Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
İŞLETME BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2 Programın Amacı: Günümüz işletmelerinin başlıca rekabet avantajlarından biri olan bilişim sistemlerinin yönetimi ve/veya geliştirilmesi yetkinliklerine sahip profesyoneller yetiştirmektir.

3 Mezunlar için Kariyer Fırsatları:
Bilişim Sistemleri Kaynaklı İş Dönüşümü E-İş Geliştirme ve Yönetimi Stratejik Bilişim Sistemleri Planlaması Bilişim Sistemleri Geliştirme Bilişim Sistemlerinde Danışmanlık Bilişim Teknolojileri Yönetimi Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi Bilişim Teknolojileri Tabanlı İşletme Çözümlerinin Tasarımı

4 Programa Kimler Katılabilir?
Programa lisans eğitimini “Yönetim Bilişim Sistemleri” dışında herhangi bir alanda tamamlamış olan kişiler başvurabilir. Programa başvuracak adayların İngilizce yeterliliklerini ve ALES veya GRE veya GMAT sonuçlarını belgelemeleri gerekmektedir.

5 Programın Yapısı: Programın süresi 1 yıldır.
Program, Güz, Bahar ve Yaz dönemlerine paralel üç dönemde tamamlanacaktır. Program en fazla 6 dönemde tamamlanmalıdır. Programdan mezun olunabilmesi için en az 15 dersin ve 30 kredinin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu 15 dersin 10’u kredili derslerden (her biri 3 kredilik 8 zorunlu ve 2 seçmeli ders), 1’i kredisiz seminer dersinden, 3’ü kredisiz yönlendirmeli okuma dersinden ve 1’i kredisiz proje dersinden oluşmaktadır. Programa kayıtlı her katılımcı Güz (1.) ve Bahar (2.) dönemlerinde 4'er adet kredili ders ile 1’er adet kredisiz yönlendirmeli okuma dersi alacaktır. Yaz (3.) döneminde ise, her katılımcı 2 adet kredili seçmeli ders, 1 seminer dersi, 1 kredisiz yönlendirmeli okuma dersi ve 1 proje dersi alacaktır. Yaz döneminde alınan dersler haftada 6'şar saat, seminer dersi ise 4 saat olarak verilecektir. 1. ve 2. dönemlerde eğitimin 9 ders saati hafta içi üç gün 18: :30 saatleri arasında, geriye kalan 3 ders saati Cumartesi günleri 9: :30 saatleri arasında tamamlanacaktır. 3. Yaz döneminde ise 12 ders saati hafta içi dört gün 18: :30 saatleri arasında geriye kalan 4 ders saati Cumartesi günleri 9: :30 saatleri arasında tamamlanacaktır.

6 Ders Programı: Güz Bahar Yaz BIS 511 (3) BIS 512 (3) Seçmeli (3)

7 Zorunlu Dersler: BIS 511 Information Systems and Technologies
(Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) BIS 512 Database Management Systems (Veritabanı Yönetim Sistemleri) BIS 513 Business Strategies (İşletme Stratejileri) BIS 514 Information Systems Development (Bilişim Sistemleri Geliştirme) BIS 515 Information Systems Application Tools and Techniques (Bilişim Sistemleri Uygulama Araçları ve Teknikleri) BIS 516 E-Business Management (E-İş Yönetimi) BIS 517 Analytical Decision Making (Analitik Karar Verme) BIS 518 Information Technology Management and Strategy (Bilişim Teknolojisi Yönetimi ve Stratejisi) BIS 579 Seminars in BIS (İşletme Bilişim Sistemleri Seminerleri) BIS Directed Readings in MIS (İBS’de Yönlendirilmiş Okumalar) BIS 594 Project (Proje)

8 Seçmeli Dersler: BIS 541 Data Mining and Knowledge Acquisition (Veri Madenciliği ve Bilgi Kazanımı) BIS 542 Principles of Operating Systems (İşletim Sistemleri İlkeleri) BIS 543 Financial Information Systems (Finansal Bilişim Sistemleri) BIS 544 Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi) BIS 545 Advanced Web Application Development (İleri Düzey Örün Uygulaması Geliştirme) BIS 546 Customer Relationship Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi) BIS 547 Evaluation of Information Technology Investments (Bilişim Teknolojisi Yatırımlarının Değerlendirilmesi) BIS 548 Information Technology Project Management (Bilişim Teknolojisi Proje Yönetimi) BIS 549 Object Oriented Analysis and Design with UML (UML ile Nesne Yönelimli Çözümleme ve Tasarım) BIS 550 New Organizational Approaches and Technology (Yeni Örgütsel Yaklaşımlar ve Teknoloji) BIS 551 Statistical Decision Making (İstatiksel Karar Verme) BIS 552 Business Data Networks (İşletme Veri Ağları) BIS 553 Information Systems Security (Bilişim Sistemleri Güvenliği) BIS 580 – 589 Special Topics in BIS (İşletme Bilişim Sistemlerinde Özel Konular)

9 Programa Başvuru Koşulları:
Yönetim Bilişim Sistemleri dışında bir lisans diploması almış olmak. Lisans eğitimini en az 2.00/4.00 veya denk bir genel not ortalaması ile bitirmiş olmak. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan (ALES'den) EA puan türünde en az 65, GRE’den 660 veya GMAT'den en az 480 almak. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı, TOEFL, IELTS veya bunlara denkliği YADYOK tarafından onaylanan bir sınavdan yine YADYOK tarafından yeterli sayılan bir not almış olmak. Kayıt İşleri Müdürlüğü'nce istenen diğer belgeleri teslim etmek.

10 Kayıt İşleri Müdürlüğü’nce İstenen Belgeler:
Dört yıllık not belgesi (aslı) İki adet tavsiye mektubu Çıkış belgesinin veya diplomanın onaylı fotokopisi Disiplin sicilini gösterir belge İngilizce bildiğine dair belge ALES sınav sonuç belgesi (veya GRE, GMAT) Başvuru harcının ödendiğine dair banka dekontu. (Başvuru ücreti başvuru döneminde belirlenecektir.) Başvurular ve kayıtlar Boğaziçi Üniversitesi Kayıt İşleri Müdürlüğü’nce alınacaktır

11 Kabul Süreci: Başvuru şartlarını eksiksiz yerine getiren adaylar akademik takvimde belirtilen süre içinde yazılı sınav ve mülakata alınacaklardır. Yapılacak yazılı sınavda adayın bilişim sistemlerinin işletmelerde kullanımı hakkındaki genel kültürünün ve bu alana yatkınlığının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu adaylar, GNO, ALES/GRE/GMAT ve mülakatları göz önüne alınarak sıralanırlar ve en fazla kontenjan sayısı kadar uygun özellikte öğrenci programa kabul edilir.

12 Kayıt Süreci: Programa kabul edilenler ön koşul derslerinden muafiyet sınavlarına (2 adet) girerler. Başarılı olanlar doğrudan programın 1. dönemine başlarlar. Olamayanlara öncelikle ilgili önkoşul ders(ler)i verilir. Programa kesin kayıtlar Boğaziçi Üniversitesi’nin kayıt döneminde alınır. Programın ücreti 30 kredi için YTL (KDV dahil) ( akademik yılı) olup, ödeme her dönem alınan kredi tutarına göre yapılacaktır.


"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları