Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Derleyen: Şeref Erkayhan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Derleyen: Şeref Erkayhan"— Sunum transkripti:

1

2 Derleyen: Şeref Erkayhan http://www.btsonline.de info@btsonline.de

3 Derleyen: Şeref Erkayhan Amaçlar • Almanya’daki öğrenci ve akademisyenler arasında bilgi alışverişini sağlamak, teknik altyapı konusunda işbirliği yapmak, • Almanya’da okuyan Türk üniversite öğrencilerinin öğrencilikten kaynaklanan sorunları hakkında çalışmalar yapmak, çözüm üretmek ve bunların yaşama geçirilmesi için Alman ve Türk makamları nezdinde girişimler yapmak, • Almanya’da çalışan ya da bir işyeri arayan akademisyenlerin sorunlarına eğilmek,

4 Derleyen: Şeref Erkayhan Amaçlar • Almanya’da insanlarımızın eşit haklara kavuşması için çalışmalar yapmak, Türk toplumun birlikte hareket edebilmesini sağlamak, • Kültürel alanda kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, seminerler, toplantılar düzenlemek, • Üzerinde uzlaşma sağlandığı sürece, dünya ve Türkiye politikaları hakkinda genel demokratik çerçeve içinde görüş belirtmek. • Bu amaçları paylaşan öğrenci dernekleri BTS’e katılabilirler.

5 Derleyen: Şeref Erkayhan Üye derneklerimiz • [BTBTM Berlin] • [Türkische Studentenvereinigung Kiel] • [Türkische Studentenvereinigung Hamburg e.V.] • [Bremer Studentenverein e.V.] • [Türkische Studentenvereinigung Braunschweig e.V.] • [TürkUNID, Köln] • [Rüsselsheimer Studentenverein e.V.] • [Studentenverein Euroasien e.V. Bonn] • [OKtüS e.V. Kaiserslautern] • [Vereinigung türkischer Studierender e.V. Mannheim] • [Türkischer Studentenverein in Karlsruhe e.V.] • [Türkischer Akademikerverein in Leipzig e.V.] • [TSVF Türkischer Studentenverein Freiburg] - Antrag gestellt.

6 Derleyen: Şeref Erkayhan Türk talebeler derste, 1971 Durch den Familiennachzu g stieg die Zahl der Türken in den folgenden zehn Jahren um mehr als 600 000. Der Spiegel schrieb: „Die Türken kommen - rette sich, wer kann.“

7 Derleyen: Şeref Erkayhan İstatistikler Unter 6 6 - 10 10 - 15 15 - 18 18 - 21 21 - 25 25 - 30 30 - 35 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 Über 65 35 - 40 40 - 45 Alter Stand 31.12.1999 140 120 190 80 60 40 20 Bevölkerung 20 40 60 80 100 120 140 [ in Tausend ] FrauenFrauenMännerMänner Altersstruktur der türkischen Bevölkerung in Deutschland

8 Derleyen: Şeref Erkayhan Almanya`da serbest meslek sahipleri 1985 90 92 93 94 95 96 97 22 33 35 37 30,7 40,5 42 47 Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen in Tausend

9 Derleyen: Şeref Erkayhan Gesamtumsatz (in Milliarden DM) 1985 90 92 93 94 95 96 97 17,2 25 28 31 32,3 34 36 41,4 Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen

10 Derleyen: Şeref Erkayhan Investitionsvolumen (in Milliarden DM) 1985 90 92 93 94 95 96 97 3,8 5,7 7,2 8 8,1 8,3 8,9 9,5 Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen

11 Derleyen: Şeref Erkayhan Beschäftigte Insgesamt (in Tausend) 1985 90 92 93 94 95 96 97 77 100 125 135 151 168 186 206 Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen

12 Derleyen: Şeref Erkayhan Almanya`da Türk Firmalar 1997 5,8 Handwerk 11,5 Großhandel 16,4 Dienst- leistungen Baugewerbe 2 Verarbeitendes Gewerbe 1,8 37,8 Einzelhandel 24,7 Gastronomie Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen

13 Derleyen: Şeref Erkayhan btsonline.de

14 Derleyen: Şeref Erkayhan btsonline.de

15 Derleyen: Şeref Erkayhan Almanya`da Yükseköğrenim Merhaba, BTS Almanya’da toplumumuzun aydın kesimini oluşturacak olan üniversiteli kesimin desteklenmesine inanan partilerüstü bir sivil toplum kuruluşudur. Almanya’da öğrenim gören gençlerimiz gerek içinde yaşadığımız toplumda, gerekse geldiğimiz ülke Türkiye’de önemli konumlara gelerek, karar mekanizmalarında söz sahibi olacaklardır. Bir toplumda eğitim ne kadar önem kazanmışsa, o toplumlar da o denli kalkınmışlardır. Bu gerçeğin bilincinde olan BTS’li üniversiteliler Almanya`da Yükseköğrenim kitapçığı ile bu çabalara küçük bir katkı yapmayı amaçlamıştır. Bu kitapçığın ve btsonline.de web sitesindeki bilgilerin kullanıcılara yararlı olmasını dilerim. Şeref Erkayhan Genel Başkan

16 Derleyen: Şeref Erkayhan 1. Kategori ÖSS kazanacak Grundstufe II/III Sertifikası ya da buna denk Almanca ögrenim gördüğüne ilişkin Belge Mittelstufe I /II Sertifikası ya da buna denk Almanca ögrenimi gördüğüne ilişkin belge Üniversiteye başvuru Üniversitenin 2 sömestirlik hazırlık sınıfına (Studienkolleg) girmek için test Hazırlık sınıfında okuma Düzey Saptama Sınavı (Feststellungsprüfung) Kazanırsa üniversiteye Türkiye`de kazanılan ya da yakın bölümde öğrenime başlama

17 Derleyen: Şeref Erkayhan 2. Kategori ÖSS kazanacak Grundstufe II/III Sertifikası ya da buna denk Almanca ögrenim gördüğüne ilişkin Belge Mittelstufe I /II Sertifikası ya da buna denk Almanca ögrenimi gördüğüne ilişkin belge Üniversiteye başvuru Üniversitenin Almanca kursuna girmek için sınav 4 Aylık kurs dönemi Almanca Yeterlilik Sınavı (DSH) Kazanırsa üniversiteye Türkiye`de kazanılan ya da yakın bölümde öğrenime başlama

18 Derleyen: Şeref Erkayhan 3. Kategori Türkiye`de 3. sınıfa gectiğine ya da 2 yıllık yüksekokulu bitirdiğine ilişkin belge Grundstufe II/III Sertifikası ya da buna denk Almanca öğrenim gördüğüne ilişkin Belge Mittelstufe I /II Sertifikası ya da buna denk Almanca öğrenimi gördüğüne ilişkin belge Üniversiteye başvuru Üniversitenin Almanca kursuna girmek için sınav 4 Aylık kurs dönemi Almanca Yeterlilik Sınavı (DSH) Kazanırsa üniversiteye Türkiye`de kazanılan ya da yakın bölümde öğrenime başlama

19 Derleyen: Şeref Erkayhan 4. Kategori Türkiye`de 4 yıllık yükseköğrenim yaptığına ilişkin belge Grundstufe II/III Sertifikası ya da buna denk Almanca öğrenim gördüğüne ilişkin Belge Mittelstufe I /II Sertifikası ya da buna denk Almanca öğrenimi gördüğüne ilişkin belge Üniversiteye başvuru Üniversitenin Almanca kursuna girmek için sınav 4 Aylık kurs dönemi Almanca Yeterlilik Sınavı (DSH) Kazanırsa istediği bölümde öğrenime başlama

20 Derleyen: Şeref Erkayhan Başvuru formu Zulassungsantrag zum Download bereitgestellt von btsonline.de

21 Derleyen: Şeref Erkayhan Başvuru formu • Bu formu doldurmanız ve ekleri ile birlikte yukarıda verilen tarihleri dikkate alarak başvurmak istediğiniz üniversitenin Yabancı Öğrenciler Ofisi'ne (Akademisches Auslandsamt) göndermeniz gerekir. Bunun için • Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurunuz ve en arka sayfadaki imza yerine imzanızı atınız. • Üniversiteyi kazandığınızı gösteren belgenin tercümeli ve onaylı kopyasını • Şimdiye kadar üniversite eğitiminizde elde ettiğiniz belgelerin (diploma, ön lisans vs.) onaylı kopyalarını • Almanca bilgisini gösteren belgenin tercümeli ve onaylı kopyasını (Almanca kursları hala devam ediyor olsa da) Güvence belgesini ekleyiniz.

22 Derleyen: Şeref Erkayhan Üniversite bölümleri • Çevre ve Doğa Bilimleri • Mimarlık, İnşaat ve Yapı Bilimleri • Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Pedagoji Bilimleri • Biyobilimler • Sözel Bilimler • Dil Bilimleri • İşletme, İktisat ve Ekonomi Bilimleri • Sosyal Bilimler • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri • Hukuk • Fen ve Doğal Bilimler • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri • Sanat, Kültür ve Medya Bilimleri • Mühendislik Bilimleri • Sağlık ve Tıp Bilimleri • Jeoloji ve Yer Bilimleri

23 Derleyen: Şeref Erkayhan Federal Almanya`da Master • Master eğitimi ne demektir? • Almanyada master bölümü varmıdır? • Neden? • Her bölümün masteri varmıdır? • Master bölümlerinde eğitim dili nedir? • Master bölümlerine başvuru şartları nelerdir? • Master ünvanının (Master`s degree) geçerliliği nedir? • Master bölümünün süresi nedir? • Master bölümü tavsiye edilir mi? • Fachochochschule masteri ne demek?

24 Derleyen: Şeref Erkayhan Oturma izinleri 1) Oturma İzni • Öğrenci Vizesi ile F. Almanya’ya gelen bir öğrencinin en kısa zamanda Yabancılar Dairesine gidip bildirimde bulunması gereklidir. Yabancılar Dairesi ilk olarak 3 aylık bir izin verir (ausländerbehördliche Erfassung). Daha sonra kursa devam belgesi götürülerek 6 aylık/1 yıllık oturma onayı (Aufenthaltsbewilligung, bu yasa 01.01.2003 kadar geçerlidir) alınır. • Normal eğitime geçtikten sonra oturma onayları 2 yıllık sürelerle uzatılır. Oturma onayı en fazla ortalama eğitim süresi kadar verilmektedir. Bu süre her bölümde farklı olduğundan genelleme yapmak zordur; ancak üniversite eğitimi 7 yılın üstünde süren bir öğrencinin oturma onayını uzatmasında sorunlar çıkabilir.

25 Derleyen: Şeref Erkayhan Çalışma izinleri Eyalet Üniversite dışı dil kursu öğrencileri Üniversite dil kursu öğrencileri Hazırlık kursu öğrencileri Üniversite öğrenimi sırasında BerlinHayırTatillerde 3 Ay 3 Ay, Ayrıca 3 ay daha alınabiliyor HessenHayır Tatillerde 3 Ay Haftada 10 saat, Ayrıca ek izin alınabiliyor Schleswig-HolsteinHayırTatillerde 3 Ay Özel izinle BremenHayırTatillerde 3 Ay Haftada 12 saat, Ayrıca ek izin alınabiliyor NiedersachsenHayırTatillerde 3 Ay HamburgHayır Tatillerde 3 Ay Nordrhein-WestfalenHayırTatillerde 3 Ay Haftada 10 saat, Ayrıca ek izin alınabiliyor Rheinland-PfalzHayır Tatillerde 3 Ay BayernHayır Tatillerde 3 Ay Baden-WürttembergHayır Tatillerde 3 Ay3 Ay

26 Derleyen: Şeref Erkayhan Yeni yasaya göre çalışma imkanı • Halen yürürlükteki yasalara göre öğrenci senede 90 gün çalışma iznine sahiptir. Buna göre öğrenci günde kaç saat çalışırsa çalışsın bir günlük iznini kullanmış sayılır. Yeni göç yasasının 16 ve 17. paragraflarına göre bunun 180 yarım güne yayılabilmesine olanak sağlanmıştır (Uygulama: 01.01.2003). • Pratik anlamda bir öğrenci günde 4 saatten toplam 6 ay çalışma müsaadesi olmadan çalışabilme hakkına sahiptir.

27 Derleyen: Şeref Erkayhan Sosyal ve Üniversiteyle ilgili konular 1) Hastalık Sigortası (Krankenversicherung) • Almanya’ya gelir gelmez hastalık sigortasI yaptırılmalıdır. Bu, Yabancılar Dairesi tarafından da istenmektedir. Üniversiteye kayıt yaptırmadan önce her sigorta şirketi yabancı öğrencileri sigorta etmemektedir. Bu durumda olan arkadaşlarımız özel sigorta yaptırabilirler.

28 Derleyen: Şeref Erkayhan Sosyal ve Üniversiteyle ilgili konular 2) Konut • Almanya’da öğrenci yurtlarına başvurmak için bir üniversiteye kayıt yaptırmıs olmak zorunludur. Üniversitenin Almanca kursuna ya da hazırlık sınıfına kayıt yaptıranlar Yurtlar Kurumuna (Studentenwerk) başvurma hakkına kavuşurlar. Yurtlarda bekleme süreleri genelde 1 yıldır. Bu konuda daha fazla bilgi alabilmek için www.studentenwerk.de (İngilizce ve Almanca) web adresine başvurulabilir. Serbest piyasada ev bulmak genelde zordur.

29 Derleyen: Şeref Erkayhan Sosyal ve Üniversiteyle ilgili konular 3) Alman Devlet Bursu (BAFöG) ve Özel Burslar • Anne ya da babası belirli süre Almanya’da çalışmış olanlar Alman Devlet Bursundan (BAFöG) yararlanabilmektedirler. Burs en fazla 10 sömestir ödenir. Türkiye’de bir yüksekokulu bitirmiş olanlar diğer koşullar yerine gelse de, bu haktan yasal nedenlerle yararlanamamaktadırlar. Özel burslar, genellikle çeşitli partilere yakın vakıflar tarafından Ön Diploma Döneminin (Vordiplom) sonunda verilmektedir. Bu burslardan başarı düzeyi yüksek öğrenciler yararlanabilir.

30 Derleyen: Şeref Erkayhan 4) Üniversite Eğitimi • Bugünün Almanya'sında 300'ün üzerinde yüksekokul bulunmaktadır. • Bunlardan 115'i üniversite, 151'i meslek yüksek okulu ve 51'i ise sanat ve müzik yüksekokullarıdır. • 1999 kış sömetresinde 1,8 Milyon öğrencinin kayıtlı bulunduğu yükseköğretimde yer alan yabancı öğrenci sayısı 166.000 civarındaydı.

31 Derleyen: Şeref Erkayhan Üniversite sistemi Prensip olarak Almanya'da iki değişik tarz ve sistemde yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır. Bunlardan birincileri; • Fachhochschule'ler (FH), • Diğerleri • Universitaet'ler (U), • Technische Hochschule'ler (TH) ve • Technische Universitaet'lerdir (TU).

32 Derleyen: Şeref Erkayhan Üniversite sistemi Lise FACH- HOCHSCHULE (FH) DIPLOM FH DIPLOM U/THMASTER BACHELORBACHELOR 4 BACHELOR 3 UNIVERSITY/ TECHNISCHE HOCHSCHULE (U/TU/TH) DoctoratePhD A.B.DINGILTERE ALMANYA Yaş Eğitim yılı 18 24 17 16 22 15 14 20 13 12 18

33 Derleyen: Şeref Erkayhan Giderler 210,00 € 140,00 € 60,00 € 30,00 € 130,00 € kirabeslenmegiyim/temizlik seyahat giderlerieğitim giderleridiğer

34 Derleyen: Şeref Erkayhan Öğrenciliğin tanınması işlemleri • Türkiye tarafından öğrenciliğin tanınması işlemleri Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim Genel Müdürlüğü Ankara tarafından, • yurtdışında ise başkonsolosluklara bağlı eğitim ataşeliklerince yapılmaktadır.

35 Derleyen: Şeref Erkayhan TIP Öğrenimi • Bu konu ile ilgili Kitap hazırlanmakta. Detaylı bilgiler yakında www.btsonline.de üzerinden elde edinebilinir

36 Derleyen: Şeref Erkayhan Linkler • www.btsonline.de www.btsonline.de • Federal Almanya`daki Üniversiteler • Almanya'da Üniversiteler ve Bölümleri [PDF] • Federal Almanya`daki Meslek Yüksekokulları (Fachhochschulen) • Alman Eğitim Sistemi Hakkinda Bilmek İstedikleriniz [PDF] • Almanya'da Yüksek Öğrenim ve Günlük Hayat [PDF] • Sorularla Alman Egitim Sistemi [PDF] • Türkiye - Almanya Kültür Anlaşması • Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programı • Açıköğretim Lisesi yurtdışı Programı • Yurt Dışında Öğrenim Yapacaklara İlişkin 1416 Sayılı Kanun • Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik • www.tcberlinbe.de www.tcberlinbe.de • www.daad.de www.daad.de

37 Derleyen: Şeref Erkayhan Kişiler üzerine • Şeref Erkayhan, BTS Genel Başkanı • Karlsruhe Teknik Üniversitesi, Bilişim Merkezi Öğretim Üyesi • Erdem Kodal, BTS Genel Başkan Yardımcısı, • Oktüs e.V. Kaiserslautern Üniversitesinde öğrenci • Engin Şahin, Oktüs e.V. Başkanı, • Kaiserslautern Üniversitesinde öğrenci

38 Derleyen: Şeref Erkayhan Download • Bu dokuman btsonline.de sitesinden elde edinebilinir.

39 Derleyen: Şeref Erkayhan http://www.btsonline.de info@btsonline.de


"Derleyen: Şeref Erkayhan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları