Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARABÜK İLİ İL ÖZEL İDARESİ BRİFİNGİ. SUNUŞ İl Özel İdaremiz organları, çalışanları, verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerine oluşmuş kurumsal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARABÜK İLİ İL ÖZEL İDARESİ BRİFİNGİ. SUNUŞ İl Özel İdaremiz organları, çalışanları, verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerine oluşmuş kurumsal."— Sunum transkripti:

1 KARABÜK İLİ İL ÖZEL İDARESİ BRİFİNGİ

2 SUNUŞ İl Özel İdaremiz organları, çalışanları, verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerine oluşmuş kurumsal yapısı ile hedeflemiş olduğu Karabük İlinin daha yaşanabilir bir kent olmasında etkin rol oynayan, güvenilir, saygın ve örnek bir kurumdur. İdaremize düşen görev ve sorumlulukları, yasalar çerçevesinde, insanlara saygılı bir şekilde her geçen gün daha iyi hizmet sunabilmek gayesi içerisinde yürütmeye devam etmektir.

3 GİRİŞ İl Özel İdaresinin Görev ve Yetkileri : İl Sınırları İçindeki Görevleri: Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret, İlin Çevre Düzeni Planı, Bayındırlık ve İskan, Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi, Kültür, Sanat, Turizm, Sosyal Hizmet ve Yardımlar, Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi, Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları, İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Giderilmesi, Belediye Sınırları Dışındaki Görevleri: İmar, Yol, Su, Kanalizasyon,Katı Atık, Çevre, Acil Yardım ve Kurtarma, Orman Köylerinin Desteklenmesi, Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi,

4 GİRİŞ Diğer Kanunlarla Verilen Görevler: 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kururumu Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 2510 Sayılı İskan Kanunu, 7478 Sayılı Köy İçme Suları Kanunu, 3998 Sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkında Kanun, 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun, 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunudur.

5 PERSONEL BİLGİLERİ Genel Sekreter1Sözl. Mühendis (İnşaat)2 Genel Sekreter Yrd.1Sözl. Mühendis (Makine)2 Müdür8Sözleşmeli Tekniker1 Mühendis (İnşaat)1Sözleşmeli Teknisyen1 Mühendis (Jeoloji)3TOPLAM SÖZLEŞMELİ6 Mühendis (Makine)1 Mühendis (Elektrik)2YATIRIM İNŞAAT İŞÇİ88 Mimar1 ÖZEL İDARE İŞÇİ9 Tekniker8 MÜTEAHHİT İŞÇİ32 Şef4TOPLAM İŞÇİ129 Memur18 TOPLAM PERSONEL Ayniyat Saymanı1 Hizmetli2 187 Şoför1 TOPLAM MEMUR52 İl Özel İdaremiz 52 Memur, 6 Sözleşmeli ve 29 işçi olmak üzere toplam 187 personel ile il genelindeki hizmetlerini yürütmektedir. Ayrıca Devlet Personel Dairesi Başkanlığından 3 İnşaat ve 2 Makine olmak üzere toplam 5 Mühendis ile 2 Üniversite mezunu Memur Talep edilmiştir. Ataması yapılan personel henüz göreve başlamamıştır.

6 ENVANTER BİLGİLERİ KÖY YOLLARI İLÇE ADIASFALT%STABİLİZE%TESVİYE%HAM%TOPLAM MERKEZ 18360122400000305 EFLANİ 5113354870000405 E.PAZAR 15747173521021333 OVACIK 7019305810000375 S.BOLU 16539256610010422 YENİCE 7026196732100268 TOPLAM 6963314066730302108 İlimiz Köy Yolları ağı toplamı 2108 km olup, 696 km si asfalt, 1406 km si stabilize, 3 km si tesviye ve 3 km si ham yol durumundadır.

7 KÖY YOLLARI

8

9 Ozan – Taşlık Ham Yol : 2 km Tesviye Yol : 2 km

10 KÖY YOLLARI

11 Sakaralan - Yağcı Ham Yol : 1 km

12 KÖY YOLLARI Yazıköy – Erikçioğlu ( 1 ) Tırköy - Yazı ( 1 ) Ham Yol : 2 km

13 ENVANTER BİLGİLERİ DURUMU İÇME SUYU MEVCUT DURUM KÖYÜNİTE TOPLAM YERLEŞİM Adet SULU245523768ŞEBEKELİ779 YETERSİZ236689ÇEŞMELİ78 SUSUZ246 6 TOPLAM270593863TOPLAM863 İlimizde 270 Köy, 593 Ünite olmak üzere toplam 863 yerleşim yeri mevcuttur. Bu yerleşim yerlerinin 779 u şebekeli, 78 i çeşmeli ve 6 ünitesi susuz durumdadır.

14 ENVANTER BİLGİLERİ 863 yerleşim yerinin 768 ünitesi sulu, 89 ünitesi suyu yetersiz ve 6 ünite Ovacık İlçesi : Yeniöerenköyü (Osmancık ) Yığınotköyü (Merkez ve Eskiköy ) Safranbolu İlçersi : Kuzyakaköseler Köyü (Süfeyli ve Şarmanlı ) Kuzyakaöteköy (Merkez ) mahalleleri susuz durumdadır. Bu ünitelerde yaşayan nüfus yoktur. Yapılan çalışmalar ile tüm yerleşim yerlerinin yeterli içme suyuna kavuşturulması amaçlanmaktadır. İLÇE ADISULUYETERSİZSUSUZ KÖYÜNİTETOPLAMKÖYÜNİTETOPLAMKÖYÜNİTETOPLAM MERKEZ 3871109011000 EFLANİ 43102145114152000 E.PAZAR 49109158000000 OVACIK 4073113123123 S.BOLU 44821268816123 YENİCE 318611731417000 TOPLAM 245523768236689246

15 SUSUZ ÜNİTELER 1Köy Merkezi ve 2 ünitede nüfus yaşamamaktadır YENİÖREN - Osmancık YIĞINOT - Eskiköy YIĞINOT - YIĞINOT

16 SUSUZ ÜNİTELER 1 Köy merkezi ve 2 ünitesinde nüfus yaşamamaktadır KUZYAKAÖTEKÖY – KUZYAKAÖTEKÖY KUZYAKAKÖSELER- Şarmanlı KUZYAKAKÖSELER - Süfeyli

17 ENVANTER BİLGİLERİ İlimizdeki 863 yerleşim yerinin 279 u kanalizasyon şebeksine sahipken, 52 ünitemizde de tarımsal sulama tesisi mevcuttur. KANALİZASYON İLÇELER KANALİZASYON SAYISI FOSSEPTİK SAYISI MERKEZ6923 EFLANİ167 ESKİPAZAR5516 OVACIK5511 SAFRANBOLU4811 YENİCE367 TOPLAM27975 SULAMA İLÇELER TESİS SAYISI MERKEZ25 EFLANİ1 ESKİPAZAR10 OVACIK5 SAFRANBOLU11 YENİCE0 TOPLAM52

18 BÜTÇE BİLGİLERİ SINIFLANDIRMA GELİR BÜTÇESİ (TL) IIIIIIIV 016951BİNA İNŞAAT HARCI1.000,00 016954 İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI2.500,00 016960YAPI KULLANMA İZİN HARCI1.000,00 016999DİĞER HARÇLAR50.000,00 031101ŞARTNAME, BASILI EVRAK FORM SATIŞ GELİRLERİ90.000,00 031104 DİĞER DEĞERLİ KÂĞIT BEDELLERİ; 2.000,00 036101LOJMAN KİRA GELİRLERİ13.000,00 036199DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ145.000,00 036201TAŞINIR KİRA GELİRLERİ500,00 051901KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ15.000,00 051903MEVDUAT FAİZLERİ750.000,00 052103MADENLERDEN DEVLET HAKKI200.000,00 052251MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR10.100.000,00 052851MADEN İŞLETMELERİNDEN ALINAN PAYLAR50.000,00 052999DİĞER PAYLAR500.000,00 053299DİĞER İDARİ PARA CEZALARI10.000,00 059106KİŞİLERDEN ALACAKLAR70.000,00 TOPLAM 12.000.000,00

19 BÜTÇE BİLGİLERİ KURUMSAL KODLAMA GİDER BÜTÇESİ (TL) 44.78.01.00İL JANDARMA KOMUTANLIĞI30.000,00 44.78.01.00İL EMNİYET MÜDÜRLĞÜ50.000,00 44.78.01.00İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ200.000,00 44.78.01.00ÇEVRE VE ORMAN İL MÜD5.00,00 44.78.01.00SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ80.000,00 44.78.01.00GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ80.000,00 44.78.01.00KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ150.000,00 44.78.01.00İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ1.885.000,00 44.78.01.00SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ30.000,00 44.78.31.00ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ870.000,00 44.78.33.00İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.2.255.000,00 44.78.34.00MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ1.255.000,00 44.78.35.00DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ1.245.000,00 44.78.35.00DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ30.000,00 44.78.36.00İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ75.000,00 44.78.37.00YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ3.006.000,00 44.78.00.62.01EFLÂNİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ127.000,00 44.78.00.62.02ESKİPAZAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.180.000,00 44.78.00.62.04OVACIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.127.000,00 44.78.00.62.05SAFRANBOLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.180.000,00 44.78.00.62.06YENİCE İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.140.000,00 TOPLAM 12.000.000,00

20 YATIRIM BİLGİLERİ BİTEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLAR SEKTÖRÜYERİBEDELİAÇIKLAMA UlaştırmaBölünmüş Yol13.262.886,00Çevrikköprü-Balıklarkayası UlaştırmaBölünmüş Yol15.155.533,00Kastamonu-Karabük-Bartın Genel YönetimHükümet Konağı97.779,00Doğalgaz Dönüşüm Genel YönetimKapullu Mahallesi1.445.000,00Afet Konutu Yapımı Genel Yönetim5000 Evler31.565,00Kuran Kursu Binası Doğalgaz EmniyetHizmet Binası Yap.6.353.120,00Emniyet Müdürlüğü EmniyetHizmet Binası45.725,00Doğalgaz Dönüşümü SağlıkSağlık Tesisleri228.000,00Bakım Onarım SağlıkSağlık Evleri33.000,00Bakım Onarım SağlıkDevlet Hastanesi2.348.200,00Ek Bina Yapımı Sosyal HizmetSevgi Evleri149.270,00Tefrişat Alım ve Halısaha Yp. Gençlik Spor5000 Evler82.600,00Futbol Sahası Sentetik Çim Gençlik SporMaraton Tribünü1.071.000,00Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı Yatırımİl Özel İdaresi5.037.000,00Personel Maaş ve Yatırımlar

21 YATIRIM BİLGİLERİ SEKTÖRÜYERİÖDENEĞİAÇIKLAMA EmniyetYenice İlçesi5.990,00Nezarethane Standardizasyon SağlıkYenice30.0000,00Devlet Hastanesi Yangın Merdiveni KültürEskipazar70.000,00Hadriyanapolis Antik Kenti KültürSafranbolu35.143,00Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi Sosyal HizmetSafranbolu98.222,00Gürmen Yurdu Tadilat ve Bakımı Biten - Devam Eden Yatırımların Toplam Bedeli45.580.033,00 PROJE AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR EmniyetŞehit Mehmet ESEN100.000,00Hizmet Binası Yapımı EmniyetYenişehir -Safranbolu73.000,00Polis Merkezi Doğalgaz Dönüşüm Emniyet5000 Evler Mah.100.000,00Polis Lojmanı Proje Etüd Emniyet5000 Evler30.000,00Polis Merkezi Tefrişat Alımı EmniyetEflani İlçesi50.000,00Hizmet Binası Bakım Onarım SağlıkSafranbolu Devlet Hst.526.983,00Tıbbi Gereç ve Mefruşat Alımı SağlıkMerkez100.000,00Fundus Kamera ve Laser Cihaz Al.

22 YATIRIM BİLGİLERİ SEKTÖRÜYERİÖDENEĞİAÇIKLAMA SağlıkMerkez96.410,00Şirinevler Hst. Güçlendirme SağlıkMerkez ve İlçeler42.000,00Tıbbi Gereç Alımı SağlıkMerkez42.000,00Tıbbi Gereç Alımı Genel YönetimGümrük Müdürlüğü330.000,00Hizmet Binası Yapımı Genel YönetimTokatlı Köyü60.437,00İmar Planı Hazırlanması KültürMerkez182.007,00Kültür Merkez Projesi Yapımı SağlıkMerkez1.620,00Techizat Alımı KültürMerkez1.520.000,00Kültür Merkezi İnşaatı Yapımı KültürSafranbolu400.000,00İncekaya Su Kemeri Çevre Düz. KültürSafranbolu290.000,00Arasta Çarşısı Dükkan Alımı SağlıkMerkez200.000,00Lojmanlı Bina Yapımı SağlıkSafranbolu100.944,00Devlet Hastanesi Onarımı KÖYDESİlçeler1.287.797,00Ortak Alım İşleri Proje Aşamasında Olan Yatırımların Toplam Bedeli5.533.198,00

23 HARCAMALAR HARCAMA DETAYIMİKTARI İl Özel İdaresi Bütçe Ödeneği12.000.000,00 Diğer Kurum Yatırımları Ödeneği ( Biten-Devam Eden )45.580.033,00 Diğer Kurum Yatırımları Ödeneği (Proje Aşamasında Olan )5.333.198,00 TOPLAM ÖDENEK62.913.231,00 İl Özel İdaremizce 12.000.000,00 TL kurum bütçesi, 45.580.033,00 TL biten ve devam eden diğer kurum bütçesi, 5.333.198,00 TL proje aşamasında olan diğer kurum bütçesi ile birlikte toplam 62.913.231,00 TL harcama yapılması hedeflenmektedir.

24 ARAÇ BİLGİLERİ

25 S.NOARACIN CİNSİADETİ 1BİNEK8 2PİCK UP6 3DAMPERLİ KAMYON30 4KASALI KAMYON1 5VİDANJÖR1 6TANKER2 7YAĞLAMA ARACI1 S.NOARACIN CİNSİADETİ 8KAYNAK ARACI1 9VİNÇ1 10SEYYAR TAMİR ARACI1 11TREYLER2 12SERVİS ARACI2 13GREYDER12 14DOZER6 15YÜKLEYİCİ7 16EXSKAVATÖR3 17KANAL KAZICI5 18SİLİNDİR5 TOPLAM94

26 ARAÇ BİLGİLERİ Özel İdare Makine Parkı ve Şof./Opr. Durumu Binek Pick up Minibüs Damperli Kamyon GreyderSilindirKepçe Paletli Kepçe Beko Loader EkskavatörDozerTOPLAM Araç Sayısı 16401255253694 Opr. / Şof. Sayısı 918945153357 Eksik Personel 722310100337 İl Özel İdaresince verilen hizmetlerde kullanılmak üzere 2008 yılında 2 adet, 2009 yılında 6 adet ve 2010 yılında 8 adet olmak üzere toplam 16 adet araç satın alınmıştır. Diğer yandan 2011 yılında makine parkının güçlendirilerek daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için 4 adet kamyon ve 2 adet excavatör alımı yapılmıştır. Böylece 2008-2011 yılları arasında 22 adet araç alınmış ve bu araçlar için 3.650.826,00 TL harcama yapılmıştır.

27 ARAÇ BİLGİLERİ İlçeler Tek Dingilli Kamyon Çift Dingilli Kamyon GreyderSilindirKepçeBeko LoaderEkskavatörDozer Merkez-3111111 Safranbolu-3111111 Eflani-3111111 Ovacık-311-1-- Eskipazar-31--1-- Yenice-31----- Eksik Araç---23133 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere makine parkındaki araçlar ilçeler itibariyle dağılımı yapılarak kullanılmaktadır. Ancak bu sistem çalışmalarda bazı aksamalara yol açmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir.

28 ARAÇ BİLGİLERİ *Tabloda belirtildiği gibi her ilçeye ekip dağıtımı yapılırsa ilçeler genelinde 2 silindir, 3 kepçe, 3 ekskavatör, 3 dozer, 1 beko loader eksik kalmaktadır. *İdaremiz bünyesinde 1 akaryakıt Tankeri, 1 seyyar tamir aracı, 2 tır mevcut olup ekiplerin ilçe başına dağıtılması bu araçlarda iş yetiştirememe sıkıntısına yol açmaktadır. *Atölye personel sayısının yetersiz olması arazideki makinelerin çok dağınık olması sebebiyle oluşan arızalara zamanında müdahale edememektedir. *İlçe başına dağıtım olduğunda yatırımcı şube müdürlüklerinin işi gecikmekte, makine nakilleri aksamakta, akaryakıt tankeri dağıtım için yetişememekte, boş yere zaman; yakıt ve iş gücü kaybı olmaktadır. *Kontrol açısından yeterli teknik eleman ve binek araç bulunmamaktadır.

29 ARAÇ BİLGİLERİ İLÇESİ KAMYONGRAYDERDOZERKEPÇESİLİNDİRKANAL KAZICI EXCAVATÖR MERKEZ YENİCE 6311111 SAFRANBOLU EFLANİ 6311111 ESKİPAZAR OVACIK 6311111 TOPLAM 18933333 Ekip sayısı 6 dan 3 e indirilerek ilçelerden çekilen ekipler güçlendirilmiş ve merkezden idare ve sevki sağlanmıştır. Ekipler Ortalama 3’ er haftalık süreler ile ilçelerimizdeki çalışmalarını verimli bir şekilde yapmaya devam edecektir. Bu uygulama sayesinde araçların bakım ve onarımı kısa sürede tamamlanabilecek ve yardımcı araçlar iş yetiştirmede sıkıntı yaşamayacaktır.

30 ÇALIŞMALAR EĞİTİM : İlimiz genelinde 2003-2011 yılları arsında 68 okulumuzda 718 derslik yapımı ile 22.860 kişilik kapasite artırımı gerçekleştirilmiştir. Eğitim alanında yapılan çalışmalar için 59.996.956 TL harcama yapılmıştır. SAĞLIK : Karabük Devlet Hastanesi prefabrik Poliklinik yapımı işine 2010 yılında başlanmış ve iş tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Yapım için 2.424.683 TL harcama yapılmıştır. EMNİYET : Polis Meslek Yüksek Okulu yapımı işine 2009 yılında başlanmış ve 2010 yılında yapımı tamamlanmıştır. Polis Meslek Yüksek Okulu yapımı için 9.280.304 TL harcama yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapımına 2011 yılında başlanmış olup, yapım çalışmaları halen devam etmektedir. 2013 yılında tamamlanması planlanan yapım işi için 8.728.334 TL harcama yapılacaktır.

31 ÇALIŞMALAR SPOR : İlimiz Dr. Necmettin ŞEYHOĞLU Stadyumunun kapasite artırımı için 2010 yılında Maraton tribünü yapımı ve aydınlatması işleri yapılmış ve hizmete açılmıştır. Yapılan bu işler için 4.617.069 TL harcama yapılmıştır. SOSYAL HİZMETLER : Hasan DOĞAN Sevgi evleri ve Safranbolu Gürmen Yurdu bakım onarımı ve spor tesisi yapımı ve tefrişat alımı işleri yapılarak bu çalışmalar için 291.476 TL harcama yapılmıştır. DİĞER YÖNETİM HİZMETLERİ : Bölünmüş Yol : İlimiz sınırları içerisinde yer alan Karabük-Kastamonu karayolunda 24.3 ve Karabük-Bartın karayolunda 13.1 km olmak üzere toplam 37.4 km bölünmüş yol yapımı programa alınmış olup, 2011 yılı içerisinde programa alınan işler tamamlanarak hizmete açılacaktır. Yapılan bu çalışmalar için 23.062.235 harcama yapılmıştır. İşlerin tamamlanması ile birlikte yapılacak olan harcama ise 27.944.778 TL dir.

32 ÇALIŞMALAR KAPULLU AFET KONUTLARI YAPIMI: İlimiz Merkez İlçe Kayabaşı, Atatürk ve Kapullu Mahallelerinde afete uğrayan vatandaşlarımız yerleştirmek üzere 24 adet konut yapımına başlanmıştır. 2011 yılı içerisinde tamamlanacak olan konutlar için 1.455.000 TL harcama yapılacaktır. HÜKÜMET KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPIMI : Hükümet Konağımızın doğalgaz dönüşümü ile bakım ve onarım işleri 2010 yılı içerisinde yapılmış olup, yapım işleri için 67.673 TL harcama yapılmıştır. KÖPRÜ YAPIMI : Eflani ilçemizde meydana gelen sel felaketi sonucu yıkılan 2 adet ve Safranbolu bağlantısını sağlayan 1 adet olmak üzere toplam 3 adet köprünün yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca 3 km lik Eflani – Ovaçalış Grup Yolunun bakım ve onarımı ile altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bu yatırımlar için ( Köprü 1.410.100,00 ) - ( Yol Bakım 100.000,00 ) Toplam 1.510.100,00 TL harcama yapılmıştır. EMLAK İSTİMLAK ÇALIŞMALARI : Köylerde veriline ruhsat iş ve işlemlerinin İl Özel İdaresine devri ile birlikte Jandarma ile İl Sağlık Müdürlüğünden 111 adet ruhsat teslim alınmıştır. Teslimden sonra Gıda alanında 14, İstirahat ve eğlence yeri 36, GSM 153, hammadde üretimi 14, jeotermal kaynak 5 ve su ürünleri üretimi 5 olmak üzere toplam 227 adet işyeri açma ruhsatı kanunlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Ayrıca 586 adet inşaat izin belgesi, 56 adet iskan izni, 135 adet yapı ruhsatı ve 82 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş ve ilgililere teslim edilmiştir.

33 KÖYDES

34 İLÇESİ KÖYDES ÖDENEK TABLOSU 20052006200720082009 2010 2011TOPLAM Merkez408.0002.541.8353.100.000700.000825.000 1.500.000 10.574.835 Eflani395.1572.550.8333.000.000780.000825.000 1.500.0001.300.000 10.350.990 Eskipazar382.3552.563.8332.800.000780.000825.000 1.500.0001.300.000 10.151.188 Ovacık398.7042.547.8332.600.000720.000800.000 1.500.0001.300.000 9.866.537 Safranbolu315.9502.623.8333.300.000820.000875.000 1.500.0001.350.000 10.784.783 Yenice1.171.2351.775.8332.800.000800.000850.000 1.500.0001.350.000 10.247.068 Ortak alım03.650.000357.000541.000657.000 3.164.9652.237.797 10.607.762 Toplam3.071.40118.254.00017.957.0005.141.0005.657.000 12.164.96510.237.797 72.483.163 Genel Top. 72.483.163

35 KÖYDES  2005 yılında hükümetimiz tarafından başlatılan KÖYDES projesi ile köylerimizin yol, içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal sulama sorunları önemli ölçüde çözülmüştür. Bu bağlamda Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinden biri olan KÖYDES kapsamında ilimize 2005-2011 yılları arasında toplam 72.483.163 TL ödenek tahsis edilmiştir.  Bu ödenek ile Karabük İlimizin Merkez ve ilçe köylerinin alt yapı ihtiyaçları halledilmiştir.  2005 yılında KÖYDES Projesi öncesinde 247 köyümüzün mevcut 2099 km lik yol ağının sadece 386 km si asfalt durumda iken 2010 yılı sonunda asfalt yol ağımız 696 km ye ulaşmıştır. Böylece KÖYDES projesi ile köy yollarımızdaki asfalt artış oranı % 90 olmuştur.  Yine KÖYDES öncesi 1713 km olan stabilize yol ağımızın 696 km lik kısmı asfalt ve bakım çalışmaları ile iyileştirilerek kullanıma sunulmuştur.

36 KÖYDES  İçme suyu sektöründe KÖYDES öncesi 548 olan şebekeli yerleşim yeri sayısı % 42 oranında artarak 779’ a yükselirken, çeşmeli ünite sayısı % 75 oranında azalarak 284’ten 78’e inmiştir.  Köydes öncesinde 112 ünitemizde kanalizasyon şebekesi varken 45 yerleşim biriminde de sulama sistemi mevcuttu.  Yapılan çalışmalar ile 112 olan kanalizasyon şebekesi mevcut ünite sayımız 227’ye çıkarken, 45 olan tarımsal sulama şebekesi mevcut ünite sayımızda 57 ye yükselmiştir.  Böylece KÖYDES çalışmaları ile birlikte İlimizde yol ve içme suyu sorunu olan yerleşim birimi kalmamış olacaktır.

37 GELİR BİLGİLERİ İlimiz İl Özel İdaresinin gelir getirici faaliyetlerinin kısıtlı olması sebebi ile Ülkemizde en düşük bütçeye sahip İl Özel İdareleri arasında yer almaktadır. Hükümetimiz tarafından İl Özel İdarelerinin gelirlerini artırıcı önlemler alınmaması durumunda yalnızca personellerinin maaşlarını ödemekten öteye gidemeyen bir kurum haline dönüşecektir. Bünyesine bağlanan kurumlarla birlikte hizmet çeşitliğinin oluşması ve bu hizmetleri layığı ile yerine getirebilmek için gerekli olan yatırım ve personel istihdamının sağlanabilmesi kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için gereklilik arz etmektedir. Gelirlerin arttırılarak daha fazla yatırım yapılabilmesi için ;

38 ÖNERİLER Gelir Artırıcı Öneriler • Acilen İl Özel İdarelerinin Gelir Yasasının çıkartılması • İl Genelindeki Orman Emvali Satışlarından Pay ayrılması • Belediye sınırları dışında yer alan reklam panoları vergilerinden pay alınması • İl Genelinde tahsil edilen vergilerin belli bir bölümünün İl Özel İdarelerine aktarılması • Milli Emlak Müdürlüğünce hazine arazilerininden İl Özel İdaremize arsa temin edilmesi • İller Bankası payının artırılması

39 SUNUM T.C. KARABÜK İLİ İL ÖZEL İDARESİ ARZ EDERİM Mehmet UZUN İl Özel İdaresi Genel Sekreteri


"KARABÜK İLİ İL ÖZEL İDARESİ BRİFİNGİ. SUNUŞ İl Özel İdaremiz organları, çalışanları, verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerine oluşmuş kurumsal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları