Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Http://www.btsonline.de info@btsonline.de.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Http://www.btsonline.de info@btsonline.de."— Sunum transkripti:

1

2 Amaçlar Almanya’daki öğrenci ve akademisyenler arasında bilgi alışverişini sağlamak, teknik altyapı konusunda işbirliği yapmak, Almanya’da okuyan Türk üniversite öğrencilerinin öğrencilikten kaynaklanan sorunları hakkında çalışmalar yapmak, çözüm üretmek ve bunların yaşama geçirilmesi için Alman ve Türk makamları nezdinde girişimler yapmak, Almanya’da çalışan ya da bir işyeri arayan akademisyenlerin sorunlarına eğilmek,

3 Amaçlar Almanya’da insanlarımızın eşit haklara kavuşması için çalışmalar yapmak, Türk toplumun birlikte hareket edebilmesini sağlamak, Kültürel alanda kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, seminerler, toplantılar düzenlemek, Üzerinde uzlaşma sağlandığı sürece, dünya ve Türkiye politikaları hakkinda genel demokratik çerçeve içinde görüş belirtmek. Bu amaçları paylaşan öğrenci dernekleri BTS’e katılabilirler.

4 Üye derneklerimiz [BTBTM Berlin] [Türkische Studentenvereinigung Kiel]
[Türkische Studentenvereinigung Hamburg e.V.] [Bremer Studentenverein e.V.] [Türkische Studentenvereinigung Braunschweig e.V.] [TürkUNID, Köln] [Rüsselsheimer Studentenverein e.V.] [Studentenverein Euroasien e.V. Bonn] [OKtüS e.V. Kaiserslautern] [Vereinigung türkischer Studierender e.V. Mannheim] [Türkischer Studentenverein in Karlsruhe e.V.] [Türkischer Akademikerverein in Leipzig e.V.] [TSVF Türkischer Studentenverein Freiburg] - Antrag gestellt.

5 Türk talebeler derste, 1971 Durch den Familiennachzug stieg die Zahl der Türken in den folgenden zehn Jahren um mehr als Der Spiegel schrieb: „Die Türken kommen - rette sich, wer kann.“

6 İstatistikler Alter Männer Frauen
Unter 6 6 - 10 Über 65 Alter Männer Frauen Altersstruktur der türkischen Bevölkerung in Deutschland Stand Bevölkerung [ in Tausend ]

7 Almanya`da serbest meslek sahipleri
47 in Tausend 42 40,5 30,7 37 35 33 22 Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen

8 Gesamtumsatz (in Milliarden DM)
41,4 36 34 32,3 31 28 25 17,2 Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen

9 Investitionsvolumen (in Milliarden DM)
9,5 8,9 8,3 8 8,1 7,2 5,7 3,8 Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen

10 Beschäftigte Insgesamt (in Tausend)
206 186 168 151 135 125 100 77 Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen

11 Almanya`da Türk Firmalar 1997
Baugewerbe 2 5,8 Handwerk 11,5 Großhandel Verarbeitendes Gewerbe 1,8 37,8 Einzelhandel 16,4 Dienst- leistungen 24,7 Gastronomie Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen

12 btsonline.de

13 btsonline.de

14 Almanya`da Yükseköğrenim
Merhaba, BTS Almanya’da toplumumuzun aydın kesimini oluşturacak olan üniversiteli kesimin desteklenmesine inanan partilerüstü bir sivil toplum kuruluşudur. Almanya’da öğrenim gören gençlerimiz gerek içinde yaşadığımız toplumda, gerekse geldiğimiz ülke Türkiye’de önemli konumlara gelerek, karar mekanizmalarında söz sahibi olacaklardır. Bir toplumda eğitim ne kadar önem kazanmışsa, o toplumlar da o denli kalkınmışlardır. Bu gerçeğin bilincinde olan BTS’li üniversiteliler Almanya`da Yükseköğrenim kitapçığı ile bu çabalara küçük bir katkı yapmayı amaçlamıştır. Bu kitapçığın ve btsonline.de web sitesindeki bilgilerin kullanıcılara yararlı olmasını dilerim. Şeref Erkayhan Genel Başkan

15 Hazırlık sınıfında okuma Düzey Saptama Sınavı (Feststellungsprüfung)
1. Kategori ÖSS kazanacak Grundstufe II/III Sertifikası ya da buna denk Almanca ögrenim gördüğüne ilişkin Belge Mittelstufe I /II Sertifikası ya da buna denk Almanca ögrenimi gördüğüne ilişkin belge Üniversiteye başvuru Üniversitenin 2 sömestirlik hazırlık sınıfına (Studienkolleg) girmek için test Hazırlık sınıfında okuma Düzey Saptama Sınavı (Feststellungsprüfung) Kazanırsa üniversiteye Türkiye`de kazanılan ya da yakın bölümde öğrenime başlama

16 2. Kategori ÖSS kazanacak
Grundstufe II/III Sertifikası ya da buna denk Almanca ögrenim gördüğüne ilişkin Belge Mittelstufe I /II Sertifikası ya da buna denk Almanca ögrenimi gördüğüne ilişkin belge Üniversiteye başvuru Üniversitenin Almanca kursuna girmek için sınav 4 Aylık kurs dönemi Almanca Yeterlilik Sınavı (DSH) Kazanırsa üniversiteye Türkiye`de kazanılan ya da yakın bölümde öğrenime başlama

17 3. Kategori Türkiye`de 3. sınıfa gectiğine ya da 2 yıllık yüksekokulu bitirdiğine ilişkin belge Grundstufe II/III Sertifikası ya da buna denk Almanca öğrenim gördüğüne ilişkin Belge Mittelstufe I /II Sertifikası ya da buna denk Almanca öğrenimi gördüğüne ilişkin belge Üniversiteye başvuru Üniversitenin Almanca kursuna girmek için sınav 4 Aylık kurs dönemi Almanca Yeterlilik Sınavı (DSH) Kazanırsa üniversiteye Türkiye`de kazanılan ya da yakın bölümde öğrenime başlama

18 4. Kategori Türkiye`de 4 yıllık yükseköğrenim yaptığına ilişkin belge
Grundstufe II/III Sertifikası ya da buna denk Almanca öğrenim gördüğüne ilişkin Belge Mittelstufe I /II Sertifikası ya da buna denk Almanca öğrenimi gördüğüne ilişkin belge Üniversiteye başvuru Üniversitenin Almanca kursuna girmek için sınav 4 Aylık kurs dönemi Almanca Yeterlilik Sınavı (DSH) Kazanırsa istediği bölümde öğrenime başlama

19 Başvuru formu Zulassungsantrag zum Download bereitgestellt
von btsonline.de

20 Başvuru formu Bu formu doldurmanız ve ekleri ile birlikte yukarıda verilen tarihleri dikkate alarak başvurmak istediğiniz üniversitenin Yabancı Öğrenciler Ofisi'ne (Akademisches Auslandsamt) göndermeniz gerekir. Bunun için Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurunuz ve en arka sayfadaki imza yerine imzanızı atınız. Üniversiteyi kazandığınızı gösteren belgenin tercümeli ve onaylı kopyasını Şimdiye kadar üniversite eğitiminizde elde ettiğiniz belgelerin (diploma, ön lisans vs.) onaylı kopyalarını Almanca bilgisini gösteren belgenin tercümeli ve onaylı kopyasını (Almanca kursları hala devam ediyor olsa da) Güvence belgesini ekleyiniz.

21 Üniversite bölümleri Çevre ve Doğa Bilimleri
Mimarlık, İnşaat ve Yapı Bilimleri Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Pedagoji Bilimleri Biyobilimler Sözel Bilimler Dil Bilimleri İşletme, İktisat ve Ekonomi Bilimleri Sosyal Bilimler Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Hukuk Fen ve Doğal Bilimler Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Sanat, Kültür ve Medya Bilimleri Mühendislik Bilimleri Sağlık ve Tıp Bilimleri Jeoloji ve Yer Bilimleri

22 Federal Almanya`da Master
Master eğitimi ne demektir? Almanyada master bölümü varmıdır? Neden? Her bölümün masteri varmıdır? Master bölümlerinde eğitim dili nedir? Master bölümlerine başvuru şartları nelerdir? Master ünvanının (Master`s degree) geçerliliği nedir? Master bölümünün süresi nedir? Master bölümü tavsiye edilir mi? Fachochochschule masteri ne demek?

23 Oturma izinleri 1) Oturma İzni
Öğrenci Vizesi ile F. Almanya’ya gelen bir öğrencinin en kısa zamanda Yabancılar Dairesine gidip bildirimde bulunması gereklidir. Yabancılar Dairesi ilk olarak 3 aylık bir izin verir (ausländerbehördliche Erfassung). Daha sonra kursa devam belgesi götürülerek 6 aylık/1 yıllık oturma onayı (Aufenthaltsbewilligung, bu yasa kadar geçerlidir) alınır. Normal eğitime geçtikten sonra oturma onayları 2 yıllık sürelerle uzatılır. Oturma onayı en fazla ortalama eğitim süresi kadar verilmektedir. Bu süre her bölümde farklı olduğundan genelleme yapmak zordur; ancak üniversite eğitimi 7 yılın üstünde süren bir öğrencinin oturma onayını uzatmasında sorunlar çıkabilir.

24 Çalışma izinleri Eyalet Üniversite dışı dil kursu öğrencileri
Üniversite dil kursu öğrencileri Hazırlık kursu öğrencileri Üniversite öğrenimi sırasında Berlin Hayır Tatillerde 3 Ay 3 Ay, Ayrıca 3 ay daha alınabiliyor Hessen Haftada 10 saat, Ayrıca ek izin alınabiliyor Schleswig-Holstein Özel izinle Bremen Haftada 12 saat, Ayrıca ek izin alınabiliyor Niedersachsen Hamburg Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Bayern Baden-Württemberg 3 Ay

25 Yeni yasaya göre çalışma imkanı
Halen yürürlükteki yasalara göre öğrenci senede 90 gün çalışma iznine sahiptir. Buna göre öğrenci günde kaç saat çalışırsa çalışsın bir günlük iznini kullanmış sayılır. Yeni göç yasasının 16 ve 17. paragraflarına göre bunun 180 yarım güne yayılabilmesine olanak sağlanmıştır (Uygulama: ). Pratik anlamda bir öğrenci günde 4 saatten toplam 6 ay çalışma müsaadesi olmadan çalışabilme hakkına sahiptir.

26 Sosyal ve Üniversiteyle ilgili konular
1) Hastalık Sigortası (Krankenversicherung) Almanya’ya gelir gelmez hastalık sigortasI yaptırılmalıdır. Bu, Yabancılar Dairesi tarafından da istenmektedir. Üniversiteye kayıt yaptırmadan önce her sigorta şirketi yabancı öğrencileri sigorta etmemektedir. Bu durumda olan arkadaşlarımız özel sigorta yaptırabilirler.

27 Sosyal ve Üniversiteyle ilgili konular
2) Konut Almanya’da öğrenci yurtlarına başvurmak için bir üniversiteye kayıt yaptırmıs olmak zorunludur. Üniversitenin Almanca kursuna ya da hazırlık sınıfına kayıt yaptıranlar Yurtlar Kurumuna (Studentenwerk) başvurma hakkına kavuşurlar. Yurtlarda bekleme süreleri genelde 1 yıldır. Bu konuda daha fazla bilgi alabilmek için (İngilizce ve Almanca) web adresine başvurulabilir. Serbest piyasada ev bulmak genelde zordur.

28 Sosyal ve Üniversiteyle ilgili konular
3) Alman Devlet Bursu (BAFöG) ve Özel Burslar Anne ya da babası belirli süre Almanya’da çalışmış olanlar Alman Devlet Bursundan (BAFöG) yararlanabilmektedirler. Burs en fazla 10 sömestir ödenir. Türkiye’de bir yüksekokulu bitirmiş olanlar diğer koşullar yerine gelse de, bu haktan yasal nedenlerle yararlanamamaktadırlar. Özel burslar, genellikle çeşitli partilere yakın vakıflar tarafından Ön Diploma Döneminin (Vordiplom) sonunda verilmektedir. Bu burslardan başarı düzeyi yüksek öğrenciler yararlanabilir.

29 4) Üniversite Eğitimi Bugünün Almanya'sında 300'ün üzerinde yüksekokul bulunmaktadır. Bunlardan 115'i üniversite, 151'i meslek yüksek okulu ve 51'i ise sanat ve müzik yüksekokullarıdır. 1999 kış sömetresinde 1,8 Milyon öğrencinin kayıtlı bulunduğu yükseköğretimde yer alan yabancı öğrenci sayısı civarındaydı.

30 Üniversite sistemi Prensip olarak Almanya'da iki değişik tarz ve sistemde yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır. Bunlardan birincileri; Fachhochschule'ler (FH), Diğerleri Universitaet'ler (U), Technische Hochschule'ler (TH) ve Technische Universitaet'lerdir (TU).

31 UNIVERSITY/TECHNISCHE
Üniversite sistemi ALMANYA INGILTERE A.B.D Eğitim yılı Yaş Doctorate PhD PhD DIPLOM U/TH MASTER MASTER 17 UNIVERSITY/TECHNISCHE HOCHSCHULE (U/TU/TH) BACHELOR 4 BACHELOR DIPLOM FH 15 FACH-HOCHSCHULE (FH) BACHELOR 3 13 Lise Lise Lise Lise

32 Giderler 130,00 € 210,00 € 30,00 € 60,00 € 140,00 € kira beslenme
giyim/temizlik seyahat giderleri eğitim giderleri diğer

33 Öğrenciliğin tanınması işlemleri
Türkiye tarafından öğrenciliğin tanınması işlemleri Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim Genel Müdürlüğü Ankara tarafından, yurtdışında ise başkonsolosluklara bağlı eğitim ataşeliklerince yapılmaktadır.

34 TIP Öğrenimi Bu konu ile ilgili Kitap hazırlanmakta. Detaylı bilgiler yakında üzerinden elde edinebilinir

35 Linkler www.btsonline.de www.tcberlinbe.de www.daad.de
Federal Almanya`daki Üniversiteler Almanya'da Üniversiteler ve Bölümleri [PDF] Federal Almanya`daki Meslek Yüksekokulları (Fachhochschulen) Alman Eğitim Sistemi Hakkinda Bilmek İstedikleriniz [PDF] Almanya'da Yüksek Öğrenim ve Günlük Hayat [PDF] Sorularla Alman Egitim Sistemi [PDF] Türkiye - Almanya Kültür Anlaşması Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programı Açıköğretim Lisesi yurtdışı Programı Yurt Dışında Öğrenim Yapacaklara İlişkin 1416 Sayılı Kanun Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik

36 Kişiler üzerine Şeref Erkayhan, BTS Genel Başkanı
Karlsruhe Teknik Üniversitesi, Bilişim Merkezi Öğretim Üyesi Erdem Kodal, BTS Genel Başkan Yardımcısı, Oktüs e.V. Kaiserslautern Üniversitesinde öğrenci Engin Şahin, Oktüs e.V. Başkanı, Kaiserslautern Üniversitesinde öğrenci

37 Download Bu dokuman btsonline.de sitesinden elde edinebilinir.

38


"Http://www.btsonline.de info@btsonline.de." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları