Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

2 İYİ BİR ÖĞRETMEN NASIL OLMALI
? EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

3 EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI

4 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM :
1-Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği. 2- Önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

5 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM :
3- Belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme. 4- Her kuşağa, geçmişin bilgi ve deneylerini düzenli bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi. 5. bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla istendik değişiklikler oluşturma süreci ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

6 TEMEL KAVRAMLAR PSİKOLOJİ
İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

7 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM PSİKOLOJİSİ:
Eğitim problemlerini çözmek, eğitimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacıyla, insanın gelişimi, öğreneme ve öğretme ilkelerini araştıran uygulamalı bir bilim alanıdır. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

8 EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN KONULARI
Gelişim Öğrenme Kişilik Ruh sağlığı Rehberlik Özel eğitim EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

9 EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN YARARLARI
A. ÖĞRETMENE KATKILARI: B. ÖĞRENCİYE KATKILARI : C. EĞİTİM – ÖĞRETİM SÜRECİNE KATKILARI: öğretim sürecinden önce öğretim sırasında öğretim süreci sonunda EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

10 BÜYÜME VE GELİŞME

11 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Gelişim:
Bireyin döllenmeden başlayarak bedensel,zihinsel,duygusal,sosyal yönlerden geçirdiği sürekli ve düzenli değişimdir. Büyüme: Vücudun sadece boy,kilo ve hacim olarak artmasıdır. Bireyde fiziksel özelliklerdeki değişmedir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

12 Olgunlaşma: Bireyin organlarının öğrenmenin etkisi olmaksızın tamamen biyolojik ve kalıtımsal olarak kendilerinden beklenen fonksiyonları yapabilecek düzeye ulaşmasıdır. Yani yaşa bağlı olarak organizmanın kendisinden beklenen davranışı yerine getirebilecek duruma gelmesidir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

13 ≋ GELİŞİM İLKELERİ ≋

14 Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür
Bireyin gelişimi,kalıtımdan getirdiği özellikler(saç rengi,göz rengi,cinsiyet,beden biçimi) ile çevreden edindiği bilgi,beceri, ve tutumların etkileşmesiyle şekillenir. ⇛ör Kalıtım yoluyla getirilen zekâ kapasitesinin tam olarak kullanılabilmesi için,bireyin bilişsel gelişimini besleyen bir çevre içinde etkileşimde bulunması,zengin yaşantılar kazanması gerekmektedir.

15 Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir
Gelişim canlıyla birlikte başlar,sürekli devam eder.Gelişimde her aşama kendinden öncekine dayalı,kendinden sonraki aşamaya hazırlayıcıdır (temeldir).Ancak bu gelişim aşamaları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış değildir.Birbiriyle iç içe girmiş olabilir. ⇛ör Somut işlemler dönemini yaşayan bir çocuğun bir sonraki aşama olan soyut işlemler döneminin alt yapısı kurulmuş olur.

16 Gelişim nöbetleşe devam eder
Çeşitli dönemlerde gelişim alanları nöbetleşerek ön plana geçebilir. Bir gelişim alnının çok hızlandığı dönemlerde, diğerleri daha yavaş gelişme gösterebilir. ⇛ör Yürümenin ön plana çıktığı dönemde,konuşma duraklama eğilimi gösterebilir.

17 Gelişim baştan ayağa,içten dışa doğrudur
Önce başın hareketi kontrol edilir. Daha sonra göğüs,karın,bacaklar ve ayağın kontrolü sağlanır. Ayrıca,önce beden ve iç organların,daha sonra dışa doğru olan kolların gelişimi sağlanır.

18 Gelişim,genelden özele doğrudur
Çocuklar önce tüm vücuduyla hareket eder,büyük kaslarını kullanır. Daha sonra belli etkinlikle ilgili organını kullanabilir hale gelir.Örneğin,çocuk top oynarken önce bütün vücuduyla topu tutar. Daha sonra küçük kasları geliştikçe sadece elleriyle hatta parmaklarıyla topu tutabilir hale gelir.

19 Gelişimde kritik dönemler vardır
Gelişim alanlarında, öğrenmeye yada gelişmeye eğilimli olduğu belli bir zaman dilimi vardır. Bu dönemde org. çevre etkilerine daha çok duyarlıdır ve daha hızlı öğrenir. ⇛ör. Okul öncesi dönem,zihinsel gelişim ve dil gelişimi için kritik dönemdir.

20 Gelişim bir bütündür Gelişimin bütün alanları bir bütün halindedir,birbiriyle etkileşim içindedir.Bir gelişim alanındaki olumlu ya da olumsuz bir özellik diğer gelişim alanlarını da aynı yönde etkiler.

21 ⇛ör Fiziksel bakımdan güzel bir çocuk,başkalarının yoğun ilgisini çeker,sevilir.Sevilen çocuğun duygusal gelişimi olumludur.Kendine güven duyar.Başkalarını sevebilir ve olumlu ilişkiler kurabilir.Bu nedenle,sosyal gelişimi de olumlu bir şekilde etkilenir.

22 Gelişimde bireysel farklılıklar vardır
Her bireyin gelişim hızı aynı değildir.Gelişme,olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşiminin bir ürünüdür.Olgunlaşmayı büyük ölçüde kalıtım,öğrenmeyi ise çevre etkileşimleriyle kazanılan yaşantılar belirlemektedir.Her bireyin biyolojik kalıtsal mirası ve etkileşimde bulunduğu çevrenin farklı olması nedeniyle,gelişimin de farklı olması doğaldır.

23 ≋ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ≋
1-KALITIM 2-ÇEVRE AİLENİN ÇOCUK YETİŞTİRME TARZLARI AİLENİN PARÇALANMASI ÇOCUKLARIN DOĞUŞ SIRASI EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

24 KALITIM Bireyin genler yoluyla anne-babasından aldığı özeliklerdir. Bunlar; cinsiyet, göz rengi,zeka kapasitesi,fiziksel özellikler(boy,ten rengi,saç rengi ve biçimi),yaratıcılık ve düşünme kapasitesi,problem çözme becerileridir. Anne rahminde,anneden gelen yumurta hücresi ile babadan gelen sperm hücresi birleşerek(23+23=46 kromozom) zigot meydana gelir.Zigot hızla çoğalarak insan organizmasını oluşturur. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

25 KALITIM Kalıtım,gelişimi etkileyen önemli bir faktördür ve kalıtımın kapsamını annenin yumurta ve babanın sperm hücrelerinde bulunan 23’er adet kromozom belirlemektedir. Her kromozomda gen bulunmaktadır. Kişinin tüm genetik özeliklerinin kodlandığı DNA’lar bu genlerde bulunur.Genlerdeki DNA’ lar organizmanın anahtarlarıdır, genetik şifreleri ihtiva ederler. Organların oluşumu, diğer genlerin düzenlenmesi, organizma için yaşamsal öneme sahip olan enzimlerin salgılanması vb. DNA tarafından yönlendirilir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

26 Genler baskın ve çekinik olmak üzere 2 türlüdür
Genler baskın ve çekinik olmak üzere 2 türlüdür. Baskın genler özelliklerini dölüte geçirir. Anne babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen yapıya Genotip denir. Fenotip ise bu genetik yapının dışarıdan gözlenebilen şeklidir. Zeka ve bedensel özellikler büyük oranda genotiple belirlenir. Cinsiyet tamamen kromozom düzeniyle belirlenir. Canlı hücrelerinde 23 çift kromozomun bir çifti cinsiyet kromozomlarıdır. X ve Y olmak üzere iki tip cinsiyet kromozomu vardır.XX:Kadın cinsiyet hormonu, XY:Erkek cinsiyet hormonudur. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

27 Fenotip çevre tarafından etkilenir
Fenotip çevre tarafından etkilenir. Örneğin; zekanın sınırları Genotip tarafından belirlenir. Ancak gözlenen zeka, gerek rahim içindeki çevre, gerek doğum sırasındaki olaylar, gerekse doğum sırasındaki çevre tarafından belirlenir. Bununla birlikte çocuğun göz rengi kesin olarak genotiptir. Kalıtım önemli ölçüde gelişimin fiziksel ve zihinsel alanlarında etkilidir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

28 ÇEVRE Doğum öncesi: Anne karnında geçen süredeki dış etkilenmeleri kapsar. ⇛ör Annenin sigara dumanı olan bir çevrede yaşaması,yüksek gürültülü bir çevrede yaşaması. Doğum sırası: Fetüsün (bebeğin) oksijensiz kalması,kordon dolanması,uzman olmayanların bilinçsiz müdahaleleri doğum sırasında yaşanan olumsuzluklardır. Doğum sonrası: Beslenme düzeni,hastalık ve kazalar,aile yapısı,eğitim olanakları,arkadaş çevresi gibi etkenlerdir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

29 AİLENİN ÇOCUK YETİŞTİRME TARZLARI
Aile içinde bebeğe yaşamının ilk yılında gösterilecek sevgi ve sıcak yakınlık,onun temel güven duygusunu kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Her davranış için katı kurallar koyan,cezalandırıcı,istek ve dileklerin açıklamasını engelleyen sınırlandırıcı ana-babaların çocuklarının,kuralcı,otoriter,çocuklara karşı düşmanca davranan,despot oldukları gözlenmiştir. Anne-baba,çocuğun davranışlarını ne aşırı derecede kontrol edip kısıtlamalı,ne de çocuğun her istediği şeyi yapmalıdır.Tutarlı ve güven verici bir tutuma sahip olmalıdır. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

30 AİLENİN PARÇALANMASI Ailenin dağılması,boşanmalar,tüm çocuklar için sancılıdır,acı vericidir.Küçük çocuklar daha çok etkilenmekte,hatta olaylardan kendini sorumlu tutmaktadır.Büyük yaşlardaki çocuklar ise boşanma olaylarını daha kolay kabul etmektedirler. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

31 ÇOCUKLARIN DOĞUŞ SIRASI
Ana-babalar ilk çocuklarından çok şey bekler. İlk çocukların yüksek motivasyonlu, hırslı, başa-rılı, kurallara uyan bireyler olarak yetişmelerini beklerler. Buna rağmen kendilerine güveni azdır.Temkinli ve tutuculardır. Sonuncu doğan çocukların özellikleri de ilk çocuklara benzeyebilir.Ancak ilk doğanlar genel-likle erken olgunlaşırken sonuncular,uzun süre çocuksu kalabilirler.İlk doğanlara göre daha çok ilgi çekmeyi başarabilirler. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

32 Ortanca çocuklar ise,eğer cinsiyet farkı vb
Ortanca çocuklar ise,eğer cinsiyet farkı vb. istenilen özellikleri yoksa, ilgi odağı olamazlar.Çok fazla ilgi görmedikleri için, daha bağımsızdırlar. Akranlarıyla daha iyi ilişki kurarlar. Daha mutlu olurlar. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

33 ☺GELİŞİM ALANLARI ☻ BEDENSEL GELİŞİM BİLİŞSEL GELİŞİM SOSYAL GELİŞİM
DUYGUSAL GELİŞİM EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

34 GELİŞİM DÖNEMLERİ Doğum Öncesi: Bebeklik Dönemi (0-2 yaş):
Çocukluk Dönemi (2-6 yaş): Okul Dönemi (6-12 yaş): Ergenlik Dönemi (12-18 yaş): EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

35 DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİM Doğum öncesi,yaşam sürecindeki en hızlı gelişim dönemidir. Olumsuz çevre faktörlerinin etkisi bu dönemde daha fazladır. 3. haftada kalp atışları başlar. 4. aylarda kemikleşme başlar ve anne karnındaki hareketleri hissedilir. 5. ayda göz kapaklarının açılıp kapanmasıyla birlikte göz etkinlikleri meydana gelir. 5. ayda işitme organları da gelişmiştir. Doğduğunda boyu cm arasındadır Ağırlığı ise gr arasındadır. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

36 BEDENSEL GELİŞİM

37 BEBEKLİK (0 – 2 Yaş) Bebeğin doğumdan sonra ilk yaptığı davranış, solunumdur. Doğum öncesi gelişimden sonra,bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönem,doğumdan sonraki ilk yıldır. 1 yaşın sonunda çocuk 75 cm olur. 1 yaşın sonunda doğum ağırlığının 4 katına ulaşır. Doğumda baş diğer organlara oranla daha büyüktür. Bebeklikte vücut uzunluğunun 1/4 ’ü kadar olan kafa, yetişkinlikteki uzunluğunun sadece 1/8 ‘i kadar olacaktır. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

38 Kan basıncı 6. haftadan sonra artmaya başlar.
Bebeklerin başının yetişkinin boyuna ulaşması için 2 kat büyümesi gerekirken, kol ve bacakların yetişkin boyuna ulaşması için 6 kat büyümesi gerekir.Yani kol ve bacaklar, baştan daha hızlı büyürler. Bebeğin << kas / vücut ağırlığı>> na oranı,yetişkin << kas / vücut ağırlığı>> na oranından daha azdır. Baş ve boyun kasları ayak kaslarından önce,karın ve omuz kasları,kol ve el kaslarından önce gelişir. (Baştan ayağa,içten dışa) Kan basıncı 6. haftadan sonra artmaya başlar. Kalp atışı yetişkinlerin iki kadardır. Sindirim sistemi anne sütünde bulunan besinleri sindirir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

39 1. Yüzüstü yatarken 1 - 2 sn başını kaldırır.
0 – 2 YAŞ HAREKET GELİŞİMİ AYLAR / HAREKET GELİŞİM DÜZEYLERİ 1. Yüzüstü yatarken sn  başını kaldırır. 2. Kollarının desteği ile göğsünü ve başını kaldırmaya başlar. 3. Başını dik tutar, bir nesneye uzanır ama yakalayamaz. 4. Kucakta destek ile oturur. 5. İstemli olarak bir yandan diğer yana döner. 6. Özel bir sandalyede oturur. Uzatılan nesneleri avucunun  içiyle yakalar. 7. Desteksiz oturur.

40 AYLAR / HAREKET GELİŞİM DÜZEYLERİ
8. Kollarının altından tutulduğunda ayakta durur. 9. Bir yere tutunarak ayakta durur. 10. Emekler. 11. Ellerinden tutulduğunda durur ve yürümeye başlar. 12. Bir yere tutunarak ayağa kalkar. 13. Yardımsız ayakta durur ve yürümeye başlar. 14. Parmaklarını kullanarak nesneleri tutar. 15. Ellerinin yardımıyla merdivene tırmanmaya başlar.

41 İlk Çocukluk Dönemi ( 2 - 6 yaş ):
2-6 yaş döneminde bedensel gelişim hızı, 0-2 yaşa göre azalmıştır. 6 yaşın sonunda ağırlık, doğumdakinin yedi katına ulaşır. Kalbin büyümesi yaşına kadar çok hızlıdır. Kalp atış hızı da giderek azalır ve ilkokula başlama yaşına doğru yetişkine benzer hale gelir. Sindirim sistemi tüm besinleri sindirmeye hazır hale gelmiştir

42 2 - 6 YAŞ HAREKET GELİŞİMİ 2-6 yaşlarında etkinlik yüksektir. Uzun süre bir yerde oturmazlar.Koşmak,atlamak,tırmanmak,kaymak,sürünmek ihtiyacındadırlar. Büyük kasları küçük kaslarından daha iyi kullanırlar. Küçük kas hareketlerinde acemilik gösterirler. Büyük kas hareketleri: Üç tekerlekli bisiklete binmek, bir adım merdiven çıkmak, topu kollarla tutmak. Küçük kas hareketleri: Yazma, çizme, makasla kesme, ayakkabı bağı bağlama, topu parmaklarla tutmak.

43 Okul Dönemi(6-12 yaş): İlkokul dönemi yıllarında, bedensel gelişme ilk yıllara göre yavaş bir ilerleme gösterir. 9 yaşına kadar erkekler kızlara göre daha uzun ve ağırdır. Ancak 10 yaşından 15 yaşına kadar kızların boy ve ağırlıkları erkekleri geçer Devimsel ( psikomotor ) Gelişim: Bu dönemde küçük kaslar gelişir.Küçük ve ince kalemle yazabilir,piyano ve diğer enstrümanları çalabilir.Topu artık elleriyle hatta parmaklarıyla tutabilir.

44 Ergenlik Dönemi(12-18 yaş):
Ergenlik dönemi buluğa ermekle başlar.Ön ergenlik dönemi hızlı bir fiziksel,bilişsel ve psikolojik gelişmenin olduğu dönemdir. Ergenlik ise,ön ergenlik döneminde meydana gelen değişmelere uyum dönemidir.  Buluğ dönemi cinsiyet salgıbezlerinin,aktif hale gelerek cinsiyet hormonu üretimiyle başlar.Bu hormonlar erkeklerde testesteron, kızlarda östrojen adını alır. Ergenlik dönemi aşağı yukarı 6 yıl sürer. Kızlar muhtemelen 11 yaş civarında buluğa girerken, erkekler 13 yaş civarında buluğa girerler.

45 Ergenlik döneminin tüm aşamaları ve olayları bütün bireylerde aynı sırayı izlemekle birlikte,zamanlaması bireyden bireye büyük farklılıklar gösterebilir. Ortalama olarak kızlar, erkeklerden yaş önce buluğa girerler. Kızlarda boy artışı 11 yaş dolaylarında kendini gösterir. 15 yaşına doğru yavaşlar. Erkeklerde yumurta ve penisin gelişimi yaşlarda başlar, boy sıçraması yaşlarında görülür. Önce eller ve ayaklar büyür,sonra kollar ve bacaklar daha sonra da beden gelişir.Kızlarda yağ dokusu erkeklerde kas dokusu fazlalaşır.

46 ZİHİNSEL GELİŞİM

47 Bilişsel gelişim bireylerdeki düşünme,akıl yürütme, bellek ve kavrama sistemlerinde meydana gelen değişmelerdir. Bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan, aktif zihinsel faaliyetlerdeki gelişime Bilişsel Gelişim denir.

48 DUYGUSAL MOTOR 0-2 YAŞ DÖNEMİ - Kendisini dış dünyadan ayırt etme.
Reflektif davranışlardan amaçlı davranışlara geçme. - Nesne sürekliliği kazanma. - İlk deneme-yanılma öğrenmeleri. - Taklit ve oyunlar yapar. - Alışkanlık kazanma.

49 Kendisini dış dünyadan ayırt etme: Bebek duyuları ve motor faaliyetleri yoluyla dış dünya ile ilişki kurar. Dönem ilerledikçe çevresinde olup bitenleri ve kendisinin çevresinden farklı olduğunu keşfetmeye başlar. Reflektif davranışlardan amaçlı davranışlara geçme: Tüm bebekler doğuştan Reflektif hareketlere sahiptirler. Dönem ilerledikçe amaçlı davranış göstermeye başlarlar. ⇛ör Bebeğin dudağına dokunduğunda emmeye başlar,elinizi avucunuza koyduğunuzda yakalar.Bebek,bu ilk şemaları (emme,tutma,yakalama vb.)yoluyla kendi vücudu keşfetmeye çalışır.

50 Nesne sürekliliği kazanma: Bebeklerin görüş alanları dışına çıkan nesne yada kişilerin aslında yok olmadıklarını kavramaları kastedilmektedir. İlk deneme - yanılma öğrenmeleri: Taklit : Bir davranışın örneğini yada modelini takip veya kopya etme yeteneğidir. Örneğin yeni doğan bebek ellerini açıp kapamaya başlarsa bebek bir süre onu taklit edecektir. Ertelenmiş taklit : Bebeğin görmüş olduğu bir olayı, olay ortadan katlıktan sonra tekrarlaması, o olayı taklit etmesidir. ⇛ör Misafirlikte üzerine çay döküldüğü için telaşlanan bir kişiyi gören bebek, üzerine çay dökülmüş gibi telaşlanırsa, ertelenmiş bir taklitle karşı karşıya kalınmış demektir. Alışkanlık kazanma: Çocuk bir uyarana karşı alıştığından dolayı önceki tepkiyi vermez. ⇛ör Babasının yeni aldığı bir oyuncak bebeği gördüğünde önceleri sevinme tepkisinde bulunan çocuk bir süre sonra sevinme tepkilerini göstermez

51 İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM 2-7 YAŞ - Dil hızla gelişir. - Sembolik oyun ve düşünme. - Ben merkezcilik. - Odaklama(merkezleme). - Animizm. - Tek yönlü sınıflandırma yapma. - Özelden özele akıl yürütme.

52 Dil hızla gelişir: Dil hızlı gelişir ancak geliştirdikleri kavramlar ve kullandıkları sembollerin anlamları, kendilerine özgüdür, çoğu zaman gerçek değildir. Sembolik oyun ve düşünme: Çocuk hayal gücünü kullanarak düşünür. Çocuk, gözünün önünde bulunmayan yada hiç mevcut olmayan nesne, olay, kişi, varlığı temsil eden semboller geliştirmeye başlar. ⇛ör. Çubuğu at, cetveli tabanca gibi kullanabilirler. Boş çay fincanının içinde çay varmış gibi içmeye başlarlar. Ben merkezcilik: Çocuğa göre dünyanın merkezi kendisidir. Kendisinin bildiğini herkesin bildiğini ve kendisinin gördüğünü herkesin gördüğünü düşünür. Çevresindeki her nesnenin kendisi için var olduğunu düşünür. ⇛ör. Çocuk telefonda konuşurken, karşısındaki kişiye üzerindeki giysileri kastederek; “bak, yeni elbiselerimi giydim” diyebilir.

53 Odaklama(merkezleme): Dikkati bir olayın ya da nesnenin diğer yönlerini dışarıda bırakarak yalnızca bir yönüne yoğunlaştırma eğilimine, odaklaşma denilmektedir. Çocuk bir görevin yalnızca bir yönü üzerinde ve sınırlı bir bilgi üzerinde odaklanır; birden fazla yönüyle uğraşmaz. ⇛ör Cep telefonunun sadece melodisiyle yada ışığıyla ilgilenir. ⇛ör Küçük çocukların işlek yollarda karşıdan geçmekte zorlanmaları da odaklaşma ile ilgilidir.Çocuk trafik kurallarına uygun olarak önce soluna,sonra sağına tekrar soluna baktığında her seferinde ilk baktığını unutabilmekte,daha doğrusu o anda baktığı tarafa odaklanmaktadır. Animizm(canlandırmacılık): Yaşayan ve yaşamayan nesneler arasında ayrım yapamama durumunda ortaya çıkan karmaşadır. Çocuk cansız nesnelere canlılık özellikleri yükler. ⇛ör Bir çocuk oyuncak bebekle canlıymış gibi konuşur.

54 Tek yönlü sınıflandırma yapma / tek yönlü mantık yürütme:
⇛ör Gökçe,ilkokul ikinci sınıfta hayat bilgisi dersini yüksek sesle çalışmaktadır. “Ev de yaşayan kedi, köpek gibi hayvanlara evcil hayvan denir”. Yanın da oturan 4 yaşındaki kardeşi Tuğçe ise, “Fareler de evde yaşarlar. O halde fareler de evcil hayvanlardır” der. Özelden özele akıl yürütme: Olayları yalnızca geçirdiği yaşantılara bağlı olarak tek yönlü düşünebilme özelliğidir. ⇛ör Her sabah kahvaltısında yumurta yiyen bir çocuk bir gece arkadaşının evinde sabah uyandığında yaptığı kahvaltıda yumurta yememiştir. Annesi “kahvaltı yaptın mı?” diye sorduğunda çocuk “kahvaltı yapmadım (yumurta yemediği için) demiştir”.

55 SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ 7-11 YAŞ - Somut yollarla problem çözme. - Mantıksal düşünme. - Korunum kazanma. - Tersine çevirebilme. - Üst düzeyde sınıflama. - Üst düzeyde sıralama yapma.

56 Somut yollarla problem çözme: Problemlerin çözülmesi somut nesnelerle olanaklı hale gelir. Problemleri gibi şekillerle çözerler. -Mantıksal düşünme: Yine mantıksal düşünmeden kasıt, somut problem çözmedir. Somut işlemler ise elle tutulup, gözle görülebilen işlemlerdir. ⇛ör Benim beş portakalım,senin dört portakalın var.İkimizin portakallarını bir araya getirdiğimizde kaç portakal eder?diye sorduğumuzda problemi zihinsel olarak çözebilirler. Üst düzeyde sınıflama(Gruplama): Bir grup nesnenin bir başka grubun alt sınıfı olabileceğini anlarlar. ⇛ör Çocuk bilyeleri renklerine, büyüklüklerine, eski ve yeni oluşlarına göre sınıflayabilir. Üst düzeyde sıralama yapma: Çocuklar nesneleri belli özelliklerine göre sıralayabilirler. Örneğin nesneleri uzunluklarına, genişliklerine, ağırlıklarına vb. göre düzenleyebilirler. ⇛ör Songül İlknur’dan uzundur. İlknur’da Gökçe’den uzundur. Bu grupta, en uzun kişinin kim olduğunu kolaylıkla sıralayabilirler.

57 Nesnenin Korunumu: Herhangi bir nesnenin biçimi yada mekandaki konumu değiştiğinde, miktar, ağırlık ve hacminde değişiklik olmayacağı ilkesidir. Çocuklar bu dönemde, nesnenin dikkat çekici özelliklerine odaklanmakta diğer özelliklerini gözden kaçırmaktadırlar. Çocuklar, okul öncesi dönemde görüntü değişse de gerçeğin aynı kalacağını anlayamazlar. A B C

58 SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ 11- + YAŞ - Soyut düşünme. - Ergenlik ben merkezciliği . - Göreceli düşünebilme. - İdeal,fikir,değer sahibi olma. - Akıl yürütme. Kavramların anlaşılması kolaylaşmıştır.

59 Soyut düşünme(soyut problem çözme): Kare, yuvarlak, yıldızın yerini X,Y alır. Yani problemleri X,Y yi kullanarak çözerler. Ergenlik ben merkezciliği(ergen egosantrizm): Kendi düşüncelerinin ve söylediklerinin en doğru olduğunu düşünür. Herkesin kendisiyle uğraştığını ve onu takip ettiğini, kimseye yaranamadığını düşünür. Göreceli / Göreli düşünebilme: Kişiye, yere, zamana göre değişen. İdeal, fikir, değer sahibi olma: Genç toplumun yapısıyla, felsefeyle, politikayla ilgilenir; bir değerler sistemi örgütlemeye yönelir. Akıl yürütme: Genelleme, tüme varım, tümden gelim, vb. düşünme yollarını kullanır. Hipotezler kurabilir ve test edebilir. Kavramların anlaşılması kolaylaşmıştır: Kavramların, atasözlerinin, deyimlerin anlaşılması bu dönem çocukları için problem değildir.

60 DUYGUSAL GELİŞİM

61 BİR DERS SÜRESİNCE ÖĞRENCİ TUTUMU

62 1. 10 DAKİKA 2. 10 DAKİKA 4. 10 DAKİKA 3. 10 DAKİKA

63 0 – 2 YAŞ GÜVENE KARŞI GÜVENSİZLİK
Bu dönem çocuğunun temel ihtiyaçlarının karşılanması kendisine ve çevresine karşı temel güven duygusunun kazanılmasını sağlar.

64 Doğumdan sonraki haftalarda, duygusal ifadelerinin belirtileri görülür; çocuk yüzlere seçerek dikkat eder, bazılarına ilgi göstermez. çocuk büyüdükçe tepkileri farklılaşmaya başlar; sözlü tepkiler artar, motor tepkiler azalır. Korku, çocuklukta en sık rastlanan duygulardan biridir. Yeni doğan bebekler çok sayıda uyarandan korkarlar, büyüdükçe yaratılan hayali olaylardan korkmaya başlarlar. Öfke de sık rastlanan bir heyecan türüdür. Çocuk, öfkelenince dikkati üzerine çekebileceğini ve istediğinin yapılacağını öğrenerek bu tepkiyi kullanmaya başlar. Bu tepki yaşla birlikte artış gösterir.

65 3- 6 YAŞ Bağımsızlığa karşı utama ve şüphecilik:
. Bağımsız hareket etme isteği, . Merak duygusu, . Dünyayı ve çevreyi tanıma çabaları, . Sık soru sorma, . Kabul görme, . İnatçılık, . Ben merkezli düşünme.

66 Kendini kontrol edebilmeye başlar, bazı hayal kırıklıklarının üstesinden gelebilir.
Daha esnek olmaya ve alternatifleri kabul etmeye başlar. Sürprizlerden ve beklenmedik uyarılardan hoşlanır. Mizah duygusu gelişir. Duyguların açık bir dille ifade edilmesi, duygusal gelişim açısından önemlidir. Karanlıktan, yalnız kalmaktan ve garip, bilinmeyen ortamlardan korkar.

67 Değerler Yakın çevresindeki yetişkinlerden toplumsal değer ve rolleri öğrenir. Doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenir. Ana-babadan ayrılmayı ve bağımsızca hareket edebilmeyi öğrenir.

68 Kişilik Kendi kişiliğinin farkındadır ve kendini diğer insanlarla karşılaştırır. Başarısıyla gurur duyar. Sahip olma olgusunu anlamaya başlar. Cinsiyet farklılıklarından haberdardır. Bağımsız olmak ister ve bazı aktiviteleri bağımsız yapabilme yetisine sahiptir. Keşfeder; her yeni deneyim onun için çaba isteyen bir olaydır.

69 6 – 11 yaş BAŞARIYA KARŞI AŞAĞILIK DUYGUSU:
Başarısının görülmesini ister. Yaptıklarının görülmesini ister. Adil olmayan davranışlara karşı çıkar. Kurallara uyar ve uyulmasını ister. Sabırsızdır. Eleştirilmekten korkar. Eleştiri ve kırıcı reddedici davranışlara küser. Dönemin sonlarında oluşan beden değişikliklerinden kaygılanır.

70 Korku, hoşlanma, duygusallık, öfke, utangaçlık, kıskançlık gibi duygularını özgürce ve genelde uç noktalarda ifade ederler. Yetişkinlerden kendi yaptıkları ile ilgili konularda onay beklerler. Sevildiğinden emin olmak ister. Mizah duygusu anlamsız sözcükler, pratik şakalar ve şaşırtıcı sorularla ifade edilir. Diğer insanların duygularına olumlu ve/veya olumsuz bir şekilde tepki verirler.

71 Görev sorumluluğunu kazanmıştır ve başarılı olmanın önemini anlar.
Bilinçli bir şekilde davranmaya başlar. Hareketlerinin sonuçları hep uçlarda seyreder. Davranışlar ya hep doğrudur, ya da hep yanlıştır. Bazı kurallar olduğunu kabul etmeye başlar ama bu kuralların arkasında yatan prensipleri anlayamaz.

72 Tutumları, sosyal değerleri ve inanç sistemlerini sorgular ve test ederler; bu da duygusal çatışmaya yol açabilir. Yetişkin rol modelleri, kabul edilebilir davranışlar hakkında çocuklara ipuçları verir. Kuralların sebeplerini anlarlar ve davranışlarını bu kurallara göre ayarlarlar. Kendi davranışlarını değerlendirmeye başlarlar, kendileri için standartlar belirlerler, davranışlarının sorumluluklarını üstlenirler.

73 Yetişkin ve çocuk dünyası arasındaki farklılıkları ayırt eder.
Fiziksel açıdan kendine bakma konusunda bağımsızlığını kazanmaktadır. Günlük yaşam için gerekli olan pratik bilgiyi kazanmaktadır. Gecikmiş bir başarı için hemen ödüllendirilmeyi beklemekten vazgeçer.

74 Cinsiyet rollerine uygun hareket ederler.
Kişisel bağımsızlıklarını kazanırlar. Sahip oldukları eşyaların öneminin farkındadırlar. Kendilerini birçok konuda yeterli hissederler, ev dışı veya evdeki işleri bağımsızca yapabilirler.

75 DÖNEMİN KORKULARI Akran gruplarına kabul edilmeme İyi bir arkadaşa sahip olamama başarılı olamama

76 12 – 18 yaş

77 Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Kendine güvenmeme eğilimi vardır:kendini inceler;içe dönük ve utangaç olabilir. Diğer insanların, özellikle yaşıtlarının kendisi hakkındaki düşüncelerinden endişelenirler. Duyguları sık sık değişir ve tahmin edilemez. Duygularını nadiren dışa döker.

78 Uyumluluğa önem vermesi, diğerlerinin belirgin olarak görülen farklılıklarını tolere edememesine sebep olur. Tepki şekli, reddetme veya iki taraflı davranma şeklinde olsa da yetişkinin duygusal ilgisinin devam etmesi gerekir. Fiziksel değişiklikler duygusal açıdan büyük bir stres oluşturur.

79 Yaşıtların etkisi önemli olmasına rağmen, kendi değer yargılarını geliştirirler ve gösterirler.
Dürüstlük, yargılama gibi etik kavramları algılarlar. Sosyal içerikli konuların farkına varmaya ve bu konuları tartışmaya başlarlar.

80 Sosyal rollerini benimsemeye başlarlar.
Karşı cinsle ilişkilerinde kendi rollerinin nasıl olması gerektiğini öğrenirler. Benliklerinin oluşması sürecinde zaman zaman duygusal çatışmalar yaşarlar. Kimlik oluşturma çabasındadır.

81 Bedensel değişime uyum çabaları
vücutta kılların çıkması, göğüslerin büyümesi cinsiyet hormonlarının salgılanması, el ve ayaklarda hızlı büyüme, ses kalınlaşması vb.

82 Kaygıları: Meslek seçimi, iş bulma, iyi eş seçme, akran gruplarına kabul edilmeme, Kimlik kazanma çabaları. Suça yönelme ihtimali. Beğenilme isteği.

83 SOSYAL GELİŞİM

84 0 – 2 YAŞ

85 Sevgi ve güven duygusu kazanmak iyi ilişkiler kurabilmenin temelini oluşturur.
Terk edilme korkusu ilişkilerini zayıflatır. Bağlanma ve kopma sosyalleşmenin ilk uygulamalarıdır. Dili kullanmaya başlaması iletişimi kolaylaştırarak sosyalleşmeye katkı sağlar.

86 Çocuğun ilk sosyal etkileşimler doğduktan hemen sonra başlar
Çocuğun ilk sosyal etkileşimler doğduktan hemen sonra başlar. İlk fiziksel temasını meme emmeyle birlikte anneyle yaşar. Bebekler 3.aydan itibaren insan sesi duyduklarından başlarını sesi duydukları yöne çevirirler ve gülümsemeye gülümseyerek yanıt verirler. 8.aydan itibaren ayrılma kaygısı yaşar; anne-babadan ayrıldığında korku gösterebilir. Dikkati çekmek için bağırır. 9-12 aylar arasında el çırpma oyunlarına katılır, sarılmalarla sevgi gösterir.

87 Bir yaşlarında müziğe duyarlı olmaya, müzik çalınınca hareket etmeye başlar.
Bir buçuk- iki yaşlarında altının ıslandığını haber vermeye başlar. Meraklı bir şekilde çevreyi keşfeder. İki yaşında diğer çocuklarla evcilik gibi oyunlar oynamaya başlar. Kendi başına da oyun oynayabilir, bağımsızlık gösterir. İkinci yıldaki özellikle motor yetenekler ve dil gelişimindeki hızlı değişim nedeniyle çocuk bağımsızlaşır. Sosyal tepkileri gelişmeye başlar; utanma, otoritenin kabulü, taklit, rekabet, işbirliği gibi.

88 3 – 6 YAŞ

89 Aile Anne-babalar, çocuğun cinsiyet rollerinin gelişmesinde model olurlar. Anne - babanın tutumları, çocuğun kendisine saygısını ve güvenlik hissinin gelişmesini etkiler. Yetişkinin koruması ve kontrolü, çocuğun fiziksel güvenliği için önemlidir. Çocuk, saldırganlığını kontrol etme, başarıyı yaşama, bağımsızlık gibi konularla ilgili olan aile beklentilerini öğrenir.

90 Diğer insanlara karşı ilgisini ifade edebilir.
Ev içinde yapılması gereken küçük işleri yapmaya isteklidir ve yapabilir. Gerektiğinde bilgi almayı, soru sormayı ve kurallara uymayı öğrenir. Yetişkinleri yorgunluk noktasına vardıracak kadar enerjiktir. Yetişkinler tarafından konuları, sınırları, kuralları test eder. Ailesi ve evi için güçlü duygular beslemeye başlar.

91 Arkadaşlıklar Arkadaşlıklarının süresi kısadır.
Paralel oyunlar yaygındır. Ortaklaşa oyunların başlamasıyla, kızlar ve erkekler beraber oynamaya başlarlar. Diğer insanların duygularıyla ilgilenmeye başlarlar; yaşıtlarının tutumlarını gözlerler. Yeni insanlarla tanışmaktan ve yeni deneyimlerden hoşlanırlar.

92 Okul Okul öncesi deneyimler sosyal gelişimi olumlu yönde etkiler.

93 6 – 11 YAŞ

94 Aile Aileler, beklenen ve beklenmeyen tipik cinsiyet rollerini çocuklara iletirler. Çocuk, okula başlamasıyla birlikte yeni beklentilerle karşılaşır. Örneğin, bağımsızca davranabilme yeteneği test edilir. Anne-baba rehberliği ve desteğinin çocuğun okul başarısı üzerinde büyük etkisi vardır. Anne-babanın ilgisi ve teşviki çocuğun ev dışı ilgilerinin ve aktivitelerinin genişlemesinde büyük rol oynar. Anne-babalar kişisel ve sosyal sorumluluklar almada çocuğa yardım ederler.

95 Arkadaşlıklar Diğerlerini anlamaya ve onların bakış açılarını görmeye başlar. Fiziksel, zihinsel ve sosyal farklılıklar hakkında yaşıtlarından eleştiri gelmeye başlar. Giyim, kuşam, dil v.b. konularda yaşıtlarla uyum içinde olmaya başlar. Sık sık değişen, iki veya üç samimi arkadaşı vardır.

96 Oyun grupları küçüktür ve kısa süreli oyunlar oynanır.
Sık sık fakat kısa süreli tartışmalar çıkar. Yaşıtlar gittikçe büyük önem taşımaya başlarlar; fakat yetişkinler, danışmak ve destek almak için asıl kaynak olarak kalırlar. Cinsiyet ayrımı başlar, kız-erkek arkadaşlığı azalmaya başlar. Yaşıt grubunun, bu yaştaki çocuğun üzerinde büyük etkisi vardır.

97 Paylaşır ve sırasını bilir
Paylaşır ve sırasını bilir. İşbirliğinin olduğu organize oyunlara katılır. Değişebilen ve yaşıtları tarafından empoze edilen kurallarla fazla ilgili olurlar. Yaşıtlar, cinsel konular hakkında doğru ya da yanlış bildiklerini paylaşırlar. Yarışma ve rekabet ortamlarından hoşlanırlar, hırslıdırlar. Kendileriyle gurur duyarlar. Kızlar ve erkeklerin ilgi duydukları konular farklıdır.

98 Kızlar ve erkekler arasındaki farklılıklar, sık sık tartışmalara yol açar.
Kızlar ve erkekler aynı gruplar oluştururlar. Özellikle aynı cinsten olan yaşıtlarla fiziksel oyunlar oynanırken aşırı enerji sarf edilir. Hem erkekler, hem de kızlar hobileri ile ilgilidirler. Yaşıt grubunun bu yaşlardaki çocuklar üzerindeki etkisi gittikçe artar.

99 Okul Öğretmenin desteği ve beğenisi, bu yaşlardaki çocukların başarısı, olumlu arkadaş ilişki kurabilmesi ve kendine saygısı açısından çok önemlidir. Okulu ve öğrenmeyi heyecan verici bir deneyim olarak görmeye açıktır ve okuldaki çalışmalara katılmaya gönüllüdür.

100 Bu yaş grubundaki çocuklar öğretmenlerinin kendi davranışları yoluyla ilettikleri sosyal tutumlardan ve değerlerinden haberdardırlar ve etkilenirler. Okul aktivitelerindeki aşırı hırs, başarısızlıkla başa çıkmayı zorlaştırabilir. Öğretmenin desteği ve beğenisine olan ihtiyaç devam eder. Beklenen sorumlulukları yerine getirebilir.

101 12 – 18 YAŞ

102 Aile İyi kararlar verebilmek için deneyime ihtiyacı vardır.
Anne-babanın davranışı üzerindeki etkisi ev dışında gittikçe azalır. Çocuğun olumsuz ve kavgacı tavrı, ailesine verdiği önemi azaltmaz.

103 Arkadaşlıklar Yaşıtlar, çocuğun davranış standartları ve model kaynaklarıdırlar. Grup tarafından verilen rollere uyarlar. Erkeklerin ve kızların ilgileri daha değişik ve çeşitlidir. Genelde gürültülü ve neşelidirler. Grup oyunları popülerdir. Aynı cinsten ve karşı cinsten olan kişilere yönelik kaba davranışlarda bulunmaya başlarlar. Kahraman olmak isterler.

104 Kızlar, sosyal etkinliklerde erkeklere nazaran daha faaldirler.
Karşı cinse ilgi artmıştır. Genelde kızların erkeklere ilgisi, erkeklerin kızlara olan ilgisinden daha fazladır. Kendi davranışlarının farkında olma, onda kaygı ve endişe yaratır. Alkol, sigara ve ilaç kullanımı gibi olumsuz alışkanlıklarla karşı karşıya gelebilirler. Yaşıtlarından oluşan grubun, çocuğun davranışları üzerindeki etkisi artar. Cinsellik olgusu gelişir. Arkadaşlar arasında bilgi alışverişi başlar.

105 Okul Yeni okul ortamında çekingenlik yaşayabilir. Ortaokulu ilkokuldan daha karışık görebilir. Okuldaki otorite ve disiplin sorgulanmaya başlar ve genellikle karşı çıkılır. Okul birçok sosyal deneyim için önemli bir ortamdır.

106 Kimlik kazanma aşamaları
Körü – körüne bağlılık Yayılma Kimlik kazanma


"EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları