Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STEREOTAKTİK Radyocerrahi. RADYASYON ONKOLOJİSİ Afedersiniz, Radyoterapiyi arıyorum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STEREOTAKTİK Radyocerrahi. RADYASYON ONKOLOJİSİ Afedersiniz, Radyoterapiyi arıyorum."— Sunum transkripti:

1 STEREOTAKTİK Radyocerrahi

2 RADYASYON ONKOLOJİSİ Afedersiniz, Radyoterapiyi arıyorum.

3 Radyoterapi u Radyo ile yapılan tedavi değildir.!!

4 Radyoterapi u İyonizan radyasyonun kanserli doku üzerine yöneltilerek tedavi edilmesidir.

5 Stereotaksi Hey taksi ! Müzik çalan taksi taksi değildir.!! değildir.!!

6 Stereotaksi  Hedef bir noktanın belirli sabit noktalara göre koordinatlarının saptanmasıdır.

7 Radyocerrahi uygulama tekniği(1) u Tanının konulması u BT, MRG veya anjiyografi(DSA) u Tedavi endikasyonunun konulması

8 u Stereotaktik çerçevenin(frame) hastanın başına fiksasyonu u Stereotaktik çerçeveye lokalizerin takılması u Bilgisayarlı tomografide lezyondan geçen kesitlerin alınması Radyocerrahi uygulama tekniği(2)

9 u Lokalizerle alýnmýþ BT görüntülerinin bilgisayar programýna aktarýlmasý u Bilgisayarda ýþýn açýlarý, tarama açýlarý(gantry açýsý) tespiti u Masa açýsý ve doz histogramlarýnýn çýkartýlmasý Radyocerrahi uygulama tekniði(3)

10 u Masanýn set-up’ý u Stereotaksi kolimatör tutucusu ve kolimatörlerin set-up’ý u Koordinatlarýn ayarlanmasý u Doz ölçümü u Hastaya pozisyon verilmesi u Bilgilerin Lineer akseleratöre aktarýlmasý u Iþýnlamanýn yapýlmasý Radyocerrahi uygulama tekniði(4)

11 Heey býçak yok !!! gamma knife X-knife

12 Endikasyonlar u Arterio-venöz malformasyonlar u Akustik nörinoma u Metastatik beyin tümörleri u Glial tümörler u Meningioma u Pitüeter adenomlar u Kraniofaringioma u Lenfoma, Schwannoma

13 Uygulama aletleri u X-knife (lineer akseleratör) u gamma knife (Co-60) u aðýr yüklü partikül (helyum, proton, nötron, cyclotron)

14 Sonuçlar u AVM % 80 obliterasyon u Pitüiter Adenom  Akromegali (GH) %100%75%93  Cushing hastalýðý (ACTH) %55%80%90 20 yýl 5 yýl 2 yýl

15 Beyin metastazlarında lokal kontrol LOKAL KONT.(%) MERKEZ (Şehir) ALET DOZ (Gy) NO. Brigham (Boston) linac 28416.5 94 Heidelberg (Heidelberg) linac 12417 94 Stanford (Palo Alto) linac 4724.6 88 Wisconsin (Wisconsin) linac 4518 73 Pittsburgh (Pittsburgh) gamma 5316 85 Karolinska (Stockholm) gamma 59 30 98

16 Stereotaktik biyopsi setleri u CRW-1 (Cosman- Roberts-Wells) u CRW-2 (Cosman- Roberts-Wells) u CRW-3 (Cosman- Roberts-Wells)

17 Stereotaktik radyocerrahi setleri u BRW/CRW u GTC (Gill-Thomas-Cosman)  tek fraksiyon  multiple fraksiyon u Anjiyografik set

18

19

20

21

22

23

24

25


"STEREOTAKTİK Radyocerrahi. RADYASYON ONKOLOJİSİ Afedersiniz, Radyoterapiyi arıyorum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları