Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE FAAL İ YETLER İ NDE PROJE YÖNET İ M İ Doç. Dr. Yalçın Tanes AKSA Akrilik Kimya Sanayi Ar-Ge Merkezi Direktörü YAEM 2010 Yöneylem Araştırması ve Endüstri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE FAAL İ YETLER İ NDE PROJE YÖNET İ M İ Doç. Dr. Yalçın Tanes AKSA Akrilik Kimya Sanayi Ar-Ge Merkezi Direktörü YAEM 2010 Yöneylem Araştırması ve Endüstri."— Sunum transkripti:

1 AR-GE FAAL İ YETLER İ NDE PROJE YÖNET İ M İ Doç. Dr. Yalçın Tanes AKSA Akrilik Kimya Sanayi Ar-Ge Merkezi Direktörü YAEM 2010 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisli ğ i 30. Ulusal Kongresi İ stanbul 30 Haziran 2010

2 Proje Yönetimi Ulusal Kongresi İ stanbul - 12 Nisan 2001 “TEKNOLOJ İ GEL İ ŞT İ RME SÜREC İ NDE PROJE YÖNET İ M İ ” Sunumundan alıntılar

3 Teknoloji Geliştirmede Proje Yönetimi İ lkeleri Uygulanmamalı çünkü……  Araştırma ve Teknoloji Geliştirme inovatif bir süreçtir. Katı proje yönetim ilkeleri yenilikcili ğ i öldürür.  Her A&TG projesi di ğ erinden farklıdır.  A&TG’de bir aktivite bir önceki aktivitenin sonuçlarına ba ğ lıdır.  A&TG’de başarısızlıkları ve geri dönüşleri planlamak mümkün de ğ ildir.  Sayısal hedeflere uyma e ğ ilimi, kaliteden ödün verilmesi sonucunu do ğ urur.

4 Teknoloji Geliştirmede Proje Yönetimi İ lkeleri Uygulanmalı çünkü……  Plan, tüm ekibe kendinden bekleneni açık olarak ortaya koymaktadır.  Plansız bir A&TG projesinin kontrol dışı kalması çok daha olasıdır.  Planlanmamış A&TG projelerinde geri dönüşler ve kaynak kaybı daha olasıdır.  Planlama yapmadan genelde iyimser yaklaşımla söz verilmektedir. Tutulamaması halinde proje ekibinin, yönetimin ve müşterinin proje çıktısına inancı azalmaktadır.  Yarı yolda hissedilen kaynak eksikli ğ ini kapatmak A&TG projelerinde daha zordur.  Hedeflenmemiş ve ölçülmemiş bir şeyin de ğ erlendirmesi de olamaz.

5 Tavsiyeler  A&TG projeleri (gerekti ğ i kadar) planlanmalıdır.  Ara gözden geçirmeler için milestone’lar koyulması süreci daha verimli kılmaktadır  Sürecin etkinli ğ inin ve çıktıların sürekli ölçümü do ğ ru yönlendirmede yardımcıdır.  Planlanandan sapmalara A&TG projelerinde hazır olunmalıdır. “Alıntının sonu”

6 Saptamalar  Ar-Ge faaliyetleri genelde projelerle yürütülmekte  Ar-Ge projesi do ğ ası gere ğ i belirsizlik içerir.  Ar-Ge projesinde bir aktivite, bir önceki aktivitenin sonucuna ba ğ lıdır.  Ar-Ge projesinin amacı, “bilinmeyeni bilinir hale getirmektir”. Her bilinen, başka bilinmeyenlerin var oldu ğ unu ortaya koyar.  Bir projenin yürüyor olması, hatta bitmiş olması, o projenin yönetildi ğ i anlamına gelmez

7 Yönetim BaşlaPlanlaYürütKontrol EtBitir

8 Başla  Bir Ar-Ge projesine başlandı ğ ı tüm paydaşlarca bilinmelidir.  Projeler başladı ğ ı anda kayıt altına alınmalı. BaşlaPlanlaYürütKontrol EtBitir

9 Planla  Ne planlanmalı?  Kapsam  Zaman  Maliyet  İ nsan Kaynakları  Kalite  Planlama aşaması paydaşlarla yapılan (yazılı) bir uzlaşma ile sonlanmalıdır.  Planlamanın azı da zarar ço ğ u da.  İ letişim  Risk  Tedarik  Entegrasyon Ref : PMI Body of Knowledge BaşlaPlanlaYürütKontrol EtBitir

10 Yürüt  Projenin yürütülmesinde yol gösterici : Proje planı (kitabı, beyanı, charter)  Yürütmenin merkezinde Proje Lideri bulunmalı. Proje liderini by-pass eden her uygulama kaos olarak geri döner.  Her Proje Liderinin kendine has stili, her projenin kendine özgü dinami ğ i vardır. Yürütülüş biçimleri de farklı olacaktır. BaşlaPlanlaYürütKontrol EtBitir

11 Kontrol Et  Ne kontrol edilmeli?  Kapsam : Hala geçerli mi?  Zaman : Zaman planından sapma ne kadar?  Maliyet : Bütçe’ye ne kadar uyuluyor? revizyonu gerekli mi?  İ nsan Kaynakları : Proje ekibinde de ğ işiklik?  Kalite : Amaçlanan kaliteye ulaşımda problem var mı?  İ letişim : Bilgiler paydaşlara do ğ ru ve zamanında akıyor mu?  Risk : Azalan riskler, yeni ortaya çıkan riskler var mı?  Tedarik : Tedarikler planlandı ğ ı gibi sürüyor mu?  Entegrasyon : Proje planında revizyon gerekli mi?  Hangi sıklıkla kontrol edilmeli? - Projenin başarısını tehlikeye düşürmeyecek kadar seyrek.  Nasıl kontrol edilmeli? - Sayılarla BaşlaPlanlaYürütKontrol EtBitir

12 Düzelt /Yeniden Planla  Ar-Ge projelerinde de ğ işiklik ola ğ andır. De ğ işiklikten kaçınılmamalı, yönetilmelidir.  4 – 6 ayda bir yapılan revizyonlar normal sayılmalıdır.  Her revizyon, tüm paydaşların onayını (en azından bilgilendirilmesini) gerektirir. BaşlaPlanlaYürütKontrol EtBitir

13  “Bitirmek” ve “Yok etmek” farklı şeylerdir.  Yönetilmemiş bir projede herkes projenin bitmemesi için u ğ raşır.  Projenin bitti ğ ini düşünen bir Ar-Ge’ci için, o proje ile ilgili yapılan herşey acı verir.  Bitirmek :  Proje ürünlerini, müşteriye teslim etmek ve onun onayını almak,  Projede elde edilen kazanımları raporlamak,  Tüm paydaşlardan projenin kapatılması için onay almak,  Artık ne bir dakika, ne bir kuruş o proje için harcamamaktır.  Proje sonu de ğ erlendirmesi şiddetle tavsiye edilir. BaşlaPlanlaYürütKontrol EtBitir

14 Hazır “Bitirmek”ten bahsetmişken, İ zninizle sunumumu bitirebilir miyim? İ lginiz için teşekkürler.


"AR-GE FAAL İ YETLER İ NDE PROJE YÖNET İ M İ Doç. Dr. Yalçın Tanes AKSA Akrilik Kimya Sanayi Ar-Ge Merkezi Direktörü YAEM 2010 Yöneylem Araştırması ve Endüstri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları