Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Montpellier France Décembre 2008 2013 Ankara, (Türkiye)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Montpellier France Décembre 2008 2013 Ankara, (Türkiye)"— Sunum transkripti:

1

2 Montpellier France Décembre 2008 2013 Ankara, (Türkiye)

3

4 Montpellier France Décembre 2008 2013 Ankara, (Türkiye) GÜNDEM Sabah oturumu 10:00 – 10:45 Resmi Açılış-proje tanıtımı (Belediye Başkanımızın Açılış Konuşması Proje amaç ve hedefleri) 10.45 – 11.15 Tanışma Oyunları-Buz kırıcılar 11:15 – 11:45 demokrasi ve aktif vatandaşlık-atölye çalışması 11:45 – 12:00 Kahve arası 12:00 - 12:15 Hareketlendirici oyunlar 12:15 Simulasyon Faaliyeti " demokrasi adası- gençlerin katılımı"- Yönetim Sürecine Gençlerin Aktif Katılımı

5 Montpellier France Décembre 2008 Proje Ortakları Türkiye (Engelli Dernekleri Federasyonu, Proje Sahibi) Türkiye ( Şereflikoçhisar Belediyesi, Ortak ) Estonya (Talinna ja Harjumaa Association of the Hard of Hearing, Ortak ) Estonya (THINK Eesti MTÜ, Ortak) Turkey (Çankiri Karatekin Üniversitesi, yaygınlaştırma için Yardımcı Ortak) 2013 Ankara, (Türkiye)

6 2013 Ankara, (Türkiye) Montpellier France Décembre 2008 Proje Özeti-1 E-demokrasi, dijital demokrasi ve e-devlet BİT sektörünün büyümesi ve hızlı kamu hizmeti gelişimi süreçleriyle birlikte gelişen gerçekliklerdir. Devletler Bilgi toplumu ve elektronik hizmetlerindeki değişimi güçlü biçimde desteklemektedir. Geniş bir bakış açısıyla değişim yalnızca hizmetlerin internete aktarılması ve farklı ağ altyapıları yoluyla erişilmesini sağlamak değildir: Daha ziyade kamu sektörü hizmetlerindeki derinlemesine stratejik değişim ve yeni bir “sanal vatandaşlık” sözkonusudur.

7 2013 Ankara, (Türkiye) Montpellier France Décembre 2008 Proje Özeti-2 Geleneksel politik katılıma destek teknoloji, çevirimiçi bilgi, 24 saat tartışma grupları ve belediye ve STK websiteleri gibi yerel sanal ortamlardan gelecektir. Katılım, oylama ve özellikle gençlerin güçlendirilmesi Bilgi toplumunun kurulması için önemli etkinliklerdir. Bu durumda projemiz ortakların websitelerini ve belediyelerin bilgi noktalarını, toplantıları kullanarak yeni bir katılım modeli geliştirmeyi hedeflemektedir. (Talinn’de 2 günlük hazırlık toplantısı ve Türkiyede 5 günlük proje toplantısı, webteki anketlerin doldurulması ve radyo programları, 2 adet Bülten,posterler vs.

8 Proje Özeti-3 Bu çalışmalar dahilinde özellikle radyo programları aracılığı ile E- Demokrasi konusu her yaş ve cinsiyetten gençlerinde katılıp aktif olarak fikir yürütebildikleri bir platform halini almıştır.Yayın içeriği olarak Yapılan sohbetler ve konuklara sorulan sorularla projenin ana faaliyet planı yinelenirken gençlere de yayın yolu ile ulaşılarak onlarda sürece dahil edilir.Özellikle “engelli” bireyler bu katılımda önemli rol oynarlar.

9 Ürünler E-demokrasi kitapçığı proje etkinlikleri, anketleri, toplantı raporlarını, anket sonuçlarını, radyo programlarını içerecektir. Proje websitesi projeyle ilgili bilgiler verecek ve geliştirilen materyali tanıtacaktır. Elektronik – Bülten: 2 Elektronik Bülten basılarak etkinlikler ve proje faaliyetleri duyurulacaktır. 2013 Ankara, (Türkiye)

10 DEMOKRASİ DEMOKRASİ: Demokrasi tüm vatandaşların kendi yaşamlarını etkileyen kararlarda eşit söz hakkı olduğu devlet şeklidir. Demokrasi vatandaşların doğrudan ya da seçilmiş vekiller aracılığıyla yasaların teklif, geliştirme ve oluşumuna eşit katılımına olanak tanır. Siyasi açıdan kendi kendini belirlemeye yönelik serbest ve eşit uygulamayı sağlayan sosyal, ekonomik ve kültürel koşulları kapsar.

11 2013 Ankara, (Türkiye) DEMOKRASİ DEMOKRASİ TÜRLERİ: TEMEL BİÇİMLER: DOĞRUDAN TEMSİL PARLAMENTER BAŞKANLIK ANAYASAL DEMOKRASİNİN ÖZELLİKLERİ: EŞİTLİK ÖZGÜRLÜK(İNSAN HAKLARI, KONUŞMA,İFADE,BASIN) ÇOĞUNLUK KURALI

12 2013 Ankara, (Türkiye) DEMOKRASİ KATILIM: Sosyal bilimlerde katılım, siyasi, ekonomik, yönetim ya da diğer sosyal kararlar açısından fikirlerin ifadesi için varolan farklı kamu mekanizmalarını ifade eder. Katılımcı karar alma süreci ekonomik, siyasi, yönetimsel, kültürel ya da ailevi dahil olmak üzere herhangi bir sosyal aktivite ile birlikte gerçekleşebilir.

13 2013 Ankara, (Türkiye) DEMOKRASİ DEMOKRASİLERDE KATILIM: • Vatandaşların demokrasideki kilit rolü kamu yaşamına • katılmaktır. • Vatandaşlar kamu konularıyla ilgili bilgilendirilmek, siyasi lider ve • vekillerinin güçlerin nasıl kullandıklarını dikkatlice izlemek ve kendi • fikir ve ilgilerini ifade etmek zorundadır. • Seçimlerde oy kullanmak tüm vatandaşların diğer önemli • vatandaşlık görevidir.

14 2013 Ankara, (Türkiye) DEMOKRASİ BİREY: Birey bir kişi ya da belirli bir nesnedir. Demokrasi fertlerde ve toplumda hürriyeti, adaleti, aklı ve mantığı, zor yerine isteği getiren, insanlar arası ilişkilerin niteliğini daha üst düzeye çıkaran, en azından buna ciddi biçimde çalışan bir sistemdir

15 2013 Ankara, (Türkiye) DEMOKRASİ TOPLUM: Bir toplum ya da insan topluluğu süreğen ilişkiler ya da geniş bir sosyal gruplaşma yoluyla birbirine bağlanmış aynı coğrafi veya bölgeyi paylaşan ve aynı siyasi otoriteye ve hakim kültürel beklentilere tabi olan bir grup insandır. Demokrasilerde toplum olmazsa olmaz konumundadır. Demokrasinin şekline ve tarzına toplum karar verir.

16 2013 Ankara, (Türkiye) E-DEMOKRASİ E-DEMOKRASİ: Yerel toplumlar, devletler/bölgesel yönetimler, uluslar ve küresel düzeydeki siyasi süreçler dahilindeki demokratik sektörler tarafından “bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıdır”. “bilgi ve iletişim teknolojileri ve stratejilerinin siyasi ve yönetimsel süreçlerde kullanımı“ E-demokrasi, demokrasi gibi kendi ideal şekliyle bir doğrudan demokrasi çeşididir. Uygulamada daha sınırlı demokrasi çeşitlerinin bir yansımasıdır.

17 E-DEMOKRASi Tüm bu tanımlar kapsamında ünlü iletişimci Mc Luhan' ın “Araç mesajdır” iletisine istinaden denilebilir ki E-Demokrasi artık bireylere doğrudan mevcut haklarını öğreten ve bu hakları yönetimsel şekilde kullanmayı hedef edinen bir noktaya gelmiştir.Özellikle bu bağlamda yapılan yayınlar ve yayın içerikleri mesaja hizmet ederek demokrasiye sanal vatandaşlığa da ruh katarak yeni bir boyut kazandırmıştır.

18 2013 Ankara, (Türkiye) E-DEMOKRASİ E-DEMOKRASİ TÜR VE ARAÇLARI: Son 4 yıldır E-demokrasiyle ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştır. Kamu ve özel sektör platformları vatandaş katılımına bir yol açmaktayken vatandaşlara şeffaf bilgiler sunmaktadır. BLOGlar FACEBOOK TWITTER AÇIK SOSYAL FORUMLAR SMS YOUTUBE

19 2013 Ankara, (Türkiye) E-DEMOKRASİ E-DEMOKRASİ AÇISINDAN VATANDAŞ KATILIMI: Etkili bir e-demokrasi için vatandaşların yalnızca devlete katılımları değil aynı zamanda kendi yerel toplumlarını geliştirmek için birbirleriyle iletişime geçerek birlikte çalışmaları gereklidir.

20 ŞEREFLİKOÇHİSAR Tarihi Şereflikoçhisar, Ankara'nın güney sınırındaki il merkezine en uzak ilçesi. Ankara Merkeze yaklaşık 147 km uzaklıkta olan Şereflikoçhisar, 1885 yılında belediye olmuş; 1891 yılında ilçe olan Şereflikoçhisar Konya iline bağlanmış, 1920'de il olan Aksaray'ın ilçesi olan Şereflikoçhisar, 1933 yılında Aksaray'ın ilçe yapılması sonucu Ankara'ya bağlanmıştır.Ankara 1891 Konya1933AksarayAnkara

21  Şereflikoçhisar, Kültür Bakanlığının höyüklerde yaptığı araştırmalardan anlaşılacağı üzere, MÖ. 3000 yıllarına kadar uzanan 5000 yıllık tarihi geçmişe sahiptir. İsmi sırasıyla; Koşhisar, Tuzbaşı, Koçhisar ve Şereflikoçhisar olarak değişiklere uğramıştır. Tarihi süreç içerisinde; Hititliler, Asurlar, Romalılar, Persler, Emeviler, Selçuklular, Karamanoğulları,Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerinde bulunduk. Karamanoğuları döneminde önemli yerleşim birimlerinden biri olan Şereflikoçhisar, 1466 yılında Osmanlı topraklarına katılmasından sonra yapılan ilk yazışmalarda, Karamanoğulları’nın Sancağı olarak kayıtlara geçmiştir. ŞEREFLİKOÇHİSAR

22 Gelir kaynakları tarım, tuz ve nakliyeciliğe dayalı olan Şereflikoçhisar, yurt dışında en çok işçi nüfusu olan beldelerden birisidir. Ekonomik nedenlerden dolayı son yıllarda göçlerin görüldüğü Şereflikoçhisar’dan; üç kasabası ayrılarak ilçe olmuştur. Bu üç kasabasının (Evren, Sarıyahşi, Ağaçören) köyleri ile birlikte ayrılması, ilçede ekonomik yaşamı sekteye uğratmıştır.

23 ŞEREFLİKOÇHİSAR İSMİNİN MENŞEİ  Tarihçi Merhum İ. Hakkı Konyalı tarafından yazılan ve 1970 yılında Şereflikoçhisar belediyesi tarafından bastırılan "Şereflikoçhisar Tarihi" adlı esere göre, Osmanlı dönemi yazmalarında adı "Koşhisar" olarak yazılan Şereflikoçhisar'ın bu ismi "çift kale" anlamına gelmektedir. Zamanla söylene söylene Koçhisar şeklini almıştır. Cumhuriyet döneminde adının başına bir zafer tacı gibi oturtulan "Şerefli" unvanını ise Konyalı'ya göre burada oturan "Şerefli" aşiretinden almıştır. Bununla beraber bu unvanın Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında çok sayıda şehit vermesi sebebiyle özel bir kanunla verildiği de söylenmektedir. 

24 ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HAKVERDİ ALTUĞ  ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI  HAKVERDİ ALTUĞ 1969 YILINDA ŞEREFLİKOÇHİSAR DA DOĞDUM. İLK VE ORTA OKULU ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA LİSEYİ ANKARA’DA TAMAMLADIM. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ VE KARA HARP OKULU MEZUNUYUM.  YÜKSEK LİSANSIMI YÖNETİM BİLİMLERİ ÜZERİNE İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE YAPTIM HALEN GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE YÖNETİM BİLİMLERİ ÜZERİNE DOKTORA EĞİTİMİM DEVAM ETMEKTEDİR. İNGİLİZCE BİLİYORUM. EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASIYIM. 1990-1996 YILLARI ARASINDA SİLAHLI KUVVETLERİNİN ÇEŞİTLİ KADEMELERİNDE SUBAY OLARAK GÖREV YAPTIKTAN SONRA KENDİ İSTEĞİMLE İSTİFA EDEREK TİCARİ HAYATA ATILDIM. 6 YIL EĞİTİM SEKTÖRÜNDE, 3 YIL ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞTIM.  HALEN ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HALKIMA EN İYİ HİZMETİ TEMİZ DÜRÜST VE ADİL OLARAK ULAŞTIRMAYA ÇALIŞMAKTAYIM.

25 2013 Ankara, (Türkiye) E-DEMOKRASİ PROJE TOPLANTISI Dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER…


"Montpellier France Décembre 2008 2013 Ankara, (Türkiye)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları