Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5.ÜNİTE5.ÜNİTE VS V ÜCUDUMUZDA S İSTEMLER. → DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ → DOLAŞIM SİSTEMİ DOLAŞIM SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5.ÜNİTE5.ÜNİTE VS V ÜCUDUMUZDA S İSTEMLER. → DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ → DOLAŞIM SİSTEMİ DOLAŞIM SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 5.ÜNİTE5.ÜNİTE VS V ÜCUDUMUZDA S İSTEMLER

2 → DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ → DOLAŞIM SİSTEMİ DOLAŞIM SİSTEMİ DOLAŞIM SİSTEMİ → SOLUNUM SİSTEMİ SOLUNUM SİSTEMİ SOLUNUM SİSTEMİ → ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

3 14 25 369 8 7 12 11 10 DESTEK VE HAREKET SISTEMI

4 3 2 6 5 9 8 12 11 14710 DOLASIM SISTEMI

5 36912 25811 14710 SOLUNUM SISTEMI

6 1.Aşağıda verilen kaslardan hangisi vücudumuzdaki çizgili kaslardan biri değildir? A)Karın kasları B)Pazu kasları C)Boyun kasları D)Mide kasları GERİ

7 2. baldır kemiği kafatası kemikleri omurga kemikleri Bu kemikler için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? A)Sarı ilik bulundurma B)Kemik zarı bulundurma C)Vücuda şekil verme D)Eklem oluşturabilme GERİ

8 3. İskelet kasları; I. Koşma II. Yazı yazma III. Yük taşıma IV. Yüzme Olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olur? A)I ve II B)II ve III C)I ve IV D)I, II, III, IV GERİ

9 4. Fen ve teknoloji dersinde öğretmeni Ayten’e “Çevrende, destek ve hareket sistemlerinden oluşan problemler sonucunda rahatsızlık yaşayan bireylere ait resimler çiz.” diye bir ödev vermiştir. Buna göre Ayten’in yaptığı çizimlerden hangisi yanlıştır? A)Kambur babaanne B)Ayağı topal olan amca C)Bacakları yamuk gelişen kuzen D)Beyninde oluşan bir problem sonucunda felç olan dayı GERİ

10 5. Yukarıda verilen eklemler çeşitlerine göre gruplandırıldığında, en kalabalık grupta kaç tane eklem bulunur? A)4 B)3 C)2 D)1 Diz eklemiKafatası eklemi Dirsek eklemiOmurlar arası eklem Parmak eklemi GERİ

11 mide kalp kol Bu organlarda bulunan kaslarla ilgili; K. Midede bulunan kaslar isteğimiz dışında çalışır. L. Kalbin yapısında bulunan kaslar çalışma yöntemi bakımından mideye benzer M. Kolda bulunan kaslar çabuk yorulur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız K B)K ve L C)L ve M D)K, L ve M 6. GERİ

12 7. Aşağıdakilerden iskeletin görevleri arasında yer almaz? A)Vücudun dik durmasını sağlamak B)İç organları korumak C)Bazı mineralleri depolamak D)Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketinin sağlamak GERİ

13 8. Aşağıdakilerden hangisi, destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gereken bir davranıştır? A)Ağır yükleri dizlerimizi bükmeden kaldırmak B)Yazı yazarken sıranın üzerine çok fazla eğilmek C)Gündüzleri güneşli ortamlara çıkmaktan kaçınmak D)Süt, yoğurt gibi besinlerin tüketimine özen göstermek GERİ

14 9.Fen ve teknoloji öğretmeni sınıftaki öğrencilere - ”Hangi kemiklerde kemik zarı bulunmaz?” diye sormuştur. Bu soruya aşağıdaki hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? A)Aslı: Bacak kemiği B)Kerem: Bilek kemikleri C)Ferhat: Kafatası kemikleri D)Şirin: Kemik zarı bulundurmayan kemik yoktur. GERİ

15 10. I. Kan hücrelerini üretme II. Organlara tutunma yüzeyi oluşturma III. Vücut için gerekli olan minerallerin depolama IV. Vücutta bulunan diğer sistemlere ait organların çalışmasını kontrol etme Yukarıda verilenlerden hangiler destek ve hareket sisteminin görevlerindendir? A)I ve III B)II ve IV C)I, II ve III D)II, III ve IV GERİ

16 11. “ İnsan vücudunda destekliği sağlayan ana yapıya iskelet denir.” İskeleti oluşturan yapılarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A)Kemik iliğinin tek görevi kemik hücrelerini üretmektir. B)Kemikler yassı, uzun ve kısa olmak üzere üç çeşit olabilir. C)Kemikler hareketini kasların kasılıp gevşemesi sağlar. D)Eklemlerde bulunan kıkırdak, kemiklerin hareketini kolaylaştırır ve kemiklerin aşınmasını önler GERİ

17 12. Çizgili kaslarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A)İsteğimizle çalışırlar B)Çalışmaları yavaştır ve erken yorulurlar C)İskelet sistemi ile birlikte hareketi sağlar D)İskeletin etrafını saran kırmızı renkli kaslardır. GERİ

18 1.Kalp ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A)Kendisine özgü bir kas çeşidinden meydana gelmiştir. B)Her zaman sabit bir hızda çalışır. C)Göğüs kafesinin içinde bulunur. D)İstemsiz çalışır.

19 2. Aşağıda kilerden hangisi bağışıklık kazanılmasında etkili değildir? A)Serum B)Aşı C)Hastalığın geçirilmesi D)Antibiyotik kullanılması

20 3. Aşağıdaki hangi canlının kalp yapısı, diğerlerinden çok daha farklıdır? A)İnsan B)İnek C)Tavşan D)Balık

21 4. Kan grubu AB (-) olan bir kişi, aşağıdaki kan gruplarına sahip bireylerin hangisinden kan alabilir? A)A Rh(-) B)B Rh(+) C)AB Rh(+) D)AB Rh(-)

22 5. İnsanlarda vücudun çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık kazanması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmez? A)Aşı B)Serum C)Anne sütü D)Antibiyotik

23 6. Bir atardamar ile toplardamarın bulundurduğu kanda, aşağıda verilen maddelerden hangisinin çok farklı miktarlarda bulunması beklenir? A)Su B)Oksijen C)Besin D)Akyuvar

24 7. Alyuvarlar; I. Kırmızı renkte olması II. Vücuda giren mikroplarla savaşma III. Hücrelere oksijen taşıma IV. Kanın pıhtılaşmasını sağlama özeliklerinden hangilerine sahiptir? A)I ve III B)II ve III C)I ve IV D)III ve IV

25 8. I. Hastalıklara karşı koruyucudur. II. Hayvan kanından üretilir. III. Tedavi edicidir. IV. Zayıflatılmış mikrop içerir. Yukarıda verilenlerden hangileri aşının özelliklerindendir? A)I ve II B)II ve III C)I ve IV D)III ve IV

26 9. Küçük kan dolaşımı sırasında verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez? A)Kanın temizlenmesi B)Vücut organlarındaki kirli kanın kalbe getirilmesi C)Akciğerdeki temiz kanın kalbe dönmesi D)Kalpteki kirli kanın akciğerlere taşınması

27 10. Esra: Kanı kalpten organlara doğru taşıyan damardır. Hüseyin: Madde alışverişinin gerçekleştiği damardır. Mehmet: Organlardaki kanı kalbe getiren organdır. Buna göre öğrencilerin tanımlamış olduğu damar çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Esra Hüseyin Mehmet A)Toplardamar Kılcal damar Atardamar B)Kılcal damar Toplardamar Atardamar C)Atardamar Kılcal damar Toplardamar D)Toplardamar Atardamar Kılcal damar

28 11. Fen ve teknoloji öğretmeni Ahmet Bey Sema, Seda, Bilgehan ve Metin’e sorular sormuştur. Öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Sema: Kalp kanı vücuda pompalayan organdır. Seda: Kalbin sol bölümünde kirli kan bulunur. Bilgehan: Kalp, kan ve damarlar dolaşım sistemini oluşturan yapılardır. Metin: Kanda alyuvar, akyuvar ve kan bulcukları olmak üzere üç çeşit hücre bulunur. Öğrencilerin hangisi yanlış cevap vermiştir? A) SemaB) Seda C) BilgehanD) Metin

29 12. “ Zeynep, Cansu, Merve üç kardeştir. Zeynep ve Cansu kabakulak hastalığına yakalanmıştır. Merve ise yakalanmamıştır.” Kardeşlerin hep aynı ortamda durmasına rağmen Merve’nin yakalanmamasının nedenleri; K. Aşı yaptırmış olması L. Hastalığı daha önceden geçirmiş olması M. Çok iyi beslenmesi ve spor yapması hangileri olabilir? A)Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L D) L ve M

30 1.” Sercan geceleyin arabasıyla evine giderken polisler tarafından durdurulup alkol testine tabi tutuluyor. Bunun için polisler Sercan’a alkol testi aletine güçlü bir şekilde üflemesini söylüyor.” üfleme sırasında Sercan’ın solunum sisteminde hangisi gerçekleşmez? A)Diyagram kasının gevşemesi B)Göğüs kafesini genişlemesi C)Kaburgalar arası kasların gevşemesi D)Akciğerin büzülmesi

31 2. Solunum sisteminin sağlının korunması ile ilgili Enes, Oğuz, Betül ve Burcu aşağıdaki görüşleri savunmaktadır. Enes: Sigara içilen ortamda bulunulmamalıdır. Oğuz: İnsanlar ağzından nefes almaya özen göstermelidir. Betül: Çok kuru ve soğuk ortamlarda kalınmamalıdır. Burcu: Keskin kokulu maddeler koklanmamalıdır. Buna göre hangisinin görüşü yanlıştır? A)Enes B)Oğuz C)Betül D)Burcu

32 3. Aşağıdaki verilen gazlardan hangisi, vücut hücrelerinde oluşturulduktan sonra soluk verme olayıyla dış ortama atılır? A)Oksijen B)Azot C)Karbondioksit D)Hidrojen

33 4. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi solunum sistemi organlarında oluşmaz? A)Zatürre B)Kuduz C)Bronşit D)Grip

34 5. Solunum sistemi organlarından olan akciğer yapısında; K. Bronşçuk L. Alveol M. Kılcal damar hangileri bulunabilir? A)K ve L B)K ve M C)L ve M D)K, L ve M

35 6. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından biri değildir? A)Akciğer B)Bronş C)Kılcal damar D)Yutak

36 7. Soluk verme olayında gerçekleşen aşamalar aşağıda karışık olarak verilmiştir. I. Karbondioksit vücut dışına atılır. II. Diyafram kası ve kaburgalar arası kaslar gevşer. III. Akciğerler hacimce küçülür. Bu aşamaların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A)I-II-III B)II-III-I C)III-II-I D)III-I-II

37 8. I. Akciğer hacminin artması II. Diyaframın kasılması III. Göğüs boşluğunun daralması Yukarıda verilen değişimlerden hangileri soluk alma olayında görülür? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

38 9. Aşağıda verilenlerden hangisi solunum sistemi hastalığıdır? A) Zatürre B) Lösemi C) Tansiyon D) Kalp yetmezliği

39 10. Solunum sisteminin özellikleri hakkında aşağıdaki açıklamaları yapan karakterlerden hangisinin söylediği doğrudur? A) Bronşlar ak- B) Ağız, solunum ciğerlerin sistemine ait içinde bulunur. organlardan biridir. C) Oksijen ve D) Solukhavasındaki karbondioksit oksijen bronşlar değişimi alveoller dan kılcal dama- de gerçekleşir. ra geçer.

40 11. Sigara içmeyen Sigara içen Bireyin akciğeri bireyin akciğeri Buna göre sigara içen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sigara içmeyen bireylere göre kanına daha az oksijen geçer. B) Bazı damarları tıkalı olabilir. C) Sigara içmeyen bireye göre akciğer kanserine yakalanma riski daha fazladır. D) Uzun süredir sigara içen bir birey bu alışkanlığını kolayca terk edebilir.

41 12. Aşağıda verilenlerden hangisi solunum sisteminin sağlığını olumsuz etkilemez? A)Hava kirliliği B)Sigara içmek C)Soğuk hava D)Spor yapmak

42 Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin doğru (D), hangilerinin yanlış olduğunu (Y) olduğunu belirleyelim.yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin doğrularını defterime yazalım. A. Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin doğru (D), hangilerinin yanlış olduğunu (Y) olduğunu belirleyelim.yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin doğrularını defterime yazalım. 1. Kalça kemiği kısa kemiklere örnektir. 2. Kafatasımızda oynamaz eklemler bulunur. 3. Mide kası, çizgili bir kastır.

43 4. Büyük kan dolaşımı kalbin sol karıncığında başlar. 5. Tükürük, mukus ve gözyaşı vücudun zararlı mikroorganizmalara karşı doğal engellerdir. 6. Sigara, hava kirliliği solunum sistemimizi olumsuz etkiler.

44 Aşağıdaki cümlelerde daire içine alınmış harflerin bulunduğu yerleri kutu içindeki uygun sözcüklerle/ifadelerle tamamlayarak defterimize yazlım. B. Aşağıdaki cümlelerde daire içine alınmış harflerin bulunduğu yerleri kutu içindeki uygun sözcüklerle/ifadelerle tamamlayarak defterimize yazlım. 1. Uzun bir kemik dıştan içe doğru …a…, …b… ve …c… olmak üzere üç kısımdan meydana gelir. 2. Kolumuzda …ç… eklem, göğüs kafesimizde …d… kaslar bulunur.

45 3. Mide, karaciğer ve ince bağırsakta …e… kaslar bulunur. 4. Bir topu tutmak için kolumuzu büktüğümüzde, kolumuzun arkasında bulunan kaslar …f… bu sırada kolumuzun önündeki kaslar …g… 5. Küçük kalp dolaşımı kalp ile …h… arasında gerçekleşir.

46 6. Kandan hücreler arasına sızan maddeleri …ı… toplayarak yeniden kana kazandırır. 7. Akciğerlerde kan ile hava arsındaki gaz alışverişi …i… de gerçekleşir.

47 Aşağıda verilen kavramları görevleri ile eşleştirelim. Görevin numarası ile eşleştirdiğimiz kavramların harfini defterimize yazalım. Bir kavram birden fazla kullanılabilir. C. Aşağıda verilen kavramları görevleri ile eşleştirelim. Görevin numarası ile eşleştirdiğimiz kavramların harfini defterimize yazalım. Bir kavram birden fazla kullanılabilir.

48 Kavramlar Görevleri a. Akyuvar b. Kılcal damar c. Kan pulcukları ç. Atardamar d. Toplardamar e. Alyuvar f. Lenf damarları 1. Kanı hücrelere kadar götürür. 2. Oksijen ve karbon dioksit taşınmasında görevlidir.. 3. Kanı kalptan vücuda taşır. 4. Kırmızı kan hücreleridir. 5. Vücuttaki kanı kalbe getirir. 6. Kanın pıhtılaşmasını sağlar. 7. Vücut savunmasında görevlidir. 8. Kandan hücreler arasına sızan maddeleri toplayarak tekrar kana kazandırır.

49 D. Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği defterimize yazalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemiyle ilgili hastalıkların tedavisinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullanılan yöntem veya aletlerden değildir? A)Kalp masajı B)Kalp pili C)Kalp nakli D)Anjiyo

50 2. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri kan bağışının insan vücudu açısından önemini belirtir? I. Kemik iliğinin yağlanmasını önler II. Baş ağrısı, stres ve alerjik reaksiyonlara iyi gelir. III. Kan bağışından sonra vücutta yeni kan hücreleri yapılır. A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I, II, III

51 3. Kanı vücudumuza pompalayan organ aşağıdakilerden hangisidir? A)Böbrekler B)Akciğer C)Kalp D)Mide

52 4. Kan grupları arasındaki kan alışverişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A)B grubu, AB grubundan kan alabilir. B)0 grubu, 0 grubuna kan verebilir. C)A grubu, B grubundan kan alabilir. D)AB grubu, 0 grubuna kan verebilir.

53 5. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bakterilerle ilgilidir? A)İnsanlarda AIDS, çiçek, çocuk felci, hepatit gibi hastalıkların sebebidir. B)Bir başka canlının hücreleri içinde canlılık özelliği gösterir. C)Hücre zarı, sitoplazma ve kalıtsal materyaller vardır. D)Ne canlı nede cansızdır.

54 6. Alveollerle kılcal damarlar arasındaki gaz alışverişi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Alveolleri dolduran havanın içindeki oksijen kılcal damarlara geçer. II. Küçük kan dolaşımında oksijence fakir kan temizlemek üzere kılcal damarlarla alveollere gider. III. Karbon dioksit kılcal damarlardan alveollere geçer. IV. Alveollere geçen karbon dioksit soluk verirken dışarı atılır. A)Yalnız I B)I-II C)I-II-II D)I-II-III-IV

55 7. Solunum sistemimizi oluşturan yapı ve organların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)Burun–yutak–gırtlak–soluk borusu- akciğerler B)Burun-soluk borusu-gırtlak-yutak- akciğerler C)Gırtlak-yutak-burun-akciğerler-soluk borusu D)Akciğerler-soluk borusu-gırtlak-yutak- burun


"5.ÜNİTE5.ÜNİTE VS V ÜCUDUMUZDA S İSTEMLER. → DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ → DOLAŞIM SİSTEMİ DOLAŞIM SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları