Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KAMU – SEN TÜRK EĞİTİM – SEN KOCAELİ 1 NOLU ŞUBE 2010 – 2013 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KAMU – SEN TÜRK EĞİTİM – SEN KOCAELİ 1 NOLU ŞUBE 2010 – 2013 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KAMU – SEN TÜRK EĞİTİM – SEN KOCAELİ 1 NOLU ŞUBE 2010 – 2013 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU

2 Ş U B E B A Ş K A N L I Ğ I Şubenin her türlü toplantı ve kurullarda temsil edildiği, temsilci gönderildiği, Şube Yönetim Kurulu’na, Temsilciler Kuruluna ve kurulan komisyonlara başkanlık edildiği, basın toplantılarının yapıldığı, beyanatlarda bulunulduğu, yanlış haberlerin tekzip edildiği, Şube Yönetim Kurulu’nun diğer ilgili üyeleri ile birlikte yazışmaları, muhasebe ve muamele evraklarını imzaladığı, sendikal faaliyetlerde yerel televizyon, radyo, gazete, dergi, internet sayfası, sosyal medya vb. yayın araçlarından yararlanıldığı, ziyaret, kutlama, tebrik, taziye vb. sosyal etkinliklere katılımın sağlandığı, şube faaliyetlerinin koordinasyonu ile ilgili her türlü tedbirin alınmakta olduğu;

3 Ş U B E S E K R E T E R L İ Ğ İ •Şube ile ilgili tüm yazışmaların yapıldığı, kaydedildiği, dosyalandığı, resmi iş ve işlemlerin sürdürüldüğü, •Sorun yaşayan üyelerimizle ilgili sorunlarının takibi yapılarak geri dönüşlerin yapıldığı, •İlgi dökümanların desimal dosya sistemiyle klasörlerde tasnif edilerek muhafaza edildiği, •Şube binasına ilave demirbaş alındığı, bina içerisinde faaliyetlerin yürütülmesini etkinleştirecek nitelikte düzenlemelerin yapıldığı, fiziki anlamda şubenin tertip ve düzeninin tamam olduğu;

4 ŞUBE MALİ SEKRETERLİĞİ •Şubenin giderleri ile ilgili harcamaların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak sürdürüldüğü, düzenli olarak gelir - gider cetvellerinin oluşturulduğu ve Genel Merkez’e gönderildiği, üye aidat kesintilerin takip edildiği, büro çalışanının vergi ve sigorta primlerinin yatırıldığı, demirbaş kayıtlarının tutulduğu, üniversite ve ilçe temsilciliklerine pay ayrıldığı, çalışmaların diğer sekreterliklerle koordineli olarak yürütüldüğü;

5 ŞUBE TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERLİĞİ •Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi’nin eğitim- öğretim kurumlarında teşkilatlanmasını temsilcilikler vasıtasıyla sağlamış olduğu ve mevcut üye sayısını üç bin yedi yüze (3.700) çıkarmış olduğu, •Üye Takip Programına üye form bilgilerinin düzenli olarak işlendiği, buradan Genel Merkez’in gönderdiği yazı ve bilgilerle ilgili işlemlerin yapıldığı, •Yönetimdekilerin hafta içi izin günlerinin diğer müsait arkadaşların mesaisiyle birleştirilerek düzenli aralıklarla eğitim kurumlarının ziyaret edildiği, aynı işleyişin temsilciliklerde de takibinin yapıldığı;

6 EĞİTİM ve SOSYAL İŞLER SEKRETERLİĞİ •Sendika Genel Merkezi’nin gelen tüm yazılı afiş, broşür, dergi, bülten, kitap - kitapçık, ayraç, kokart, flama, bayrak, CD, bez pankart vb. malzemelerin ilçe, işyeri, okul ve üniversite temsilciliklerine düzenli olarak ulaştırıldığı, •Şubenin içerisinde internet bağlantılı kütüphane bölümünün oluşturulduğu, ilçe ve üniversite evrak dolaplı göz sistemi kurulduğu, •Projeksiyon ve klimayla donatılan konferans salonunda seminerler verildiği, basın toplantıları yapıldığı, üyelere ve üye yakınlarına yönelik kurslar düzenlenmekte olduğu, •Şube, temsilcilikler ve üyeler arasında SMS, web sayfaları, facebook ve twitter ile sistematik iletişim kurulduğu;

7 MEVZUAT SEKRETERLİĞİ •Mevzuatla ilgili Türk Eğitim Sen Genel Merkezi’nden gelen yayınlardan yararlanıldığı, başvuru dilekçeleri ve kararların web sitesi üzerinden SMS duyurularıyla birlikte paylaşıldığı, •Üyeler tarafından sekreterliğe aktarılan sorun alanları ile ayrı ayrı ilgilenilerek her noktada takibinin yapıldığı, konuyla ilgili gerekli bilgilendirmelerde bulunulduğu, •Üyelerin haklarının korunması bağlamında gereken avukatlık hizmetinin ve hukuk i yardımların düzenli olarak yapılmakta olduğu;

8 DIŞ İLİŞKİLER ve BASIN SEKRETERLİĞİ •Yerel medya kuruluşları, meslek örgütleri, yerel yönetimler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimin sağlandığı, •Şube Başkanlığının basın toplantılarının ayrı ayrı tüm sekreterlikler adına organize edildiği ve basın bildirileri hazırlandığı, •Şube adına ziyaret, kutlama, taziye, tebrik ve benzeri sosyal ilişkilerin düzenlendiği, •Türkiye Kamu Sen’e bağlı diğer işkollarıyla ilgili eylem ve faaliyet koordinasyonun şube adına sağlandığı, •Çalışmaların diğer sekreterliklerle işbirliği halinde ve yeni teknolojilere paralel olarak yürütüldüğü gözlemlenmiştir.

9 Ö N E R İ L E R •Gelir - gider cetvellerinin her ay panoya asılması, •Okul - işyeri temsilcileri ile koordinatör bölge temsilcileri arasında eylem / telefon zinciri kurulması, •Kurum ve üye ziyaretleri sonrasında görüşme raporları düzenlenerek değerlendirme bülteni oluşturulması •Kitap, dergi, gazete, bülten gibi şubeye özgü hususi yayınlar yapılması, •Üniversite Temsilciliğinin Kocaeli’de 3’ncü Türk Eğitim Sen Şubesi olması ve 1 Nolu Şube’nin 3’ncü profesyonel yöneticiye kavuşması, •Yurt yada kreş açma gibi yeni hedefler önerilmektedir.


"TÜRKİYE KAMU – SEN TÜRK EĞİTİM – SEN KOCAELİ 1 NOLU ŞUBE 2010 – 2013 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları