Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises"— Sunum transkripti:

1 Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises
Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises. Norwegian experiences By Nils-Petter Wedege Deputy Director General The Norwegian Labour Inspectorate

2 Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises
Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises. Norwegian experiences By Nils-Petter Wedege Deputy Director General The Norwegian Labour Inspectorate

3

4 Changes in working life and OSH
Higher efficiency Timepressure/stress Reorganisation of enterprises, increased competition, individualisation Precarious situations and insecurity Structural changes, Internationalisation, Demography New risk concept

5 Main Goals and Strategy for OSH
A fully satisfactory OSH situation for everybody Safe and secure contract conditions Meaningful work for the individual Strategy: Introduction of OSH Management Systems

6 Temel Presnipler Üçlü işbirliği Kapsamlı mevzuat
Riske dayalı teftiş programları Sistem yaklaşımı

7 Mevzuatın Amacı: Tam anlamıyla yeterli bir çalışma ortamı sağlamak
Her birey için emniyetli ve güvenli çalışma koşulları ve anlamlı bir iş sağlamak Kamu otoritelerinin gözetiminde işveren ile çalışanın işbirliği yapması için gerekli olan temeli sağlamak

8 Üçlü işbirliği Norveç’te yılların geleneği:
Kanunlar ve mevzuatlarla kuruldu Gönüllü Sosyal Tarafların etkili olduğu alanlar: Mevzuat Politika Teftiş Programları

9 Riske Dayalı Teftiş Yüksek risk içeren sektörlerin, işletmek-lerin ve çalışma koşullarının belirlenmesi Teftişin “en kötü” işletmeler üzerinde yoğunlaştırılması Teftişlerin çalışanların en çok faydalanabileceği alan ve işletmelere yoğunlaştırılması

10 Norveç yaklaşımı: Varsayım: İşletmelerde İSG ile ilgili sistematik bir çalışma zorunlu olarak çalışma ortamının gelişmesine yol açacaktır.

11 İç Kontrol (IC) Tanımı İşletmelerdeki aktivitelerin planlandığını,
organize edildiğini, uygulandığını ve muhafaza edildiğini garanti etmek için sağlık, çevre ve güvenlikle ilgili mevzuata uygun olarak ortaya konan yönetmelikler doğrultusunda sistematik tedbirler.

12 Neden bir İç Kontrol Yönetmeliği?
İşverenin sorumluluklarını daha çok vurgulamak İş teftiş kurullarını daha etkin hale getirmek

13 İki temel prensip İşverenin zorunlulukları:
Yetkili kişilerin/organların gerekliliklerinin karşılanmasını sağlayacak sistematik tedbiler almak Oluşturulan tedbirleri belgelendirmek

14 İç Kontrol Kavramındaki Yenilik
Önceden: Ayrıntılı teftişler Şimdi: İşletmelerin kendi içlerinde düzenlediği İSG gözetimi Yönetmelik şunu gerektiriyor: İşletme düzeyinde sistemli ve sürekli eylemler

15 İç Kontrol kavramının gerektirdikleri:
Sistemin tanıtılmasında işverenin tam desteği ve bağlılığı İşveren ve çalışanlar arasında demokratik bir diyalog

16 İç Kontrol yönetmeliğinin başlıca özellikleri
Risk değerlendirmesi yapmak Alınacak tedbirleri planlamak Alınan tedbirleri uygulamak Sistemli Kontrol

17 Bir İç Kontrol Sisteminin Yapısı
İSG Hedefleri ve Değerlendirme Tedbirleri Planlama Tedbirleri Uygulama Analiz ve düzeltme Sonuçlar Sapmalar Kontrol

18 to achieve those objectives
İSG-Yönetim Sistemi ILO definition: A set of interrelated and interacting elements to establish OSH policy and objectives and to achieve those objectives

19 İSG-YS ve Kalite Garantisi (KG)
Prensipler burada da aynıdır: Durum değerlendirme Hedef oluşturma Tedbirleri planlama Tedbirleri uygulama Sonuçları ölçme Hedef ya da tedbirleri gereksinime göre uyarlama

20 Steering loop of a Management System
Establish Objectives Assess the situation Measure and adjust Plan and implement measures

21 İSG-YS İSG’yi geliştirmek için bütünsel bir yaklaşımdır
İSG alanında Kalite Garantisi anlamına gelir İç Kontrol bir İSG-YS’dir

22 İSG-YS – işletme yönetimleri için bir güç bir durum
İSG-YS’nin gelişimi işletmenin: Büyüklüğüne Karmaşıklığına Risklere ve Tipine bağlıdır.

23 Bir kez daha temel prensipler
İşverenin sorumluluğu ve bağlılığı Demokratik diyalog

24 Ana konular Çalışanların bilgisi Çalışanların katılımı İSG hedefleri
Sorumlulukların tanımlanması Risklerin değerlendirilmesi ve tedbirlerin planlanması Tedbirlerin uygulanması Sistemli kontrol

25 Yönetim açısından başlıca güçlükler
Tam bağlılık Çalışanlarla işveren arasındaki diyalog Yeterliliği sağlama Kaynak dağılımı

26 İSG-YS ve küçük işletmeler
Sınırlı kaynaklar Devamsızlık Açık istikrarsızlık Yasal çerçevenin aşırı karmaşık oluşu

27 Küçük işletmelerde İSG-YS için anahtar
Basitleştirin Sistemi gerekliliklere uygun olarak daraltın ya da genişletin

28 Risk değerlendirmesi Üç soru: Nerede sorun çıkabilir?
Bunu nasıl önleyebiliriz? Sorundan kaynaklanacak sonuçlar nasıl azaltılabilir?

29 İSG-YS ve Yeni Tehlikeler
Prensipler burada da aynıdır: Durum değerlendirme Hedef oluşturma Tedbirleri planlama Tedbirleri uygulama Sonuçları ölçme Hedef ya da tedbirleri gereksinime göre uyarlama

30 System Audit – Definition
A systematic investigation of the enterprise to assess if the OSH-MS activities and its outcome are in compliance with planned measures and if they are carried out in an effective way to fulfill the objectives

31 İş Teftiş Kurulu ve sistem denetimi
Hedefler belirlenmiş mi? Değerlendirme yapılmış mı? Risk analizi gerçekleştirilmiş mi? Plan yapılmış ve uygulanmış mı? Sonuçlar izleniyor mu? Hedefler/tedbirler gereğince uyarlanıyor mu?

32 İSG politikasına uygun Etkin bir biçimde entegre edilmiş
Sistem Denetimleri Sistemin aşağıdakileri sağlayıp sağlamadığına karar vermelidir: İSG politikasına uygun Etkin bir biçimde entegre edilmiş Yasal gerekliliklere uygun System Audit is for many labour inspectorates a new concept that needs time to be adopted and fully understood. The process of running a System Audit is often very comprehensive. The method is demanding both concerning competence and resources. Usually the inspector will not inspect the whole enterprise or audit all aspects because that will be too time consuming. All inspections should be risk-based which means that certain problem areas that are regarded as more hazardous than others should be focused. In depth studies have to be done for these particular areas to assess if the OSH-MS is working properly.

33 İSG-YS ve İş Teftiş kaynakları
Sistem denetimi kaynağa ihtiyaç duyar Enformasyon ve rehberlik kaynağa ihtiyaç duyar The inspection as such will take longer time than before. System Audit demands more planning in advance, it demands a thorough discussion with employers as well as with workers or their representatives, it involves often more than one inspector, it demands preparatory meetings before the audit and closing meeting. All this will of course depend on the size and complexity of the enterprise and of the present hazards. The second reason is that since the concept is new for most enterprises, the inspectorate will have obligations to inform and advice enterprises on how to establish an OSH-MS and how to make it work continuously. Information has always been a substantial part of the inspections and even more so now. It is very important that a positive dialogue could be created between the inspector and the management of the enterprise. This will enhance the possibility to introduce OSH-MS in an effective way. All this will require highly skilled inspectors, inspectors who both are knowledgeable about management systems and that kind of culture but also inspectors who are able to convey the message. It is very much a question of pedagogical skill. This will at least in an initial phase require intensively training of inspectors to build up their competence and self-confidence. Again a question of using resources to be able to change the culture and the way of approaching enterprises.

34 Teftişin hedefi: İşletmelerde sürekliliği olan ve sistemli İSG aktiviteleri düzenleyebilmek yolunda bir tutum ve davranış değişikliği

35 Çıkarılacak bazı sonuçlar
İSG-YS Bütünsel bir yaklaşım Sağlık ve Güvenliğin Kalite Garantisi Yeni güçlüklerin üstesinden geliyor KOBİ’ler için de bir araç İSG-YS etkili ancak: Teftiş Kurulları için kaynak gerektiriyor Teftiş Kurulları Müfettişler adına yeni bir takım yeterlilikler gerektiriyor. Laws and regulations, tariff regulations, taxation systems and insurance arrangements often pull in different directions thus hampering enterprises from establishing a good working environment. The Labour Inspectorates are only partly able to influence these framework conditions. It is therefore vital to develop dialogue and co-operation with those organisations, institutions and public agencies that can influence the will and ability to work systematically on H&S in enterprises. It is of utmost importance to create as far as possible, a joint understanding regarding problems, opportunities and measures.

36 Özet İç Kontrol ya da SG ile ilgili sistemli çalışmanın anlamı:
SG hedefleri belirlenmiştir Yapılan işle ilgili sorumluluklar iyi tanımlanmıştır Risk değerlendirmesi yapılmıştır Riski azaltacak tedbirler alınmıştır Rutin süreçler / prosedürler oluşturulmuştur İç Kontrol sisteminin kontrolü sağlanmıştır Çalışanların katılımı söz konusudur Çalışanlar SG işleriyle ilgili olarak eğitilmektedir

37 Özet İşleyen bir İç Kontrol Sistemi ile ilgili olarak işletmeler ne düşünüyor: %85’i iç kontrolün sakatlanma oranını düşürdüğünü düşünüyor %76’sı iç kontrolün iş kaynaklı hastalık oranını büyük ölçüde düşürdüğünü düşünüyor Büyük bir çoğunluk iç kontrolün sonuç olarak ekonomik fayda sağlayacağını umuyor

38 Avrupa’daki ve Kuzey ülkelerindeki Eğilimler
Yasal gelişim: önceden ”sınır değerler” presnibi şimdi ”ideal iş yaşamı” kavramı önceden: Güvenlik konuları, mesleki hastalıklar ve iş kazaları psikososyal konular, iş yeri düzenlemeleri ve idaresi (İSG – MS)

39 Kavramsal Risk Modeli

40 Working Environment has Concequences for:
our well-being, welfare and life quality health, illness, injuries and worrying safety for life and health, properties and natural environment economy, productivity and efficiency

41 Riske Dayalı Teftiş By Nils-Petter Wedege Deputy Director General
The Norwegian Labour Inspectorate Vice-president IALI

42 Riske Dayalı Teftiş Yüksek risk içeren sektörlerin, işletmek-lerin ve çalışma koşullarının belirlenmesi Teftişin “en kötü” işletmeler üzerinde yoğunlaştırılması Teftişlerin çalışanların en çok faydalanabileceği alan ve işletmelere yoğunlaştırılması

43 Riske Dayalı Teftiş Karar almayı destekleyen bir araç geliştirmiştir
Kampanyalar için uzun vadeli planlar hazrılamakta kullanılmıştır Sanayi kollarına ve temalara 1 – 4 arası risk faktörlleri verilen bir matriks oluşturulmuştur Bu matriks sanayi ve temalarla ilgili öncelikleri belirlemede kullanılmıştır Aynı zamanda müfettişler tarafından da temalarla ilgili öncelik belirlerken kullanılmıştır Ancak yerel olarak işletmelerin seçimi müfettişler tarafından yapılmaktadır

44 Kavramsal Risk Modeli

45 Risk nedir? L = Large M = Medium S = Small Risk = f(Sıklık;Değer) High
Frequency of loss Low Low Loss value High Risk = f(Sıklık;Değer)

46 “Makine Endüstrisi” için Risk Matriksi”
High Chemicals Noise L = Large M = Medium S = Small Frequency of loss Fatalities Low Low Loss value High Risk = f(Frequency;Value)

47 Risk Matriksi Branch Accidents Chemicals Noise Etc. Total Agriculture
Mining Food Processing Mechanical industry

48 Öncelik belirleme süreci

49 Conceptual Risk Model

50 Riske Dayalı Teftişler için Kararı Destekleyen bir Araç
Makine Endüstrisi Kazalar Maruziyet: Kimyasallar Gürültü Ağır kaldırma Psikososyal stres Zaman sınırlamasının baskısı

51 Makine Endüstrisi Kampanyası – örnek
Hedefler: > 10 çalışan için işleyen bir İç Kontrol sistemi < 10 çalışan için %50 işleyen bir İç Kontrol Sistemi Tüm işletmelerde Sağlık ve Güvenlik personeli bulunmalı 2000 yılına kadar kaza oranlarında %20 azalma Kimyasallara, gürültüye ve psiko-sosyal strese maruziyette azalma

52 Kaza Kontrol Araçları Makinelerle ilgili direktifin gerektirdiklerinin İç Kontrol sistemine dahil edilip edilmediğinin kontrolü Tüm işletmelere makinelerle ilgili direktife ilişkin bilgi verilmesi Çalışanların eğitimine ağırlık verilmesi For enterprises with high risks: issue immediate orders to introduce specific safety measurements and to introduce IC-system on a short notice. Focusing on registration of hazardous occurrences

53 Maruziyet Kontrol Araçları
Kimyasal kirleticilerin belirlenmesi Kimyasallarla ilgili dosyalar Dosyaların güncellenmesi ile ilgili prosedürler Kimyasalların kullanımıyla ilgili prosedürler Gürültünün azaltılmasına yönelik planlar İşitme kaybını önlemek için tedbirler ve kontrol yöntemleriyle ilgili prosedürler

54 Makine Enddüstrisi Kampanyası - Sonuçlar

55 Makine Endüstrisinde Sağlık ve Güvnlik Personeli
Employees (N) Enterprises H&S-Pers. 1996 (%) 1999 (%) < 10 1640 6630 15 40 > 10 1330 83600 56 84

56 Sonuçlar İç Kontrol Sağlık ve Güvenliğin Kalite Kontrolüdür
İç KOntrol işletmelerdeki Sağlık ve Güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için iyi bir araçtır Riske dayalı teftişle birlikte İç Kontrol aynı zamanda İş Teftiş Kurulları için de etkin bir araçltır İşletmelerin %85’inde kazaların azalması beklenmektedir İşle ilgili hastalıkların %75 oranında azalması beklenmektedir İşletmelerin büyük çoğunluğu ekonomik iyileşme beklentisi içindedir


"Internal Control, an OSH - MS. A means to promote H&S in Enterprises" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları