Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ"— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ http://www.stg.yildiz.edu.tr/butce

2 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HAKKINDA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 5436 Sayılı Kanunun 15. maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1/1/2006 tarihi itibariyle kurulmuştur.

3 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü İç Kontrol Şube Müdürlüğü Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

4 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği değiştiğinden Üniversitemizin tahakkuk birimlerine gerekli örneklemeler yapılarak bilgilendirme amaçlı kitaplar hazırlanarak dağıtılmıştır; Muhasebe Detaylı Hesap Planı Yükseköğretim Muhasebe Yönergesi Değişen Detaylı Hesap Planına göre örneklemeler kitapçığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu İdareleri Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar (Tebliğ 24),

5 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ Mali yıl içerisindeki değişen mevzuat, yönetmelik ve kanunlarla ilgili çeşitli bilgilendirme kitapçıkları 1- Yükseköğretim Başkanlığı Koordinatörlüğünce düzenlenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Uygulanışı ile ilgili Eğitim Semineri kitapçığı, 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 3- Taşınır Mal Yönetmeliği (Taslak) Uygulanışı, Ayniyat Detaylı Hesap Planı 4.Düzey Kod Listesi. 4- 11 No’lu Bütçe Uygulama Talimatı, 5- İhtiyaç Belgesi İle ilgili Uygulamalı Bilgilendirme

6 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ - 2008 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için Harcama Birimleri ile Gerekli Bilgilendirme ve Koordinasyon sağlanmıştır. -Üniversitemizin Stratejik plan ve hedeflerine Uygun Olarak 2009-2011 Mali Yılları Bütçeleri Hazırlanmış ve Kanunlaşmıştır.

7 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR) KODAÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SERBEST ÖDENEK HARCAMA SERB.ÖD. KALAN BAŞ.ÖD. GÖRE % SER. ÖD. GÖRE % 01 PERSONEL GİDERLERİ53.234.40054.410.05651.580.1892.829.867979595 02 SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 7.047.6007.115.8606.625.335490.5249493 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 16.415.00021.012.23617.134.7583.877.477104 82 05 CARİ TRANSFERLER887.500 878.5048.99699 06 SERMAYE GİDERLERİ21.550.00032.761.47027.705.8665.055.60412985 GENEL TOPLAM 99.134.500116.187.122103.924.65312.262.46910589

8 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI GERÇEKLEŞMELERİ KODAÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SERBEST ÖDENEK HARCAMA SERB.ÖDEN. KALAN SER.ÖD.GÖ RE % 01 PERSONEL GİDERLERİ 47.663.00047.713.39046.668.4651.044.92598 02 SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 6.807.0006.875.6106.494.599381.01194 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.166.00012.234.78411.039.7701.195.01490 05 CARİ TRANSFERLER 887.500 878.5048.99699 06 SERMAYE GİDERLERİ 18.073.00026.644.47022.672.4363.972.03485 GENEL TOPLAM 84.596.50094.355.75487.753.7756.601.97993

9 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI GERÇEKLEŞMELERİ %98 %94 %90 %85 %93 %99 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği47.713.3906.875.61012.234.784887.50026.644.47094.355.754 Harcama46.668.4656.494.59911.039.770878.50422.672.43687.753.775

10 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ KODAÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SERBEST ÖDENEK HARCAMA SERB.ÖD. KALAN SER.ÖD. GÖRE % 01 PERSONEL GİDERLERİ5.571.4006.696.6664.911.7241.784.94173 02 SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 240.600240.250130.736109.51454 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.249.0008.777.4526.094.9882.682.4646969 05 CARİ TRANSFERLER00000 06 SERMAYE GİDERLERİ3.477.0006.117.0005.033.4301.083.57082 GENEL TOPLAM 14.538.00021.831.36816.170.8785.660.48974

11 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ %73 %54 %69 %82 %74 %0 YILIPERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği6.696.666240.2508.877.45206.117.00021.831.368 Harcama4.911.724130.7366.094.98805.033.43016.170.878

12 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ %95 %93 %82 %99 %85 %89 YILIPERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği54.410.0567.115.86021.012.236887.50032.761.470116.187.122 Harcama51.580.1896.625.33517.134.758878.50427.705.866103.924.653

13 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YATIRIM PROJESİNİN ADIBAŞ.ÖDE.(A)SERB.ÖD.(B)HARCANAN (C)SER.ÖD.KAL. SERB. ÖDE. GÖRE % EĞİTİM SEKTÖRÜ18.110.00026.203.36022.532.9833.670.37786 Kamulaştırma 10.000 0 0 Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri175.000 155.64219.35889 Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası11.068.00012.803.00012.512.197290.80398 Restorasyon00000 Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı820.00085.00080.7144.28695 Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı1.661.000 1.409.421251.57985 Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Mak. Teçh. Alımı2.506.0008.726.0006.213.4452.512.55571 Yayın Alımı (Kütüphanecilik)820.000990.388758.008232.38077 Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı)100.000202.972183.08519.88790 Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar )950..0001.550.0001.220.471329.52979 SPOR SEKTÖRÜ735.0002.285.0002.275.3949.60699 Açık ve Kapalı spor Tesisi735.0002.285.0002.275.3949.60699 BİL.TEKN.ARŞ. PROJ.2.705.0004.273.1104.107.0981.375.62168 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri2.705.0004.273.1102.897.4891.375.62168 GENEL YATIRIM TOPLAMI21.550.00032.761.47027.705.8665.055.60485

14 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ %68 %90%89 %71 %79%77 %85 %99 %98 %95%0 %94 YILI BİL.TEK. AR. PROG. ALIMI ETÜT PROJE MAKİNE TEÇH. BİLGİS. ALIMI YAYIN ALIMI BÜYÜK ONARIM SPOR D.PAŞA EĞT.HİZM KAMUL. D.PAŞA ALTYAPI TOPLAM Yılsonu Ödeneği 4.273.110202.972175,0008.726.0001.550.000990.3881.661.0002.285.00012.803.00010.00085.000.32.761.470 Yılsonu Harcama 2.897.489183.085155.6426.213.4451.220.471758.0081.409.121 2.275.394 12.512.197080.71427.705.866

15 AÇIKLAMA BAŞLA. ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri 53.234.40053 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 7.047.6007 03 Mal ve hizmet alım giderleri 16.415.00017 05 Cari Transfer Gider. 887.5001 06 Sermaye Giderleri 21.550.00022 GENEL TOPLAM 99.134.500100 %53 %17 %7 %22 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI %1%1

16 AÇIKLAMA YILSONU ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri 54.410.05647 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 7.115.8606 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21.012.23618 05 Cari Transfer Gider. 887.5001 06 Sermaye Giderleri 32.761.47028 GENEL TOPLAM 116.187.122100 %47 %1 %18 %28 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI TOPLAM ÖDENEĞİN YIL SONU ÖDENEĞİNDEKİ PAYI %6

17 AÇIKLAMA YILSONU HARCAMA AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri 51.580.18950 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 6.625.3356 03 Mal ve hizmet alım giderleri 17.134.75816 05 Cari Transfer Gider. 878.5041 06 Sermaye Giderleri 27.705.86627 TOPLAM HARCAMA 103.924.653100 %52 %1 %16 %27 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI %6

18 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 -2009 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI KODAÇIKLAMALAR 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2008/2009 BÜTÇE ARTIŞI (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ53.234.40061.270.0001515 02 SOS.GÜV.KUR.DEV. PRİMİ GİD.7.047.6007.725.000 17 03MAL VE HİZMET ALIM GİD.16.415.00019.788.00021 05CARİ TRANSFERLER887.5004.154.000368 06SERMAYE GİDERLERİ21.550.00019.060.000-13 GENEL TOPLAM99.134.500111.997.00013 %21 %17 %368 %-13 %15 %13

19 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 -2009 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI YATIRIM PROJESİNİN ADI2008 YATIRIM2009 YATIRIM 2008/2009 ARTIŞ (%) EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI 18.110.00018.000.000 Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri175.000125.000 -40 Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası11.068.00013.640.000 23 Merk.Kampüsü Hünkar Dairesi ve Tar. Bin.ve Köşkler Restorasyonu00 0 Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı820.000600.000 -37 Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı1.661.000900.000 -85 Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Makine teçhizat alımı2.506.0001.400.000 -79 Yayın Alımı (Kütüphanecilik)820.000825.0001 Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı)100.000150.000 50 Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar )950.000350.000 -171 Kamulaştırma10.000 0 SPOR SEKTÖRÜ TOPLAMI 735.000750.000 2 Açık ve Kapalı Spor Tesisi735.000750.000 2 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ TOPLAMI 2.705.000310.000 -772 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri2.705.000310.000-772 GENEL YATIRIM TOPLAMI 21.550.00019.060.000 -13

20 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 -2009 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI (%) YILI BİL.TEK. AR. PROG. AL ETÜT PROJE MAKİNE TEÇH. BİLGİ ALIM. YAYIN ALIMLARI BÜYÜK ONARIM SPOR D.PAŞA EĞT.HİZM D.PAŞA ALTYAPI KAMULAŞ. 2008 YATIRIM 2.705.000100.000175.0002.506.000950.000820.0001.661.000735.00011.068.000820.00010.000 2009 YATIRIM 310.000150.000125.0001.400.000350.000825.000900.000750.000113.640.000600.00010.000 %-171 %-772 %50 %-40 %-79 %-85 %2 %23 %-37 %13 %1

21 AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri 61.270.00054 02 Sos. Güv Kur. Dev. Pri. Gideri 7.725.0007 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.788.00018 05 Cari Transfer Giderleri 4.154.0004 06 Sermaye Giderleri 19.060.00017 TOPLAM 111.997.000100 %54%18 %7 %17 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNE TOPLAM ÖDENEKTEN AYRILAN PAY %4


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları