Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARABÜK İLİ İL ÖZEL İDARESİ BRİFİNGİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARABÜK İLİ İL ÖZEL İDARESİ BRİFİNGİ."— Sunum transkripti:

1 KARABÜK İLİ İL ÖZEL İDARESİ BRİFİNGİ

2 SUNUŞ İl Özel İdaremiz organları, çalışanları, verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerine oluşmuş kurumsal yapısı ile hedeflemiş olduğu Karabük İlinin daha yaşanabilir bir kent olmasında etkin rol oynayan, güvenilir, saygın ve örnek bir kurumdur. İdaremize düşen görev ve sorumlulukları, yasalar çerçevesinde , insanlara saygılı bir şekilde her geçen gün daha iyi hizmet sunabilmek gayesi içerisinde yürütmeye devam etmektir.

3 GİRİŞ İl Özel İdaresinin Görev ve Yetkileri :
İl Sınırları İçindeki Görevleri: Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret, İlin Çevre Düzeni Planı, Bayındırlık ve İskan, Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi, Kültür, Sanat, Turizm, Sosyal Hizmet ve Yardımlar, Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi, Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları, İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Giderilmesi, Belediye Sınırları Dışındaki Görevleri: İmar, Yol, Su, Kanalizasyon,Katı Atık, Çevre, Acil Yardım ve Kurtarma, Orman Köylerinin Desteklenmesi, Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi,

4 GİRİŞ Diğer Kanunlarla Verilen Görevler:
3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kururumu Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 2510 Sayılı İskan Kanunu, 7478 Sayılı Köy İçme Suları Kanunu, 3998 Sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkında Kanun, 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun, 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunudur.  

5 PERSONEL BİLGİLERİ 187 TOPLAM PERSONEL
Genel Sekreter 1 Sözl. Mühendis (İnşaat) 2 Genel Sekreter Yrd. Sözl. Mühendis (Makine) Müdür 8 Sözleşmeli Tekniker Mühendis (İnşaat) Sözleşmeli Teknisyen Mühendis (Jeoloji) 3 TOPLAM SÖZLEŞMELİ 6 Mühendis (Makine) Mühendis (Elektrik) YATIRIM İNŞAAT İŞÇİ 88 Mimar ÖZEL İDARE İŞÇİ 9 Tekniker MÜTEAHHİT İŞÇİ 32 Şef 4 TOPLAM İŞÇİ 129 Memur 18 TOPLAM PERSONEL Ayniyat Saymanı Hizmetli 187 Şoför TOPLAM MEMUR 52 İl Özel İdaremiz 52 Memur, 6 Sözleşmeli ve 29 işçi olmak üzere toplam 187 personel ile il genelindeki hizmetlerini yürütmektedir. Ayrıca Devlet Personel Dairesi Başkanlığından 3 İnşaat ve 2 Makine olmak üzere toplam 5 Mühendis ile 2 Üniversite mezunu Memur Talep edilmiştir. Ataması yapılan personel henüz göreve başlamamıştır.

6 ENVANTER BİLGİLERİ KÖY YOLLARI
İLÇE ADI ASFALT % STABİLİZE TESVİYE HAM TOPLAM MERKEZ 183 60 122 40 305 EFLANİ 51 13 354 87 405 E.PAZAR 157 47 173 52 1 2 333 OVACIK 70 19 81 375 S.BOLU 165 39 256 61 422 YENİCE 26 196 73 268 696 33 1406 67 3 2108 İlimiz Köy Yolları ağı toplamı 2108 km olup, 696 km si asfalt, 1406 km si stabilize, 3 km si tesviye ve 3 km si ham yol durumundadır.

7 KÖY YOLLARI

8 KÖY YOLLARI

9 Ham Yol : 2 km Tesviye Yol : 2 km
KÖY YOLLARI Ozan – Taşlık Ham Yol : 2 km Tesviye Yol : 2 km

10 KÖY YOLLARI

11 KÖY YOLLARI Sakaralan - Yağcı Ham Yol : 1 km

12 Yazıköy – Erikçioğlu ( 1 )
KÖY YOLLARI Yazıköy – Erikçioğlu ( 1 ) Tırköy - Yazı ( 1 ) Ham Yol : 2 km

13 ENVANTER BİLGİLERİ DURUMU  İÇME SUYU MEVCUT DURUM  KÖY ÜNİTE TOPLAM YERLEŞİM Adet SULU 245 523 768 ŞEBEKELİ 779 YETERSİZ 23 66 89 ÇEŞMELİ 78 SUSUZ 2 4 6 TOPLAM 270 593 863 İlimizde 270 Köy, 593 Ünite olmak üzere toplam 863 yerleşim yeri mevcuttur. Bu yerleşim yerlerinin 779 u şebekeli, 78 i çeşmeli ve 6 ünitesi susuz durumdadır.

14 ENVANTER BİLGİLERİ İLÇE ADI SULU YETERSİZ SUSUZ KÖY ÜNİTE TOPLAM MERKEZ 38 71 109 1 EFLANİ 43 102 145 11 41 52 E.PAZAR 49 158 OVACIK 40 73 113 2 3 S.BOLU 44 82 126 8 16 YENİCE 31 86 117 14 17 245 523 768 23 66 89 4 6 863 yerleşim yerinin 768 ünitesi sulu, 89 ünitesi suyu yetersiz ve 6 ünite Ovacık İlçesi : Yeniöerenköyü (Osmancık ) Yığınotköyü (Merkez ve Eskiköy ) Safranbolu İlçersi : Kuzyakaköseler Köyü (Süfeyli ve Şarmanlı ) Kuzyakaöteköy (Merkez ) mahalleleri susuz durumdadır. Bu ünitelerde yaşayan nüfus yoktur. Yapılan çalışmalar ile tüm yerleşim yerlerinin yeterli içme suyuna kavuşturulması amaçlanmaktadır.

15 1Köy Merkezi ve 2 ünitede nüfus yaşamamaktadır
SUSUZ ÜNİTELER 1Köy Merkezi ve 2 ünitede nüfus yaşamamaktadır YENİÖREN - Osmancık YIĞINOT Eskiköy YIĞINOT YIĞINOT

16 SUSUZ ÜNİTELER 1 Köy merkezi ve 2 ünitesinde nüfus yaşamamaktadır
KUZYAKAÖTEKÖY – KUZYAKAÖTEKÖY KUZYAKAKÖSELER- Şarmanlı KUZYAKAKÖSELER - Süfeyli

17 ENVANTER BİLGİLERİ KANALİZASYON İLÇELER KANALİZASYON SAYISI FOSSEPTİK SAYISI MERKEZ 69 23 EFLANİ 16 7 ESKİPAZAR 55 OVACIK 11 SAFRANBOLU 48 YENİCE 36 TOPLAM 279 75 SULAMA İLÇELER TESİS SAYISI MERKEZ 25 EFLANİ 1 ESKİPAZAR 10 OVACIK 5 SAFRANBOLU 11 YENİCE TOPLAM 52 İlimizdeki 863 yerleşim yerinin 279 u kanalizasyon şebeksine sahipken , 52 ünitemizde de tarımsal sulama tesisi mevcuttur.

18 BÜTÇE BİLGİLERİ SINIFLANDIRMA GELİR BÜTÇESİ (TL) I II III IV 01 6 9 51
01 6 9 51 BİNA İNŞAAT HARCI 1.000,00  01 54  İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI 2.500,00 60 YAPI KULLANMA İZİN HARCI 99 DİĞER HARÇLAR 50.000,00 03 1 ŞARTNAME, BASILI EVRAK FORM SATIŞ GELİRLERİ 90.000,00  03 04  DİĞER DEĞERLİ KÂĞIT BEDELLERİ;  2.000,00 LOJMAN KİRA GELİRLERİ 13.000,00 DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ ,00 2 TAŞINIR KİRA GELİRLERİ 500,00 05 KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ 15.000,00  05 MEVDUAT FAİZLERİ ,00 MADENLERDEN DEVLET HAKKI ,00 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR ,00 8 MADEN İŞLETMELERİNDEN ALINAN PAYLAR DİĞER PAYLAR ,00 3 DİĞER İDARİ PARA CEZALARI 10.000,00 06 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 70.000,00 TOPLAM ,00

19 BÜTÇE BİLGİLERİ TOPLAM 12.000.000,00 KURUMSAL KODLAMA GİDER BÜTÇESİ
(TL) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 30.000,00 İL EMNİYET MÜDÜRLĞÜ 50.000,00 İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 ÇEVRE VE ORMAN İL MÜD 5.00,00 SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 80.000,00 GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. ,00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 75.000,00 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ,00 EFLÂNİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 ESKİPAZAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. ,00 OVACIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. SAFRANBOLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. YENİCE İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. ,00 TOPLAM ,00

20 BİTEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLAR
YATIRIM BİLGİLERİ BİTEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLAR SEKTÖRÜ YERİ BEDELİ AÇIKLAMA Ulaştırma Bölünmüş Yol ,00 Çevrikköprü-Balıklarkayası ,00 Kastamonu-Karabük-Bartın Genel Yönetim Hükümet Konağı 97.779,00 Doğalgaz Dönüşüm Kapullu Mahallesi ,00 Afet Konutu Yapımı 5000 Evler 31.565,00 Kuran Kursu Binası Doğalgaz Emniyet Hizmet Binası Yap. ,00 Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 45.725,00 Doğalgaz Dönüşümü Sağlık Sağlık Tesisleri ,00 Bakım Onarım Sağlık Evleri 33.000,00 Devlet Hastanesi ,00 Ek Bina Yapımı Sosyal Hizmet Sevgi Evleri ,00 Tefrişat Alım ve Halısaha Yp. Gençlik Spor 82.600,00 Futbol Sahası Sentetik Çim Maraton Tribünü ,00 Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı Yatırım İl Özel İdaresi ,00 Personel Maaş ve Yatırımlar

21 PROJE AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR
YATIRIM BİLGİLERİ SEKTÖRÜ YERİ ÖDENEĞİ AÇIKLAMA Emniyet Yenice İlçesi 5.990,00 Nezarethane Standardizasyon Sağlık Yenice ,00 Devlet Hastanesi Yangın Merdiveni Kültür Eskipazar 70.000,00 Hadriyanapolis Antik Kenti Safranbolu 35.143,00 Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi Sosyal Hizmet 98.222,00 Gürmen Yurdu Tadilat ve Bakımı Biten - Devam Eden Yatırımların Toplam Bedeli ,00 PROJE AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR Şehit Mehmet ESEN ,00 Hizmet Binası Yapımı Yenişehir -Safranbolu 73.000,00 Polis Merkezi Doğalgaz Dönüşüm 5000 Evler Mah. Polis Lojmanı Proje Etüd 5000 Evler 30.000,00 Polis Merkezi Tefrişat Alımı Eflani İlçesi 50.000,00 Hizmet Binası Bakım Onarım Safranbolu Devlet Hst. ,00 Tıbbi Gereç ve Mefruşat Alımı Merkez Fundus Kamera ve Laser Cihaz Al.

22 YATIRIM BİLGİLERİ SEKTÖRÜ YERİ ÖDENEĞİ AÇIKLAMA Sağlık Merkez
96.410,00 Şirinevler Hst. Güçlendirme Merkez ve İlçeler 42.000,00 Tıbbi Gereç Alımı Genel Yönetim Gümrük Müdürlüğü ,00 Hizmet Binası Yapımı Tokatlı Köyü 60.437,00 İmar Planı Hazırlanması Kültür ,00 Kültür Merkez Projesi Yapımı 1.620,00 Techizat Alımı ,00 Kültür Merkezi İnşaatı Yapımı Safranbolu ,00 İncekaya Su Kemeri Çevre Düz. ,00 Arasta Çarşısı Dükkan Alımı ,00 Lojmanlı Bina Yapımı ,00 Devlet Hastanesi Onarımı KÖYDES İlçeler ,00 Ortak Alım İşleri Proje Aşamasında Olan Yatırımların Toplam Bedeli ,00

23 HARCAMALAR HARCAMA DETAYI MİKTARI İl Özel İdaresi Bütçe Ödeneği
,00 Diğer Kurum Yatırımları Ödeneği ( Biten-Devam Eden ) ,00 Diğer Kurum Yatırımları Ödeneği (Proje Aşamasında Olan ) ,00 TOPLAM ÖDENEK ,00 İl Özel İdaremizce ,00 TL kurum bütçesi, ,00 TL biten ve devam eden diğer kurum bütçesi, ,00 TL proje aşamasında olan diğer kurum bütçesi ile birlikte toplam ,00 TL harcama yapılması hedeflenmektedir.

24 ARAÇ BİLGİLERİ

25 ARAÇ BİLGİLERİ S.NO ARACIN CİNSİ ADETİ S.NO ARACIN CİNSİ ADETİ 1 BİNEK
8 2 PİCK UP 6 3 DAMPERLİ KAMYON 30 4 KASALI KAMYON 5 VİDANJÖR TANKER 7 YAĞLAMA ARACI S.NO ARACIN CİNSİ ADETİ 8 KAYNAK ARACI 1 9 VİNÇ 10 SEYYAR TAMİR ARACI 11 TREYLER 2 12 SERVİS ARACI 13 GREYDER 14 DOZER 6 15 YÜKLEYİCİ 7 16 EXSKAVATÖR 3 17 KANAL KAZICI 5 18 SİLİNDİR TOPLAM 94

26 Özel İdare Makine Parkı ve Şof./Opr. Durumu
ARAÇ BİLGİLERİ Özel İdare Makine Parkı ve Şof./Opr. Durumu Binek Pick up Minibüs Damperli Kamyon Greyder Silindir Kepçe Paletli Kepçe Beko Loader Ekskavatör Dozer TOPLAM Araç Sayısı 16 40 12 5 2 3 6 94 Opr. / Şof. Sayısı 9 18 4 1 57 Eksik Personel 7 22 37 İl Özel İdaresince verilen hizmetlerde kullanılmak üzere 2008 yılında 2 adet, 2009 yılında 6 adet ve 2010 yılında 8 adet olmak üzere toplam 16 adet araç satın alınmıştır. Diğer yandan 2011 yılında makine parkının güçlendirilerek daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için 4 adet kamyon ve 2 adet excavatör alımı yapılmıştır. Böylece yılları arasında 22 adet araç alınmış ve bu araçlar için ,00 TL harcama yapılmıştır.

27 ARAÇ BİLGİLERİ İlçeler Tek Dingilli Kamyon Çift Dingilli Kamyon Greyder Silindir Kepçe Beko Loader Ekskavatör Dozer Merkez - 3 1 Safranbolu Eflani Ovacık Eskipazar Yenice Eksik Araç 2 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere makine parkındaki araçlar ilçeler itibariyle dağılımı yapılarak kullanılmaktadır. Ancak bu sistem çalışmalarda bazı aksamalara yol açmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir.

28 ARAÇ BİLGİLERİ *Tabloda belirtildiği gibi her ilçeye ekip dağıtımı yapılırsa ilçeler genelinde 2 silindir, 3 kepçe, 3 ekskavatör, 3 dozer, 1 beko loader eksik kalmaktadır. *İdaremiz bünyesinde 1 akaryakıt Tankeri, 1 seyyar tamir aracı, 2 tır mevcut olup ekiplerin ilçe başına dağıtılması bu araçlarda iş yetiştirememe sıkıntısına yol açmaktadır. *Atölye personel sayısının yetersiz olması arazideki makinelerin çok dağınık olması sebebiyle oluşan arızalara zamanında müdahale edememektedir. *İlçe başına dağıtım olduğunda yatırımcı şube müdürlüklerinin işi gecikmekte, makine nakilleri aksamakta, akaryakıt tankeri dağıtım için yetişememekte, boş yere zaman; yakıt ve iş gücü kaybı olmaktadır. *Kontrol açısından yeterli teknik eleman ve binek araç bulunmamaktadır.

29 ARAÇ BİLGİLERİ İLÇESİ KAMYON GRAYDER DOZER KEPÇE SİLİNDİR KANAL KAZICI EXCAVATÖR MERKEZ YENİCE 6 3 1 SAFRANBOLU EFLANİ ESKİPAZAR OVACIK TOPLAM 18 9 Ekip sayısı 6 dan 3 e indirilerek ilçelerden çekilen ekipler güçlendirilmiş ve merkezden idare ve sevki sağlanmıştır. Ekipler Ortalama 3’ er haftalık süreler ile ilçelerimizdeki çalışmalarını verimli bir şekilde yapmaya devam edecektir. Bu uygulama sayesinde araçların bakım ve onarımı kısa sürede tamamlanabilecek ve yardımcı araçlar iş yetiştirmede sıkıntı yaşamayacaktır.

30 ÇALIŞMALAR EĞİTİM : İlimiz genelinde yılları arsında 68 okulumuzda 718 derslik yapımı ile kişilik kapasite artırımı gerçekleştirilmiştir. Eğitim alanında yapılan çalışmalar için TL harcama yapılmıştır. SAĞLIK : Karabük Devlet Hastanesi prefabrik Poliklinik yapımı işine 2010 yılında başlanmış ve iş tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Yapım için TL harcama yapılmıştır. EMNİYET : Polis Meslek Yüksek Okulu yapımı işine 2009 yılında başlanmış ve 2010 yılında yapımı tamamlanmıştır. Polis Meslek Yüksek Okulu yapımı için TL harcama yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapımına 2011 yılında başlanmış olup, yapım çalışmaları halen devam etmektedir yılında tamamlanması planlanan yapım işi için TL harcama yapılacaktır.

31 ÇALIŞMALAR SPOR : İlimiz Dr. Necmettin ŞEYHOĞLU Stadyumunun kapasite artırımı için 2010 yılında Maraton tribünü yapımı ve aydınlatması işleri yapılmış ve hizmete açılmıştır. Yapılan bu işler için TL harcama yapılmıştır. SOSYAL HİZMETLER : Hasan DOĞAN Sevgi evleri ve Safranbolu Gürmen Yurdu bakım onarımı ve spor tesisi yapımı ve tefrişat alımı işleri yapılarak bu çalışmalar için TL harcama yapılmıştır. DİĞER YÖNETİM HİZMETLERİ : Bölünmüş Yol : İlimiz sınırları içerisinde yer alan Karabük-Kastamonu karayolunda 24.3 ve Karabük-Bartın karayolunda 13.1 km olmak üzere toplam 37.4 km bölünmüş yol yapımı programa alınmış olup, 2011 yılı içerisinde programa alınan işler tamamlanarak hizmete açılacaktır. Yapılan bu çalışmalar için harcama yapılmıştır. İşlerin tamamlanması ile birlikte yapılacak olan harcama ise TL dir.

32 ÇALIŞMALAR KAPULLU AFET KONUTLARI YAPIMI: İlimiz Merkez İlçe Kayabaşı, Atatürk ve Kapullu Mahallelerinde afete uğrayan vatandaşlarımız yerleştirmek üzere 24 adet konut yapımına başlanmıştır yılı içerisinde tamamlanacak olan konutlar için TL harcama yapılacaktır. HÜKÜMET KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPIMI : Hükümet Konağımızın doğalgaz dönüşümü ile bakım ve onarım işleri 2010 yılı içerisinde yapılmış olup, yapım işleri için TL harcama yapılmıştır. KÖPRÜ YAPIMI : Eflani ilçemizde meydana gelen sel felaketi sonucu yıkılan 2 adet ve Safranbolu bağlantısını sağlayan 1 adet olmak üzere toplam 3 adet köprünün yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca 3 km lik Eflani – Ovaçalış Grup Yolunun bakım ve onarımı ile altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bu yatırımlar için ( Köprü ,00 ) - ( Yol Bakım ,00 ) Toplam ,00 TL harcama yapılmıştır. EMLAK İSTİMLAK ÇALIŞMALARI : Köylerde veriline ruhsat iş ve işlemlerinin İl Özel İdaresine devri ile birlikte Jandarma ile İl Sağlık Müdürlüğünden 111 adet ruhsat teslim alınmıştır. Teslimden sonra Gıda alanında 14, İstirahat ve eğlence yeri 36, GSM 153, hammadde üretimi 14, jeotermal kaynak 5 ve su ürünleri üretimi 5 olmak üzere toplam 227 adet işyeri açma ruhsatı kanunlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Ayrıca 586 adet inşaat izin belgesi, 56 adet iskan izni, 135 adet yapı ruhsatı ve 82 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş ve ilgililere teslim edilmiştir.

33 KÖYDES

34 KÖYDES KÖYDES ÖDENEK TABLOSU Genel Top. İLÇESİ 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 TOPLAM Merkez Eflani Eskipazar Ovacık Safranbolu Yenice Ortak alım Toplam Genel Top.

35 KÖYDES 2005 yılında hükümetimiz tarafından başlatılan KÖYDES projesi ile köylerimizin yol, içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal sulama sorunları önemli ölçüde çözülmüştür. Bu bağlamda Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinden biri olan KÖYDES kapsamında ilimize yılları arasında toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenek ile Karabük İlimizin Merkez ve ilçe köylerinin alt yapı ihtiyaçları halledilmiştir. 2005 yılında KÖYDES Projesi öncesinde 247 köyümüzün mevcut 2099 km lik yol ağının sadece 386 km si asfalt durumda iken 2010 yılı sonunda asfalt yol ağımız 696 km ye ulaşmıştır. Böylece KÖYDES projesi ile köy yollarımızdaki asfalt artış oranı % 90 olmuştur. Yine KÖYDES öncesi 1713 km olan stabilize yol ağımızın 696 km lik kısmı asfalt ve bakım çalışmaları ile iyileştirilerek kullanıma sunulmuştur.

36 KÖYDES İçme suyu sektöründe KÖYDES öncesi 548 olan şebekeli yerleşim yeri sayısı % 42 oranında artarak 779’ a yükselirken, çeşmeli ünite sayısı % 75 oranında azalarak 284’ten 78’e inmiştir. Köydes öncesinde 112 ünitemizde kanalizasyon şebekesi varken 45 yerleşim biriminde de sulama sistemi mevcuttu. Yapılan çalışmalar ile 112 olan kanalizasyon şebekesi mevcut ünite sayımız 227’ye çıkarken, 45 olan tarımsal sulama şebekesi mevcut ünite sayımızda 57 ye yükselmiştir. Böylece KÖYDES çalışmaları ile birlikte İlimizde yol ve içme suyu sorunu olan yerleşim birimi kalmamış olacaktır.

37 GELİR BİLGİLERİ İlimiz İl Özel İdaresinin gelir getirici faaliyetlerinin kısıtlı olması sebebi ile Ülkemizde en düşük bütçeye sahip İl Özel İdareleri arasında yer almaktadır. Hükümetimiz tarafından İl Özel İdarelerinin gelirlerini artırıcı önlemler alınmaması durumunda yalnızca personellerinin maaşlarını ödemekten öteye gidemeyen bir kurum haline dönüşecektir. Bünyesine bağlanan kurumlarla birlikte hizmet çeşitliğinin oluşması ve bu hizmetleri layığı ile yerine getirebilmek için gerekli olan yatırım ve personel istihdamının sağlanabilmesi kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için gereklilik arz etmektedir. Gelirlerin arttırılarak daha fazla yatırım yapılabilmesi için ;

38 Gelir Artırıcı Öneriler
Acilen İl Özel İdarelerinin Gelir Yasasının çıkartılması İl Genelindeki Orman Emvali Satışlarından Pay ayrılması Belediye sınırları dışında yer alan reklam panoları vergilerinden pay alınması İl Genelinde tahsil edilen vergilerin belli bir bölümünün İl Özel İdarelerine aktarılması Milli Emlak Müdürlüğünce hazine arazilerininden İl Özel İdaremize arsa temin edilmesi İller Bankası payının artırılması

39 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
SUNUM T.C. KARABÜK İLİ İL ÖZEL İDARESİ ARZ EDERİM Mehmet UZUN İl Özel İdaresi Genel Sekreteri


"KARABÜK İLİ İL ÖZEL İDARESİ BRİFİNGİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları