Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm. Kim. Güray METE - Kırklareli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdür V. - KİMDER Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm. Kim. Güray METE - Kırklareli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdür V. - KİMDER Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ."— Sunum transkripti:

1 Uzm. Kim. Güray METE - Kırklareli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdür V. - KİMDER Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ

2 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGER İSTİHDAMI

3 TAHMİNİ MEZUN SAYISI - 2011 yılı ÖSYM verilerine göre 79 üniversitede kimya bölümü bulunmaktadır. - Bu 79 bölümün 52 tanesinde aynı zamanda 2. Öğretim Kimya Eğitimi de yapılmaktadır. -2010 yılı kontenjanlarına göre 1.öğretime 5230, 2. öğretime 3760 olmak üzere toplam 8900 kontenjan kimya bölümlerine ayrılmıştır. - 10 yılda mezun kimyager sayısının ise minimum 38 000 olduğu tahmin edilmektedir.

4 KAMUYA ALINAN KİMYAGER SAYISI - Son 10 yılda Kamuda KPSS sınavıyla istihdam edilen Kimyager sayısı 276’ dır. - Son 10 yılda mezun olan Kimyagerlerin ancak % 0.7’ sinin Kamuya atamaları (Kimyager Kadrosunda) gerçekleştirilmiştir.

5 KPSS SINAVI KURUM İÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI KİMYAGERLİK HARİCİ DİĞER KADROLAR KİMYAGER KADROLARI TUS SINAVI BİYOKİMYA UZMANLIĞI KPSS A KADROLARI KPSS ÖĞRETMENLİK KADROLARI KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

6 KPSS SINAVI

7 KPSS VERİLERİ - 2010 KPSS sınavına toplam 800.000 aday girmiştir. - Bunların 17.284 tanesi kimya bölümü mezunudur (KPSS 3 puanına göre) - Bu adayların 5.168’ i eğitim bilimleri (KPSS 10 puan türü) sınavına da katılmıştır.

8 KPSS - KPSS-A Kadroları : Kamu Kurumlarının Müfettiş, Uzman, Denetmen ve Kontrolör Yardımcılığı ile Kaymakam adaylığı kadroları - KPSS-B Kadroları : Kimyager kadroları ve diğer tüm kadrolar olarak tanımlanmaktadır - KPSS-Öğretmenlik Kadroları : Öğretmen alımlarına yönelik sınav olarak adlandırılmaktadır

9 Sınav Türü Puan Türü Genel Kültür Genel Yetenek Eğitim Bilimleri İngilizceHukuk KPSS AKPSS P 12 ++++ KPSS BKPSS P 3 ++ KPSS Öğretmenlik KPSS P 10 +++ KPSS PUAN HESAPLAMALARININ TEST TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ

10 KURUMLAR 200320042005200620072008200920102011TOPLAM Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 001015180002770 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 000200448541 Gümrük Müsteşarlığı 0017110040032 Sağlık Bakanlığı 000000155424 Üniversiteler 10125253423 Toprak Mahsulleri Ofisi 001010102620 Adli Tıp Kurumu 00007600013 Kültür Bakanlığı 00424300013 Maden Tetkik Arama 0050030008 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 0005000027 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. 0000220015 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 0000000404 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 0000000303 Devlet Malzeme Ofisi 0001020003 Türkiye Çay İşletmeleri A.Ş. 0000010102 Eti Maden İşletmeleri Gn. Müdürlüğü 0001000146 Emniyet Genel Müdürlüğü 0001000001 TOPLAM 1038583723382753275 KPSS SINAVIYLA KURUMLARA ALINAN KİMYAGER SAYILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

11 KPSS TARİHLERİ - KPSS A ve KPSS Öğretmenlik kadroları için sınavlar her yıl, - KPSS B kadroları için ise sınav 2 yılda bir yapılmaktadır. - KPSS A puanı ile KPSS B kadrolarına atama yapılmamaktadır. - Sınavların geçerliliği bir sonraki sınava kadardır.

12 KPSS ATAMALARINDA DİL PUANI ŞARTI - Son zamanlarda bazı kadrolar için dil puanı şartı getirilmiştir. KPDS PUAN SEVİYELERİ 90 - 100 arasındaki puanlar (A) Seviyesi 80 - 89 arasındaki puanlar (B) Seviyesi 70 - 79 arasındaki puanlar (C) Seviyesi 60 - 69 arasındaki puanlar (D) Seviyesi 50 - 59 arasındaki puanlar (E) Seviyesi

13 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI

14 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI - Ünvan değişikliği sınavları düzenli aralıklarla tekrarlanan sınavlar değillerdir. - Ünvan değişikliğini bekleyen personel sayısı ve personel ihtiyaçlarıgöz önünde bulundurularak sınavlar yapılmaktadır. - Ünvan Değişikliği sınavında mesleki sorular sorulmaktadır. - Kurum uygun gördüğü bir puanı baraj puanı olarak belirleyebilmektedir. - Ünvan değişikliği sınav soruları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır.

15 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNİ EN SIK YAPAN KURUMLAR - Sağlık Bakanlığı - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

16 SAĞLIK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARIYLA, 2006 yılında 43 2007 yılında 39 ve 2009 yılında 23 olmak üzere Toplam 105 Kimyager istihdamı gerçekleştirmiştir. SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS SINAVLARIYLA 2003-2010 yılları arasında Toplam 20 Kimyager istihdamı gerçekleştirmiştir.

17 TIPTA UZMANLIK (TUS) SINAVI

18 TUS SINAVI Tıpta Uzmanlık Sınavı’na Tıp Dışı Meslek Mensupları (T.D.M.M.İ.) olarak - Fen Fakültesi veya Dengi Fakültelerin Kimya Bölümü Mezunları, - Eczacılık Fakültesi Mezunları - Veteriner Fakültesi Mezunları katılabilmektedir. - Tıp dışı branşlar sadece Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Asistanlık kadrolarını tercih edebilmektedir. - Kimyagerler Biyokimya Uzmanlığı için başvurabilmektedir.

19 TUS SINAVI İÇERİĞİ TESTİN ADISORULARIN GELEBİLECEĞİ ALANLAR TESTTEKİ YAKLAŞIK PAYI Temel Tıp Bilimleri (Test 1) (TTBT-1) Anatomi% 10 Embriyoloi ve Histoloji% 4 Fizyoloji% 6 Tıbbi Biyokimya% 20 Tıbbi Mikrobiyoloji% 20 Tıbbi Patoloji% 20 Tıbbi Farmakoloji% 20

20 TUS SINAVI İÇERİĞİ TESTİN ADISORULARIN GELEBİLECEĞİ ALANLAR TESTTEKİ YAKLAŞIK PAYI Temel Tıp Bilimleri (Test 2) (TTBT-2) Embriyoloi ve Histoloji% 45 Fizyoloji% 45 Tıbbi Biyokimya% 45 Tıbbi Mikrobiyoloji% 45

21 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ

22 - Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kimyagerler Bakanlık Merkez Teşkilatında, Hıfzıssıhha Laboratuvarlarında, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında ve Hastanelerin Biyokimya Laboratuvarlarında çalışmaktadırlar. - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda kimyagerler genellikle İl Kontrol Laboratuarlarında teknik personel olarak hizmet vermekte ve gıda analizlerini gerçekleştirmektedirler.

23 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ - Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kimyagerler İl Çevre Müdürlüğü bünyesindeki Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmakta, çevre kirliliği, atık kontrolü, çevre ile ilgili izinler, tehlikeli atıkları beyanı gibi konularla ilgilenmektedirler. - Gümrük ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde çalışan kimyagerler genellikle Gümrük Laboratuarlarında çalışmaktadırlar.

24 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ -Tüm bu laboratuvarlarda çalışan Kimyagerler birimlerine gelen numunelerin analizinden raporlanmasına ve raporların onaylanmasına kadar geçen tüm süreçte aktif rol almaktadırlar. -Ayrıca meslektaşlarımız analizlerinde kullandıkları cihazların kurulması, çalışır hale getirilmesi, kalibre edilmiş cihazlarda amaca uygun ve uluslararası normlara göre analiz yapılması, analiz laboratuarının akredite edilmesi, metotların cihazlar üzerinde testin yapılıp, hazır hale getirilerek; gerçek örneklere uygulanması ve doğruluklarının tespit edilerek sonuçlarının yorumlanması işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

25 KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN SORUNLARI

26 - Ek Gösterge Sorunu. - Yönetici pozisyonundaki kimyager sayısının azlığı. - Mesleki tanınırlığın az olması. - Meslektaşlarımızın yeterli verimlilikle çalıştırılamaması. - Bilimsel çalışmalarda yeterince yer bulamamaları. - Aldıkları akademik ünvanları Kurumlarında kullanamamaları. - 150 yatak ve üzeri hastanelerde 1 kimyager kadrosu bulunmasına rağmen hastanelerde kimyagerlerin görev tanımlarının bulunmaması.

27 Uzm. Kim. Güray METE - Kırklareli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdür V. - KİMDER Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi TEŞEKKÜR EDERİM


"Uzm. Kim. Güray METE - Kırklareli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdür V. - KİMDER Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi KAMU SEKTÖRÜNDE KİMYAGERLERİN ROLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları