Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYET SİSTEMLERİ. Sistem: “aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulunan bileşenlerin oluşturduğu bir bütün”... Muhasebe Sistemi: “muhasebe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYET SİSTEMLERİ. Sistem: “aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulunan bileşenlerin oluşturduğu bir bütün”... Muhasebe Sistemi: “muhasebe."— Sunum transkripti:

1 MALİYET SİSTEMLERİ

2 Sistem: “aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulunan bileşenlerin oluşturduğu bir bütün”... Muhasebe Sistemi: “muhasebe bilgilerinin geliştirilmesi ve bu bilgilerin karar vericilere iletilmesi amaçlarına yönelik olarak, işletme organizasyonu tarafından kullanılan personel, yönerge, araç ve kayıtlardan oluşur” Muhasebe Sisteminin Alt Sistemleri: 1. Finansal Muhasebe Sistemi 2. Maliyet Muhasebesi Sistemi 3. Yönetim Muhasebesi Sistemi

3 Maliyet Muhasebesi Sistemi: “üretimi ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ilişkin maliyetlerin saptanması, tanımlanması, ayrımlanması, kayıtlanması, ölçümlenmesi ve analizini kapsar” 1.Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi: “faaliyet sonuçlarının çıkartılması ve raporlanabilmesi amacıyla Finansal Muhasebe Sistemi için gerekli girdileri sağlayan bir bütünü oluşturur”. 2.Maliyet Muhasebesi Ölçüm Sistemi: “maliyet hesaplama ve analizleri ile bir yandan yönetimin gereksindiği bilgileri sağlayan öte yandan da maliyet kayıt sistemi için gerekli girdileri sağlayan bütünü oluşturur”

4 İŞLETME BİLGİ SİSTEMİ FİNANSALFİNANSAL OLMAYAN MUHASEBE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ MALİYET ÖLÇÜM SİSTEMİ MALİYET KAYIT SİSTEMİ

5 MALİYET SİSTEMİNİN AMAÇLARI: Bilanço ve Gelir Tablosu (Stok değerlemesi ve Kar/Zararın hesaplanması), Planlama ve Bütçeleme Faaliyet/Maliyet Kontrolü Maliyet Analizleri Karar vericilere bilgi sağlama (alma, kiralama, üretme, satma, fiyatlama kararları)

6 MALİYET SİSTEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Faaliyet Konusu Teknoloji Üretim Tipi ve Politikası Yönetsel Beklentiler

7 ÇIKTI Tam MaliyetlerTam Maliyetler Kısmi MaliyetlerKısmi Maliyetler DeğişkenDeğişken DirektDirekt ÇIKTI Tam MaliyetlerTam Maliyetler Kısmi MaliyetlerKısmi Maliyetler DeğişkenDeğişken DirektDirekt SÜREÇ Sipariş MaliyetlemeSipariş Maliyetleme Safha MaliyetlemeSafha Maliyetleme SÜREÇ Sipariş MaliyetlemeSipariş Maliyetleme Safha MaliyetlemeSafha Maliyetleme Feedback (Geri besleme) GİRDİ Fiili RakamlarFiili Rakamlar Öngörü RakamlarÖngörü Rakamlar TahminiTahmini StandartStandart GİRDİ Fiili RakamlarFiili Rakamlar Öngörü RakamlarÖngörü Rakamlar TahminiTahmini StandartStandart MALİYET SİSTEMİNİN YAPISI

8 MALİYETLEME YÖNTEMLERİ 1 Saptanma Zamanına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Amaca göre) 2 Saptanma Biçimine Göre Maliyetleme Yöntemleri (Üretim yöntemine göre) 3 Kapsamına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Yüklenme biçimine göre) Sipariş Maliyetleme Yöntemi Safha Maliyetleme Yöntemi Fiili Maliyetleme Yöntemi Öngörü Maliyetleme Yöntemi:  Tahmini Maliyetleme Yöntemi  Standart Maliyetleme Yöntemi Tam Maliyetleme Yöntemi Kısmi Maliyetleme Yöntemi  Değişken Maliyetleme Yöntemi  Direkt Maliyetleme Yöntemi Normal Maliyetleme Yöntemi

9 1.Fiili Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Tam Maliyetleme 2.Tahmini Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Tam Maliyetleme 3.Standart Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Tam Maliyetleme 4.Fiili Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Değişken Maliyetleme 5.Tahmini Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Değişken Maliyetleme 6.Standart Maliyetleme+Sipariş Maliyetleme+Değişken Maliyetleme 7.Fiili Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Tam Maliyetleme 8.Tahmini Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Tam Maliyetleme 9.Standart Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Tam Maliyetleme 10.Fiili Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Değişken Maliyetleme 11.Tahmini Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Değişken Maliyetleme 12.Standart Maliyetleme+Safha Maliyetleme+Değişken Maliyetleme Maliyet Sistemi Kombinasyonları Kapsamına göreSaptanma biçimine göreSaptanma Zamanına göre

10 Saptanma Zamanına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Amaca göre) Fiili Maliyetleme Yöntemi Öngörü Maliyetleme Yöntemi:  Tahmini Maliyetleme Yöntemi  Standart Maliyetleme Yöntemi

11

12 Saptanma Biçimine Göre Maliyetleme Yöntemleri (Üretim yöntemine göre) Sipariş Maliyetleme Yöntemi Safha Maliyetleme Yöntemi

13 OcakŞubatMart ZAMAN DMM + DİM + GİM = DÖN.MAL.= ÜMM +DBMSM= SHMM – DSMSM = SMM Ocak Dönemi Şubat Dönemi SİPARİŞ MALİYETLEME YÖNTEMİ Sipariş 01 DMM + DİM + GİM = DÖN. MAL. = ÜMM + DBMSM = SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 02 DMM + DİM + GİM = DÖN. MAL. = ÜMM + DBMSM = SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 03 Üretime BaşlamaÜretimi Tamamlama

14 OcakŞubatMart ZAMAN - DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM Ocak Dönemi Şubat Dönemi SAFHA MALİYETLEME YÖNTEMİ I.SAFHA ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM II.SAFHA ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM +DBMSM SHMM -DSMSM SMM III.SAFHA - DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM I.SAFHA ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM II.SAFHA ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM +DBMSM SHMM -DSMSM SMM III.SAFHA

15 Kapsamına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Yüklenme biçimine göre) Tam Maliyetleme Yöntemi Kısmi Maliyetleme Yöntemi  Değişken Maliyetleme Yöntemi  Direkt Maliyetleme Yöntemi Normal Maliyetleme Yöntemi

16 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Üretim Maliyetleri TamDeğişkenDirektNormal Direkt Malzeme Maliyeti DMM Direkt İşçilik MaliyetiDİM Değişken Genel İmalat Maliyeti DEĞ.GİM - Sabit Genel İmalat Maliyeti SAB.GİM--(%) SAB.GİM

17 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Üretim Maliyetleri (YTL) TamDeğişkenDirektNormal DMM2.000 DİM3.000 +3.0003.000 Değişken GİM 2.000 +2.000-2.000 Sabit GİM+ 3.000 --+2.400 TOPLAM10.000 7.0005.0009.400 Üretim Miktarı / 1.000 adet Birim Maliyet 10,00 7,005,009,40

18 HAFTAYA... Konu: Sipariş Maliyetleme Yöntemi


"MALİYET SİSTEMLERİ. Sistem: “aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulunan bileşenlerin oluşturduğu bir bütün”... Muhasebe Sistemi: “muhasebe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları