Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYET SİSTEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYET SİSTEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 MALİYET SİSTEMLERİ

2 Sistem: “aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulunan bileşenlerin oluşturduğu bir bütün”... Muhasebe Sistemi: “muhasebe bilgilerinin geliştirilmesi ve bu bilgilerin karar vericilere iletilmesi amaçlarına yönelik olarak, işletme organizasyonu tarafından kullanılan personel, yönerge, araç ve kayıtlardan oluşur” Muhasebe Sisteminin Alt Sistemleri: 1. Finansal Muhasebe Sistemi 2. Maliyet Muhasebesi Sistemi 3. Yönetim Muhasebesi Sistemi

3 Maliyet Muhasebesi Sistemi:
“üretimi ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ilişkin maliyetlerin saptanması, tanımlanması, ayrımlanması, kayıtlanması, ölçümlenmesi ve analizini kapsar” Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi: “faaliyet sonuçlarının çıkartılması ve raporlanabilmesi amacıyla Finansal Muhasebe Sistemi için gerekli girdileri sağlayan bir bütünü oluşturur”. Maliyet Muhasebesi Ölçüm Sistemi: “maliyet hesaplama ve analizleri ile bir yandan yönetimin gereksindiği bilgileri sağlayan öte yandan da maliyet kayıt sistemi için gerekli girdileri sağlayan bütünü oluşturur”

4 İŞLETME BİLGİ SİSTEMİ FİNANSAL FİNANSAL OLMAYAN MUHASEBE MALİYET
MALİYET ÖLÇÜM SİSTEMİ MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ MALİYET KAYIT SİSTEMİ

5 MALİYET SİSTEMİNİN AMAÇLARI:
Bilanço ve Gelir Tablosu (Stok değerlemesi ve Kar/Zararın hesaplanması), Planlama ve Bütçeleme Faaliyet/Maliyet Kontrolü Maliyet Analizleri Karar vericilere bilgi sağlama (alma, kiralama, üretme, satma, fiyatlama kararları)

6 MALİYET SİSTEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
Faaliyet Konusu Teknoloji Üretim Tipi ve Politikası Yönetsel Beklentiler

7 Feedback (Geri besleme)
MALİYET SİSTEMİNİN YAPISI SÜREÇ Sipariş Maliyetleme Safha Maliyetleme GİRDİ Fiili Rakamlar Öngörü Rakamlar Tahmini Standart ÇIKTI Tam Maliyetler Kısmi Maliyetler Değişken Direkt Feedback (Geri besleme)

8 Maliyetleme Yöntemleri
MALİYETLEME YÖNTEMLERİ 1 Saptanma Zamanına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Amaca göre) 2 Saptanma Biçimine Göre (Üretim yöntemine göre) 3 Kapsamına Göre (Yüklenme biçimine göre) Fiili Maliyetleme Yöntemi Öngörü Maliyetleme Yöntemi: Tahmini Maliyetleme Yöntemi  Standart Maliyetleme Yöntemi Sipariş Maliyetleme Yöntemi Safha Maliyetleme Yöntemi Tam Maliyetleme Yöntemi Kısmi Maliyetleme Yöntemi Değişken Maliyetleme Yöntemi Direkt Maliyetleme Yöntemi Normal Maliyetleme Yöntemi

9 Maliyet Sistemi Kombinasyonları
1. Fiili Maliyetleme + Sipariş Maliyetleme Tam Maliyetleme 2. Tahmini Maliyetleme 3. Standart Maliyetleme 4. Değişken Maliyetleme 5. 6. 7. Safha Maliyetleme 8. 9. 10. 11. 12. Maliyet Sistemi Kombinasyonları Saptanma Zamanına göre Saptanma biçimine göre Kapsamına göre

10 Saptanma Zamanına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Amaca göre)
Fiili Maliyetleme Yöntemi Öngörü Maliyetleme Yöntemi: Tahmini Maliyetleme Yöntemi  Standart Maliyetleme Yöntemi

11

12 Saptanma Biçimine Göre Maliyetleme Yöntemleri (Üretim yöntemine göre)
Sipariş Maliyetleme Yöntemi Safha Maliyetleme Yöntemi

13 SİPARİŞ MALİYETLEME YÖNTEMİ
Üretime Başlama Üretimi Tamamlama ZAMAN Ocak Şubat Mart Ocak Dönemi Şubat Dönemi DMM + DİM + GİM = DÖN.MAL.= ÜMM +DBMSM= SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 01 DMM + DİM + GİM = DÖN. MAL. = ÜMM + DBMSM = SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 02 DMM + DİM + GİM = DÖN. MAL. = ÜMM + DBMSM = SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 03 SİPARİŞ MALİYETLEME YÖNTEMİ

14 SAFHA MALİYETLEME YÖNTEMİ
ZAMAN Ocak Şubat Mart Ocak Dönemi Şubat Dönemi I.SAFHA II.SAFHA III.SAFHA I.SAFHA II.SAFHA III.SAFHA - DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM +DBMSM SHMM -DSMSM SMM - DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM ÖNCEKİ SAFHA DMM DİM +GİM DÖN.MAL. +DBYMSM DÖN.YÜK.MAL. -DSYMSM ÜMM +DBMSM SHMM -DSMSM SMM SAFHA MALİYETLEME YÖNTEMİ

15 Kapsamına Göre Maliyetleme Yöntemleri (Yüklenme biçimine göre)
Tam Maliyetleme Yöntemi Kısmi Maliyetleme Yöntemi Değişken Maliyetleme Yöntemi Direkt Maliyetleme Yöntemi Normal Maliyetleme Yöntemi

16 MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Direkt Malzeme Maliyeti Direkt İşçilik Maliyeti
KAPSAMINA GÖRE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Üretim Maliyetleri Tam Değişken Direkt Normal Direkt Malzeme Maliyeti DMM Direkt İşçilik Maliyeti DİM Genel İmalat Maliyeti DEĞ.GİM - Sabit SAB.GİM (%) SAB.GİM

17 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ
KAPSAMINA GÖRE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Üretim Maliyetleri (YTL) Tam Değişken Direkt Normal DMM 2.000 DİM 3.000 +3.000 Değişken GİM +2.000 - Sabit GİM +2.400 TOPLAM 10.000 7.000 5.000 9.400 Üretim Miktarı / adet Birim Maliyet 10,00 7,00 5,00 9,40

18 Konu: Sipariş Maliyetleme Yöntemi
HAFTAYA... Konu: Sipariş Maliyetleme Yöntemi


"MALİYET SİSTEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları