Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İki Temel Risk Analiz Yöntemi Mevcuttur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İki Temel Risk Analiz Yöntemi Mevcuttur."— Sunum transkripti:

1 İki Temel Risk Analiz Yöntemi Mevcuttur.
KANTİTATİF RİSK ANALİZİ Kantitatif risk analizinde, riski hesaplarken matematiksel teoremler kullanılarak risk değeri bulunur. KALİTATİF RİSK ANALİZİ Kalitatif risk analizinde, tehditin olma ihtimali, tehditin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur.

2 Risk değerlendirme metotları
A) Bizim en sık kullandığımız ve eğitimlerimizde sunduğumuz Risk değerlendirme karar matriksidir. B) Kontrol listesi kullanarak birincil risk analizi hazırlanmış formlar kullanılarak sistemin, atölyenin veya bir istasyonun tehlike potansiyellerini ve bunların herbiri için gerçekleşme olasılıklarını belirler.

3 C) Olası hata türleri ve etkileri analizi metodu ile gerçekleşen her hatanın ve olası her hatanın nedenlerini ve etkenlerini belirler. D) Hata ağacı analizi metodu ile bir olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ve buna neden olabilecek faktörlerin aralarındaki bağlantıyı belirlemeye çalışır

4 E) Olay ağacı analizi metodunun mantığı hata ağacı analizinde kullanılanın tam tersidir.Tümevarım mantığı kullanılarak tehlikeli bir olayın yaratabileceği çeşitli senaryoları tanımlamaya çalışır. F) Tehlike ve işletilebilme çalışması metodu kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. G) Neden sonuç analizinde tehlikeleri sonuçları ile ilişki halinde belirleyen bir metoddur. Bir durumun gerçekleşmesi ile ortaya çıkabilecek tehlikelerin ve sonuçlarının değerlendirilerek uygulanan bir metoddur.

5 Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi (Preliminary Risk Analysis (PRA) Using Checklists)
Bir tesisin veya prosesin tüm donanımının ve aletlerinin tam olup olmadığını veya kusursuz işleyip işlemediğini saptar.

6 DENETİM ÖZETİ 23. Vinçler ve yaarlı techizat Taşlama makinaları
24. Boru sistemlerinin tanımlanması 25. Sanayi kamyonları /çatallı yükleyiciler 26. Enfeksiyon kontrolü 27. Yaralanma ve hastalık önleme 28. Kilitleme ve kapatma proseürleri 29. Makine güvenliği 30. Malzeme hareketi 31. Tıbbi hizmetler ve ilk yardım 32. Gürültü 33. Kişisel koruyucu teçhizat ve giysiler 34. Taşınabilir merdivenler 35. Taşınabilir (motorlu) aletler ve techizat 36. Dökümantasyon 37. Sıhhi techizat ve giysiler 38. Püskürtmr operasyonları 39. Merdiven ve basamaklar 40. Lastik şişirme 41. Malzeme ve işçi tanıma 42. Havalandırma 43. Geçitler 44. Kaynak, kesme ve lehim Taşlama makinaları Sıkıştırılmış hava tankları Sıkıştırılış gaz ve silindirleri Kompresörler ve sıkıştırılmış hava Havlandırma yoluyla zararlı maddelerin kontrolü Vinç kontrol listesi Elektrik Yükseltilmiş yüzeyler Acil durum hareket planı Çalışanlara gerekli poster ve bilğiler Çevresel kontroller Ergonomi (iş bilimi) Çıkış kapıları Çıkış Yangından korunma Yanıcı ve patlayıcı maddeler Yerlerde ve duvarlardaki girişler Yakıt ikmali Genel çalışma çevresi El aletleri ve techizatı Tehlikeli kimyasal durumlar Zararlımadde iletişimi

7 ACİL DURUM HAREKET PLANI
Herhangi bir acil durum hareket planınız olması gerekiyor mu? Acil durum kaçış prosedürleri ve yolları geliştirilmiş ve tüm çalışanlara iletilmiş mi? Ayrılmadan önce kritik fabrika işlerini yapmak için kalan çalışanlar uygun prosedürleri biliyorlar mı? Alarm sistemi çevrede bulunmayanların da duyabileceği ve anlayabileceği şekilde acil durum uyarısı verebiliyor mu? Alarm sistemlerinin düzenli, olarak ve uygun şekilde bakımı sağlanıyor ve test ediliyor mu? Acil durum hareket planı belirli aralıklarla gözden geçiriliyor ve düzeltiliyor mu? Çalışanlar aşağıdaki konularda sorumluluklarını biliyorlar mı? Acil durumları duyurma Herhangi bir acil durumda yapılması gerekenler Kurtarma ve tıbbi konularda yapılması gerekenler

8 ERGONOMİ (İŞ BİLİMİ) İş, göz yorulması veya kamaşmasına neden olmadan yapılabilir mi? Yapılan iş uzun süre kolları kaldırmayı gerektiriyor mu? Yapılan işi görebilmek için boyun ve omuzların eğilmesi gerekiyor mu? Vücudun herhangi bir bölümünde basınca maruz kalan yerler var mı (bilekler, kollar, uylukların arkası)? İş, vücudun daha geniş kaslarını kullanarak yapılabilir mi? İş, beli bükmeden veya bütünüyle eğilmeden yapılabilir mi? Sürekli aynı hareketi yapmayı gerektiren işlerde düzenli dinlenme molalarının yanısıra stresten uzaklaşmayı sağlayacak yeterli dinlenme molaları var mı? Aletler, avadanlıklar ve makinalar işin rahat bir pozisyonda yapılabileceği şekilde yapılmış ve yerleştirilmiş mi? Tüm mobilyalar vücudun yorulmasını asgariye indirecek durumda ayarlanmış, yerleştirilmiş ve düzenlenmiş mi?

9 ÇIKIŞ KAPILARI Çıkışı sağlaması gereken kapılar, çıkış yolunun görünür ve direk olacağı şekilde planlanmış ve inşa edilmiş mi? Yanlışlıkla çıkış kapısı olarak kullanılabilecek pencerelerden çıkış bariyer veya parmaklıklarla engellenmiş mi? Çıkış kapıları binanın içi dolu olduğunda çıkış yolu yönünde herhangi bir özel anahtar, bilği veya çaba gerekmeksizin açılabilir mi? Döner, sürmeli veya tavan kapılarının çıkış kapısı olarak kullanılması önlenmiş mi? Gerekli çıkış kapısının önüne herhangi bir panik donanımı monte edilmişse bu donanım kapının çıkış trafiği yönünde 15 pound veya daha az bir güçle açılabilmesine izin verecek nitelikte mi? Soğuk hava depolarındaki kapılar dışarıda asma kilitle kapanmış veya kilitlenmiş de olsa içeriden bu kilidin ve kapının açılabilmesi için herhanği bir mekanizmayla donatılmış mı? Çıkışkapılarının araçların çalıştırıldığı cadde, geçit veya alanlara direk olarak açıldıkları yerlerde çalışanların çıkış trafiğine yanlışlıkla girmelerini engelleyecek bariyer ve uyarılar konmuş mu? Her iki yöne de açılabile ve giriş çıkışın fazla olduğu odalar arasına yerleştirilmiş kapılarda diğer tarafı görmek için panel bulunuyor mu?

10 ÇEKLİST KULLANILARAK BİRİNCİ RİSK ANALİZİ
PRA’ nın amacı, sistemin veya prosesin potansiyel tehlikeli parçalarının tespit ederek değer biçmek ve tespit edilen her bir potansiyel tehlike için az yada çok kaza olasılıklarını belirlemektir. PRA, tehlikeli parçaları ve durumları gösteren kontrol listelerine güvenerek yapılır.

11 Bu listeler kullanılan teknolojiye ve gereksinime göre düzenlenir.
Bu listelerde belirlenen tehlikeler daha sonra risk değerlendirme matriksi formunda değerlendirilir. Bu metod kapsamlı ve ayrıntılı değerlendirmeler sağlamaz. Gerçekleşmesi çok olası – gerçekleşebilecek önemli sorunların hızla tespit edilmesini amaçlar.


"İki Temel Risk Analiz Yöntemi Mevcuttur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları