Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnternet Kullanım Alışkanlıkları Raporu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnternet Kullanım Alışkanlıkları Raporu"— Sunum transkripti:

1 İnternet Kullanım Alışkanlıkları Raporu
Mayıs 2009

2 İçindekiler sayfa sayfa Giriş:Amaç:İçerik:Tasarım:Örneklem
Yönetici Özeti Araştırma Bulguları İnternet Bağlantısı – İletişim Paneli Verisi Servis Sağlayıcısı Seçme Nedenleri Internet Kullanım Oranı ve Sıklığı Haftalık İnternet Kullanım Süresi Tarih ve Süre İnternete Girilen Mekan İnternete Girilen Zaman Dilimi Aktiviteler 3-6 7-15 16-53 17 18 19 20 21 22 23 24-30 E-Posta İnternette Alışveriş İnternette Gazete İnternette TV Mobil İnternet On-line Araştırma Yaşanılan Sıkıntılar Aile Koruma Paketi Ziyaret Edilen Siteler İnternet ve Reklam ile ilgili düşünceler Segmantasyon Ek’ler 31 32-34 35-36 37 38 39 40 41 42-46 47-53 54-69 70-77 STF004

3 Giriş:Amaç:İçerik:Tasarım:Örneklem
Client’s logo Giriş:Amaç:İçerik:Tasarım:Örneklem

4 Giriş Internet, kişilerin kitleleri etkileyip akım yaratabileceği, saklamayı imkansız, paylaşmayı sınırsız kılan bir iletişim ağı, “hız”, “özgürlük”, demokrasi” kavramlarını yeniden tanımlayan ve bu kavramlarla özdeşleştirilen çok boyutlu ve çok fonksiyonlu günümüzün parlayan mecrası.. Dünyada hiçbir iletişim aracı ya da teknoloji bu kadar hızla yayılmadı. Birleşik Amerika Devletlerinde radyonun 50 milyon kullanıcıya ulaşması için 38 yıl geçmesi gerekti - bu internet mecrasının sadece 5 yılını aldı. Dünyadaki internet istatistiklerini yayınlayan sitesine göre tüm dünyada internet kullanıcı sayısı son 8 senede 342 kat artarak 1,6 milyar kişiye ulaştı. Dünyada her dört kişiden biri internet kullanıyor. Elbette dünya üzerinde bu konuda da eşitsizlik söz konusu; örneğin Kuzey Amerika’da her dört kişiden üçü on-line iken Afrika’da 18 kişiden sadece biri on-line. İnternet penetrasyonunun %17,4 ile dünya ortalamasının altında olduğu Asya’da dünyadaki tüm on-line nüfusun %41,2’si bulunuyor. 50 milyon kullanıcıya ulaşmak için geçen süre (ABD) Kaynak: SanDisk Dünya’da ve kıtalarda internet kullanımı ve büyüme Nüfus 2008 (milyon) İnternet Pen (%) İnternet kullanıcı (milyon) büyüme (%) Kullanıcı Payı (%) Afrika 975 5,6 54,2 1.100 3,4 Asya 3,8 17,4 657,2 475 41,2 Avrupa 803,9 48,9 393,4 274 24,6 Orta Doğu 196,8 23,3 45,9 1.296 2,9 K. Amerika 337,6 74,4 252,3 133 15,7 L. Amerika 581,3 29,9 173,6 861 10,9 Okyanusya Avustralya 34,4 60,4 20,8 173 1,3 Toplam 6,710 23,8 1.596,3 342 100 Kaynak: , 31 Mart 2009

5 Amaç:İçerik İletişime yeni boyut kazandıran, içerik, donanım ve yazılım kavramlarının içiçe geçtiği internet, Türkiye’de de hızla yayılıyor. Internetworldstats sitesine göre 2000’li yıllarda %2,9 olan internet penetrasyonu 2006 yılı sonlarında %13,9’a yükseldi. Herkesin fikir sahibi olduğu “internet kullanımı ve alışkanlıkları” üzerinde kapsamlı ve güncel bilgiye ulaşmak kolay değil. Elinizdeki bu rapor, Ipsos KMG’nin internete ilginin her yönden arttığı bir dönemde Türkiye’deki internet kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek, penetrasyon blgisinin ötesine geçerek kullanım alışkanlıklarını incelemek ve demografik gruplardaki farklılıklarını ortaya koymak amacıyla yürüttüğü çalışmanın ürünüdür. Araştırmanın amacı temelde, Türkiye’de internet kullanım oranını tespit etmek ve düzenli kullanıcıların; internet kullanım alışkanlıklarını, ziyaret ettikleri siteleri internette yaptıkları aktiviteleri ve bunların sıklıklarını, genel olarak internet ile ilgili düşüncelerini ve internet reklamlarına yaklaşımlarını tespit etmektir. Araştırmanın bir diğer amacı da düzenli internet kullanıcılarını segmente etmek ve bu mecra ile ilgili pazarlama ve reklam çabalarına resmi daha netleştirerek destek olabilmektir. Yıllara göre Türkiye’de internet kullanımı İnternet Kullanıcı (milyon) İnternet Pen (%) 2000 2,0 2,9 2004 5,5 7,5 2006 10,2 13,9 Kaynak: , 31 Mart 2009 Çalışmanın tüm tablolarını en detaylı şekilde görebilmek için adresine başvurun. İstediğiniz tabloyu istediğiniz detayda ve istatistiki anlamlılık testi ile birlikte alabilirsiniz.

6 Tasarım:Örneklem “İnternet Kullanım Alışkanlıkları” araştırması Ipsos KMG’nin Türkiye’yi temsil edecek şekilde seçilmiş Hane Tüketim Paneli Örneklemi üzerinde yürütülmüştür. İlk aşamada Türkiye’yi Kent/kır Cinsiyet 15+ Yaş Grubu SES grupları düzeyinde temsil edecek şekilde seçilmiş 4000 bireye öncelikle internet penetrasyonu ve sıklık bilgisi sorulmuştur. İkinci aşamada, interneti genel olarak haftada bir ya da daha sık kullananlarla hanelerde yüzyüze görüşmeler yürütülmüştür. Bu şekilde 1344 kişiye ulaşılmıştır. İnternet Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Baz Örneklem Dağılımı: CİNSİYET % Erkek 50.2 Kadın 49.8 BÖLGE % Kent 75.0 Kır 25.0 YAŞ % 15-17 6.9 18-24 16.4 25-34 23.4 35-44 18.8 45-54 14.5 55+ 20.0 SES % AB 12.8 C1 26.1 C2 35.3 DE 25.9 EĞİTİM % İlkokul- 60.9 Ortaokul-Lise 33.6 Üniversite+ 5.5 NUTS 2 Bölge % İstanbul 16.9 Batı Kradeniz 6.2 Akdeniz 12.9 Orta Anadolu 5.7 Ege 12.7 Ortadoğu Anadolu 5.6 Güneydoğu Anadolu 10.2 Doğu Karadeniz 4.1 Batı Anadolu 9.9 Batı Marmara 4.0 Doğu Marmara 8.6 Kuzeydoğu Anadolu 3.4

7 Haftalık İnternet Kullanım Süresi
Haftalık Ortalama Kullanım Süresi “İnternet Kullanım Alışkanlıkları” çalışmasında 4000 kişi ile yürütülen “internet penetrasyon” aşamasının ardından genel olarak haftada 1 veya daha sık internet kullanan bireylerin (n=1344 birey) detaylı bir şekilde kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Haftada bir veya daha sık internet kullanan bireyler bu raporda bundan sonra “düzenli internet kullanıcısı” olarak betimlenecektir. Buna göre, haftada en az bir kere internete girenlerin %12,6’sı haftada bir saat ya da daha az internete girerken üçte biri (%32) haftada 10 saat ya da daha fazla internete giriyor. Düzenli internet kullanıcılarının internette ortalama olarak geçirdiği süre haftada 7.3 saat. Erkekler kadınlara göre; gençler özellikle yaş grubu ve daha yaşlılara göre; yüksek eğitimliler düşük seviyede eğitimlilere göre internette daha uzun vakit harcıyorlar. Demografi Gruplarına Göre Haftalık Ortalama Kullanım Süresi A B >C C D >EFGH E >FG F G H I >J J K L M >NO N >O O Baz: 1344 birey, düzenli internet kullanıcıları

8 Oranlar değiştirilmiştir.
İnternette Yapılan Aktiviteler İnternette Yapılan aktiviteler ve sıklıkları Oranlar değiştirilmiştir. Baz: 1344 birey, düzenli internet kullanıcıları

9 İnternette Yapılan Aktiviteler
İnternette Yapılan aktiviteler ve sıklıkları Oranlar değiştirilmiştir. Baz: 1344 birey, düzenli internet kullanıcıları

10 İnternetten Gazete Okuma
İnternetten Gazete Okuyanlar Düzenli internete girenlerin %58,5’i internetten gazete okuyor. İnternetten gazete okumak bir alışkanlık, sık sık ya da arasıra okuyorlar, nadiren okuma oranı oldukça düşük. 45-54 yaş grubu diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranda internetten gazete okuyor yaş grubu da gençlere göre daha fazla online gazete okuyor. Internetten gazete okuyanlar ağırlıklı olarak AB SES grubundan ve üniversite mezunu bireyler.

11 İnternet Reklamları ve İnternet ile İlgili Düşünceler
Genel (A) Erkek (B) Kadın (C) 15-24 (D) 25-34 (E) 35-44 (F) 45-54 (G) 55+ (H) … daha çok bilgiye daha kolay şekilde eriştim. Internet eğlenceli bir mecradır. Internetten vazgeçemem. Geçen seneye göre daha fazla internete giriyorum Bu mecrada gördüğüm ilginç şeyleri başkaları ile paylaşırım. Genel (A) AB (I) C1 (J) C2 (K) DE (L) İlkokul- (M) Ortaokul-Lise (N) Üniversite+ (O) Internetteki reklamları dikkate almam. .. en güncel haberleri takip ettiğim mecradır Internet insanları asosyalleştiriyor. Internet sosyalleşmeme yardımcı .. daha az televizyon izlemeye başladım Baz: 1344 birey, düzenli internet kullanıcıları

12 İnternet Reklamları ve İnternet ile İlgili Düşünceler
Genel (A) Erkek (B) Kadın (C) 15-24 (D) 25-34 (E) 35-44 (F) 45-54 (G) 55+ (H) Internet bana arkadaşlık eder. Internetteki reklamları takip ederken o sırada başka bir şey yapabiliyorum. Internetten aldığım haberlere güvenirim. .. daha az okumaya başladım İnternetteki yorumları ilgiyle izliyorum. Genel (A) AB (I) C1 (J) C2 (K) DE (L) İlkokul- (M) Ortaokul-Lise (N) Üniversite+ (O) Internetteki reklamlar ürün ve marka seçimine yardımcıdır. Internette reklamı yapılan ürünün hedef kitlesini yakalamakta daha etkili. Internetteki reklamlar ilginç ve dikkat çekici oluyor. İnternetteki forumlara katılıp yorum yapıyorum Internetteki reklamları eğlenceli buluyorum. Baz: 1344 birey, düzenli internet kullanıcıları

13 İnternet Reklamları ve İnternet ile İlgili Düşünceler
Genel (A) Erkek (B) Kadın (C) 15-24 (D) 25-34 (E) 35-44 (F) 45-54 (G) 55+ (H) int reklamları dikkatle incelerim İnt reklamları daha uzun sürede aklımda kalıyor, çünkü daha etkili. Bu mecrada reklam veren firmalar bana ulaşmayı diğerlerinden daha fazla önemsiyor. Internetteki reklam bannerlarına genellikle tıklarım İnt reklamları daha güvenilir. Bu mecradaki reklamlar daha dürüst. Internetteki reklamlar sanki doğrudan bana hitap ediyor. Baz: 1344 birey, düzenli internet kullanıcıları

14 Segmantasyon - Giriş İnternet dünyasının hangi demografik gruplara odaklanacağını gösterebilmek önemli. Ancak elbette strateji belirlemek için kullanılabilecek sınıflamalar bunlarla sınırlı değil. Bilindiği üzere segmantasyon analizi ele alınan kitlelerin farklılaşan özelliklerini dikkate alarak yepyeni gruplamalar yaratmaya çalışır. “Türkiye’de İnternet Kullanım Alışkanlıkları” çalışmasında da internet üzerindeki aktiviteleri temel alan bir segmantasyona gidildi. Buna göre internete giren ve girmeyen ayrımının ötesinde interneti düzenli olarak kullananlar demografileri (yaş, cinsiyet, ses grupları) internette geçirdikleri zaman ve internet üzerindeki aktiviteleri baz alınarak gruplandı. Grupların diğer özellikleri de incelenerek profil derinleştirildi. İnterneti düzenli kullanan bireyleri 6 farklı grupta toplamak mümkün. Zoraki Sörfçü Bağımlı Fonksiyonel Haberci Genç Sörfçü İnteraktif düzenli kullanıcılar

15 “BAĞIMLI” Tüm düzenli internet kullanıcılarının %11’ini oluşturuyor.
Demografi Ortalamadan daha fazla erkek Ağırlıklı olarak yaş arası Ortalamadan daha yüksek SES seviyesine sahip Ortalamadan daha fazla ortaokul-lise mezunu Tüm düzenli internet kullanıcılarının %11’ini oluşturuyor. Çoğunlukla: erkek, yaşında, ortalamanın üzeri sosyo-ekonomik seviye Orta seviye eğitimli (yaş sebebiyle) Daha “yoğun” kullanıcı

16 “BAĞIMLI” AKTİVİTELER  Türkiye BAĞIMLI Bilgi/Araştırma Kendi ödevim Otomobil/motor siteleri Çocuk/kardeş ödevi İş amaçlı Sinema vb bilgi ve rezervasyon Ulaşım araçlarına rezervasyon Oyun oynamak Gazete okumak Bedava şarkı indirmek TV,film,video izlemek/bedava indirmek Radyo dinlemek TV izlemek Sitelere video,film,müzik yüklemek Bahis oyunları oynamak E-posta Sesli/Görüntülü Chat Yazılı chat Arkadaşlık ve çöpçatanlık siteleri Tartışmalara katılmak Bir ürünle ilgili yorum İnternette hemen hemen tüm aktiviteleri ortalamanın üzerinde bir yoğunlukta yapıyorlar. Ödev ve iş amaçlı kullanımın yanısıra multimedya takibi, şarkı indirmek, çeşitli içerik yüklemek, sosyal iletişim ve e-posta amaçlı faaliyetlerde farklılaşıyorlar.

17 “BAĞIMLI” AKTİVİTELER  Türkiye BAĞIMLI Bankacılık Online araştırmaya katılmak Browser ayarlarını değiştirmek E-devlet Blog oluşturmak/yazı yazmak Cepten internete bağlanmak Web sayfası hazırlamak Alışveriş DÜŞÜNCELER Internet eğlenceli bir mecradır Internetten vazgeçemem Internet sosyalleşmeme yardımcı olur Internet bana arkadaşlık eder Bu mecrada gördüğüm ilginç şeyleri mutlaka başkalarıyla paylaşırım Internet en güncel haberleri takip ettiğim mecradır Internetten aldığım haberlere güvenirim REKLAM YAKLAŞIMI Internetteki reklamlar ürün ve marka seçimime yardımcıdır İnternetteki reklamları dikkatle incelerim Internet reklamları daha uzun süre aklımda kalıyor Bu mecradaki reklamlar daha dürüst İleri seviyede internet bilgileri ile web sayfası hazırlayabiliyor, blog oluşturup yazabiliyorlar. Cep telefonundan internete bağlanma oranı da yüksek. Bu grupta her beş kişiden biri on-line alışveriş yapıyor. Bu türkiye ortalamasının üç katından fazla. İnternet ile ilgili çok pozitif duygulara sahipler, vazgeçilmez olduğunu düşünüyorlar. İnternetteki haberlere ve reklamlara güveniyorlar ve etkili olduğunu düşünüyorlar. İnternet üzerinden birçok siteden çok kolaylıkla yakalanabilecek bir hedef kitle.

18 Client’s logo Centrum İş Merkezi Aydınevler No: Küçükyalı – İstanbul / TÜRKİYE T : +90 [216] F : +90 [216]


"İnternet Kullanım Alışkanlıkları Raporu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları