Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises. Norwegian experiences By Nils-Petter Wedege Deputy Director General The Norwegian.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises. Norwegian experiences By Nils-Petter Wedege Deputy Director General The Norwegian."— Sunum transkripti:

1 1 Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises. Norwegian experiences By Nils-Petter Wedege Deputy Director General The Norwegian Labour Inspectorate

2 2 Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises. Norwegian experiences By Nils-Petter Wedege Deputy Director General The Norwegian Labour Inspectorate

3 3

4 4 Changes in working life and OSH Higher efficiency  Timepressure/stress Reorganisation of enterprises, increased competition, individualisation  Precarious situations and insecurity Structural changes, Internationalisation, Demography  New risk concept

5 5 Main Goals and Strategy for OSH Goals:  A fully satisfactory OSH situation for everybody  Safe and secure contract conditions  Meaningful work for the individual Strategy:  Introduction of OSH Management Systems

6 6 Temel Presnipler  Üçlü işbirliği  Kapsamlı mevzuat  Riske dayalı teftiş programları  Sistem yaklaşımı

7 7 Mevzuatın Amacı:  Tam anlamıyla yeterli bir çalışma ortamı sağlamak  Her birey için emniyetli ve güvenli çalışma koşulları ve anlamlı bir iş sağlamak  Kamu otoritelerinin gözetiminde işveren ile çalışanın işbirliği yapması için gerekli olan temeli sağlamak

8 8 Üçlü işbirliği  Norveç’te yılların geleneği: Kanunlar ve mevzuatlarla kuruldu Gönüllü  Sosyal Tarafların etkili olduğu alanlar: Mevzuat Politika Teftiş Programları

9 9 Riske Dayalı Teftiş  Yüksek risk içeren sektörlerin, işletmek- lerin ve çalışma koşullarının belirlenmesi  Teftişin “en kötü” işletmeler üzerinde yoğunlaştırılması  Teftişlerin çalışanların en çok faydalanabileceği alan ve işletmelere yoğunlaştırılması

10 10 Norveç yaklaşımı: Varsayım: İşletmelerde İSG ile ilgili sistematik bir çalışma zorunlu olarak çalışma ortamının gelişmesine yol açacaktır.

11 11 İç Kontrol (IC) Tanımı İşletmelerdeki aktivitelerin  planlandığını,  organize edildiğini,  uygulandığını ve  muhafaza edildiğini garanti etmek için sağlık, çevre ve güvenlikle ilgili mevzuata uygun olarak ortaya konan yönetmelikler doğrultusunda sistematik tedbirler.

12 12 Neden bir İç Kontrol Yönetmeliği?  İşverenin sorumluluklarını daha çok vurgulamak  İş teftiş kurullarını daha etkin hale getirmek

13 13 İki temel prensip İşverenin zorunlulukları:  Yetkili kişilerin/organların gerekliliklerinin karşılanmasını sağlayacak sistematik tedbiler almak  Oluşturulan tedbirleri belgelendirmek

14 14 İç Kontrol Kavramındaki Yenilik Önceden:  Ayrıntılı teftişler Şimdi:  İşletmelerin kendi içlerinde düzenlediği İSG gözetimi Yönetmelik şunu gerektiriyor:  İşletme düzeyinde sistemli ve sürekli eylemler

15 15 İç Kontrol kavramının gerektirdikleri:  Sistemin tanıtılmasında işverenin tam desteği ve bağlılığı  İşveren ve çalışanlar arasında demokratik bir diyalog

16 16 İç Kontrol yönetmeliğinin başlıca özellikleri  Risk değerlendirmesi yapmak  Alınacak tedbirleri planlamak  Alınan tedbirleri uygulamak  Sistemli Kontrol

17 17 Bir İç Kontrol Sisteminin Yapısı Tedbirleri Planlama İSG Hedefleri ve Değerlendirme İSG Hedefleri ve Değerlendirme Tedbirleri Uygulama Tedbirleri Uygulama Sonuçlar Kontrol Sapmalar Analiz ve düzeltme Analiz ve düzeltme

18 18 İSG-Yönetim Sistemi ILO definition: A set of interrelated and interacting elements to establish OSH policy and objectives and to achieve those objectives

19 19 İSG-YS ve Kalite Garantisi (KG) Prensipler burada da aynıdır:  Durum değerlendirme  Hedef oluşturma  Tedbirleri planlama  Tedbirleri uygulama  Sonuçları ölçme  Hedef ya da tedbirleri gereksinime göre uyarlama

20 20 Steering loop of a Management System Establish Objectives Assess the situation Plan and implement measures Measure and adjust

21 21 İSG-YS  İSG’yi geliştirmek için bütünsel bir yaklaşımdır  İSG alanında Kalite Garantisi anlamına gelir  İç Kontrol bir İSG-YS’dir

22 22 İSG-YS – işletme yönetimleri için bir güç bir durum İSG-YS’nin gelişimi işletmenin:  Büyüklüğüne  Karmaşıklığına  Risklere ve  Tipine bağlıdır.

23 23 Bir kez daha temel prensipler  İşverenin sorumluluğu ve bağlılığı  Demokratik diyalog

24 24 Ana konular  Çalışanların bilgisi  Çalışanların katılımı  İSG hedefleri  Sorumlulukların tanımlanması  Risklerin değerlendirilmesi ve tedbirlerin planlanması  Tedbirlerin uygulanması  Sistemli kontrol

25 25 Yönetim açısından başlıca güçlükler  Tam bağlılık  Çalışanlarla işveren arasındaki diyalog  Yeterliliği sağlama  Kaynak dağılımı

26 26 İSG-YS ve küçük işletmeler  Sınırlı kaynaklar  Devamsızlık  Açık istikrarsızlık  Yasal çerçevenin aşırı karmaşık oluşu

27 27 Küçük işletmelerde İSG-YS için anahtar Basitleştirin Sistemi gerekliliklere uygun olarak daraltın ya da genişletin

28 28 Risk değerlendirmesi Üç soru:  Nerede sorun çıkabilir?  Bunu nasıl önleyebiliriz?  Sorundan kaynaklanacak sonuçlar nasıl azaltılabilir?

29 29 İSG-YS ve Yeni Tehlikeler Prensipler burada da aynıdır:  Durum değerlendirme  Hedef oluşturma  Tedbirleri planlama  Tedbirleri uygulama  Sonuçları ölçme  Hedef ya da tedbirleri gereksinime göre uyarlama

30 30 System Audit – Definition A systematic investigation of the enterprise to assess if the OSH-MS activities and its outcome are in compliance with planned measures and if they are carried out in an effective way to fulfill the objectives

31 31 İş Teftiş Kurulu ve sistem denetimi  Hedefler belirlenmiş mi?  Değerlendirme yapılmış mı?  Risk analizi gerçekleştirilmiş mi?  Plan yapılmış ve uygulanmış mı?  Sonuçlar izleniyor mu?  Hedefler/tedbirler gereğince uyarlanıyor mu?

32 32 Sistem Denetimleri Sistemin aşağıdakileri sağlayıp sağlamadığına karar vermelidir:  İSG politikasına uygun  Etkin bir biçimde entegre edilmiş  Yasal gerekliliklere uygun

33 33 İSG-YS ve İş Teftiş kaynakları  Sistem denetimi kaynağa ihtiyaç duyar  Enformasyon ve rehberlik kaynağa ihtiyaç duyar

34 34 Teftişin hedefi: İşletmelerde sürekliliği olan ve sistemli İSG aktiviteleri düzenleyebilmek yolunda bir tutum ve davranış değişikliği

35 35 Çıkarılacak bazı sonuçlar İSG-YS  Bütünsel bir yaklaşım  Sağlık ve Güvenliğin Kalite Garantisi  Yeni güçlüklerin üstesinden geliyor  KOBİ’ler için de bir araç İSG-YS etkili ancak:  Teftiş Kurulları için kaynak gerektiriyor  Teftiş Kurulları Müfettişler adına yeni bir takım yeterlilikler gerektiriyor.

36 36 Özet İç Kontrol ya da SG ile ilgili sistemli çalışmanın anlamı:  SG hedefleri belirlenmiştir  Yapılan işle ilgili sorumluluklar iyi tanımlanmıştır  Risk değerlendirmesi yapılmıştır  Riski azaltacak tedbirler alınmıştır  Rutin süreçler / prosedürler oluşturulmuştur  İç Kontrol sisteminin kontrolü sağlanmıştır  Çalışanların katılımı söz konusudur  Çalışanlar SG işleriyle ilgili olarak eğitilmektedir

37 37 Özet İşleyen bir İç Kontrol Sistemi ile ilgili olarak işletmeler ne düşünüyor:  %85’i iç kontrolün sakatlanma oranını düşürdüğünü düşünüyor  %76’sı iç kontrolün iş kaynaklı hastalık oranını büyük ölçüde düşürdüğünü düşünüyor  Büyük bir çoğunluk iç kontrolün sonuç olarak ekonomik fayda sağlayacağını umuyor

38 38 Avrupa’daki ve Kuzey ülkelerindeki Eğilimler Yasal gelişim: önceden  ”sınır değerler” presnibi şimdi  ”ideal iş yaşamı” kavramı önceden :  Güvenlik konuları, mesleki hastalıklar ve iş kazaları şimdi  psikososyal konular, iş yeri düzenlemeleri ve idaresi (İSG – MS)

39 39 Kavramsal Risk Modeli

40 40 Working Environment has Concequences for:  our well-being, welfare and life quality  health, illness, injuries and worrying  safety for life and health, properties and natural environment  economy, productivity and efficiency

41 41 By Nils-Petter Wedege Deputy Director General The Norwegian Labour Inspectorate Vice-president IALI Riske Dayalı Teftiş

42 42 Riske Dayalı Teftiş  Yüksek risk içeren sektörlerin, işletmek- lerin ve çalışma koşullarının belirlenmesi  Teftişin “en kötü” işletmeler üzerinde yoğunlaştırılması  Teftişlerin çalışanların en çok faydalanabileceği alan ve işletmelere yoğunlaştırılması

43 43 Riske Dayalı Teftiş  Karar almayı destekleyen bir araç geliştirmiştir  Kampanyalar için uzun vadeli planlar hazrılamakta kullanılmıştır  Sanayi kollarına ve temalara 1 – 4 arası risk faktörlleri verilen bir matriks oluşturulmuştur  Bu matriks sanayi ve temalarla ilgili öncelikleri belirlemede kullanılmıştır  Aynı zamanda müfettişler tarafından da temalarla ilgili öncelik belirlerken kullanılmıştır  Ancak yerel olarak işletmelerin seçimi müfettişler tarafından yapılmaktadır

44 44 Kavramsal Risk Modeli

45 45 Risk nedir? Frequency of loss High Low Loss valueLowHigh Risk = f(Sıklık;Değer) L = Large M = Medium S = Small

46 46 “Makine Endüstrisi” için Risk Matriksi” Frequency of loss High Low Loss valueLowHigh Risk = f(Frequency;Value) L = Large M = Medium S = Small Fatalities Noise Chemical s

47 47 Risk Matriksi BranchAccidentsChemicalsNoiseEtc.Total Agriculture Mining Food Processing Mechanical industry

48 48 Öncelik belirleme süreci

49 49 Conceptual Risk Model

50 50 Riske Dayalı Teftişler için Kararı Destekleyen bir Araç Makine Endüstrisi  Kazalar  Maruziyet: Kimyasallar Gürültü Ağır kaldırma Psikososyal stres – Zaman sınırlamasının baskısı

51 51 Makine Endüstrisi Kampanyası – örnek Hedefler:  > 10 çalışan için işleyen bir İç Kontrol sistemi  < 10 çalışan için %50 işleyen bir İç Kontrol Sistemi  Tüm işletmelerde Sağlık ve Güvenlik personeli bulunmalı  2000 yılına kadar kaza oranlarında %20 azalma  Kimyasallara, gürültüye ve psiko-sosyal strese maruziyette azalma

52 52 Kaza Kontrol Araçları  Makinelerle ilgili direktifin gerektirdiklerinin İç Kontrol sistemine dahil edilip edilmediğinin kontrolü  Tüm işletmelere makinelerle ilgili direktife ilişkin bilgi verilmesi  Çalışanların eğitimine ağırlık verilmesi  For enterprises with high risks: issue immediate orders to introduce specific safety measurements and to introduce IC-system on a short notice.  Focusing on registration of hazardous occurrences

53 53 Maruziyet Kontrol Araçları  Kimyasal kirleticilerin belirlenmesi  Kimyasallarla ilgili dosyalar  Dosyaların güncellenmesi ile ilgili prosedürler  Kimyasalların kullanımıyla ilgili prosedürler  Gürültünün azaltılmasına yönelik planlar  İşitme kaybını önlemek için tedbirler ve kontrol yöntemleriyle ilgili prosedürler

54 54 Makine Enddüstrisi Kampanyası - Sonuçlar

55 55 Makine Endüstrisinde Sağlık ve Güvnlik Personeli Employees (N) Enterprises (N) Employees (N) H&S-Pers. 1996 (%) H&S-Pers. 1999 (%) < 10164066301540 > 101330836005684

56 56 Sonuçlar  İç Kontrol Sağlık ve Güvenliğin Kalite Kontrolüdür  İç KOntrol işletmelerdeki Sağlık ve Güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için iyi bir araçtır  Riske dayalı teftişle birlikte İç Kontrol aynı zamanda İş Teftiş Kurulları için de etkin bir araçltır  İşletmelerin %85’inde kazaların azalması beklenmektedir  İşle ilgili hastalıkların %75 oranında azalması beklenmektedir  İşletmelerin büyük çoğunluğu ekonomik iyileşme beklentisi içindedir


"1 Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises. Norwegian experiences By Nils-Petter Wedege Deputy Director General The Norwegian." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları