Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı"— Sunum transkripti:

1 Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı
Klinik Psikoloji & Çift ve Aile Terapisi Uzmanlıkları

2 Klinik Psikoloji Uzmanlığı

3 PROGRAM 2004-2005 Eğitim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır
İlk mezunlarını Eğitim yılında vermiştir Doğuş Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında eğitim verilmektedir 2012 – 2013 akademik yılı itibariyle tezli programda da öğrenci alımına başlanacaktır.

4 AMAÇ Beceriler Sorun anlama ve giderme modellerini anlama
Araştırma değerlendirme Yaklaşımların bilimsel destek temelini anlama Etik standartlara duyarlı olabilme

5 NASIL BİR YAKLAŞIM? Uygulamacı
Uygulamada bilimsel desteği birinci planda tutan “Bilişsel Davranış” Yaklaşımı perspektifinden klinik psikolojiye bakan

6 MODELİMİZ Tezli Araştırma, okuma, anlama, değerlendirme becerilerini önemseyen Uygulama ağırlıklı Klinik eğitimde canlı (tezgahta) süpervizyonun önemini benimseyen

7 UYGULAMA NE ZAMAN VE NASIL?
“İÇ STAJ” II.Yarıyıl: Psikolojik değerlendirme ve terapi becerileri kapsamında ilk görüşme ve test verme III-IV.Yarıyıl: Yetişkin ve çocuklarla süpervizyonlu terapi görüşmeleri

8 Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çerçevesinde
Psikoloji Eğitim Merkezi'nde Son Altı Akademik Yılda Gerçekleştirilen Psikoterapi ve Süpervizyon

9 UYGULAMA NE ZAMAN VE NASIL?
“DIŞ STAJ” IV. Yarıyıl (Geçmiş yıllarda dış staj yapılan kurumlar) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA, Çocuk Psikiyatri) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi La Paix Hastanesi Balıklı Rum Hastanesi Surp Pırgiç Hastanesi

10 DERS PROGRAMI (Tezsiz)
I.YARIYIL PSY501 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-I (3 Kr) PSY531 Öğrenme ve Şartlanma Kuramı (3 Kr) PSY541 Kişilik ve Psikoterapi Kuramları (3 Kr) PSY545 Psikopatoloji (3 Kr) II.YARIYIL PSY504 Psikolojik Testler-I (2 Kr) PSY542 Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları ve Uygulamaları (3 Kr) PSY544 Temel Psikoterapötik Beceriler (3 Kr) PSY*** Seçmeli (2 Kr)

11 DERS PROGRAMI (Tezsiz)
III:YARIYIL PSY505 Psikolojik Testler-II (2 Kr) PSY547 Psikoterapötik Beceri Stajı-I (3 Kr) PSY*** Seçmeli (2 Kr) PSY *** Seçmeli (2 Kr) IV: YARIYIL PSY506 Saha Stajı (NC) PSY548 Psikoterapötik Beceri Stajı-II (3 Kr) PSY560 Yüksek Lisans Projesi (NC) Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 34

12 DERS PROGRAMI (Tezsiz)
SEÇMELİ DERSLER PSY 502 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-II PSY 508 İleri Düzey Rorschach PSY 510 Nöropsikoloji PSY 511 İleri Düzey Gelişim Psikolojisi PSY 512 Adli Psikoloji PSY 517 Çift Terapisi PSY 521 Sosyal Psikolojinin Klinik Psikolojide Uygulamaları PSY 527 Aile Terapisi PSY 529 Sağlık Psikolojisi PSY 534 Psikoterapide Seçme Konular PSY 535 Psikopatolojide Seçme Konular PSY 536 Klinik Psikolojide Seçme Konular PSY 549 Varoluşçu Bilişsel Terapi

13 Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Ders Programı

14 DERS PROGRAMI (Tezli) I.YARIYIL
PSY501 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-I (3 Kr) PSY531 Öğrenme ve Şartlanma Kuramı (3 Kr) PSY541 Kişilik ve Psikoterapi Kuramları (3 Kr) PSY545 Psikopatoloji (3 Kr) II.YARIYIL PSY504 Psikolojik Testler-I (2 Kr) PSY502 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-II (2 Kr) PSY542 Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları ve Uygulamaları (3 Kr) PSY544 Temel Psikoterapötik Beceriler (3 Kr)

15 DERS PROGRAMI (Tezli) III:YARIYIL PSY505 Psikolojik Testler-II (2 Kr)
PSY547 Psikoterapötik Beceri Stajı-I (3 Kr) PSY565 Seminer (NC) PSY592 Tez (NC) PSY *** Seçmeli (2 Kr) IV: YARIYIL PSY506 Saha Stajı (NC) PSY548 Psikoterapötik Beceri Stajı-II (3 Kr) PSY560 Yüksek Lisans Projesi (NC) Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 34

16 DERS PROGRAMI (Tezli) SEÇMELİ DERSLER
PSY 502 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-II PSY 508 İleri Düzey Rorschach PSY 510 Nöropsikoloji PSY 511 İleri Düzey Gelişim Psikolojisi PSY 512 Adli Psikoloji PSY 521 Sosyal Psikolojinin Klinik Psikolojide Uygulamaları PSY 527 Aile Terapisi PSY 529 Sağlık Psikolojisi PSY 534 Psikoterapide Seçme Konular PSY 535 Psikopatolojide Seçme Konular PSY 536 Klinik Psikolojide Seçme Konular PSY 549 Varoluşçu Bilişsel Terapi

17 Çift ve Aile Terapisi Uzmanlığı

18 PROGRAM Türkiye’nin İLK Çift ve Aile Terapisi (ÇAT) diploma programı
ABD ve Avrupa ÇAT Birlikleri’nin öngördüğü eğitim standartlarıyla uyumlu

19 PROGRAM Çift ve Aile Terapistleri
Aile ilişkileri, çift/evlilik ilişkisi gibi kişilerarası ilişkilere ve ilişki ağlarına odaklanır Duygusal, davranışsal ve ilişkisel problemleri bu kişilerarası etkileşimler bağlamında değerlendirir ve bunlara etki edecek uygulamalar ile yaklaşır

20 AMAÇ ÇAT temel ve çağdaş yaklaşımları ve teknik uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olma Çiftlerde ve ailelerdeki süreçleri ilişkisel (sistemik) bir bakış açısı ile değerlendirme Yaşam boyu insan gelişimi ve aile çalışmaları konularında bilgi sahibi olma Mesleki, etik ve hukuki konulara hakim olma Araştırmaları yorumlama ve araştırma birikiminden uygulama alanında faydalanma

21 NASIL BİR YAKLAŞIM? Uygulamacı Sistemik yaklaşımının çatısı altında:
Farklı yaklaşımlara ve araştırmalara dayalı birikim ile bütüncül çift ve aile terapisi uygulamaları Bireysel ve grup formatlarında canlı süpervizyon ve konsültasyon

22 1. YIL 2. YIL DERS PROGRAMI Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 37
III. YARIYIL PSY 501 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİ (3 Kr) PSY 517 ÇİFT TERAPİSİ (2 Kr) PSY 547 PSİKOTERAPÖTİK BECERİ STAJI-I (3 Kr) PSY *** SEÇMELİ (2 Kr) I. YARIYIL PSY 511 İLERİ DÜZEY GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (3 Kr) PSY 527 AİLE TERAPİSİ (2 Kr) PSY 545 PSİKOPATOLOJİ (3 Kr) PSY 551 AİLE TERAPİSİNDE TEMEL BECERİLER-I (3 Kr) II. YARIYIL PSY 518 AİLE ÇALIŞMALARI (3 Kr) PSY 520 AİLE TERAPİSİNDE ETİK VE MESLEKİ KONULAR (2 Kr) PSY 528 İLERİ DÜZEY AİLE TERAPİSİ (3 Kr) PSY 552 AİLE TERAPİSİNDE TEMEL BECERİLER-II (3 Kr) IV. YARIYIL PSY 506 SAHA STAJI (NC) PSY 548 PSİKOTERAPÖTİK BECERİ STAJI-II (3 Kr) PSY 560 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (NC) PSY *** SEÇMELİ (2 Kr) Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 37

23 DERS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER
PSY 502 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-II PSY 510 Nöropsikoloji PSY 512 Adli Psikoloji PSY 529 Sağlık Psikolojisi PSY 534 Psikoterapide Seçme Konular PSY 535 Psikopatolojide Seçme Konular PSY 536 Klinik Psikolojide Seçme Konular PSY 549 Varoluşçu Bilişsel Terapi PSY 581 Çocuklarla Aile Terapisi PSY 586 Nitel Araştırma Teknikleri PSY 587 Aile Terapisinde Özel Konular PSY 589 Aile Öykülemeleri

24 DÜPEL’DEN RESİMLER

25 AKADEMİK KADRO Gökhan Malkoç Doçent Bölüm Başkanı
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Nevada Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Doktora: Nevada Üniversitesi, Psikoloji Bölümü İletişim: +90(216) / Alan(lar): Deneysel Psikoloji: Bilişsel ve Beyin Bilimleri İlgi Alanları: Algı, görme, psikofizik, adaptasyon, fizyoloji Abdülkadir Özer Profesör Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: South Florida Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Doktora: South Florida Üniversitesi, Psikoloji Bölümü İletişim: +90(216) / Alan(lar): Klinik Psikoloji İlgi Alanları: Kaygı, öfke, depresyon, bilişsel varoluş terapisi, psikoterapi, psikopatoloji

26 AKADEMİK KADRO Münire Özlem Çevik Doçent
Lisans: ODTÜ,, Psikoloji Bölümü Doktora: Department of Psychology, Indiana University, Bloomington İletişim: +90(216) / Alan(lar): Deneysel Psikoloji İlgi Alanları: Zamansal kodlama, hafıza, aışma, Proboscis uzatım refleksi Drosophila melanogaster Serap Özer Doçent Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: South Florida Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Doktora: South Florida Üniversitesi, Psikoloji Bölümü İletişim: +90(216) / Alan(lar): Klinik Psikoloji İlgi Alanları: Çocuk psikopatolojisi, klinik değerlendirme ve psikolojik testler

27 Aslı Akdaş Mitrani Yardımcı Doçent Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Doktora: İstanbul üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü İletişim: +90(216) / Alan(lar): Klinik Psikoloji, Adli Psikoloji İlgi Alanları: Psikoterapi, suç davranışı, mağdur psikolojisi, çocuk istismarı ve aile içi şiddet, hükümlülerin rehabilitasyonu, ceza adaleti, toplumsal cinsiyet araştırmaları Aslı Çarkoğlu Yardımcı Doçent Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Purdue Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Aile Çalışmaları Bölümü Doktora: Purdue Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Aile Çalışmaları Bölümü İletişim: +90(216) / Alanlar: Aile sistemleri, Sağlık psikolojisi İlgi Alanları: Kronik hastalıkla baş etme, genç yetişkinlerde tütün kullanımı, pozitif psikoloji, nitel araştırma metotları, medikal antropoloji

28 AKADEMİK KADRO C. Ekin Eremsoy Yardımcı Doçent
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü (Sosyoloji – Çift Anadal) Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü İletişim: +90(216) / Alan(lar): Klinik Psikoloji İlgi Alanları: Psikopatoloji, psikoterapi, davranım bozukluğu, acımasız-duyarsız özellikler, zihinsel canlandırma, niceliksel araştırma yöntemleri Nevra Cem Ersoy Yardımcı Doçent Lisans: ODTÜ, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: ODTÜ, Sosyal Psikoloji Doktora: Erasmus University of Rotterdam , Endustri/Orgut Psikolojisi İletişim: +90(216) / Alan(lar):Endüstri ve Örgut Psikolojisi/Sosyal Psikoloji İlgi Alanları: Örgütsel vatandaşlık davranışı, işe karşı geliştirilen davranışlar , kültürler arası psikoloji, iş yerinde kişiler arası ilişkiler, sosyal biliş

29 AKADEMİK KADRO Müjgan İnözü Yardımcı Doçent
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: ODTÜ, Klinik Psikoloji Doktora: ODTÜ, Klinik Psikoloji İletişim: +90(216) / Alan(lar): Klinik Psikoloji İlgi Alanları: Kaygı bozukluklarının, özellikle obsesif-kompulsif bozukluğun bilişsel temelleri, obsesif-kompulsif bozukluğa yol açan kültürel ve bilişsel yatkınlık faktörleri, tiksinme duyarlılığındaki (Disgust Sensitivity) olası kültürel faklılıklar ve tiksinme duyarlılığının bulaşma obsesyonundaki rolü Nilüfer Kafesçioğlu Yardımcı Doçent Lisans: Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Indianapolis Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü Doktora: Purdue Üniversitesi, Çift ve Aile Terapisi Bölümü İletişim: +90(216) / Alan(lar):Klinik Psikoloji/Çift ve Aile Terapisi İlgi Alanları: Çift ilişkisinde iletişim/etkileşim döngüleri ve bağlanma, aile içi süreçler ve kültür, kronik hastalıklarla baş etmede çift ilişkisinin rolü, çocuklarla terapi

30 AKADEMİK KADRO Hasan G. Bahçekapılı Öğretim Görevlisi
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Yale Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Doktora: Yale Üniversitesi, Psikoloji Bölümü İletişim: +90(216) / Alan(lar): Davranışsal Nörobilim İlgi Alanları: Hayvanlarda ve insanlarda öğrenme ve bunların modellenmesi, olasılıksal ve bilimsel akıl yürütme, rasyonellikle ilgili bilimsel ve felsefi görüşler, bilişsel nörobilimle ve evrimsel psikolojiyle ilgili teorik meseleler Yudum Akyıl Uzman Psikolog Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi , Klinik Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: University of Massachusetts, Boston, Çift ve Aile terapisi Doktora: Antioch University, Çift ve Aile Terapisi (2012) İletişim: +90(216) Alan(lar): Klinik Psikoloji/Çift ve Aile Terapisi İlgi Alanları: Aile ilişkileri ve terapisi, kuşaklararası değerlerin aktarımı Anne-baba ve çocuk ilişki terapisi, aile merkezli oyun terapisi, terapist özellikleri

31 AKADEMİK KADRO Falih Köksal* Profesör Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: Sterling Üniversitesi Alan(lar): Klinik Psikoloji, Deneysel Psikoloji *Ders saat ücretli Dr. Duygu Öztuzcu* Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Stockholm Universitesi / Pacific Western Üniversitesi Alan(lar): Klinik Psikoloji *Ders saat ücretli

32 AKADEMİK KADRO Sibel Erenel* Lisans: Boğaziçi Universitesi
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fak. Psik. Dan. ve Rehberlik Yüksek Lisans: California State University, Hayward Aile ve Evlilik Terapisi ve Okul Danışmanlığı Alan(lar): Bireyler, çiftler ve ailelerle aile terapisi; çiftlerle yakınlık-çatışma çözümü, çocuk/ergen anne baba ilişkileri, oyun terapisi, risk altındaki ergenler ve gelişim güçlüğü yaşayan çocuklar ve aileleri ile çalışma, çocuk istismarı ve ihmalini önleme, barışçıl gelişim odaklı ortamlar geliştirme, Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi *Ders saat ücretli

33 AKADEMİK KADRO Gökçe Ergün Araştırma Görevlisi
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü İletişim: +90(216) / Alan(lar): Klinik Psikoloji İlgi alanları: Psikopatoloji, psikoterapi Sezin Öner Araştırma Görevlisi Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü (Yüksek Lisans öğrencisi) İletişim: +90(216) / Alan(lar): Klinik Psikoloji İlgi alanları: Psikopatoloji, psikoterapi, sosyal-bilişsel kuramlar

34 AKADEMİK KADRO M. Gökhan Aslan Araştırma Görevlisi
Lisans: Yeditepe Üniversitesi, İşletme ve Psikoloji (Çift Anadal) Yüksek Lisans: Maastricht Üniversitesi, Media Culture, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel İncelemeler İletişim: +90(216) / Alan(lar): Kültürel İncelemeler İlgi alanları: Yeni Medya Teorisi, Gözetim Kavramı, Sosyal Ağlar, Görünürlük, Kimlik ve Benlik, Tüketim Toplumu Işın Şanlı Araştırma Görevlisi Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü (Yüksek Lisans öğrencisi) İletişim: +90(216) / Alan(lar): Klinik Psikoloji İlgi alanları: Psikopatoloji, psikoterapi

35 PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru: Haziran 2012 D.Ü. İngilizce Yeterlik Sınavı: 18 Haziran 2012, 10:00 Bilim Sınavı: 18 Haziran 2012, 14:00 Mülakat Daveti: 19 Haziran 2012 Mülakatlar: Haziran 2012 Asil ve Yedek Liste İlanı: 25 Haziran 2012 Kesin Kayıt: 25 Haziran- 29 Haziran 2012

36 PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SÜRECİ
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden sadece bir tanesini işaretleyiniz.  Sadece Klinik Modüle başvurmak istiyorum.  Sadece Çift/Aile Modülüne başvurmak istiyorum.  Her iki modüle de başvurmak istiyorum. Bu seçeneği işaretlediyseniz lütfen modülün yanındaki boşluğa birinci tercihinizi (1), ikinci tercihinizi (2) sayısı girerek belirtiniz.  Klinik  Çift/Aile NOT: Her iki modüle başvurulduğunda, iki başvuru ücreti tahsil edilecektir.

37 DEĞERLENDİRME ALES %50 Lisans not ortalaması %10 Bilim sınavı %20
Mülakat %20

38 2006 MEZUNLARIMIZ

39 2007 MEZUNLARIMIZ

40 2008 MEZUNLARIMIZ

41 2009 MEZUNLARIMIZ

42 2010 MEZUNLARIMIZ

43 2011 MEZUNLARIMIZ

44 2012 MEZUN ADAYLARIMIZ

45 2013 MEZUN ADAYLARIMIZ ÇİFT ve AİLE TERAPİSİ PROGRAMI
KLİNİK PSİKOLOJİ PROGRAMI


"Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları