Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STEREOTAKTİK Radyocerrahi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STEREOTAKTİK Radyocerrahi."— Sunum transkripti:

1 STEREOTAKTİK Radyocerrahi

2 RADYASYON ONKOLOJİSİ Afedersiniz, Radyoterapiyi arıyorum.

3 Radyoterapi Radyo ile yapılan tedavi değildir.!!

4 Radyoterapi İyonizan radyasyonun kanserli doku üzerine yöneltilerek tedavi edilmesidir.

5 Müzik çalan taksi değildir.!!
Stereotaksi Hey taksi ! Müzik çalan taksi değildir.!!

6 Stereotaksi Hedef bir noktanın belirli sabit noktalara göre koordinatlarının saptanmasıdır.

7 Radyocerrahi uygulama tekniği(1)
Tanının konulması BT, MRG veya anjiyografi(DSA) Tedavi endikasyonunun konulması

8 Radyocerrahi uygulama tekniği(2)
Stereotaktik çerçevenin(frame) hastanın başına fiksasyonu Stereotaktik çerçeveye lokalizerin takılması Bilgisayarlı tomografide lezyondan geçen kesitlerin alınması

9 Radyocerrahi uygulama tekniði(3)
Lokalizerle alýnmýþ BT görüntülerinin bilgisayar programýna aktarýlmasý Bilgisayarda ýþýn açýlarý, tarama açýlarý(gantry açýsý) tespiti Masa açýsý ve doz histogramlarýnýn çýkartýlmasý

10 Radyocerrahi uygulama tekniði(4) Masanýn set-up’ý
Stereotaksi kolimatör tutucusu ve kolimatörlerin set-up’ý Koordinatlarýn ayarlanmasý Doz ölçümü Hastaya pozisyon verilmesi Bilgilerin Lineer akseleratöre aktarýlmasý Iþýnlamanýn yapýlmasý

11 Heey býçak yok !!! gamma knife X-knife

12 Endikasyonlar Arterio-venöz malformasyonlar Akustik nörinoma
Metastatik beyin tümörleri Glial tümörler Meningioma Pitüeter adenomlar Kraniofaringioma Lenfoma, Schwannoma

13 Uygulama aletleri X-knife (lineer akseleratör) gamma knife (Co-60)
aðýr yüklü partikül (helyum, proton, nötron, cyclotron)

14 Sonuçlar AVM % 80 obliterasyon Pitüiter Adenom
Akromegali (GH) %100 %75 %93 Cushing hastalýðý(ACTH) %55 %80 %90 20 yýl 5 yýl 2 yýl

15 Beyin metastazlarında lokal kontrol
MERKEZ (Şehir) ALET DOZ (Gy) NO. Brigham (Boston) linac Heidelberg(Heidelberg) linac Stanford (Palo Alto) linac Wisconsin(Wisconsin) linac Pittsburgh(Pittsburgh) gamma Karolinska(Stockholm) gamma

16 Stereotaktik biyopsi setleri
CRW-1 (Cosman- Roberts-Wells) CRW-2 (Cosman- Roberts-Wells) CRW-3 (Cosman- Roberts-Wells)

17 Stereotaktik radyocerrahi setleri
BRW/CRW GTC (Gill-Thomas-Cosman) tek fraksiyon multiple fraksiyon Anjiyografik set

18

19

20

21

22

23

24

25


"STEREOTAKTİK Radyocerrahi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları