Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Programın çalıştırılması  Başlat (Start) > Programlar (Programs) > Microsoft Office > Microsoft Word 2007 seçene ğ i seçilir.  E ğ er Word programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Programın çalıştırılması  Başlat (Start) > Programlar (Programs) > Microsoft Office > Microsoft Word 2007 seçene ğ i seçilir.  E ğ er Word programı."— Sunum transkripti:

1

2 Programın çalıştırılması  Başlat (Start) > Programlar (Programs) > Microsoft Office > Microsoft Word 2007 seçene ğ i seçilir.  E ğ er Word programı otomatik olarak yeni bir belge açmadı ise;  Microsoft Office buton seçene ğ ine tıklanarak Yeni (New) seçene ğ i seçilerek boş bir belge oluşturulabilir.  Artık yazı yazmaya başlayabiliriz.

3

4  Şeridin üç ana bileşeni vardır.  Sekmeler. Üst sırada yedil temel sekme vardır. Her biri bir etkinlik alanını temsil eder.  Gruplar. Her sekmenin, birbiriyle ilişkili ö ğ eleri bir arada gösteren birkaç grubu vardır.  Komutlar. Komut bir dü ğ me, bilgi girmek için kutu veya menüdür.  Sekmedeki her ö ğ e, kullanıcı etkinliklerine uygun olarak dikkatle seçilmiştir. Örne ğ in Giriş sekmesi, metin yazı tipini de ğ iştirmek için kullanılan Yazı Tipi grubundaki komutlar gibi, en sık kullandı ğ ınız tüm ö ğ eleri içerir: Yazı Tipi, Yazı Tipi Boyutu, Kalın, İ talik, vb.

5

6  İ lk bakışta, önceki Word sürümünde olan belirli bir komutu göremeyebilirsiniz. Kaygılanmayın. Bazı grupların sa ğ alt köşesinde küçük bir çapraz ok vardır.  Bu oka İ letişim Kutusu Başlatıcısı denir. Onu tıklatırsanız, o grupla ilgili di ğ er seçenekleri görürsünüz. Bu seçenekler ço ğ unlukla önceki Word sürümünden tanıyabilece ğ iniz bir iletişim kutusu biçiminde görünür. Tanıdık görünen bir görev bölmesinin içinde de belirebilirler.

7

8  Bir resim seçti ğ inizde, resimlerle çalışmak için komut gruplarını gösteren ek Resim Araçları sekmesi görüntülenir.  Bu yeni Word sürümünde belirli sekmeler yalnızca onlara gereksiniminiz oldu ğ unda görünür. Örne ğ in, bir resim ekledi ğ inizi düşünelim. Ancak şimdi onunla başka şeyler yapmak istiyorsunuz. Metnin onun etrafında kaydırılma şeklini de ğ iştirmek veya onu kırpmak da isteyebilirsiniz. Bu komutlar nereden bulunur?

9

10  Metin seçip üzerine gitti ğ inizde Mini araç çubu ğ u soluk olarak görüntülenir.  Bazı biçimlendirme komutları, yaptı ğ ınız her işte kullanılabilmelerini isteyece ğ iniz kadar kullanışlıdır.  Farenizi sürükleyerek metni seçin, ardından metnin üzerine gidin.  Mini araç çubu ğ u solgun şekilde görünür. Mini araç çubu ğ unun üzerine giderseniz netleşir ve orada bir biçimlendirme seçene ğ ini tıklatabilirsiniz.

11

12  Etkin sekmeyi çift tıklatın. Gruplar kaybolur ve böylece daha fazla alanınız olur.  Tüm komutları yeniden görmek istedi ğ inizde, grupları geri getirmek için etkin sekmeyi çift tıklatın.

13

14  ALT tuşuna basarak Şerit sekmeleri, Microsoft Office Dü ğ mesi ve Hızlı Erişim Araç Çubu ğ u için Anahtar İ pucu işaretlerini görüntüleyin.

15

16  Bir Word belgesinin başlatılaca ğ ı yer Microsoft Office Dü ğ mesi'dir.  Dü ğ meye basıldıktan sonra bir menü belirir. Burada gösterilen bu menünün görünümün, önceki Word sürümlerindeki Dosya menülerine biraz benzedi ğ ini fark edebilirsiniz. Menünün solunda, bir dosyayla çalışmak için tüm komutları görürsünüz. Yeni bir belgenin oluşturuldu ğ u veya varolanın açıldı ğ ı yer burasıdır. Kaydet ve Farklı Kaydet komutlarınız da buradadır.  Menünün sa ğ tarafında, en son açılan belgeleriniz listelenir. Bilgisayarınızda sık sık üzerinde çalıştı ğ ınız bir belgeyi aramak zorunda kalmamanız için, bunlar her zaman uygun bir şekilde görülebilir.

17

18  Belgeyi açıp metninizi yazdıktan sonra, kuşkusuz bu metni biçimlendirmek istersiniz. Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda birçok tanıdık biçimlendirme komutu vardır: Kalın, İ talik, Yazı Tipi, vb. Ayrıca burada size kullanışlı gelecek birkaç komut daha bulunur.  Paragraf grubunda en be ğ enilen madde işaretli listeler, numaralandırılmış listeler ve çok düzeyli listeler bulunur. Girintiyi artırıp azaltma ve hizalama komutlarınız da buradadır.  Word'de kullanmaya alışık oldu ğ unuz seçenekleri göremiyorsanız, grubun sa ğ alt köşesindeki küçük çapraz oku ( İ letişim Kutusu Başlatıcısı) tıklatmayı unutmayın. Örne ğ in Paragraf grubundaki ok tıklatıldı ğ ında, girintiyi artırıp azaltma, tek kalan satırları önleme gibi ö ğ elerle çalışabildi ğ iniz tanıdık bir iletişim kutusu açılır.

19

20  Biçimlendirme için, yalnızca kalın ve italik komutlardan daha güçlü ve etkin bir yaklaşımla ilgilenirseniz, yeni Word'deki stiller hakkında bilgi edinebilirsiniz.  Stillerle Giriş sekmesinin Stiller grubunda çalışırsınız:  Hızlı Stiller, hızlı ve kullanımı kolay olan hazır, profesyonel stillerdir; Word'ün bu sürümünde yeni bir görünümleri vardır. En sık kullanılan Hızlı Stiller do ğ rudan Şerit'te görüntülenir.  Birkaç kullanıma hazır Hızlı Stil daha görmek için bu dü ğ meyi tıklatın.  Stiller bölmesini açmak için İ letişim Kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın. Bu bölmede, önceki bir Word sürümünde sizin yapmış olabilece ğ iniz özel yapılmış stiller bulunur ve yeni stiller oluşturmak veya varolanları de ğ iştirmek için gidilen yer burasıdır.  Hızlı stiller belgeniz için daha kullanışlı ve iyi görünümlü araçlardır. Tüm belgelerinizde bu stilleri kullanmak, size, tek tuşla yenilemeler gibi büyük bir avantaj kazandırır.

21

22  Başka bir yüksek hızlı biçimlendirme komutu, Biçim Boyacısı'dır. Giriş sekmesinin en solundaki Pano grubundadır. Biçim Boyacısı hakkında bilginiz yoksa, bir metin bölümünden di ğ erine biçimlendirme kopyalamanın hızlı bir yolu oldu ğ unu söyleyebiliriz.  Biçim Boyacısı'nı kullanmak için, imleci, biçimini kopyalamak istedi ğ iniz metne yerleştirip, sonra Biçim Boyacısı dü ğ mesini tıklatın. Biçimlendirmenizi kopyalayaca ğ ınız birden çok yer varsa, açık kalması için Biçim Boyacısı'nı çift tıklatmayı unutmayın. Sonra, yeni biçimle boyamak istedi ğ iniz metni seçin.  Kapatmak için, dü ğ meyi yeniden tıklatın veya ESC tuşuna basın.

23

24  Metninizin gücünü ve etkileyicili ğ ini artırmak için, belgenize resim, küçük resim, grafik veya şekil eklemek isteyebilirsiniz. Bunların eklendi ğ i yer Ekle sekmesidir.  Öte yandan bu sekmede bunlardan başka komutlar da vardır. Tablolar ve Köprü komutları da buradadır. Üstelik dahası da vardır (sayfa numaraları, metin kutuları ve WordArt da resimde gösterilmese bile burada kullanımınıza hazırdır).

25

26  Bir şeyler ekledikten sonra, ayrıntılarına daha yakından bakmanız gerekebilir. Bu durumda elbette nerede yakınlaştıraca ğ ınızı bilmek istersiniz.  Sa ğ alt köşeye bakın. Yakınlaştırmak için kaydırıcıyı sa ğ a, uzaklaştırmak için de sola sürükleyin.  İ puçları  Kaydırıcının solundaki yüzde sayısı tıklatıldı ğ ında, bir yakınlaştırma yüzdesi belirtebildi ğ iniz Yakınlaştır iletişim kutusu açılır.  Farenizin tekerle ğ i varsa, yakınlaştırmak için CTRL tuşunu basılı tutarak tekerle ğ i ileri do ğ ru, uzaklaştırmak için de geriye do ğ ru döndürebilirsiniz.  Görünüm sekmesinde de Yakınlaştır komutları bulabilirsiniz.

27

28  Yanlış yapmayın; belgenizdeki işin ço ğ unu bitirince, onu yazdırmadan veya e-postayla göndermeden önce yazımını ve dilbilgisini denetlemek uygun olur.  Çalışmanızı gözden geçirmenin bir parçası oldu ğ undan, Yazım ve Dilbilgisi komutu Gözden Geçir sekmesindedir. Yazım Denetimi grubunda en sola do ğ ru bakın.

29

30  Artık yazdırmaya hazırsınız. Gerçekten mi? Öncelikle, sayfalarınızın yazıcıda nasıl yerleştirildi ğ ine bakmak akıllıca olur. Size gereken her şey Sayfa Düzeni sekmesindedir. Sayfa Yapısı grubu, Boyut (21 x 29,7 A4 vb.), Yönlendirme (yatay veya dikey) ve Kenar Boşlukları'nı içerir.  Kenar boşlu ğ u ayarlarına, bu gruptaki di ğ er komutlarla aynı düzeyde kolayca erişilebilir.

31

32  Yazdırma işlemine gerçekten hazır oldu ğ unuzda Microsoft Office Dü ğ mesi'ne dönün. Ancak artık aşa ğ ıdaki seçeneklere sahip oldu ğ unuzu unutmayın: 1. “Yazdır” komutunu tıklatırsanız Yazdır iletişim kutusuna ulaşırsınız. Öte yandan bunun yerine Yazdır komutunun sa ğ ındaki okun üzerine gelirseniz üç komut görürsünüz: 2. Bildi ğ iniz eski Yazdır iletişim kutusunu açan Yazdır komutu. 3. Belgenizi hemen yazıcıya gönderen Hızlı Yazdır komutu. 4. Yazdırılan belgenin nasıl görünece ğ ini gösteren Baskı Önizleme komutu. Bu komutu çok sık kullanıyorsanız, Hızlı Erişim Araç Çubu ğ una eklemek isteyebilirsiniz

33

34

35

36 Lab 1 – Uygulama 2

37 Dosya uzantısıHangi amaçla kullanılır?.docx Makro veya kod içermeyen standart Word belgesi.dotx Makro veya kod içermeyen Word şablonu.docmMakro veya kod içeren Word belgesi.dotm Makro veya kod içeren Word şablonu

38

39

40

41 ALT BİLGİ, ÜST BİLGİ  Üstbilgi ve altbilgiler belgenizin üst ve alt bölümünde çalışan ve belge hakkında önemli arka plan bilgileri sa ğ layan küçük tanımlayıcılardır. Sayfa numaraları, tarihler, kitap ve bölüm başlıkları ve yazar adı gibi bilgileri içerirler.  Bu küçük işaretler belgenizin kullanılabilirli ğ ini artırır ve profesyonel görünmesini sa ğ lar.

42  Ayrıntılara geçmeden önce, üstbilgi ve altbilgi çalışma alanı hakkında bir şeyler söyleyelim. Bu çalışma alanı, belge sayfasının üstünde ve altında özellikle üstbilgi ve altbilgi içeri ğ i için ayrılmış alanları kapsar. Üstbilgi veya altbilgi eklendikten sonra bu alanlar etkin ve düzenlenebilir hale gelir ve resimde gösterildi ğ i gibi kesikli bir çizgi ile işaretlenir.  Önemli nokta, üstbilgi ve altbilgi içeri ğ inin belgenin ana gövdesinden ayrı bir katmanında yer almasıdır. Bunun nedeni üstbilgi ve altbilgilerin belgenizin ana içeri ğ inden farklı davranış sergilemesidir. Sayfa numarası veya tarih gibi bir üstbilgi veya altbilgi ekledi ğ inizde, bu bilgi her sayfada görünür. Ayrıca, sayfa numaraları birbirini izleyecek ve sayfa sayısı de ğ işti ğ inde kendilerini otomatik olarak güncelleştirecek biçimde programlanmıştır.

43

44  Üstbilgiler ve altbilgiler ifadesiyle neyin kastedildi ğ inden emin de ğ ilseniz, bir kitapta sayfaların biçimlendirilmesini düşünün. Normal olarak, kitabın adı bir sayfanın üstünde görünürken, geçerli bölümün başlı ğ ı karşı sayfanın üstünde görünür. Her sayfanın altında sayfa numarası vardır.  Bu metinsel ayrıntılar üstbilgi ve altbilgidir ve Word belgelerinde de benzer bir uygulamaya sahiptirler. Ço ğ u zaman, belgenin sonuna kadar sayfa numaraları bulunmasını istersiniz. Di ğ er bilgiler belge başlı ğ ı, yazar ve yazdırma tarihi; şirketinizin adı ve e-posta veya Web adresi; ve belgenin dosya adı ve bulundu ğ u konumun yolu olabilir.

45

46  Sayfa numaraları en yaygın üstbilgi veya altbilgi türüdür. Sayfa numaraları belgelerde gerekli bir ö ğ e olup, kendi dü ğ mesine ve seçenek galerisine sahiptir.  Sayfa numaraları eklemek için:  Ekle sekmesinin Üstbilgi ve Altbilgi grubunda Sayfa Numarası'nı tıklatın.  Numaraların sayfada durmasını istedi ğ iniz konumu seçin (örne ğ in, sayfanın üstünde veya altında).  Ardından, olasılıkların bulundu ğ u galeriden bir sayfa numarası stili seçin.  Sayfa numaraları belgenizin tümüne uygulanır. Ayrıca, belgeye içerik ekler veya silerseniz yeniden numaralandırma yapılacak şekilde otomatik olarak ayarlanır.

47

48  Galerilerde bulunan üstbilgi ve altbilgilerden bazıları tarih için özel metin alanı içerir. Ancak, herhangi bir üstbilgi veya altbilgiye geçerli tarih ve saati ayrı olarak da ekleyebilirsiniz. Bunun için:  Üstbilgi veya altbilgi içinde tarihin görünmesini istedi ğ iniz yeri tıklatın. Bu konumda istemedi ğ iniz bir metin varsa, bu metni seçin.  Ekle grubunda Tarih ve Saat'i tıklatın.  Bir biçim seçin. Yalnızca tarihi, yalnızca saati veya her ikisini birden seçebilirsiniz.  Otomatik Olarak Güncelleştir onay kutusunu işaretleyin

49

50  Belge üstbilgi ve altbilgilerinde bir di ğ er yaygın gereksinim, belgenin dosya adını ve bulundu ğ u konumun yol bilgisini eklemektir. Bu bilgileri eklemek için yine alanlar kullanılır. Merak etmeyin; alanlar konusunda özel bir e ğ itime gerek yoktur.  Önce, ekleme noktasını dosya adı ve yolunun görünmesini istedi ğ iniz konuma yerleştirin. Ardından, aşa ğ ıdaki basit adımları izleyin:  Ekle grubunda Hızlı Parçalar'ı ve sonra da Alan'ı tıklatın.  Alan iletişim kutusunda, Alan adları'nın altında Dosya Adı'nı tıklatın (kaydırmanız gerekebilir).  Dosya adına yolu ekle onay kutusunu işaretleyip seçin.  Dosya Adı alanı, belgeyi taşımanız halinde yol bilgisinin de otomatik olarak güncelleştirilmesi için bir yol sa ğ lar. Bunun nasıl yapıldı ğ ını göreceksiniz.  Dikkat Dosyanız için yol bilgisini eklerken açı ğ a vurdu ğ unuz bilgilere dikkat edin. Örne ğ in, şirketinizin dahili a ğ ındaki bir yolun gösterilmesini istemezsiniz.

51

52  Bir belge devralabilir ve üstbilgi veya altbilgi içeri ğ ini kaldırmanız gerekti ğ ini düşünebilirsiniz.  Örne ğ in, belge yolu ve dosya adı gibi altbilgilerin artık geçerli olmadı ğ ını veya bunları istemedi ğ inizi varsayalım.  Üstbilgi ve Altbilgi grubunda Altbilgi'yi tıklatın.  Altbilgi galerisinin en altında Altbilgiyi Kaldır'ı tıklatın.  Böylece altbilgi temizlenir.  Sayfa Numarası ve Üstbilgi galerilerinin de galeri menülerinde benzer bir "kaldır" komutu vardır.  Not Özellikle, bilgilerin Üstbilgi, Altbilgi veya Sayfa Numarası galerilerinden de ğ il de, elle eklenmiş oldu ğ u durumlarda bu komut üstbilgiyi veya altbilgiyi kaldırmaz. Dolayısıyla, her zaman altbilgi veya üstbilgiye bakarak silindi ğ inden emin olun. Silinmemişse, her bir bölümünü tıklatıp seçin ve DELETE tuşuna basın.

53

54

55 Filigran ve Arkaplan

56

57

58

59

60

61  Bir sayfaya tam veya kısmi kenarlıklar ekleyebilirsiniz. Word, iş dünyasından e ğ lence dünyasına kadar çeşitli alanlarda kullanılabilecek yerleşik sayfa kenarlıkları sunar.  Aşa ğ ıdakilerden seçim yapabilirsiniz:  Genel kenarlık türü (basit kutudan, gölgeli, 3-B veya kendinizin tasarlayaca ğ ı özel stile kadar).  Çizgi stili, renk ve kalınlık.  Sanatsal stil. Belgeniz gayri resmi ise veya özel bir gün, iş durumu ya da tatil ile ilgili ise e ğ lenceli bir stil seçebilirsiniz.  Seçti ğ iniz efektlerin nasıl durdu ğ unu görmek için, kenarlık tasarımını önizleme ile görüntüleyebilirsiniz.  Sayfa kenarlı ğ ını, Sayfa Düzeni sekmesindeki Sayfa Kenarlı ğ ı komutunu kullanarak uygulayabilirsiniz.

62

63  Belge içinde, çeşitli ö ğ eler üzerinde kenarlıkları deneyin. Örne ğ in:  Resmi öne çıkarmak için kenarlık kullanın.  Kenarlık, önemli bir alıntıyı baskıya hoş bir şekilde yansıtabilir.  Kenarlıklar tablolarda da çok etkili olabilir. Etkili bir görünüm elde etmek isterseniz, her hücreye kenarlık uygulayabilirsiniz.  Sayfanın bütününe uygulayabilece ğ iniz kenarlıklarda oldu ğ u gibi, seçim yapabilece ğ iniz bir çok kenarlık stili bulunmaktadır.  Kenarlık ekleme yöntemleri kenarlı ğ ı ekledi ğ iniz ö ğ eye göre de ğ işir. Word 2007, resimler için kenarlıkların yanı sıra yansıma ve gölge gibi efektlerin de aralarında yer aldı ğ ı yeni bir resim stilleri kümesi sunar. Resmi seçtikten sonra, Şerit üzerindeki Resim Araçları'nı kullanarak bu stillere erişebilirsiniz.  Tablo benzeri di ğ er grafikler ve metinler için, sayfa kenarlıklarında kullandı ğ ınıza benzer kenarlık seçenekleri bulabilirsiniz. Bu seçenekler Sayfa Düzeni sekmesinden açılır.

64

65  Metinleri vurgulamak için gölgelendirme kullanın. Bu örnekler size bir fikir verecektir.  Başlı ğ ı ön plana çıkarın.  Bir alıntı stili kullanın ve buna gölgeli arka plan ve kenarlık uygulayın.  Bir listeyi süsleyin.  Renkler ve stillerle denemeler yapın ve etkilerini önizlemede görün. Gölgenin, arka planında yer aldı ğ ı metnin etkisini yok etmesini de ğ il de, tamamlamasını isteyece ğ inizden önizleme özellikle yararlı olacaktır.  Gölgelendirme seçeneklerini kenarlık seçenekleriyle aynı konumda bulabilirsiniz: Sayfa Düzeni sekmesinden başlayıp, Sayfa Kenarlıkları'nı tıklatın.

66

67  Bir tabloya uyumlu renkler ve gölge efektleri uygulamak istiyorsanız, yeni tablo stillerinden birini kullanın. Bu stiller, profesyonel sonuçlar sa ğ lamak amacıyla benzersiz birer biçime ve renk kullanımına sahiptir. Tek tek satırlara veya tek tek hücrelere gölge ve kenarlık eklemeye çalışmaktansa, tablo stili kullanmak daha etkili sonuç verir.  Resimde, iki tablo stili örne ğ i gösterilmektedir. Bunların her biri, Cumba adlı bir temada bulunan tek bir renk kümesinden yararlanmaktadır.  Tablo stilleri, belgede tabloyu seçip Şerit üzerinde bulunan Tablo Araçları'nı kullanarak uygulanır.

68

69  Şekiller (burada gösterilen oklar gibi) Word 2007'de yeni stil seçeneklerine sahiptir. Tablolarda oldu ğ u gibi, daire, ok, metin kutusu ve bunun gibi daha birçok şekle renk ve anında son biçim uygulamak için bütün paket halinde nihai stilleri kullanabilirsiniz.  Buradaki oklara üç farklı stil uygulanmıştır.  Tablolar ve resimlerde oldu ğ u gibi, şekillerin de kendi araçları vardır. Şekli seçmeniz ve Çizim Araçları ile çalışarak, kenarlık, görünüm ve dolgu türüyle eksiksiz olarak uygulanan bir stil belirlemeniz yeterlidir. Bununla birlikte, dolgu ve kenarlıklarla da istedi ğ iniz gibi oynayabilirsiniz.

70

71  Metni nasıl vurgularsınız? Ço ğ unlukla eski alışkanlık olarak kalın ve italik yazı tipi kullanılır ya da belki tüm metin büyük harf olarak kullanılabilir. Ancak, Word metinlerde biraz daha fazla görsel etki yaratan bazı biçimlendirme seçenekleri sunar.  Bunlar aşa ğ ıdakileri içerir:  Belgenin başında veya yeni bölümün başlangıcında kullanılan ilk harfi büyütme efekti.  Kabartma, basık ve gölge gibi, harfleri ön plana çıkaran metin efektleri.  Başlık veya di ğ er bir metni çarpıcı ve kalın yapan WordArt biçimlendirmesi.

72

73  Eski zamandan kalma aydınlatılmış bir metni veya bir peri masalının başlangıcını düşünün: Bazen ilk harf büyük yazılarak bölüme başlanır. Modern matbaacılıkta buna ilk harfi büyütme denir. Belgenizin en başından zarif görünmesini istiyorsanız Word'te böyle bir efekt oluşturabilirsiniz.  İ zlenmesi gereken adımlar basittir: Büyük yapmak istedi ğ iniz harfi seçin ve Ekle sekmesinden Başlangıcı Büyüt'ü tıklatın. Büyük harf bir metin kutusuna yerleştirilir ve bu ö ğ eye istedi ğ iniz biçimlendirmeyi uygulayabilirsiniz. Resimde, kullanmak isteyebilece ğ iniz farklı yazı tipi örnekleri gösterilmiştir.  Yalnızca tek bir harfe başlangıcı büyütme efekti uygulayabilirsiniz. Bir metin blo ğ unu seçseniz bile, bu efektten yalnızca ilk harf etkilenir. Ayrıca, bir paragrafın yalnızca ilk harfine başlangıcı büyütme efekti uygulanabilir.

74

75  Yazı stili ve renk metninize çok önemli bir etki katmakla birlikte, farklı efektleri kullanarak metninizin görünümüne biraz daha katkıda bulunabilirsiniz.  Resimde çeşitli örnekler gösterilmektedir.  Birinci örnek, metni sayfada kabarık olarak gösteren kabartma efektine sahiptir.  İ kinci örnek, metindeki düz renk dolgusunu kaldıran anahat efektine sahiptir.  Son örnekte, metni sayfaya gömülmüş gibi gösteren basık efekti kullanılmıştır.  Bu üç efekt (kabartma, anahat belirleme ve basık ) ile birliktegölgelendirme (resimde gösterilmemiştir) kullanılarak, basit bir başlı ğ ın daha çok bir logo gibi görünmesi sa ğ lanabilir. Daha büyük yazı tipi boyutlarında daha belirgin bir etkiye sahiptirler; bazen kalın veya italik biçimlendirmeyle zenginleştirilirler ve yerinde kullanılmaları daha iyi olur.

76

77  WordArt pek çekingen de ğ ildir. Metin efektleri işlevlerini incelikle yerine getirirken, WordArt bunun aksine büyük, kalın ve çarpıcıdır. Metinlere, daha çok bir grafikmiş gibi işlem yapar.  Resimde bazı örnekler verilmektedir.  WordArt'ı oluşturmak için, stil uygulamak istedi ğ iniz metni WortArt düzenleme iletişim kutusuna (Ekle sekmesinden açılır) yazmanız gerekir. WordArt uygulandı ğ ında, ilgili metin üzerinde bir resim gibi işlem yapılır. WortArt ö ğ esini tıklatıp seçti ğ inizde, çeşitli biçimlendirme seçeneklerinin yer aldı ğ ı WordArt Araçları'nı kullanabilirsiniz.  Örne ğ in, metni düzenleyebilir, dolgu rengini veya sözcük anahattını de ğ iştirebilir, farklı bir e ğ rilik stili uygulayabilir ve gölgeler ekleyebilirsiniz. Ço ğ u seçenekte, seçimi uygulamadan önce WortArt üzerinde önizlemesini görebilirsiniz.

78

79

80  Arkadaşınıza bir mektup göndermeye hazırlanıyorsunuz ve başlangıcı büyütme ve WordArt gibi metin efektlerini kullanarak biraz görsel etki katmak istiyorsunuz. Bu alıştırma oturumunda bunu yapaca ğ ız.

81

82  Siz yazdıkça, Word bazı durumlarda metnin altına dalgalı kırmızı, yeşil veya mavi çizgi ekleyebilir.  Kırmızı alt çizgi Bu olası bir yazım hatasını veya Word'ün özel ad veya yer adı gibi bir sözcü ğ ü tanımadı ğ ını gösterir. Sözcü ğ ü do ğ ru yazarsanız ancak Word tanımazsa, bunu Word'ün sözlü ğ üne ekleyebilir ve böylece gelecekte bu sözcü ğ ün altını çizmemesini sa ğ layabilirsiniz. Nasıl yapılaca ğ ını alıştırmada göreceksiniz.  Yeşil alt çizgi Word dilbilgisinin düzeltilmesi gerekti ğ ini düşünüyor.  Mavi alt çizgi Sözcük do ğ ru yazıldı ancak tümce için do ğ ru sözcük de ğ ilmiş gibi görünüyor. Örne ğ in "yapıt" yazdınız, ancak sözcü ğ ün "yaptı" olması gerekiyor.

83  Belgenin üstünde, Word'ün üst kısmında boydan boya Şerit uzanır. Word'e ne yapmak istedi ğ inizi söylemek için Şeritteki dü ğ meleri ve komutları kullanırsınız.  Word yazmaya başlamanızı bekler. Sayfanın sol üst köşesinde yanıp sönen dikey bir çizgi olan ekleme noktası, yazdı ğ ınız içeri ğ in sayfanın neresinde görünece ğ ini gösterir. Ekleme noktasının solunda ve üstünde yer alan boş alanlar, kursun ilerleyen bölümlerinde üzerinde daha çok duraca ğ ımız kenar boşluklarıdır. Şimdi yazmaya başlarsanız, sayfa sol üst köşeden başlayarak dolmaya başlar.  Sayfanın en üstünden de ğ il de daha aşa ğ ıda bir yerden yazmaya başlamak isterseniz, ekleme noktası istedi ğ iniz konuma gelene kadar klavyenizde ENTER tuşuna basın.  Yazdı ğ ınız ilk satırın girintili olmasını istiyorsanız, yazmaya başlamadan önce klavyenizde SEKME tuşuna basın. Bu, ekleme noktasını yarım inç sa ğ a taşır.  Siz yazdıkça ekleme noktası sa ğ a taşınır. Sayfanın sa ğ tarafında bir satırın sonuna geldi ğ inizde yazmaya devam edin. Siz yazdıkça Word sizin için bir sonraki satıra geçer.  Yeni bir paragrafa başlamak için ENTER tuşuna basın.

84

85 Kenar boşluklarını değiştirmek için Sayfa Düzeni sekmesinde Kenar Boşlukları düğmesini tıklatın.

86  Yeni belgenizi kaydetmek için Microsoft Office Dü ğ mesi'ni tıklatın.  Ardından Kaydet'i tıklatın.  Artık düzgün ayarlanmış bir tümceniz ve olgularla rakamlardan oluşmuş birkaç paragrafınız olabilir ve kedinizin klavyenin üstüne atlamasıyla veya elektrik kesintisi nedeniyle bilgisayarınızın kapanmasıyla bunları kaybetmez sizi üzebilir.  Çalışmanızı korumak için kaybetmeniz gerekir ve bunu yapmak için hiçbir zaman çok erken de ğ ildir.  Pencerenin sol üst köşesindeki Microsoft Office Dü ğ mesi'ni tıklatın. Sonra Kaydet'i tıklatın. Bir iletişim kutusu açılır. İ letişim kutusu, içinde bazı eylemler gerçekleştirdi ğ iniz daha küçük bir penceredir. Word'e belgeyi bilgisayarınızın neresinde depolamak istedi ğ inizi söylemek için bu kutuyu kullanırsınız. Alıştırmada bu işlemin tam adımlarını ö ğ reneceksiniz.  Belgenizi kaydettikten sonra yazmaya devam ediyorsanız, ilerlerken çalışmanızı kaydedin. Belirli aralıklarla pencerenin sol üst köşesinde yer alan Hızlı Erişim Araç Çubu ğ u'ndaki Kaydet dü ğ mesini tıklatın. Kaydetmek için klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz: CTRL+S tuşlarına basın (CTRL tuşunu basılı tutun ve S tuşuna basın).  Belgeyle çalışmanızı tamamlayıp çalışmanızı kaydetti ğ inizde, dosyayı kapatın. Microsoft Office Dü ğ mesi'ni tıklatın ve ardından Kapat'ı tıklatın.

87

88

89

90

91

92

93  Listeler, belge içinde çok kullanışlı ö ğ elerdir. Bilgileri özetlemekten daha kolay anlaşılır hale getirmeye kadar, listelerin birçok kullanım alanı vardır. Numaralandırılmış listeler ve madde işaretli listeler kullanılabilir. Sıralı bilgileriniz varsa, mutlaka numaralandırılmış liste kullanılmalıdır. Bilgilerin sırası önemli de ğ ilse, madde işaretli liste daha iyi olabilir.  Listeler tek veya çok düzeyli olabilir: Tek düzeyli (veya tek katmanlı), listedeki tüm ö ğ elerin aynı hiyerarşi ve girinti düzeyinde oldu ğ u anlamına gelir; çok düzeyli ise, liste içinde liste bulundu ğ u anlamına gelir.

94

95  Listeyi başlatmanın birden çok yolu vardır, ancak en yaygın kullanılan yöntem listeyi yazarken otomatik olarak oluşturmaktır. Madde işaretli bir liste gerekiyorsa, yıldız işareti (*) yazıp ardından bir boşluk bırakmanız yeterli olur. Yıldız işareti bir madde işaretine dönüşür ve liste başlatılır. Listenizin ilk ö ğ esini yazmayı tamamladı ğ ınızda ENTER tuşuna basın; bir sonraki satırda yeni bir madde işareti görüntülenecektir. Numaralandırılmış listeleri otomatik olarak oluşturmak için, bir yazıp ardından nokta koyun (1.). Bu Word 2007'de yeni eklenen bir özelliktir; önceki sürümlerde listenin başlatılması için önce ENTER tuşuna basmanız gerekiyordu.

96

97  Seçti ğ iniz liste türü yanlış mı oldu? Madde işaretleriyle başladınız ve şimdi numaraların daha iyi olaca ğ ını düşünüyorsunuz (ya da tersi). Üzülmeyin, birinden di ğ erine kolayca geçilebilir. Listenizin herhangi bir yerini tıklatıp ardından Şeritte Madde İ şaretleri veya Numaralandırma dü ğ mesini tıklatmanız yeterlidir.  Yeni listelere başlamak için de bu dü ğ meleri kullanabilirsiniz. Dü ğ meyi tıklatın ve listenizin ilk ö ğ esini oluşturmak için yazmaya başlayın veya önceden yazdı ğ ınız metni seçin ve metnin her paragrafını bir liste ö ğ esine dönüştürmek üzere Madde İ şaretleri veya Numaralandırma dü ğ mesini tıklatın.

98

99  Madde işaretinin tasarımını birçok farklı yerleşik tasarımdan biriyle de ğ iştirebilirsiniz. Madde İ şareti Kitaplı ğ ı'nı görmek için Madde İ şaretleri dü ğ mesinin yanındaki oku tıklatmanız yeterli olur.

100

101  Tek bir madde işareti veya numarayı tıklatarak listedeki tüm madde işaretleri veya numaraları seçebilmek, çok düzeyli listelerde çok kullanışlı bir özelliktir. Belirli bir düzeydeki tüm ö ğ eleri görmek istedi ğ inizde, bu düzeydeki ö ğ elerin tümünü seçmek için bunun madde işaretlerinden veya numaralarından birini tıklatın.

102

103  Listelerdeki paragraflarla çalışmak için ipuçları  Numaralandırılmış veya madde işaretli bir liste oluşturdu ğ unuzu ve resimde gösterildi ğ i gibi bazı liste ö ğ elerine alt paragraflar (numarası veya madde işareti olmayan paragraflar) eklemeniz gerekti ğ ini varsayalım. Bu senaryoyu gerçekleştirmenin çeşitli yolları vardır; kullanaca ğ ınız yöntem belgenizin durumuna ve kişisel tercihlerinize ba ğ lıdır.  Resimde gösterildi ğ i gibi, listedeki bir paragrafın varolan madde işaretini veya numarasını kaldırmak ve metnin girintisini liste ö ğ elerinin kalan bölümüyle aynı olacak şekilde korumak istiyorsanız, silmek istedi ğ iniz madde işaretinin veya numaranın arkasını tıklatın ve GER İ AL tuşuna basın. Bunu izleyen paragraflarınız varsa, SEKME tuşunu veya Girintiyi Artır dü ğ mesini kullanarak bunları girintili yapabilirsiniz. Bu yöntem, paragraflar arasında net bir ayrım olmasını istedi ğ iniz durumlarda da kullanışlıdır (örne ğ in, belge istatistiklerini izliyor ve toplam paragraf sayısını bilmek istiyor olabilirsiniz).  Listedeki bir paragrafın varolan madde işaretini veya numarasını kaldırmak ve metni listenin kalan bölümüyle de ğ il kenar boşlu ğ uyla hizalamak istiyorsanız, kaldırmak istedi ğ iniz madde işaretini veya numarayı tıklatın ve sonra S İ L'i tıklatın.  Listede alt paragraflar oluşturmak için bir di ğ er seçenek, her metin blo ğ unu yalnızca ENTER tuşuna de ğ il ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basarak bitirmektir. Bu yazılım yoluyla oluşturulan paragraf olarak bilinir; paragraf sonuna benzeyen bir şey oluşturur, ancak bu aslında özgün paragrafın bir sonraki satırdaki devamıdır. Bununla birlikte belge istatistiklerinizde paragraf sayısının do ğ ru olması gerekiyorsa, bu yöntemi kullanmayın.  Alt paragraflardan sonra listeye devam etmek için, bir sonraki sayıyı yazıp ardına nokta koyun; liste otomatik olarak devam ettirilir. Numaralandırma dü ğ mesini kullanırsanız, Word'ün ilk listedeki numaraları devam ettirmedi ğ ini görürsünüz. Yeniden 1 numarayla başlayan yeni bir liste başlatır ve liste ö ğ esinin yanında Otomatik Düzeltme Seçenekleri dü ğ mesi görüntülenir. Otomatik Düzeltme Seçenekleri dü ğ mesini tıklatın ve ardından Numaralamaya Devam Et'i tıklatın. Yeni liste ö ğ esi listenize katılır.  Listeleri yapıştırma  Listeyi varolan bir listenin içine veya sonuna yapıştırırsanız, Word otomatik olarak listeleri bir araya getirir ve iki listenin numaralandırması birleştirilir. Bunu de ğ iştirmek için, yapıştırılan metinden hemen sonra gösterilen Yapıştırma Seçenekleri dü ğ mesini tıklatıp Listeyi Birleştirmeden Yapıştır'ı seçebilirsiniz.

104

105  Liste ö ğ elerinizden bazılarında bilgi alt kümeleri bulunması gerekiyorsa ne yapacaksınız? Size çok düzeyli bir liste gerekir. Çok düzeyli listenin içinde, yine birçok düzeyi veya katmanı olabilecek başka listeler bulunur. Tek düzeyli listeler gibi çok düzeyli listeler de madde işaretli veya numaralandırılmış olabilir; ancak fazladan çok düzeyli listelerde numaraları, harfleri ve madde işaretlerini karma olarak kullanabilirsiniz. Bu nedenle, örne ğ in içinde numaralandırılmış liste bulunan bir düzeyin kendisi madde işaretli olabilir.

106

107

108  Çok düzeyli listeleri anlamak için liste düzeylerini anlamak gerekir. Tek düzeyli listede her şey tek bir düzeyde yer alır, ancak bir ö ğ enin altına başka bir liste ekledi ğ inizde ikinci düzeyde bir liste elde edersiniz. Listenin içindeki her yeni liste, yeni bir liste düzeyi oluşturur.  Not Liste düzeylerini göstermek için girintilere güvenmeyin; birkaç dakika içinde görece ğ iniz gibi girintileri de ğ iştirebilirsiniz. Belirli bir liste düzeyindeki tüm ö ğ eleri görmek için bu düzeydeki madde işaretlerinden veya numaralardan birini tıklatın; bu düzeyin tüm ö ğ eleri vurgulanır.  Aynı tek düzeyli listelerde yaptı ğ ınız gibi, çok düzeyli listeyi de yazarak veya Şeritteki komutları kullanarak oluşturun. Bir madde işareti veya numarayla başlayın, ilk ö ğ enizi girin ve ENTER tuşuna basın. Bir sonraki düzeye başlamaya hazır oldu ğ unuzda, Girintiyi Artır dü ğ mesine basın, söz konusu düzeyin ilk ö ğ esini yazın ve ENTER tuşuna basın.  Farklı liste düzeyleriyle çalışırken, Şeritteki Girintiyi Artır dü ğ mesini ve Girintiyi Azalt dü ğ mesini kullanarak düzeyler arasında gidip gelebilirsiniz. Ayrıca, tuş vuruşlarını kullanarak da girintiyi artırabilir ve azaltabilirsiniz: Girintiyi artırmak için SEKME tuşuna, azaltmak için ise ÜST KARAKTER+SEKME tuşlarına basın. Alıştırma oturumunda bu yöntemlerin her ikisini de deneyeceksiniz.

109

110  Şkl. 1 Word'deki varsayılan listelerin bazılarında, farklı düzeyler için farklı girintiler yoktur.  Şkl. 2 Herhangi bir listenin düzeyini de ğ iştirmeden girintilerini ayarlamak için, sa ğ tıklatıp Liste Girintilerini Ayarla komutunu seçebilirsiniz.  Liste düzeyinin sol kenar boşlu ğ undan girinti oluşturarak saptandı ğ ını düşünmek çok kolaydır. Birçok listede varsayılan davranış bu olsa da, bazılarında farklı düzeyler için farklı girintiler bulunmaz (bkz. Şekil 1).  Listenin kenar boşlu ğ una göre girinti miktarını de ğ iştirmek istiyorsanız, SEKME tuşunu veya Girintiyi Artır dü ğ mesini kullanmayın. Bu, yeni liste düzeyleri oluşturur; dolayısıyla do ğ ru gibi görünse de, yeni bir liste oluşturmayı denedi ğ inizde tüm düzeylerinizin karıştı ğ ını görürsünüz. Bunun yerine, listeyi sa ğ tıklatın ve görüntülenen iletişim kutusunda Liste Girintilerini Ayarla'yı tıklatın. Hem madde işareti veya numaranın hem de metnin girintisini de ğ iştirebilirsiniz.

111

112  Tek düzeyli listelerde oldu ğ u gibi, kullanmak istedi ğ iniz liste tasarımını seçebilirsiniz. Öte yandan, çok düzeyli listeler için fazladan bir özellik daha vardır: Her düzeyi ayrı ayrı, aynı tek katmanlı listelerde yaptı ğ ınız gibi tasarlamayı veya tümüne aynı tasarımı uygulamayı seçebilirsiniz.  Liste Kitaplı ğ ı'nı görüntülemek üzere Çok Düzeyli Liste dü ğ mesini tıklatarak işe başlayın. Bir kez daha, yerleşik listelerden birini seçebilir veya kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. Kendi listenizi tasarlamayı seçerseniz Yeni Çok Düzeyli Liste Tanımla'yı tıklatın. Her düzey için istedi ğ iniz özellikleri ayarlamanız gerekecektir.  İ pucu Çok düzeyli listelerde madde işaretleri farklı türde numaralar olarak kabul edildi ğ inden, Bu düzeyin sayı stili listesinde farklı madde işareti tasarımları bulacaksınız.  Resimde görebilece ğ iniz gibi, Yeni Liste Stili Tanımla komutunu kullanarak yeni bir liste stili oluşturma seçene ğ iniz de vardır. Aynı liste tasarımını yeniden kullanaca ğ ınızı, ancak ileride tasarımda bazı de ğ işiklikler yapmak isteyebilece ğ inizi düşünüyorsanız, bu iyi bir fikir olabilir. Yeni liste stili oluşturulduktan sonra de ğ iştirilebilir ve bu liste stili belgenizde her kullanılışında yaptı ğ ınız de ğ işikliklerle güncelleştirilir. Bunu bir kez stil olarak kaydettikten sonra, ikinci kez sıfırdan tasarlamanız gerekmez. Buna karşılık, yeni bir stil tanımlamak yerine yalnızca kitaplı ğ a yeni liste tasarımı eklerseniz, yeni listenin tasarımında de ğ işiklik yapamazsınız.

113 ŞABLONLAR

114  Daha önceden Word ile çalışmış ve Word belgelerini tanıyor olsanız da Word şablonlarını tanımıyor olabilirsiniz. Şablon nedir ve size yararları nelerdir?  Şablon, metin, stil ve biçimlendirme gibi içerikleri; kenar boşlu ğ u ve satır aralı ğ ı gibi sayfa düzenlerini ve özel renkler, kenarlıklar ve vurgular gibi Word temasında sıkça rastlanan tasarım ö ğ elerini önceden içeren bir belge türüdür.  Şablonu çok yararlı bir başlangıç noktası olarak düşünün. Örne ğ in haftalık iş toplantılarınız varsa ve her seferinde küçük farklı ayrıntılarla sürekli aynı toplantı ajandasını oluşturmanız gerekiyorsa birçok bilgiyi elde bulundurarak işe başlamak işinizi büyük ölçüde hızlandıracaktır.

115

116

117  En popüler olanlardan bazıları Ajandalar, Takvimler, El İ lanları, Mektuplar ve Özgeçmişler'dir. Bunların her birinde de çok sayıda şablon seçene ğ i vardır.  Resimde ajanda şablonlarından üçü gösterilmektedir.  Bu örnek, ajandayı doldurmanıza yardımcı olan biçimlendirilmiş metin alanları ile basit ve anlaşılırdır.  Ya da isterseniz tamamen bitmiş, usta görünümlü bir örnek metne gidip üzerine yazabilirsiniz.  Bu örnek, karmaşık ajanda tasarımı alanları oluşturmak için renkler ve tablolar kullanarak sayfa düzeni ve biçimlendirmeyi mükemmele ulaştırır.  Bilgilerinizi doldurmak istedi ğ iniz ajandayı açmanız yeterlidir.

118

119  Word'de mektup, faks, rapor, özgeçmiş ve web günlü ğ ü postaları gibi belge türleri için önceden yüklenmiş 30'dan fazla şablon bulunur. Bunları şu şekilde bulabilirsiniz:  Microsoft Office Dü ğ mesi'ni ve ardından Yeni'yi tıklatın.  Yeni Belge penceresinde Yüklü Şablonlar'ı tıklatın.  Küçük resimlerden birini tıklatarak sa ğ da önizlemesini görün.  İ stedi ğ iniz şablonu buldu ğ unuzda Oluştur'u tıklatın.  Şablonu temel alan yeni bir belge açılır ve bu belge üzerinde istedi ğ iniz de ğ işiklikleri yapabilirsiniz.

120

121  Bir şablonu özel kılan güç, yeni belge olarak kendi kopyasını açmasıdır.  Bir şablonu açtı ğ ınızda, seçti ğ iniz şablonu temel alan yeni bir belgenin açıldı ğ ını daha önce belirtmiştik. Bu da, şablonun kendisini de ğ il gerçekten o şablonun bir kopyasını açtı ğ ınız anlamına gelir.  İ şte şablonun özel gücü budur: kendi kopyasını açması ve içerdi ğ i her şeyi yeni bir belgeye uygulaması. Siz de bu yeni belgede çalışarak şablonda oluşturulmuş her şeyden yararlanabilir, ayrıca istedi ğ iniz şeyleri ekleyip silebilirsiniz. Yeni belge, şablonun kendisi olmadı ğ ından, de ğ işiklikleriniz belgeye kaydedilir ve şablon özgün halinde kalır. Bu nedenle bir şablon sınırsız sayıda belgenin tabanı olabilir.

122

123  Şablonların belgelerden farklı davranış biçimine sahip olmasının yanı sıra bunlar aynı zamanda farklı bir dosya türüdür.  Word'de birçok dosya kaydettiyseniz, dosya kaydetmek için kullanılabilir dosya türü seçeneklerini de biliyorsunuz demektir. Varsayılan olarak kullanılan standart biçim belge türüdür. Şablon ise farklı bir türdür.  Örnek 1'de gösterildi ğ i gibi: Bir şablon Word Şablonu türünde kaydedilir. Dosya adının sonunda.dotx uzantısı vardır. (Önceki Word sürümlerinde bu uzantı.dot idi.)  Örnek 2'de gösterildi ğ i gibi: Bir belge Word Belgesi türünde kaydedilir. Dosya adının sonunda.docx uzantısı vardır. (Önceki Word sürümlerinde bu uzantı.doc idi.)  Bir belgeyi şablon olarak kaydedece ğ iniz ve ilk olarak bu adımların ne oldu ğ unu görece ğ iniz ikinci derste bu konuyla ilgili daha kapsamlı bilgi edineceksiniz. Şimdilik belge ve şablonların iki farklı dosya türü oldu ğ unu ve birbirinden farklı şekilde davrandıklarını unutmamanız yeterlidir.

124

125  İ şte başınıza gelebilecek bir senaryo: Bir müşteriye fatura göndermek için belirli bir belgeyi, bir faturayı tekrar tekrar kullandı ğ ınızı düşünün. Temel içerikler aynı kalırken, yapılan işin türü ve tarih gibi belirli ayrıntılar de ğ işebilir. Sizin yapaca ğ ınız şey, bir fatura belgesini açmak ve geçersiz kalmış bu bölümleri de ğ iştirip belgeyi yeni bir adla kaydetmek olacaktır.  Tanıdık geldi mi?  Gerçekte özgün belgenizi şablona dönüştürmedi ğ iniz halde onu şablon olarak kullanırsınız. Neden olmasın? Fatura belgenizi şablona dönüştürerek, çalışmaya başlayaca ğ ınız net bir ana belgeniz olacak ve geçerli faturayı hazırlarken zamanı geçmiş içeri ğ i geri almanız gerekmeyecek.  Yeni belgede yazmayı kolaylaştıran metin yer tutucuları dahil, faturada daima olmasını istedi ğ iniz her şeyi şablona yerleştirebilirsiniz. Daha sonra bu tek bir şablon dosyasını tüm yeni faturalarınız için temel olarak kullanabilirsiniz.

126

127  Bir fatura belgesi örne ğ inden yola çıkarak belgeyi şablona dönüştürmenin size kazandıraca ğ ı avantajlar şunlardır:  Belirli veya en son de ğ işiklikleri bulmak için çeşitli belge sürümlerinde arama yapmanız gerekmez. Hepsi bir şablonda depolanacaktır.  Bir şablon, yeni belge olarak kendi kopyasını açtı ğ ından, önceki faturalarınızdan birine yanlışlıkla kayıt yapmaktan endişelenmeniz gerekmez.  Şablonun içeri ğ ini her bir fatura için istedi ğ iniz bilgileri içerecek şekilde de ğ iştirebilirsiniz. Bu şekilde zamanı geçen bilgileri her zaman silmek zorunda kalmazsınız, bu da zaman kazanmanızı ve sıkıntı yaşamamanızı sa ğ lar.  Eski içeri ğ i çıkararak, bir faturayı istenmeyen bilgilerle kaydetme ve yanlışlıkla gönderme riskini azaltırsınız.  Şablon, Word'de her zaman di ğ er tüm şablonlarınızla aynı konumda yer alır.

128

129  İ lk olarak şablon oluşturmak için kullanmak istedi ğ iniz belgeyi açın (bu durumda fatura belgesi) veya boş bir belge açın. Daha sonra yapmanız gereken genel işlemler şunlardır:  Aynı kalması gereken içeri ğ i bırakın (örne ğ in işletmenizin logosu, adı ve adresi). (Bu ö ğ elerin gerekti ğ inde şablonda güncelleştirilmesi kolaydır.)  Faturanın tarih alanı için bir Tarih ve Saat komutu ekleyin. Bu, geçerli tarihi yeni belgeye otomatik olarak yerleştirir.  Faturanın gidece ğ i şirket adı ve adresi gibi her faturada de ğ işecek bilgiler için metin yer tutucusu alanlarını bırakın.  Yapılan işin açıklaması, saat sayısı ve toplam maliyet gibi her faturada de ğ işecek alanları boş bırakın

130

131  Şablonun belge dosyasından ayrı olarak kendi dosya türünün oldu ğ unu belirtmiştik. Bu nedenle bir belgeyi şablon olarak kaydetmek için Word Şablonu adındaki dosya türünü seçin. Ardından bulunup açılmasını kolaylaştırmak için bunu güvenilen şablon olarak kaydedin. Uygulanması gereken adımlar:  Microsoft Office Dü ğ mesi'ni tıklatın, Farklı Kaydet'in üzerine gelin ve Word Şablonu'nu tıklatın.  Farklı Kaydet iletişim kutusunda şablonun kaydedilece ğ i yer olarak Güvenilen Şablonlar'ı tıklatın.  Ardından şablonu adlandırın ve Kaydet'i tıklatın. Windows'u dosya uzantılarını gösterecek şekilde ayarladıysanız, dosya adının sonunda.dotx uzantısı görüntülenir. Bu, Word 2007'deki şablon dosya türünü belirtir. (Bu uzantı,.docx olan belge dosya türünün tersidir.)  Güvenilen şablonların önemi Şablonun Güvenilen Şablonlar'a koyulması, şablonda makrolar ya da başka kodlar yer alsa da o şablonu açmanın güvenli oldu ğ unu Word'e bildirir. Makrolar kötü amaçlı kodlar içerebildi ğ inden, Word makro içeren belgeleri açmaya karşı temkinlidir. Bilgisayarınızın güvenlik ayarları önerilen düzeydeyse, Word tüm şablon dosyalarını açar ancak içerdi ğ i makroları devre dışı bırakır. Güvenilen Şablonlar klasöründe yer alan şablonlar için Word makroları devre dışı bırakmaz. Dosyaların güvenli oldu ğ unu varsayar, bu nedenle oraya depoladı ğ ınız dosyaların güvenilen bir kaynaktan geldi ğ inden emin olun.

132

133  Şablonu Güvenilen Şablonlar'a kaydetmenin başka bir avantajı da Word'ün o şablonun bulunmasını kolaylaştırmasıdır.  Yeni Belge penceresinde Şablonlarım'ı tıklatın.  İ stedi ğ iniz şablonu tıklatın  Yeni Oluştur'un altında sa ğ alt kısımda Belge'nin seçildi ğ inden emin olun ve Tamam'ı tıklatın. (Word, şablonu doldurup kaydedece ğ iniz bir belge olarak açmayı istedi ğ inizi varsaydı ğ ından, bu varsayılan ayardır.)  İ pucu Şablonu Şablon biçiminde açmak için Yeni penceresinde bir seçenek oldu ğ unu fark edeceksiniz. Bu seçenek, şablonun bir kopyasını şablon olarak açar ve böylece şablonu düzenleyip yeni şablon sürümü olarak kaydedebilirsiniz

134

135  Şablon bilgilerinin önemli olan birkaç bölümü geçersiz kalırsa ne olur? Şirket logonuzu güncelleştirdi ğ inizi ve şablonda yeni logonun görünmesini istedi ğ inizi varsayın. Şablonu açıp düzenlemenin yolu şudur:  Microsoft Office Dü ğ mesi'ni ve Aç'ı tıklatın.  Güvenilen Şablonlar klasörünü tıklatın.  Şablonu seçin ve Aç'ı tıklatın.  Bu durumda şablon kendi kopyasını açmak yerine kendisini açar. Uygulayıp kaydetti ğ iniz de ğ işikler şablon dosyasına kaydedilir. Şu andan itibaren bu şablonu temel alan yeni bir fatura doldurdu ğ unuzda yeni logonuz görünecektir.

136


"Programın çalıştırılması  Başlat (Start) > Programlar (Programs) > Microsoft Office > Microsoft Word 2007 seçene ğ i seçilir.  E ğ er Word programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları