Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SITMA Plasmodium Prof. Dr. Semra KUŞTİMUR.  Türkiye’de P. vivax (Tersiyana sıtması)  S.B Sıtma Savaşı Daire Başkanlığı 1990- 1995 yılları verileri:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SITMA Plasmodium Prof. Dr. Semra KUŞTİMUR.  Türkiye’de P. vivax (Tersiyana sıtması)  S.B Sıtma Savaşı Daire Başkanlığı 1990- 1995 yılları verileri:"— Sunum transkripti:

1 SITMA Plasmodium Prof. Dr. Semra KUŞTİMUR

2  Türkiye’de P. vivax (Tersiyana sıtması)  S.B Sıtma Savaşı Daire Başkanlığı 1990- 1995 yılları verileri:  P. falciparum 62 ( Tropika sıtması)  P. malaria 4 ( Quartana sıtması)  P. ovale 1  Miks sıtma 14 ( 2 etken)

3

4  İnvaziv şekilleri polar hücrelerdir.  Konak hücreye apikal kompleksleri (roptiri proteinleri) ile girerler.  Eritrosit membranında protein,kh ve lipitlerde değişiklik yaparak geçirgenliği artırır.  Hb en önemli O 2, amino asit kaynağıdır. Heme + globin parçacıkları Heme + globin parçacıkları Hemozoin Hemozoin

5 PATOJENİTE  Ekzo –eritrositer evrede karaciğere ait klinik belirti yok  P. vivax ve P. ovale ‘de hipnozoit formlar  Eritrositer şizogoni P. vivax, P. ovale 48 saat P. falciparum 36-48 saat P. falciparum 36-48 saat P. malaria 72 saat P. malaria 72 saat  P. vivax ‘ da 20.000 eritrosit enfekte olunca sıtma nöbetleri başlar.  En çok 50.000 eritrosit enfekte olur (%1-2)

6  Anemi: 4-6 kez devam eden şizogoni K.İ. eritropoezde yavaşlama K.İ. eritropoezde yavaşlama Otoimmun mekanizma Otoimmun mekanizma  Hemoglobinüri Splenomegali  Hemoglobinemi Nötropeni  Trombositopeni  Sitoadherans kapillerlerde tıkanma doku ve organlarda anoksi veya hipoksi doku ve organlarda anoksi veya hipoksi

7  İmmun kompleksler (böbrek, beyin) dolaşımda yavaşlama, tıkanma beyinde ödem ve koma ( serebral sıtma)  Sıtma pigmentleri dalak, karaciğer, beyinde renk değişimi  Hipoglisemi( tropika sıtması) Kinin, kinin türevleri İnsulin salınımı Kinin, kinin türevleri İnsulin salınımı k.c glukogenezis dokuda glukoz tutulumu k.c glukogenezis dokuda glukoz tutulumu

8 P. VİVAX SITMASINDA KLİNİK  Kuluçka dönemi 12-17 gün (8-9 ay)  Prodnom dönemi (başağrısı,bulantı,kusma )  Başlangıçta ateş 2-4 gün düzensiz  Klasik üşüme-titreme ile nöbet  Ateş 40,6 ˚C (öğleden sonra yükselmeye başlar, bulantı,kusma,dudakta uçuk)  Bol terleme

9  Hepato-splenomegali, sarılık, ateş tanı koydurucu  Tedavi edilmeyen, tam radikal tedavi uygulanmayan olgularda spontan iyileşme  Ancak 8-10 hafta sonra nükslerle NÖBET  30-40 hafta sonra uzun dönem nükslerle NÖBET

10

11 PARAZİTOLOJİK TANI  Lamlar temiz olmalı (sabunlu su, alkol)  Erişkinde yüzük,orta parmak ucundan çocukda topuk alt kısmından kan lama alınır çocukda topuk alt kısmından kan lama alınır 1. İNCE YAYMA KAN PREPARATI 1. İNCE YAYMA KAN PREPARATI 2. KALIN DAMLA KAN PREPARATI 2. KALIN DAMLA KAN PREPARATI

12

13  İnce yayma tesbit edilir : metil alkol (3-5 dk) absolü etil alkol,%95 etil alkol(10-15 dk)  Kalın damla tesbit edilmez.  GİEMSA ile boyama : pH 7-7.2 olan saf su ile sulandırılır.(8.5 g NaH2PO4 + 9.7 g KH2PO4 1 Lt saf su içinde eritilir. pH 7.2)  20-30 dk bekletilir. Su ile yıkanır.  Kalın damla şale içindeki saf su ile yıkanmalıdır

14

15

16

17 İNDİREK TANI YÖNTEMLERİ  Antikorları gösterme: İFA,İHA,ELİSA MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ  DNA, ribozomal RNA probl a rı daha özgül  PCR  Nested PCR (Dipstik) (10-15 dk) HIZLI TESTLER (Dipstik) (10-15 dk)  Histidinden zengin proteini saptar(100- 1000 parazit / µl kan)

18

19 ÜLKEMİZDE SITMA TEDAVİSİ  P. vivax’ da klorokine direnç bildirilmemiştir.  DSÖ’ nün önerdiği radikal tedavi uygulanmakta.  Klorokin: Kan şizontosidi, güvenli, iyi tolere edilir. o 15 yaş üzeri kişilerde ve erişkinlerde; 1. ve 2. günlerde 600 mg 1. ve 2. günlerde 600 mg 3. gün 300 mg 3. gün 300 mg o Çocuklara; 1.ve 2. günlerde 10 mg/ kg 1.ve 2. günlerde 10 mg/ kg 3. gün 5 mg/ kg 3. gün 5 mg/ kg

20  Primakin: Kan gametositleri ve karaciğer hipnozoitlerine etkili o Erişkinlerde 1./4. günden itibaren 15 mg (14 gün) o Çocuklarda 1./4. günden itibaren 0.25 mg/kg (14 gün)  Klorokine dirençli P. falciparum tedavisi  Meflokin- kuvvetli ve uzun etkili kan şizontosidi  Kinin veya kinidin  Sulfadoksin  Pirimethamin Fansidar

21 DİĞER İLAÇLAR DİĞER İLAÇLAR  Amodiakin  Diamino-diafenilsülfon (DDS veya Dapson)  Proguanil ( Klorquanid)- klorokinle kombine  Tetrasiklin- doksisiklin  Klindamisin  Artemisin- hızlı etkili şizontosit

22 TOKSOPLAZMOZ  Toxoplasma gondii  Kesin konak kedi  Etobur,otobur ve omnivor canlılar ara konak  Kedi dışkısı ile milyonlarca ookist atılır.  Kist içeren az pişmiş veya çiğ etlerle, ooksit içeren su ve gıdalarla bulaşabilir.  Akut enfeksiyon geçiren anneden fetusa transplatensal yol,organ plantasyonu,kan nakli ile geçebilir.

23

24 İMMUN SİSTEMİ SAĞLAM KİŞİLERDE AKKİZ TOKSOPLAZMOZ İMMUN SİSTEMİ SAĞLAM KİŞİLERDE AKKİZ TOKSOPLAZMOZ  %10-20’ sinde oluşan servikal lenfadenopati ile hasta gelir.  Ağrısız, hareketli 3 cm’ den büyük, sert veya yumuşak lenf nodülleri  Ateş, halsizlik, gece terlemeleri, kas ağrıları, boğaz ağrısı,döküntü, hepatosplenomegali, karın ağrısı, korioretinit  Semptomlar birkaç ayda kaybolur.  İyileşmeyen,kronikleşen olgularda görülür.

25 İMMUN SİSTEMİ BASKILANMIŞ OLANLARDA AKKİZ veya REAKTİV TOKSOPLAZMOZ AIDS’li Olgularda; Beyin, akciğer ve göz tutulumuBeyin, akciğer ve göz tutulumu Akut solunum yetmezliği ile multiorgan tutulumuAkut solunum yetmezliği ile multiorgan tutulumu Toksoplazmik ensefalitToksoplazmik ensefalit Pulmonar tutulumPulmonar tutulum AIDS Dışı Olgular; Santral sinir sistemiSantral sinir sistemi Myokardial, pulmoner toksoplazmozMyokardial, pulmoner toksoplazmoz Tedavi edilmeyen olguların %99 unda ölümTedavi edilmeyen olguların %99 unda ölüm

26 OKÜLER TOKSOPLAZMOZ  Toksoplazmik korioretinit ( göz ağrısı, görmede azalma)  Sağlam bireylerde subklinik seyreder.

27 Konjenital Toksoplazmozda Klinik Belirtiler Hamileliğin ilk 3 ayında bulaşma: Abortus Ölü doğum Hamilelik sonlandırılabilir 2. ve 3. trimestırda bulaşma: Mikrosefali Hidrosefali Beyinde kalsifikasyon Genel sarılık Hepatomegali Korioretinit

28 TANI Direk İnceleme:  Mikroskobi: BOS, heparinize sıvı, salgılar, doku örnekleri Giemsa ile boyanır  Antijen saptama : Doku kesitlerinde,doku kültürlerinde immunofloresan  Nukleik asit saptama: PCR (amniyotik sıvıda konjenital toksoplazmoz tanısında çok duyarlı çok duyarlı İzolasyon Yöntemleri:  Hücre kültürleri, fareye inokulasyon

29

30 Serolojik Testler  Antikor saptama: Metilen mavisi boyama testi (SFDT) Metilen mavisi boyama testi (SFDT) Aglütinasyon testleri, IFA, EIA Aglütinasyon testleri, IFA, EIA Ig G avidite testi ( enfeksiyonun en az 4-5 ay içinde oluştuğunu saptar) Ig G avidite testi ( enfeksiyonun en az 4-5 ay içinde oluştuğunu saptar)  Yeni enfeksiyonu gösteren testler: Özgül Ig A ve özgül Ig E antikorlarını saptayan Özgül Ig A ve özgül Ig E antikorlarını saptayan

31

32 Özgül Ig G Testi Özgül Ig G Testi Ig G (-) Ig G (+) Ig G (+), Ig M (-) 6 aydan fazla enf Ig G(+), Ig M (+) Son 2 yıl içinde enf, veya yanlış + Ig M Ig G avidite yüksek: En az 12 haftadan önce enf Ig G avidite düşük: Olası yeni enf İlk örnekten 3 hafta sonra ikinci örnek alınır. Her 2 örnekte Ig G, Ig M ve Ig G avidite sonuçlarının konfirmasyonu için lab a gönderilir. Gerekliyse müdahale öncesi aglütinasyon farklılığı, Ig A ve Ig E test edilir. Özgül Ig M testi Avidite testi

33 Hamilelerde tanısı konmuş akut enf Her 2-4 haftada bir fetal ultrasound Amniyotik sıvı örneği alınmalı Amniyotik sıvı örneği alınmalı Amniyotik sıvı sedimenti Amniyotik sıvı sedimenti PCR Fare veya doku kültür PCR Fare veya doku kültür inokülasyonu inokülasyonu Teki/ ikisi birlikte (+): Enf Teki/ ikisi birlikte (+): Enf İkisi de (-):Belki enf, yenidoğan değerlendirilmeli İkisi de (-):Belki enf, yenidoğan değerlendirilmeli

34 TEDAVİ  Primetamin + sulfadiazin: Konj. toks, oküler toks, AIDS’li hastalarda kullanılıyor  Spiramisin: Hamilelerde fetüsü korumak  Primetamin ve sulfadiazin + lökovarin: Immun sist. baskılanmışlarda

35  İkincil Alternatif İlaçlar:  Primetamin ve klindamisin + lökovarin  Primetamin / Sulfadiazin + atovakuan: Hafif tablolu erişkinlerde  Diğer İlaçlar:  Azitromisin  Klaritromisin  Dapson Primetamin ile kombine

36 LEŞMANYOZ  Doğal kaynaklar  Vahşi ve evcil karnivorlar  Küçük memeliler  İnsanlar  Vektörler  Phlebotomus  Lutzomyia cinsi kum sinekleri

37 Klinik Tablo: Visseral leşmanyoz Kutanöz leşmanyoz Mukokutanöz leşmanyoz Diffüz kutanöz leşmanyoz Post kalaazar dermal leşmanyoz Etkenler: L. infantum, L. donovani, L. chagasi L.infantum, L. tropica, L.major,L.mexicana, L. chagasi, L. braziliensis L. braziliensis, L. donovani, L. panamensis L. mexicana,

38 Türkiye’ de Visseral Leşmanyoz  Etken; L. infantum  Rezervuar; Köpekler  Genellikle 12 yaş altı çocuklarda  1997-2000 yılları S.B. verileri 78 Akdeniz bölgesi 78 Akdeniz bölgesi 30 Ege bölgesi 30 Ege bölgesi 30 Orta Anadolu bölgesi 30 Orta Anadolu bölgesi

39 VL’ un Klinik Belirtileri  RES hücrelerini enfekte eder. Ateş Kilo kaybı Splenomegali Anemi Hepatomegali Lenfadenopati Öksürük İştah kaybı İshal Ödem (L. chagasi)

40 Türkiye’de Kutanöz Leşmanyoz  Endemik, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şanlıurfa’ da en çok  Çukurova, Ege, Marmara, Batı Akdeniz, Orta Anadolu’ da da görülür.  L. tropica en sık görülen etken (kuru tip)  L. major ve L. infantum Adana’ da.  1988-2001 yılları arasında 30.089 olgu

41 KL’ de Klinik Belirtiler  Subklinik kalabilir.  1-12 hafta kuluçka dönemi  Eritemli papül ağrısız nodül ülser kabuklanma nedbe dokusu ile iyileşme  Yaş tipte lezyon geniş, iltihaplı,hızlı ilerler kısa sürede nedbe ile iyileşir.  Sekonder bakteriyel enf sık görülür, ağrı yapar.

42 Leşmanyozda TANI  VL: Dalak,lenf nodu,K.İ aspirasyonları,k.c biyopsisi,venöz kan buffy coat,idrar,BAL sıvısı, plevral effüzyon,GIS biyopsi, orofarinks örnekleri  KL:Kutanöz lezyon %70 alkol ile iyice temizlenir. Ülser tabanı bistüri ile kazınır. Aspirasyon, punch biyopsi örnekleri

43

44 TANI  Boyalı preparatların mikroskobik incelenmesi (Giemsa)  Kültür: NNN besiyeri, %30 fetal sığır serumlu Drosophila besiyeri  Moleküler teknikler  Serolojik testler: Formol jel testi (Ig G, Ig M’ de ) Formol jel testi (Ig G, Ig M’ de ) IFA, ELİSA, Immunblot, Dipstik testi IFA, ELİSA, Immunblot, Dipstik testi (k39 ag) (k39 ag)

45

46

47

48

49

50

51 TEDAVİ  Kriyoterapi,ısıtma,cerrahi eksizyon  Na stiboglukonat (VL,KL)  Meglümin antimoniat (KL)  Pentamidin isetiyonat (VL için alternatif)  AMB ve lipozomal AMB  Allopurinol (KL)  Heksadesil fosfokolin (Miltefosine – VL,KL)

52 TRİKOMONYAZ  Trichomonas vaginalis  Ürogenital sistem patojeni  Seksüel yolla bulaşır.  Sadece trofozoit formu bulunur.

53 Klinik Önemi  Kadınlarda: Vajinit, servisit,üretrit Bol,sıvı,yeşilimsi,köpüklü,kötü kokulu akıntı Bol,sıvı,yeşilimsi,köpüklü,kötü kokulu akıntı Vajinal ve vulvar kaşıntı Vajinal ve vulvar kaşıntı %20 oranında dizüri %20 oranında dizüri  Erkeklerde: Asemptomatik Üretrit Üretrit  HIV geçisinde kofaktör.  Yenidoğan pnömonisinin bir etkeni

54

55 TANI  Direk inceleme: vajinal ve üretral akıntı,prostatik sekresyon,idrar sedimenti Taze örnek + 1 damla SF veya Ringer eriyiği Taze örnek + 1 damla SF veya Ringer eriyiği 1 saat içinde bakılmalıdır !!!!!! 1 saat içinde bakılmalıdır !!!!!!  Boyama Yöntemleri: Giemsa,Gram, May-Grünwald

56

57  Kültür: CPLM (laktoz,sistein,k.c ekstresi,maltoz) TYM (Tripticase- Yeast extract –maltose) TYM (Tripticase- Yeast extract –maltose) Diamond TPS-1 besiyerleri Diamond TPS-1 besiyerleri  Antijen saptama yöntemleri: Hızlı,kolay tanı LA testi (duyarlılığı yüksek) LA testi (duyarlılığı yüksek) Immunfloresan Immunfloresan Dipstik testi Dipstik testi  NA saptama yöntemleri (%90 duyarlı, %98 özgül) Ticari kit yok Ticari kit yok İdrar örneklerinde duyarlılık düşük İdrar örneklerinde duyarlılık düşük

58 TEDAVİ  Metronidazol oral tercih edilir. 3 x 250 mg/ gün 7 günlük tedavi 3 x 250 mg/ gün 7 günlük tedavi  Secnidazol: Yan etkileri az Erişkin 4 x 500 mg tek doz Erişkin 4 x 500 mg tek doz Çocuk 30 mg / kg tek doz Çocuk 30 mg / kg tek doz  Tinidazol Eşler birlikte tedavi edilmelidir. Eşler birlikte tedavi edilmelidir.


"SITMA Plasmodium Prof. Dr. Semra KUŞTİMUR.  Türkiye’de P. vivax (Tersiyana sıtması)  S.B Sıtma Savaşı Daire Başkanlığı 1990- 1995 yılları verileri:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları