış göstererek, yatırım fonlarının lokomotifi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor

5 Türk Sermaye Piyasalarına Bakış - 3
Borsada İşlem Gören Şirketlerin Sayısı Ortalama Halka Açıklık Oranı (%) 326 322 31,6 31,4 30,9 306 2005 2006 2007/9 2005 2006 2007/9 Halka Açık Şirketlerin Piyasa Değeri - İMKB (Milyar $) 285.8 163.7 162.8 2005 2006 2007/9

6 Türk Sermaye Piyasalarına Bakış - 4 (Yabancı Yatırımcılar)
Hisse Senetleri Piyasasındaki Toplam Pay (%) İşlem Hacmi / Toplam İşlem Hacmi (%) – Hisse Senedi 72 67 67 30 59 19 18 51 12 9 2003 2004 2005 2006 2007/9 2003 2004 2005 2006 2007/9 Yabancı yatırımcılar hisse senetleri piyasasının %72’sine sahipken, işlem hacminin %30’unu gerçekleştirmektedirler

7 Hisse Senetleri Piyasası – Piyasa Payı
Hisse Senetleri Piyasası - İş Yatırım (Milyar YTL) 6,33% 6,38% 36.3 Performansımız hedeflerimiz İçinde.. 32.8 2006/9 2007/9 2007/9 itibariyle 36.3 Milyar YTL ve %6.33 piyasa payı ile hisse senetleri piyasasındaki lider konumumuzu sürdürüyoruz

8 Tahvil & Bono Piyasası – Piyasa Payı
Tahvil & Bono Piyasası – İş Yatırım (Milyar YTL) 13,65% 12,43% 16.9 11.3 2006/9 2007/9 Tahvil & Bono piyasasında, %12,43 oranındaki piyasa payı ve 11.3 Milyar YTL işlem hacmi ile ilk sıralardaki yerimizi koruyoruz; özel sektör tahvil ihraçlarıyla birlikte yılında piyasada canlanma beklenmektedir

9 Vadeli İşlem Piyasası – Piyasa Payı
Vadeli İşlem Piyasası – İş Yatırım (Milyar YTL) 17,53% 25.2 Yılsonu hedefimizin neredeyse iki misline yaklaştık 27,4% 6.1 2006/9 2007/9 VOB’daki 25.2 Milyar YTL işlem hacmimiz ile şimdiden yıl sonu için hedeflediğimiz seviyenin (14 Milyar YTL) iki misline yaklaşmış bulunuyoruz. Piyasa oyuncularında görülen artışa rağmen 2007/9 itibariyle %17.53 piyasa payı ile tartışılmaz liderliğimizi sürdürüyoruz. Daha önce de belirtildiği gibi, türev ürünlerdeki yatırımcı tabanımız her çeyrek daha da genişliyor (yurtiçi & uluslararası).

10 Uluslararası Sermaye Piyasaları – İşlem Hacmi
Uluslararası Sermaye Piyasaları – İş Yatırım (Milyar $) 12.5 1.2 2006/9 2007/9 İşlem hacmimiz 2006 yılının aynı dönemine göre 10 kat artarak 1.2 Milyar $’dan 12.5 Milyar $’a ulaştı ve uluslararası sermaye piyasalarında görülmesi beklenen yeni ürünlerle birlikte işlem hacmimizin daha da artacağı düşünülmektedir

11 Portföy Yönetimi AuM & Emeklilik Fonları Portföy Büyüklüğü – İş Portföy Yönetimi (Milyon YTL) 173 777 Emeklilik fonları büyüklüğü piyasadaki gelişmeye paralel olarak büyümekte 682 410 7.043 516 6.620 6.484 6.003 5.247 2005 2006/9 2006 2007/6 2007/9 Yatırım fonlarının büyüme eğilimi 2007/9 döneminde de yeni hesap açılmaları ve mevcut portföylerdeki artış ile devam etti ve 2006 yılında görülen büyük daralmadan sonra 6.6 Milyar YTL büyüklüğüne ulaştı

12 Özel sektör halka arzları içinde en yüksek yurtiçi talep
Kurumsal Finansman (Halka Arzlar - Birleşme & Devralmalar) Halka Arz Büyüklüğü (Milyon $) - İş Yatırım Birleşme & Devralma Büyüklüğü (Milyon $) - İş Yatırım 1.911 341 708 34.9 2006/9 2007/9 2006/9 2007/9 Tekfen Holding; Özel sektör halka arzları içinde en yüksek yurtiçi talep 2006/9’da 34.9 Milyon $ olan Birleşme&Devralma büyüklüğümüz, 2007/9’da gerçekleştirilen 6 işlem ile 341 Milyon $’a yükseldi; yeni özel sektör tahvil ihracı ile halka arz projeleri üzerinde çalışılıyor Sermaye piyasalarımızdaki en büyük özelleştirme arzını bu sene Halkbankası ile gerçekleştirildik

13 Gelir Tablosu İş Yatırım 2006/9 2007/9 YoY ▲% YTL (000)
Faaliyet Gelirleri Faiz ve işlem Geliri 17.150 56.676 230 Komisyon Geliri 29.513 37.093 25 Kurumsal Finansman Geliri 6.653 5.125 -22 Diğer Gelirler 7.340 4.864 -33 Toplam Faaliyet Gelirleri 60.656 71 Faaliyet Giderleri 38 Net Faaliyet Karı 30.452 61.874 103 Diğer Giderler -7.944 -4.324 45 Finansal Giderler -7.802 -4.100 47 Ana Ortaklık Dışı Kar -406 n.m. Vergi Öncesi kar 14.300 26.690 86 Vergi -1.847 -5.260 184 12.453 21.430 72 Net Kar

14 Faaliyet Gelirleri (YTL 000) 56.676 2006/9 37.093 2007/9 29.513 17.150 6.653 7.340 5.125 4.864 Faiz ve İşlem Komisyonlar Kurumsal Finansman Diğer İş Yatırım’ın toplam gelirleri 2007/9 döneminde yıllık bazda %71 artış göstererek Milyon YTL’ye ulaştı. Faiz ve işlem gelirleri 17.1 Milyon YTL’den 56.6 Milyon YTL’ye yükselerek önemli bir artış gösterdi. Düşük kredili işlemler ve finansal dalgalanmanın olumsuz etkileri, 2006/9 dönemi sonuçlarının nedenleri olarak gösterilebilir. 2006/9 döneminde 29.5 Milyon YTL olan komisyon gelirleri, 2007/9 döneminde 2007/6’ya göre %63 oranında artış göstererek 37.1 Milyon YTL’ye ulaştı. Diğer gelirler temel olarak İş Girişim Sermayesi’nin piyasa değerinde meydana gelen düşüş nedeniyle 7.3 Milyon YTL’den 4.8 Milyon YTL’ye geriledi.

15 Aracılık & İşlem Komisyonları (YoY)
(YTL 000) 28.647 2006/9 2007/9 20.544 7.468 4.462 4.507 978 Aracılık Portföy Yönetimi Diğer Aracılık komisyonları 2006/9 performansına göre %39 oranında artış göstererek 28.6 Milyon YTL’ye ulaştı. 2006/9 döneminde 1.1 Milyon YTL olan vadeli işlem komisyonları, yıllık bazda 5 kat artarak 5.7 Milyon YTL olarak gerçekleşti. 2007/9 itibariyle İş Portföy Yönetimi’nin %70 konsolidasyonuna başlanmasıyla, portföy yönetimi komisyonları 7.4 Milyon YTL’ye ulaştı.

16 Kredili İşlemler Toplam Kredili İşlem Hacmi (Milyon YTL)
Müşterilere Kullandırılan Kredi Faizleri (Milyon YTL) 67.1 10.4 35.2 31.5 4.1 21 2006/9 2007/9 06/3 06/6 06/9 07/9 Kredili işlem faiz gelirleri yıllık bazda %153 artarak 10.4 Milyon YTL’ye ulaşırken, toplam kredili işlem büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %91 oranında artış göstererek 2007/9 itibariyle 67.1 Milyon YTL olarak gerçekleşti

17 Faaliyet Giderleri YTL (000) 2006/9 2007/9 YoY ▲
Personel Giderleri % Kıdem Tazminatı % Amortisman % Şerefiye % Danışmanlık % Faaliyet Giderleri % Vergi, Resim, Harç % İlan ve Reklam % Pazarlama ve Dağıtım % Toplam % Faaliyet giderleri yıllık bazda %38 oranında bir artış kaydederken, yabancı menkul kıymet işlem payları ve diğer pazarlama, satış ve dağıtım giderleri de 2007/9 dönemi için önemli gider kalemleri arasında yer aldı

18 TradeMaster International (TMI) – Yeni Ürün
Etkin pazarlama sonucunda ülkedeki elektronik alım satım alanında ilk ve tek uygulama olan TradeMaster International’a çok fazla talep geldi Dünya borsalarında menkul kıymet ve türev araç işlemleri gerçekleştirilecek

19 TradeMaster International
Özellikleri Yatırımcıların global piyasalardaki gelişmeleri detaylı, derinlikli ve anlık olarak takip edebilmelerini sağlar. Takip edilen bu bilgiler ışığında yatırımcıların, dünyadaki bir çok farklı borsada hisse senedi ve türev işlemleri aracısız, kolay ve hızlı olarak yapabilmelerini sağlar. Sunduğu derinlikli ve anlık global bilgilerle, dünyadaki bir çok borsada aynı anda işlem yapma olanağı verir. Yatırımcılar bu uygulama sayesinde, uluslar arası piyasalardaki yatırımlarını kişisel bilgisayarlarından anında takip edebilir, internet erişimi olan her yerden işlem yapabilirler. TMI, yatırımcıyı basit menülerle global piyasalara doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaştırır. TMI her çalıştırıldığında, eğer yeni bir sürüm varsa, bunu otomatik olarak yükler. Böylece yatırımcıya sürekli bir güncelleme sağlanmış olup, her zaman en yeni sürüm ile çalışma ve en son eklenen özellikllerini kullanabilme olanağı sunar. Çeşitli etkin güvenlik kanalları sayesinde yatırımcılarına ekstra güvenlik sağlar. Avantajları İş Yatırım tarafından tanınan limitler aynen programa yüklenebilmekte ve yatırımcılar bu limitler dahilinde uluslar arası piyasalarda istedikleri işlemleri yapabilmektedirler. Yatırımcıların global piyasalardaki işlemlerinde hız ve kolaylık sağlar. Başka bir aracıya gerek kalmadan farklı ülkelerin borsalarında doğrudan işlem yapma imkanı verir. Derinlikli ve anlık global piyasa bilgilerine rahatça ulaşım ve sağlıklı yatırım kararları için bu veriler üstünde analiz yapma olanağı sağlar. Yatırımcı Profili Global piyasalara ve bu piyasalardaki farklı ürünlere ilgi duyan. İş ve özel seyahatleri sırasında yatırımları ile yakından ilgilenmeyi isteyen. Yatırım kararlarını verirken görsel ve istatistiki analizleri kullanan ve bu analizleri kendisi yapmak isteyen. İşlemlerini yaparken hızlılığa önem veren.

20 Sonuç 2007/9 dönemi karımız, yıl sonu kar hedefimizi aşacağımız konusunda kuvvetli işaretler veriyor. Kamuya açıklamış olduğumuz kar dağıtım politikamızı sürdürüyoruz (Dağıtılabilir karın minimum %20’si) Sermayesinin tamamı İş Yatırım’a ait olan Maxis Securities, müşteri hesaplarını açmaya ve işlem yapmaya başladı; uluslar arası piyasalardaki etkinliğimizi Maxis ile artırmayı planlıyoruz. Yılın son çeyreğinde sonuçlanması beklenen 2 özel sektör tahvil ihracı ile 2008 yılında tamamlanması beklenen 2 halka arz projesi üzerinde çalışmalara devam ediliyor. İş Portföy Yönetimi’nin 2007/9 dönemi itibariyle %70 oranında konsolide edilmesi, daha önce de belirtildiği gibi karlılığımızı olumlu yönde etkiledi. Akaretler Şubesi, İş Yatırım’ın 5’inci şubesi olarak İstanbul’da hizmet vermeye başladı ve 2008 yılında da 6’ncı şubenin açılması düşünülüyor. TradeMaster International (TMI) ve TradeMaster (TMI’ın yurtiçi versiyonu) şimdiden bir çok yatırımcı tarafından talep ediliyor. Bazı yabancı kurumsal yatırımcılar yeni fonlar kurulması ve İş Yatırım tarafından yönetilmesi için Şirketimize başvuruyorlar. Garantili fon başvurularının SPK tarafından yılın son çeyreğinde onaylanması bekleniyor. İş Bankası yatırım bankacılığı birimi ile işbirliği içinde yeni ve aktif bir pazarlama politikası oluşturuldu. Yabancı yatırımcıların İş Yatırım üzerinde İMKB hisse senetleri piyasasında doğrudan alım satım yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla GL Trade ile işlem yapılmaya başlandı.

21 The information in this report is prepared by “IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.” (İş Investment) and it is not to be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument or the provision of an offer to provide investment services. Information, opinions and comments contained in this material are not under the scope of investment advisory services. Investment advisory services are given according to the investment advisory contract, signed between the intermediary institutions, portfolio management companies, investment banks and the clients. Opinions and comments contained in this report reflect the personal views of the analysts who supplied them. The investments discussed or recommended in this report may involve significant risk, may be illiquid and may not be suitable for all investors. Therefore, making decisions with respect to the information in this report cause inappropriate results. All prices, data and other information are not warranted as to completeness or accuracy and are subject to change without notice. Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this report is strictly prohibited. The information presented in this report has been obtained from sources believed to be reliable. Is Investment cannot be held responsible for any errors or omissions or for results obtained from the use of such information. 21

22 IS INVESTMENT SECURITIES
HEAD OFFICE Is Kuleleri Kule-2 Kat 12 4. Levent Istanbul Ph: (0212) Fax: (0212) – IZMIR BRANCH Talatpasa Bulvari No:27 Alsancak Izmir Ph: (0232) Fax: (0232) – KALAMIS BRANCH Fenerbahce, Fener Kalamis Cad. Tibas-Belvu Sitesi A2 Blok Daire 3 Kadikoy Istanbul Ph: (0216) Fax: (0216) ALMA ATA LIAISON OFFICE 181 Zheltoksan St. The Regent Almaty Oda 108 Almaata Kazakhstan Ph: (+73272) Fax: (+73272) ANKARA BRANCH Tahran Cad. No:3/8 06700 Kavaklidere - Ankara Ph: (0312) Fax: (0312) YENIKOY Koybasi Caddesi Iskele Cikmazi No 277 34464 Yenikoy ISTANBUL Ph: (0212) Fax: (0212) AKARETLER Akdeniz Cad. No:14 Birsel İş Merkezi Daire: Alsancak / İZMİR Ph: (0232) Fax: (0232) LEVENT LIAISON OFFICE Yapi Kredi Plaza C Blok Kat 9 Bolum 25/B Besiktas, Istanbul Ph: (0212) Fax: (0212) SUBSIDIARY MAXIS SECURITIES LTD 8 Princes Street London EC2R 8HL UK Ph: (+44207) Fax: (+44207) isyatirim.com.tr isinvestment.com 22


"İŞ YATIRIM Finansal Sonuçlar & Performans 2007/09." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları