Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’an- ı seri okuma, harflerin ve kelimelerin birbirine seri bağlanması ile elde edilir. Bu sebeple cezim ve şedde anahtar mesabesindedir. Şematik ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’an- ı seri okuma, harflerin ve kelimelerin birbirine seri bağlanması ile elde edilir. Bu sebeple cezim ve şedde anahtar mesabesindedir. Şematik ve."— Sunum transkripti:

1 Kur’an- ı seri okuma, harflerin ve kelimelerin birbirine seri bağlanması ile elde edilir. Bu sebeple cezim ve şedde anahtar mesabesindedir. Şematik ve pratik izahlar ve beden dilinden yararlanma cezim öğretirken el hareketi ile avuç kapama, Şeddede ise avucu kapama sonra avucu açma. Cezim ve şedde 2.,3, ve 4.harflerde kullanılıp ayrıca şedde ve cezim bir arada kullanılan kelimeler seçildi. Tüm harfler ve temel harekeler öğretildikten sonra birleştirmeler başlamaktadır. Yazım kuralının dışına çıkılarak

2

3 Özel ifadelerin kullanımı:
Harflerin birleştirilmesi: Konu resmi olarak vesikalık fotoğraf ile boy fotoğrafı örneği verilmektedir. Ayrıca ilk derste yazdırmanın bu derse büyük katkısı olmaktadır. Öğrenci kurşun kalemle harfi yazdıktan sonra son yazdığı yarım kısmı silgiyle sildirerek harfin başta ve ortadaki şeklini kendi kendine elde edebilmektedir. İlk örneklerde basit birleştirmeler ve aynı sayfadaki harflerden kombinasyon oluşturulmaya çalışılmıştır. Harflerin birden fazla birleştirme şekilleri de kullanılmıştır. Yazım benzerliği sebebiyle Ye ve Nun harfi Be,Te,Se den sonraya çekildi Özel ifadelerin kullanımı: Elif-bayı yeni öğrenenlerle birlikte Kur’an okuyanlarda bile Karıştırılan TE ve YE harflerinde “Te’nin noktası TEpesinde,Ye’nin noktası YErdedir”cümlesi ile bu karıştırmaya çözüm oluşturulmuştur

4 Öğrenimde yazı sitili de büyük önem taşır
Öğrenimde yazı sitili de büyük önem taşır. El yazı karakteri ve bilgisayar fontunun her ikisi de kullanılmıştır.

5 Son on harfin birleştirilmesi
6.Ders: Son on harfin birleştirilmesi Ayn harfi mim ile Ğayn harfide Fe ile karıştırılabilmektedir. Ayn/Ğayn’ın yeni şekli mantar gibi yerden yukarıya doğru içi doludur. Kef harfinin yeni şekli türkçedeki K harfinin kolları gibidir. Lamelif’ede özel yer verilmiştir.

6 7.Ders: Uzatma harfleri Tüm harf ve harekeler öğretildikten sonra, uzatmadan okuma alışkanlığı yerleştirildikten sonraya konmuştur.Her derste olduğu gibi kalın ve ince harfler orantılı olarak kullanılmıştır. Lamelifteki Harfi med olan Elife dikkat çekilmiştir. Bir kelimede 1,2 ve 3 aynı veya farklı harfi med kullanılarak tüm uzatma halleri kullanılmıştır.

7 8.Ders:Diğer uzatmalar (âsar ve fer’i meddler) Az uzatma ve çok uzatma şekliyle med bahsi iki grupta gösterilmiştir. Özellikle Meddi lazımda Med ve şedde bir arada uygulamasında öğrenciler zorlanmaktadır bunun için beden dilindenyararlanılarak Cezim ve şedde öğretirken el hareketi ile avuç kapama, Hareketini eli uzaklaştırarak uzakta yakalama formulü uygulanmaktadır.

8 9.Ders: Lafzatullah ve Tenvinler
Kur’anda tenvinli kelimelerin çoğun medli olduğundan uzatma konusundan sonraya konmuştur. Tenvinli kelimelerin kullanımında medli ve medsiz dağılım yapılmıştır. İkiüstünde Lamelif, ve destek elifi almayan Ta’yı merbuta ve kıvrık hemzeye dikkat çekilmiştir. Her derte Kalın, İnce ve özellik arzeden 6 harf başta okutularak Muhatabın kelimeleri okumaya başlamadan konunu kavranması kontrol edilmektedir.

9 zamir, mukattaa harflerinden en sık okunanları ve vakıf ile elif-bâ öğretimini tamamlıyoruz.
Diğer Elif-Bâlarda olan El takısı konusu okuma becerisine önemli bir katkı sağlamadığı gözlemlendiği için bağımsız birkaç ders yerine diğer derslerin içinde örneklendirilmiştir. SON DERS

10 Başlarken Harflerin elif, ba, cim, sad gibi isimleri üzerinde fazla yoğunlaşmayıp harekelerle okunuşa ağırlık verililip artık elif ba yı okumayı tamamlarken Harflerin orijinal isimlerini metinle desteklenerek gösterilmesi harflerin doğru isimlendirilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. 14 çeşit Huruf-u Mukattayı oluşturan 14 değişik harf vardır. Alfabenin harflerin yarısının orijinal İsmi öğretilmiş oluyor. Kalan 14 harfinde ismi aynı derste verildiğinde alfabe tamamlanıyor. Bizde son ders olarak öğretilen Mukatta’a,bir çok arap alfabesinde 2. ders olarak öğretilmektedir.

11 İkinci olarak öğretmen öğrencilerle birlikte koro halinde aynı harfleri tekrar etmelidir. Bu uygulama esnasında öğrencilerin çoğunluğu harfleri doğru telaffuz etmeye başlayacaktır. öğrencilerde dersi tekrar edecek kadar kendilerine bir güven gelinceye kadar devam etmelidir. Sonrada istekli öğrencilerden bazıları okutulup bütün öğrencilerin dikkatini onun üzerine çekmeli. Her konuda farklı öğrencilere azar azar okutularak her derste tüm öğrencileri derse katmalıyız. Bütün öğrenciler eşleştirilip eşleştirilen öğrencilerin birbirlerine okudukları esnada öğretmen aralarında gezmeli ve yapılan hataları tespit etmeli

12 TECVÎD: Öğrencilerin belli bir akıcılıkta Kur’an okumaya başladıkları görülünce harfler arası farklılıklar bazı tecvit kuralları anlatılmaya başlanmalıdır. Elif-Bâ eğitiminin mütemmim cüz’ü olan tecvid derslerinde de özel metodlar geliştirilmiştir. Her ders 1 sayfa olacak şekilde 10 Ders, 10 saat esas alınarak hızlı tecvid, Elif-Bâ tarzında hazırlanmıştır. Tecvit öğretiminde soyut olarak teoriyi anlatmak yerine misaller üzerinde somutlaşarak konunun anlatımı kolaylaştırmıştır.Misal için başka kaynağa ihtiyaç bırakılmamıştır. Bu yönüyle Tecvidin Elif-Basıdır. mesela 6 izhar harfi için dörder misalden toplam 24 misal verilmiştir. İhfa’ ya 15x3=45 misal verilmiştir. Karabaş tecvidinde Genel olarak her konuya üç’er misal verilerek geçilmiştir. Ayrıca sınırlı sayına örneği bulunan konuların tüm misalleri verilerek tecvid konuları daraltılmıştır. Meddi Muttasıl dik hemzeli 3 ad. Meddi Munfasıl kısa hemzeli 3 ad. Meddi lazım harfi medden ye ile hiç örneği yok. vav ile 2 ad. İdğamı Meal ğunne izharı 4 ad. İdğamı Mütecaniseynin iki kısmında 5 ad. İdğamı mütekaribeyn bir kısmında 1 ad. Bir çok yerde Kur’an Öğretme çalışmaları yapılmakta ,Ancak Kur’an’ın ayrılmaz esası olan Tecvid öğretimi için çalışmalar yok denecek kadar azdır. Sebep olarak ta Tecvid konularının çok geniş gösterilmesi ve zorluğu gösterilmektedir. Hızlı Tecvid Çalışmamızda bu açıdan önemlidir.

13

14 Eleştiri, görüş ve önerilerinizi lütfen bize iletiniz.

15


"Kur’an- ı seri okuma, harflerin ve kelimelerin birbirine seri bağlanması ile elde edilir. Bu sebeple cezim ve şedde anahtar mesabesindedir. Şematik ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları