Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYAGERLERİN ROLÜ KAMU SEKTÖRÜNDE Uzm. Kim. Güray METE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYAGERLERİN ROLÜ KAMU SEKTÖRÜNDE Uzm. Kim. Güray METE"— Sunum transkripti:

1 KİMYAGERLERİN ROLÜ KAMU SEKTÖRÜNDE Uzm. Kim. Güray METE
- Kırklareli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdür V. - KİMDER Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

2 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGER İSTİHDAMI

3 TAHMİNİ MEZUN SAYISI yılı ÖSYM verilerine göre 79 üniversitede kimya bölümü bulunmaktadır. - Bu 79 bölümün 52 tanesinde aynı zamanda 2. Öğretim Kimya Eğitimi de yapılmaktadır. 2010 yılı kontenjanlarına göre 1.öğretime 5230, 2. öğretime 3760 olmak üzere toplam 8900 kontenjan kimya bölümlerine ayrılmıştır. - 10 yılda mezun kimyager sayısının ise minimum olduğu tahmin edilmektedir.

4 KAMUYA ALINAN KİMYAGER SAYISI
- Son 10 yılda Kamuda KPSS sınavıyla istihdam edilen Kimyager sayısı 276’ dır. Son 10 yılda mezun olan Kimyagerlerin ancak % 0.7’ sinin Kamuya atamaları (Kimyager Kadrosunda) gerçekleştirilmiştir.

5 KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM
KPSS A KADROLARI TUS SINAVI KPSS SINAVI KPSS ÖĞRETMENLİK KADROLARI KİMYAGERLİK HARİCİ DİĞER KADROLAR BİYOKİMYA UZMANLIĞI KURUM İÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI KİMYAGER KADROLARI

6 KPSS SINAVI

7 KPSS VERİLERİ KPSS sınavına toplam aday girmiştir. - Bunların tanesi kimya bölümü mezunudur (KPSS 3 puanına göre) - Bu adayların 5.168’ i eğitim bilimleri (KPSS 10 puan türü) sınavına da katılmıştır.

8 KPSS - KPSS-A Kadroları : Kamu Kurumlarının Müfettiş, Uzman, Denetmen ve Kontrolör Yardımcılığı ile Kaymakam adaylığı kadroları - KPSS-B Kadroları : Kimyager kadroları ve diğer tüm kadrolar olarak tanımlanmaktadır - KPSS-Öğretmenlik Kadroları : Öğretmen alımlarına yönelik sınav olarak adlandırılmaktadır

9 KPSS PUAN HESAPLAMALARININ TEST TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ
Sınav Türü Puan Genel Kültür Yetenek Eğitim Bilimleri İngilizce Hukuk KPSS A KPSS P 12 + KPSS B P 3 KPSS Öğretmenlik P 10

10 KPSS SINAVIYLA KURUMLARA ALINAN KİMYAGER SAYILARININ
YILLARA GÖRE DAĞILIMI KURUMLAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 10 15 18 27 70 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20 4 8 5 41 Gümrük Müsteşarlığı 17 11 32 Sağlık Bakanlığı 24 Üniversiteler 1 2 3 23 Toprak Mahsulleri Ofisi 6 Adli Tıp Kurumu 7 13 Kültür Bakanlığı Maden Tetkik Arama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Devlet Malzeme Ofisi Türkiye Çay İşletmeleri A.Ş. Eti Maden İşletmeleri Gn. Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü 38 58 37 53 275

11 KPSS TARİHLERİ - KPSS A ve KPSS Öğretmenlik kadroları için sınavlar her yıl, - KPSS B kadroları için ise sınav 2 yılda bir yapılmaktadır. - KPSS A puanı ile KPSS B kadrolarına atama yapılmamaktadır. - Sınavların geçerliliği bir sonraki sınava kadardır.

12 KPSS ATAMALARINDA DİL PUANI ŞARTI
- Son zamanlarda bazı kadrolar için dil puanı şartı getirilmiştir. KPDS PUAN SEVİYELERİ arasındaki puanlar (A) Seviyesi arasındaki puanlar (B) Seviyesi arasındaki puanlar (C) Seviyesi arasındaki puanlar (D) Seviyesi arasındaki puanlar (E) Seviyesi

13 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI

14 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI
- Ünvan değişikliği sınavları düzenli aralıklarla tekrarlanan sınavlar değillerdir. - Ünvan değişikliğini bekleyen personel sayısı ve personel ihtiyaçlarıgöz önünde bulundurularak sınavlar yapılmaktadır. - Ünvan Değişikliği sınavında mesleki sorular sorulmaktadır. - Kurum uygun gördüğü bir puanı baraj puanı olarak belirleyebilmektedir. - Ünvan değişikliği sınav soruları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır.

15 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNİ EN SIK YAPAN KURUMLAR
- Sağlık Bakanlığı - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

16 SAĞLIK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARIYLA,
2006 yılında 43 2007 yılında 39 ve yılında 23 olmak üzere Toplam 105 Kimyager istihdamı gerçekleştirmiştir. SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS SINAVLARIYLA yılları arasında Toplam 20 Kimyager istihdamı gerçekleştirmiştir.

17 TIPTA UZMANLIK (TUS) SINAVI

18 TUS SINAVI Tıpta Uzmanlık Sınavı’na Tıp Dışı Meslek Mensupları (T.D.M.M.İ.) olarak Fen Fakültesi veya Dengi Fakültelerin Kimya Bölümü Mezunları, Eczacılık Fakültesi Mezunları Veteriner Fakültesi Mezunları katılabilmektedir. Tıp dışı branşlar sadece Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Asistanlık kadrolarını tercih edebilmektedir. Kimyagerler Biyokimya Uzmanlığı için başvurabilmektedir.

19 SORULARIN GELEBİLECEĞİ ALANLAR TESTTEKİ YAKLAŞIK PAYI
TUS SINAVI İÇERİĞİ TESTİN ADI SORULARIN GELEBİLECEĞİ ALANLAR TESTTEKİ YAKLAŞIK PAYI Temel Tıp Bilimleri (Test 1) (TTBT-1) Anatomi % 10 Embriyoloi ve Histoloji % 4 Fizyoloji % 6 Tıbbi Biyokimya % 20 Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Patoloji Tıbbi Farmakoloji

20 Embriyoloi ve Histoloji
TUS SINAVI İÇERİĞİ TESTİN ADI SORULARIN GELEBİLECEĞİ ALANLAR TESTTEKİ YAKLAŞIK PAYI Temel Tıp Bilimleri (Test 2) (TTBT-2) Embriyoloi ve Histoloji % 45 Fizyoloji Tıbbi Biyokimya Tıbbi Mikrobiyoloji

21 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ

22 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kimyagerler Bakanlık Merkez Teşkilatında, Hıfzıssıhha Laboratuvarlarında, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında ve Hastanelerin Biyokimya Laboratuvarlarında çalışmaktadırlar. - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda kimyagerler genellikle İl Kontrol Laboratuarlarında teknik personel olarak hizmet vermekte ve gıda analizlerini gerçekleştirmektedirler.

23 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ
Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kimyagerler İl Çevre Müdürlüğü bünyesindeki Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmakta, çevre kirliliği, atık kontrolü, çevre ile ilgili izinler, tehlikeli atıkları beyanı gibi konularla ilgilenmektedirler. - Gümrük ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde çalışan kimyagerler genellikle Gümrük Laboratuarlarında çalışmaktadırlar.

24 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ
Tüm bu laboratuvarlarda çalışan Kimyagerler birimlerine gelen numunelerin analizinden raporlanmasına ve raporların onaylanmasına kadar geçen tüm süreçte aktif rol almaktadırlar. Ayrıca meslektaşlarımız analizlerinde kullandıkları cihazların kurulması, çalışır hale getirilmesi, kalibre edilmiş cihazlarda amaca uygun ve uluslararası normlara göre analiz yapılması, analiz laboratuarının akredite edilmesi, metotların cihazlar üzerinde testin yapılıp, hazır hale getirilerek; gerçek örneklere uygulanması ve doğruluklarının tespit edilerek sonuçlarının yorumlanması işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

25 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN SORUNLARI

26 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN SORUNLARI
- Ek Gösterge Sorunu . - Yönetici pozisyonundaki kimyager sayısının azlığı. - Mesleki tanınırlığın az olması. - Meslektaşlarımızın yeterli verimlilikle çalıştırılamaması. - Bilimsel çalışmalarda yeterince yer bulamamaları. - Aldıkları akademik ünvanları Kurumlarında kullanamamaları. yatak ve üzeri hastanelerde 1 kimyager kadrosu bulunmasına rağmen hastanelerde kimyagerlerin görev tanımlarının bulunmaması.

27 TEŞEKKÜR EDERİM Uzm. Kim. Güray METE
- Kırklareli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdür V. - KİMDER Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi


"KİMYAGERLERİN ROLÜ KAMU SEKTÖRÜNDE Uzm. Kim. Güray METE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları