Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STEREOTAKTİK Radyocerrahi. RADYASYON ONKOLOJİSİ Afedersiniz, Radyoterapiyi arıyorum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STEREOTAKTİK Radyocerrahi. RADYASYON ONKOLOJİSİ Afedersiniz, Radyoterapiyi arıyorum."— Sunum transkripti:

1 STEREOTAKTİK Radyocerrahi

2 RADYASYON ONKOLOJİSİ Afedersiniz, Radyoterapiyi arıyorum.

3 Radyoterapi u Radyo ile yapılan tedavi değildir.!!

4 Radyoterapi u İyonizan radyasyonun kanserli doku üzerine yöneltilerek tedavi edilmesidir.

5 Stereotaksi Hey taksi ! Müzik çalan taksi taksi değildir.!! değildir.!!

6 Stereotaksi  Hedef bir noktanın belirli sabit noktalara göre koordinatlarının saptanmasıdır.

7 Radyocerrahi uygulama tekniği(1) u Tanının konulması u BT, MRG veya anjiyografi(DSA) u Tedavi endikasyonunun konulması

8 u Stereotaktik çerçevenin(frame) hastanın başına fiksasyonu u Stereotaktik çerçeveye lokalizerin takılması u Bilgisayarlı tomografide lezyondan geçen kesitlerin alınması Radyocerrahi uygulama tekniği(2)

9 u Lokalizerle alýnmýþ BT görüntülerinin bilgisayar programýna aktarýlmasý u Bilgisayarda ýþýn açýlarý, tarama açýlarý(gantry açýsý) tespiti u Masa açýsý ve doz histogramlarýnýn çýkartýlmasý Radyocerrahi uygulama tekniði(3)

10 u Masanýn set-up’ý u Stereotaksi kolimatör tutucusu ve kolimatörlerin set-up’ý u Koordinatlarýn ayarlanmasý u Doz ölçümü u Hastaya pozisyon verilmesi u Bilgilerin Lineer akseleratöre aktarýlmasý u Iþýnlamanýn yapýlmasý Radyocerrahi uygulama tekniði(4)

11 Heey býçak yok !!! gamma knife X-knife

12 Endikasyonlar u Arterio-venöz malformasyonlar u Akustik nörinoma u Metastatik beyin tümörleri u Glial tümörler u Meningioma u Pitüeter adenomlar u Kraniofaringioma u Lenfoma, Schwannoma

13 Uygulama aletleri u X-knife (lineer akseleratör) u gamma knife (Co-60) u aðýr yüklü partikül (helyum, proton, nötron, cyclotron)

14 Sonuçlar u AVM % 80 obliterasyon u Pitüiter Adenom  Akromegali (GH) %100%75%93  Cushing hastalýðý (ACTH) %55%80%90 20 yýl 5 yýl 2 yýl

15 Beyin metastazlarında lokal kontrol LOKAL KONT.(%) MERKEZ (Şehir) ALET DOZ (Gy) NO. Brigham (Boston) linac Heidelberg (Heidelberg) linac Stanford (Palo Alto) linac Wisconsin (Wisconsin) linac Pittsburgh (Pittsburgh) gamma Karolinska (Stockholm) gamma

16 Stereotaktik biyopsi setleri u CRW-1 (Cosman- Roberts-Wells) u CRW-2 (Cosman- Roberts-Wells) u CRW-3 (Cosman- Roberts-Wells)

17 Stereotaktik radyocerrahi setleri u BRW/CRW u GTC (Gill-Thomas-Cosman)  tek fraksiyon  multiple fraksiyon u Anjiyografik set

18

19

20

21

22

23

24

25


"STEREOTAKTİK Radyocerrahi. RADYASYON ONKOLOJİSİ Afedersiniz, Radyoterapiyi arıyorum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları