Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ"— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HAKKINDA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 5436 Sayılı Kanunun 15. maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1/1/2006 tarihi itibariyle kurulmuştur.

3 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü İç Kontrol Şube Müdürlüğü Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

4 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği değiştiğinden Üniversitemizin tahakkuk birimlerine gerekli örneklemeler yapılarak bilgilendirme amaçlı kitaplar hazırlanarak dağıtılmıştır; Muhasebe Detaylı Hesap Planı Yükseköğretim Muhasebe Yönergesi Değişen Detaylı Hesap Planına göre örneklemeler kitapçığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu İdareleri Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar (Tebliğ 24),

5 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ Mali yıl içerisindeki değişen mevzuat, yönetmelik ve kanunlarla ilgili çeşitli bilgilendirme kitapçıkları 1- Yükseköğretim Başkanlığı Koordinatörlüğünce düzenlenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Uygulanışı ile ilgili Eğitim Semineri kitapçığı, 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 3- Taşınır Mal Yönetmeliği (Taslak) Uygulanışı, Ayniyat Detaylı Hesap Planı 4.Düzey Kod Listesi No’lu Bütçe Uygulama Talimatı, 5- İhtiyaç Belgesi İle ilgili Uygulamalı Bilgilendirme

6 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için Harcama Birimleri ile Gerekli Bilgilendirme ve Koordinasyon sağlanmıştır. -Üniversitemizin Stratejik plan ve hedeflerine Uygun Olarak Mali Yılları Bütçeleri Hazırlanmış ve Kanunlaşmıştır.

7 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR) KODAÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SERBEST ÖDENEK HARCAMA SERB.ÖD. KALAN BAŞ.ÖD. GÖRE % SER. ÖD. GÖRE % 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM

8 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI GERÇEKLEŞMELERİ KODAÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SERBEST ÖDENEK HARCAMA SERB.ÖDEN. KALAN SER.ÖD.GÖ RE % 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM

9 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI GERÇEKLEŞMELERİ %98 %94 %90 %85 %93 %99 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği Harcama

10 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ KODAÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SERBEST ÖDENEK HARCAMA SERB.ÖD. KALAN SER.ÖD. GÖRE % 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM

11 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ %73 %54 %69 %82 %74 %0 YILIPERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği Harcama

12 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ %95 %93 %82 %99 %85 %89 YILIPERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği Harcama

13 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YATIRIM PROJESİNİN ADIBAŞ.ÖDE.(A)SERB.ÖD.(B)HARCANAN (C)SER.ÖD.KAL. SERB. ÖDE. GÖRE % EĞİTİM SEKTÖRÜ Kamulaştırma Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası Restorasyon00000 Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Mak. Teçh. Alımı Yayın Alımı (Kütüphanecilik) Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı) Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar ) SPOR SEKTÖRÜ Açık ve Kapalı spor Tesisi BİL.TEKN.ARŞ. PROJ Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri GENEL YATIRIM TOPLAMI

14 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ %68 %90%89 %71 %79%77 %85 %99 %98 %95%0 %94 YILI BİL.TEK. AR. PROG. ALIMI ETÜT PROJE MAKİNE TEÇH. BİLGİS. ALIMI YAYIN ALIMI BÜYÜK ONARIM SPOR D.PAŞA EĞT.HİZM KAMUL. D.PAŞA ALTYAPI TOPLAM Yılsonu Ödeneği , Yılsonu Harcama

15 AÇIKLAMA BAŞLA. ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid Mal ve hizmet alım giderleri Cari Transfer Gider Sermaye Giderleri GENEL TOPLAM %53 %17 %7 %22 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI %1%1

16 AÇIKLAMA YILSONU ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transfer Gider Sermaye Giderleri GENEL TOPLAM %47 %1 %18 %28 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI TOPLAM ÖDENEĞİN YIL SONU ÖDENEĞİNDEKİ PAYI %6

17 AÇIKLAMA YILSONU HARCAMA AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid Mal ve hizmet alım giderleri Cari Transfer Gider Sermaye Giderleri TOPLAM HARCAMA %52 %1 %16 %27 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI %6

18 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI KODAÇIKLAMALAR 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2008/2009 BÜTÇE ARTIŞI (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ SOS.GÜV.KUR.DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİD CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM %21 %17 %368 %-13 %15 %13

19 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI YATIRIM PROJESİNİN ADI2008 YATIRIM2009 YATIRIM 2008/2009 ARTIŞ (%) EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası Merk.Kampüsü Hünkar Dairesi ve Tar. Bin.ve Köşkler Restorasyonu00 0 Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Makine teçhizat alımı Yayın Alımı (Kütüphanecilik) Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı) Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar ) Kamulaştırma SPOR SEKTÖRÜ TOPLAMI Açık ve Kapalı Spor Tesisi TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ TOPLAMI Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri GENEL YATIRIM TOPLAMI

20 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI (%) YILI BİL.TEK. AR. PROG. AL ETÜT PROJE MAKİNE TEÇH. BİLGİ ALIM. YAYIN ALIMLARI BÜYÜK ONARIM SPOR D.PAŞA EĞT.HİZM D.PAŞA ALTYAPI KAMULAŞ YATIRIM YATIRIM %-171 %-772 %50 %-40 %-79 %-85 %2 %23 %-37 %13 %1

21 AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri Sos. Güv Kur. Dev. Pri. Gideri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transfer Giderleri Sermaye Giderleri TOPLAM %54%18 %7 %17 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNE TOPLAM ÖDENEKTEN AYRILAN PAY %4


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları