Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ 2008."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ 2008

2 Yasal Çerçeve YılKanun 19812464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 1991- (Değ:2006)2872 sayılı Çevre Kanunu 20034856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş Kanunu 20045216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 20045237 sayılı Türk Ceza Kanunu 20055393 sayılı Belediye Kanunu YılYönetmelik 1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 1993- (2005) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 1995-(2005) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2004 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 2004 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2004-(2007)Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2004 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 2005 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 2006 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 2007 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 2008EEE’de Tehlikeli Maddelerin Azaltımı Yönetmeliği

3 Yasal Çerçeve Yıl (2004 öncesi)Yönetmelik 1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 1993 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 1995 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Yıl (2004 ve sonrası)Yönetmelik 2004 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 2004 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2004-2007Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Revize) 2004 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 2005 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Revize) 2005 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Revize) 2005 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 2006 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 2007 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 2008EEE’de Tehlikeli Maddelerin Azaltımı Yönetmeliği

4 Yasal Çerçeve YılUluslar arası Sözleşme 1994Basel Sözleşmesi YılTebliğ 2005Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ 2008Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2008/15) 2008Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2008/3)

5 Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Planı Taslak Yönetmelik adı Yürürlüğe giriş için planlanan (yıl/çeyrek) Atık Çerçeve Yönetmeliği2008/2 Düzenli Depolama Yönetmeliği2008/3 Yakma Yönetmeliği2008/2 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (revizyon)2008/2 Atıkların Taşınımı Yönetmeliği2008/4 Hurda Araçlara İlişkin Yönetmelik2008/3 Atık Elektrik-Elektronik Ekipmanlara İlişkin Yönetmelik2008/4 Maden Atıklarına İlişkin Yönetmelik2008/4

6 “Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Alanında Türkiye’ye Destek Projesi” Atık Alt Bileşeni   -“2003 Mali İşbirliği PHARE Programı - Twinning   8 Eylül 2004 – 30.11.2006   Bütçe: 1,4 milyon €   Atık Çerçeve Direktifi, Düzenli Depolama Direktifi, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi, Tehlikeli Atık Direktifi, Yakma Direktifi ve Atıkların Taşınımı Direktifi’nin ulusal mevzuata aktarılması amaçlanmış ve ilgili yönetmelikler hazırlanmış, mevcut yönetmeliklerin revizyonu sağlanmış ve uygulama için stratejik eylem planları oluşturulmuştur.

7 “Türkiye’de Çevre Alanında Program Geliştirme-2004 Özel Atık Yönetimi AB Twinning Projesi”   30.11.2005-31.12.2007 (31 Mayıs 2008 ‘e kadar uzatılmıştır.)   Bütçe:1,5 milyon€   İçeriği : Atık Katalogu (2000/532/EC), Atık Yağlar (75/439 EEC), PCB/PCT (96/59/EC), Kullanılmış Pil ve Akümülatörler (91/157/EEC, 98/101/EC) ve Ömrü Dolmuş Araçlar (2000/53/EC) direktiflerinin ülke mevzuatımız ile uyumlaştırılması ve teknik kılavuzlar ile uygulama planlarının hazırlanmasını kapsamaktadır.

8 Nüfus dağılımı *[Hizmet Edilen Nüfus = Şehir Nüfusu + (0,85 * Kırsal Nüfus)] 2007 Yılı Toplam Belediye nüfusu: 58.538.501 (Toplam nüfusun yaklaşık olarak %83’ü) Toplam NüfusŞehir NüfusuKırsal Nüfus Hizmet Edilen Nüfus * 2000 Yılı Nüfus Sayımı 67.803.92744.006.27423.797.65364.234.279 2007 Yılı Nüfus Sayımı 70.586.25649.747.85920.828.39767.460.496

9 Belediye türlerine göre dağılım

10 Kişi başına atık oluşumu (2006) Model Bölgeleri 2006 yılı birim atık oluşumu (kg/kişi-gün) 1a 1,151,28* 1b1,121,24* 1c1,11,16* 2a1,151,28* 2b0,91* 2c0,850,94* 2d0,850,9* 2e0,850,9* 3a0,850,94* 3b0,91* 3c0,750,8* Ortalama0,951,06* * Atıklar belediye tarafından toplanmadan önce, kaldırıma bırakıldıklarında bazı kişilerce ayrıştırılmaktadır. Bu nedenle Büyükşehirlerde yaklaşık %10, diğer illerde %5 oranında kayıp olduğu kabul edilmiştir. Kaynak: Katı Atık Ana Planı Projesi Atık miktarı (2007) NüfusAtık (ton/yıl) Toplam 70.586.258627.521.975 Hizmet edilen 67.460.49626.374.736

11 Atık Kompozisyonu Biyobozunur atık; mutfak atıkları, kağıt, karton, hacimli karton, park ve bahçe atıkları, yanabilir hacimli atıklardır. Kaynak: Katı Atık Ana Planı Projesi

12 Katı Atık Kompost Tesisleri İLLERKapasite (ton/yıl) İşlenen Atık Miktarı (ton/yıl) İZMİR182.00091.250 İSTANBUL360.000162.000 ANTALYA-Kemer54.75045.000 DENİZLİ3.0001.000 TOPLAM599.750299.250

13 Atık projeksiyonu, milyon ton (2008-2012)

14 Geri kazanılması gereken ambalaj atığı miktarı (2008-2012)

15 Katı Atık Miktarı ve Bertarafı

16 Atıkların Yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edileceği nüfus (2007-2012)

17 Tıbbi Atık Miktarı 2007 yılında yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atık miktarı Tıbbi Atık Miktarı (ton/gün) Tıbbi Atık Miktarı (ton/yıl) Yataklı Tedavi Kurumları 212,5877593,21 Ayakta Tedavi Hizmetleri 25,689375,09 TOPLAM 238,2686968,3

18 *Tıbbi atık projeksiyonunda, Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan ilave yatak yatırımları esas alınmıştır. *Ortalama yatak doluluk oranı % 65 olarak kabul edilmiştir. *Poliklinik hizmetlerindeki yıllık artış oranı % 15 olarak kabul edilmiştir. Tıbbi Atık Projeksiyonu (2007-2012)

19 Tıbbi Atık Bertarafı

20 Tehlikeli atık miktarına ilişkin genel durum Tahmini Tehlikeli atık miktarı 4-5 milyon ton/yıl.(resmi rakam ile tahmini rakam arasındaki fark,atık üreticisi tarafından atığını gönderecek tesis bulunamamasından ve denetlemelerin yetersizliğinden dolayı deklere edilmemesidir) Yukarıdaki tablodaki dağılım tahminidir. Her yıl deklere edilen atık miktarı artmaktadır.

21 Sayı Ara Depolama Tesisi2 Geri Kazanım Tesisi - Geçici Çalışma İzni - Lisans 47 51 Ek Yakıt Kullanım Lisanslı Tesis(çimento ve kireç fabrikaları) 22 Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı - Firma - Araç 219 512 Veriler: Kasım 2007 Lisans almış işletmelerin sayısı Genel Durum

22 Firma Adı Kapasite İZAYDAŞ (Yakma) 35.000 ton/yıl PETKİM (yakma) 17.500 ton/yıl TÜPRAŞ (Yakma) (kendi atıkları için) 7.750 ton/yıl ERDEMİR (depolama) (kendi atıkları için) 6.084 ton/yıl İSKEN (depolama)* (kendi atıkları için) 11.000 ton/yıl Veriler: Kasım 2007 Lisanslı bertaraf tesisleri ve kapasiteleri

23 19 Haziran 2008 REW-İstanbul Genel Durum Geri Kazanım Kodu Lisanslı Tesis Sayısı Toplam Kapasite (ton/yıl) R1 (Enerji geri kazanımı)(çimento ve kireç tesisleri).Bu tesislerin kapasiteleri teoriktir.Bir çoğu atık yakmak için gerekli yatırımı yapmamalarından dolayı lisansları kapsamındaki atıkları bertaraf edememektedir. Az miktarda tesis atık kabul etmekte bunlarda sınırlı miktar ve türde atık kabul edebilmektedir. 22+1527.460 R2 (Solvent geri kazanımı) 39.350 R3 (Solvent dışı organik madde ıslahı) 717.477 R4 (Metal ve bileşiklerinin ıslahı) 17113.442 R5 (Anorganik Madde ıslahı) 41.955 R9 (Atık yağ rafinasyonu) 1182.452 R11 (R1-R10 bakiye atıklarının geri kazanımı) 314.570 R12 (R1-R11 için ön işlem) 724.415 TOPLAM75791.121 Veriler: Haziran 2007 Lisanslı geri kazanım tesis sayısı ve toplam kapasiteler

24 Genel Durum Atık Türleri Lisanslandırılan Miktar (ton/yıl) I. ve II. Kategori Atık Yağ 214.226 Kullanılmış Lastik 106.458 Kontamine Atık 61.884 Atık Plastik 51.866 Petrol Rafineri Atığı 24.120 Petrol Dip Çamuru 18.902 Boya Çamuru 16.964 Sıvı Yakıt Slaçı 4.020 Toplam498.440 Veriler: Kasım 2007 Tehlikeli atıkları ek yakıt olarak kullanma lisansı almış tesislerin (çimento ve kireç fabrikaları) atık türlerine göre toplam teorik kapasiteleri

25 Geri Kazanım Kodu Fiili Kapasite Kullanımı (ton) R1 (Enerji geri kazanımı)15.480,11 R2 (Solvent geri kazanımı)2.805 R3 (Solvent dışı organik madde ıslahı)7.865 R4 (Metal ve bileşiklerinin ıslahı) 73.837 R5 (Anorganik Madde ıslahı)1.007 R11 (R1-R10 bakiye atıklarının geri kazanımı) 5.310 R12 (R1-R11 için ön işlem)14.510 TOPLAM120.814,11 2006 Yılında Gerçekleşen Kapasite Genel Durum

26 Atık Yağ Envanteri

27 Atık Akü Envanteri

28 Atık Pil Envanteri

29 Tehlikeli Atık Bertaraf Planı Bölgesel planlama çerçevesinde oluşturulan bertaraf tesisi kurulması gereken bölgeler


"TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları