Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1999.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1999."— Sunum transkripti:

1 1999

2 YOL STABİLİZASYONU ve TOZLA MÜCADELE
Toprak Stabilizasyonu Erozyon YOL STABİLİZASYONU ve TOZLA MÜCADELE TÜRKİYE’NIN İLK TOZ İLE MÜCADELE KİMYASALİ Yol Bakımı. Asfalt güçlendirme. Registered by SES KİMYA A.Ş 2004

3 İçerik Toz Nedir? Niçin toz ile mücadele Amaç
Yol Dolgusunun Stabilizasyonu Wonder water mucizesi

4

5 Toz Nedir? Asfalt ile kaplanmamış yollarda toz mekanik etkilerle,rüzgar erozyonu ve diğer iklimsel koşullarla yoldaki yüzey materyalinin aşınarak pulvarize olması sonucu oluşmaktadır. Stabilize yollarda yılda yaklaşık 1 km lık mesafede 2.5 ton tozun araçlarla taşındığı öngörülmektedir. bu değere rüzgar erozyonundan kaynaklanan toz dahil değildir. Tozun Kaynakları Stabilize Yollar % 37 İnşaat % 21 Tarım % 22 Asfalt yollar % 13 Rüzgar Erozyonu % 5 Madenler %2 Major PM10 contributors Source: October 1996 EPA National Air Pollution Trends Report

6 Spesifik Solunum Problemleri
Niçin Toz ile Mücadele Yol materyallerinin kaybıyla yol yapısının bozulması Bitkilerde gelişim problemleri Solunnum ve diğer sağlık problemleri Araçlarda zarar oluşturması ve yüksek bakım maliyetleri Yıllık bakım maliyetlerinde artış Araç dış boyasının yenilenmesi Yakıt sistemlerinin tıkanması Yüzey sularında kirlenmesi, drenlerde birikme Spesifik Solunum Problemleri Her 10 mg PM10(tozun) vücuda girmesiyle kronik solunum hastalıklarında % 7 solunum kaynaklı ani kardiyo vaaskuler hastalıkların gelişmesinde %6 artış görülmektedir ABD de her yıl toz kayankalı pramature doğumlar ve ölüm görülmektedir Source: Study on Hospital Admissions by Kaiser Permenante Sağlık Problemleri Yeni yapıaln çalışmalara göre toz insan sağlığını en çok etkileyen hava kirliliği parametresidir.” Source: Erosion Control, March 1999 “Şimdi yapılan hava kirliliği çalışmalarında eskiye nazaran önemli değişiklik yapılmış tozla mücadele birinci öncelik halini almıştır. Source: Erosion Control, July/August 1998

7 Amaç Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ciddi sıkıntılara sebep olan rüzgar erozyonu ve tozla mücadelede yapılması gerekenleri açıklamak ve bu doğrultudaki gelişmeleri incelemektir. Toprak, tüm yollarda (kaplamalı veya kaplamasız) temel dolgu ve bileşendir. Bu yüzden toprağın stabil olması yolun ömrünü belirleyen en önemli etkendir. Toprak stabilizesini belirleyen 2 ana unsur şöyle sıralanabilir. 1- Kompozisyon faktörleri: Bu toprağın yapısını oluşturan unsurlardır. Toprağı oluşturan minerallerin yapısı, Her bir mineralin miktarı, Absorbe edilen katyonların tipi, Partikül boyutu ve tipi, Geçirgenlik, sayılabilir.

8 2- Çevresel Faktörler:Stabiliteyi etkileyen dış çevre faktörleri:
Nemlilik Yoğunluk Buhar basıncı Sıcaklık Yer altı su düzeyi Toprağın yapısı Türkiye de 2004 yılı itibari ile 136 km parke 2236 stabilize, 1214 km toprak, 737 km lik ve 57,491 km asfalt olmak üzere toplam 61,814 km lik bir karayolu ağına sahiptir. Bu yolların içerisine ormanların içinde açılan ve ormanlara erişimi sağlayan toprak yollar dahil ve şehir içlerindeki lokal yollar dahil değildir. Bunun dışında Türkiye topraklarının %63 ünde çok şiddetli %20 orta şiddetli % 7 si ise az yoğun olacak şekilde erozyona uğramaktadır. Türkiye de her yıl 1.4 milyar ton verimli üst toprak erozyonla kayıp edilmektedir. Türkiye’deki kaplamasız (toz oluşumuna sebep olabilecek yollar ) genellikle köy yolları, orman yolları, ağaç kesim alanlarındaki yollar ve az miktarda da olsa şehirlerarası yollardır. Bu yollar kolaylıkla, ekonomik bir şekilde ve genellikle herhangi bir mühendislik çalışması olmaksızın toprak kullanılarak yapılan yollardır.

9 Bu durum tamamen toprağın yapısına bağlıdır.
Bu yolların kullanımı toz oluşmasına sebep olur. Yolun üstündeki katman toz haline gelerek havaya karışır ve yolun üst kısmı kaybedilmiş olup, bu durum büyük çoğunlukla yolun fiziksel yapısının bozulmasına sebep olur. Tekerlek izlerinin altında göçmeler, aşınmalar, çukurlar oluşur. Bu durum trafik akışıyla bağlı olarak ciddi şekilde ekonomik problemlere sebep oluşturur. Yol yüzeyinden taneciklerin toz şeklinde kaybını önlemek ve yukarıdaki durumların ortaya çıkmasını engellemek için toz baskılayıcı kimyasal maddelerin kullanımı oldukça yaygındır. Bu kimyasal maddelerin kullanım amacı yol yüzeyinin stabilizesini artırarak toz oluşumunu ve yolun fiziksel yapısını korumaktır. Bu sistemin etkili olabilmesi için temel unsur toprak yapısı ve kimyasallar arasındaki etkileşime bağlıdır. Kimyasal maddelerin kullanılması toprağın yapısındaki partiküllerin birbirlerine yapışmasını sağlayarak stabiliteyi sağlar, ayrıca aynı özelliklere sahip kimyasal maddeler farklı yerlerde farklı etki gösterebilir. Bu durum tamamen toprağın yapısına bağlıdır.

10 Wonder water™ karakteristik olarak iki şekilde etki eder
Wonder water™ karakteristik olarak iki şekilde etki eder. Nem tutucu özelliğinden dolayı havadaki nemi bağlayarak yüzeyin nemli kalmasına ve bu nemin yüzeydeki küçük partiküllerin birbirine yapışmasına sebep olmaktadır. Ayrıca içerdiği katyonlar kil içeriğin yükünü değiştirerek flokülasyonu kolaylaştırır, stabiliteyi artırır. Böylece iki yönlü olarak yol yüzeyinde stabilite sağlanmış olur bu ürünün kullanılması toprakta buhar basıncının düşürür, bu durumda toprağın nem tutma kapasitesini artırır. Ayrıca organik yapısı sebebiyle de bir çimento malzemesi gibi davranarak toprak partiküllerini homojen bir kütle içerisinde tutar. Bu materyallerin uygulanması toprak yapısının uzun vadede stabilizesini sağlayabilir. Granül tipli yollarda stabilite partiküllerin kimyasal olarak bir arada kalmasına bağlıyken ince tanecikli kil içerikli toprakla satbilite yapının nemli oluşuna bağlıdır. Bu sebeple Wonder water her iki durumda etkili olabilmektedir. Mevcut Durum: Toz oluşumunun temel nedeni bu yollardaki trafik akışı ve rüzgardır. Bu etmenlerle yüzey malzemeleri yoldan ayrılarak havaya karışır veya başka alanlara taşınır. Bu durum yol yapısını bozar yolda çukurlar oluşur. Yine iklimsel şartlarda toz oluşumunu etkilemektedir. Kuru çöl veya yarı çöl iklimlerde yollarda toz oluşumu daha fazla meydana gelmektedir. Bunun dışında partiküller, toz hava kirliliğini oluşturan önemli etkenlerden biridir. Bu tip yollara yakın yerleşim birimlerinde yaşayanlarda alerji ve hava kirliliğine bağlı başka hastalıkların daha sık olduğu gözlemlenmiştir.

11 Ayrıca tarım ürünlerinde oluşan tozun ciddi etkileri görülmekte yaprak ve gözeneklerde tıkanmalara yol açmaktadırlar. Araçların filtrelerinde ve diğer dış aksamlarda tıkanmalara toz birikmesine, yıpranma ve maddi hasarlara sebep olmaktadır. Şehir İçerisinde Toz Oluşumu: Şehir içlerinde yolların büyük çoğunluğu kaplı olmasına rağmen gerek bölgeden kalkan tozun ve endüstriyel tozların çökelmesi, gerek hafriyat kaynaklı gerekse şehir içerisindeki yeşil alanlardan kaynaklanan veya insan kaynaklı kirlerin şehir içerisinden araç veya manuel olarak temizlenmesi sırasında toz oluşmaktadır. Oluşan bu partiküller direkt olarak şehir içerisinde yaşayan halkın sağlığını tehdit etmekte ayrıca bina ve araçlarda toz kaynaklı birçok problem oluşmaktadır. Gerçi otomatik süpürme araçları ıslak sistemle toz oluşumunu azaltmaktadır. Fakat suyun bu işlemlerde kullanılması başka bir takım problemler doğurduğu için dünyada susuz sistemlerin kullanımı yaygınlaşmaktır. Toz önleyici kimyasalların şehir içerisinde kaplı yollarda mekanik etki ile oluşan kısmi tozun önlenmesin de kullanılması kavramı henüz yeni bir kavram olup büyük faydalar sağlayabileceği öngörülmekte ve bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

12 SU (tatlı veya tuzlu): Su bilenen en eski toz önleyici kimyasaldır. Buharlaşma sebebiyle toz baskılayıcı etkisi oldukça sınırlıdır. Hava şartlarına bağlı olarak hafif uygulamalar çok miktarda uygulamadan daha etkilidir. Fazla uygulama çamur oluşumuna sebep olacağı veya yüzeysel akışa sebep olacağı için daha çok yolda malzeme kaybına sebep olacaktır. Wonder water™: Wonder water yol yapısına bağlı uygulama zorluklarını ortadan kaldırabilmek için özel olarak geliştirilmiş inorganik ve organik bileşenlerden oluşan bir toz önleyici kimyasaladır. Çalışması çoğunlukla havadaki neme bağlıdır. Organik içeriği de çimento etkisi göstererek sert bir zemin oluşmasını sağlar. Reçine kökenli toz önleyiciler: Atık yağ, bitüm ve plastik endüstrisinin yan ürünlerinden oluşan reçine bazlı toz önleyiciler bu gruba girmektedirler. Özellikle asfalt çok etkili bir toz önleyici olmasına rağmen gerek çevresel problemler gerekse ekonomik endenler bu tip toz önleyicilerin kullanılmasını sınırlandırmaktadır.

13 Kullanım: Toz önleyicilerin kullanılması yol şartları( dolgu malzemenin partikül boyutu, Sıkıştırılma katsayısı,) trafik şartları(yoğunluk , araç ağrılıkları,) iklim şartları(nem sıcaklık, yağış ) gibi bir çok değişik etmen tarafından etkilenmektedir. Fakat yapılan çalışmalar en kötü şartların varlığında bile yoldaki tozun min % 40 oranında azaldığını göstermiştir ve bu fark belirgin bir şekilde görülmektedir. Wonde water™ uygulamalarında %70-80’lere varan tozun önlendiği ayrıca %60 oranında dolgu maddesinin tutulduğu yolda malzeme kaybı olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca muadil ürünler için ABD de yapılan çalışmada uygulamanın %42’lere varan oranda maliyeti azalttığı gözlemlenmiştir.

14 Uygulama: Toz önleyici kimyasalların uygulanmasında birinci öncelik yolun yapısıdır, yapılan bilimsel çalışmalarda verimliliğin direkt olarak yolun yapısını oluşturan dolgu malzemelerinin ilk sırada etkili olduğu görülmüştür. Aşağıda bazı çalışmalarla ilgili veriler daha net bir tablo oluşması için verilecektir. Yolun yapısı Trafik şartları, Nemlilik tüm bu parametreler toz tutucu kimyasalların başarısını etkileyen önemli unsurlardır Yolun Yapısı: Denemelerin yapıldığı yolun dolgu malzemelerinin tanecik boyutu aşağıdaki gibidir Tanecik boyutu ile kimyasal malzemenin arasındaki etkileşim deney sonuçlarında açıkça gözlemlenmektedir. Tip Malzeme

15 Uygulama da deneyler 1 km’lik alan içerisinde 60 km/saat hızla giden bir araçta toplanan toz numunelerine göre yapılmıştır. Ayrıca burada kimyasallar yol yapımındaki malzemelere karıştırılmış daha sonra bu malzemeler yola serilmiş ve sıkıştırılarak yol tamamlanmıştır.

16 Görüldüğü gibi uygulama yapılan yolun dolgu malzemelerinin tanecik boyutu ve yapısı etkili olmaktadır.Bu ölçümlerde 1,6-30 lt arasında tek uygulama yapılmış, yağışın az olduğu bir zaman diliminde 2 aylık ölçümler yapılmıştır. Burada yapılan uygulamada kimyasallar yoldaki malzemeye karıştırılmış ve öylece yola serilmiştir. Daha sonra sıkıştırılmış ve deneyler başlamıştır. Yine bu çalışmalara göre yollarda uygulama yapılmamış alanlarda 2,6 ton/yıl yüzey malzemesi kaybı görülürken bu değer toz önleyici kimyasalların bulunduğu alanlarda 1,5 tona wonder water™ uygulanan alanlarda ise bu değerin 900 kg’ a kadar düştüğü gözlemlenmiştir. Yukarıdaki verilerde de görüldüğü gibi ikinci ayın sonunda bile tozu önlemede ve yüzey malzemesinin kaybında %50’nin üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Trafik Şartları: Yolun bozulmasındaki ikinci en büyük etken elbette bozulmayı hızlandıran trafik koşullarıdır. Ağır araçların fazla olması yolun bozulmasını hızlandırmaktadır. Uygulama yapılırken yoğunluk dikkate alınmalıdır. Örnek olarak eğer uygulama yapılacak yer ağır kamyonların kullandığı bir alan ise hem yolun dolgu malzemesinin hem de kimyasalın daha çok kullanılması daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

17 Hava durumu : Bağıl nem özellikle nem tutucu kimyasalların uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bağıl nemin % 40 ın altında olduğu durumlarda seçilecek kimyasal madde büyük önem kazanmaktadır. Wonder water ™ bunun için tasarlanmıştır. Eğer kimyasal malzeme toprağa karıştırılmamış, üst toprağa uygulanmış ise ve drenaj yeterli değilse yağmura bağlı olarak etkisi azalacaktır. Buda dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Yöntemler : 1- Karıştırma: Yol yapılırken dolgu malzemesi ve diğer materyaller kimyasal madde ile ıslatılarak karıştırılır ve yola serilerek sıkıştırılır. Bu uygulama bir kere yapılır. Gerekli durumlarda yol yüzeyine yeniden uygulama yapılır. 2- Yol Yüzeyine Uygulama: Bu uygulama şeklinde kimyasal madde spreyleme kamyonları ile m2 ye 1-6 lt ile 3 litre arasında serpilir daha sonra gerekirse orta ağırlıktaki bir silindirle sıkıştırılır.

18 Aşağıdaki resimlerde ikinci tip uygulama görülebilir.

19 DEĞİŞİK KİMYASAL UYGULAMA BİÇİMLERİ
Uygulama yapıldıktan sonra sıkıştırma yapılması verimliliği oldukça artıracaktır. Avantajları: Toz önleyici kimyasal madde kullanmanın avantajları aşağıda sıralanmıştır • Temiz hava, Temiz çevre, vb. • Tozla ilgili sağlık problemlerini düşürür • Bitkilerde ve tarımda toz kaynaklı verim kaybını önler • Yoldaki bozulmaları ve malzeme kaybını önler • Yol şartlarına bağlı olan araç bakım maliyetlerini azaltır • Erozyon kontrolünde etkinlik sağlar özellikle rüzgar erozyonunun etkilerini azaltır • Toprak kaybını azaltır • Yol üzerinde taş vb. metaryallerin oluşturduğu tehlikeleri azaltır • Hava kirliliğinde ciddi azalmalar sağlar Uygulama Alanları: • Kaplamasız Yollarda (stabilize, toprak gibi) toz oluşumunu ve yol yapısının bozulmasını engellemek • Madenlerde toz kaynaklı problemleri ortadan kaldırmak • Yol yapılırken dolgu malzemesinin stabilizesini korumak, sağlam ve daha uzun ömürlü yol dolguları oluşturmak( bu amaçla maliyetleri yüksek polimer yapılı kimyasallar kullanılmaktadır. Bu kimyasallar yüksek etkili olup petrol kökenli kaplama malzemelerinin kullanılmasına gerek kalmadan % 95’lere varan oranlarda etkinlik sağlamıştır)

20 • Erozyonla mücadelede, şevli alanlarda rüzgar erozyonuna maruz kalan
• Askeri Amaçlarla (helikopter pistlerinde, ağır tekerlekli araçların hareket güzergahında v.b) • Erozyonla mücadelede, şevli alanlarda rüzgar erozyonuna maruz kalan yerlerde • Şehir içinde toz oluşan alanlarda hafriyat ve inşaat sahalarında Maliyet: Toz tutucu kimyasalların düşük maliyete sahip olması onların uygulabilirliği açısından oldukça önemlidir. Yüksek maliyetli kimyasallar uygulanabilir olmaktan çok uzaktırlar. Çevresel Duyarlılık: Toz önleyici kimyasalların uygulanmasında dikkat edilecek diğer bir husus bu ürünlerin çevresel duyarlığının yüksek olmasıdır. Çok etkili toz önleyici kimyasallalar çevreye duyarlı olmadıklarından veya korozif etkilerinden dolayı kullanılmamaktadır. Bu noktada Wonder water™, ürünün korozyon yapmadığını ve çevreye duyarlı olduğunu deneylerle ispat etmiştir. Bir çok ucuz toz önleyici kimyasal, gerek toprak yapısına verdiği zarardan dolayı gerekse korozif etkilerinden ve yer altı sularına zararlarından dolayı kullanılamamaktadır. Sonuç: Doğru kimyasal maddenin tozla mücadelede uygulanması oldukça etkili sonuçlar doğurabilir. Bu uygulamalar yol bakım maliyetlerini düşürürken, yaşam kalitesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Kaynakça:

21 Tozla Mücadele ve Yol Stabilizasyonu
Yol stabilizasyonu; Yollar yapılırken sağlam bir zemine oturması çökmelerin ve yolda bozulmamaların olmaması için alt kısımları dolgu malzemesi ile doldurulur daha sonra bu malzeme sıkıştırılır, üzerine kaplama yapılır veya stabilize olarak kullanılır. Bu işlem uygulanırken yoldaki küçük partiküller trafik ve diğer bazı etmenler tarafından yoldan taşınır. Bu partiküller daha büyük partiküllerin arasını doldurarak dolgu malzemesinin çökmesini engeller, bunların yoldan uzaklaşmasıyla yolda bozulmalar ve çökmeler oluşur. Stabilizasyon bu partiküllerin yolda tutunarak yolun bozulmasını ve toz oluşumunu engeller. Türkiye’de 2007 yılı itibari ile 136 km parke km stabilize 1214 km toprak 737 km ilkel ve km asfalt yol mevcuttur. Bunun dışında Türkiye topraklarının %63’ünde çok şiddetli % 20’sinde şiddetli ve %10’unda orta şiddetli ve % 7’sinde az olmak üzere rüzgar erozyonu vardır. Yolların Stabilizasyonu ve tozla mücadele için tüm dünyada 1950 den beri kimyasal uygulaması yapılmaktadır.

22 Yeni Bir Teknoloji ‘Wonder Water’
Wonder water; tamamen bir Türk mühendislik ürünü olup organik polimerilerin inorganik tuzlarla işlenmesi sonucu elde edilir. Wonder water, çimento özelliği ile uygulandığı alanda küçük partiküllerin birbirine yapışmasını sağlar. Ayrıca yol dolgusundaki partiküllerin yükünü değiştirerek aralarında fiziksel çekim kuvveti oluşturur ve çökelmeleri önler. Erozyonun önlenmesi , Madenlerde, inşaatlarda ,stabilize ve toprak yollarda tozla mücadele için özel olarak geliştirilmiş organik polimer esaslı bir kimyasaldır.

23 Wonder Water iki şekilde kullanılır:
Toz önleme: Yapılmış yollarda yol bakım masraflarını düşürerek toz oluşumunu engellemek için direk olarak yola uygulanır. Bu uygulamada amaç toz oluşumuna sebep olan partikülleri yol yüzeyinde tutmaktır. Diğer bir uygulamada kimyasala madde yol yapılmadan önce dolgu malzemesine karıştırılarak uygulanır. Bu yöntemde stabilizayon kalıcı olmakta ve yolda çökmeler azalmaktadır. ABD yapılan bir araştırmada yol stabilizasyonunun yıllık yol bakım masraflarını % 70’lere varan oranda azalttığı görülmüştür.

24 UYGULAMALAR ÜÇ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLANABİLİR:
1- Tozla Mücadele : Stabilize veya toprak yollarda mekanik ve iklimsel etkiler sonucu yoldaki partiküller parçalanarak toz haline gelir ve atmosfere karışır. Bunun önlenmesinin sağlık ve çevre üzerindeki pozitif etkilerinin yanında yol kalitesinin korunması açısından çok önemlidir çünkü bu partiküller yoldaki dolgu malzemesinin arasını doldurarak yolun çökmesini önlerler bunların taşınmasıyla yolda çökmeler ve bozulmalar başlar bunların önlenmesi için yapılacak uygulama iki başlık altında toplanabilir. Yüzeysel uygulama: Yapılmış (asfalt, beton vb.) yollarda tozun kısa süreli önlenmesinde uygulanır. Verimli bir uygulama için; yol düzeltilmeli ve eğer mümkünse ilave dolgu uygulaması yapılmalıdır, eğer mümkün değilse kimyasal yol yüzeyine uygulandıktan sonra toprak sıkıştırılmalı veya yol trafiğe hemen açılmalıdır. Yüzeye yapılan uygulamada trafik yoğunluğuna bağlı olarak sezonluk iki yada üç uygulama yeterlidir bazı durumlarda yıllık tek uygulama yeterli olmaktadır.

25 Uygulama Miktarı: Plastiklik indeksine ve trafiğe bağlı olarak
2-3.5lt/m2’ lik uygulama sezon için yeterlidir. % arasında tozun önlenmesinde etkili olur, yol bakım maliyetlerini ciddi oranda düşürürken yaşam kalitesini yükseltir. Uygun Şartlarda Yılda Tek Uygulama Yeterlidir. Dikkat edilmesi gereken konular: Şiddetli yağmur altında etkisi azalabilir, bu durumda yol durumuna göre tekrar uygulama gerekebilir.

26 Uygulama Bu tip kimyasalların uygulanması sırasında Yolu oluşturan dolgu malzemesinin yapısı(partikül boyutu, plastiklik indeksi) Trafik şartları(kamyon yoğunluğu, saatte geçen araç sayısı) Hava Şartları(sıcaklık, bağıl nem, rüzgar hızı) Uygulama miktarı tüm belirtilen şartlara bağlı olmakla berber, tozun oluştuğu sezonda 1 yada 2 kere uygulamak yeterlidir. Yapılan çalışmalar, ürünün 1 yılın sonunda etkinliğini azalarak da olsa devam etiği gözlemlenmektedir. Uygulama ve yol şartlarına bağlı olarak 1-35 lt/m2 lik tek uygulama yeterlidir.

27 Wonder water Yol yapımında yolun yapısını korumak için Tozu önlemede, Rüzgar erozyonunu önlemede, Madenlerde, tarımsal alanlarda ve tatil yörelerinde güvenle kullanılabilir. Çevresel Etkiler Wonder water çevre dostu bir ürün olup toprak stabilizasyonunu ve permabilitesini düzenler. İçeriğinin tamamı biyolojik olarak parçalanabilir. Polimerler tamamen doğal olup sentetik malzemeler kullanılmamıştır. Türkiye’de özel asfalt yolların bile birkaç yıl içinde çöküyor olmasının temel sebebi stabilize edici kimyasalların kullanılmamasıdır. Bu ürünler yurtdışında 1950’lerden beri kullanılmaktadır. Wonder water Türkiye şartları için özel olarak geliştirilmiş olup stabilizasyon ve tozla mücadele kavramının Türkiye’deki adıdır.

28 Uygulama Tablosu Wonder Water (W) √√√ √√ √ √√√(1) Zayıf
Wonder Water (D) √(1,2) Sentetik Polimerler Kil İlavesi Doğru Uygulamayla Mükemmel sonuç min.%90 başarılı Doğru Uygulamayla Yeterli sonuç min. %70 başarılı Doğru Uygulamayla Kısıtlı sonuç min. %50 başarılı Uygulanama başarı oranı % 40 ve daha az 1 En iyi Sonuç için Yol dolgu malzemesi ile karıştırma yöntemi uygulanmalı 2 Yağış sonrası Kısmi kayganlık oluşabilir * Uygulama yapılırken mümkünse spreyleme kamyonları veya polverizatörler kullanılmalı ve uygulamadan sonra hafif sıkıştırma yapılmalıdır ** Mümkün olmadığı durumda arazözler uygulama için kullanılmalı ve trafik sıkıştırma görevi için acilen açılmalıdır Uygulama Tablosu

29


"1999." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları